MangaToon
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tiếp tục cập nhật
95.2M
4.7
Tên tác giả: Chudao Comic

Gia tộc phá sản, bị vị hôn phu đá. Trong một đêm mưa tuyết, cô gặp được vị kim chủ là Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu vãn gia tộc, cô vứt bỏ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh để qua đêm với anh ta. Sau đó cô sánh bước bên anh trong giàu sang, nhung lụa, nhưng không ngờ anh ta lại là... Cô đã khóc những giọt nước mắt ân hận. “Hóa ra anh đã gài bẫy tôi”. Anh nhìn cô lạnh lùng đáp: “Gài cô, là sai lầm lớn nhất của đời tôi”. Hóa ra anh chưa từng yêu cô.

Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 313 chương    /    (70525)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-16
 26.6k  2k
2
Chapter 2
2019-09-16
 24.5k  1k
3
Chapter 3
2019-09-16
 23.3k  1.2k
4
Chapter 4
2019-09-16
 19.8k  618
5
Chapter 5
2019-09-16
 17.6k  345
6
Chapter 6
2019-09-16
 17.5k  508
7
Chapter 7
2019-09-16
 17.4k  419
8
Chapter 8
2019-09-16
 18.6k  748
9
Chapter 9
2019-09-16
 17.1k  333
10
Chapter 10
2019-09-16
 16.9k  399
11
Chapter 11
2019-09-16
 16.7k  660
12
Chapter 12
2019-09-16
 15.9k  526
13
Chapter 13
2019-09-16
 15.9k  271
14
Chapter 14
2019-09-16
 15.8k  260
15
Chapter 15
2019-09-16
 15.4k  395
16
Chapter 16
2019-09-16
 15.2k  654
17
Chapter 17
2019-09-16
 15k  716
18
Chapter 18
2019-09-16
 14.1k  436
19
Chapter 19
2019-09-16
 13.2k  552
20
Chapter 20
2019-09-16
 15.2k  1k
21
Chapter 21
2019-09-17
 14.3k  594
22
Chapter 22
2019-09-19
 15.1k  823
23
Chapter 23
2019-09-24
 15.3k  793
24
Chapter 24
2019-09-26
 14k  566
25
Chapter 25
2019-10-01
 13.4k  628
26
Chapter 26
2019-10-03
 12.4k  562
27
Chapter 27
2019-10-08
 12k  492
28
Chapter 28
2019-10-10
 13.5k  598
29
Chapter 29
2019-10-15
 14.3k  584
30
Chapter 30
2019-10-17
 13.2k  440
31
Chapter 31
2019-10-22
 11.3k  506
32
Chapter 32
2019-10-24
 11.1k  708
33
Chapter 33
2019-10-29
 10.5k  452
34
Chapter 34
2019-10-31
 10.9k  428
35
Chapter 35
2019-11-05
 10.2k  410
36
Chapter 36
2019-11-07
 10k  333
37
Chapter 37
2019-11-12
 9.5k  278
38
Chapter 38
2019-11-14
 8.9k  312
39
Chapter 39
2019-11-18
 8.2k  170
40
Chapter 40
2019-11-18
 8.9k  286
41
Chapter 41
2019-11-18
 8.6k  298
42
Chapter 42
2019-11-18
 8.8k  368
43
Chapter 43
2019-11-18
 8.8k  356
44
Chapter 44
2019-11-18
 8.6k  258
45
Chapter 45
2019-11-18
 8.4k  441
46
Chapter 46
2019-11-18
 8.3k  337
47
Chapter 47
2019-11-18
 8.5k  266
48
Chapter 48
2019-11-18
 8.2k  297
49
Chapter 49
2019-11-19
 8.1k  415
50
Chapter 50
2019-11-21
 8.3k  276
51
Chapter 51
2019-11-26
 8.2k  451
52
Chapter 52
2019-11-28
 7.8k  234
53
Chapter 53
2019-12-03
 7.7k  232
54
Chapter 54
2019-12-05
 8k  739
55
Chapter 55
2019-12-10
 7.3k  239
56
Chapter 56
2019-12-12
 7.3k  292
57
Chapter 57
2019-12-17
 6.9k  198
58
Chapter 58
2019-12-19
 7.3k  506
59
Chapter 59
2019-12-24
 7.3k  278
60
Chapter 60
2019-12-26
 7.8k  397
61
Chapter 61
2019-12-31
 8k  331
62
Chapter 62
2020-01-02
 7k  247
63
Chapter 63
2020-01-07
 7k  265
64
Chapter 64
2020-01-09
 7.2k  249
65
Chapter 65
2020-01-14
 7.9k  312
66
Chapter 66
2020-01-16
 7k  231
67
Chapter 67
2020-01-21
 7.4k  386
68
Chapter 68
2020-01-23
 7k  272
69
Chapter 69
2020-01-28
 7.5k  339
70
Chapter 70
2020-01-30
 7.1k  336
71
Chapter 71
2020-02-04
 6.7k  304
72
Chapter 72
2020-02-05
 6.3k  375
73
Chapter 73
2020-02-05
 6.1k  370
74
Chapter 74
2020-02-05
 6.6k  331
75
Chapter 75
2020-02-05
 6.1k  282
76
Chapter 76
2020-02-05
 6.4k  371
77
Chapter 77
2020-02-05
 6.3k  243
78
Chapter 78
2020-02-05
 6.3k  295
79
Chapter 79
2020-02-05
 6.3k  213
80
Chapter 80
2020-02-05
 5.7k  184
81
Chapter 81
2020-02-05
 6.5k  296
82
Chapter 82
2020-02-06
 7.8k  450
83
Chapter 83
2020-02-11
 6.2k  185
84
Chapter 84
2020-02-13
 6.2k  192
85
Chapter 85
2020-02-14
 6k  267
86
Chapter 86
2020-02-14
 5.3k  147
87
Chapter 87
2020-02-14
 5.9k  187
88
Chapter 88
2020-02-14
 5.6k  240
89
Chapter 89
2020-02-14
 5.7k  175
90
Chapter 90
2020-02-14
 5.3k  189
91
Chapter 91
2020-02-14
 5.6k  309
92
Chapter 92
2020-02-14
 5.9k  262
93
Chapter 93
2020-02-14
 5.7k  181
94
Chapter 94
2020-02-14
 6.2k  262
95
Chapter 95
2020-02-18
 6.6k  355
96
Chapter 96
2020-02-20
 6.2k  237
97
Chapter 97
2020-02-25
 6.2k  179
98
Chapter 98
2020-02-27
 6.5k  305
99
Chapter 99
2020-02-28
 6.1k  144
100
Chapter 100
2020-02-28
 6.3k  178
101
Chapter 101
2020-02-28
 6.1k  238
102
Chapter 102
2020-02-28
 6.1k  184
103
Chapter 103
2020-02-28
 6.3k  284
104
Chapter 104
2020-02-28
 6.7k  419
105
Chapter 105
2020-02-28
 5.9k  144
106
Chapter 106
2020-02-28
 6.1k  440
107
Chapter 107
2020-02-28
 6.2k  385
108
Chapter 108
2020-02-28
 6.2k  180
109
Chapter 109
2020-02-28
 6.1k  300
110
Chapter 110
2020-02-28
 5.7k  185
111
Chapter 111
2020-02-28
 6.6k  597
112
Chapter 112
2020-02-28
 6.2k  294
113
Chapter 113
2020-02-28
 6.1k  191
114
Chapter 114
2020-02-28
 5.6k  201
115
Chapter 115
2020-02-28
 5.6k  140
116
Chapter 116
2020-02-28
 6k  156
117
Chapter 117
2020-02-28
 5.5k  199
118
Chapter 118
2020-02-28
 6.4k  367
119
Chapter 119
2020-03-03
 6.6k  248
120
Chapter 120
2020-03-05
 7.1k  477
121
Chapter 121
2020-03-10
 6k  221
122
Chapter 122
2020-03-12
 6k  286
123
Chapter 123
2020-03-12
 5.8k  327
124
Chapter 124
2020-03-12
 6.1k  198
125
Chapter 125
2020-03-12
 5.7k  174
126
Chapter 126
2020-03-12
 5.5k  148
127
Chapter 127
2020-03-12
 5.5k  151
128
Chapter 128
2020-03-12
 5.7k  159
129
Chapter 129
2020-03-12
 6.3k  305
130
Chapter 130
2020-03-12
 5.9k  195
131
Chapter 131
2020-03-12
 5.6k  77
132
Chapter 132
2020-03-12
 6.9k  580
133
Chapter 133
2020-03-17
 6.4k  302
134
Chapter 134
2020-03-19
 7.2k  412
135
Chapter 135
2020-03-24
 6.1k  335
136
Chapter 136
2020-03-26
 7.4k  641
137
Chapter 137
2020-03-31
 6.5k  260
138
Chapter 138
2020-04-02
 6.1k  248
139
Chapter 139
2020-04-07
 5.9k  137
140
Chapter 140
2020-04-09
 6.2k  295
141
Chapter 141
2020-04-14
 6.3k  403
142
Chapter 142
2020-04-16
 6.1k  248
143
Chapter 143
2020-04-21
 6.1k  326
144
Chapter 144
2020-04-22
 5.3k  149
145
Chapter 145
2020-04-22
 4.9k  97
146
Chapter 146
2020-04-22
 4.9k  111
147
Chapter 147
2020-04-22
 5.2k  88
148
Chapter 148
2020-04-22
 5k  113
149
Chapter 149
2020-04-22
 5.5k  127
150
Chapter 150
2020-04-22
 5.5k  198
151
Chapter 151
2020-04-22
 5.5k  172
152
Chapter 152
2020-04-22
 5.1k  167
153
Chapter 153
2020-04-22
 5.6k  337
154
Chapter 154
2020-04-23
 6.4k  582
155
Chapter 155
2020-04-28
 6.3k  441
156
Chapter 156
2020-04-30
 5.7k  319
157
Chapter 157
2020-05-05
 5.1k  223
158
Chapter 158
2020-05-07
 5.4k  201
159
Chapter 159
2020-05-12
 5k  158
160
Chapter 160
2020-05-14
 5.4k  191
161
Chapter 161
2020-05-19
 5.1k  234
162
Chapter 162
2020-05-21
 4.9k  128
163
Chapter 163
2020-05-26
 4.7k  136
164
Chapter 164
2020-05-28
 5.4k  364
165
Chapter 165
2020-06-02
 4.7k  148
166
Chapter 166
2020-06-04
 4.9k  321
167
Chapter 167
2020-06-09
 5.4k  409
168
Chapter 168
2020-06-11
 4.9k  148
169
Chapter 169
2020-06-16
 4.5k  112
170
Chapter 170
2020-06-18
 5k  199
171
Chapter 171
2020-06-23
 4.4k  105
172
Chapter 172
2020-06-25
 5k  499
173
Chapter 173
2020-06-30
 4.9k  254
174
Chapter 174
2020-07-02
 4.6k  186
175
Chapter 175
2020-07-07
 4.4k  79
176
Chapter 176
2020-07-09
 4.1k  134
177
Chapter 177
2020-07-14
 4.3k  98
178
Chapter 178
2020-07-16
 4k  100
179
Chapter 179
2020-07-21
 4k  114
180
Chapter 180
2020-07-23
 4.1k  108
181
Chapter 181
2020-07-28
 4k  126
182
Chapter 182
2020-07-30
 4.4k  304
183
Chapter 183
2020-08-04
 4.1k  112
184
Chapter 184
2020-08-06
 4.3k  283
185
Chapter 185
2020-08-11
 3.9k  107
186
Chapter 186
2020-08-13
 4.5k  233
187
Chapter 187
2020-08-18
 3.8k  113
188
Chapter 188
2020-08-20
 4.2k  297
189
Chapter 189
2020-08-25
 4k  158
190
Chapter 190
2020-08-27
 4.4k  187
191
Chapter 191
2020-09-01
 3.7k  148
192
Chapter 192
2020-09-03
 3.8k  138
193
Chapter 193
2020-09-08
 3.6k  75
194
Chapter 194
2020-09-10
 3.5k  70
195
Chapter 195
2020-09-15
 3.5k  86
196
Chapter 196
2020-09-17
 3.7k  78
197
Chapter 197
2020-09-22
 3.4k  102
198
Chapter 198
2020-09-24
 3.3k  74
199
Chapter 199
2020-09-29
 3k  41
200
Chapter 200
2020-10-01
 3.2k  79
201
Chapter 201
2020-10-06
 3k  63
202
Chapter 202
2020-10-07
 2.7k  36
203
Chapter 203
2020-10-07
 2.5k  16
204
Chapter 204
2020-10-07
 2.5k  20
205
Chapter 205
2020-10-07
 2.6k  47
206
Chapter 206
2020-10-07
 2.7k  21
207
Chapter 207
2020-10-07
 2.9k  45
208
Chapter 208
2020-10-07
 2.7k  31
209
Chapter 209
2020-10-07
 2.6k  39
210
Chapter 210
2020-10-07
 2.6k  62
211
Chapter 211
2020-10-07
 3.1k  96
212
Chapter 212
2020-10-08
 3.8k  188
213
Chapter 213
2020-10-13
 3.1k  93
214
Chapter 214
2020-10-15
 3.2k  69
215
Chapter 215
2020-10-20
 2.9k  42
216
Chapter 216
2020-10-22
 2.8k  52
217
Chapter 217
2020-10-27
 2.8k  51
218
Chapter 218
2020-10-29
 2.8k  46
219
Chapter 219
2020-11-03
 2.6k  50
220
Chapter 220
2020-11-05
 2.6k  53
221
Chapter 221
2020-11-10
 2.4k  53
222
Chapter 222
2020-11-12
 2.5k  72
223
Chapter 223
2020-11-17
 2.6k  58
224
Chapter 224
2020-11-19
 2.6k  46
225
Chapter 225
2020-11-20
 2.2k  25
226
Chapter 226
2020-11-20
 2.1k  40
227
Chapter 227
2020-11-20
 2.2k  24
228
Chapter 228
2020-11-20
 2.1k  26
229
Chapter 229
2020-11-20
 2.3k  55
230
Chapter 230
2020-11-20
 2.2k  42
231
Chapter 231
2020-11-20
 2.2k  33
232
Chapter 232
2020-11-20
 2.1k  45
233
Chapter 233
2020-11-20
 2.1k  31
234
Chapter 234
2020-11-20
 2.7k  102
235
Chapter 235
2020-11-24
 2.4k  105
236
Chapter 236
2020-11-26
 2.4k  163
237
Chapter 237
2020-12-01
 2.3k  100
238
Chapter 238
2020-12-03
 2.4k  101
239
Chapter 239
2020-12-08
 2.2k  45
240
Chapter 240
2020-12-10
 2.4k  54
241
Chapter 241
2020-12-15
 2.2k  70
242
Chapter 242
2020-12-17
 2.6k  95
243
Chapter 243
2020-12-22
 2.3k  39
244
Chapter 244
2020-12-24
 2.5k  67
245
Chapter 245
2020-12-29
 2.2k  21
246
Chapter 246
2020-12-31
 2.5k  76
247
Chapter 247
2021-01-05
 2.2k  66
248
Chapter 248
2021-01-07
 2.3k  53
249
Chapter 249
2021-01-12
 2.1k  48
250
Chapter 250
2021-01-14
 2.2k  55
251
Chapter 251
2021-01-19
 2.3k  66
252
Chapter 252
2021-01-21
 2.2k  37
253
Chapter 253
2021-01-26
 2.1k  101
254
Chapter 254
2021-01-28
 2.5k  139
255
Chapter 255
2021-02-02
 2.3k  93
256
Chapter 256
2021-02-04
 2.3k  87
257
Chapter 257
2021-02-09
 2.3k  108
258
Chapter 258
2021-02-11
 2.1k  46
259
Chapter 259
2021-02-16
 2k  40
260
Chapter 260
2021-02-18
 2.1k  70
261
Chapter 261
2021-02-23
 2.2k  73
262
Chapter 262
2021-02-25
 2.2k  113
263
Chapter 263
2021-03-02
 2k  55
264
Chapter 264
2021-03-04
 2.1k  99
265
Chapter 265
2021-03-09
 2k  55
266
Chapter 266
2021-03-11
 2.1k  81
267
Chapter 267
2021-03-16
 1.9k  67
268
Chapter 268
2021-03-18
 2k  78
269
Chapter 269
2021-03-23
 1.7k  30
270
Chapter 270
2021-03-25
 1.8k  55
271
Chapter 271
2021-03-30
 1.8k  53
272
Chapter 272
2021-03-31
 1.5k  25
273
Chapter 273
2021-03-31
 1.6k  26
274
Chapter 274
2021-03-31
 1.4k  23
275
Chapter 275
2021-03-31
 1.4k  24
276
Chapter 276
2021-03-31
 1.4k  21
277
Chapter 277
2021-03-31
 1.4k  17
278
Chapter 278
2021-03-31
 1.4k  23
279
Chapter 279
2021-03-31
 1.4k  19
280
Chapter 280
2021-03-31
 1.4k  35
281
Chapter 281
2021-03-31
 1.6k  42
282
Chapter 282
2021-04-01
 2k  132
283
Chapter 283
2021-04-06
 1.8k  100
284
Chapter 284
2021-04-08
 1.9k  87
285
Chapter 285
2021-04-13
 1.7k  51
286
Chapter 286
2021-04-15
 1.7k  54
287
Chapter 287
2021-04-20
 1.6k  49
288
Chapter 288
2021-04-21
 1.4k  23
289
Chapter 289
2021-04-21
 1.4k  29
290
Chapter 290
2021-04-21
 1.4k  22
291
Chapter 291
2021-04-21
 1.4k  28
292
Chapter 292
2021-04-21
 1.4k  25
293
Chapter 293
2021-04-21
 1.3k  30
294
Chapter 294
2021-04-21
 1.4k  26
295
Chapter 295
2021-04-21
 1.4k  26
296
Chapter 296
2021-04-21
 1.4k  20
297
Chapter 297
2021-04-21
 1.6k  38
298
Chapter 298
2021-04-22
 2.2k  149
299
Chapter 299
2021-04-27
 1.8k  59
300
Chapter 300
2021-04-29
 1.9k  111
301
Chapter 301
2021-05-04
 1.8k  88
302
Chapter 302
2021-05-06
 1.8k  93
303
Chapter 303
2021-05-11
 1.7k  76
304
Chapter 304
2021-05-13
 2k  101
305
Chapter 305
2021-05-18
 2.6k  137
306
Chapter 306
2021-05-20
 2.3k  125
307
Chapter 307
2021-05-25
 2k  77
308
Chapter 308
2021-05-27
 2.1k  97
309
Chapter 309
2021-06-01
 1.7k  59
310
Chapter 310
2021-06-03
 2k  116
311
Chapter 311
2021-06-08
 1.7k  76
312
Chapter 312
2021-06-10
 2.1k  253
313
Chapter 313
2021-08-13
 2.4k  393
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Chí Mạng Sủng Thê: Tổng Tài Nạp Mạng Đây!
Chí Mạng Sủng Thê: Tổng Tài Nạp Mạng Đây!
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Ngược/Nữ cường/Thế thân/Hắc đạo
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook