MangaToon
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Đã Full
177.6M
4.8
Tên tác giả: Chudao Comic

Trường nữ sinh với vô số người đẹp đột nhiên chuyển đến một nam sinh!!! Có lẽ trong mắt người khác đây là thiên đường mộng ảo, nhưng trên thực tế lại là một tương lại không thể tưởng tượng…

Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 475 chương    /    (167795)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 62.5k  6.8k
2
Chapter 2
2018-11-07
 28.1k  2.6k
3
Chapter 3
2018-11-10
 23.1k  1.2k
4
Chapter 4
2018-11-10
 23.1k  1.5k
5
Chapter 5
2018-12-05
 22.1k  1.4k
6
Chapter 6
2018-11-14
 20.3k  959
7
Chapter 7
2018-11-16
 18.3k  952
8
Chapter 8
2018-11-20
 17.7k  754
9
Chapter 9
2018-11-20
 16.9k  586
10
Chapter 10
2018-11-20
 16.5k  504
11
Chapter 11
2018-12-05
 17.5k  1.6k
12
Chapter 12
2018-12-05
 16.4k  487
13
Chapter 13
2018-12-07
 17.4k  839
14
Chapter 14
2018-12-12
 16k  657
15
Chapter 15
2018-12-14
 16.6k  631
16
Chapter 16
2018-12-19
 15.4k  406
17
Chapter 17
2018-12-21
 16.2k  614
18
Chapter 18
2018-12-26
 15.8k  625
19
Chapter 19
2018-12-28
 15.6k  937
20
Chapter 20
2019-01-02
 14.5k  992
21
Chapter 21
2019-01-03
 15.1k  567
22
Chapter 22
2019-01-04
 14.2k  420
23
Chapter 23
2019-01-09
 14.4k  716
24
Chapter 24
2019-01-11
 14.7k  606
25
Chapter 25
2019-01-16
 13.9k  332
26
Chapter 26
2019-01-18
 13.4k  346
27
Chapter 27
2019-01-23
 14.3k  571
28
Chapter 28
2019-01-25
 13.9k  276
29
Chapter 29
2019-01-30
 13.5k  195
30
Chapter 30
2019-02-01
 14k  353
31
Chapter 31
2019-02-06
 13.2k  259
32
Chapter 32
2019-02-08
 13.4k  274
33
Chapter 33
2019-02-13
 13.3k  566
34
Chapter 34
2019-02-15
 13.7k  352
35
Chapter 35
2019-02-20
 12.8k  402
36
Chapter 36
2019-02-22
 12.5k  452
37
Chapter 37
2019-02-27
 12.9k  412
38
Chapter 38
2019-03-01
 11.7k  661
39
Chapter 39
2019-03-06
 12.9k  444
40
Chapter 40
2019-03-08
 12.5k  360
41
Chapter 41
2019-03-13
 12.2k  470
42
Chapter 42
2019-03-15
 12.4k  504
43
Chapter 43
2019-03-20
 12.4k  334
44
Chapter 44
2019-03-22
 11.8k  369
45
Chapter 45
2019-03-27
 11.8k  291
46
Chapter 46
2019-03-29
 11.5k  669
47
Chapter 47
2019-04-03
 11.8k  649
48
Chapter 48
2019-04-05
 11.5k  483
49
Chapter 49
2019-04-10
 10.9k  317
50
Chapter 50
2019-04-12
 10.8k  361
51
Chapter 51
2019-04-17
 10.9k  226
52
Chapter 52
2019-04-19
 11.2k  338
53
Chapter 53
2019-04-21
 11.5k  341
54
Chapter 54
2019-04-24
 10.7k  374
55
Chapter 55
2019-04-26
 10.4k  369
56
Chapter 56
2019-04-28
 10.6k  259
57
Chapter 57
2019-05-01
 10.2k  239
58
Chapter 58
2019-05-03
 10k  315
59
Chapter 59
2019-05-05
 11.1k  417
60
Chapter 60
2019-05-08
 10.1k  332
61
Chapter 61
2019-05-10
 10k  268
62
Chapter 62
2019-05-12
 9.8k  229
63
Chapter 63
2019-05-15
 9.5k  304
64
Chapter 64
2019-05-17
 10k  737
65
Chapter 65
2019-05-18
 9.3k  186
66
Chapter 66
2019-05-19
 9.1k  265
67
Chapter 67
2019-05-20
 9k  231
68
Chapter 68
2019-05-21
 9k  401
69
Chapter 69
2019-05-26
 8.7k  239
70
Chapter 70
2019-05-28
 8.9k  321
71
Chapter 71
2019-05-31
 8.5k  167
72
Chapter 72
2019-05-31
 9k  188
73
Chapter 73
2019-05-31
 9.5k  249
74
Chapter 74
2019-05-31
 8.9k  177
75
Chapter 75
2019-05-31
 9.3k  226
76
Chapter 76
2019-05-31
 8.9k  316
77
Chapter 77
2019-05-31
 9k  296
78
Chapter 78
2019-05-31
 9k  389
79
Chapter 79
2019-05-31
 9.3k  596
80
Chapter 80
2019-05-31
 8.7k  282
81
Chapter 81
2019-06-02
 9.1k  560
82
Chapter 82
2019-06-04
 8.6k  527
83
Chapter 83
2019-06-09
 9.2k  510
84
Chapter 84
2019-06-11
 9.2k  367
85
Chapter 85
2019-06-16
 9k  383
86
Chapter 86
2019-06-18
 8.5k  494
87
Chapter 87
2019-06-23
 9.2k  362
88
Chapter 88
2019-06-25
 8.9k  652
89
Chapter 89
2019-06-30
 8.7k  461
90
Chapter 90
2019-07-02
 8.5k  338
91
Chapter 91
2019-07-04
 9.4k  354
92
Chapter 92
2019-07-05
 8.6k  442
93
Chapter 93
2019-07-06
 9k  592
94
Chapter 94
2019-07-07
 9.5k  519
95
Chapter 95
2019-07-08
 10k  1.1k
96
Chapter 96
2019-07-09
 8k  385
97
Chapter 97
2019-07-09
 7.8k  306
98
Chapter 98
2019-07-09
 8.1k  250
99
Chapter 99
2019-07-09
 8.5k  481
100
Chapter 100
2019-07-09
 9.2k  522
101
Chapter 101
2019-07-09
 8k  263
102
Chapter 102
2019-07-09
 7.8k  194
103
Chapter 103
2019-07-09
 8.4k  374
104
Chapter 104
2019-07-09
 8k  296
105
Chapter 105
2019-07-09
 8k  361
106
Chapter 106
2019-07-09
 7.9k  238
107
Chapter 107
2019-07-10
 8.4k  284
108
Chapter 108
2019-07-11
 8.1k  376
109
Chapter 109
2019-07-12
 8.5k  431
110
Chapter 110
2019-07-13
 8.1k  366
111
Chapter 111
2019-07-14
 8.3k  437
112
Chapter 112
2019-07-15
 8.6k  420
113
Chapter 113
2019-07-16
 8.9k  535
114
Chapter 114
2019-07-17
 8.2k  270
115
Chapter 115
2019-07-18
 7.6k  342
116
Chapter 116
2019-07-19
 7.6k  205
117
Chapter 117
2019-07-20
 7.2k  178
118
Chapter 118
2019-07-21
 8.1k  346
119
Chapter 119
2019-07-22
 8k  283
120
Chapter 120
2019-07-23
 7.6k  447
121
Chapter 121
2019-07-24
 7.1k  179
122
Chapter 122
2019-07-25
 6.9k  176
123
Chapter 123
2019-07-26
 7.1k  299
124
Chapter 124
2019-07-27
 7.3k  566
125
Chapter 125
2019-07-28
 7.1k  215
126
Chapter 126
2019-07-29
 7.4k  350
127
Chapter 127
2019-07-30
 7.8k  245
128
Chapter 128
2019-07-31
 7.5k  588
129
Chapter 129
2019-08-01
 7.8k  390
130
Chapter 130
2019-08-02
 7.7k  411
131
Chapter 131
2019-08-03
 7.5k  277
132
Chapter 132
2019-08-04
 7.5k  345
133
Chapter 133
2019-08-05
 7.5k  333
134
Chapter 134
2019-08-06
 7.1k  187
135
Chapter 135
2019-08-07
 7.2k  264
136
Chapter 136
2019-08-08
 7.5k  302
137
Chapter 137
2019-08-09
 7.3k  243
138
Chapter 138
2019-08-10
 7.3k  215
139
Chapter 139
2019-08-11
 7.3k  285
140
Chapter 140
2019-08-12
 7.3k  316
141
Chapter 141
2019-08-13
 7.5k  228
142
Chapter 142
2019-08-14
 7.4k  313
143
Chapter 143
2019-08-15
 7.8k  272
144
Chapter 144
2019-08-16
 7.2k  231
145
Chapter 145
2019-08-17
 7.6k  310
146
Chapter 146
2019-08-18
 7.7k  495
147
Chapter 147
2019-08-19
 6.9k  315
148
Chapter 148
2019-08-20
 7.3k  393
149
Chapter 149
2019-08-21
 7.1k  246
150
Chapter 150
2019-08-22
 7.5k  410
151
Chapter 151
2019-08-23
 7.5k  262
152
Chapter 152
2019-08-24
 7.9k  378
153
Chapter 153
2019-08-25
 7.4k  304
154
Chapter 154
2019-08-26
 7.1k  294
155
Chapter 155
2019-08-27
 6.6k  221
156
Chapter 156
2019-08-28
 6.7k  225
157
Chapter 157
2019-08-29
 6.9k  327
158
Chapter 158
2019-08-30
 6.6k  349
159
Chapter 159
2019-08-31
 6.7k  225
160
Chapter 160
2019-09-01
 6.6k  371
161
Chapter 161
2019-09-02
 6.7k  205
162
Chapter 162
2019-09-03
 6.4k  387
163
Chapter 163
2019-09-04
 6.2k  224
164
Chapter 164
2019-09-05
 6.8k  360
165
Chapter 165
2019-09-06
 6.3k  184
166
Chapter 166
2019-09-07
 6.4k  228
167
Chapter 167
2019-09-08
 7.3k  329
168
Chapter 168
2019-09-09
 6.3k  289
169
Chapter 169
2019-09-10
 6.6k  320
170
Chapter 170
2019-09-11
 6.5k  229
171
Chapter 171
2019-09-12
 6.8k  322
172
Chapter 172
2019-09-13
 6.8k  276
173
Chapter 173
2019-09-14
 7.1k  365
174
Chapter 174
2019-09-15
 7.2k  612
175
Chapter 175
2019-09-16
 7.3k  486
176
Chapter 176
2019-09-17
 6.8k  579
177
Chapter 177
2019-09-18
 6.7k  744
178
Chapter 178
2019-09-19
 6.5k  409
179
Chapter 179
2019-09-20
 6.4k  388
180
Chapter 180
2019-09-21
 6.6k  410
181
Chapter 181
2019-09-22
 6.7k  300
182
Chapter 182
2019-09-23
 6.5k  347
183
Chapter 183
2019-09-24
 6.3k  249
184
Chapter 184
2019-09-25
 6.6k  290
185
Chapter 185
2019-09-26
 6.8k  640
186
Chapter 186
2019-09-27
 6.9k  474
187
Chapter 187
2019-09-28
 6.6k  523
188
Chapter 188
2019-09-28
 6.9k  455
189
Chapter 189
2019-09-28
 6.3k  235
190
Chapter 190
2019-09-28
 6.1k  196
191
Chapter 191
2019-09-28
 6.1k  149
192
Chapter 192
2019-09-28
 6.2k  161
193
Chapter 193
2019-09-28
 6.3k  385
194
Chapter 194
2019-09-28
 6.8k  415
195
Chapter 195
2019-09-28
 6.6k  268
196
Chapter 196
2019-09-28
 6.5k  422
197
Chapter 197
2019-09-28
 6.9k  405
198
Chapter 198
2019-09-29
 7.1k  474
199
Chapter 199
2019-09-30
 6.7k  287
200
Chapter 200
2019-10-01
 6.5k  184
201
Chapter 201
2019-10-02
 6.6k  186
202
Chapter 202
2019-10-03
 7k  484
203
Chapter 203
2019-10-04
 7.6k  354
204
Chapter 204
2019-10-05
 7.4k  546
205
Chapter 205
2019-10-06
 6.9k  529
206
Chapter 206
2019-10-07
 6.5k  505
207
Chapter 207
2019-10-08
 6.8k  478
208
Chapter 208
2019-10-09
 7k  437
209
Chapter 209
2019-10-10
 6.8k  339
210
Chapter 210
2019-10-11
 7.1k  549
211
Chapter 211
2019-10-12
 7k  370
212
Chapter 212
2019-10-13
 7k  373
213
Chapter 213
2019-10-14
 6.5k  419
214
Chapter 214
2019-10-15
 6.6k  241
215
Chapter 215
2019-10-16
 6.6k  277
216
Chapter 216
2019-10-17
 6.5k  364
217
Chapter 217
2019-10-18
 6.6k  307
218
Chapter 218
2019-10-19
 6.8k  470
219
Chapter 219
2019-10-20
 6.2k  270
220
Chapter 220
2019-10-21
 6.2k  249
221
Chapter 221
2019-10-22
 6k  371
222
Chapter 222
2019-10-23
 6.4k  695
223
Chapter 223
2019-10-24
 6.2k  318
224
Chapter 224
2019-10-25
 6.1k  380
225
Chapter 225
2019-10-26
 6.2k  307
226
Chapter 226
2019-10-27
 6.4k  278
227
Chapter 227
2019-10-28
 6.3k  219
228
Chapter 228
2019-10-29
 6.4k  491
229
Chapter 229
2019-10-30
 6k  897
230
Chapter 230
2019-10-31
 6.7k  630
231
Chapter 231
2019-11-01
 6k  353
232
Chapter 232
2019-11-02
 6k  242
233
Chapter 233
2019-11-03
 6k  234
234
Chapter 234
2019-11-04
 6k  167
235
Chapter 235
2019-11-05
 6.2k  448
236
Chapter 236
2019-11-06
 6k  242
237
Chapter 237
2019-11-07
 6k  211
238
Chapter 238
2019-11-08
 5.9k  123
239
Chapter 239
2019-11-09
 5.7k  168
240
Chapter 240
2019-11-10
 5.8k  647
241
Chapter 241
2019-11-11
 5.9k  301
242
Chapter 242
2019-11-12
 6.2k  313
243
Chapter 243
2019-11-13
 6.1k  215
244
Chapter 244
2019-11-14
 6.2k  329
245
Chapter 245
2019-11-15
 6.2k  420
246
Chapter 246
2019-11-16
 5.9k  446
247
Chapter 247
2019-11-17
 6k  198
248
Chapter 248
2019-11-18
 6.4k  364
249
Chapter 249
2019-11-19
 6.3k  387
250
Chapter 250
2019-11-20
 6.2k  469
251
Chapter 251
2019-11-21
 6k  190
252
Chapter 252
2019-11-22
 5.8k  236
253
Chapter 253
2019-11-23
 6.3k  215
254
Chapter 254
2019-11-24
 6.5k  316
255
Chapter 255
2019-11-25
 6.4k  333
256
Chapter 256
2019-11-26
 6.1k  274
257
Chapter 257
2019-11-27
 5.9k  220
258
Chapter 258
2019-11-28
 5.7k  180
259
Chapter 259
2019-11-29
 5.9k  241
260
Chapter 260
2019-11-30
 5.9k  284
261
Chapter 261
2019-12-01
 5.8k  298
262
Chapter 262
2019-12-02
 6k  333
263
Chapter 263
2019-12-03
 5.9k  443
264
Chapter 264
2019-12-07
 6.4k  430
265
Chapter 265
2019-12-08
 6.4k  534
266
Chapter 266
2019-12-10
 5.8k  495
267
Chapter 267
2019-12-14
 5.3k  155
268
Chapter 268
2019-12-15
 5.9k  279
269
Chapter 269
2019-12-17
 5.9k  402
270
Chapter 270
2019-12-21
 5.9k  508
271
Chapter 271
2019-12-22
 5.9k  286
272
Chapter 272
2019-12-24
 6.3k  471
273
Chapter 273
2019-12-28
 5.7k  1.2k
274
Chapter 274
2019-12-29
 6k  324
275
Chapter 275
2019-12-31
 5.8k  390
276
Chapter 276
2020-01-04
 5.4k  205
277
Chapter 277
2020-01-05
 5.9k  228
278
Chapter 278
2020-01-07
 5.7k  304
279
Chapter 279
2020-01-11
 6.4k  403
280
Chapter 280
2020-01-12
 5.9k  418
281
Chapter 281
2020-01-14
 6.3k  414
282
Chapter 282
2020-01-18
 5.7k  227
283
Chapter 283
2020-01-19
 6.2k  727
284
Chapter 284
2020-01-21
 5.7k  501
285
Chapter 285
2020-01-25
 5.3k  395
286
Chapter 286
2020-01-26
 5.5k  324
287
Chapter 287
2020-01-28
 5.4k  603
288
Chapter 288
2020-02-01
 5.4k  223
289
Chapter 289
2020-02-02
 5.2k  217
290
Chapter 290
2020-02-04
 5.4k  314
291
Chapter 291
2020-02-08
 5.2k  219
292
Chapter 292
2020-02-08
 5k  131
293
Chapter 293
2020-02-08
 5.1k  148
294
Chapter 294
2020-02-08
 5.1k  108
295
Chapter 295
2020-02-08
 5k  118
296
Chapter 296
2020-02-08
 5.2k  219
297
Chapter 297
2020-02-08
 6k  360
298
Chapter 298
2020-02-08
 6k  293
299
Chapter 299
2020-02-08
 5.7k  404
300
Chapter 300
2020-02-08
 5.8k  216
301
Chapter 301
2020-02-08
 5.3k  123
302
Chapter 302
2020-02-08
 5.5k  131
303
Chapter 303
2020-02-08
 5.6k  187
304
Chapter 304
2020-02-08
 5.5k  169
305
Chapter 305
2020-02-08
 5.3k  113
306
Chapter 306
2020-02-08
 5.8k  425
307
Chapter 307
2020-02-09
 5.9k  320
308
Chapter 308
2020-02-11
 5.8k  374
309
Chapter 309
2020-02-15
 5.6k  258
310
Chapter 310
2020-02-16
 5.9k  624
311
Chapter 311
2020-02-18
 5.9k  417
312
Chapter 312
2020-02-22
 5.7k  396
313
Chapter 313
2020-02-23
 5.8k  477
314
Chapter 314
2020-02-25
 5.9k  323
315
Chapter 315
2020-02-29
 5.9k  311
316
Chapter 316
2020-03-01
 6k  461
317
Chapter 317
2020-03-03
 5.9k  384
318
Chapter 318
2020-03-07
 6.4k  703
319
Chapter 319
2020-03-10
 6k  428
320
Chapter 320
2020-03-14
 6.2k  425
321
Chapter 321
2020-03-17
 6.4k  555
322
Chapter 322
2020-03-21
 6k  450
323
Chapter 323
2020-03-24
 5.9k  337
324
Chapter 324
2020-03-28
 5.7k  329
325
Chapter 325
2020-03-31
 6.1k  416
326
Chapter 326
2020-04-04
 5.6k  192
327
Chapter 327
2020-04-07
 6k  282
328
Chapter 328
2020-04-11
 5.9k  363
329
Chapter 329
2020-04-14
 5.8k  353
330
Chapter 330
2020-04-18
 5.7k  216
331
Chapter 331
2020-04-21
 5.7k  405
332
Chapter 332
2020-04-25
 5.9k  375
333
Chapter 333
2020-04-28
 5.6k  366
334
Chapter 334
2020-05-02
 5.6k  328
335
Chapter 335
2020-05-05
 5.8k  357
336
Chapter 336
2020-05-09
 6k  891
337
Chapter 337
2020-05-12
 5.5k  313
338
Chapter 338
2020-05-16
 5.4k  290
339
Chapter 339
2020-05-19
 5.9k  428
340
Chapter 340
2020-05-23
 5.2k  238
341
Chapter 341
2020-05-23
 4.8k  249
342
Chapter 342
2020-05-23
 4.7k  193
343
Chapter 343
2020-05-23
 4.5k  187
344
Chapter 344
2020-05-23
 4.8k  162
345
Chapter 345
2020-05-23
 4.7k  298
346
Chapter 346
2020-05-23
 4.6k  190
347
Chapter 347
2020-05-23
 4.9k  243
348
Chapter 348
2020-05-23
 4.7k  288
349
Chapter 349
2020-05-23
 4.9k  294
350
Chapter 350
2020-05-26
 5.2k  417
351
Chapter 351
2020-05-30
 4.9k  263
352
Chapter 352
2020-06-02
 5k  355
353
Chapter 353
2020-06-06
 4.8k  451
354
Chapter 354
2020-06-09
 4.7k  165
355
Chapter 355
2020-06-13
 4.4k  173
356
Chapter 356
2020-06-16
 4.4k  142
357
Chapter 357
2020-06-20
 4.8k  397
358
Chapter 358
2020-06-23
 4.7k  190
359
Chapter 359
2020-06-27
 4.3k  169
360
Chapter 360
2020-06-30
 4.4k  251
361
Chapter 361
2020-07-04
 4.3k  192
362
Chapter 362
2020-07-07
 4.4k  204
363
Chapter 363
2020-07-11
 4.5k  274
364
Chapter 364
2020-07-14
 4.3k  339
365
Chapter 365
2020-07-18
 4.1k  271
366
Chapter 366
2020-07-21
 4.2k  237
367
Chapter 367
2020-07-25
 3.9k  182
368
Chapter 368
2020-07-28
 4.5k  232
369
Chapter 369
2020-08-01
 4k  177
370
Chapter 370
2020-08-04
 4.2k  234
371
Chapter 371
2020-08-08
 4.2k  327
372
Chapter 372
2020-08-15
 4k  175
373
Chapter 373
2020-08-18
 4k  228
374
Chapter 374
2020-08-22
 3.9k  306
375
Chapter 375
2020-08-29
 3.7k  262
376
Chapter 376
2020-09-01
 4k  236
377
Chapter 377
2020-09-05
 3.8k  397
378
Chapter 378
2020-09-08
 3.7k  178
379
Chapter 379
2020-09-12
 3.9k  146
380
Chapter 380
2020-09-15
 3.7k  119
381
Chapter 381
2020-09-19
 3.9k  166
382
Chapter 382
2020-09-22
 3.7k  114
383
Chapter 383
2020-09-26
 3.8k  131
384
Chapter 384
2020-09-29
 3.7k  158
385
Chapter 385
2020-10-03
 3.6k  183
386
Chapter 386
2020-10-06
 3.4k  157
387
Chapter 387
2020-10-10
 3.4k  137
388
Chapter 388
2020-10-13
 3.4k  124
389
Chapter 389
2020-10-17
 3.4k  82
390
Chapter 390
2020-10-20
 3.5k  88
391
Chapter 391
2020-10-24
 3.8k  179
392
Chapter 392
2020-10-27
 3.7k  197
393
Chapter 393
2020-10-31
 3.7k  144
394
Chapter 394
2020-11-03
 3.6k  205
395
Chapter 395
2020-11-10
 3.5k  137
396
Chapter 396
2020-11-14
 3.5k  93
397
Chapter 397
2020-11-17
 4.2k  524
398
Chapter 398
2020-11-21
 5.2k  616
399
Chapter 399
2020-11-24
 4.1k  256
400
Chapter 400
2020-11-28
 3.6k  204
401
Chapter 401
2020-12-01
 3.9k  229
402
Chapter 402
2020-12-05
 3.6k  154
403
Chapter 403
2020-12-08
 3.5k  189
404
Chapter 404
2020-12-12
 3.5k  108
405
Chapter 405
2020-12-15
 3.6k  197
406
Chapter 406
2020-12-19
 3.7k  162
407
Chapter 407
2020-12-22
 3.9k  353
408
Chapter 408
2020-12-26
 3.7k  105
409
Chapter 409
2020-12-29
 3.7k  304
410
Chapter 410
2021-01-02
 3.6k  198
411
Chapter 411
2021-01-05
 3.6k  191
412
Chapter 412
2021-01-09
 3.4k  129
413
Chapter 413
2021-01-12
 3.4k  131
414
Chapter 414
2021-01-16
 3.3k  100
415
Chapter 415
2021-01-19
 3.2k  124
416
Chapter 416
2021-01-23
 3.8k  104
417
Chapter 417
2021-01-26
 3.6k  143
418
Chapter 418
2021-01-30
 3.3k  115
419
Chapter 419
2021-02-02
 3.4k  143
420
Chapter 420
2021-02-06
 3.7k  137
421
Chapter 421
2021-02-09
 3.3k  144
422
Chapter 422
2021-02-13
 3.3k  88
423
Chapter 423
2021-02-16
 3.3k  97
424
Chapter 424
2021-02-20
 3.6k  269
425
Chapter 425
2021-02-23
 3.3k  123
426
Chapter 426
2021-02-27
 3.4k  143
427
Chapter 427
2021-03-02
 3.2k  122
428
Chapter 428
2021-03-06
 3.4k  121
429
Chapter 429
2021-03-09
 3.3k  116
430
Chapter 430
2021-03-13
 3.4k  177
431
Chapter 431
2021-03-16
 3.3k  153
432
Chapter 432
2021-03-20
 3.5k  224
433
Chapter 433
2021-03-23
 3.4k  162
434
Chapter 434
2021-03-27
 3.5k  243
435
Chapter 435
2021-03-30
 3.6k  181
436
Chapter 436
2021-04-03
 3.7k  211
437
Chapter 437
2021-04-06
 3.1k  198
438
Chapter 438
2021-04-10
 3.1k  148
439
Chapter 439
2021-04-13
 3k  88
440
Chapter 440
2021-04-17
 3k  82
441
Chapter 441
2021-04-20
 3.2k  145
442
Chapter 442
2021-04-24
 3k  97
443
Chapter 443
2021-04-27
 3k  131
444
Chapter 444
2021-05-01
 3k  88
445
Chapter 445
2021-05-08
 2.8k  129
446
Chapter 446
2021-05-15
 3k  172
447
Chapter 447
2021-05-22
 2.9k  109
448
Chapter 448
2021-05-29
 2.9k  209
449
Chapter 449
2021-06-05
 2.9k  136
450
Chapter 450
2021-06-12
 2.9k  164
451
Chapter 451
2021-06-19
 2.9k  237
452
Chapter 452
2021-06-26
 2.8k  158
453
Chapter 453
2021-06-29
 2.8k  137
454
Chapter 454
2021-07-03
 2.7k  134
455
Chapter 455
2021-07-06
 2.8k  165
456
Chapter 456
2021-07-10
 2.7k  119
457
Chapter 457
2021-07-13
 2.6k  220
458
Chapter 458
2021-07-17
 2.7k  144
459
Chapter 459
2021-07-20
 2.6k  164
460
Chapter 460
2021-07-24
 2.7k  152
461
Chapter 461
2021-07-27
 2.8k  218
462
Chapter 462
2021-07-31
 2.7k  178
463
Chapter 463
2021-08-03
 2.7k  203
464
Chapter 464
2021-08-07
 2.8k  266
465
Chapter 465
2021-08-10
 2.8k  264
466
Chapter 466
2021-08-14
 2.7k  148
467
Chapter 467
2021-08-17
 2.5k  168
468
Chapter 468
2021-08-21
 2.4k  138
469
Chapter 469
2021-08-24
 2.3k  126
470
Chapter 470
2021-08-28
 2.2k  127
471
Chapter 471
2021-08-31
 2.2k  133
472
Chapter 472
2021-09-04
 2.3k  96
473
Chapter 473
2021-09-07
 2.3k  165
474
Chapter 474
2021-09-11
 2.3k  107
475
Chapter 475
2021-09-14
 4.7k  2.3k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chàng Rể Đệ Nhất
Chàng Rể Đệ Nhất
Hành động/Mạo Hiểm/Nữ cường/Ở rể/Sảng văn/Nghịch tập/Loser/Leo cao
Quân Đoàn Mỹ Nhân Thời Mạt Thế Của Tôi
Quân Đoàn Mỹ Nhân Thời Mạt Thế Của Tôi
Hành động/Mạo Hiểm/Trùng sinh/Hệ thống/Mạt thế/Bàn tay vàng/Cương thi/Tình tay ba/Harem/Mạt thế cầu sinh/Sảng văn/Anh hùng cứu mỹ nhân/Lăng nhăng/Loser/Jack Sue/Mới
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Thanh mai trúc mã/Yêu thầm/Ngạo mạn/Hotboy
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook