MangaToon
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Đã Full
168.8M
4.7
Tên tác giả: Cloud Studio

10 năm yêu thầm, Bạc Hoan dùng thời gian nửa đời mình để theo đuổi người đàn ông tên là Sở Trạch, anh đối tốt với cô, khiến cô không thể thoát khỏi, nhưng từng lần thổ lộ giấu diếm đổi lại là sự từ chối lạnh lùng.
Đợi đến khi cô cuối cùng cũng quyết định buông tay không quấn lấy anh nữa, Sở Trạch mới vô thức phát hiện, cuộc sống của anh nếu không có sự tồn tại của nha đầu đó sẽ trở nên trống rỗng. Lấy hết can đảm, bác sỹ Sở quyết định sẽ hết mực yêu và chiều chuộng nha đầu của anh.

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 268 chương    /    (133620)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 35.3k  2.2k
2
Chapter 2
2018-11-07
 29.4k  1.4k
3
Chapter 3
2018-11-07
 25.1k  1.3k
4
Chapter 4
2018-11-07
 25.2k  1.2k
5
Chapter 5
2018-11-07
 20.2k  787
6
Chapter 6
2018-11-07
 21.3k  1.3k
7
Chapter 7
2018-11-12
 19.4k  939
8
Chapter 8
2018-11-14
 18.4k  608
9
Chapter 9
2018-11-17
 18.8k  1k
10
Chapter 10
2018-11-19
 18.4k  915
11
Chapter 11
2018-11-21
 18.7k  1.6k
12
Chapter 12
2018-11-21
 18.8k  1.4k
13
Chapter 13
2018-11-21
 17.6k  576
14
Chapter 14
2018-11-21
 17.6k  978
15
Chapter 15
2018-11-23
 16.9k  708
16
Chapter 16
2018-11-23
 17.4k  512
17
Chapter 17
2018-11-23
 16.9k  587
18
Chapter 18
2018-11-23
 17.1k  866
19
Chapter 19
2018-11-23
 15.2k  379
20
Chapter 20
2018-11-23
 16.1k  825
21
Chapter 21
2018-11-23
 17k  910
22
Chapter 22
2018-11-23
 16k  989
23
Chapter 23
2018-11-23
 14.8k  310
24
Chapter 24
2018-11-23
 14.7k  372
25
Chapter 25
2018-11-23
 14k  328
26
Chapter 26
2018-11-23
 14.8k  905
27
Chapter 27
2018-11-23
 15.5k  740
28
Chapter 28
2018-11-27
 13.7k  696
29
Chapter 29
2018-11-23
 14.8k  757
30
Chapter 30
2018-11-23
 13k  372
31
Chapter 31
2018-11-23
 13k  531
32
Chapter 32
2018-11-23
 11.9k  200
33
Chapter 33
2018-11-23
 12.3k  445
34
Chapter 34
2018-11-23
 12.2k  449
35
Chapter 35
2018-11-23
 12.3k  560
36
Chapter 36
2018-11-23
 11.8k  204
37
Chapter 37
2018-11-23
 11.8k  406
38
Chapter 38
2018-11-23
 11.8k  388
39
Chapter 39
2018-11-23
 12.1k  412
40
Chapter 40
2018-11-23
 11.5k  413
41
Chapter 41
2018-11-23
 11.5k  329
42
Chapter 42
2018-11-23
 11.6k  307
43
Chapter 43
2018-11-23
 12.7k  591
44
Chapter 44
2018-11-23
 11.6k  179
45
Chapter 45
2018-11-23
 11.4k  191
46
Chapter 46
2018-11-23
 11k  205
47
Chapter 47
2018-11-24
 10.9k  236
48
Chapter 48
2018-11-25
 11.7k  462
49
Chapter 49
2018-11-26
 11.8k  491
50
Chapter 50
2018-11-28
 11.4k  169
51
Chapter 51
2018-11-29
 10.5k  208
52
Chapter 52
2018-11-30
 11.3k  306
53
Chapter 53
2018-12-01
 11.9k  249
54
Chapter 54
2018-12-02
 11.4k  140
55
Chapter 55
2018-12-03
 11.5k  310
56
Chapter 56
2018-12-04
 10.6k  358
57
Chapter 57
2018-12-05
 11.1k  307
58
Chapter 58
2018-12-06
 11.5k  364
59
Chapter 59
2018-12-07
 11.8k  482
60
Chapter 60
2018-12-08
 11.1k  342
61
Chapter 61
2018-12-09
 10.3k  153
62
Chapter 62
2018-12-10
 11.5k  630
63
Chapter 63
2018-12-11
 10.6k  256
64
Chapter 64
2018-12-12
 11.5k  613
65
Chapter 65
2018-12-12
 13.3k  617
66
Chapter 66
2018-12-12
 12.5k  305
67
Chapter 67
2018-12-12
 11.1k  218
68
Chapter 68
2018-12-12
 13.5k  1.2k
69
Chapter 69
2018-12-12
 12.4k  815
70
Chapter 70
2018-12-12
 12.1k  468
71
Chapter 71
2018-12-12
 11.1k  223
72
Chapter 72
2018-12-12
 10.9k  275
73
Chapter 73
2018-12-12
 11.9k  748
74
Chapter 74
2018-12-12
 15.6k  2k
75
Chapter 75
2018-12-12
 12.1k  473
76
Chapter 76
2018-12-12
 11.9k  378
77
Chapter 77
2018-12-12
 12.5k  275
78
Chapter 78
2018-12-12
 16.8k  1.9k
79
Chapter 79
2018-12-12
 13.1k  667
80
Chapter 80
2018-12-12
 15.9k  1.2k
81
Chapter 81
2018-12-12
 14k  813
82
Chapter 82
2018-12-12
 12.3k  477
83
Chapter 83
2018-12-12
 12.4k  414
84
Chapter 84
2018-12-12
 15.6k  948
85
Chapter 85
2018-12-12
 15.5k  1.4k
86
Chapter 86
2018-12-12
 17.6k  1.5k
87
Chapter 87
2018-12-12
 13.8k  926
88
Chapter 88
2018-12-12
 12.2k  554
89
Chapter 89
2018-12-12
 12.3k  344
90
Chapter 90
2018-12-12
 10.8k  196
91
Chapter 91
2018-12-12
 11.3k  403
92
Chapter 92
2018-12-12
 11.4k  426
93
Chapter 93
2018-12-12
 11k  148
94
Chapter 94
2018-12-12
 10k  140
95
Chapter 95
2018-12-12
 9.4k  290
96
Chapter 96
2018-12-12
 8.8k  271
97
Chapter 97
2018-12-12
 8.4k  181
98
Chapter 98
2018-12-12
 7.8k  132
99
Chapter 99
2018-12-12
 9.1k  271
100
Chapter 100
2018-12-12
 9.6k  269
101
Chapter 101
2018-12-13
 9.2k  216
102
Chapter 102
2018-12-14
 9.4k  255
103
Chapter 103
2018-12-15
 9.1k  119
104
Chapter 104
2018-12-16
 10.6k  350
105
Chapter 105
2018-12-17
 11.5k  464
106
Chapter 106
2018-12-18
 10.5k  480
107
Chapter 107
2018-12-19
 8.7k  346
108
Chapter 108
2018-12-20
 8.1k  258
109
Chapter 109
2018-12-21
 8.5k  371
110
Chapter 110
2018-12-22
 9.3k  499
111
Chapter 111
2018-12-23
 10k  289
112
Chapter 112
2018-12-24
 11.1k  1.1k
113
Chapter 113
2018-12-25
 9.7k  413
114
Chapter 114
2018-12-26
 8.8k  381
115
Chapter 115
2018-12-27
 8.2k  138
116
Chapter 116
2018-12-28
 9.4k  408
117
Chapter 117
2018-12-29
 8.4k  285
118
Chapter 118
2018-12-30
 8.1k  569
119
Chapter 119
2018-12-31
 9.5k  622
120
Chapter 120
2019-01-01
 7.8k  280
121
Chapter 121
2019-01-02
 7.7k  232
122
Chapter 122
2019-01-09
 7.7k  334
123
Chapter 123
2019-01-16
 8.2k  324
124
Chapter 124
2019-01-23
 9.3k  517
125
Chapter 125
2019-01-30
 9.4k  599
126
Chapter 126
2019-02-06
 8.3k  370
127
Chapter 127
2019-02-13
 8.4k  440
128
Chapter 128
2019-02-20
 7.7k  295
129
Chapter 129
2019-02-27
 7.2k  571
130
Chapter 130
2019-03-01
 7.8k  976
131
Chapter 131
2019-03-06
 7.5k  142
132
Chapter 132
2019-03-08
 7.8k  256
133
Chapter 133
2019-03-13
 7.6k  182
134
Chapter 134
2019-03-15
 8k  263
135
Chapter 135
2019-03-20
 8.2k  892
136
Chapter 136
2019-03-22
 9.3k  569
137
Chapter 137
2019-03-23
 7.4k  1.6k
138
Chapter 138
2019-03-23
 7.5k  289
139
Chapter 139
2019-03-23
 7.3k  390
140
Chapter 140
2019-03-23
 7.6k  192
141
Chapter 141
2019-03-23
 7.2k  245
142
Chapter 142
2019-03-23
 7.7k  357
143
Chapter 143
2019-03-23
 8.3k  206
144
Chapter 144
2019-03-23
 8.6k  499
145
Chapter 145
2019-03-25
 8.1k  315
146
Chapter 146
2019-03-25
 8.5k  354
147
Chapter 147
2019-03-28
 8.6k  520
148
Chapter 148
2019-04-01
 8.7k  561
149
Chapter 149
2019-04-04
 8.7k  517
150
Chapter 150
2019-04-10
 7.9k  385
151
Chapter 151
2019-04-11
 7.8k  341
152
Chapter 152
2019-04-15
 8.4k  404
153
Chapter 153
2019-04-18
 8.5k  637
154
Chapter 154
2019-04-23
 9.3k  751
155
Chapter 155
2019-04-28
 8.2k  638
156
Chapter 156
2019-05-03
 7.3k  304
157
Chapter 157
2019-05-03
 7.4k  325
158
Chapter 158
2019-05-08
 7.6k  337
159
Chapter 159
2019-05-11
 7.7k  524
160
Chapter 160
2019-05-14
 8.5k  574
161
Chapter 161
2019-05-16
 9.6k  635
162
Chapter 162
2019-05-22
 10.3k  2.7k
163
Chapter 163
2019-05-26
 7.4k  206
164
Chapter 164
2019-05-31
 7.3k  208
165
Chapter 165
2019-06-02
 7.9k  415
166
Chapter 166
2019-06-09
 8.1k  570
167
Chapter 167
2019-06-16
 8.5k  985
168
Chapter 168
2019-06-23
 7.8k  431
169
Chapter 169
2019-06-30
 7.9k  717
170
Chapter 170
2019-07-07
 7.6k  379
171
Chapter 171
2019-07-14
 7.4k  324
172
Chapter 172
2019-07-21
 7.5k  388
173
Chapter 173
2019-07-28
 7.2k  257
174
Chapter 174
2019-08-02
 6.9k  422
175
Chapter 175
2019-08-02
 6.9k  309
176
Chapter 176
2019-08-02
 7.1k  384
177
Chapter 177
2019-08-02
 6.4k  329
178
Chapter 178
2019-08-02
 7.1k  449
179
Chapter 179
2019-08-04
 6.9k  344
180
Chapter 180
2019-08-06
 7.3k  403
181
Chapter 181
2019-08-09
 6.8k  327
182
Chapter 182
2019-08-11
 6.9k  469
183
Chapter 183
2019-08-13
 6.7k  316
184
Chapter 184
2019-08-16
 6.6k  249
185
Chapter 185
2019-08-18
 6.8k  379
186
Chapter 186
2019-08-20
 6.5k  464
187
Chapter 187
2019-08-23
 6.5k  369
188
Chapter 188
2019-08-25
 6.1k  792
189
Chapter 189
2019-08-27
 6.5k  826
190
Chapter 190
2019-08-30
 6.3k  332
191
Chapter 191
2019-09-01
 7k  394
192
Chapter 192
2019-09-11
 6.4k  185
193
Chapter 193
2019-09-14
 6.6k  226
194
Chapter 194
2019-09-18
 6.3k  355
195
Chapter 195
2019-09-21
 6.8k  312
196
Chapter 196
2019-09-25
 6.6k  296
197
Chapter 197
2019-09-28
 6.7k  291
198
Chapter 198
2019-10-02
 7.5k  323
199
Chapter 199
2019-10-05
 7.6k  344
200
Chapter 200
2019-10-09
 7k  634
201
Chapter 201
2019-10-12
 6.6k  157
202
Chapter 202
2019-10-16
 6.6k  309
203
Chapter 203
2019-10-19
 6.7k  326
204
Chapter 204
2019-10-23
 7k  286
205
Chapter 205
2019-10-26
 6.9k  212
206
Chapter 206
2019-10-30
 6.3k  324
207
Chapter 207
2019-11-02
 6.9k  423
208
Chapter 208
2019-11-06
 6.7k  304
209
Chapter 209
2019-11-09
 6.6k  194
210
Chapter 210
2019-11-13
 6k  337
211
Chapter 211
2019-11-16
 6.2k  279
212
Chapter 212
2019-11-20
 6.3k  402
213
Chapter 213
2019-11-23
 5.8k  173
214
Chapter 214
2019-11-27
 6.2k  219
215
Chapter 215
2019-11-30
 6.2k  335
216
Chapter 216
2019-12-04
 6.6k  248
217
Chapter 217
2019-12-07
 6.8k  541
218
Chapter 218
2019-12-11
 6.7k  375
219
Chapter 219
2019-12-14
 6.3k  239
220
Chapter 220
2019-12-18
 5.9k  243
221
Chapter 221
2019-12-21
 6.3k  361
222
Chapter 222
2019-12-25
 5.9k  300
223
Chapter 223
2019-12-28
 6k  399
224
Chapter 224
2020-01-01
 6.2k  204
225
Chapter 225
2020-01-04
 6k  254
226
Chapter 226
2020-01-08
 5.8k  339
227
Chapter 227
2020-01-11
 6k  289
228
Chapter 228
2020-01-15
 5.8k  286
229
Chapter 229
2020-01-18
 5.6k  386
230
Chapter 230
2020-01-22
 6k  499
231
Chapter 231
2020-01-25
 6.4k  374
232
Chapter 232
2020-01-29
 6.6k  369
233
Chapter 233
2020-02-01
 6.6k  176
234
Chapter 234
2020-02-05
 6.6k  219
235
Chapter 235
2020-02-08
 7k  697
236
Chapter 236
2020-02-12
 7k  341
237
Chapter 237
2020-02-15
 7k  326
238
Chapter 238
2020-02-19
 6.3k  281
239
Chapter 239
2020-02-22
 6.4k  276
240
Chapter 240
2020-02-26
 6.4k  308
241
Chapter 241
2020-02-29
 7.1k  383
242
Chapter 242
2020-03-04
 6.6k  315
243
Chapter 243
2020-03-07
 6.1k  281
244
Chapter 244
2020-03-11
 6.3k  355
245
Chapter 245
2020-03-14
 7.1k  633
246
Chapter 246
2020-03-18
 7.1k  390
247
Chapter 247
2020-03-21
 7.4k  507
248
Chapter 248
2020-03-25
 7.8k  389
249
Chapter 249
2020-03-28
 7.9k  537
250
Chapter 250
2020-04-01
 7.7k  348
251
Chapter 251
2020-04-04
 7.4k  475
252
Chapter 252
2020-04-08
 7.4k  271
253
Chapter 253
2020-04-11
 8.1k  263
254
Chapter 254
2020-04-15
 8.6k  306
255
Chapter 255
2020-04-18
 8.6k  430
256
Chapter 256
2020-04-22
 8.6k  568
257
Chapter 257
2020-04-25
 7.8k  493
258
Chapter 258
2020-04-29
 8.4k  696
259
Chapter 259
2020-05-02
 8.2k  729
260
Chapter 260
2020-05-06
 6.9k  642
261
Chapter 261
2020-05-09
 7.1k  631
262
Chapter 262
2020-05-13
 7.5k  480
263
Chapter 263
2020-05-16
 7.9k  895
264
Chapter 264
2020-05-20
 8.2k  652
265
Chapter 265
2020-05-23
 8k  534
266
Chapter 266
2020-05-27
 8.5k  331
267
Chapter 267
2020-05-30
 10.3k  677
268
Chapter 268
2020-06-03
 22.7k  2.7k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chí Mạng Sủng Thê: Tổng Tài Nạp Mạng Đây!
Chí Mạng Sủng Thê: Tổng Tài Nạp Mạng Đây!
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Ngược/Nữ cường/Thế thân/Hắc đạo
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook