MangaToon
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Đã Full
355M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Hắn - kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, kẻ cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, kẻ mê gái bất lịch sự, để rồi xem hắn có gì hay ho. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu - hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!...

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 349 chương    /    (373567)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-03-04
 75.9k  6.5k
2
Chapter 2
2019-03-04
 57k  3.8k
3
Chapter 3
2019-03-04
 49.2k  2k
4
Chapter 4
2019-03-04
 46.2k  2.2k
5
Chapter 5
2019-03-04
 43.7k  2.2k
6
Chapter 6
2019-03-04
 36.4k  1k
7
Chapter 7
2019-03-04
 37.5k  2.4k
8
Chapter 8
2019-03-04
 37.5k  1.5k
9
Chapter 9
2019-03-04
 41.8k  2.9k
10
Chapter 10
2019-03-04
 38.3k  1.1k
11
Chapter 11
2019-03-05
 39.2k  1.7k
12
Chapter 12
2019-03-06
 36.4k  1.2k
13
Chapter 13
2019-03-07
 36.4k  1.5k
14
Chapter 14
2019-03-08
 33.9k  1.3k
15
Chapter 15
2019-03-09
 35.3k  1.3k
16
Chapter 16
2019-03-10
 36.4k  1.9k
17
Chapter 17
2019-03-11
 35.6k  1.4k
18
Chapter 18
2019-03-12
 33.3k  1.1k
19
Chapter 19
2019-03-13
 31.5k  1k
20
Chapter 20
2019-03-14
 31.7k  1.5k
21
Chapter 21
2019-03-15
 31.6k  865
22
Chapter 22
2019-03-16
 36.2k  2.6k
23
Chapter 23
2019-03-16
 34.8k  2.4k
24
Chapter 24
2019-03-16
 35.3k  1.8k
25
Chapter 25
2019-03-16
 32.2k  1.1k
26
Chapter 26
2019-03-16
 31.3k  1.5k
27
Chapter 27
2019-03-16
 31.1k  1k
28
Chapter 28
2019-03-16
 30.7k  1.3k
29
Chapter 29
2019-03-16
 31.2k  3.2k
30
Chapter 30
2019-03-16
 30.9k  1.3k
31
Chapter 31
2019-03-16
 31.3k  937
32
Chapter 32
2019-03-16
 34.2k  2k
33
Chapter 33
2019-03-16
 29.3k  1k
34
Chapter 34
2019-03-16
 28k  1.5k
35
Chapter 35
2019-03-16
 29.4k  1.4k
36
Chapter 36
2019-03-16
 28.4k  914
37
Chapter 37
2019-03-16
 30k  1.1k
38
Chapter 38
2019-03-16
 28.6k  872
39
Chapter 39
2019-03-16
 30.2k  1.5k
40
Chapter 40
2019-03-16
 29.8k  1.3k
41
Chapter 41
2019-03-16
 28.5k  820
42
Chapter 42
2019-03-16
 28.7k  1.4k
43
Chapter 43
2019-03-16
 26.9k  934
44
Chapter 44
2019-03-16
 25.3k  1.1k
45
Chapter 45
2019-03-16
 24.5k  480
46
Chapter 46
2019-03-16
 23.2k  288
47
Chapter 47
2019-03-16
 24k  398
48
Chapter 48
2019-03-16
 23.5k  753
49
Chapter 49
2019-03-16
 23.5k  747
50
Chapter 50
2019-03-16
 22.7k  494
51
Chapter 51
2019-03-16
 24.8k  975
52
Chapter 52
2019-03-16
 25.5k  1k
53
Chapter 53
2019-03-16
 23k  820
54
Chapter 54
2019-03-16
 22.8k  836
55
Chapter 55
2019-03-16
 23.8k  852
56
Chapter 56
2019-03-16
 24.4k  1k
57
Chapter 57
2019-03-16
 24.7k  1k
58
Chapter 58
2019-03-16
 22.8k  864
59
Chapter 59
2019-03-16
 23.2k  1.9k
60
Chapter 60
2019-03-16
 23.5k  2.6k
61
Chapter 61
2019-03-16
 25.1k  2.8k
62
Chapter 62
2019-03-16
 25.2k  3.5k
63
Chapter 63
2019-03-17
 24.1k  3.1k
64
Chapter 64
2019-03-18
 26.5k  2.6k
65
Chapter 65
2019-03-19
 23.3k  1.1k
66
Chapter 66
2019-03-20
 23.8k  930
67
Chapter 67
2019-03-21
 22.9k  562
68
Chapter 68
2019-03-22
 24.6k  2.3k
69
Chapter 69
2019-03-23
 24.8k  1.4k
70
Chapter 70
2019-03-24
 24.6k  1.1k
71
Chapter 71
2019-03-25
 23.5k  1.2k
72
Chapter 72
2019-03-26
 25.2k  1.2k
73
Chapter 73
2019-03-27
 25.4k  748
74
Chapter 74
2019-03-28
 25.6k  758
75
Chapter 75
2019-03-29
 24.1k  543
76
Chapter 76
2019-03-30
 24.3k  614
77
Chapter 77
2019-03-31
 25.7k  1.1k
78
Chapter 78
2019-04-01
 26.9k  1.6k
79
Chapter 79
2019-04-02
 26.9k  1.3k
80
Chapter 80
2019-04-03
 26.8k  1.9k
81
Chapter 81
2019-04-04
 25.5k  1.6k
82
Chapter 82
2019-04-05
 22.7k  430
83
Chapter 83
2019-04-06
 21.3k  1.2k
84
Chapter 84
2019-04-07
 21.8k  1.5k
85
Chapter 85
2019-04-08
 21.4k  1.3k
86
Chapter 86
2019-04-09
 25.1k  1.8k
87
Chapter 87
2019-04-10
 25.3k  1.5k
88
Chapter 88
2019-04-11
 24.3k  771
89
Chapter 89
2019-04-12
 22.3k  1.5k
90
Chapter 90
2019-04-13
 21k  1.3k
91
Chapter 91
2019-04-14
 22.1k  2k
92
Chapter 92
2019-04-15
 20.3k  926
93
Chapter 93
2019-04-16
 22.2k  2.8k
94
Chapter 94
2019-04-17
 22.6k  1.7k
95
Chapter 95
2019-04-18
 23k  1.7k
96
Chapter 96
2019-04-19
 21.9k  2k
97
Chapter 97
2019-04-20
 21.9k  1.8k
98
Chapter 98
2019-04-21
 22.2k  1k
99
Chapter 99
2019-04-22
 22.1k  1k
100
Chapter 100
2019-04-23
 21.7k  479
101
Chapter 101
2019-04-24
 21.4k  502
102
Chapter 102
2019-04-25
 21.1k  588
103
Chapter 103
2019-04-26
 21.6k  434
104
Chapter 104
2019-04-27
 23k  797
105
Chapter 105
2019-04-28
 22k  1.2k
106
Chapter 106
2019-04-29
 22.6k  606
107
Chapter 107
2019-04-30
 23.2k  1.3k
108
Chapter 108
2019-05-01
 22.6k  1.7k
109
Chapter 109
2019-05-02
 21k  1.5k
110
Chapter 110
2019-05-03
 24k  1.1k
111
Chapter 111
2019-05-04
 24.8k  1.2k
112
Chapter 112
2019-05-05
 21.4k  1.1k
113
Chapter 113
2019-05-06
 21.6k  525
114
Chapter 114
2019-05-07
 22.2k  668
115
Chapter 115
2019-05-08
 20.7k  561
116
Chapter 116
2019-05-09
 20.9k  602
117
Chapter 117
2019-05-10
 20.1k  554
118
Chapter 118
2019-05-11
 19.8k  715
119
Chapter 119
2019-05-12
 20.6k  1k
120
Chapter 120
2019-05-13
 25.3k  2.2k
121
Chapter 121
2019-05-14
 22.3k  864
122
Chapter 122
2019-05-15
 22k  691
123
Chapter 123
2019-05-16
 22.3k  855
124
Chapter 124
2019-05-17
 21k  564
125
Chapter 125
2019-05-18
 19.7k  632
126
Chapter 126
2019-05-19
 20.8k  994
127
Chapter 127
2019-05-20
 21.8k  1k
128
Chapter 128
2019-05-21
 20.6k  729
129
Chapter 129
2019-05-22
 20.3k  963
130
Chapter 130
2019-05-23
 20.3k  783
131
Chapter 131
2019-05-24
 21.5k  987
132
Chapter 132
2019-05-25
 20.7k  1.1k
133
Chapter 133
2019-05-26
 21.4k  965
134
Chapter 134
2019-05-27
 18.6k  410
135
Chapter 135
2019-05-28
 19.4k  472
136
Chapter 136
2019-05-29
 20.1k  391
137
Chapter 137
2019-05-30
 21.6k  1.3k
138
Chapter 138
2019-05-31
 21.3k  1.3k
139
Chapter 139
2019-06-01
 22.1k  1.3k
140
Chapter 140
2019-06-02
 22.2k  845
141
Chapter 141
2019-06-03
 22.7k  955
142
Chapter 142
2019-06-04
 19.1k  646
143
Chapter 143
2019-06-05
 21.2k  893
144
Chapter 144
2019-06-06
 21.2k  859
145
Chapter 145
2019-06-07
 22.2k  989
146
Chapter 146
2019-06-08
 21.8k  1.1k
147
Chapter 147
2019-06-09
 17.8k  461
148
Chapter 148
2019-06-10
 17.9k  677
149
Chapter 149
2019-06-11
 17.9k  1.2k
150
Chapter 150
2019-06-12
 17.7k  727
151
Chapter 151
2019-06-13
 18.5k  1.5k
152
Chapter 152
2019-06-14
 18.9k  910
153
Chapter 153
2019-06-15
 19.2k  1.3k
154
Chapter 154
2019-06-16
 21.2k  1.6k
155
Chapter 155
2019-06-17
 21.8k  955
156
Chapter 156
2019-06-18
 20.4k  611
157
Chapter 157
2019-06-19
 19.7k  1.3k
158
Chapter 158
2019-06-20
 20.3k  1.1k
159
Chapter 159
2019-06-21
 21.4k  1.3k
160
Chapter 160
2019-06-22
 19.9k  917
161
Chapter 161
2019-06-23
 20k  1.2k
162
Chapter 162
2019-06-24
 18.6k  664
163
Chapter 163
2019-06-25
 19.1k  942
164
Chapter 164
2019-06-26
 17.9k  601
165
Chapter 165
2019-06-27
 18.2k  804
166
Chapter 166
2019-06-28
 18.7k  867
167
Chapter 167
2019-06-29
 18.9k  1k
168
Chapter 168
2019-06-30
 17.9k  690
169
Chapter 169
2019-07-01
 19.5k  967
170
Chapter 170
2019-07-02
 18.7k  761
171
Chapter 171
2019-07-03
 18.8k  552
172
Chapter 172
2019-07-04
 18.6k  860
173
Chapter 173
2019-07-05
 18.7k  1.4k
174
Chapter 174
2019-07-06
 18.8k  1.2k
175
Chapter 175
2019-07-07
 19.5k  4.4k
176
Chapter 176
2019-07-08
 20.8k  1.8k
177
Chapter 177
2019-07-09
 18.7k  1.9k
178
Chapter 178
2019-07-10
 17.9k  2.1k
179
Chapter 179
2019-07-11
 19k  1.1k
180
Chapter 180
2019-07-12
 19.7k  1.6k
181
Chapter 181
2019-07-13
 18.5k  920
182
Chapter 182
2019-07-13
 17.9k  651
183
Chapter 183
2019-07-13
 17.4k  1k
184
Chapter 184
2019-07-13
 17.8k  648
185
Chapter 185
2019-07-13
 17.5k  1.4k
186
Chapter 186
2019-07-13
 17.3k  713
187
Chapter 187
2019-07-13
 17.3k  1.4k
188
Chapter 188
2019-07-13
 17.6k  631
189
Chapter 189
2019-07-13
 15.9k  550
190
Chapter 190
2019-07-13
 16.7k  463
191
Chapter 191
2019-07-13
 16.8k  460
192
Chapter 192
2019-07-13
 17.5k  722
193
Chapter 193
2019-07-13
 18.4k  852
194
Chapter 194
2019-07-13
 17.4k  763
195
Chapter 195
2019-07-13
 16.3k  465
196
Chapter 196
2019-07-13
 16.2k  561
197
Chapter 197
2019-07-13
 16.1k  664
198
Chapter 198
2019-07-13
 16.3k  1k
199
Chapter 199
2019-07-13
 16.3k  610
200
Chapter 200
2019-07-13
 16.5k  617
201
Chapter 201
2019-07-13
 18.6k  992
202
Chapter 202
2019-07-14
 19.5k  893
203
Chapter 203
2019-07-15
 18.3k  863
204
Chapter 204
2019-07-16
 18.1k  783
205
Chapter 205
2019-07-17
 17.9k  718
206
Chapter 206
2019-07-18
 17.5k  548
207
Chapter 207
2019-07-19
 17.3k  626
208
Chapter 208
2019-07-20
 16.5k  606
209
Chapter 209
2019-07-21
 17.9k  581
210
Chapter 210
2019-07-22
 16.8k  1.1k
211
Chapter 211
2019-07-23
 18.1k  955
212
Chapter 212
2019-07-24
 17.3k  753
213
Chapter 213
2019-07-25
 16.7k  782
214
Chapter 214
2019-07-26
 17.3k  755
215
Chapter 215
2019-07-27
 17.6k  1k
216
Chapter 216
2019-07-27
 15.7k  432
217
Chapter 217
2019-07-27
 15.8k  432
218
Chapter 218
2019-07-27
 16.3k  388
219
Chapter 219
2019-07-27
 15.6k  462
220
Chapter 220
2019-07-27
 15.8k  489
221
Chapter 221
2019-07-27
 15.8k  385
222
Chapter 222
2019-07-27
 15.3k  4.1k
223
Chapter 223
2019-07-27
 15.2k  515
224
Chapter 224
2019-07-27
 14.9k  294
225
Chapter 225
2019-07-27
 15.7k  437
226
Chapter 226
2019-07-27
 16.3k  616
227
Chapter 227
2019-07-27
 16.1k  601
228
Chapter 228
2019-07-27
 15.5k  896
229
Chapter 229
2019-07-27
 16.2k  1.2k
230
Chapter 230
2019-07-27
 16k  811
231
Chapter 231
2019-07-27
 16.1k  476
232
Chapter 232
2019-07-27
 16k  563
233
Chapter 233
2019-07-27
 15.3k  566
234
Chapter 234
2019-07-27
 16.8k  708
235
Chapter 235
2019-07-27
 16.1k  697
236
Chapter 236
2019-07-28
 16.8k  790
237
Chapter 237
2019-07-29
 17.9k  820
238
Chapter 238
2019-07-30
 17.5k  642
239
Chapter 239
2019-07-31
 18.1k  702
240
Chapter 240
2019-08-01
 18.2k  1.2k
241
Chapter 241
2019-08-02
 18.1k  992
242
Chapter 242
2019-08-03
 19.8k  1.8k
243
Chapter 243
2019-08-04
 19.1k  732
244
Chapter 244
2019-08-05
 16.5k  391
245
Chapter 245
2019-08-06
 17.2k  747
246
Chapter 246
2019-08-07
 16.3k  978
247
Chapter 247
2019-08-08
 16.6k  1.3k
248
Chapter 248
2019-08-09
 17.6k  711
249
Chapter 249
2019-08-10
 17.2k  813
250
Chapter 250
2019-08-11
 16.1k  1.1k
251
Chapter 251
2019-08-12
 16.2k  1.3k
252
Chapter 252
2019-08-13
 16.3k  635
253
Chapter 253
2019-08-14
 16.3k  525
254
Chapter 254
2019-08-15
 16.3k  426
255
Chapter 255
2019-08-16
 16k  338
256
Chapter 256
2019-08-17
 17.2k  536
257
Chapter 257
2019-08-18
 15.4k  376
258
Chapter 258
2019-08-19
 16.3k  479
259
Chapter 259
2019-08-20
 16.4k  549
260
Chapter 260
2019-08-21
 16.3k  538
261
Chapter 261
2019-08-22
 17.3k  573
262
Chapter 262
2019-08-23
 16.3k  1.5k
263
Chapter 263
2019-08-24
 16.6k  1.3k
264
Chapter 264
2019-08-25
 16.3k  570
265
Chapter 265
2019-08-26
 15.4k  1.6k
266
Chapter 266
2019-08-27
 16.3k  735
267
Chapter 267
2019-08-28
 17.4k  4.4k
268
Chapter 268
2019-08-29
 15.9k  741
269
Chapter 269
2019-08-30
 16.1k  463
270
Chapter 270
2019-08-31
 15.7k  615
271
Chapter 271
2019-09-01
 16.4k  764
272
Chapter 272
2019-09-01
 16k  654
273
Chapter 273
2019-09-02
 15k  510
274
Chapter 274
2019-09-03
 14.9k  1.1k
275
Chapter 275
2019-09-04
 15k  849
276
Chapter 276
2019-09-05
 14.6k  556
277
Chapter 277
2019-09-06
 14.9k  654
278
Chapter 278
2019-09-07
 15.3k  753
279
Chapter 279
2019-09-08
 16.2k  1k
280
Chapter 280
2019-09-09
 16.2k  855
281
Chapter 281
2019-09-10
 15.4k  489
282
Chapter 282
2019-09-11
 14.8k  337
283
Chapter 283
2019-09-12
 16.5k  1.1k
284
Chapter 284
2019-09-13
 15.1k  525
285
Chapter 285
2019-09-14
 15.7k  495
286
Chapter 286
2019-09-15
 15.8k  392
287
Chapter 287
2019-09-16
 16.5k  578
288
Chapter 288
2019-09-17
 16.8k  989
289
Chapter 289
2019-09-18
 15.3k  634
290
Chapter 290
2019-09-19
 16k  664
291
Chapter 291
2019-09-20
 15.7k  827
292
Chapter 292
2019-09-21
 15.6k  318
293
Chapter 293
2019-09-22
 15.4k  242
294
Chapter 294
2019-09-23
 15.6k  338
295
Chapter 295
2019-09-24
 16.4k  428
296
Chapter 296
2019-09-25
 15.3k  447
297
Chapter 297
2019-09-26
 15.4k  260
298
Chapter 298
2019-09-27
 16.9k  831
299
Chapter 299
2019-09-28
 16.9k  616
300
Chapter 300
2019-09-29
 17.9k  506
301
Chapter 301
2019-09-30
 16.1k  719
302
Chapter 302
2019-10-01
 16k  665
303
Chapter 303
2019-10-02
 15.9k  805
304
Chapter 304
2019-10-03
 16.9k  3.8k
305
Chapter 305
2019-10-04
 15k  493
306
Chapter 306
2019-10-05
 14.7k  513
307
Chapter 307
2019-10-06
 16.5k  780
308
Chapter 308
2019-10-07
 17.3k  928
309
Chapter 309
2019-10-08
 16.3k  620
310
Chapter 310
2019-10-09
 15.1k  632
311
Chapter 311
2019-10-10
 16.7k  656
312
Chapter 312
2019-10-11
 15.5k  566
313
Chapter 313
2019-10-12
 14.9k  405
314
Chapter 314
2019-10-13
 16.5k  547
315
Chapter 315
2019-10-14
 15.1k  404
316
Chapter 316
2019-10-15
 14.8k  366
317
Chapter 317
2019-10-16
 15.9k  475
318
Chapter 318
2019-10-17
 17.6k  1.8k
319
Chapter 319
2019-10-18
 15.4k  431
320
Chapter 320
2019-10-19
 16.5k  849
321
Chapter 321
2019-10-20
 16.2k  540
322
Chapter 322
2019-10-21
 16.2k  434
323
Chapter 323
2019-10-22
 16.7k  875
324
Chapter 324
2019-10-25
 16.1k  582
325
Chapter 325
2019-10-27
 17.1k  602
326
Chapter 326
2019-10-29
 16.7k  550
327
Chapter 327
2019-11-01
 17.1k  599
328
Chapter 328
2019-11-03
 16.9k  586
329
Chapter 329
2019-11-05
 19k  3.5k
330
Chapter 330
2019-11-08
 18.8k  876
331
Chapter 331
2019-11-10
 17.8k  602
332
Chapter 332
2019-11-12
 17.8k  485
333
Chapter 333
2019-11-15
 16.7k  501
334
Chapter 334
2019-11-17
 18.4k  844
335
Chapter 335
2019-11-17
 17.1k  461
336
Chapter 336
2019-11-17
 15.9k  306
337
Chapter 337
2019-11-17
 16.3k  530
338
Chapter 338
2019-11-17
 17.3k  681
339
Chapter 339
2019-11-17
 17.7k  593
340
Chapter 340
2019-11-17
 19.1k  754
341
Chapter 341
2019-11-17
 18.7k  716
342
Chapter 342
2019-11-17
 18.9k  744
343
Chapter 343
2019-11-17
 19.8k  455
344
Chapter 344
2019-11-17
 20.9k  577
345
Chapter 345
2019-11-17
 19.1k  635
346
Chapter 346
2019-11-17
 17.3k  1.2k
347
Chapter 347
2019-11-17
 18.7k  718
348
Chapter 348
2019-11-17
 24.4k  1.4k
349
Chapter 349
2019-11-17
 60k  14.5k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Hài Hước/Ngọt sủng/Trùng sinh/Dị tộc/Trung thành/Thú cưng
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook