MangaToon
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Đã Full
13.5M
4.5
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Sau khi bị tai nạn, hắn bất ngờ có thêm một loại năng lực. Dường như hắn đã đi vào một hệ thống trò chơi.
Không những phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, mỹ nữ vây quanh. Lại còn được người giỏi trong ngành đồ cổ phát hiện tài năng, chính thức bước vào ngành giám định đồ cổ.

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 203 chương    /    (9783)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-12-02
 6.8k  812
2
Chapter 2
2020-12-02
 5.2k  286
3
Chapter 3
2020-12-02
 5.2k  167
4
Chapter 4
2020-12-02
 4.9k  134
5
Chapter 5
2020-12-02
 4.6k  161
6
Chapter 6
2020-12-02
 4.7k  79
7
Chapter 7
2020-12-02
 4.6k  114
8
Chapter 8
2020-12-02
 4.5k  114
9
Chapter 9
2020-12-02
 4.4k  75
10
Chapter 10
2020-12-02
 4.7k  135
11
Chapter 11
2020-12-04
 4.4k  100
12
Chapter 12
2020-12-06
 4.3k  148
13
Chapter 13
2020-12-11
 4.1k  99
14
Chapter 14
2020-12-13
 4.2k  106
15
Chapter 15
2020-12-18
 3.9k  145
16
Chapter 16
2020-12-20
 3.8k  89
17
Chapter 17
2020-12-25
 3.7k  98
18
Chapter 18
2020-12-27
 3.6k  104
19
Chapter 19
2021-01-01
 3.6k  69
20
Chapter 20
2021-01-03
 3.4k  57
21
Chapter 21
2021-01-08
 3.5k  51
22
Chapter 22
2021-01-10
 3.6k  76
23
Chapter 23
2021-01-15
 3.4k  124
24
Chapter 24
2021-01-17
 3.4k  78
25
Chapter 25
2021-01-22
 3.2k  58
26
Chapter 26
2021-01-24
 3.3k  97
27
Chapter 27
2021-01-29
 3.2k  51
28
Chapter 28
2021-01-31
 3.2k  50
29
Chapter 29
2021-02-05
 3.1k  30
30
Chapter 30
2021-02-07
 3k  63
31
Chapter 31
2021-02-12
 3k  40
32
Chapter 32
2021-02-14
 3k  28
33
Chapter 33
2021-02-19
 3.1k  28
34
Chapter 34
2021-02-21
 2.8k  53
35
Chapter 35
2021-02-26
 2.8k  34
36
Chapter 36
2021-02-28
 2.9k  30
37
Chapter 37
2021-03-05
 2.8k  16
38
Chapter 38
2021-03-07
 2.9k  34
39
Chapter 39
2021-03-12
 2.8k  33
40
Chapter 40
2021-03-14
 2.9k  44
41
Chapter 41
2021-03-19
 2.9k  67
42
Chapter 42
2021-03-21
 2.8k  61
43
Chapter 43
2021-03-26
 2.7k  52
44
Chapter 44
2021-03-28
 2.6k  47
45
Chapter 45
2021-04-02
 2.6k  37
46
Chapter 46
2021-04-04
 2.7k  78
47
Chapter 47
2021-04-09
 2.5k  53
48
Chapter 48
2021-04-11
 2.5k  55
49
Chapter 49
2021-04-16
 2.4k  27
50
Chapter 50
2021-04-18
 2.5k  54
51
Chapter 51
2021-04-23
 2.7k  49
52
Chapter 52
2021-04-25
 2.5k  53
53
Chapter 53
2021-04-30
 2.4k  78
54
Chapter 54
2021-05-02
 2.5k  51
55
Chapter 55
2021-05-07
 2.5k  38
56
Chapter 56
2021-05-09
 2.5k  38
57
Chapter 57
2021-05-14
 2.4k  42
58
Chapter 58
2021-05-16
 2.4k  55
59
Chapter 59
2021-05-21
 2.6k  74
60
Chapter 60
2021-05-23
 2.5k  36
61
Chapter 61
2021-05-28
 2.3k  28
62
Chapter 62
2021-05-30
 2.3k  75
63
Chapter 63
2021-06-04
 2.2k  32
64
Chapter 64
2021-06-06
 2.3k  26
65
Chapter 65
2021-06-11
 2.2k  27
66
Chapter 66
2021-06-13
 2.3k  36
67
Chapter 67
2021-06-18
 2.2k  34
68
Chapter 68
2021-06-20
 2.2k  31
69
Chapter 69
2021-06-25
 2.1k  48
70
Chapter 70
2021-06-27
 2.1k  30
71
Chapter 71
2021-07-02
 2.1k  35
72
Chapter 72
2021-07-04
 2.2k  55
73
Chapter 73
2021-07-09
 2.1k  33
74
Chapter 74
2021-07-11
 2.1k  38
75
Chapter 75
2021-07-16
 2.1k  37
76
Chapter 76
2021-07-18
 2.1k  42
77
Chapter 77
2021-07-23
 2k  51
78
Chapter 78
2021-07-25
 2k  26
79
Chapter 79
2021-07-30
 2k  30
80
Chapter 80
2021-08-01
 2.1k  86
81
Chapter 81
2021-08-06
 2.1k  55
82
Chapter 82
2021-08-08
 2k  40
83
Chapter 83
2021-08-13
 1.9k  49
84
Chapter 84
2021-08-15
 1.9k  42
85
Chapter 85
2021-08-20
 1.8k  31
86
Chapter 86
2021-08-22
 1.8k  30
87
Chapter 87
2021-08-27
 1.9k  35
88
Chapter 88
2021-08-29
 1.8k  49
89
Chapter 89
2021-09-03
 1.7k  32
90
Chapter 90
2021-09-05
 1.8k  35
91
Chapter 91
2021-09-10
 1.7k  30
92
Chapter 92
2021-09-12
 1.8k  44
93
Chapter 93
2021-09-17
 1.8k  52
94
Chapter 94
2021-09-19
 1.7k  33
95
Chapter 95
2021-09-24
 1.8k  37
96
Chapter 96
2021-09-24
 1.7k  30
97
Chapter 97
2021-09-24
 1.7k  36
98
Chapter 98
2021-09-24
 1.7k  23
99
Chapter 99
2021-09-24
 1.6k  25
100
Chapter 100
2021-09-24
 1.6k  25
101
Chapter 101
2021-09-24
 1.6k  25
102
Chapter 102
2021-09-24
 1.7k  37
103
Chapter 103
2021-09-26
 1.6k  34
104
Chapter 104
2021-10-01
 1.5k  64
105
Chapter 105
2021-10-03
 1.6k  48
106
Chapter 106
2021-10-08
 1.6k  23
107
Chapter 107
2021-10-10
 1.5k  32
108
Chapter 108
2021-10-15
 1.6k  43
109
Chapter 109
2021-10-17
 2.1k  56
110
Chapter 110
2021-10-22
 2k  58
111
Chapter 111
2021-10-24
 1.6k  50
112
Chapter 112
2021-10-29
 1.5k  30
113
Chapter 113
2021-10-31
 1.5k  26
114
Chapter 114
2021-11-05
 1.5k  33
115
Chapter 115
2021-11-07
 1.4k  28
116
Chapter 116
2021-11-12
 1.4k  28
117
Chapter 117
2021-11-14
 1.5k  32
118
Chapter 118
2021-11-19
 1.4k  13
119
Chapter 119
2021-11-21
 1.5k  41
120
Chapter 120
2021-11-26
 1.4k  29
121
Chapter 121
2021-11-28
 1.4k  17
122
Chapter 122
2021-12-03
 1.4k  19
123
Chapter 123
2021-12-05
 1.5k  62
124
Chapter 124
2021-12-10
 1.4k  31
125
Chapter 125
2021-12-12
 1.4k  44
126
Chapter 126
2021-12-17
 1.3k  35
127
Chapter 127
2021-12-19
 1.4k  42
128
Chapter 128
2021-12-24
 1.3k  30
129
Chapter 129
2021-12-26
 1.3k  19
130
Chapter 130
2021-12-31
 1.4k  17
131
Chapter 131
2022-01-02
 1.3k  16
132
Chapter 132
2022-01-07
 1.3k  49
133
Chapter 133
2022-01-09
 1.4k  59
134
Chapter 134
2022-01-14
 1.3k  27
135
Chapter 135
2022-01-16
 1.3k  42
136
Chapter 136
2022-01-21
 1.3k  23
137
Chapter 137
2022-01-23
 1.2k  19
138
Chapter 138
2022-01-28
 1.3k  37
139
Chapter 139
2022-01-30
 1.2k  18
140
Chapter 140
2022-02-04
 1.3k  31
141
Chapter 141
2022-02-06
 1.2k  45
142
Chapter 142
2022-02-11
 1.2k  28
143
Chapter 143
2022-02-13
 1.2k  21
144
Chapter 144
2022-02-14
 1.1k  22
145
Chapter 145
2022-02-14
 1.1k  14
146
Chapter 146
2022-02-14
 1.1k  12
147
Chapter 147
2022-02-14
 1.1k  30
148
Chapter 148
2022-02-14
 1.1k  21
149
Chapter 149
2022-02-14
 1.1k  16
150
Chapter 150
2022-02-14
 1.2k  22
151
Chapter 151
2022-02-18
 1.2k  49
152
Chapter 152
2022-02-20
 1.1k  36
153
Chapter 153
2022-02-25
 1.1k  19
154
Chapter 154
2022-02-27
 1.1k  19
155
Chapter 155
2022-03-04
 1.1k  26
156
Chapter 156
2022-03-06
 1.1k  31
157
Chapter 157
2022-03-11
 1.1k  30
158
Chapter 158
2022-03-13
 1k  24
159
Chapter 159
2022-03-13
 1k  16
160
Chapter 160
2022-03-13
 989  12
161
Chapter 161
2022-03-13
 1k  27
162
Chapter 162
2022-03-13
 1k  20
163
Chapter 163
2022-03-13
 1k  13
164
Chapter 164
2022-03-13
 1.1k  18
165
Chapter 165
2022-03-13
 1.1k  16
166
Chapter 166
2022-03-13
 1k  11
167
Chapter 167
2022-03-13
 1.1k  20
168
Chapter 168
2022-03-13
 1.1k  43
169
Chapter 169
2022-03-18
 1k  26
170
Chapter 170
2022-03-20
 1k  38
171
Chapter 171
2022-03-25
 981  26
172
Chapter 172
2022-03-27
 993  35
173
Chapter 173
2022-04-01
 985  37
174
Chapter 174
2022-04-03
 956  28
175
Chapter 175
2022-04-08
 973  16
176
Chapter 176
2022-04-10
 953  29
177
Chapter 177
2022-04-15
 888  18
178
Chapter 178
2022-04-17
 931  22
179
Chapter 179
2022-04-22
 887  29
180
Chapter 180
2022-04-24
 972  26
181
Chapter 181
2022-04-29
 957  34
182
Chapter 182
2022-05-01
 939  19
183
Chapter 183
2022-05-06
 886  19
184
Chapter 184
2022-05-08
 890  29
185
Chapter 185
2022-05-13
 857  24
186
Chapter 186
2022-05-15
 852  15
187
Chapter 187
2022-05-20
 837  25
188
Chapter 188
2022-05-22
 820  16
189
Chapter 189
2022-05-27
 826  14
190
Chapter 190
2022-05-29
 815  21
191
Chapter 191
2022-06-03
 785  17
192
Chapter 192
2022-06-05
 773  45
193
Chapter 193
2022-06-10
 703  19
194
Chapter 194
2022-06-12
 714  20
195
Chapter 195
2022-06-17
 710  18
196
Chapter 196
2022-06-19
 692  29
197
Chapter 197
2022-06-24
 660  38
198
Chapter 198
2022-06-26
 684  33
199
Chapter 199
2022-07-01
 665  24
200
Chapter 200
2022-07-03
 695  14
201
Chapter 201
2022-07-08
 695  37
202
Chapter 202
2022-07-10
 661  79
203
Chapter 203
2022-07-15
 856  148
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ta Bị Phong Ấn 900 Triệu Lần
Ta Bị Phong Ấn 900 Triệu Lần
Hành động/Hài Hước/Mạo Hiểm/Trùng sinh/Sảng văn/Tu tiên/Jack Sue
Quân Đoàn Mỹ Nhân Thời Mạt Thế Của Tôi
Quân Đoàn Mỹ Nhân Thời Mạt Thế Của Tôi
Hành động/Mạo Hiểm/Trùng sinh/Hệ thống/Mạt thế/Bàn tay vàng/Cương thi/Tình tay ba/Harem/Mạt thế cầu sinh/Sảng văn/Anh hùng cứu mỹ nhân/Lăng nhăng/Loser/Jack Sue/Mới
Diệu Thủ Cuồng Y
Diệu Thủ Cuồng Y
Hành động/Huyền huyễn/Harem
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
WeChat Siêu Cấp
WeChat Siêu Cấp
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook