MangaToon
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Đã Full
195.9M
4.6
Tên tác giả: Ji Guang Comic

Tôi là một cô nhi bố mẹ mất sớm và hằng ngày phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi chuyện bắt đầu sau một buổi tối trên đường về nhà thì bị một tên lưu manh cưỡng hôn. Sau đó tôi bị người ta bắt cóc. Anh chàng đẹp trai bắt cóc tôi đó còn cho tôi đi học lại ở một ngôi trường quý tộc. Nhưng đây là một ngôi trường đầy rẫy bạo lực, đánh nhau, đổ máu. Chàng trai đó, hóa ra không phải một tên lưu manh, mà là đại ca của một tổ chức xã hội đen…

Truyện này do Ji Guang Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 468 chương    /    (161577)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-02-26
 35.6k  2.4k
2
Chapter 2
2019-02-26
 26.8k  1.6k
3
Chapter 3
2019-02-26
 24.6k  1.3k
4
Chapter 4
2019-02-26
 22.7k  979
5
Chapter 5
2019-02-26
 20.6k  381
6
Chapter 6
2019-02-26
 20.5k  858
7
Chapter 7
2019-02-26
 19.5k  836
8
Chapter 8
2019-02-26
 18.4k  861
9
Chapter 9
2019-02-26
 17.8k  531
10
Chapter 10
2019-02-26
 17.1k  430
11
Chapter 11
2019-02-27
 19.2k  1.3k
12
Chapter 12
2019-02-28
 17.1k  432
13
Chapter 13
2019-03-01
 16.6k  456
14
Chapter 14
2019-03-02
 16.6k  652
15
Chapter 15
2019-03-03
 15.9k  440
16
Chapter 16
2019-03-04
 15.8k  440
17
Chapter 17
2019-03-05
 16.5k  714
18
Chapter 18
2019-03-06
 16k  546
19
Chapter 19
2019-03-07
 16.4k  683
20
Chapter 20
2019-03-08
 15.5k  655
21
Chapter 21
2019-03-09
 16.2k  837
22
Chapter 22
2019-03-10
 14.9k  485
23
Chapter 23
2019-03-11
 14.4k  468
24
Chapter 24
2019-03-12
 14k  262
25
Chapter 25
2019-03-13
 13.9k  308
26
Chapter 26
2019-03-14
 14.9k  881
27
Chapter 27
2019-03-15
 14.7k  507
28
Chapter 28
2019-03-16
 14.5k  539
29
Chapter 29
2019-03-17
 14.2k  500
30
Chapter 30
2019-03-18
 14.8k  429
31
Chapter 31
2019-03-19
 14.9k  622
32
Chapter 32
2019-03-20
 14k  820
33
Chapter 33
2019-03-21
 14.2k  1k
34
Chapter 34
2019-03-22
 13.9k  588
35
Chapter 35
2019-03-23
 15.2k  1.4k
36
Chapter 36
2019-03-24
 15.1k  1.3k
37
Chapter 37
2019-03-25
 14.3k  541
38
Chapter 38
2019-03-26
 14.7k  607
39
Chapter 39
2019-03-27
 13.4k  481
40
Chapter 40
2019-03-28
 14.2k  668
41
Chapter 41
2019-03-29
 14.1k  900
42
Chapter 42
2019-03-30
 12.7k  356
43
Chapter 43
2019-03-31
 13.6k  339
44
Chapter 44
2019-04-01
 12.8k  706
45
Chapter 45
2019-04-02
 13.6k  519
46
Chapter 46
2019-04-03
 13.2k  505
47
Chapter 47
2019-04-04
 12.8k  607
48
Chapter 48
2019-04-05
 12.5k  262
49
Chapter 49
2019-04-06
 13.8k  558
50
Chapter 50
2019-04-07
 13.1k  797
51
Chapter 51
2019-04-08
 13.5k  490
52
Chapter 52
2019-04-09
 12.6k  246
53
Chapter 53
2019-04-10
 14.6k  631
54
Chapter 54
2019-04-11
 13.1k  721
55
Chapter 55
2019-04-12
 12.2k  385
56
Chapter 56
2019-04-13
 12.7k  510
57
Chapter 57
2019-04-14
 12k  329
58
Chapter 58
2019-04-15
 12.5k  508
59
Chapter 59
2019-04-16
 12.7k  494
60
Chapter 60
2019-04-17
 13k  427
61
Chapter 61
2019-04-18
 12.7k  575
62
Chapter 62
2019-04-19
 12.2k  509
63
Chapter 63
2019-04-20
 12.6k  476
64
Chapter 64
2019-04-21
 12.1k  409
65
Chapter 65
2019-04-22
 12.4k  886
66
Chapter 66
2019-04-23
 12k  696
67
Chapter 67
2019-04-24
 11.9k  767
68
Chapter 68
2019-04-25
 11.3k  233
69
Chapter 69
2019-04-26
 11.7k  310
70
Chapter 70
2019-04-27
 11.9k  293
71
Chapter 71
2019-04-28
 11.7k  480
72
Chapter 72
2019-04-29
 11.5k  315
73
Chapter 73
2019-04-30
 11.4k  305
74
Chapter 74
2019-05-01
 12.3k  448
75
Chapter 75
2019-05-02
 13.3k  405
76
Chapter 76
2019-05-03
 11.9k  529
77
Chapter 77
2019-05-04
 11.8k  682
78
Chapter 78
2019-05-05
 11k  307
79
Chapter 79
2019-05-06
 11.3k  362
80
Chapter 80
2019-05-07
 11.1k  670
81
Chapter 81
2019-05-08
 10.7k  336
82
Chapter 82
2019-05-09
 11.4k  451
83
Chapter 83
2019-05-10
 11.2k  415
84
Chapter 84
2019-05-11
 12.4k  746
85
Chapter 85
2019-05-12
 11.7k  433
86
Chapter 86
2019-05-13
 11.1k  471
87
Chapter 87
2019-05-14
 11.3k  445
88
Chapter 88
2019-05-15
 10.9k  442
89
Chapter 89
2019-05-16
 11k  610
90
Chapter 90
2019-05-17
 11.3k  576
91
Chapter 91
2019-05-18
 11k  261
92
Chapter 92
2019-05-19
 10.9k  369
93
Chapter 93
2019-05-20
 11k  775
94
Chapter 94
2019-05-21
 10.9k  483
95
Chapter 95
2019-05-22
 11.1k  522
96
Chapter 96
2019-05-23
 11k  480
97
Chapter 97
2019-05-24
 10.6k  338
98
Chapter 98
2019-05-25
 10.8k  593
99
Chapter 99
2019-05-26
 12.2k  1.1k
100
Chapter 100
2019-05-27
 12.3k  715
101
Chapter 101
2019-05-28
 12.3k  624
102
Chapter 102
2019-05-29
 11.4k  787
103
Chapter 103
2019-05-30
 10.7k  467
104
Chapter 104
2019-05-31
 10.4k  348
105
Chapter 105
2019-06-01
 10.2k  298
106
Chapter 106
2019-06-01
 10.5k  637
107
Chapter 107
2019-06-01
 10k  297
108
Chapter 108
2019-06-01
 10.1k  482
109
Chapter 109
2019-06-01
 9.8k  278
110
Chapter 110
2019-06-01
 10.6k  577
111
Chapter 111
2019-06-01
 10.5k  657
112
Chapter 112
2019-06-01
 10.2k  409
113
Chapter 113
2019-06-01
 10.4k  278
114
Chapter 114
2019-06-01
 10.3k  286
115
Chapter 115
2019-06-01
 9.7k  197
116
Chapter 116
2019-06-01
 10.1k  342
117
Chapter 117
2019-06-01
 9.6k  264
118
Chapter 118
2019-06-01
 9.9k  185
119
Chapter 119
2019-06-01
 9.4k  285
120
Chapter 120
2019-06-01
 9.2k  157
121
Chapter 121
2019-06-01
 9.2k  281
122
Chapter 122
2019-06-01
 9.8k  409
123
Chapter 123
2019-06-01
 9k  262
124
Chapter 124
2019-06-01
 8.3k  127
125
Chapter 125
2019-06-01
 9.3k  421
126
Chapter 126
2019-06-02
 9.6k  768
127
Chapter 127
2019-06-03
 9.5k  339
128
Chapter 128
2019-06-04
 9.7k  472
129
Chapter 129
2019-06-05
 9.5k  347
130
Chapter 130
2019-06-06
 9.7k  900
131
Chapter 131
2019-06-07
 9.9k  526
132
Chapter 132
2019-06-08
 11k  903
133
Chapter 133
2019-06-09
 9.7k  381
134
Chapter 134
2019-06-10
 10.6k  922
135
Chapter 135
2019-06-11
 9.9k  638
136
Chapter 136
2019-06-12
 9.7k  443
137
Chapter 137
2019-06-13
 9.8k  294
138
Chapter 138
2019-06-14
 10k  341
139
Chapter 139
2019-06-15
 9.4k  330
140
Chapter 140
2019-06-16
 9.4k  215
141
Chapter 141
2019-06-17
 9.3k  359
142
Chapter 142
2019-06-18
 9.4k  397
143
Chapter 143
2019-06-19
 9.2k  339
144
Chapter 144
2019-06-20
 9.6k  357
145
Chapter 145
2019-06-21
 10k  486
146
Chapter 146
2019-06-22
 9.9k  346
147
Chapter 147
2019-06-23
 10.2k  360
148
Chapter 148
2019-06-24
 9.6k  446
149
Chapter 149
2019-06-25
 10.2k  438
150
Chapter 150
2019-06-26
 10.2k  645
151
Chapter 151
2019-06-27
 10.2k  538
152
Chapter 152
2019-06-28
 10k  418
153
Chapter 153
2019-06-29
 9.8k  346
154
Chapter 154
2019-06-30
 9.6k  333
155
Chapter 155
2019-07-01
 9.3k  411
156
Chapter 156
2019-07-02
 9.6k  374
157
Chapter 157
2019-07-03
 9.2k  316
158
Chapter 158
2019-07-04
 9.4k  334
159
Chapter 159
2019-07-05
 9k  360
160
Chapter 160
2019-07-06
 9.1k  203
161
Chapter 161
2019-07-07
 9.2k  236
162
Chapter 162
2019-07-08
 9.1k  234
163
Chapter 163
2019-07-09
 9.2k  383
164
Chapter 164
2019-07-10
 9.8k  338
165
Chapter 165
2019-07-11
 9.2k  295
166
Chapter 166
2019-07-12
 8.6k  177
167
Chapter 167
2019-07-13
 9k  359
168
Chapter 168
2019-07-14
 9.2k  385
169
Chapter 169
2019-07-15
 9.4k  380
170
Chapter 170
2019-07-16
 9.3k  359
171
Chapter 171
2019-07-17
 9.1k  271
172
Chapter 172
2019-07-18
 9k  376
173
Chapter 173
2019-07-19
 8.8k  288
174
Chapter 174
2019-07-20
 8.3k  219
175
Chapter 175
2019-07-21
 8.7k  348
176
Chapter 176
2019-07-22
 9k  366
177
Chapter 177
2019-07-23
 8.7k  310
178
Chapter 178
2019-07-24
 8.3k  443
179
Chapter 179
2019-07-25
 8.5k  380
180
Chapter 180
2019-07-26
 9.2k  575
181
Chapter 181
2019-07-27
 8.2k  260
182
Chapter 182
2019-07-28
 8.3k  274
183
Chapter 183
2019-07-29
 8.6k  432
184
Chapter 184
2019-07-30
 8.2k  219
185
Chapter 185
2019-07-31
 8.3k  292
186
Chapter 186
2019-08-01
 8.7k  381
187
Chapter 187
2019-08-02
 8.5k  289
188
Chapter 188
2019-08-03
 8.8k  263
189
Chapter 189
2019-08-04
 7.9k  383
190
Chapter 190
2019-08-05
 7.9k  262
191
Chapter 191
2019-08-06
 7.6k  294
192
Chapter 192
2019-08-07
 7.9k  615
193
Chapter 193
2019-08-08
 7.7k  320
194
Chapter 194
2019-08-09
 7.9k  1k
195
Chapter 195
2019-08-10
 7.6k  1.1k
196
Chapter 196
2019-08-11
 8.1k  670
197
Chapter 197
2019-08-12
 7.7k  344
198
Chapter 198
2019-08-13
 8k  305
199
Chapter 199
2019-08-14
 7.8k  253
200
Chapter 200
2019-08-15
 8.3k  455
201
Chapter 201
2019-08-16
 8.5k  377
202
Chapter 202
2019-08-17
 7.8k  321
203
Chapter 203
2019-08-18
 7.7k  188
204
Chapter 204
2019-08-19
 8k  308
205
Chapter 205
2019-08-20
 7.5k  291
206
Chapter 206
2019-08-21
 7.5k  198
207
Chapter 207
2019-08-22
 7.9k  312
208
Chapter 208
2019-08-23
 7.1k  124
209
Chapter 209
2019-08-23
 7.1k  211
210
Chapter 210
2019-08-23
 6.5k  138
211
Chapter 211
2019-08-23
 7k  266
212
Chapter 212
2019-08-23
 7k  232
213
Chapter 213
2019-08-23
 6.9k  156
214
Chapter 214
2019-08-23
 7.2k  414
215
Chapter 215
2019-08-23
 6.8k  264
216
Chapter 216
2019-08-23
 7.2k  328
217
Chapter 217
2019-08-23
 6.5k  185
218
Chapter 218
2019-08-23
 7k  336
219
Chapter 219
2019-08-24
 7.2k  262
220
Chapter 220
2019-08-25
 7.2k  255
221
Chapter 221
2019-08-26
 7.3k  479
222
Chapter 222
2019-08-27
 7k  281
223
Chapter 223
2019-08-28
 7.2k  418
224
Chapter 224
2019-08-29
 7.2k  423
225
Chapter 225
2019-08-30
 7.1k  422
226
Chapter 226
2019-08-31
 7.1k  529
227
Chapter 227
2019-09-01
 6.9k  342
228
Chapter 228
2019-09-02
 6.9k  309
229
Chapter 229
2019-09-03
 7k  343
230
Chapter 230
2019-09-04
 6.7k  483
231
Chapter 231
2019-09-05
 6.5k  235
232
Chapter 232
2019-09-06
 6.7k  371
233
Chapter 233
2019-09-07
 6.6k  378
234
Chapter 234
2019-09-08
 6.7k  223
235
Chapter 235
2019-09-09
 6.6k  228
236
Chapter 236
2019-09-10
 6.8k  350
237
Chapter 237
2019-09-11
 6.7k  258
238
Chapter 238
2019-09-12
 6.7k  390
239
Chapter 239
2019-09-13
 6.5k  183
240
Chapter 240
2019-09-14
 6.6k  189
241
Chapter 241
2019-09-14
 6.3k  158
242
Chapter 242
2019-09-14
 6.1k  154
243
Chapter 243
2019-09-14
 6k  107
244
Chapter 244
2019-09-14
 6.2k  230
245
Chapter 245
2019-09-14
 6.2k  273
246
Chapter 246
2019-09-14
 5.9k  91
247
Chapter 247
2019-09-14
 6.1k  197
248
Chapter 248
2019-09-14
 6k  229
249
Chapter 249
2019-09-14
 6.2k  271
250
Chapter 250
2019-09-14
 6.2k  242
251
Chapter 251
2019-09-14
 6.6k  202
252
Chapter 252
2019-09-14
 6.3k  346
253
Chapter 253
2019-09-14
 6.1k  172
254
Chapter 254
2019-09-14
 5.9k  90
255
Chapter 255
2019-09-14
 6.3k  160
256
Chapter 256
2019-09-14
 6.1k  362
257
Chapter 257
2019-09-14
 6.3k  364
258
Chapter 258
2019-09-14
 6k  49
259
Chapter 259
2019-09-14
 6.2k  120
260
Chapter 260
2019-09-14
 6.3k  176
261
Chapter 261
2019-09-15
 6.6k  189
262
Chapter 262
2019-09-16
 6.5k  256
263
Chapter 263
2019-09-17
 6.6k  250
264
Chapter 264
2019-09-18
 6.6k  284
265
Chapter 265
2019-09-19
 6.9k  408
266
Chapter 266
2019-09-20
 6.5k  283
267
Chapter 267
2019-09-21
 6.9k  365
268
Chapter 268
2019-09-22
 7.5k  555
269
Chapter 269
2019-09-23
 7.3k  577
270
Chapter 270
2019-09-24
 6.8k  218
271
Chapter 271
2019-09-25
 7.1k  214
272
Chapter 272
2019-09-26
 7.1k  766
273
Chapter 273
2019-09-27
 6.9k  421
274
Chapter 274
2019-09-28
 6.7k  195
275
Chapter 275
2019-09-29
 6.8k  237
276
Chapter 276
2019-09-30
 6.5k  125
277
Chapter 277
2019-10-01
 6.5k  210
278
Chapter 278
2019-10-02
 6.2k  204
279
Chapter 279
2019-10-03
 6.1k  171
280
Chapter 280
2019-10-04
 6.2k  227
281
Chapter 281
2019-10-05
 6.3k  159
282
Chapter 282
2019-10-06
 6.3k  290
283
Chapter 283
2019-10-07
 6.3k  484
284
Chapter 284
2019-10-09
 6.2k  597
285
Chapter 285
2019-10-10
 6.5k  363
286
Chapter 286
2019-10-11
 6.6k  249
287
Chapter 287
2019-10-12
 6.4k  192
288
Chapter 288
2019-10-13
 6.5k  247
289
Chapter 289
2019-10-14
 6.5k  223
290
Chapter 290
2019-10-15
 6.1k  115
291
Chapter 291
2019-10-16
 6k  213
292
Chapter 292
2019-10-17
 6.1k  307
293
Chapter 293
2019-10-18
 6k  168
294
Chapter 294
2019-10-19
 6.1k  257
295
Chapter 295
2019-10-20
 6k  289
296
Chapter 296
2019-10-21
 6k  205
297
Chapter 297
2019-10-22
 5.8k  371
298
Chapter 298
2019-10-23
 5.6k  186
299
Chapter 299
2019-10-24
 5.7k  222
300
Chapter 300
2019-10-25
 6.2k  345
301
Chapter 301
2019-10-26
 6k  305
302
Chapter 302
2019-10-27
 6k  290
303
Chapter 303
2019-10-28
 5.9k  173
304
Chapter 304
2019-10-29
 6.1k  430
305
Chapter 305
2019-10-30
 6.1k  292
306
Chapter 306
2019-10-31
 6.3k  538
307
Chapter 307
2019-11-01
 6.3k  352
308
Chapter 308
2019-11-02
 6.4k  163
309
Chapter 309
2019-11-03
 6.1k  212
310
Chapter 310
2019-11-04
 6.2k  372
311
Chapter 311
2019-11-05
 6k  263
312
Chapter 312
2019-11-06
 5.9k  202
313
Chapter 313
2019-11-07
 5.9k  160
314
Chapter 314
2019-11-08
 5.6k  238
315
Chapter 315
2019-11-09
 5.7k  241
316
Chapter 316
2019-11-10
 5.4k  231
317
Chapter 317
2019-11-11
 5.6k  176
318
Chapter 318
2019-11-12
 5.4k  431
319
Chapter 319
2019-11-13
 5.3k  162
320
Chapter 320
2019-11-14
 5.5k  284
321
Chapter 321
2019-11-15
 6k  375
322
Chapter 322
2019-11-16
 5.6k  371
323
Chapter 323
2019-11-16
 5.3k  168
324
Chapter 324
2019-11-16
 5.1k  178
325
Chapter 325
2019-11-16
 5k  438
326
Chapter 326
2019-11-16
 5k  173
327
Chapter 327
2019-11-16
 5k  168
328
Chapter 328
2019-11-16
 4.8k  386
329
Chapter 329
2019-11-16
 4.9k  447
330
Chapter 330
2019-11-16
 5k  164
331
Chapter 331
2019-11-16
 4.8k  139
332
Chapter 332
2019-11-16
 5k  157
333
Chapter 333
2019-11-17
 5k  222
334
Chapter 334
2019-11-18
 4.7k  114
335
Chapter 335
2019-11-19
 4.9k  264
336
Chapter 336
2019-11-20
 4.9k  215
337
Chapter 337
2019-11-21
 4.8k  173
338
Chapter 338
2019-11-22
 4.9k  168
339
Chapter 339
2019-11-23
 4.9k  122
340
Chapter 340
2019-11-24
 4.9k  151
341
Chapter 341
2019-11-25
 4.7k  164
342
Chapter 342
2019-11-26
 4.5k  244
343
Chapter 343
2019-11-27
 4.6k  151
344
Chapter 344
2019-11-28
 4.6k  157
345
Chapter 345
2019-11-29
 4.4k  88
346
Chapter 346
2019-11-30
 4.7k  93
347
Chapter 347
2019-12-01
 5k  183
348
Chapter 348
2019-12-02
 4.8k  190
349
Chapter 349
2019-12-03
 4.6k  120
350
Chapter 350
2019-12-04
 4.8k  194
351
Chapter 351
2019-12-05
 5k  190
352
Chapter 352
2019-12-06
 5k  336
353
Chapter 353
2019-12-07
 4.9k  131
354
Chapter 354
2019-12-08
 4.7k  92
355
Chapter 355
2019-12-09
 4.6k  98
356
Chapter 356
2019-12-10
 4.8k  105
357
Chapter 357
2019-12-11
 4.7k  73
358
Chapter 358
2019-12-11
 4.6k  203
359
Chapter 359
2019-12-11
 4.5k  68
360
Chapter 360
2019-12-11
 4.5k  62
361
Chapter 361
2019-12-11
 4.3k  105
362
Chapter 362
2019-12-11
 4.2k  131
363
Chapter 363
2019-12-11
 4.1k  61
364
Chapter 364
2019-12-11
 4k  74
365
Chapter 365
2019-12-11
 4.1k  87
366
Chapter 366
2019-12-11
 4.1k  106
367
Chapter 367
2019-12-11
 4.2k  182
368
Chapter 368
2019-12-12
 4.2k  169
369
Chapter 369
2019-12-13
 4.3k  140
370
Chapter 370
2019-12-14
 4.5k  115
371
Chapter 371
2019-12-15
 4.9k  133
372
Chapter 372
2019-12-16
 4.6k  237
373
Chapter 373
2019-12-17
 4.4k  206
374
Chapter 374
2019-12-18
 4.7k  154
375
Chapter 375
2019-12-19
 4.4k  106
376
Chapter 376
2019-12-20
 4.5k  111
377
Chapter 377
2019-12-21
 4.8k  316
378
Chapter 378
2019-12-22
 4.5k  171
379
Chapter 379
2019-12-23
 4.1k  159
380
Chapter 380
2019-12-24
 4.5k  155
381
Chapter 381
2019-12-25
 4.3k  95
382
Chapter 382
2019-12-26
 4.6k  147
383
Chapter 383
2019-12-27
 4.4k  175
384
Chapter 384
2019-12-28
 4.1k  116
385
Chapter 385
2019-12-28
 4k  126
386
Chapter 386
2019-12-28
 3.9k  84
387
Chapter 387
2019-12-28
 3.7k  44
388
Chapter 388
2019-12-28
 4k  94
389
Chapter 389
2019-12-28
 3.8k  62
390
Chapter 390
2019-12-28
 4k  98
391
Chapter 391
2019-12-28
 4.2k  104
392
Chapter 392
2019-12-28
 3.9k  77
393
Chapter 393
2019-12-28
 4.1k  328
394
Chapter 394
2019-12-28
 3.9k  140
395
Chapter 395
2019-12-28
 4k  85
396
Chapter 396
2019-12-28
 3.9k  51
397
Chapter 397
2019-12-28
 3.9k  133
398
Chapter 398
2019-12-28
 4.4k  159
399
Chapter 399
2019-12-28
 3.9k  282
400
Chapter 400
2019-12-28
 4.1k  141
401
Chapter 401
2019-12-28
 4k  108
402
Chapter 402
2019-12-28
 3.9k  73
403
Chapter 403
2019-12-28
 3.9k  117
404
Chapter 404
2019-12-28
 3.9k  111
405
Chapter 405
2019-12-29
 4.2k  141
406
Chapter 406
2019-12-30
 4.4k  280
407
Chapter 407
2019-12-31
 4.2k  245
408
Chapter 408
2020-01-01
 4.2k  153
409
Chapter 409
2020-01-02
 4.1k  171
410
Chapter 410
2020-01-03
 4.2k  185
411
Chapter 411
2020-01-04
 4.2k  128
412
Chapter 412
2020-01-05
 4k  158
413
Chapter 413
2020-01-06
 4.2k  198
414
Chapter 414
2020-01-07
 4k  116
415
Chapter 415
2020-01-08
 3.9k  235
416
Chapter 416
2020-01-09
 3.9k  84
417
Chapter 417
2020-01-10
 3.7k  84
418
Chapter 418
2020-01-11
 3.8k  160
419
Chapter 419
2020-01-12
 4.1k  118
420
Chapter 420
2020-01-13
 4k  130
421
Chapter 421
2020-01-14
 4.1k  161
422
Chapter 422
2020-01-15
 4.1k  114
423
Chapter 423
2020-01-16
 4.1k  146
424
Chapter 424
2020-01-17
 4k  97
425
Chapter 425
2020-01-18
 4k  88
426
Chapter 426
2020-01-19
 4k  124
427
Chapter 427
2020-01-20
 4k  76
428
Chapter 428
2020-01-21
 4.3k  179
429
Chapter 429
2020-01-22
 4.4k  168
430
Chapter 430
2020-01-23
 4k  109
431
Chapter 431
2020-01-24
 4.1k  117
432
Chapter 432
2020-01-25
 4.1k  204
433
Chapter 433
2020-01-26
 4.1k  183
434
Chapter 434
2020-01-27
 4k  112
435
Chapter 435
2020-01-28
 3.9k  129
436
Chapter 436
2020-01-29
 3.9k  140
437
Chapter 437
2020-01-30
 3.8k  97
438
Chapter 438
2020-01-31
 4k  145
439
Chapter 439
2020-02-01
 3.8k  88
440
Chapter 440
2020-02-02
 3.9k  146
441
Chapter 441
2020-02-03
 3.9k  191
442
Chapter 442
2020-02-04
 4k  152
443
Chapter 443
2020-02-05
 4.1k  498
444
Chapter 444
2020-02-06
 4k  175
445
Chapter 445
2020-02-07
 4.2k  225
446
Chapter 446
2020-02-08
 4.1k  155
447
Chapter 447
2020-02-09
 4.4k  227
448
Chapter 448
2020-02-10
 4.4k  211
449
Chapter 449
2020-02-11
 4.4k  268
450
Chapter 450
2020-02-12
 4.6k  185
451
Chapter 451
2020-02-13
 4.3k  155
452
Chapter 452
2020-02-14
 4.3k  240
453
Chapter 453
2020-02-16
 4.3k  146
454
Chapter 454
2020-02-18
 4.5k  216
455
Chapter 455
2020-02-20
 4.6k  322
456
Chapter 456
2020-02-23
 4.3k  230
457
Chapter 457
2020-02-25
 4.5k  183
458
Chapter 458
2020-02-27
 4.5k  154
459
Chapter 459
2020-03-01
 4.3k  100
460
Chapter 460
2020-03-03
 5.8k  1.3k
461
Chapter 461
2020-04-26
 5.3k  663
462
Chapter 462
2020-05-03
 4.9k  362
463
Chapter 463
2020-05-10
 5k  483
464
Chapter 464
2020-06-05
 4.3k  310
465
Chapter 465
2020-06-12
 4.4k  158
466
Chapter 466
2020-06-19
 4.5k  219
467
Chapter 467
2020-06-26
 4.8k  182
468
Chapter 468
2020-07-03
 11.8k  1.8k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook