MangaToon
Yêu Đạo Chí Tôn
Yêu Đạo Chí Tôn
Đã Full
29.9M
4.8
Tên tác giả: Leyouyinghua

Niết bàn hồi sinh, yêu vương tái xuất, biến một phò mã ngốc nghếch trong bỗng chốc trở thành yêu vương, với hai thứ võ công cao thâm yêu quyết và nguyên quyết. Từ đó tung hoành thiên hạ, trừng trị tiểu nhân, thu nhận đồ đệ, ôm ấp mỹ nhân, hình thành nên chân lý của loài yêu!

Truyện này do Leyouyinghua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 184 chương    /    (22434)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-12-18
 8.1k  989
2
Chapter 2
2018-12-18
 5.6k  469
3
Chapter 3
2018-12-18
 5k  228
4
Chapter 4
2018-12-18
 5.2k  486
5
Chapter 5
2018-12-18
 4.7k  252
6
Chapter 6
2018-12-18
 4.8k  243
7
Chapter 7
2018-12-18
 4.7k  215
8
Chapter 8
2018-12-18
 4.5k  230
9
Chapter 9
2018-12-22
 4.1k  71
10
Chapter 10
2018-12-29
 4.1k  81
11
Chapter 11
2019-01-05
 4.5k  226
12
Chapter 12
2019-01-07
 4.2k  144
13
Chapter 13
2019-01-12
 4.1k  119
14
Chapter 14
2019-01-14
 4k  114
15
Chapter 15
2019-01-19
 4.1k  273
16
Chapter 16
2019-01-21
 3.7k  238
17
Chapter 17
2019-01-26
 3.9k  145
18
Chapter 18
2019-01-28
 3.7k  224
19
Chapter 19
2019-02-02
 3.6k  156
20
Chapter 20
2019-02-04
 3.7k  98
21
Chapter 21
2019-02-09
 3.6k  86
22
Chapter 22
2019-02-11
 3.5k  74
23
Chapter 23
2019-02-16
 3.5k  86
24
Chapter 24
2019-02-18
 3.9k  113
25
Chapter 25
2019-02-23
 3.6k  152
26
Chapter 26
2019-02-25
 3.4k  69
27
Chapter 27
2019-03-02
 3.5k  95
28
Chapter 28
2019-03-04
 3.4k  144
29
Chapter 29
2019-03-09
 3.5k  242
30
Chapter 30
2019-03-11
 3.4k  85
31
Chapter 31
2019-03-16
 3.5k  180
32
Chapter 32
2019-03-18
 3.6k  60
33
Chapter 33
2019-03-23
 3.5k  174
34
Chapter 34
2019-03-25
 3.5k  188
35
Chapter 35
2019-03-30
 3.4k  67
36
Chapter 36
2019-04-01
 3.5k  89
37
Chapter 37
2019-04-06
 3.3k  59
38
Chapter 38
2019-04-08
 3.4k  142
39
Chapter 39
2019-04-13
 3.4k  162
40
Chapter 40
2019-04-15
 3.4k  99
41
Chapter 41
2019-04-20
 3.6k  283
42
Chapter 42
2019-04-22
 3.2k  81
43
Chapter 43
2019-04-27
 3.4k  116
44
Chapter 44
2019-05-04
 3.4k  115
45
Chapter 45
2019-05-11
 3.4k  160
46
Chapter 46
2019-05-18
 3.5k  213
47
Chapter 47
2019-05-22
 4.4k  431
48
Chapter 48
2019-05-25
 3.4k  74
49
Chapter 49
2019-05-29
 3.5k  172
50
Chapter 50
2019-06-01
 3.2k  57
51
Chapter 51
2019-06-05
 3.2k  95
52
Chapter 52
2019-06-08
 3.3k  99
53
Chapter 53
2019-06-12
 3.4k  126
54
Chapter 54
2019-06-15
 3.3k  123
55
Chapter 55
2019-06-19
 3.2k  70
56
Chapter 56
2019-06-22
 3.1k  78
57
Chapter 57
2019-06-26
 3.2k  69
58
Chapter 58
2019-06-29
 3.1k  72
59
Chapter 59
2019-07-03
 3.2k  58
60
Chapter 60
2019-07-06
 3.3k  118
61
Chapter 61
2019-07-10
 3.3k  77
62
Chapter 62
2019-07-13
 3k  135
63
Chapter 63
2019-07-17
 3.2k  129
64
Chapter 64
2019-07-20
 3.2k  52
65
Chapter 65
2019-07-24
 3.3k  66
66
Chapter 66
2019-07-27
 3.1k  115
67
Chapter 67
2019-07-31
 3.1k  289
68
Chapter 68
2019-08-03
 2.9k  91
69
Chapter 69
2019-08-07
 3.3k  186
70
Chapter 70
2019-08-10
 3.2k  287
71
Chapter 71
2019-08-14
 3.1k  95
72
Chapter 72
2019-08-17
 3k  53
73
Chapter 73
2019-08-21
 3k  54
74
Chapter 74
2019-08-24
 3k  59
75
Chapter 75
2019-08-28
 2.9k  53
76
Chapter 76
2019-08-31
 2.9k  58
77
Chapter 77
2019-09-04
 3k  74
78
Chapter 78
2019-09-07
 3.2k  110
79
Chapter 79
2019-09-11
 3.2k  166
80
Chapter 80
2019-09-14
 3.1k  251
81
Chapter 81
2019-09-18
 2.9k  59
82
Chapter 82
2019-09-21
 2.9k  130
83
Chapter 83
2019-09-25
 3k  14
84
Chapter 84
2019-09-28
 2.9k  61
85
Chapter 85
2019-10-02
 3k  85
86
Chapter 86
2019-10-05
 2.9k  124
87
Chapter 87
2019-10-09
 3k  147
88
Chapter 88
2019-10-12
 3.2k  190
89
Chapter 89
2019-10-16
 3k  92
90
Chapter 90
2019-10-19
 2.9k  95
91
Chapter 91
2019-10-23
 2.8k  94
92
Chapter 92
2019-10-26
 3.1k  157
93
Chapter 93
2019-10-30
 2.8k  141
94
Chapter 94
2019-11-02
 2.8k  150
95
Chapter 95
2019-11-06
 2.6k  98
96
Chapter 96
2019-11-09
 3.1k  153
97
Chapter 97
2019-11-13
 3.1k  118
98
Chapter 98
2019-11-16
 2.9k  74
99
Chapter 99
2019-11-20
 2.9k  128
100
Chapter 100
2019-11-23
 3.4k  158
101
Chapter 101
2019-11-27
 2.7k  115
102
Chapter 102
2019-11-30
 2.5k  90
103
Chapter 103
2019-11-30
 2.5k  74
104
Chapter 104
2019-11-30
 2.5k  65
105
Chapter 105
2019-11-30
 2.6k  148
106
Chapter 106
2019-11-30
 2.6k  108
107
Chapter 107
2019-11-30
 3k  64
108
Chapter 108
2019-11-30
 2.8k  83
109
Chapter 109
2019-11-30
 3k  77
110
Chapter 110
2019-11-30
 2.7k  37
111
Chapter 111
2019-11-30
 2.6k  31
112
Chapter 112
2019-11-30
 2.6k  71
113
Chapter 113
2019-11-30
 2.7k  86
114
Chapter 114
2019-11-30
 2.7k  57
115
Chapter 115
2019-11-30
 2.6k  51
116
Chapter 116
2019-11-30
 2.7k  42
117
Chapter 117
2019-11-30
 2.9k  72
118
Chapter 118
2019-12-04
 2.8k  91
119
Chapter 119
2019-12-07
 2.8k  39
120
Chapter 120
2019-12-11
 2.7k  49
121
Chapter 121
2019-12-14
 3.1k  206
122
Chapter 122
2019-12-18
 2.9k  114
123
Chapter 123
2019-12-21
 3k  96
124
Chapter 124
2019-12-25
 2.8k  79
125
Chapter 125
2019-12-28
 2.9k  86
126
Chapter 126
2020-01-01
 3k  161
127
Chapter 127
2020-01-04
 2.8k  95
128
Chapter 128
2020-01-08
 2.8k  41
129
Chapter 129
2020-01-11
 2.9k  97
130
Chapter 130
2020-01-15
 3k  196
131
Chapter 131
2020-01-18
 2.7k  135
132
Chapter 132
2020-01-22
 3.3k  122
133
Chapter 133
2020-01-24
 2.8k  100
134
Chapter 134
2020-01-24
 2.6k  54
135
Chapter 135
2020-01-24
 2.8k  83
136
Chapter 136
2020-01-24
 2.7k  109
137
Chapter 137
2020-01-24
 2.8k  76
138
Chapter 138
2020-01-24
 2.6k  85
139
Chapter 139
2020-01-24
 2.7k  62
140
Chapter 140
2020-01-24
 2.7k  49
141
Chapter 141
2020-01-24
 2.4k  103
142
Chapter 142
2020-01-24
 2.9k  109
143
Chapter 143
2020-01-25
 2.6k  76
144
Chapter 144
2020-01-29
 2.5k  74
145
Chapter 145
2020-02-01
 2.5k  104
146
Chapter 146
2020-02-05
 2.4k  51
147
Chapter 147
2020-02-08
 2.5k  50
148
Chapter 148
2020-02-12
 2.5k  85
149
Chapter 149
2020-02-15
 2.7k  66
150
Chapter 150
2020-02-19
 2.7k  76
151
Chapter 151
2020-02-22
 2.4k  67
152
Chapter 152
2020-02-26
 2.3k  63
153
Chapter 153
2020-02-29
 2.4k  52
154
Chapter 154
2020-03-04
 2.4k  114
155
Chapter 155
2020-03-07
 2.5k  147
156
Chapter 156
2020-03-11
 2.7k  108
157
Chapter 157
2020-03-14
 2.5k  81
158
Chapter 158
2020-03-18
 2.4k  68
159
Chapter 159
2020-03-21
 2.4k  89
160
Chapter 160
2020-03-25
 2.4k  94
161
Chapter 161
2020-03-28
 2.7k  90
162
Chapter 162
2020-04-01
 2.6k  84
163
Chapter 163
2020-04-04
 2.5k  72
164
Chapter 164
2020-04-06
 2.4k  56
165
Chapter 165
2020-04-06
 2.4k  76
166
Chapter 166
2020-04-06
 2.5k  114
167
Chapter 167
2020-04-06
 2.4k  94
168
Chapter 168
2020-04-06
 2.5k  75
169
Chapter 169
2020-04-06
 2.3k  56
170
Chapter 170
2020-04-06
 2.3k  24
171
Chapter 171
2020-04-06
 2.3k  45
172
Chapter 172
2020-04-06
 2.2k  53
173
Chapter 173
2020-04-06
 2.7k  204
174
Chapter 174
2020-04-08
 2.4k  101
175
Chapter 175
2020-04-11
 2.6k  90
176
Chapter 176
2020-04-15
 2.7k  177
177
Chapter 177
2020-04-18
 2.5k  47
178
Chapter 178
2020-04-22
 2.5k  105
179
Chapter 179
2020-04-25
 2.5k  78
180
Chapter 180
2020-04-29
 2.6k  92
181
Chapter 181
2020-05-02
 2.6k  125
182
Chapter 182
2020-05-06
 2.4k  90
183
Chapter 183
2020-05-09
 2.3k  114
184
Chapter 184
2020-05-13
 3.7k  554
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Cung đình/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Chư Thiên Kỷ
Chư Thiên Kỷ
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm
Siêu Phẩm Nhìn Xuyên Thấu
Siêu Phẩm Nhìn Xuyên Thấu
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Đô thị
Phượng Quy
Phượng Quy
Huyền huyễn/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook