MangaToon
Hoàng Hậu Bận Lắm
Hoàng Hậu Bận Lắm
Đã Full
25.8M
4.6
Tên tác giả: iQiyi Comics

Ta - 19 tuổi xuyên không về triều đại trong quá khứ, cứ nghĩ phải đi lên từ cung nữ chịu nhiều tủi nhục, nhưng nào ngờ lại làm luôn hoàng hậu đứng trên vạn người, mẫu nghi thiên hạ đầy oai phong. Cũng may ta xem khá nhiều phim cung đấu nên các mánh khóe của phi tần không làm khó được ta đâu...

Truyện này do iQiyi Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 214 chương    /    (34630)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-03-30
 21.1k  2.4k
2
Chapter 2
2020-03-30
 17.1k  740
3
Chapter 3
2020-03-30
 17.3k  673
4
Chapter 4
2020-03-30
 17.5k  652
5
Chapter 5
2020-03-30
 16.7k  887
6
Chapter 6
2020-03-30
 15.1k  631
7
Chapter 7
2020-03-30
 14.6k  902
8
Chapter 8
2020-03-30
 14.3k  700
9
Chapter 9
2020-03-30
 14.2k  362
10
Chapter 10
2020-03-30
 15.7k  1.3k
11
Chapter 11
2020-04-03
 14.9k  951
12
Chapter 12
2020-04-05
 14.7k  1k
13
Chapter 13
2020-04-10
 14.8k  673
14
Chapter 14
2020-04-12
 14.1k  596
15
Chapter 15
2020-04-17
 12.8k  486
16
Chapter 16
2020-04-19
 13.8k  797
17
Chapter 17
2020-04-24
 13.5k  654
18
Chapter 18
2020-04-26
 13k  862
19
Chapter 19
2020-05-01
 13.1k  852
20
Chapter 20
2020-05-03
 12.1k  1.1k
21
Chapter 21
2020-05-08
 10.9k  591
22
Chapter 22
2020-05-10
 10k  419
23
Chapter 23
2020-05-15
 9.4k  421
24
Chapter 24
2020-05-17
 8.6k  492
25
Chapter 25
2020-05-22
 8.2k  349
26
Chapter 26
2020-05-24
 7.5k  299
27
Chapter 27
2020-05-29
 7.3k  317
28
Chapter 28
2020-05-31
 6.8k  298
29
Chapter 29
2020-06-05
 6.7k  284
30
Chapter 30
2020-06-07
 6.8k  356
31
Chapter 31
2020-06-12
 6.2k  211
32
Chapter 32
2020-06-14
 5.9k  385
33
Chapter 33
2020-06-19
 5.8k  271
34
Chapter 34
2020-06-21
 6k  262
35
Chapter 35
2020-06-26
 5.2k  217
36
Chapter 36
2020-06-28
 5.4k  375
37
Chapter 37
2020-07-03
 5k  136
38
Chapter 38
2020-07-05
 5.4k  296
39
Chapter 39
2020-07-10
 5.3k  229
40
Chapter 40
2020-07-12
 5.4k  248
41
Chapter 41
2020-07-17
 4.8k  143
42
Chapter 42
2020-07-19
 4.8k  173
43
Chapter 43
2020-07-24
 4.6k  287
44
Chapter 44
2020-07-26
 5.2k  618
45
Chapter 45
2020-07-31
 4.9k  287
46
Chapter 46
2020-08-02
 4.6k  199
47
Chapter 47
2020-08-07
 4.1k  126
48
Chapter 48
2020-08-09
 4k  304
49
Chapter 49
2020-08-14
 4.1k  188
50
Chapter 50
2020-08-16
 4k  201
51
Chapter 51
2020-08-21
 4k  118
52
Chapter 52
2020-08-23
 3.9k  112
53
Chapter 53
2020-08-26
 3.4k  149
54
Chapter 54
2020-08-26
 3.1k  80
55
Chapter 55
2020-08-26
 2.8k  79
56
Chapter 56
2020-08-26
 2.7k  39
57
Chapter 57
2020-08-26
 2.8k  45
58
Chapter 58
2020-08-26
 2.7k  55
59
Chapter 59
2020-08-26
 2.6k  67
60
Chapter 60
2020-08-26
 2.7k  71
61
Chapter 61
2020-08-26
 2.6k  106
62
Chapter 62
2020-08-26
 3k  134
63
Chapter 63
2020-08-28
 2.7k  59
64
Chapter 64
2020-08-30
 2.9k  121
65
Chapter 65
2020-09-04
 2.7k  50
66
Chapter 66
2020-09-06
 2.6k  78
67
Chapter 67
2020-09-11
 2.3k  50
68
Chapter 68
2020-09-13
 2.3k  81
69
Chapter 69
2020-09-18
 2.2k  53
70
Chapter 70
2020-09-20
 2.1k  39
71
Chapter 71
2020-09-25
 1.9k  59
72
Chapter 72
2020-09-27
 1.9k  53
73
Chapter 73
2020-10-02
 1.7k  56
74
Chapter 74
2020-10-04
 1.8k  50
75
Chapter 75
2020-10-09
 1.8k  45
76
Chapter 76
2020-10-11
 1.8k  33
77
Chapter 77
2020-10-16
 1.7k  64
78
Chapter 78
2020-10-18
 1.7k  70
79
Chapter 79
2020-10-23
 1.7k  47
80
Chapter 80
2020-10-25
 1.6k  46
81
Chapter 81
2020-10-30
 1.5k  52
82
Chapter 82
2020-11-01
 1.5k  29
83
Chapter 83
2020-11-06
 1.5k  24
84
Chapter 84
2020-11-08
 1.5k  66
85
Chapter 85
2020-11-13
 1.4k  21
86
Chapter 86
2020-11-15
 1.5k  99
87
Chapter 87
2020-11-20
 1.4k  71
88
Chapter 88
2020-11-22
 1.3k  48
89
Chapter 89
2020-11-26
 1.1k  22
90
Chapter 90
2020-11-26
 1.1k  24
91
Chapter 91
2020-11-26
 1.1k  34
92
Chapter 92
2020-11-26
 1.1k  35
93
Chapter 93
2020-11-26
 1.1k  32
94
Chapter 94
2020-11-26
 1k  34
95
Chapter 95
2020-11-26
 1k  22
96
Chapter 96
2020-11-26
 1k  26
97
Chapter 97
2020-11-26
 1k  12
98
Chapter 98
2020-11-26
 1.2k  37
99
Chapter 99
2020-11-27
 1.3k  45
100
Chapter 100
2020-11-29
 1.4k  147
101
Chapter 101
2020-12-04
 1.2k  37
102
Chapter 102
2020-12-06
 1.3k  45
103
Chapter 103
2020-12-11
 1.2k  31
104
Chapter 104
2020-12-13
 1.2k  33
105
Chapter 105
2020-12-18
 1.2k  33
106
Chapter 106
2020-12-20
 1.1k  39
107
Chapter 107
2020-12-25
 1.1k  38
108
Chapter 108
2020-12-27
 1.2k  43
109
Chapter 109
2021-01-01
 1.1k  20
110
Chapter 110
2021-01-03
 1.1k  31
111
Chapter 111
2021-01-07
 915  24
112
Chapter 112
2021-01-07
 885  22
113
Chapter 113
2021-01-07
 906  18
114
Chapter 114
2021-01-07
 831  14
115
Chapter 115
2021-01-07
 859  31
116
Chapter 116
2021-01-07
 817  35
117
Chapter 117
2021-01-07
 832  29
118
Chapter 118
2021-01-07
 837  33
119
Chapter 119
2021-01-07
 825  20
120
Chapter 120
2021-01-07
 990  23
121
Chapter 121
2021-01-08
 997  28
122
Chapter 122
2021-01-10
 1k  34
123
Chapter 123
2021-01-15
 980  19
124
Chapter 124
2021-01-17
 1k  22
125
Chapter 125
2021-01-22
 910  29
126
Chapter 126
2021-01-24
 941  42
127
Chapter 127
2021-01-29
 918  38
128
Chapter 128
2021-01-31
 948  26
129
Chapter 129
2021-02-05
 889  59
130
Chapter 130
2021-02-07
 902  52
131
Chapter 131
2021-02-12
 942  45
132
Chapter 132
2021-02-14
 985  39
133
Chapter 133
2021-02-19
 960  50
134
Chapter 134
2021-02-21
 1k  88
135
Chapter 135
2021-02-26
 973  48
136
Chapter 136
2021-02-28
 934  33
137
Chapter 137
2021-03-05
 863  43
138
Chapter 138
2021-03-07
 918  43
139
Chapter 139
2021-03-12
 877  31
140
Chapter 140
2021-03-14
 924  76
141
Chapter 141
2021-03-19
 825  42
142
Chapter 142
2021-03-21
 918  61
143
Chapter 143
2021-03-26
 900  56
144
Chapter 144
2021-03-28
 1k  60
145
Chapter 145
2021-04-02
 1k  38
146
Chapter 146
2021-04-04
 1.1k  77
147
Chapter 147
2021-04-09
 955  34
148
Chapter 148
2021-04-11
 1k  77
149
Chapter 149
2021-04-16
 968  39
150
Chapter 150
2021-04-18
 1.1k  78
151
Chapter 151
2021-04-23
 1k  37
152
Chapter 152
2021-04-25
 959  58
153
Chapter 153
2021-04-30
 929  47
154
Chapter 154
2021-05-02
 941  51
155
Chapter 155
2021-05-07
 1.3k  174
156
Chapter 156
2021-10-12
 753  59
157
Chapter 157
2021-10-13
 789  67
158
Chapter 158
2021-10-19
 654  39
159
Chapter 159
2021-10-20
 670  33
160
Chapter 160
2021-10-26
 629  37
161
Chapter 161
2021-10-27
 652  37
162
Chapter 162
2021-11-02
 601  43
163
Chapter 163
2021-11-03
 572  59
164
Chapter 164
2021-11-09
 603  47
165
Chapter 165
2021-11-10
 591  40
166
Chapter 166
2021-11-11
 551  35
167
Chapter 167
2021-11-11
 534  19
168
Chapter 168
2021-11-11
 544  30
169
Chapter 169
2021-11-11
 538  29
170
Chapter 170
2021-11-11
 559  47
171
Chapter 171
2021-11-11
 547  21
172
Chapter 172
2021-11-11
 752  106
173
Chapter 173
2021-11-16
 656  61
174
Chapter 174
2021-11-17
 700  58
175
Chapter 175
2021-11-23
 651  60
176
Chapter 176
2021-11-24
 711  52
177
Chapter 177
2021-11-30
 621  50
178
Chapter 178
2021-12-01
 657  59
179
Chapter 179
2021-12-07
 609  47
180
Chapter 180
2021-12-08
 636  58
181
Chapter 181
2021-12-14
 600  41
182
Chapter 182
2021-12-15
 643  75
183
Chapter 183
2021-12-21
 631  50
184
Chapter 184
2021-12-28
 629  143
185
Chapter 185
2022-01-04
 629  60
186
Chapter 186
2022-01-11
 631  47
187
Chapter 187
2022-01-18
 610  70
188
Chapter 188
2022-01-25
 581  46
189
Chapter 189
2022-02-01
 615  42
190
Chapter 190
2022-02-08
 584  56
191
Chapter 191
2022-02-15
 605  71
192
Chapter 192
2022-02-22
 574  57
193
Chapter 193
2022-03-01
 537  69
194
Chapter 194
2022-03-08
 546  65
195
Chapter 195
2022-03-15
 531  52
196
Chapter 196
2022-03-22
 548  51
197
Chapter 197
2022-04-05
 545  51
198
Chapter 198
2022-04-12
 525  53
199
Chapter 199
2022-04-19
 518  31
200
Chapter 200
2022-04-26
 510  40
201
Chapter 201
2022-05-03
 500  39
202
Chapter 202
2022-05-10
 467  35
203
Chapter 203
2022-05-17
 458  45
204
Chapter 204
2022-05-24
 502  51
205
Chapter 205
2022-06-10
 474  34
206
Chapter 206
2022-06-17
 481  30
207
Chapter 207
2022-07-01
 458  36
208
Chapter 208
2022-07-08
 449  41
209
Chapter 209
2022-07-15
 478  28
210
Chapter 210
2022-07-22
 438  23
211
Chapter 211
2022-07-29
 450  38
212
Chapter 212
2022-08-12
 474  38
213
Chapter 213
2022-08-19
 531  38
214
Chapter 214
2022-08-26
 1.2k  215
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Phượng Hoàng Vu Phi
Phượng Hoàng Vu Phi
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tình yêu/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Số mệnh/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Chiếm hữu cao/Trung thành
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Tình yêu/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Nghịch tập/Nham hiểm
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook