MangaToon
Cổ Tiên Nãi Ba
Cổ Tiên Nãi Ba
Đã Full
44.6M
4.6
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Diệp Tôn độ kiếp thất bại, hồn xuyên về xã hội hiện đại, biến thành người bình thường bị phá sản. Vừa tỉnh lại đã gặp một mỹ nữ tuyệt sắc bế con gái đến cửa... Hãy chờ xem Diệp Tôn nuôi con, bảo vệ vợ, trở lại đỉnh cao cuộc đời như thế nào!

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 185 chương    /    (27482)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-04-29
 19.1k  1.7k
2
Chapter 2
2020-04-29
 14.9k  782
3
Chapter 3
2020-04-29
 12.7k  386
4
Chapter 4
2020-04-29
 11.7k  463
5
Chapter 5
2020-04-29
 11k  365
6
Chapter 6
2020-04-29
 11.1k  403
7
Chapter 7
2020-04-29
 10.7k  305
8
Chapter 8
2020-04-29
 10.9k  271
9
Chapter 9
2020-04-29
 10.5k  292
10
Chapter 10
2020-04-29
 10.8k  476
11
Chapter 11
2020-05-02
 10.6k  427
12
Chapter 12
2020-05-05
 10.3k  393
13
Chapter 13
2020-05-09
 10.3k  605
14
Chapter 14
2020-05-12
 9.5k  247
15
Chapter 15
2020-05-16
 9.4k  237
16
Chapter 16
2020-05-19
 9.1k  342
17
Chapter 17
2020-05-22
 8.7k  95
18
Chapter 18
2020-05-22
 8.9k  259
19
Chapter 19
2020-05-22
 8.7k  216
20
Chapter 20
2020-05-22
 9.1k  184
21
Chapter 21
2020-05-22
 8.6k  134
22
Chapter 22
2020-05-22
 8.3k  174
23
Chapter 23
2020-05-22
 8.6k  224
24
Chapter 24
2020-05-22
 8k  104
25
Chapter 25
2020-05-22
 8.2k  116
26
Chapter 26
2020-05-22
 8.4k  299
27
Chapter 27
2020-05-23
 8.6k  292
28
Chapter 28
2020-05-26
 8.7k  161
29
Chapter 29
2020-05-30
 7.9k  147
30
Chapter 30
2020-06-02
 7.8k  179
31
Chapter 31
2020-06-06
 8k  209
32
Chapter 32
2020-06-09
 7.7k  414
33
Chapter 33
2020-06-13
 7.8k  263
34
Chapter 34
2020-06-16
 7.6k  131
35
Chapter 35
2020-06-20
 7.6k  208
36
Chapter 36
2020-06-23
 7.4k  165
37
Chapter 37
2020-06-27
 7.1k  155
38
Chapter 38
2020-06-30
 6.9k  135
39
Chapter 39
2020-07-04
 7.3k  284
40
Chapter 40
2020-07-04
 7.2k  279
41
Chapter 41
2020-07-04
 6.6k  101
42
Chapter 42
2020-07-04
 6.4k  72
43
Chapter 43
2020-07-04
 6.6k  102
44
Chapter 44
2020-07-04
 6.6k  106
45
Chapter 45
2020-07-06
 6.7k  164
46
Chapter 46
2020-07-06
 6.3k  100
47
Chapter 47
2020-07-06
 6.5k  116
48
Chapter 48
2020-07-06
 6k  74
49
Chapter 49
2020-07-06
 6.3k  136
50
Chapter 50
2020-07-07
 6.5k  198
51
Chapter 51
2020-07-11
 6.8k  146
52
Chapter 52
2020-07-14
 6.6k  154
53
Chapter 53
2020-07-18
 6.5k  198
54
Chapter 54
2020-07-21
 6.4k  162
55
Chapter 55
2020-07-25
 6.2k  143
56
Chapter 56
2020-07-28
 6.4k  150
57
Chapter 57
2020-08-01
 6k  147
58
Chapter 58
2020-08-04
 6k  142
59
Chapter 59
2020-08-08
 5.8k  113
60
Chapter 60
2020-08-08
 5.7k  55
61
Chapter 61
2020-08-08
 5.8k  117
62
Chapter 62
2020-08-08
 5.5k  91
63
Chapter 63
2020-08-08
 5.7k  174
64
Chapter 64
2020-08-08
 6.3k  273
65
Chapter 65
2020-08-11
 6.4k  394
66
Chapter 66
2020-08-15
 6.1k  332
67
Chapter 67
2020-08-18
 5.8k  259
68
Chapter 68
2020-08-22
 5.6k  155
69
Chapter 69
2020-08-25
 5.6k  90
70
Chapter 70
2020-08-29
 5.4k  116
71
Chapter 71
2020-09-01
 5.7k  155
72
Chapter 72
2020-09-05
 5.4k  102
73
Chapter 73
2020-09-08
 5.8k  109
74
Chapter 74
2020-09-12
 5.4k  115
75
Chapter 75
2020-09-15
 5.5k  113
76
Chapter 76
2020-09-19
 5.4k  105
77
Chapter 77
2020-09-22
 5.2k  58
78
Chapter 78
2020-09-26
 5.3k  99
79
Chapter 79
2020-09-29
 4.8k  93
80
Chapter 80
2020-10-02
 5.2k  181
81
Chapter 81
2020-10-02
 4.7k  119
82
Chapter 82
2020-10-02
 4.7k  128
83
Chapter 83
2020-10-02
 4.5k  82
84
Chapter 84
2020-10-02
 4.6k  166
85
Chapter 85
2020-10-02
 4.6k  93
86
Chapter 86
2020-10-02
 4.4k  150
87
Chapter 87
2020-10-02
 4.4k  119
88
Chapter 88
2020-10-02
 4.6k  44
89
Chapter 89
2020-10-02
 4.7k  156
90
Chapter 90
2020-10-06
 4.8k  65
91
Chapter 91
2020-10-10
 5.3k  89
92
Chapter 92
2020-10-13
 4.6k  173
93
Chapter 93
2020-10-17
 4.6k  80
94
Chapter 94
2020-10-20
 4.7k  85
95
Chapter 95
2020-10-24
 4.8k  107
96
Chapter 96
2020-10-27
 4.6k  119
97
Chapter 97
2020-10-31
 4.6k  71
98
Chapter 98
2020-11-03
 4.4k  62
99
Chapter 99
2020-11-07
 4.3k  70
100
Chapter 100
2020-11-10
 4.5k  86
101
Chapter 101
2020-11-14
 4.2k  65
102
Chapter 102
2020-11-14
 4.1k  82
103
Chapter 103
2020-11-14
 4k  40
104
Chapter 104
2020-11-14
 4.1k  128
105
Chapter 105
2020-11-14
 4.1k  44
106
Chapter 106
2020-11-14
 4k  55
107
Chapter 107
2020-11-14
 3.9k  27
108
Chapter 108
2020-11-14
 3.9k  59
109
Chapter 109
2020-11-14
 3.7k  34
110
Chapter 110
2020-11-14
 3.8k  75
111
Chapter 111
2020-11-14
 4.2k  61
112
Chapter 112
2020-11-17
 4k  69
113
Chapter 113
2020-11-21
 4k  71
114
Chapter 114
2020-11-24
 4.1k  75
115
Chapter 115
2020-11-28
 3.9k  63
116
Chapter 116
2020-12-01
 3.9k  39
117
Chapter 117
2020-12-05
 4k  121
118
Chapter 118
2020-12-08
 4.2k  69
119
Chapter 119
2020-12-12
 3.9k  113
120
Chapter 120
2020-12-15
 3.8k  75
121
Chapter 121
2020-12-19
 3.7k  59
122
Chapter 122
2020-12-22
 3.6k  71
123
Chapter 123
2020-12-29
 3.6k  71
124
Chapter 124
2021-01-02
 3.5k  51
125
Chapter 125
2021-01-05
 3.4k  57
126
Chapter 126
2021-01-09
 3.6k  64
127
Chapter 127
2021-01-12
 3.5k  62
128
Chapter 128
2021-01-16
 3.6k  83
129
Chapter 129
2021-01-19
 3.7k  107
130
Chapter 130
2021-01-23
 3.3k  61
131
Chapter 131
2021-01-26
 3.5k  73
132
Chapter 132
2021-01-30
 3.4k  96
133
Chapter 133
2021-02-02
 3.6k  209
134
Chapter 134
2021-02-06
 3.3k  93
135
Chapter 135
2021-02-06
 3.2k  72
136
Chapter 136
2021-02-06
 3.3k  74
137
Chapter 137
2021-02-06
 3.2k  86
138
Chapter 138
2021-02-06
 3.3k  88
139
Chapter 139
2021-02-06
 3.2k  76
140
Chapter 140
2021-02-06
 3.3k  53
141
Chapter 141
2021-02-06
 3.3k  94
142
Chapter 142
2021-02-06
 3k  34
143
Chapter 143
2021-02-06
 3.2k  83
144
Chapter 144
2021-02-06
 3.2k  50
145
Chapter 145
2021-02-09
 3.4k  60
146
Chapter 146
2021-02-13
 3.2k  84
147
Chapter 147
2021-02-16
 3.3k  83
148
Chapter 148
2021-02-20
 3.3k  71
149
Chapter 149
2021-02-23
 3.2k  121
150
Chapter 150
2021-02-27
 3.3k  222
151
Chapter 151
2021-03-02
 3.2k  91
152
Chapter 152
2021-03-06
 3.3k  75
153
Chapter 153
2021-03-09
 3.1k  77
154
Chapter 154
2021-03-13
 3k  58
155
Chapter 155
2021-03-16
 3k  41
156
Chapter 156
2021-03-20
 3k  27
157
Chapter 157
2021-03-23
 3.2k  88
158
Chapter 158
2021-03-27
 3k  73
159
Chapter 159
2021-03-30
 3.1k  137
160
Chapter 160
2021-04-03
 2.9k  93
161
Chapter 161
2021-04-06
 2.9k  71
162
Chapter 162
2021-04-10
 2.8k  100
163
Chapter 163
2021-04-13
 2.9k  60
164
Chapter 164
2021-04-17
 2.8k  48
165
Chapter 165
2021-04-20
 2.9k  63
166
Chapter 166
2021-04-24
 2.8k  70
167
Chapter 167
2021-04-27
 2.8k  59
168
Chapter 168
2021-05-01
 2.8k  40
169
Chapter 169
2021-05-04
 2.8k  66
170
Chapter 170
2021-05-08
 2.8k  65
171
Chapter 171
2021-05-11
 2.8k  80
172
Chapter 172
2021-05-15
 2.8k  77
173
Chapter 173
2021-05-18
 2.7k  83
174
Chapter 174
2021-05-22
 2.7k  61
175
Chapter 175
2021-05-25
 2.6k  38
176
Chapter 176
2021-05-29
 2.9k  71
177
Chapter 177
2021-06-01
 2.7k  93
178
Chapter 178
2021-06-05
 2.7k  64
179
Chapter 179
2021-06-08
 2.7k  82
180
Chapter 180
2021-06-12
 2.7k  44
181
Chapter 181
2021-06-15
 2.7k  62
182
Chapter 182
2021-06-19
 2.6k  67
183
Chapter 183
2021-06-22
 2.7k  64
184
Chapter 184
2021-06-26
 2.7k  52
185
Chapter 185
2021-07-03
 4.3k  931
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cực Phẩm Tà Y Nhìn Xuyên Thấu
Cực Phẩm Tà Y Nhìn Xuyên Thấu
Tình yêu/Hài Hước/Khoa học viễn tưởng/Trùng sinh/Hậu cung/Đô thị/Nghịch tập/Bác sĩ
Đôi Mắt Thần Thông
Đôi Mắt Thần Thông
Hành động/Huyền huyễn/Đã Full
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Nhiễm Sắc Thể Số 47
Nhiễm Sắc Thể Số 47
Hành động/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Đang cập nhật/Dị năng/Cương thi/Drama/Mạt thế cầu sinh/Đánh quái thăng cấp
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook