MangaToon
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đã Full
170M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Chuyện xúi quẩy nhất trong đời Lâm Mặc Bái đại khái là sơ ý nhìn trộm Tống Thanh Tiêu cái tên đại ma vương, còn biết được bí mật động trời của hắn. Xấu hổ đến phát điên, hắn trói luôn cô ở bên cạnh, vốn chỉ để cho bõ tức, nhưng rồi lại bị cô quấn lấy, không sao thoát ra được.

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 334 chương    /    (94429)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-10-26
 42.2k  3.1k
2
Chapter 2
2019-10-26
 25.8k  994
3
Chapter 3
2019-10-26
 25.9k  859
4
Chapter 4
2019-10-26
 24.1k  566
5
Chapter 5
2019-10-26
 24.1k  1.1k
6
Chapter 6
2019-10-26
 23.9k  903
7
Chapter 7
2019-10-26
 24.2k  747
8
Chapter 8
2019-10-26
 24.6k  1.4k
9
Chapter 9
2019-10-26
 21.7k  318
10
Chapter 10
2019-10-26
 24.3k  2.1k
11
Chapter 11
2019-10-26
 21.8k  650
12
Chapter 12
2019-10-26
 20.7k  1k
13
Chapter 13
2019-10-26
 19.6k  1k
14
Chapter 14
2019-10-26
 19.2k  549
15
Chapter 15
2019-10-26
 19.6k  529
16
Chapter 16
2019-10-26
 18.9k  589
17
Chapter 17
2019-10-26
 20.4k  695
18
Chapter 18
2019-10-26
 21.1k  679
19
Chapter 19
2019-10-26
 21.4k  1.1k
20
Chapter 20
2019-10-26
 20.5k  653
21
Chapter 21
2019-10-28
 18.4k  655
22
Chapter 22
2019-10-30
 17.1k  428
23
Chapter 23
2019-10-31
 18.1k  541
24
Chapter 24
2019-11-04
 18k  530
25
Chapter 25
2019-11-04
 15.6k  278
26
Chapter 26
2019-11-04
 17.3k  782
27
Chapter 27
2019-11-04
 18.1k  1.4k
28
Chapter 28
2019-11-04
 15.7k  605
29
Chapter 29
2019-11-04
 15.5k  212
30
Chapter 30
2019-11-04
 16.4k  438
31
Chapter 31
2019-11-04
 15.6k  557
32
Chapter 32
2019-11-04
 15.5k  457
33
Chapter 33
2019-11-04
 16.5k  688
34
Chapter 34
2019-11-04
 16.2k  470
35
Chapter 35
2019-11-06
 14.8k  586
36
Chapter 36
2019-11-07
 16.5k  673
37
Chapter 37
2019-11-11
 15.2k  664
38
Chapter 38
2019-11-13
 13.6k  317
39
Chapter 39
2019-11-14
 14k  473
40
Chapter 40
2019-11-18
 13.5k  552
41
Chapter 41
2019-11-20
 13.3k  450
42
Chapter 42
2019-11-21
 16k  625
43
Chapter 43
2019-11-25
 16.4k  1.2k
44
Chapter 44
2019-11-27
 13k  350
45
Chapter 45
2019-11-28
 12.7k  296
46
Chapter 46
2019-12-02
 12.3k  201
47
Chapter 47
2019-12-04
 12.1k  271
48
Chapter 48
2019-12-05
 12.6k  196
49
Chapter 49
2019-12-09
 13.2k  511
50
Chapter 50
2019-12-11
 13.7k  383
51
Chapter 51
2019-12-12
 15.9k  1k
52
Chapter 52
2019-12-16
 12.3k  448
53
Chapter 53
2019-12-18
 12.9k  438
54
Chapter 54
2019-12-19
 11.5k  206
55
Chapter 55
2019-12-23
 12k  198
56
Chapter 56
2019-12-25
 12.7k  555
57
Chapter 57
2019-12-26
 15k  594
58
Chapter 58
2019-12-30
 13.6k  701
59
Chapter 59
2019-12-30
 12.4k  360
60
Chapter 60
2019-12-30
 11.7k  168
61
Chapter 61
2019-12-30
 11.9k  304
62
Chapter 62
2019-12-30
 11.3k  568
63
Chapter 63
2019-12-30
 12.1k  350
64
Chapter 64
2019-12-30
 12.8k  356
65
Chapter 65
2019-12-30
 13.2k  535
66
Chapter 66
2019-12-30
 14.9k  1.3k
67
Chapter 67
2019-12-30
 13.9k  457
68
Chapter 68
2019-12-30
 12k  218
69
Chapter 69
2020-01-01
 12.3k  402
70
Chapter 70
2020-01-02
 11.8k  447
71
Chapter 71
2020-01-06
 11.3k  347
72
Chapter 72
2020-01-07
 11.4k  372
73
Chapter 73
2020-01-07
 11.4k  263
74
Chapter 74
2020-01-07
 10.4k  169
75
Chapter 75
2020-01-07
 10.7k  266
76
Chapter 76
2020-01-07
 10.3k  300
77
Chapter 77
2020-01-07
 11k  206
78
Chapter 78
2020-01-07
 11.2k  319
79
Chapter 79
2020-01-07
 11.1k  597
80
Chapter 80
2020-01-07
 10.7k  210
81
Chapter 81
2020-01-07
 11.1k  571
82
Chapter 82
2020-01-08
 10.4k  194
83
Chapter 83
2020-01-09
 10.6k  886
84
Chapter 84
2020-01-13
 10.4k  291
85
Chapter 85
2020-01-15
 9.5k  218
86
Chapter 86
2020-01-16
 11.3k  355
87
Chapter 87
2020-01-20
 10.3k  452
88
Chapter 88
2020-01-22
 10.5k  232
89
Chapter 89
2020-01-22
 9.8k  207
90
Chapter 90
2020-01-22
 9.9k  86
91
Chapter 91
2020-01-22
 9.6k  92
92
Chapter 92
2020-01-22
 10k  149
93
Chapter 93
2020-01-22
 10.5k  350
94
Chapter 94
2020-01-22
 10k  213
95
Chapter 95
2020-01-22
 10.3k  334
96
Chapter 96
2020-01-22
 9.5k  184
97
Chapter 97
2020-01-22
 9.4k  258
98
Chapter 98
2020-01-22
 9.9k  242
99
Chapter 99
2020-01-27
 11.2k  501
100
Chapter 100
2020-01-29
 9.8k  295
101
Chapter 101
2020-01-30
 9.7k  224
102
Chapter 102
2020-02-03
 9.6k  176
103
Chapter 103
2020-02-05
 9.6k  256
104
Chapter 104
2020-02-06
 10.5k  334
105
Chapter 105
2020-02-10
 11.3k  269
106
Chapter 106
2020-02-10
 11.2k  259
107
Chapter 107
2020-02-10
 10k  195
108
Chapter 108
2020-02-11
 9.2k  143
109
Chapter 109
2020-02-11
 10.7k  523
110
Chapter 110
2020-02-12
 9.8k  270
111
Chapter 111
2020-02-12
 9.7k  312
112
Chapter 112
2020-02-12
 10.5k  324
113
Chapter 113
2020-02-13
 9.5k  313
114
Chapter 114
2020-02-13
 8.7k  458
115
Chapter 115
2020-02-13
 9.5k  354
116
Chapter 116
2020-02-14
 8.6k  330
117
Chapter 117
2020-02-14
 9.2k  250
118
Chapter 118
2020-02-17
 10.4k  299
119
Chapter 119
2020-02-19
 10.2k  350
120
Chapter 120
2020-02-20
 10k  288
121
Chapter 121
2020-02-24
 9.6k  162
122
Chapter 122
2020-02-26
 9.3k  151
123
Chapter 123
2020-02-27
 9.4k  190
124
Chapter 124
2020-03-02
 8.8k  206
125
Chapter 125
2020-03-04
 8.6k  175
126
Chapter 126
2020-03-05
 8.7k  257
127
Chapter 127
2020-03-09
 8.3k  310
128
Chapter 128
2020-03-11
 8.2k  193
129
Chapter 129
2020-03-12
 8.3k  288
130
Chapter 130
2020-03-16
 8.6k  196
131
Chapter 131
2020-03-18
 9.3k  303
132
Chapter 132
2020-03-19
 9.4k  248
133
Chapter 133
2020-03-23
 9.6k  398
134
Chapter 134
2020-03-25
 9.3k  275
135
Chapter 135
2020-03-26
 8.9k  272
136
Chapter 136
2020-03-30
 8.7k  199
137
Chapter 137
2020-04-01
 8k  362
138
Chapter 138
2020-04-02
 8.9k  558
139
Chapter 139
2020-04-04
 7.7k  320
140
Chapter 140
2020-04-04
 8k  235
141
Chapter 141
2020-04-04
 8k  159
142
Chapter 142
2020-04-04
 7.9k  110
143
Chapter 143
2020-04-04
 8.1k  229
144
Chapter 144
2020-04-04
 7.5k  151
145
Chapter 145
2020-04-04
 7.7k  139
146
Chapter 146
2020-04-04
 7.5k  196
147
Chapter 147
2020-04-04
 7.4k  184
148
Chapter 148
2020-04-04
 8.5k  337
149
Chapter 149
2020-04-06
 8.8k  270
150
Chapter 150
2020-04-08
 8.9k  412
151
Chapter 151
2020-04-09
 9.5k  474
152
Chapter 152
2020-04-13
 8.9k  275
153
Chapter 153
2020-04-15
 8.2k  137
154
Chapter 154
2020-04-16
 8.2k  257
155
Chapter 155
2020-04-20
 8.2k  255
156
Chapter 156
2020-04-22
 7.7k  204
157
Chapter 157
2020-04-23
 7.6k  175
158
Chapter 158
2020-04-27
 7.5k  171
159
Chapter 159
2020-04-29
 7.2k  222
160
Chapter 160
2020-04-30
 7.7k  227
161
Chapter 161
2020-05-04
 6.9k  152
162
Chapter 162
2020-05-06
 6.8k  91
163
Chapter 163
2020-05-07
 6.1k  181
164
Chapter 164
2020-05-07
 5.7k  76
165
Chapter 165
2020-05-07
 6.1k  209
166
Chapter 166
2020-05-07
 6.1k  209
167
Chapter 167
2020-05-07
 5.7k  62
168
Chapter 168
2020-05-07
 6.1k  156
169
Chapter 169
2020-05-07
 6.1k  108
170
Chapter 170
2020-05-07
 5.9k  133
171
Chapter 171
2020-05-07
 6k  174
172
Chapter 172
2020-05-07
 6.3k  137
173
Chapter 173
2020-05-07
 6.4k  262
174
Chapter 174
2020-05-11
 6k  109
175
Chapter 175
2020-05-13
 6.2k  185
176
Chapter 176
2020-05-14
 7.1k  193
177
Chapter 177
2020-05-18
 6.8k  275
178
Chapter 178
2020-05-20
 6.4k  274
179
Chapter 179
2020-05-21
 6.2k  208
180
Chapter 180
2020-05-25
 7.8k  258
181
Chapter 181
2020-05-27
 7k  142
182
Chapter 182
2020-05-27
 7.3k  193
183
Chapter 183
2020-05-27
 7k  266
184
Chapter 184
2020-05-27
 6.9k  198
185
Chapter 185
2020-05-27
 5.9k  204
186
Chapter 186
2020-05-27
 5.8k  73
187
Chapter 187
2020-05-27
 6.2k  153
188
Chapter 188
2020-05-27
 6.3k  138
189
Chapter 189
2020-05-27
 5.8k  43
190
Chapter 190
2020-05-27
 5.8k  97
191
Chapter 191
2020-05-27
 6.4k  174
192
Chapter 192
2020-05-28
 6.5k  227
193
Chapter 193
2020-06-01
 6k  194
194
Chapter 194
2020-06-03
 5.9k  279
195
Chapter 195
2020-06-04
 6.1k  233
196
Chapter 196
2020-06-08
 6k  330
197
Chapter 197
2020-06-10
 5.5k  160
198
Chapter 198
2020-06-11
 5.9k  143
199
Chapter 199
2020-06-15
 5.9k  122
200
Chapter 200
2020-06-17
 6.1k  187
201
Chapter 201
2020-06-18
 5.8k  173
202
Chapter 202
2020-06-22
 5.7k  149
203
Chapter 203
2020-06-24
 5.5k  127
204
Chapter 204
2020-06-25
 5.4k  137
205
Chapter 205
2020-06-29
 5.7k  190
206
Chapter 206
2020-07-01
 5.7k  100
207
Chapter 207
2020-07-02
 5.6k  144
208
Chapter 208
2020-07-06
 5.5k  156
209
Chapter 209
2020-07-08
 5.5k  201
210
Chapter 210
2020-07-09
 5.7k  151
211
Chapter 211
2020-07-13
 5.5k  130
212
Chapter 212
2020-07-15
 5.1k  156
213
Chapter 213
2020-07-16
 5.3k  386
214
Chapter 214
2020-07-20
 5.1k  216
215
Chapter 215
2020-07-22
 5.1k  96
216
Chapter 216
2020-07-23
 5.2k  104
217
Chapter 217
2020-07-27
 5.2k  154
218
Chapter 218
2020-07-29
 5.4k  165
219
Chapter 219
2020-07-30
 6k  416
220
Chapter 220
2020-08-03
 5.9k  197
221
Chapter 221
2020-08-05
 5.6k  155
222
Chapter 222
2020-08-06
 5.8k  319
223
Chapter 223
2020-08-10
 5.4k  189
224
Chapter 224
2020-08-12
 5.3k  150
225
Chapter 225
2020-08-13
 5.5k  201
226
Chapter 226
2020-08-17
 5.1k  187
227
Chapter 227
2020-08-19
 5k  255
228
Chapter 228
2020-08-20
 5.7k  160
229
Chapter 229
2020-08-24
 5.5k  146
230
Chapter 230
2020-08-26
 5.4k  88
231
Chapter 231
2020-08-27
 5.6k  158
232
Chapter 232
2020-08-31
 5.1k  365
233
Chapter 233
2020-09-02
 4.6k  92
234
Chapter 234
2020-09-02
 4.6k  111
235
Chapter 235
2020-09-02
 4.8k  89
236
Chapter 236
2020-09-02
 4.4k  59
237
Chapter 237
2020-09-02
 4.3k  185
238
Chapter 238
2020-09-02
 4.2k  32
239
Chapter 239
2020-09-02
 4.5k  57
240
Chapter 240
2020-09-02
 4.4k  45
241
Chapter 241
2020-09-02
 4.5k  86
242
Chapter 242
2020-09-02
 4.3k  45
243
Chapter 243
2020-09-02
 4.5k  115
244
Chapter 244
2020-09-03
 5k  206
245
Chapter 245
2020-09-07
 4.9k  110
246
Chapter 246
2020-09-09
 4.8k  159
247
Chapter 247
2020-09-10
 4.9k  182
248
Chapter 248
2020-09-14
 4.6k  122
249
Chapter 249
2020-09-16
 4.4k  56
250
Chapter 250
2020-09-17
 4.8k  71
251
Chapter 251
2020-09-21
 4.5k  151
252
Chapter 252
2020-09-23
 4.8k  172
253
Chapter 253
2020-09-24
 4.8k  116
254
Chapter 254
2020-09-28
 4.7k  147
255
Chapter 255
2020-09-30
 4.7k  82
256
Chapter 256
2020-10-01
 4.8k  120
257
Chapter 257
2020-10-05
 4.5k  93
258
Chapter 258
2020-10-07
 4.5k  69
259
Chapter 259
2020-10-08
 4.6k  63
260
Chapter 260
2020-10-12
 4.3k  90
261
Chapter 261
2020-10-14
 4k  120
262
Chapter 262
2020-10-15
 4.2k  49
263
Chapter 263
2020-10-19
 4.2k  99
264
Chapter 264
2020-10-21
 4.2k  110
265
Chapter 265
2020-10-22
 4.2k  239
266
Chapter 266
2020-10-26
 3.8k  57
267
Chapter 267
2020-10-28
 3.8k  39
268
Chapter 268
2020-10-29
 3.9k  113
269
Chapter 269
2020-11-01
 3.7k  89
270
Chapter 270
2020-11-01
 3.7k  39
271
Chapter 271
2020-11-01
 3.8k  31
272
Chapter 272
2020-11-01
 3.9k  84
273
Chapter 273
2020-11-01
 3.6k  48
274
Chapter 274
2020-11-01
 4.3k  88
275
Chapter 275
2020-11-01
 3.6k  22
276
Chapter 276
2020-11-01
 3.9k  60
277
Chapter 277
2020-11-01
 3.6k  47
278
Chapter 278
2020-11-01
 4.2k  57
279
Chapter 279
2020-11-02
 4.4k  148
280
Chapter 280
2020-11-04
 4.1k  109
281
Chapter 281
2020-11-05
 4.3k  140
282
Chapter 282
2020-11-09
 4.5k  74
283
Chapter 283
2020-11-11
 4.2k  87
284
Chapter 284
2020-11-12
 4.3k  78
285
Chapter 285
2020-11-16
 4.2k  66
286
Chapter 286
2020-11-18
 4.2k  135
287
Chapter 287
2020-11-19
 4.9k  159
288
Chapter 288
2020-11-23
 4.5k  92
289
Chapter 289
2020-11-25
 4.7k  203
290
Chapter 290
2020-11-26
 4.2k  61
291
Chapter 291
2020-11-30
 3.9k  73
292
Chapter 292
2020-12-02
 4k  122
293
Chapter 293
2020-12-03
 3.9k  67
294
Chapter 294
2020-12-07
 3.7k  44
295
Chapter 295
2020-12-09
 3.7k  53
296
Chapter 296
2020-12-10
 4k  87
297
Chapter 297
2020-12-14
 3.9k  68
298
Chapter 298
2020-12-16
 3.7k  73
299
Chapter 299
2020-12-17
 4.2k  113
300
Chapter 300
2020-12-21
 4.4k  337
301
Chapter 301
2020-12-23
 4.1k  86
302
Chapter 302
2020-12-24
 4k  104
303
Chapter 303
2020-12-27
 3.4k  76
304
Chapter 304
2020-12-27
 3.4k  87
305
Chapter 305
2020-12-27
 3.6k  93
306
Chapter 306
2020-12-27
 3.7k  119
307
Chapter 307
2020-12-27
 3.8k  179
308
Chapter 308
2020-12-27
 3.4k  164
309
Chapter 309
2020-12-27
 3.4k  78
310
Chapter 310
2020-12-27
 3.6k  100
311
Chapter 311
2020-12-27
 4.1k  186
312
Chapter 312
2020-12-30
 4.1k  78
313
Chapter 313
2020-12-31
 4.1k  193
314
Chapter 314
2021-01-04
 4.5k  186
315
Chapter 315
2021-01-07
 4.2k  118
316
Chapter 316
2021-01-10
 4k  113
317
Chapter 317
2021-01-14
 3.9k  78
318
Chapter 318
2021-01-17
 4.3k  133
319
Chapter 319
2021-01-21
 4.2k  101
320
Chapter 320
2021-01-24
 4.3k  76
321
Chapter 321
2021-01-28
 4.5k  125
322
Chapter 322
2021-01-31
 4.1k  144
323
Chapter 323
2021-02-04
 3.8k  131
324
Chapter 324
2021-02-07
 4k  156
325
Chapter 325
2021-02-11
 4.6k  198
326
Chapter 326
2021-02-14
 4.2k  109
327
Chapter 327
2021-02-18
 4.2k  96
328
Chapter 328
2021-02-21
 4.4k  122
329
Chapter 329
2021-02-25
 4.1k  94
330
Chapter 330
2021-02-28
 4.3k  74
331
Chapter 331
2021-03-04
 4.5k  63
332
Chapter 332
2021-03-07
 4.8k  109
333
Chapter 333
2021-03-11
 5.4k  144
334
Chapter 334
2021-03-14
 10.6k  904
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook