MangaToon
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Đã Full
39.2M
4.5
Tên tác giả: iReader

Ba trăm năm trước, hắn là bậc đại đế, nhưng trước hôn lễ lại bị vị hôn phu giết hại. Ba trăm năm sau, hắn trùng sinh chống lại ý trời, tu luyện thần công cấm kỵ, làm chúa tể tam giới!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 296 chương    /    (34117)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-30
 14.7k  2.1k
2
Chapter 2
2020-09-30
 11.4k  679
3
Chapter 3
2020-09-30
 10.2k  1.1k
4
Chapter 4
2020-09-30
 9.3k  460
5
Chapter 5
2020-09-30
 8.8k  393
6
Chapter 6
2020-09-30
 9.1k  338
7
Chapter 7
2020-09-30
 8.9k  461
8
Chapter 8
2020-09-30
 8.3k  217
9
Chapter 9
2020-09-30
 8k  168
10
Chapter 10
2020-09-30
 8.5k  209
11
Chapter 11
2020-10-02
 8.5k  195
12
Chapter 12
2020-10-04
 8.2k  162
13
Chapter 13
2020-10-09
 7.7k  108
14
Chapter 14
2020-10-11
 8k  297
15
Chapter 15
2020-10-16
 7.6k  177
16
Chapter 16
2020-10-18
 7.4k  152
17
Chapter 17
2020-10-23
 7.3k  193
18
Chapter 18
2020-10-25
 7.8k  171
19
Chapter 19
2020-10-26
 6.9k  168
20
Chapter 20
2020-10-26
 7k  259
21
Chapter 21
2020-10-26
 7.1k  102
22
Chapter 22
2020-10-26
 7.1k  211
23
Chapter 23
2020-10-26
 6.8k  95
24
Chapter 24
2020-10-26
 6.8k  94
25
Chapter 25
2020-10-26
 6.9k  154
26
Chapter 26
2020-10-26
 7k  74
27
Chapter 27
2020-10-26
 6.8k  147
28
Chapter 28
2020-10-26
 6.9k  141
29
Chapter 29
2020-10-30
 6.7k  190
30
Chapter 30
2020-11-01
 7.3k  327
31
Chapter 31
2020-11-06
 6.6k  107
32
Chapter 32
2020-11-08
 6.9k  223
33
Chapter 33
2020-11-13
 6.6k  307
34
Chapter 34
2020-11-13
 6.5k  179
35
Chapter 35
2020-11-13
 6.7k  228
36
Chapter 36
2020-11-13
 6.5k  212
37
Chapter 37
2020-11-13
 6.4k  205
38
Chapter 38
2020-11-13
 6.4k  220
39
Chapter 39
2020-11-13
 6.1k  275
40
Chapter 40
2020-11-13
 6.3k  66
41
Chapter 41
2020-11-13
 6k  127
42
Chapter 42
2020-11-13
 5.9k  71
43
Chapter 43
2020-11-13
 6.8k  297
44
Chapter 44
2020-11-15
 6.3k  122
45
Chapter 45
2020-11-20
 6.6k  367
46
Chapter 46
2020-11-22
 6.5k  163
47
Chapter 47
2020-11-27
 6.3k  187
48
Chapter 48
2020-11-29
 6.4k  209
49
Chapter 49
2020-12-04
 6.1k  139
50
Chapter 50
2020-12-05
 5.9k  209
51
Chapter 51
2020-12-05
 5.9k  179
52
Chapter 52
2020-12-05
 5.8k  125
53
Chapter 53
2020-12-05
 5.9k  105
54
Chapter 54
2020-12-05
 5.9k  198
55
Chapter 55
2020-12-05
 5.6k  157
56
Chapter 56
2020-12-05
 5.5k  166
57
Chapter 57
2020-12-05
 5.5k  74
58
Chapter 58
2020-12-05
 5.8k  69
59
Chapter 59
2020-12-05
 5.6k  139
60
Chapter 60
2020-12-09
 6k  195
61
Chapter 61
2020-12-11
 6.1k  275
62
Chapter 62
2020-12-16
 5.8k  166
63
Chapter 63
2020-12-18
 5.7k  175
64
Chapter 64
2020-12-23
 5.6k  86
65
Chapter 65
2020-12-25
 5.6k  129
66
Chapter 66
2020-12-30
 5.5k  105
67
Chapter 67
2021-01-01
 5.4k  207
68
Chapter 68
2021-01-06
 5.3k  85
69
Chapter 69
2021-01-08
 5.5k  189
70
Chapter 70
2021-01-13
 5.6k  143
71
Chapter 71
2021-01-15
 5.8k  158
72
Chapter 72
2021-01-20
 5.6k  174
73
Chapter 73
2021-01-22
 5.5k  202
74
Chapter 74
2021-01-27
 5.4k  143
75
Chapter 75
2021-01-29
 5.6k  182
76
Chapter 76
2021-02-03
 5.1k  100
77
Chapter 77
2021-02-05
 5.4k  134
78
Chapter 78
2021-02-10
 5.2k  134
79
Chapter 79
2021-02-12
 5.1k  175
80
Chapter 80
2021-02-17
 5.1k  132
81
Chapter 81
2021-02-19
 5k  135
82
Chapter 82
2021-02-24
 4.9k  133
83
Chapter 83
2021-02-26
 5k  121
84
Chapter 84
2021-03-01
 4.5k  113
85
Chapter 85
2021-03-01
 4.5k  104
86
Chapter 86
2021-03-01
 4.6k  137
87
Chapter 87
2021-03-01
 4.4k  97
88
Chapter 88
2021-03-01
 4.5k  163
89
Chapter 89
2021-03-01
 4.4k  80
90
Chapter 90
2021-03-01
 4.4k  82
91
Chapter 91
2021-03-01
 4.3k  116
92
Chapter 92
2021-03-01
 4.4k  70
93
Chapter 93
2021-03-01
 4.9k  118
94
Chapter 94
2021-03-03
 4.8k  175
95
Chapter 95
2021-03-05
 4.8k  188
96
Chapter 96
2021-03-10
 4.5k  137
97
Chapter 97
2021-03-12
 4.7k  145
98
Chapter 98
2021-03-17
 4.5k  82
99
Chapter 99
2021-03-19
 4.5k  90
100
Chapter 100
2021-03-24
 4.5k  117
101
Chapter 101
2021-03-26
 4.4k  127
102
Chapter 102
2021-03-31
 4.6k  243
103
Chapter 103
2021-04-02
 4.5k  101
104
Chapter 104
2021-04-07
 4.4k  109
105
Chapter 105
2021-04-09
 4.3k  124
106
Chapter 106
2021-04-14
 4.3k  125
107
Chapter 107
2021-04-16
 4.3k  64
108
Chapter 108
2021-04-21
 4.2k  63
109
Chapter 109
2021-04-23
 4.1k  98
110
Chapter 110
2021-04-28
 4k  139
111
Chapter 111
2021-04-30
 4.2k  111
112
Chapter 112
2021-05-05
 4.3k  96
113
Chapter 113
2021-05-07
 4.2k  128
114
Chapter 114
2021-05-12
 4.1k  80
115
Chapter 115
2021-05-14
 4.3k  160
116
Chapter 116
2021-05-19
 4.2k  126
117
Chapter 117
2021-05-21
 4.1k  133
118
Chapter 118
2021-05-26
 4k  90
119
Chapter 119
2021-05-28
 4.2k  94
120
Chapter 120
2021-06-02
 4.1k  146
121
Chapter 121
2021-06-04
 4.1k  106
122
Chapter 122
2021-06-09
 3.8k  81
123
Chapter 123
2021-06-11
 4k  77
124
Chapter 124
2021-06-16
 3.9k  87
125
Chapter 125
2021-06-18
 3.8k  63
126
Chapter 126
2021-06-18
 3.5k  73
127
Chapter 127
2021-06-18
 3.7k  38
128
Chapter 128
2021-06-18
 3.7k  59
129
Chapter 129
2021-06-18
 3.4k  102
130
Chapter 130
2021-06-18
 3.5k  53
131
Chapter 131
2021-06-18
 3.6k  44
132
Chapter 132
2021-06-18
 3.7k  34
133
Chapter 133
2021-06-18
 3.5k  61
134
Chapter 134
2021-06-18
 3.6k  51
135
Chapter 135
2021-06-18
 3.7k  177
136
Chapter 136
2021-06-23
 3.7k  174
137
Chapter 137
2021-06-25
 3.8k  133
138
Chapter 138
2021-06-30
 3.5k  81
139
Chapter 139
2021-07-02
 3.6k  128
140
Chapter 140
2021-07-07
 3.5k  96
141
Chapter 141
2021-07-09
 3.5k  214
142
Chapter 142
2021-07-14
 3.4k  102
143
Chapter 143
2021-07-16
 3.5k  112
144
Chapter 144
2021-07-21
 3.4k  97
145
Chapter 145
2021-07-23
 3.6k  140
146
Chapter 146
2021-07-28
 3.6k  170
147
Chapter 147
2021-07-30
 3.5k  157
148
Chapter 148
2021-08-04
 3.3k  139
149
Chapter 149
2021-08-06
 3.2k  106
150
Chapter 150
2021-08-11
 3.3k  157
151
Chapter 151
2021-08-13
 3.2k  76
152
Chapter 152
2021-08-18
 3.1k  76
153
Chapter 153
2021-08-20
 3.1k  85
154
Chapter 154
2021-08-25
 2.9k  56
155
Chapter 155
2021-08-27
 3.1k  89
156
Chapter 156
2021-09-01
 2.9k  100
157
Chapter 157
2021-09-03
 3k  99
158
Chapter 158
2021-09-08
 3.1k  135
159
Chapter 159
2021-09-10
 2.9k  68
160
Chapter 160
2021-09-15
 2.7k  70
161
Chapter 161
2021-09-17
 2.7k  79
162
Chapter 162
2021-09-22
 2.6k  52
163
Chapter 163
2021-09-24
 2.7k  80
164
Chapter 164
2021-09-29
 2.7k  64
165
Chapter 165
2021-10-01
 2.6k  87
166
Chapter 166
2021-10-06
 2.5k  63
167
Chapter 167
2021-10-08
 2.6k  107
168
Chapter 168
2021-10-13
 2.4k  63
169
Chapter 169
2021-10-15
 2.5k  48
170
Chapter 170
2021-10-20
 2.6k  71
171
Chapter 171
2021-10-22
 2.6k  78
172
Chapter 172
2021-10-27
 2.5k  54
173
Chapter 173
2021-10-29
 2.6k  100
174
Chapter 174
2021-11-03
 2.4k  51
175
Chapter 175
2021-11-05
 2.6k  57
176
Chapter 176
2021-11-10
 2.3k  30
177
Chapter 177
2021-11-12
 2.4k  73
178
Chapter 178
2021-11-17
 2.3k  77
179
Chapter 179
2021-11-19
 2.5k  62
180
Chapter 180
2021-11-24
 2.4k  45
181
Chapter 181
2021-11-26
 2.4k  82
182
Chapter 182
2021-12-01
 2.4k  83
183
Chapter 183
2021-12-03
 2.4k  61
184
Chapter 184
2021-12-08
 2.4k  47
185
Chapter 185
2021-12-10
 2.2k  77
186
Chapter 186
2021-12-15
 2.2k  78
187
Chapter 187
2021-12-17
 2.3k  82
188
Chapter 188
2021-12-22
 2.1k  43
189
Chapter 189
2021-12-24
 2.2k  59
190
Chapter 190
2021-12-27
 2k  40
191
Chapter 191
2021-12-27
 2.1k  41
192
Chapter 192
2021-12-27
 2.1k  54
193
Chapter 193
2021-12-27
 2k  25
194
Chapter 194
2021-12-27
 2k  31
195
Chapter 195
2021-12-27
 2k  76
196
Chapter 196
2021-12-27
 2k  19
197
Chapter 197
2021-12-27
 2k  50
198
Chapter 198
2021-12-27
 2k  53
199
Chapter 199
2021-12-27
 2.2k  184
200
Chapter 200
2021-12-29
 2.3k  120
201
Chapter 201
2021-12-31
 2.2k  59
202
Chapter 202
2022-01-05
 2.1k  91
203
Chapter 203
2022-01-07
 2.2k  93
204
Chapter 204
2022-01-12
 2.1k  54
205
Chapter 205
2022-01-14
 2.1k  67
206
Chapter 206
2022-01-19
 2.1k  61
207
Chapter 207
2022-01-21
 2.1k  65
208
Chapter 208
2022-01-26
 2.1k  53
209
Chapter 209
2022-01-28
 2k  86
210
Chapter 210
2022-02-02
 2.1k  52
211
Chapter 211
2022-02-04
 2k  57
212
Chapter 212
2022-02-06
 1.9k  24
213
Chapter 213
2022-02-06
 1.8k  40
214
Chapter 214
2022-02-06
 1.9k  21
215
Chapter 215
2022-02-06
 1.9k  50
216
Chapter 216
2022-02-06
 1.9k  50
217
Chapter 217
2022-02-06
 1.9k  47
218
Chapter 218
2022-02-06
 1.9k  32
219
Chapter 219
2022-02-06
 1.9k  33
220
Chapter 220
2022-02-06
 1.9k  53
221
Chapter 221
2022-02-06
 2k  50
222
Chapter 222
2022-02-09
 2k  48
223
Chapter 223
2022-02-11
 2k  85
224
Chapter 224
2022-02-16
 2k  78
225
Chapter 225
2022-02-18
 2k  75
226
Chapter 226
2022-02-23
 2k  62
227
Chapter 227
2022-02-25
 2k  54
228
Chapter 228
2022-03-02
 1.9k  45
229
Chapter 229
2022-03-04
 1.9k  85
230
Chapter 230
2022-03-09
 1.9k  63
231
Chapter 231
2022-03-11
 1.9k  61
232
Chapter 232
2022-03-16
 1.9k  56
233
Chapter 233
2022-03-18
 1.9k  58
234
Chapter 234
2022-03-23
 1.8k  61
235
Chapter 235
2022-03-25
 1.9k  78
236
Chapter 236
2022-03-30
 1.8k  74
237
Chapter 237
2022-04-01
 1.8k  56
238
Chapter 238
2022-04-06
 1.8k  53
239
Chapter 239
2022-04-08
 1.8k  70
240
Chapter 240
2022-04-13
 1.9k  45
241
Chapter 241
2022-04-15
 1.9k  65
242
Chapter 242
2022-04-20
 1.8k  54
243
Chapter 243
2022-04-22
 1.8k  38
244
Chapter 244
2022-04-27
 1.7k  40
245
Chapter 245
2022-04-29
 1.7k  41
246
Chapter 246
2022-05-04
 1.7k  38
247
Chapter 247
2022-05-06
 1.7k  76
248
Chapter 248
2022-05-11
 1.7k  52
249
Chapter 249
2022-05-13
 1.6k  52
250
Chapter 250
2022-05-18
 1.6k  41
251
Chapter 251
2022-05-20
 1.7k  45
252
Chapter 252
2022-05-25
 1.6k  53
253
Chapter 253
2022-05-27
 1.6k  34
254
Chapter 254
2022-06-01
 1.5k  38
255
Chapter 255
2022-06-03
 1.6k  48
256
Chapter 256
2022-06-08
 1.5k  37
257
Chapter 257
2022-06-10
 1.5k  52
258
Chapter 258
2022-06-15
 1.5k  36
259
Chapter 259
2022-06-17
 1.5k  34
260
Chapter 260
2022-06-22
 1.5k  49
261
Chapter 261
2022-06-24
 1.5k  39
262
Chapter 262
2022-06-29
 1.4k  31
263
Chapter 263
2022-07-01
 1.5k  62
264
Chapter 264
2022-07-06
 1.4k  35
265
Chapter 265
2022-07-08
 1.4k  37
266
Chapter 266
2022-07-13
 1.4k  41
267
Chapter 267
2022-07-15
 1.3k  54
268
Chapter 268
2022-07-20
 1.3k  38
269
Chapter 269
2022-07-22
 1.3k  44
270
Chapter 270
2022-07-27
 1.3k  35
271
Chapter 271
2022-07-29
 1.4k  45
272
Chapter 272
2022-08-03
 1.3k  26
273
Chapter 273
2022-08-05
 1.3k  37
274
Chapter 274
2022-08-10
 1.3k  25
275
Chapter 275
2022-08-12
 1.3k  27
276
Chapter 276
2022-08-17
 1.2k  21
277
Chapter 277
2022-08-19
 1.3k  40
278
Chapter 278
2022-08-24
 1.2k  30
279
Chapter 279
2022-08-26
 1.2k  28
280
Chapter 280
2022-08-31
 1.1k  38
281
Chapter 281
2022-09-02
 1.1k  35
282
Chapter 282
2022-09-07
 1.2k  31
283
Chapter 283
2022-09-14
 1.1k  44
284
Chapter 284
2022-09-21
 1.1k  35
285
Chapter 285
2022-09-28
 991  33
286
Chapter 286
2022-10-05
 1.1k  47
287
Chapter 287
2022-10-12
 1k  30
288
Chapter 288
2022-10-19
 1k  22
289
Chapter 289
2022-10-26
 972  32
290
Chapter 290
2022-11-02
 936  27
291
Chapter 291
2022-11-09
 931  23
292
Chapter 292
2022-11-16
 929  35
293
Chapter 293
2022-11-23
 895  26
294
Chapter 294
2022-11-30
 903  31
295
Chapter 295
2022-12-07
 974  75
296
Chapter 296
2022-12-14
 1.3k  290
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Tu tiên
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Lăng Thiên Thần Đế
Lăng Thiên Thần Đế
Hành động/Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Trường học/Hành động/Tình yêu/Harem
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook