MangaToon
Tiểu Thư Công Tước Muốn "Được" Vô Dụng
Tiểu Thư Công Tước Muốn "Được" Vô Dụng
Đã Full
39.1M
4.8
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Xuyên không vào một quyển tiểu thuyết giả tưởng, trở thành tiểu thư nhà công tước, không muốn trở thành người phụ nữ chỉ biết khẩn cầu tình yêu của người khác, thế nên cô đem theo hai chú mèo cưng, bắt đầu con đường hủy hoại danh tiếng của chính mình để rũ bỏ trách nhiệm, nhưng không ngờ rằng một trong hai chú mèo lại là rồng...

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 207 chương    /    (40709)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-11-23
 21.9k  2.2k
2
Chapter 2
2020-11-23
 18.5k  551
3
Chapter 3
2020-11-23
 20.2k  715
4
Chapter 4
2020-11-23
 18.4k  221
5
Chapter 5
2020-11-23
 18.2k  394
6
Chapter 6
2020-11-23
 18.4k  374
7
Chapter 7
2020-11-23
 17.7k  274
8
Chapter 8
2020-11-23
 17.2k  427
9
Chapter 9
2020-11-23
 16.8k  205
10
Chapter 10
2020-11-23
 17.8k  426
11
Chapter 11
2020-11-25
 17.5k  416
12
Chapter 12
2020-11-27
 16.4k  258
13
Chapter 13
2020-12-02
 16.3k  197
14
Chapter 14
2020-12-04
 16.1k  348
15
Chapter 15
2020-12-09
 15.7k  332
16
Chapter 16
2020-12-11
 15.4k  320
17
Chapter 17
2020-12-16
 14.9k  220
18
Chapter 18
2020-12-18
 15.2k  446
19
Chapter 19
2020-12-23
 14.2k  227
20
Chapter 20
2020-12-25
 14.4k  231
21
Chapter 21
2020-12-30
 13.8k  278
22
Chapter 22
2021-01-01
 14.1k  484
23
Chapter 23
2021-01-06
 12.9k  235
24
Chapter 24
2021-01-08
 13k  241
25
Chapter 25
2021-01-13
 12.7k  259
26
Chapter 26
2021-01-15
 13k  217
27
Chapter 27
2021-01-20
 13.1k  251
28
Chapter 28
2021-01-22
 13.5k  317
29
Chapter 29
2021-01-27
 13.3k  652
30
Chapter 30
2021-01-29
 12.8k  293
31
Chapter 31
2021-02-03
 12.2k  315
32
Chapter 32
2021-02-05
 12.3k  219
33
Chapter 33
2021-02-10
 12.3k  478
34
Chapter 34
2021-02-12
 12.5k  366
35
Chapter 35
2021-02-17
 12.3k  400
36
Chapter 36
2021-02-19
 11.9k  336
37
Chapter 37
2021-02-24
 11.7k  221
38
Chapter 38
2021-02-26
 11.8k  308
39
Chapter 39
2021-03-03
 11.8k  291
40
Chapter 40
2021-03-05
 11.4k  247
41
Chapter 41
2021-03-10
 10.7k  173
42
Chapter 42
2021-03-12
 11.6k  334
43
Chapter 43
2021-03-17
 11.2k  282
44
Chapter 44
2021-03-19
 11.1k  247
45
Chapter 45
2021-03-24
 12k  299
46
Chapter 46
2021-03-26
 10.7k  296
47
Chapter 47
2021-03-31
 10.2k  255
48
Chapter 48
2021-04-02
 10.3k  208
49
Chapter 49
2021-04-07
 9.8k  160
50
Chapter 50
2021-04-09
 10.2k  216
51
Chapter 51
2021-04-14
 10k  190
52
Chapter 52
2021-04-16
 10.3k  183
53
Chapter 53
2021-04-21
 10.1k  336
54
Chapter 54
2021-04-23
 9.6k  243
55
Chapter 55
2021-04-28
 9.1k  153
56
Chapter 56
2021-04-30
 9.4k  174
57
Chapter 57
2021-05-05
 9.1k  279
58
Chapter 58
2021-05-07
 9k  196
59
Chapter 59
2021-05-12
 9.4k  401
60
Chapter 60
2021-05-14
 9.4k  269
61
Chapter 61
2021-05-19
 9k  189
62
Chapter 62
2021-05-21
 8.7k  258
63
Chapter 63
2021-05-26
 8.7k  189
64
Chapter 64
2021-05-28
 8.4k  206
65
Chapter 65
2021-06-02
 8.4k  179
66
Chapter 66
2021-06-04
 8.3k  173
67
Chapter 67
2021-06-06
 7.9k  105
68
Chapter 68
2021-06-06
 8.2k  110
69
Chapter 69
2021-06-06
 7.3k  131
70
Chapter 70
2021-06-06
 7.7k  107
71
Chapter 71
2021-06-06
 7.7k  117
72
Chapter 72
2021-06-06
 7.3k  127
73
Chapter 73
2021-06-06
 7.3k  104
74
Chapter 74
2021-06-06
 7.3k  114
75
Chapter 75
2021-06-06
 7.1k  120
76
Chapter 76
2021-06-06
 8.7k  340
77
Chapter 77
2021-06-09
 8k  240
78
Chapter 78
2021-06-11
 7.7k  249
79
Chapter 79
2021-06-16
 7.8k  194
80
Chapter 80
2021-06-18
 7.9k  309
81
Chapter 81
2021-06-23
 7.1k  194
82
Chapter 82
2021-06-25
 7.2k  198
83
Chapter 83
2021-06-30
 7.1k  216
84
Chapter 84
2021-07-02
 7.1k  175
85
Chapter 85
2021-07-07
 7.2k  208
86
Chapter 86
2021-07-09
 6.9k  179
87
Chapter 87
2021-07-11
 6.3k  179
88
Chapter 88
2021-07-11
 5.9k  217
89
Chapter 89
2021-07-11
 6.2k  151
90
Chapter 90
2021-07-11
 5.9k  108
91
Chapter 91
2021-07-11
 5.9k  122
92
Chapter 92
2021-07-11
 5.9k  111
93
Chapter 93
2021-07-11
 5.9k  144
94
Chapter 94
2021-07-11
 5.8k  109
95
Chapter 95
2021-07-11
 5.8k  111
96
Chapter 96
2021-07-11
 6.3k  509
97
Chapter 97
2021-07-14
 6.5k  206
98
Chapter 98
2021-07-16
 6.5k  329
99
Chapter 99
2021-07-21
 6.3k  210
100
Chapter 100
2021-07-23
 6.2k  211
101
Chapter 101
2021-07-28
 6.5k  223
102
Chapter 102
2021-07-30
 5.7k  191
103
Chapter 103
2021-08-04
 6k  241
104
Chapter 104
2021-08-06
 5.9k  239
105
Chapter 105
2021-08-11
 6.1k  260
106
Chapter 106
2021-08-13
 5.7k  159
107
Chapter 107
2021-08-18
 5.4k  137
108
Chapter 108
2021-08-20
 5.4k  188
109
Chapter 109
2021-08-25
 5.2k  131
110
Chapter 110
2021-08-27
 5.5k  162
111
Chapter 111
2021-09-01
 5.3k  168
112
Chapter 112
2021-09-03
 5.3k  230
113
Chapter 113
2021-09-05
 4.6k  106
114
Chapter 114
2021-09-05
 4.7k  105
115
Chapter 115
2021-09-05
 4.4k  103
116
Chapter 116
2021-09-05
 4.4k  111
117
Chapter 117
2021-09-05
 4.1k  103
118
Chapter 118
2021-09-05
 4.3k  109
119
Chapter 119
2021-09-05
 4.1k  108
120
Chapter 120
2021-09-05
 4k  105
121
Chapter 121
2021-09-05
 4.2k  104
122
Chapter 122
2021-09-05
 4.5k  174
123
Chapter 123
2021-09-08
 4.2k  158
124
Chapter 124
2021-09-10
 4.1k  126
125
Chapter 125
2021-09-15
 4k  147
126
Chapter 126
2021-09-17
 3.8k  126
127
Chapter 127
2021-09-22
 3.6k  160
128
Chapter 128
2021-09-24
 3.9k  174
129
Chapter 129
2021-09-29
 3.6k  118
130
Chapter 130
2021-10-01
 3.8k  131
131
Chapter 131
2021-10-06
 3.5k  128
132
Chapter 132
2021-10-08
 3.4k  100
133
Chapter 133
2021-10-13
 3.2k  102
134
Chapter 134
2021-10-15
 3.4k  162
135
Chapter 135
2021-10-20
 3.3k  133
136
Chapter 136
2021-10-22
 3.3k  133
137
Chapter 137
2021-10-27
 3.1k  101
138
Chapter 138
2021-10-29
 3.1k  106
139
Chapter 139
2021-11-03
 3k  107
140
Chapter 140
2021-11-05
 3.2k  168
141
Chapter 141
2021-11-10
 3.1k  252
142
Chapter 142
2021-11-12
 2.8k  103
143
Chapter 143
2021-11-13
 2.6k  101
144
Chapter 144
2021-11-13
 2.6k  101
145
Chapter 145
2021-11-13
 2.7k  103
146
Chapter 146
2021-11-13
 2.6k  99
147
Chapter 147
2021-11-13
 3.4k  100
148
Chapter 148
2021-11-13
 2.9k  101
149
Chapter 149
2021-11-13
 2.6k  104
150
Chapter 150
2021-11-13
 2.6k  101
151
Chapter 151
2021-11-13
 2.6k  102
152
Chapter 152
2021-11-13
 3k  151
153
Chapter 153
2021-11-17
 2.8k  101
154
Chapter 154
2021-11-19
 2.8k  103
155
Chapter 155
2021-11-24
 2.6k  103
156
Chapter 156
2021-11-26
 2.5k  103
157
Chapter 157
2021-12-01
 2.6k  217
158
Chapter 158
2021-12-03
 2.6k  111
159
Chapter 159
2021-12-08
 2.5k  100
160
Chapter 160
2021-12-10
 2.3k  102
161
Chapter 161
2021-12-15
 2.4k  102
162
Chapter 162
2021-12-17
 2.4k  102
163
Chapter 163
2021-12-22
 2.4k  104
164
Chapter 164
2021-12-24
 2.4k  101
165
Chapter 165
2021-12-29
 2.2k  102
166
Chapter 166
2021-12-31
 2.3k  101
167
Chapter 167
2022-01-05
 2.2k  102
168
Chapter 168
2022-01-07
 2.3k  100
169
Chapter 169
2022-01-12
 2.2k  106
170
Chapter 170
2022-01-14
 2k  100
171
Chapter 171
2022-01-19
 2.1k  104
172
Chapter 172
2022-01-21
 2k  100
173
Chapter 173
2022-01-26
 1.9k  103
174
Chapter 174
2022-01-28
 1.9k  100
175
Chapter 175
2022-02-02
 1.9k  101
176
Chapter 176
2022-02-04
 1.8k  103
177
Chapter 177
2022-02-09
 1.8k  100
178
Chapter 178
2022-02-11
 1.8k  101
179
Chapter 179
2022-02-16
 1.8k  100
180
Chapter 180
2022-02-18
 1.8k  102
181
Chapter 181
2022-02-23
 2k  101
182
Chapter 182
2022-02-25
 1.9k  101
183
Chapter 183
2022-03-02
 1.8k  100
184
Chapter 184
2022-03-04
 1.7k  103
185
Chapter 185
2022-03-09
 1.8k  102
186
Chapter 186
2022-03-11
 1.7k  102
187
Chapter 187
2022-03-16
 1.6k  100
188
Chapter 188
2022-03-18
 1.6k  102
189
Chapter 189
2022-03-23
 1.7k  102
190
Chapter 190
2022-03-25
 1.7k  102
191
Chapter 191
2022-03-30
 1.6k  100
192
Chapter 192
2022-04-01
 1.6k  100
193
Chapter 193
2022-04-06
 1.6k  100
194
Chapter 194
2022-04-08
 1.7k  100
195
Chapter 195
2022-04-13
 1.5k  101
196
Chapter 196
2022-04-15
 1.5k  102
197
Chapter 197
2022-04-20
 1.5k  101
198
Chapter 198
2022-04-22
 1.5k  100
199
Chapter 199
2022-04-27
 1.5k  100
200
Chapter 200
2022-04-29
 1.7k  101
201
Chapter 201
2022-05-04
 1.6k  102
202
Chapter 202
2022-05-06
 1.7k  100
203
Chapter 203
2022-05-11
 1.6k  101
204
Chapter 204
2022-05-13
 1.5k  100
205
Chapter 205
2022-05-18
 1.5k  103
206
Chapter 206
2022-05-20
 1.6k  101
207
Chapter 207
2022-05-25
 3.3k  370
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Công Lược Công Chúa Của Hệ Thống
Công Lược Công Chúa Của Hệ Thống
Xuyên Không/Hài Hước/Bảo bảo/Nữ cường/Ma pháp/Thanh mai trúc mã/Sảng văn/Chuyên sủng/Mỹ nam vây quanh/Shota/Mary Sue/Công chúa/Hoàng tử
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Harem
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Tình yêu/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Có em bé/419/Dịu dàng/Gái ngoan
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook