MangaToon
Diệu Thủ Cuồng Y
Diệu Thủ Cuồng Y
Đã Full
44.4M
4.6
Tên tác giả: Pojie

Cô muốn trở thành tuyệt sắc khuynh thành không? Tôi có thể giúp cô
Muốn cơ thể khỏe mạnh không? Tôi có thể giúp anh
Muốn sinh con không? Tôi có thể giúp các người
Thần y tại thế, cứu độ chúng sinh

Truyện này do Pojie cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 306 chương    /    (39124)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-06
 15.9k  2k
2
Chapter 2
2020-05-06
 13.4k  1.1k
3
Chapter 3
2020-05-06
 11.3k  733
4
Chapter 4
2020-05-06
 10.4k  464
5
Chapter 5
2020-05-06
 10.6k  462
6
Chapter 6
2020-05-06
 10.1k  501
7
Chapter 7
2020-05-06
 9.1k  188
8
Chapter 8
2020-05-06
 9.9k  380
9
Chapter 9
2020-05-06
 9.8k  525
10
Chapter 10
2020-05-06
 9.1k  699
11
Chapter 11
2020-05-08
 8.8k  394
12
Chapter 12
2020-05-11
 8.7k  399
13
Chapter 13
2020-05-15
 8.8k  402
14
Chapter 14
2020-05-18
 8.5k  396
15
Chapter 15
2020-05-22
 7.9k  226
16
Chapter 16
2020-05-25
 7.6k  210
17
Chapter 17
2020-05-29
 7.7k  465
18
Chapter 18
2020-06-01
 7.3k  298
19
Chapter 19
2020-06-05
 7k  178
20
Chapter 20
2020-06-06
 6.8k  290
21
Chapter 21
2020-06-06
 7k  529
22
Chapter 22
2020-06-06
 6.8k  232
23
Chapter 23
2020-06-06
 6.5k  252
24
Chapter 24
2020-06-06
 6.1k  225
25
Chapter 25
2020-06-06
 6.3k  339
26
Chapter 26
2020-06-06
 6.1k  199
27
Chapter 27
2020-06-06
 5.9k  118
28
Chapter 28
2020-06-06
 5.8k  132
29
Chapter 29
2020-06-06
 6.2k  310
30
Chapter 30
2020-06-08
 6.1k  256
31
Chapter 31
2020-06-12
 6.4k  314
32
Chapter 32
2020-06-15
 6.2k  400
33
Chapter 33
2020-06-19
 5.6k  289
34
Chapter 34
2020-06-22
 5.4k  259
35
Chapter 35
2020-06-26
 5.9k  317
36
Chapter 36
2020-06-29
 5.5k  240
37
Chapter 37
2020-06-29
 5.4k  218
38
Chapter 38
2020-06-29
 5.4k  80
39
Chapter 39
2020-06-29
 5.3k  142
40
Chapter 40
2020-06-29
 5.5k  199
41
Chapter 41
2020-06-29
 5.5k  234
42
Chapter 42
2020-06-29
 5.1k  107
43
Chapter 43
2020-06-29
 5.1k  175
44
Chapter 44
2020-06-29
 5.2k  259
45
Chapter 45
2020-06-29
 5.8k  473
46
Chapter 46
2020-07-03
 5.2k  257
47
Chapter 47
2020-07-06
 5.5k  301
48
Chapter 48
2020-07-10
 5.2k  271
49
Chapter 49
2020-07-11
 5k  122
50
Chapter 50
2020-07-11
 4.9k  191
51
Chapter 51
2020-07-11
 5.2k  216
52
Chapter 52
2020-07-11
 4.9k  122
53
Chapter 53
2020-07-11
 5k  107
54
Chapter 54
2020-07-11
 4.9k  97
55
Chapter 55
2020-07-11
 4.9k  229
56
Chapter 56
2020-07-11
 5.3k  319
57
Chapter 57
2020-07-13
 5.5k  588
58
Chapter 58
2020-07-17
 5.5k  304
59
Chapter 59
2020-07-20
 5.4k  272
60
Chapter 60
2020-07-24
 5.2k  209
61
Chapter 61
2020-07-27
 5.2k  363
62
Chapter 62
2020-07-31
 5.1k  211
63
Chapter 63
2020-08-03
 5k  259
64
Chapter 64
2020-08-07
 5.4k  213
65
Chapter 65
2020-08-10
 5.3k  339
66
Chapter 66
2020-08-14
 4.9k  172
67
Chapter 67
2020-08-17
 5k  261
68
Chapter 68
2020-08-21
 4.8k  244
69
Chapter 69
2020-08-24
 4.9k  196
70
Chapter 70
2020-08-28
 4.6k  153
71
Chapter 71
2020-08-31
 4.7k  235
72
Chapter 72
2020-09-04
 4.8k  410
73
Chapter 73
2020-09-07
 4.6k  257
74
Chapter 74
2020-09-11
 4.5k  119
75
Chapter 75
2020-09-14
 4.5k  131
76
Chapter 76
2020-09-18
 4.4k  162
77
Chapter 77
2020-09-19
 4.5k  150
78
Chapter 78
2020-09-19
 4k  126
79
Chapter 79
2020-09-19
 4.1k  101
80
Chapter 80
2020-09-19
 4.3k  170
81
Chapter 81
2020-09-19
 4.2k  176
82
Chapter 82
2020-09-19
 4.2k  136
83
Chapter 83
2020-09-19
 4k  49
84
Chapter 84
2020-09-19
 4k  135
85
Chapter 85
2020-09-19
 3.9k  75
86
Chapter 86
2020-09-19
 4.2k  142
87
Chapter 87
2020-09-21
 4.4k  152
88
Chapter 88
2020-09-25
 4.6k  97
89
Chapter 89
2020-09-28
 4.4k  106
90
Chapter 90
2020-10-02
 4.5k  141
91
Chapter 91
2020-10-05
 4.5k  254
92
Chapter 92
2020-10-09
 4.6k  166
93
Chapter 93
2020-10-12
 4.4k  179
94
Chapter 94
2020-10-16
 4.6k  296
95
Chapter 95
2020-10-19
 4.3k  146
96
Chapter 96
2020-10-23
 4.3k  144
97
Chapter 97
2020-10-24
 3.7k  76
98
Chapter 98
2020-10-24
 3.8k  64
99
Chapter 99
2020-10-24
 3.8k  140
100
Chapter 100
2020-10-24
 3.7k  88
101
Chapter 101
2020-10-24
 3.8k  92
102
Chapter 102
2020-10-24
 3.6k  72
103
Chapter 103
2020-10-24
 3.7k  60
104
Chapter 104
2020-10-24
 3.6k  73
105
Chapter 105
2020-10-24
 3.7k  103
106
Chapter 106
2020-10-24
 3.9k  101
107
Chapter 107
2020-10-26
 4k  124
108
Chapter 108
2020-10-30
 4k  136
109
Chapter 109
2020-11-02
 3.9k  75
110
Chapter 110
2020-11-06
 3.9k  139
111
Chapter 111
2020-11-09
 3.7k  97
112
Chapter 112
2020-11-13
 3.7k  82
113
Chapter 113
2020-11-16
 3.6k  74
114
Chapter 114
2020-11-20
 3.9k  105
115
Chapter 115
2020-11-23
 3.6k  81
116
Chapter 116
2020-11-27
 3.6k  81
117
Chapter 117
2020-11-28
 3.5k  115
118
Chapter 118
2020-11-28
 3.4k  92
119
Chapter 119
2020-11-28
 3.3k  101
120
Chapter 120
2020-11-28
 3.3k  106
121
Chapter 121
2020-11-28
 3.2k  64
122
Chapter 122
2020-11-28
 3.3k  82
123
Chapter 123
2020-11-28
 3.1k  73
124
Chapter 124
2020-11-28
 3.1k  44
125
Chapter 125
2020-11-28
 3.1k  52
126
Chapter 126
2020-11-28
 3.8k  133
127
Chapter 127
2020-11-30
 3.6k  121
128
Chapter 128
2020-12-04
 3.4k  149
129
Chapter 129
2020-12-07
 3.5k  103
130
Chapter 130
2020-12-11
 3.4k  102
131
Chapter 131
2020-12-14
 3.2k  104
132
Chapter 132
2020-12-18
 3.4k  112
133
Chapter 133
2020-12-21
 3.2k  141
134
Chapter 134
2020-12-25
 3.2k  62
135
Chapter 135
2020-12-28
 3.2k  74
136
Chapter 136
2021-01-01
 3.4k  232
137
Chapter 137
2021-01-04
 3.3k  267
138
Chapter 138
2021-01-08
 3k  74
139
Chapter 139
2021-01-11
 3k  66
140
Chapter 140
2021-01-15
 3.1k  60
141
Chapter 141
2021-01-18
 3.3k  95
142
Chapter 142
2021-01-22
 3k  90
143
Chapter 143
2021-01-25
 2.9k  71
144
Chapter 144
2021-01-29
 2.9k  63
145
Chapter 145
2021-02-01
 2.9k  65
146
Chapter 146
2021-02-05
 2.8k  147
147
Chapter 147
2021-02-08
 2.9k  63
148
Chapter 148
2021-02-12
 2.8k  66
149
Chapter 149
2021-02-15
 2.8k  52
150
Chapter 150
2021-02-19
 2.9k  63
151
Chapter 151
2021-02-22
 2.8k  141
152
Chapter 152
2021-02-26
 2.9k  88
153
Chapter 153
2021-03-01
 2.7k  100
154
Chapter 154
2021-03-05
 2.6k  66
155
Chapter 155
2021-03-08
 2.5k  41
156
Chapter 156
2021-03-12
 2.6k  82
157
Chapter 157
2021-03-15
 2.5k  69
158
Chapter 158
2021-03-19
 2.5k  72
159
Chapter 159
2021-03-22
 2.7k  195
160
Chapter 160
2021-03-26
 2.8k  402
161
Chapter 161
2021-03-29
 2.5k  107
162
Chapter 162
2021-04-02
 2.5k  75
163
Chapter 163
2021-04-05
 2.5k  115
164
Chapter 164
2021-04-09
 2.4k  64
165
Chapter 165
2021-04-12
 2.4k  74
166
Chapter 166
2021-04-16
 2.5k  75
167
Chapter 167
2021-04-19
 2.4k  57
168
Chapter 168
2021-04-23
 2.2k  54
169
Chapter 169
2021-04-26
 2.2k  95
170
Chapter 170
2021-04-30
 2.3k  72
171
Chapter 171
2021-05-03
 2.2k  67
172
Chapter 172
2021-05-07
 2.3k  78
173
Chapter 173
2021-05-10
 2.2k  102
174
Chapter 174
2021-05-14
 2.1k  71
175
Chapter 175
2021-05-17
 2.1k  70
176
Chapter 176
2021-05-21
 2.1k  58
177
Chapter 177
2021-05-24
 2.1k  68
178
Chapter 178
2021-05-28
 2.1k  102
179
Chapter 179
2021-05-31
 2k  59
180
Chapter 180
2021-06-04
 2.1k  75
181
Chapter 181
2021-06-07
 2.1k  72
182
Chapter 182
2021-06-11
 2.1k  80
183
Chapter 183
2021-06-14
 2k  64
184
Chapter 184
2021-06-18
 2k  55
185
Chapter 185
2021-06-21
 2k  60
186
Chapter 186
2021-06-25
 2.1k  130
187
Chapter 187
2021-07-02
 2k  86
188
Chapter 188
2021-07-09
 1.9k  53
189
Chapter 189
2021-07-16
 1.9k  80
190
Chapter 190
2021-07-23
 1.9k  80
191
Chapter 191
2021-07-30
 1.9k  64
192
Chapter 192
2021-08-06
 1.8k  42
193
Chapter 193
2021-08-13
 1.8k  91
194
Chapter 194
2021-08-20
 1.8k  93
195
Chapter 195
2021-08-27
 1.7k  69
196
Chapter 196
2021-09-03
 1.7k  68
197
Chapter 197
2021-09-10
 1.6k  58
198
Chapter 198
2021-09-17
 1.5k  46
199
Chapter 199
2021-09-24
 1.5k  50
200
Chapter 200
2021-10-01
 1.5k  70
201
Chapter 201
2021-10-08
 1.4k  36
202
Chapter 202
2021-10-15
 1.5k  46
203
Chapter 203
2021-10-22
 1.4k  46
204
Chapter 204
2021-10-29
 1.5k  65
205
Chapter 205
2021-11-05
 1.4k  42
206
Chapter 206
2021-11-12
 1.4k  53
207
Chapter 207
2021-11-19
 1.4k  79
208
Chapter 208
2021-11-26
 1.4k  68
209
Chapter 209
2021-12-03
 1.4k  47
210
Chapter 210
2021-12-10
 1.4k  71
211
Chapter 211
2021-12-17
 1.3k  32
212
Chapter 212
2021-12-24
 1.3k  34
213
Chapter 213
2021-12-31
 1.3k  42
214
Chapter 214
2022-01-07
 1.3k  79
215
Chapter 215
2022-01-14
 1.2k  58
216
Chapter 216
2022-01-21
 1.2k  56
217
Chapter 217
2022-01-28
 1.1k  43
218
Chapter 218
2022-02-04
 1.1k  36
219
Chapter 219
2022-02-11
 1.1k  26
220
Chapter 220
2022-02-18
 1.1k  48
221
Chapter 221
2022-02-25
 1.1k  44
222
Chapter 222
2022-03-04
 1k  21
223
Chapter 223
2022-03-11
 1k  26
224
Chapter 224
2022-03-18
 978  30
225
Chapter 225
2022-03-25
 1k  36
226
Chapter 226
2022-04-01
 938  28
227
Chapter 227
2022-04-03
 909  17
228
Chapter 228
2022-04-03
 875  12
229
Chapter 229
2022-04-03
 858  14
230
Chapter 230
2022-04-03
 883  15
231
Chapter 231
2022-04-03
 866  22
232
Chapter 232
2022-04-03
 876  23
233
Chapter 233
2022-04-03
 890  21
234
Chapter 234
2022-04-03
 848  9
235
Chapter 235
2022-04-03
 899  15
236
Chapter 236
2022-04-03
 930  24
237
Chapter 237
2022-04-08
 904  23
238
Chapter 238
2022-04-15
 859  32
239
Chapter 239
2022-04-22
 902  31
240
Chapter 240
2022-04-29
 873  51
241
Chapter 241
2022-05-06
 855  32
242
Chapter 242
2022-05-13
 827  59
243
Chapter 243
2022-05-20
 857  40
244
Chapter 244
2022-05-27
 831  28
245
Chapter 245
2022-06-03
 820  35
246
Chapter 246
2022-06-10
 847  57
247
Chapter 247
2022-06-13
 774  13
248
Chapter 248
2022-06-13
 763  17
249
Chapter 249
2022-06-13
 814  31
250
Chapter 250
2022-06-13
 748  22
251
Chapter 251
2022-06-13
 756  36
252
Chapter 252
2022-06-13
 739  25
253
Chapter 253
2022-06-13
 778  33
254
Chapter 254
2022-06-17
 767  26
255
Chapter 255
2022-06-24
 749  30
256
Chapter 256
2022-07-01
 774  25
257
Chapter 257
2022-07-08
 731  21
258
Chapter 258
2022-07-15
 711  22
259
Chapter 259
2022-07-22
 689  29
260
Chapter 260
2022-07-29
 658  24
261
Chapter 261
2022-08-05
 648  24
262
Chapter 262
2022-08-12
 595  21
263
Chapter 263
2022-08-12
 601  17
264
Chapter 264
2022-08-12
 591  9
265
Chapter 265
2022-08-12
 640  17
266
Chapter 266
2022-08-12
 655  10
267
Chapter 267
2022-08-12
 579  6
268
Chapter 268
2022-08-12
 583  19
269
Chapter 269
2022-08-12
 619  28
270
Chapter 270
2022-08-19
 624  27
271
Chapter 271
2022-08-26
 581  21
272
Chapter 272
2022-09-02
 610  24
273
Chapter 273
2022-09-09
 572  17
274
Chapter 274
2022-09-16
 558  18
275
Chapter 275
2022-09-23
 561  25
276
Chapter 276
2022-09-30
 537  21
277
Chapter 277
2022-10-07
 507  18
278
Chapter 278
2022-10-14
 489  24
279
Chapter 279
2022-10-16
 447  4
280
Chapter 280
2022-10-16
 435  8
281
Chapter 281
2022-10-16
 429  14
282
Chapter 282
2022-10-16
 445  12
283
Chapter 283
2022-10-16
 419  3
284
Chapter 284
2022-10-16
 419  4
285
Chapter 285
2022-10-16
 418  5
286
Chapter 286
2022-10-16
 403  3
287
Chapter 287
2022-10-16
 413  9
288
Chapter 288
2022-10-16
 461  17
289
Chapter 289
2022-10-21
 458  22
290
Chapter 290
2022-10-28
 464  24
291
Chapter 291
2022-11-04
 441  15
292
Chapter 292
2022-11-11
 435  23
293
Chapter 293
2022-11-18
 414  13
294
Chapter 294
2022-11-25
 403  14
295
Chapter 295
2022-12-02
 387  17
296
Chapter 296
2022-12-09
 407  15
297
Chapter 297
2022-12-16
 373  14
298
Chapter 298
2022-12-23
 378  12
299
Chapter 299
2022-12-30
 377  22
300
Chapter 300
2023-01-06
 369  18
301
Chapter 301
2023-01-13
 359  16
302
Chapter 302
2023-01-20
 373  18
303
Chapter 303
2023-01-27
 358  21
304
Chapter 304
2023-02-03
 349  14
305
Chapter 305
2023-02-10
 334  17
306
Chapter 306
2023-02-17
 484  59
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Đôi Mắt Thần Thông
Đôi Mắt Thần Thông
Hành động/Huyền huyễn/Đã Full
Thôn Y Háo Sắc
Thôn Y Háo Sắc
Hài Hước/Khoa học viễn tưởng/Đã Full
Thánh Tổ
Thánh Tổ
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook