MangaToon
Bề Tôi Dưới Váy Thái Hậu
Bề Tôi Dưới Váy Thái Hậu
Tiếp tục cập nhật
7.2M
4.5
Tên tác giả: 扶摇文化

Bạo quân Hề Vô Tế luôn cho rằng hoàng hậu mà mình cưng chiều yêu thương luôn tình sâu ý đậm với hắn, là một đóa hoa trắng nhỏ nhắn yếu ớt. Đến chết hắn vẫn tưởng nàng yêu hắn sâu đậm. Kết quả sau khi hắn ra đi, nàng nắm quyền triều chính, thu nam sủng, sống phóng đãng tùy ý. Còn hắn lại trùng sinh trở thành nam sủng của nàng??

Truyện này do 扶摇文化 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 186 chương    /    (6773)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-09-30
 8k  902
2
Chapter 2
2022-10-07
 5.7k  142
3
Chapter 3
2022-10-07
 5k  83
4
Chapter 4
2022-10-07
 4.8k  72
5
Chapter 5
2022-10-07
 4.6k  74
6
Chapter 6
2022-10-07
 4.2k  74
7
Chapter 7
2022-10-07
 4.3k  77
8
Chapter 8
2022-10-07
 3.8k  51
9
Chapter 9
2022-10-07
 3.8k  73
10
Chapter 10
2022-10-07
 3.7k  66
11
Chapter 11
2022-10-08
 4k  97
12
Chapter 12
2022-10-11
 3.9k  126
13
Chapter 13
2022-10-15
 3.5k  58
14
Chapter 14
2022-10-18
 3.3k  65
15
Chapter 15
2022-10-22
 2.9k  78
16
Chapter 16
2022-10-25
 3.1k  81
17
Chapter 17
2022-10-29
 2.9k  62
18
Chapter 18
2022-11-01
 2.8k  69
19
Chapter 19
2022-11-05
 2.6k  46
20
Chapter 20
2022-11-08
 2.6k  53
21
Chapter 21
2022-11-12
 2.6k  31
22
Chapter 22
2022-11-15
 2.5k  40
23
Chapter 23
2022-11-19
 2.5k  60
24
Chapter 24
2022-11-22
 2.3k  62
25
Chapter 25
2022-11-26
 2.1k  39
26
Chapter 26
2022-11-29
 2.1k  60
27
Chapter 27
2022-12-03
 2.1k  34
28
Chapter 28
2022-12-06
 2k  48
29
Chapter 29
2022-12-10
 1.9k  50
30
Chapter 30
2022-12-13
 1.8k  31
31
Chapter 31
2022-12-17
 1.8k  39
32
Chapter 32
2022-12-20
 1.7k  33
33
Chapter 33
2022-12-24
 1.7k  51
34
Chapter 34
2022-12-27
 1.6k  43
35
Chapter 35
2022-12-31
 1.7k  36
36
Chapter 36
2023-01-03
 1.6k  33
37
Chapter 37
2023-01-07
 1.6k  51
38
Chapter 38
2023-01-10
 1.6k  17
39
Chapter 39
2023-01-10
 1.5k  39
40
Chapter 40
2023-01-10
 1.5k  27
41
Chapter 41
2023-01-10
 1.4k  17
42
Chapter 42
2023-01-10
 1.3k  23
43
Chapter 43
2023-01-10
 1.5k  34
44
Chapter 44
2023-01-14
 1.4k  24
45
Chapter 45
2023-01-17
 1.5k  37
46
Chapter 46
2023-01-21
 1.5k  38
47
Chapter 47
2023-01-24
 1.5k  38
48
Chapter 48
2023-01-28
 1.4k  43
49
Chapter 49
2023-01-31
 1.3k  29
50
Chapter 50
2023-02-04
 1.3k  35
51
Chapter 51
2023-02-07
 1.4k  53
52
Chapter 52
2023-02-11
 1.4k  43
53
Chapter 53
2023-02-14
 1.4k  33
54
Chapter 54
2023-02-18
 1.3k  23
55
Chapter 55
2023-02-21
 1.4k  61
56
Chapter 56
2023-02-25
 1.3k  24
57
Chapter 57
2023-02-28
 1.2k  38
58
Chapter 58
2023-03-04
 1.1k  40
59
Chapter 59
2023-03-07
 1.1k  40
60
Chapter 60
2023-03-11
 1.1k  32
61
Chapter 61
2023-03-14
 1k  23
62
Chapter 62
2023-03-18
 932  23
63
Chapter 63
2023-03-21
 978  28
64
Chapter 64
2023-03-25
 1.1k  48
65
Chapter 65
2023-03-28
 1k  23
66
Chapter 66
2023-04-01
 954  27
67
Chapter 67
2023-04-04
 918  21
68
Chapter 68
2023-04-08
 837  20
69
Chapter 69
2023-04-11
 828  17
70
Chapter 70
2023-04-15
 799  17
71
Chapter 71
2023-04-15
 790  24
72
Chapter 72
2023-04-15
 719  10
73
Chapter 73
2023-04-15
 762  8
74
Chapter 74
2023-04-15
 768  15
75
Chapter 75
2023-04-15
 794  20
76
Chapter 76
2023-04-18
 863  23
77
Chapter 77
2023-04-22
 819  15
78
Chapter 78
2023-04-25
 866  24
79
Chapter 79
2023-04-29
 912  28
80
Chapter 80
2023-05-02
 951  39
81
Chapter 81
2023-05-06
 865  17
82
Chapter 82
2023-05-09
 869  15
83
Chapter 83
2023-05-13
 805  17
84
Chapter 84
2023-05-16
 881  24
85
Chapter 85
2023-05-20
 876  39
86
Chapter 86
2023-05-23
 964  53
87
Chapter 87
2023-05-27
 938  34
88
Chapter 88
2023-05-30
 942  24
89
Chapter 89
2023-06-03
 848  14
90
Chapter 90
2023-06-06
 784  47
91
Chapter 91
2023-06-10
 818  154
92
Chapter 92
2023-06-13
 732  33
93
Chapter 93
2023-06-17
 762  39
94
Chapter 94
2023-06-20
 826  35
95
Chapter 95
2023-06-24
 740  24
96
Chapter 96
2023-06-27
 727  26
97
Chapter 97
2023-07-01
 712  33
98
Chapter 98
2023-07-04
 712  29
99
Chapter 99
2023-07-08
 699  22
100
Chapter 100
2023-07-11
 728  41
101
Chapter 101
2023-07-15
 719  26
102
Chapter 102
2023-07-18
 761  32
103
Chapter 103
2023-07-22
 761  14
104
Chapter 104
2023-07-25
 787  33
105
Chapter 105
2023-07-29
 693  20
106
Chapter 106
2023-08-01
 740  25
107
Chapter 107
2023-08-05
 718  31
108
Chapter 108
2023-08-07
 611  18
109
Chapter 109
2023-08-07
 583  10
110
Chapter 110
2023-08-07
 607  10
111
Chapter 111
2023-08-07
 564  13
112
Chapter 112
2023-08-07
 591  15
113
Chapter 113
2023-08-08
 681  41
114
Chapter 114
2023-08-12
 653  35
115
Chapter 115
2023-08-15
 635  37
116
Chapter 116
2023-08-19
 618  36
117
Chapter 117
2023-08-26
 594  17
118
Chapter 118
2023-08-29
 587  33
119
Chapter 119
2023-09-02
 590  15
120
Chapter 120
2023-09-05
 576  29
121
Chapter 121
2023-09-09
 556  18
122
Chapter 122
2023-09-12
 576  27
123
Chapter 123
2023-09-16
 479  21
124
Chapter 124
2023-09-19
 494  23
125
Chapter 125
2023-09-23
 491  25
126
Chapter 126
2023-09-26
 483  41
127
Chapter 127
2023-09-30
 369  51
128
Chapter 128
2023-10-03
 372  50
129
Chapter 129
2023-10-07
 394  36
130
Chapter 130
2023-10-10
 404  17
131
Chapter 131
2023-10-14
 443  27
132
Chapter 132
2023-10-17
 471  29
133
Chapter 133
2023-10-21
 436  15
134
Chapter 134
2023-10-24
 436  25
135
Chapter 135
2023-10-28
 353  13
136
Chapter 136
2023-10-28
 338  7
137
Chapter 137
2023-10-28
 361  16
138
Chapter 138
2023-10-28
 398  23
139
Chapter 139
2023-10-31
 404  16
140
Chapter 140
2023-11-04
 433  27
141
Chapter 141
2023-11-07
 383  26
142
Chapter 142
2023-11-11
 415  21
143
Chapter 143
2023-11-14
 398  26
144
Chapter 144
2023-11-18
 376  21
145
Chapter 145
2023-11-21
 376  20
146
Chapter 146
2023-11-25
 344  8
147
Chapter 147
2023-11-28
 338  21
148
Chapter 148
2023-12-02
 345  20
149
Chapter 149
2023-12-05
 333  22
150
Chapter 150
2023-12-09
 326  18
151
Chapter 151
2023-12-12
 357  23
152
Chapter 152
2023-12-16
 394  23
153
Chapter 153
2023-12-23
 344  12
154
Chapter 154
2023-12-26
 381  23
155
Chapter 155
2023-12-30
 365  17
156
Chapter 156
2024-01-06
 336  10
157
Chapter 157
2024-01-09
 344  15
158
Chapter 158
2024-01-13
 333  24
159
Chapter 159
2024-01-16
 265  30
160
Chapter 160
2024-01-20
 245  24
161
Chapter 161
2024-01-23
 225  26
162
Chapter 162
2024-01-27
 206  28
163
Chapter 163
2024-01-30
 218  11
164
Chapter 164
2024-02-03
 229  10
165
Chapter 165
2024-02-06
 233  17
166
Chapter 166
2024-02-10
 214  16
167
Chapter 167
2024-02-13
 208  12
168
Chapter 168
2024-02-17
 205  10
169
Chapter 169
2024-02-20
 196  11
170
Chapter 170
2024-02-24
 218  10
171
Chapter 171
2024-02-27
 205  17
172
Chapter 172
2024-03-02
 183  9
173
Chapter 173
2024-03-05
 183  11
174
Chapter 174
2024-03-09
 179  11
175
Chapter 175
2024-03-12
 194  10
176
Chapter 176
2024-03-16
 193  17
177
Chapter 177
2024-03-19
 166  8
178
Chapter 178
2024-03-23
 174  8
179
Chapter 179
2024-03-26
 158  10
180
Chapter 180
2024-03-30
 166  15
181
Chapter 181
2024-04-02
 140  12
182
Chapter 182
2024-04-06
 131  7
183
Chapter 183
2024-04-09
 144  14
184
Chapter 184
2024-04-13
 115  5
185
Chapter 185
2024-04-16
 98  7
186
Chapter 186
2024-04-20
 66  9
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Huyền huyễn/Dị năng/Bàn tay vàng/Anh hùng cứu mỹ nhân
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Hậu Thế Mời Ta Xuống Núi
Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Hậu Thế Mời Ta Xuống Núi
Huyền huyễn/Sư đồ/Bàn tay vàng
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Huyền huyễn/Trùng sinh
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Bảo bảo/Trùng sinh/Đô thị/Trùng sinh báo thù
Trời Sao Của Anh
Trời Sao Của Anh
Trường học/Tình yêu/Thanh mai trúc mã/Ấm áp/Nhẹ nhàng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook