MangaToon
Ta Vốn Là Phế Vật
Ta Vốn Là Phế Vật
Đã Full
9.3M
4.2
Tên tác giả: whtcomic

Bị coi thường, bị hủy hôn, bị giết hại, có lẽ đây chính là cuộc đời xứng đáng cho một kẻ phế vật... Nhưng lại để ta, một người đứng đầu giới tu tiên đoạt xác trùng sinh. Từ nay về sau, ta muốn đòi lại công bằng cho phế vật, kẻ mạnh thực sự không nên bắt nạt kẻ yếu, những kẻ tâm địa xấu xa kia hãy để ta diệt trừ thay ngươi!

Truyện này do whtcomic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 217 chương    /    (6898)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-02
 5.2k  817
2
Chapter 2
2021-09-08
 3.7k  174
3
Chapter 3
2021-09-08
 3.3k  151
4
Chapter 4
2021-09-08
 3.4k  109
5
Chapter 5
2021-09-08
 3.7k  128
6
Chapter 6
2021-09-08
 3.4k  90
7
Chapter 7
2021-09-08
 3.3k  88
8
Chapter 8
2021-09-08
 3.3k  71
9
Chapter 9
2021-09-08
 3.1k  73
10
Chapter 10
2021-09-08
 3k  114
11
Chapter 11
2021-09-09
 2.8k  102
12
Chapter 12
2021-09-13
 2.8k  106
13
Chapter 13
2021-09-16
 2.6k  90
14
Chapter 14
2021-09-18
 2.5k  67
15
Chapter 15
2021-09-19
 2.4k  69
16
Chapter 16
2021-09-20
 2.4k  51
17
Chapter 17
2021-09-23
 2.4k  79
18
Chapter 18
2021-09-27
 2.4k  65
19
Chapter 19
2021-09-30
 2.3k  48
20
Chapter 20
2021-10-04
 2.3k  68
21
Chapter 21
2021-10-07
 2.3k  36
22
Chapter 22
2021-10-11
 2.1k  44
23
Chapter 23
2021-10-14
 2.3k  60
24
Chapter 24
2021-10-18
 2.2k  71
25
Chapter 25
2021-10-21
 2.2k  80
26
Chapter 26
2021-10-25
 2.1k  62
27
Chapter 27
2021-10-28
 2.1k  49
28
Chapter 28
2021-11-01
 2.1k  42
29
Chapter 29
2021-11-04
 2.2k  88
30
Chapter 30
2021-11-08
 1.9k  56
31
Chapter 31
2021-11-11
 1.8k  54
32
Chapter 32
2021-11-15
 1.8k  46
33
Chapter 33
2021-11-18
 1.7k  41
34
Chapter 34
2021-11-22
 1.8k  65
35
Chapter 35
2021-11-25
 1.8k  38
36
Chapter 36
2021-11-29
 1.7k  42
37
Chapter 37
2021-12-02
 1.8k  55
38
Chapter 38
2021-12-06
 1.7k  68
39
Chapter 39
2021-12-09
 1.7k  46
40
Chapter 40
2021-12-12
 1.6k  24
41
Chapter 41
2021-12-12
 1.5k  30
42
Chapter 42
2021-12-12
 1.6k  46
43
Chapter 43
2021-12-12
 1.6k  57
44
Chapter 44
2021-12-12
 1.5k  41
45
Chapter 45
2021-12-12
 1.5k  24
46
Chapter 46
2021-12-12
 1.5k  47
47
Chapter 47
2021-12-12
 1.5k  40
48
Chapter 48
2021-12-12
 1.4k  15
49
Chapter 49
2021-12-12
 1.5k  62
50
Chapter 50
2021-12-13
 1.5k  45
51
Chapter 51
2021-12-16
 1.5k  42
52
Chapter 52
2021-12-20
 1.5k  37
53
Chapter 53
2021-12-23
 1.5k  56
54
Chapter 54
2021-12-27
 1.4k  41
55
Chapter 55
2021-12-30
 1.4k  40
56
Chapter 56
2022-01-03
 1.3k  86
57
Chapter 57
2022-01-06
 1.4k  26
58
Chapter 58
2022-01-10
 1.3k  49
59
Chapter 59
2022-01-13
 1.3k  52
60
Chapter 60
2022-01-17
 1.3k  60
61
Chapter 61
2022-01-20
 1.2k  35
62
Chapter 62
2022-01-24
 1.2k  50
63
Chapter 63
2022-01-27
 1.2k  33
64
Chapter 64
2022-01-30
 1.1k  28
65
Chapter 65
2022-01-30
 1.2k  25
66
Chapter 66
2022-01-30
 1.2k  26
67
Chapter 67
2022-01-30
 1.2k  26
68
Chapter 68
2022-01-30
 1.1k  28
69
Chapter 69
2022-01-30
 1.2k  35
70
Chapter 70
2022-01-30
 1.1k  32
71
Chapter 71
2022-01-30
 1.1k  41
72
Chapter 72
2022-01-30
 1k  26
73
Chapter 73
2022-01-30
 1.1k  17
74
Chapter 74
2022-01-31
 1.1k  24
75
Chapter 75
2022-02-03
 1.1k  58
76
Chapter 76
2022-02-07
 1.1k  65
77
Chapter 77
2022-02-10
 991  36
78
Chapter 78
2022-02-14
 954  25
79
Chapter 79
2022-02-17
 962  30
80
Chapter 80
2022-02-21
 954  61
81
Chapter 81
2022-02-24
 873  32
82
Chapter 82
2022-02-28
 860  28
83
Chapter 83
2022-03-03
 856  40
84
Chapter 84
2022-03-07
 827  29
85
Chapter 85
2022-03-10
 841  31
86
Chapter 86
2022-03-14
 825  23
87
Chapter 87
2022-03-17
 841  58
88
Chapter 88
2022-03-21
 775  28
89
Chapter 89
2022-03-24
 775  43
90
Chapter 90
2022-03-28
 799  32
91
Chapter 91
2022-03-31
 736  30
92
Chapter 92
2022-04-04
 729  24
93
Chapter 93
2022-04-07
 714  13
94
Chapter 94
2022-04-11
 692  36
95
Chapter 95
2022-04-14
 731  20
96
Chapter 96
2022-04-18
 670  29
97
Chapter 97
2022-04-21
 773  93
98
Chapter 98
2022-04-25
 666  38
99
Chapter 99
2022-04-28
 648  17
100
Chapter 100
2022-05-02
 623  33
101
Chapter 101
2022-05-05
 616  12
102
Chapter 102
2022-05-09
 600  28
103
Chapter 103
2022-05-12
 605  13
104
Chapter 104
2022-05-16
 566  7
105
Chapter 105
2022-05-19
 569  8
106
Chapter 106
2022-05-23
 540  12
107
Chapter 107
2022-05-26
 527  15
108
Chapter 108
2022-05-30
 527  13
109
Chapter 109
2022-06-02
 508  27
110
Chapter 110
2022-06-06
 488  24
111
Chapter 111
2022-06-09
 478  8
112
Chapter 112
2022-06-13
 476  16
113
Chapter 113
2022-06-16
 463  13
114
Chapter 114
2022-06-20
 469  20
115
Chapter 115
2022-06-23
 451  17
116
Chapter 116
2022-06-27
 433  18
117
Chapter 117
2022-06-30
 433  9
118
Chapter 118
2022-07-04
 434  14
119
Chapter 119
2022-07-07
 446  35
120
Chapter 120
2022-07-11
 420  11
121
Chapter 121
2022-07-14
 409  11
122
Chapter 122
2022-07-17
 381  8
123
Chapter 123
2022-07-17
 375  12
124
Chapter 124
2022-07-17
 382  6
125
Chapter 125
2022-07-17
 383  14
126
Chapter 126
2022-07-17
 369  10
127
Chapter 127
2022-07-17
 370  9
128
Chapter 128
2022-07-17
 362  7
129
Chapter 129
2022-07-17
 366  10
130
Chapter 130
2022-07-17
 378  11
131
Chapter 131
2022-07-17
 389  19
132
Chapter 132
2022-07-18
 378  17
133
Chapter 133
2022-07-21
 372  11
134
Chapter 134
2022-07-25
 372  16
135
Chapter 135
2022-07-28
 361  11
136
Chapter 136
2022-08-01
 349  20
137
Chapter 137
2022-08-04
 339  9
138
Chapter 138
2022-08-08
 328  13
139
Chapter 139
2022-08-11
 321  11
140
Chapter 140
2022-08-15
 320  14
141
Chapter 141
2022-08-18
 341  11
142
Chapter 142
2022-08-22
 334  14
143
Chapter 143
2022-08-25
 324  17
144
Chapter 144
2022-08-29
 297  14
145
Chapter 145
2022-09-01
 277  15
146
Chapter 146
2022-09-05
 275  11
147
Chapter 147
2022-09-08
 283  8
148
Chapter 148
2022-09-12
 289  9
149
Chapter 149
2022-09-15
 276  13
150
Chapter 150
2022-09-19
 262  6
151
Chapter 151
2022-09-22
 267  9
152
Chapter 152
2022-09-26
 255  9
153
Chapter 153
2022-09-29
 253  12
154
Chapter 154
2022-10-03
 239  6
155
Chapter 155
2022-10-06
 240  8
156
Chapter 156
2022-10-10
 219  3
157
Chapter 157
2022-10-13
 219  4
158
Chapter 158
2022-10-17
 205  4
159
Chapter 159
2022-10-20
 212  5
160
Chapter 160
2022-10-24
 197  5
161
Chapter 161
2022-10-27
 191  6
162
Chapter 162
2022-10-29
 169  5
163
Chapter 163
2022-10-29
 171  6
164
Chapter 164
2022-10-29
 167  6
165
Chapter 165
2022-10-29
 165  5
166
Chapter 166
2022-10-29
 161  6
167
Chapter 167
2022-10-29
 159  6
168
Chapter 168
2022-10-29
 166  9
169
Chapter 169
2022-10-29
 164  4
170
Chapter 170
2022-10-29
 169  7
171
Chapter 171
2022-10-29
 178  9
172
Chapter 172
2022-10-31
 181  3
173
Chapter 173
2022-11-03
 172  5
174
Chapter 174
2022-11-07
 174  4
175
Chapter 175
2022-11-10
 165  5
176
Chapter 176
2022-11-14
 156  6
177
Chapter 177
2022-11-17
 148  8
178
Chapter 178
2022-11-21
 160  9
179
Chapter 179
2022-11-24
 156  15
180
Chapter 180
2022-11-27
 128  4
181
Chapter 181
2022-11-27
 120  3
182
Chapter 182
2022-11-27
 122  3
183
Chapter 183
2022-11-27
 127  5
184
Chapter 184
2022-11-27
 128  2
185
Chapter 185
2022-11-27
 123  2
186
Chapter 186
2022-11-27
 138  4
187
Chapter 187
2022-11-28
 136  11
188
Chapter 188
2022-12-01
 130  5
189
Chapter 189
2022-12-05
 128  4
190
Chapter 190
2022-12-08
 124  5
191
Chapter 191
2022-12-12
 128  3
192
Chapter 192
2022-12-15
 124  4
193
Chapter 193
2022-12-19
 118  3
194
Chapter 194
2022-12-22
 127  4
195
Chapter 195
2022-12-26
 119  1
196
Chapter 196
2022-12-29
 118  2
197
Chapter 197
2023-01-02
 118  2
198
Chapter 198
2023-01-05
 112  2
199
Chapter 199
2023-01-05
 111  1
200
Chapter 200
2023-01-05
 104  3
201
Chapter 201
2023-01-05
 107  1
202
Chapter 202
2023-01-05
 106  1
203
Chapter 203
2023-01-05
 118  8
204
Chapter 204
2023-01-09
 112  4
205
Chapter 205
2023-01-12
 125  2
206
Chapter 206
2023-01-16
 114  3
207
Chapter 207
2023-01-19
 125  3
208
Chapter 208
2023-01-23
 117  1
209
Chapter 209
2023-01-26
 110  2
210
Chapter 210
2023-01-30
 112  1
211
Chapter 211
2023-02-02
 111  2
212
Chapter 212
2023-02-06
 112  2
213
Chapter 213
2023-02-09
 112  2
214
Chapter 214
2023-02-13
 108  3
215
Chapter 215
2023-02-16
 115  2
216
Chapter 216
2023-02-20
 108  8
217
Chapter 217
2023-02-23
 157  13
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Trường học/Hành động/Tình yêu/Harem
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Hành động/Hài Hước/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Đô thị/Dị năng/Bàn tay vàng/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Hiền lành/Vạn người mê/Thanh niên triển vọng
WeChat Siêu Cấp
WeChat Siêu Cấp
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook