MangaToon
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Tiếp tục cập nhật
23.9M
4.5
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Thiếu niên Lâm Viêm bị vị hôn thê từ hôn, nguyên nhân là do cậu thức tỉnh ra một chiếc quan tài vô dụng. Nhưng không ngờ trong chiếc quan tài đó có chứa một mỹ nữ thực lực cao cường, còn hứa sẽ dạy cậu võ công tuyệt thế, mở ra con đường lội ngược dòng!

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 410 chương    /    (23868)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-24
 10.5k  1.9k
2
Chapter 2
2021-03-31
 8.9k  563
3
Chapter 3
2021-04-07
 8k  389
4
Chapter 4
2021-04-07
 7.7k  382
5
Chapter 5
2021-04-07
 6.8k  213
6
Chapter 6
2021-04-07
 6.8k  213
7
Chapter 7
2021-04-07
 6.4k  250
8
Chapter 8
2021-04-07
 6.5k  169
9
Chapter 9
2021-04-07
 6.2k  188
10
Chapter 10
2021-04-07
 6k  135
11
Chapter 11
2021-04-10
 6k  178
12
Chapter 12
2021-04-13
 6.5k  192
13
Chapter 13
2021-04-17
 5.9k  151
14
Chapter 14
2021-04-20
 6k  204
15
Chapter 15
2021-04-24
 5.7k  173
16
Chapter 16
2021-04-27
 5.6k  157
17
Chapter 17
2021-05-01
 5.4k  111
18
Chapter 18
2021-05-04
 5.4k  117
19
Chapter 19
2021-05-08
 5.5k  188
20
Chapter 20
2021-05-11
 5.2k  132
21
Chapter 21
2021-05-14
 5.3k  168
22
Chapter 22
2021-05-14
 5.5k  166
23
Chapter 23
2021-05-14
 5.3k  153
24
Chapter 24
2021-05-14
 5.1k  145
25
Chapter 25
2021-05-14
 4.9k  104
26
Chapter 26
2021-05-14
 5k  141
27
Chapter 27
2021-05-14
 4.9k  220
28
Chapter 28
2021-05-14
 4.7k  111
29
Chapter 29
2021-05-14
 4.8k  215
30
Chapter 30
2021-05-14
 4.8k  132
31
Chapter 31
2021-05-15
 4.8k  120
32
Chapter 32
2021-05-18
 4.7k  92
33
Chapter 33
2021-05-22
 4.7k  108
34
Chapter 34
2021-05-25
 4.7k  154
35
Chapter 35
2021-05-29
 4.7k  106
36
Chapter 36
2021-06-01
 4.6k  136
37
Chapter 37
2021-06-05
 4.7k  107
38
Chapter 38
2021-06-08
 4.7k  93
39
Chapter 39
2021-06-12
 4.5k  89
40
Chapter 40
2021-06-15
 4.4k  90
41
Chapter 41
2021-06-19
 4.4k  108
42
Chapter 42
2021-06-22
 4.2k  74
43
Chapter 43
2021-06-26
 4.2k  76
44
Chapter 44
2021-06-29
 4.3k  100
45
Chapter 45
2021-07-03
 4.1k  99
46
Chapter 46
2021-07-06
 4.2k  106
47
Chapter 47
2021-07-10
 4k  145
48
Chapter 48
2021-07-13
 4k  74
49
Chapter 49
2021-07-17
 4k  100
50
Chapter 50
2021-07-17
 4.1k  136
51
Chapter 51
2021-07-17
 3.9k  95
52
Chapter 52
2021-07-17
 3.7k  78
53
Chapter 53
2021-07-17
 3.8k  61
54
Chapter 54
2021-07-17
 3.8k  98
55
Chapter 55
2021-07-17
 3.7k  123
56
Chapter 56
2021-07-17
 3.8k  86
57
Chapter 57
2021-07-17
 3.8k  68
58
Chapter 58
2021-07-17
 4.1k  77
59
Chapter 59
2021-07-20
 4k  138
60
Chapter 60
2021-07-24
 3.9k  177
61
Chapter 61
2021-07-27
 3.8k  89
62
Chapter 62
2021-07-31
 3.8k  85
63
Chapter 63
2021-08-03
 3.8k  102
64
Chapter 64
2021-08-07
 3.8k  117
65
Chapter 65
2021-08-10
 3.6k  131
66
Chapter 66
2021-08-14
 3.6k  84
67
Chapter 67
2021-08-17
 3.5k  78
68
Chapter 68
2021-08-21
 3.6k  64
69
Chapter 69
2021-08-22
 3.4k  54
70
Chapter 70
2021-08-22
 3.4k  52
71
Chapter 71
2021-08-22
 3.4k  104
72
Chapter 72
2021-08-22
 3.3k  62
73
Chapter 73
2021-08-22
 3.3k  44
74
Chapter 74
2021-08-22
 3.4k  81
75
Chapter 75
2021-08-22
 3.6k  75
76
Chapter 76
2021-08-22
 3.3k  76
77
Chapter 77
2021-08-22
 3.2k  41
78
Chapter 78
2021-08-22
 3.5k  88
79
Chapter 79
2021-08-24
 3.5k  75
80
Chapter 80
2021-08-28
 3.5k  121
81
Chapter 81
2021-08-31
 3.4k  125
82
Chapter 82
2021-09-04
 3.2k  97
83
Chapter 83
2021-09-07
 3.3k  102
84
Chapter 84
2021-09-11
 3.1k  58
85
Chapter 85
2021-09-14
 3k  55
86
Chapter 86
2021-09-18
 3k  86
87
Chapter 87
2021-09-21
 3.1k  85
88
Chapter 88
2021-09-25
 2.9k  44
89
Chapter 89
2021-09-28
 2.9k  58
90
Chapter 90
2021-10-02
 2.9k  59
91
Chapter 91
2021-10-05
 2.9k  32
92
Chapter 92
2021-10-09
 2.9k  58
93
Chapter 93
2021-10-12
 2.9k  57
94
Chapter 94
2021-10-16
 2.8k  40
95
Chapter 95
2021-10-19
 2.9k  61
96
Chapter 96
2021-10-23
 2.8k  50
97
Chapter 97
2021-10-26
 2.8k  50
98
Chapter 98
2021-10-30
 2.8k  62
99
Chapter 99
2021-11-02
 2.8k  53
100
Chapter 100
2021-11-06
 2.8k  81
101
Chapter 101
2021-11-09
 2.8k  71
102
Chapter 102
2021-11-13
 2.8k  43
103
Chapter 103
2021-11-16
 2.7k  64
104
Chapter 104
2021-11-20
 2.9k  95
105
Chapter 105
2021-11-23
 2.8k  91
106
Chapter 106
2021-11-27
 2.8k  75
107
Chapter 107
2021-11-30
 2.7k  84
108
Chapter 108
2021-12-04
 2.7k  60
109
Chapter 109
2021-12-07
 2.8k  99
110
Chapter 110
2021-12-11
 2.7k  68
111
Chapter 111
2021-12-14
 2.8k  63
112
Chapter 112
2021-12-18
 2.7k  81
113
Chapter 113
2021-12-21
 2.7k  109
114
Chapter 114
2021-12-25
 2.6k  95
115
Chapter 115
2021-12-28
 2.6k  94
116
Chapter 116
2022-01-01
 2.6k  91
117
Chapter 117
2022-01-04
 2.5k  88
118
Chapter 118
2022-01-08
 2.5k  99
119
Chapter 119
2022-01-11
 2.5k  83
120
Chapter 120
2022-01-15
 2.5k  105
121
Chapter 121
2022-01-18
 2.6k  101
122
Chapter 122
2022-01-22
 2.6k  109
123
Chapter 123
2022-01-25
 2.5k  90
124
Chapter 124
2022-01-29
 2.4k  123
125
Chapter 125
2022-02-01
 2.5k  217
126
Chapter 126
2022-02-05
 2.5k  123
127
Chapter 127
2022-02-08
 2.4k  122
128
Chapter 128
2022-02-12
 2.3k  121
129
Chapter 129
2022-02-15
 2.3k  169
130
Chapter 130
2022-02-19
 2.3k  97
131
Chapter 131
2022-02-22
 2.3k  76
132
Chapter 132
2022-02-26
 2.3k  61
133
Chapter 133
2022-03-01
 2.2k  49
134
Chapter 134
2022-03-05
 2.2k  47
135
Chapter 135
2022-03-08
 2.2k  106
136
Chapter 136
2022-03-12
 2.1k  65
137
Chapter 137
2022-03-15
 2.1k  45
138
Chapter 138
2022-03-19
 2k  50
139
Chapter 139
2022-03-22
 2k  53
140
Chapter 140
2022-03-26
 2k  45
141
Chapter 141
2022-03-29
 2k  44
142
Chapter 142
2022-04-02
 1.9k  52
143
Chapter 143
2022-04-05
 1.9k  49
144
Chapter 144
2022-04-09
 2k  38
145
Chapter 145
2022-04-12
 2k  57
146
Chapter 146
2022-04-16
 1.9k  43
147
Chapter 147
2022-04-19
 1.9k  73
148
Chapter 148
2022-04-23
 1.9k  67
149
Chapter 149
2022-04-26
 1.8k  43
150
Chapter 150
2022-04-30
 1.9k  71
151
Chapter 151
2022-05-03
 1.8k  53
152
Chapter 152
2022-05-07
 1.8k  40
153
Chapter 153
2022-05-10
 1.8k  43
154
Chapter 154
2022-05-14
 1.8k  49
155
Chapter 155
2022-05-17
 1.7k  41
156
Chapter 156
2022-05-21
 1.8k  57
157
Chapter 157
2022-05-24
 1.9k  70
158
Chapter 158
2022-05-28
 1.8k  55
159
Chapter 159
2022-05-31
 1.7k  48
160
Chapter 160
2022-06-04
 1.6k  30
161
Chapter 161
2022-06-07
 1.7k  48
162
Chapter 162
2022-06-11
 1.7k  35
163
Chapter 163
2022-06-14
 1.7k  59
164
Chapter 164
2022-06-18
 1.6k  55
165
Chapter 165
2022-06-21
 1.6k  39
166
Chapter 166
2022-06-25
 1.6k  39
167
Chapter 167
2022-06-26
 1.6k  39
168
Chapter 168
2022-06-26
 1.5k  36
169
Chapter 169
2022-06-26
 1.4k  31
170
Chapter 170
2022-06-26
 1.5k  29
171
Chapter 171
2022-06-26
 1.5k  28
172
Chapter 172
2022-06-26
 1.5k  41
173
Chapter 173
2022-06-26
 1.4k  18
174
Chapter 174
2022-06-26
 1.5k  46
175
Chapter 175
2022-06-26
 1.4k  25
176
Chapter 176
2022-06-26
 1.6k  49
177
Chapter 177
2022-06-28
 1.6k  65
178
Chapter 178
2022-07-02
 1.5k  47
179
Chapter 179
2022-07-05
 1.6k  39
180
Chapter 180
2022-07-09
 1.5k  41
181
Chapter 181
2022-07-12
 1.5k  36
182
Chapter 182
2022-07-16
 1.5k  40
183
Chapter 183
2022-07-19
 1.5k  33
184
Chapter 184
2022-07-23
 1.5k  41
185
Chapter 185
2022-07-26
 1.5k  64
186
Chapter 186
2022-07-30
 1.4k  36
187
Chapter 187
2022-08-02
 1.5k  70
188
Chapter 188
2022-08-06
 1.4k  81
189
Chapter 189
2022-08-09
 1.4k  48
190
Chapter 190
2022-08-13
 1.4k  47
191
Chapter 191
2022-08-16
 1.4k  35
192
Chapter 192
2022-08-20
 1.4k  40
193
Chapter 193
2022-08-23
 1.4k  67
194
Chapter 194
2022-08-27
 1.3k  57
195
Chapter 195
2022-08-30
 1.2k  32
196
Chapter 196
2022-09-03
 1.3k  29
197
Chapter 197
2022-09-06
 1.2k  35
198
Chapter 198
2022-09-10
 1.2k  37
199
Chapter 199
2022-09-13
 1.3k  51
200
Chapter 200
2022-09-17
 1.2k  33
201
Chapter 201
2022-09-20
 1.2k  27
202
Chapter 202
2022-09-24
 1.2k  31
203
Chapter 203
2022-09-27
 1.2k  51
204
Chapter 204
2022-10-01
 1.1k  30
205
Chapter 205
2022-10-04
 1.1k  58
206
Chapter 206
2022-10-08
 1.1k  26
207
Chapter 207
2022-10-11
 1.1k  30
208
Chapter 208
2022-10-15
 1.1k  27
209
Chapter 209
2022-10-18
 1.1k  26
210
Chapter 210
2022-10-22
 1k  19
211
Chapter 211
2022-10-25
 958  17
212
Chapter 212
2022-10-29
 1k  23
213
Chapter 213
2022-11-01
 1k  37
214
Chapter 214
2022-11-05
 1k  30
215
Chapter 215
2022-11-08
 1k  34
216
Chapter 216
2022-11-12
 1k  35
217
Chapter 217
2022-11-15
 960  29
218
Chapter 218
2022-11-19
 956  28
219
Chapter 219
2022-11-22
 943  23
220
Chapter 220
2022-11-26
 933  24
221
Chapter 221
2022-11-29
 932  21
222
Chapter 222
2022-12-03
 890  25
223
Chapter 223
2022-12-06
 926  86
224
Chapter 224
2022-12-10
 897  17
225
Chapter 225
2022-12-13
 881  28
226
Chapter 226
2022-12-17
 863  19
227
Chapter 227
2022-12-20
 824  16
228
Chapter 228
2022-12-20
 784  14
229
Chapter 229
2022-12-20
 770  9
230
Chapter 230
2022-12-20
 784  10
231
Chapter 231
2022-12-20
 780  12
232
Chapter 232
2022-12-20
 855  24
233
Chapter 233
2022-12-24
 866  23
234
Chapter 234
2022-12-27
 850  26
235
Chapter 235
2022-12-31
 826  12
236
Chapter 236
2023-01-03
 836  25
237
Chapter 237
2023-01-07
 819  14
238
Chapter 238
2023-01-10
 789  27
239
Chapter 239
2023-01-14
 793  36
240
Chapter 240
2023-01-17
 794  30
241
Chapter 241
2023-01-21
 772  19
242
Chapter 242
2023-01-24
 785  14
243
Chapter 243
2023-01-28
 791  23
244
Chapter 244
2023-01-31
 798  26
245
Chapter 245
2023-02-04
 841  36
246
Chapter 246
2023-02-07
 791  24
247
Chapter 247
2023-02-11
 745  23
248
Chapter 248
2023-02-14
 724  13
249
Chapter 249
2023-02-18
 750  11
250
Chapter 250
2023-02-21
 754  23
251
Chapter 251
2023-02-25
 738  15
252
Chapter 252
2023-02-28
 793  20
253
Chapter 253
2023-03-04
 727  21
254
Chapter 254
2023-03-07
 728  24
255
Chapter 255
2023-03-11
 700  16
256
Chapter 256
2023-03-12
 698  15
257
Chapter 257
2023-03-12
 686  16
258
Chapter 258
2023-03-12
 665  13
259
Chapter 259
2023-03-12
 688  30
260
Chapter 260
2023-03-12
 656  14
261
Chapter 261
2023-03-12
 657  9
262
Chapter 262
2023-03-12
 722  28
263
Chapter 263
2023-03-14
 719  30
264
Chapter 264
2023-03-18
 719  24
265
Chapter 265
2023-03-21
 730  22
266
Chapter 266
2023-03-25
 701  21
267
Chapter 267
2023-03-28
 714  26
268
Chapter 268
2023-04-01
 730  23
269
Chapter 269
2023-04-08
 678  22
270
Chapter 270
2023-04-11
 656  25
271
Chapter 271
2023-04-15
 638  19
272
Chapter 272
2023-04-16
 626  14
273
Chapter 273
2023-04-16
 622  12
274
Chapter 274
2023-04-16
 623  17
275
Chapter 275
2023-04-16
 615  14
276
Chapter 276
2023-04-16
 611  18
277
Chapter 277
2023-04-16
 616  14
278
Chapter 278
2023-04-16
 668  27
279
Chapter 279
2023-04-18
 669  24
280
Chapter 280
2023-04-22
 633  21
281
Chapter 281
2023-04-25
 660  19
282
Chapter 282
2023-04-29
 654  21
283
Chapter 283
2023-05-02
 626  22
284
Chapter 284
2023-05-06
 667  28
285
Chapter 285
2023-05-09
 616  16
286
Chapter 286
2023-05-13
 628  9
287
Chapter 287
2023-05-16
 608  18
288
Chapter 288
2023-05-20
 632  20
289
Chapter 289
2023-05-23
 620  18
290
Chapter 290
2023-05-27
 606  19
291
Chapter 291
2023-05-30
 622  15
292
Chapter 292
2023-06-03
 626  23
293
Chapter 293
2023-06-10
 608  17
294
Chapter 294
2023-06-13
 612  30
295
Chapter 295
2023-06-17
 598  20
296
Chapter 296
2023-06-18
 550  12
297
Chapter 297
2023-06-18
 547  12
298
Chapter 298
2023-06-18
 538  7
299
Chapter 299
2023-06-18
 531  11
300
Chapter 300
2023-06-18
 574  13
301
Chapter 301
2023-06-20
 604  18
302
Chapter 302
2023-06-24
 553  19
303
Chapter 303
2023-06-27
 580  15
304
Chapter 304
2023-07-01
 590  27
305
Chapter 305
2023-07-04
 573  18
306
Chapter 306
2023-07-08
 563  16
307
Chapter 307
2023-07-11
 558  14
308
Chapter 308
2023-07-15
 562  12
309
Chapter 309
2023-07-18
 539  17
310
Chapter 310
2023-07-22
 521  16
311
Chapter 311
2023-07-25
 535  19
312
Chapter 312
2023-07-29
 499  10
313
Chapter 313
2023-07-30
 490  4
314
Chapter 314
2023-07-30
 505  14
315
Chapter 315
2023-07-30
 497  11
316
Chapter 316
2023-07-30
 483  11
317
Chapter 317
2023-07-30
 498  10
318
Chapter 318
2023-08-01
 530  18
319
Chapter 319
2023-08-05
 507  22
320
Chapter 320
2023-08-08
 506  17
321
Chapter 321
2023-08-12
 508  26
322
Chapter 322
2023-08-15
 495  27
323
Chapter 323
2023-08-19
 472  18
324
Chapter 324
2023-08-22
 492  28
325
Chapter 325
2023-08-26
 491  23
326
Chapter 326
2023-08-29
 460  30
327
Chapter 327
2023-09-02
 435  22
328
Chapter 328
2023-09-05
 450  29
329
Chapter 329
2023-09-09
 436  11
330
Chapter 330
2023-09-12
 432  19
331
Chapter 331
2023-09-16
 438  16
332
Chapter 332
2023-09-19
 426  24
333
Chapter 333
2023-09-23
 429  28
334
Chapter 334
2023-09-26
 412  23
335
Chapter 335
2023-10-01
 312  8
336
Chapter 336
2023-10-03
 431  34
337
Chapter 337
2023-10-07
 418  17
338
Chapter 338
2023-10-10
 416  24
339
Chapter 339
2023-10-14
 403  24
340
Chapter 340
2023-10-17
 403  32
341
Chapter 341
2023-10-21
 396  22
342
Chapter 342
2023-10-24
 387  18
343
Chapter 343
2023-10-28
 395  20
344
Chapter 344
2023-10-31
 399  21
345
Chapter 345
2023-11-04
 379  6
346
Chapter 346
2023-11-07
 376  16
347
Chapter 347
2023-11-11
 380  15
348
Chapter 348
2023-11-14
 365  27
349
Chapter 349
2023-11-18
 358  10
350
Chapter 350
2023-11-21
 354  17
351
Chapter 351
2023-11-25
 357  15
352
Chapter 352
2023-11-28
 363  11
353
Chapter 353
2023-12-02
 354  11
354
Chapter 354
2023-12-05
 361  12
355
Chapter 355
2023-12-09
 349  19
356
Chapter 356
2023-12-12
 345  16
357
Chapter 357
2023-12-16
 338  16
358
Chapter 358
2023-12-19
 349  15
359
Chapter 359
2023-12-23
 347  20
360
Chapter 360
2023-12-26
 343  15
361
Chapter 361
2023-12-30
 324  13
362
Chapter 362
2024-01-02
 336  15
363
Chapter 363
2024-01-06
 297  27
364
Chapter 364
2024-01-09
 320  20
365
Chapter 365
2024-01-13
 307  16
366
Chapter 366
2024-01-16
 300  21
367
Chapter 367
2024-01-20
 282  15
368
Chapter 368
2024-01-23
 283  19
369
Chapter 369
2024-01-27
 282  11
370
Chapter 370
2024-01-30
 266  20
371
Chapter 371
2024-02-03
 269  22
372
Chapter 372
2024-02-06
 256  31
373
Chapter 373
2024-02-10
 230  9
374
Chapter 374
2024-02-13
 239  12
375
Chapter 375
2024-02-17
 239  8
376
Chapter 376
2024-02-20
 223  10
377
Chapter 377
2024-02-24
 233  9
378
Chapter 378
2024-02-27
 231  12
379
Chapter 379
2024-03-02
 228  9
380
Chapter 380
2024-03-05
 224  13
381
Chapter 381
2024-03-09
 212  13
382
Chapter 382
2024-03-12
 214  15
383
Chapter 383
2024-03-16
 213  10
384
Chapter 384
2024-03-19
 207  15
385
Chapter 385
2024-03-23
 210  15
386
Chapter 386
2024-03-26
 192  13
387
Chapter 387
2024-03-30
 184  23
388
Chapter 388
2024-04-02
 188  18
389
Chapter 389
2024-04-06
 187  10
390
Chapter 390
2024-04-09
 168  16
391
Chapter 391
2024-04-13
 180  12
392
Chapter 392
2024-04-16
 191  8
393
Chapter 393
2024-04-22
 99  4
394
Chapter 394
2024-04-23
 186  14
395
Chapter 395
2024-04-27
 170  9
396
Chapter 396
2024-04-30
 167  12
397
Chapter 397
2024-05-04
 164  9
398
Chapter 398
2024-05-07
 164  16
399
Chapter 399
2024-05-11
 154  5
400
Chapter 400
2024-05-14
 143  12
401
Chapter 401
2024-05-18
 151  10
402
Chapter 402
2024-05-24
 75  1
403
Chapter 403
2024-05-25
 147  16
404
Chapter 404
2024-05-28
 127  21
405
Chapter 405
2024-06-01
 116  9
406
Chapter 406
2024-06-04
 122  15
407
Chapter 407
2024-06-08
 103  11
408
Chapter 408
2024-06-11
 96  7
409
Chapter 409
2024-06-15
 73  24
410
Chapter 410
2024-06-18
 52  8
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Huyền huyễn
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu nhiên/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Huyền huyễn/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Hệ thống/Sảng văn/Lăng nhăng/Thú cưng
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Nghịch tập
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook