MangaToon
Hắn Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Hắn Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Đã Full
60.7M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Hi sinh ba năm, chỉ đổi lấy sự lạnh lùng và thương tích đầy mình. Sau này anh muốn níu kéo tôi, nhưng tôi không yêu anh nữa rồi.

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (148251)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-01
 36.1k  3.8k
2
Chapter 2
2021-03-01
 28.5k  3.3k
3
Chapter 3
2021-03-01
 24.3k  1.7k
4
Chapter 4
2021-03-01
 24.3k  3.6k
5
Chapter 5
2021-03-01
 25.3k  3.8k
6
Chapter 6
2021-03-01
 23.6k  2.7k
7
Chapter 7
2021-03-01
 23.6k  2.5k
8
Chapter 8
2021-03-01
 22.1k  2.2k
9
Chapter 9
2021-03-01
 21.3k  1.3k
10
Chapter 10
2021-03-01
 22.8k  1.6k
11
Chapter 11
2021-03-06
 21.4k  2.3k
12
Chapter 12
2021-03-09
 21.4k  1.7k
13
Chapter 13
2021-03-13
 20.7k  1.7k
14
Chapter 14
2021-03-16
 20.3k  1.6k
15
Chapter 15
2021-03-20
 20.3k  1.1k
16
Chapter 16
2021-03-23
 20.1k  1.4k
17
Chapter 17
2021-03-27
 19.4k  1.2k
18
Chapter 18
2021-03-30
 18.6k  1.4k
19
Chapter 19
2021-04-03
 18.2k  1.3k
20
Chapter 20
2021-04-06
 18.6k  2k
21
Chapter 21
2021-04-10
 20.3k  2.7k
22
Chapter 22
2021-04-13
 19.5k  1.3k
23
Chapter 23
2021-04-17
 17.6k  1.1k
24
Chapter 24
2021-04-20
 16.8k  1.2k
25
Chapter 25
2021-04-24
 16.9k  1.2k
26
Chapter 26
2021-04-27
 17.6k  2.1k
27
Chapter 27
2021-04-29
 16.9k  889
28
Chapter 28
2021-04-29
 17k  797
29
Chapter 29
2021-04-29
 17.7k  1k
30
Chapter 30
2021-04-29
 16.3k  929
31
Chapter 31
2021-04-29
 16.4k  987
32
Chapter 32
2021-04-29
 18.3k  2.2k
33
Chapter 33
2021-04-29
 17.6k  974
34
Chapter 34
2021-04-29
 17.3k  996
35
Chapter 35
2021-04-29
 17.5k  1.8k
36
Chapter 36
2021-04-29
 17.4k  1.1k
37
Chapter 37
2021-05-01
 17.1k  1.3k
38
Chapter 38
2021-05-04
 16.9k  901
39
Chapter 39
2021-05-08
 20.3k  2.9k
40
Chapter 40
2021-05-11
 18.7k  1.3k
41
Chapter 41
2021-05-15
 18.3k  1.3k
42
Chapter 42
2021-05-18
 17.8k  1k
43
Chapter 43
2021-05-22
 18.8k  946
44
Chapter 44
2021-05-25
 18k  1.1k
45
Chapter 45
2021-05-29
 16.9k  706
46
Chapter 46
2021-06-01
 18.4k  1k
47
Chapter 47
2021-06-05
 16k  603
48
Chapter 48
2021-06-08
 16.3k  539
49
Chapter 49
2021-06-12
 16.9k  627
50
Chapter 50
2021-06-15
 17.3k  1.1k
51
Chapter 51
2021-06-19
 16.3k  858
52
Chapter 52
2021-06-22
 18.4k  1.2k
53
Chapter 53
2021-06-26
 18.8k  699
54
Chapter 54
2021-06-29
 17.1k  1.3k
55
Chapter 55
2021-07-03
 15.8k  659
56
Chapter 56
2021-07-06
 17.1k  1.1k
57
Chapter 57
2021-07-10
 15.3k  877
58
Chapter 58
2021-07-13
 15.3k  959
59
Chapter 59
2021-07-17
 14.8k  719
60
Chapter 60
2021-07-20
 15.5k  771
61
Chapter 61
2021-07-24
 14.9k  752
62
Chapter 62
2021-07-27
 15.8k  981
63
Chapter 63
2021-07-31
 15k  841
64
Chapter 64
2021-08-03
 15.8k  891
65
Chapter 65
2021-08-07
 14.1k  530
66
Chapter 66
2021-08-10
 13.7k  1.1k
67
Chapter 67
2021-08-14
 13.4k  970
68
Chapter 68
2021-08-17
 13.2k  732
69
Chapter 69
2021-08-21
 13.1k  648
70
Chapter 70
2021-08-24
 15.3k  1.2k
71
Chapter 71
2021-08-28
 13.9k  1.2k
72
Chapter 72
2021-08-31
 13.7k  814
73
Chapter 73
2021-09-04
 16.3k  1.6k
74
Chapter 74
2021-09-07
 15.6k  869
75
Chapter 75
2021-09-11
 16.4k  1.5k
76
Chapter 76
2021-09-14
 14.3k  662
77
Chapter 77
2021-09-18
 15.3k  921
78
Chapter 78
2021-09-21
 14.6k  1.4k
79
Chapter 79
2021-09-25
 14.2k  792
80
Chapter 80
2021-09-28
 14.6k  1.1k
81
Chapter 81
2021-10-02
 13.7k  1.2k
82
Chapter 82
2021-10-05
 13.4k  854
83
Chapter 83
2021-10-09
 12.9k  796
84
Chapter 84
2021-10-12
 12.5k  1.4k
85
Chapter 85
2021-10-16
 11.5k  756
86
Chapter 86
2021-10-19
 12k  947
87
Chapter 87
2021-10-23
 11.2k  627
88
Chapter 88
2021-10-26
 11.5k  753
89
Chapter 89
2021-10-30
 10.5k  470
90
Chapter 90
2021-11-02
 10.2k  548
91
Chapter 91
2021-11-06
 9.9k  289
92
Chapter 92
2021-11-06
 10.3k  431
93
Chapter 93
2021-11-06
 10k  474
94
Chapter 94
2021-11-06
 9.6k  445
95
Chapter 95
2021-11-06
 9.5k  331
96
Chapter 96
2021-11-06
 10.6k  1.3k
97
Chapter 97
2021-11-06
 10.4k  211
98
Chapter 98
2021-11-06
 10.4k  708
99
Chapter 99
2021-11-06
 10.8k  398
100
Chapter 100
2021-11-06
 10.4k  459
101
Chapter 101
2021-11-06
 12k  1.5k
102
Chapter 102
2021-11-09
 10.7k  1.2k
103
Chapter 103
2021-11-13
 10.8k  642
104
Chapter 104
2021-11-16
 10.7k  973
105
Chapter 105
2021-11-20
 10.6k  948
106
Chapter 106
2021-11-23
 9.9k  680
107
Chapter 107
2021-11-27
 10.2k  520
108
Chapter 108
2021-11-30
 10.3k  640
109
Chapter 109
2021-12-04
 10.1k  651
110
Chapter 110
2021-12-07
 9.6k  683
111
Chapter 111
2021-12-11
 9.7k  469
112
Chapter 112
2021-12-14
 8.6k  332
113
Chapter 113
2021-12-18
 8.3k  406
114
Chapter 114
2021-12-21
 8.8k  577
115
Chapter 115
2021-12-25
 8.9k  532
116
Chapter 116
2021-12-28
 9k  442
117
Chapter 117
2022-01-01
 8.7k  430
118
Chapter 118
2022-01-04
 8.5k  476
119
Chapter 119
2022-01-08
 8.4k  456
120
Chapter 120
2022-01-11
 7.7k  300
121
Chapter 121
2022-01-15
 8.1k  504
122
Chapter 122
2022-01-18
 7.2k  420
123
Chapter 123
2022-01-22
 6.9k  225
124
Chapter 124
2022-01-25
 6.9k  287
125
Chapter 125
2022-01-29
 7.1k  352
126
Chapter 126
2022-02-01
 7.2k  318
127
Chapter 127
2022-02-05
 6.4k  195
128
Chapter 128
2022-02-08
 6.6k  252
129
Chapter 129
2022-02-12
 6.4k  355
130
Chapter 130
2022-02-15
 6.8k  379
131
Chapter 131
2022-02-19
 7.4k  409
132
Chapter 132
2022-02-22
 7.1k  298
133
Chapter 133
2022-02-26
 6.4k  206
134
Chapter 134
2022-03-01
 6.1k  372
135
Chapter 135
2022-03-05
 5.9k  166
136
Chapter 136
2022-03-08
 6.3k  345
137
Chapter 137
2022-03-12
 6.1k  297
138
Chapter 138
2022-03-15
 6.2k  285
139
Chapter 139
2022-03-19
 5.9k  305
140
Chapter 140
2022-03-22
 5.5k  189
141
Chapter 141
2022-03-26
 5.8k  217
142
Chapter 142
2022-03-29
 5.4k  224
143
Chapter 143
2022-04-02
 5.2k  191
144
Chapter 144
2022-04-05
 5.8k  320
145
Chapter 145
2022-04-09
 5.5k  290
146
Chapter 146
2022-04-12
 5k  329
147
Chapter 147
2022-04-16
 5.2k  238
148
Chapter 148
2022-04-19
 5k  207
149
Chapter 149
2022-04-23
 4.9k  275
150
Chapter 150
2022-04-26
 5k  233
151
Chapter 151
2022-04-30
 5.5k  287
152
Chapter 152
2022-05-03
 5k  287
153
Chapter 153
2022-05-07
 4.4k  151
154
Chapter 154
2022-05-10
 4k  169
155
Chapter 155
2022-05-14
 4.8k  225
156
Chapter 156
2022-05-17
 3.9k  123
157
Chapter 157
2022-05-21
 4.3k  164
158
Chapter 158
2022-05-24
 3.8k  184
159
Chapter 159
2022-05-28
 4k  136
160
Chapter 160
2022-05-31
 4.1k  150
161
Chapter 161
2022-06-04
 3.7k  112
162
Chapter 162
2022-06-07
 3.6k  167
163
Chapter 163
2022-06-11
 3.6k  156
164
Chapter 164
2022-06-14
 4k  198
165
Chapter 165
2022-06-21
 4.2k  254
166
Chapter 166
2022-06-28
 3.8k  229
167
Chapter 167
2022-07-05
 4.2k  210
168
Chapter 168
2022-07-12
 3.5k  180
169
Chapter 169
2022-07-19
 3.8k  135
170
Chapter 170
2022-07-26
 3.9k  183
171
Chapter 171
2022-08-02
 3.6k  139
172
Chapter 172
2022-08-09
 3.8k  138
173
Chapter 173
2022-08-16
 3.9k  177
174
Chapter 174
2022-08-23
 3.8k  159
175
Chapter 175
2022-08-30
 3.9k  160
176
Chapter 176
2022-09-06
 4k  244
177
Chapter 177
2022-09-24
 3.8k  116
178
Chapter 178
2022-10-01
 6.6k  990
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Brotherly
Brotherly
Đam mỹ/Đang cập nhật/LGBT+
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Đã Full/Ngọt sủng/Trùng sinh/Cung đình
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Phù thủy/Oan gia
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook