MangaToon
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Tiếp tục cập nhật
13.2M
4.5
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Việt xuyên vào đại lục Hồng Mông, nhưng lại bị nhốt trong cùng một ngày tròn 10 vạn năm. Dù y làm cách nào thì sau khi trời sáng vẫn về lại ngày hôm qua. Trong 10 vạn năm, Lâm Việt đã học được tất cả tri thức, tìm hiểu được bí mật của cường giả của vô số tông môn, cũng dần chấp nhận rằng bản thân không thoát khỏi vòng luân hồi... Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của 10 vạn năm đó, Lâm Việt đoạt đi vị hôn thê của Thất Nghiệp Ma Hoàng, chắt đứt cánh tay con trai của Thái thượng trưởng lão, sau khi gây ra đại họa, lại phát hiện ngày mới đã bắt đầu...

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 360 chương    /    (12779)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-06-22
 6.7k  1.3k
2
Chapter 2
2021-06-30
 4.3k  452
3
Chapter 3
2021-06-30
 4k  257
4
Chapter 4
2021-06-30
 4.2k  213
5
Chapter 5
2021-06-30
 3.8k  121
6
Chapter 6
2021-06-30
 3.8k  132
7
Chapter 7
2021-06-30
 3.9k  101
8
Chapter 8
2021-06-30
 3.5k  99
9
Chapter 9
2021-06-30
 3.5k  138
10
Chapter 10
2021-06-30
 3.6k  132
11
Chapter 11
2021-07-04
 4.2k  109
12
Chapter 12
2021-07-07
 3.7k  72
13
Chapter 13
2021-07-11
 3.1k  102
14
Chapter 14
2021-07-14
 3.1k  90
15
Chapter 15
2021-07-18
 3.2k  81
16
Chapter 16
2021-07-21
 3.1k  80
17
Chapter 17
2021-07-25
 3.1k  135
18
Chapter 18
2021-07-28
 2.8k  81
19
Chapter 19
2021-07-30
 2.7k  107
20
Chapter 20
2021-07-30
 2.6k  60
21
Chapter 21
2021-07-30
 2.8k  75
22
Chapter 22
2021-07-30
 2.8k  74
23
Chapter 23
2021-07-30
 2.8k  54
24
Chapter 24
2021-07-30
 2.8k  68
25
Chapter 25
2021-07-30
 2.8k  56
26
Chapter 26
2021-07-30
 2.6k  63
27
Chapter 27
2021-07-30
 2.5k  68
28
Chapter 28
2021-07-30
 2.6k  64
29
Chapter 29
2021-08-01
 2.7k  107
30
Chapter 30
2021-08-04
 2.5k  75
31
Chapter 31
2021-08-08
 2.5k  58
32
Chapter 32
2021-08-11
 2.5k  68
33
Chapter 33
2021-08-15
 2.9k  53
34
Chapter 34
2021-08-18
 2.5k  58
35
Chapter 35
2021-08-22
 2.4k  84
36
Chapter 36
2021-08-25
 2.4k  69
37
Chapter 37
2021-08-29
 2.4k  60
38
Chapter 38
2021-09-01
 2.3k  60
39
Chapter 39
2021-09-05
 2.3k  61
40
Chapter 40
2021-09-08
 2.3k  80
41
Chapter 41
2021-09-12
 2.3k  119
42
Chapter 42
2021-09-15
 2.2k  47
43
Chapter 43
2021-09-19
 2.2k  32
44
Chapter 44
2021-09-22
 2.1k  34
45
Chapter 45
2021-09-26
 2.1k  43
46
Chapter 46
2021-09-29
 2.1k  33
47
Chapter 47
2021-10-03
 2.1k  44
48
Chapter 48
2021-10-06
 2k  52
49
Chapter 49
2021-10-10
 2.1k  67
50
Chapter 50
2021-10-13
 2.1k  75
51
Chapter 51
2021-10-17
 2.1k  47
52
Chapter 52
2021-10-20
 2k  38
53
Chapter 53
2021-10-24
 2k  47
54
Chapter 54
2021-10-27
 2k  30
55
Chapter 55
2021-10-31
 2k  41
56
Chapter 56
2021-11-03
 2k  33
57
Chapter 57
2021-11-07
 1.9k  108
58
Chapter 58
2021-11-10
 1.9k  39
59
Chapter 59
2021-11-14
 2k  80
60
Chapter 60
2021-11-17
 1.9k  53
61
Chapter 61
2021-11-21
 1.9k  52
62
Chapter 62
2021-11-24
 1.8k  42
63
Chapter 63
2021-11-28
 1.8k  44
64
Chapter 64
2021-12-01
 1.8k  29
65
Chapter 65
2021-12-05
 1.8k  48
66
Chapter 66
2021-12-08
 1.8k  59
67
Chapter 67
2021-12-12
 1.8k  63
68
Chapter 68
2021-12-15
 1.7k  42
69
Chapter 69
2021-12-19
 1.7k  42
70
Chapter 70
2021-12-22
 1.7k  49
71
Chapter 71
2021-12-26
 1.7k  45
72
Chapter 72
2021-12-29
 1.6k  29
73
Chapter 73
2022-01-02
 1.6k  45
74
Chapter 74
2022-01-05
 1.6k  46
75
Chapter 75
2022-01-09
 1.6k  45
76
Chapter 76
2022-01-12
 1.6k  60
77
Chapter 77
2022-01-16
 1.7k  95
78
Chapter 78
2022-01-19
 1.7k  124
79
Chapter 79
2022-01-23
 1.5k  36
80
Chapter 80
2022-01-26
 1.5k  46
81
Chapter 81
2022-01-30
 1.5k  43
82
Chapter 82
2022-02-02
 1.5k  40
83
Chapter 83
2022-02-06
 1.5k  64
84
Chapter 84
2022-02-09
 1.5k  52
85
Chapter 85
2022-02-13
 1.5k  56
86
Chapter 86
2022-02-16
 1.5k  47
87
Chapter 87
2022-02-20
 1.5k  51
88
Chapter 88
2022-02-23
 1.5k  43
89
Chapter 89
2022-02-27
 1.5k  24
90
Chapter 90
2022-03-02
 1.5k  52
91
Chapter 91
2022-03-06
 1.4k  28
92
Chapter 92
2022-03-09
 1.5k  41
93
Chapter 93
2022-03-13
 1.4k  51
94
Chapter 94
2022-03-16
 1.4k  59
95
Chapter 95
2022-03-20
 1.4k  32
96
Chapter 96
2022-03-23
 1.4k  34
97
Chapter 97
2022-03-27
 1.3k  43
98
Chapter 98
2022-03-30
 1.4k  30
99
Chapter 99
2022-04-03
 1.3k  30
100
Chapter 100
2022-04-06
 1.3k  27
101
Chapter 101
2022-04-10
 1.4k  39
102
Chapter 102
2022-04-13
 1.3k  63
103
Chapter 103
2022-04-17
 1.3k  44
104
Chapter 104
2022-04-20
 1.3k  51
105
Chapter 105
2022-04-24
 1.3k  36
106
Chapter 106
2022-04-27
 1.3k  30
107
Chapter 107
2022-05-01
 1.3k  53
108
Chapter 108
2022-05-04
 1.3k  41
109
Chapter 109
2022-05-08
 1.3k  42
110
Chapter 110
2022-05-11
 1.2k  27
111
Chapter 111
2022-05-15
 1.3k  36
112
Chapter 112
2022-05-18
 1.2k  48
113
Chapter 113
2022-05-22
 1.2k  33
114
Chapter 114
2022-05-25
 1.2k  34
115
Chapter 115
2022-05-29
 1.2k  29
116
Chapter 116
2022-06-01
 1.2k  24
117
Chapter 117
2022-06-03
 1.2k  52
118
Chapter 118
2022-06-03
 1.2k  43
119
Chapter 119
2022-06-03
 1.2k  26
120
Chapter 120
2022-06-03
 1.2k  41
121
Chapter 121
2022-06-03
 1.2k  81
122
Chapter 122
2022-06-03
 1.1k  29
123
Chapter 123
2022-06-03
 1.2k  45
124
Chapter 124
2022-06-05
 1.2k  37
125
Chapter 125
2022-06-08
 1.2k  30
126
Chapter 126
2022-06-12
 1.2k  28
127
Chapter 127
2022-06-15
 1.2k  35
128
Chapter 128
2022-06-19
 1.2k  58
129
Chapter 129
2022-06-22
 1.2k  66
130
Chapter 130
2022-06-26
 1.1k  30
131
Chapter 131
2022-06-29
 1.1k  30
132
Chapter 132
2022-07-03
 1.1k  22
133
Chapter 133
2022-07-06
 1.1k  31
134
Chapter 134
2022-07-09
 1k  31
135
Chapter 135
2022-07-09
 1k  35
136
Chapter 136
2022-07-09
 986  15
137
Chapter 137
2022-07-09
 982  12
138
Chapter 138
2022-07-09
 994  13
139
Chapter 139
2022-07-09
 997  15
140
Chapter 140
2022-07-09
 991  17
141
Chapter 141
2022-07-09
 998  16
142
Chapter 142
2022-07-09
 997  14
143
Chapter 143
2022-07-09
 1k  11
144
Chapter 144
2022-07-10
 1.1k  49
145
Chapter 145
2022-07-13
 1k  106
146
Chapter 146
2022-07-17
 1k  96
147
Chapter 147
2022-07-20
 1.1k  61
148
Chapter 148
2022-07-24
 965  68
149
Chapter 149
2022-07-27
 1k  102
150
Chapter 150
2022-07-31
 977  66
151
Chapter 151
2022-08-03
 985  64
152
Chapter 152
2022-08-07
 967  72
153
Chapter 153
2022-08-10
 1k  152
154
Chapter 154
2022-08-14
 986  132
155
Chapter 155
2022-08-17
 940  31
156
Chapter 156
2022-08-21
 859  40
157
Chapter 157
2022-08-21
 834  25
158
Chapter 158
2022-08-21
 822  13
159
Chapter 159
2022-08-21
 828  22
160
Chapter 160
2022-08-21
 818  14
161
Chapter 161
2022-08-21
 803  13
162
Chapter 162
2022-08-21
 849  13
163
Chapter 163
2022-08-21
 820  19
164
Chapter 164
2022-08-21
 830  15
165
Chapter 165
2022-08-21
 847  52
166
Chapter 166
2022-08-21
 919  36
167
Chapter 167
2022-08-24
 909  27
168
Chapter 168
2022-08-28
 848  25
169
Chapter 169
2022-08-31
 853  25
170
Chapter 170
2022-09-04
 817  18
171
Chapter 171
2022-09-07
 805  25
172
Chapter 172
2022-09-11
 780  35
173
Chapter 173
2022-09-14
 780  24
174
Chapter 174
2022-09-18
 770  18
175
Chapter 175
2022-09-21
 734  13
176
Chapter 176
2022-09-25
 728  10
177
Chapter 177
2022-09-28
 715  14
178
Chapter 178
2022-10-02
 695  17
179
Chapter 179
2022-10-05
 702  13
180
Chapter 180
2022-10-09
 669  12
181
Chapter 181
2022-10-12
 679  12
182
Chapter 182
2022-10-16
 673  12
183
Chapter 183
2022-10-19
 649  10
184
Chapter 184
2022-10-23
 642  8
185
Chapter 185
2022-10-26
 645  13
186
Chapter 186
2022-10-30
 635  16
187
Chapter 187
2022-11-02
 645  13
188
Chapter 188
2022-11-06
 622  15
189
Chapter 189
2022-11-07
 592  17
190
Chapter 190
2022-11-07
 590  9
191
Chapter 191
2022-11-07
 586  3
192
Chapter 192
2022-11-07
 580  7
193
Chapter 193
2022-11-07
 586  4
194
Chapter 194
2022-11-07
 578  5
195
Chapter 195
2022-11-07
 588  14
196
Chapter 196
2022-11-09
 608  10
197
Chapter 197
2022-11-13
 596  17
198
Chapter 198
2022-11-16
 595  14
199
Chapter 199
2022-11-20
 581  10
200
Chapter 200
2022-11-23
 587  15
201
Chapter 201
2022-11-27
 558  9
202
Chapter 202
2022-11-30
 551  11
203
Chapter 203
2022-12-04
 541  18
204
Chapter 204
2022-12-07
 541  13
205
Chapter 205
2022-12-11
 533  9
206
Chapter 206
2022-12-14
 551  18
207
Chapter 207
2022-12-18
 517  11
208
Chapter 208
2022-12-21
 521  7
209
Chapter 209
2022-12-25
 498  8
210
Chapter 210
2022-12-28
 502  11
211
Chapter 211
2023-01-01
 516  11
212
Chapter 212
2023-01-04
 498  7
213
Chapter 213
2023-01-08
 479  5
214
Chapter 214
2023-01-11
 470  6
215
Chapter 215
2023-01-15
 471  15
216
Chapter 216
2023-01-18
 474  10
217
Chapter 217
2023-01-22
 469  8
218
Chapter 218
2023-01-25
 468  5
219
Chapter 219
2023-01-29
 440  6
220
Chapter 220
2023-01-29
 425  3
221
Chapter 221
2023-01-29
 434  7
222
Chapter 222
2023-01-29
 424  4
223
Chapter 223
2023-01-29
 422  4
224
Chapter 224
2023-01-29
 419  4
225
Chapter 225
2023-01-29
 422  5
226
Chapter 226
2023-01-29
 458  6
227
Chapter 227
2023-02-01
 462  6
228
Chapter 228
2023-02-05
 445  9
229
Chapter 229
2023-02-08
 452  15
230
Chapter 230
2023-02-12
 422  8
231
Chapter 231
2023-02-12
 412  6
232
Chapter 232
2023-02-12
 404  4
233
Chapter 233
2023-02-12
 409  3
234
Chapter 234
2023-02-12
 414  5
235
Chapter 235
2023-02-12
 413  7
236
Chapter 236
2023-02-12
 394  5
237
Chapter 237
2023-02-12
 439  11
238
Chapter 238
2023-02-15
 436  10
239
Chapter 239
2023-02-19
 410  14
240
Chapter 240
2023-02-22
 407  14
241
Chapter 241
2023-02-26
 406  10
242
Chapter 242
2023-03-01
 397  10
243
Chapter 243
2023-03-05
 394  9
244
Chapter 244
2023-03-08
 387  9
245
Chapter 245
2023-03-12
 381  11
246
Chapter 246
2023-03-15
 376  7
247
Chapter 247
2023-03-19
 385  5
248
Chapter 248
2023-03-22
 379  4
249
Chapter 249
2023-03-26
 368  8
250
Chapter 250
2023-03-29
 362  10
251
Chapter 251
2023-04-02
 346  4
252
Chapter 252
2023-04-02
 341  7
253
Chapter 253
2023-04-02
 336  3
254
Chapter 254
2023-04-02
 336  4
255
Chapter 255
2023-04-02
 334  3
256
Chapter 256
2023-04-02
 333  3
257
Chapter 257
2023-04-02
 330  4
258
Chapter 258
2023-04-02
 366  8
259
Chapter 259
2023-04-05
 367  11
260
Chapter 260
2023-04-09
 350  9
261
Chapter 261
2023-04-12
 354  12
262
Chapter 262
2023-04-16
 339  8
263
Chapter 263
2023-04-19
 339  17
264
Chapter 264
2023-04-23
 363  9
265
Chapter 265
2023-04-26
 349  50
266
Chapter 266
2023-04-30
 337  57
267
Chapter 267
2023-05-03
 329  5
268
Chapter 268
2023-05-07
 325  6
269
Chapter 269
2023-05-10
 320  14
270
Chapter 270
2023-05-14
 306  9
271
Chapter 271
2023-05-17
 319  10
272
Chapter 272
2023-05-21
 328  11
273
Chapter 273
2023-05-24
 309  12
274
Chapter 274
2023-05-28
 310  6
275
Chapter 275
2023-05-31
 306  12
276
Chapter 276
2023-06-04
 315  8
277
Chapter 277
2023-06-07
 309  8
278
Chapter 278
2023-06-11
 305  15
279
Chapter 279
2023-06-18
 292  12
280
Chapter 280
2023-06-21
 293  13
281
Chapter 281
2023-06-25
 284  14
282
Chapter 282
2023-06-28
 280  9
283
Chapter 283
2023-07-02
 276  5
284
Chapter 284
2023-07-05
 270  8
285
Chapter 285
2023-07-09
 266  10
286
Chapter 286
2023-07-12
 265  9
287
Chapter 287
2023-07-16
 251  7
288
Chapter 288
2023-07-19
 255  25
289
Chapter 289
2023-07-23
 256  8
290
Chapter 290
2023-07-26
 237  7
291
Chapter 291
2023-07-28
 237  3
292
Chapter 292
2023-07-28
 225  4
293
Chapter 293
2023-07-28
 220  3
294
Chapter 294
2023-07-28
 223  5
295
Chapter 295
2023-07-28
 233  10
296
Chapter 296
2023-07-30
 236  11
297
Chapter 297
2023-08-02
 232  13
298
Chapter 298
2023-08-06
 229  11
299
Chapter 299
2023-08-09
 239  17
300
Chapter 300
2023-08-13
 231  11
301
Chapter 301
2023-08-16
 235  15
302
Chapter 302
2023-08-20
 224  10
303
Chapter 303
2023-08-23
 231  8
304
Chapter 304
2023-08-27
 223  11
305
Chapter 305
2023-08-30
 201  6
306
Chapter 306
2023-09-03
 207  8
307
Chapter 307
2023-09-06
 201  6
308
Chapter 308
2023-09-10
 186  8
309
Chapter 309
2023-09-12
 180  6
310
Chapter 310
2023-09-12
 176  2
311
Chapter 311
2023-09-12
 172  2
312
Chapter 312
2023-09-12
 165  3
313
Chapter 313
2023-09-12
 179  5
314
Chapter 314
2023-09-13
 191  7
315
Chapter 315
2023-09-17
 191  11
316
Chapter 316
2023-09-20
 183  6
317
Chapter 317
2023-09-24
 182  6
318
Chapter 318
2023-09-27
 177  6
319
Chapter 319
2023-10-01
 189  9
320
Chapter 320
2023-10-04
 181  4
321
Chapter 321
2023-10-08
 182  6
322
Chapter 322
2023-10-11
 179  5
323
Chapter 323
2023-10-15
 167  4
324
Chapter 324
2023-10-18
 167  9
325
Chapter 325
2023-10-22
 173  10
326
Chapter 326
2023-10-25
 170  7
327
Chapter 327
2023-10-29
 171  7
328
Chapter 328
2023-11-01
 161  12
329
Chapter 329
2023-11-05
 155  7
330
Chapter 330
2023-11-08
 151  5
331
Chapter 331
2023-11-12
 139  6
332
Chapter 332
2023-11-15
 136  6
333
Chapter 333
2023-11-19
 132  7
334
Chapter 334
2023-11-22
 139  6
335
Chapter 335
2023-11-26
 139  10
336
Chapter 336
2023-11-29
 137  6
337
Chapter 337
2023-12-03
 133  7
338
Chapter 338
2023-12-06
 133  9
339
Chapter 339
2023-12-10
 129  6
340
Chapter 340
2023-12-13
 138  6
341
Chapter 341
2023-12-17
 129  7
342
Chapter 342
2023-12-20
 129  7
343
Chapter 343
2023-12-24
 132  9
344
Chapter 344
2023-12-27
 129  3
345
Chapter 345
2023-12-31
 123  4
346
Chapter 346
2024-01-03
 131  8
347
Chapter 347
2024-01-07
 116  6
348
Chapter 348
2024-01-10
 118  5
349
Chapter 349
2024-01-14
 116  6
350
Chapter 350
2024-01-17
 110  6
351
Chapter 351
2024-01-21
 108  4
352
Chapter 352
2024-01-24
 109  4
353
Chapter 353
2024-01-28
 104  3
354
Chapter 354
2024-01-31
 100  5
355
Chapter 355
2024-02-04
 105  4
356
Chapter 356
2024-02-07
 105  6
357
Chapter 357
2024-02-11
 96  4
358
Chapter 358
2024-02-14
 90  4
359
Chapter 359
2024-02-18
 88  3
360
Chapter 360
2024-02-21
 68  4
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Hành động/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Cơ giáp/Đánh quái thăng cấp
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Huyền huyễn
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Kinh dị/Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook