MangaToon
Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn
Đã Full
26.5M
4.6
Tên tác giả: iReader

Thần - Đàm Vân bị phản bội, sau khi ngủ say vạn kiếp lại trở về ngày đầu khi gia tộc bị diệt môn, cha bị giết, người trong tộc bị sỉ nhục. Lần này Đàm Vân có thần hồn, chàng quyết tâm báo thù những kẻ đó! Không giết nữ nhân? Tra nữ làm hại người thân của ta không thể sống quá một chương! Dám động vào vị hôn thê của ta? Dù ngươi có địa vị cao đến đâu cũng phải bẹp dưới tay ta!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 243 chương    /    (20721)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-07-07
 12.2k  1.4k
2
Chapter 2
2021-07-20
 9.2k  465
3
Chapter 3
2021-07-21
 8.6k  429
4
Chapter 4
2021-07-21
 7.9k  231
5
Chapter 5
2021-07-21
 7.7k  454
6
Chapter 6
2021-07-21
 7.8k  244
7
Chapter 7
2021-07-21
 7k  234
8
Chapter 8
2021-07-21
 6.8k  123
9
Chapter 9
2021-07-21
 7.1k  184
10
Chapter 10
2021-07-21
 6.6k  146
11
Chapter 11
2021-07-22
 6.4k  177
12
Chapter 12
2021-07-26
 6.2k  138
13
Chapter 13
2021-07-29
 6.1k  190
14
Chapter 14
2021-08-02
 5.9k  133
15
Chapter 15
2021-08-05
 5.8k  179
16
Chapter 16
2021-08-09
 5.7k  161
17
Chapter 17
2021-08-12
 5.8k  175
18
Chapter 18
2021-08-15
 5.5k  248
19
Chapter 19
2021-08-15
 5.4k  115
20
Chapter 20
2021-08-15
 5.9k  166
21
Chapter 21
2021-08-15
 5.5k  145
22
Chapter 22
2021-08-15
 5.1k  128
23
Chapter 23
2021-08-15
 5.2k  67
24
Chapter 24
2021-08-15
 5.2k  206
25
Chapter 25
2021-08-15
 5k  192
26
Chapter 26
2021-08-15
 5.2k  367
27
Chapter 27
2021-08-15
 5.2k  107
28
Chapter 28
2021-08-16
 5k  144
29
Chapter 29
2021-08-19
 4.9k  135
30
Chapter 30
2021-08-23
 4.7k  77
31
Chapter 31
2021-08-26
 5k  131
32
Chapter 32
2021-08-30
 5.2k  226
33
Chapter 33
2021-09-02
 4.7k  126
34
Chapter 34
2021-09-06
 4.8k  179
35
Chapter 35
2021-09-09
 4.5k  163
36
Chapter 36
2021-09-13
 4.5k  158
37
Chapter 37
2021-09-16
 4.6k  125
38
Chapter 38
2021-09-20
 4.5k  127
39
Chapter 39
2021-09-23
 4.3k  130
40
Chapter 40
2021-09-27
 4.1k  103
41
Chapter 41
2021-09-30
 3.9k  83
42
Chapter 42
2021-10-02
 3.9k  89
43
Chapter 43
2021-10-02
 3.9k  107
44
Chapter 44
2021-10-02
 3.8k  61
45
Chapter 45
2021-10-02
 3.7k  37
46
Chapter 46
2021-10-02
 3.8k  59
47
Chapter 47
2021-10-02
 3.8k  47
48
Chapter 48
2021-10-02
 4k  81
49
Chapter 49
2021-10-02
 3.9k  71
50
Chapter 50
2021-10-02
 3.8k  36
51
Chapter 51
2021-10-02
 3.8k  63
52
Chapter 52
2021-10-04
 3.8k  72
53
Chapter 53
2021-10-07
 4k  75
54
Chapter 54
2021-10-11
 3.8k  64
55
Chapter 55
2021-10-14
 3.8k  64
56
Chapter 56
2021-10-18
 3.8k  77
57
Chapter 57
2021-10-21
 3.5k  109
58
Chapter 58
2021-10-25
 3.5k  85
59
Chapter 59
2021-10-28
 3.4k  42
60
Chapter 60
2021-11-01
 3.5k  239
61
Chapter 61
2021-11-04
 3.4k  59
62
Chapter 62
2021-11-08
 3.5k  34
63
Chapter 63
2021-11-11
 3.4k  56
64
Chapter 64
2021-11-15
 3.4k  47
65
Chapter 65
2021-11-18
 3.4k  75
66
Chapter 66
2021-11-22
 3.4k  78
67
Chapter 67
2021-11-25
 3.4k  105
68
Chapter 68
2021-11-29
 3.3k  60
69
Chapter 69
2021-12-02
 3.5k  94
70
Chapter 70
2021-12-06
 3.3k  47
71
Chapter 71
2021-12-09
 4.2k  117
72
Chapter 72
2021-12-11
 3.5k  85
73
Chapter 73
2021-12-11
 3.2k  70
74
Chapter 74
2021-12-11
 3.1k  31
75
Chapter 75
2021-12-11
 3.1k  30
76
Chapter 76
2021-12-11
 3.2k  33
77
Chapter 77
2021-12-11
 3.3k  56
78
Chapter 78
2021-12-11
 3.2k  90
79
Chapter 79
2021-12-11
 3.1k  38
80
Chapter 80
2021-12-11
 3.1k  27
81
Chapter 81
2021-12-11
 3.2k  63
82
Chapter 82
2021-12-13
 3.3k  89
83
Chapter 83
2021-12-16
 3.2k  119
84
Chapter 84
2021-12-20
 3.1k  91
85
Chapter 85
2021-12-23
 3.1k  97
86
Chapter 86
2021-12-27
 3k  83
87
Chapter 87
2021-12-30
 3.1k  135
88
Chapter 88
2022-01-03
 3k  91
89
Chapter 89
2022-01-06
 3k  92
90
Chapter 90
2022-01-10
 2.9k  65
91
Chapter 91
2022-01-13
 2.9k  78
92
Chapter 92
2022-01-17
 2.9k  56
93
Chapter 93
2022-01-20
 2.9k  63
94
Chapter 94
2022-01-22
 2.7k  37
95
Chapter 95
2022-01-22
 2.7k  65
96
Chapter 96
2022-01-22
 2.6k  40
97
Chapter 97
2022-01-22
 2.5k  50
98
Chapter 98
2022-01-22
 2.7k  51
99
Chapter 99
2022-01-22
 2.7k  117
100
Chapter 100
2022-01-22
 2.6k  63
101
Chapter 101
2022-01-22
 2.7k  67
102
Chapter 102
2022-01-22
 2.8k  59
103
Chapter 103
2022-01-22
 2.8k  77
104
Chapter 104
2022-01-24
 2.8k  74
105
Chapter 105
2022-01-27
 2.6k  94
106
Chapter 106
2022-01-31
 2.6k  62
107
Chapter 107
2022-02-03
 2.6k  77
108
Chapter 108
2022-02-07
 2.7k  71
109
Chapter 109
2022-02-10
 3.1k  103
110
Chapter 110
2022-02-14
 2.9k  120
111
Chapter 111
2022-02-17
 2.6k  90
112
Chapter 112
2022-02-21
 2.5k  87
113
Chapter 113
2022-02-24
 2.5k  70
114
Chapter 114
2022-02-28
 2.4k  71
115
Chapter 115
2022-03-03
 2.3k  43
116
Chapter 116
2022-03-07
 2.4k  54
117
Chapter 117
2022-03-10
 2.3k  56
118
Chapter 118
2022-03-14
 2.3k  59
119
Chapter 119
2022-03-17
 2.3k  44
120
Chapter 120
2022-03-21
 2.4k  62
121
Chapter 121
2022-03-24
 2.3k  88
122
Chapter 122
2022-03-28
 2.4k  59
123
Chapter 123
2022-03-31
 2.3k  59
124
Chapter 124
2022-04-04
 2.2k  66
125
Chapter 125
2022-04-07
 2.2k  65
126
Chapter 126
2022-04-11
 2.2k  49
127
Chapter 127
2022-04-14
 2.2k  74
128
Chapter 128
2022-04-18
 2.2k  49
129
Chapter 129
2022-04-21
 2.2k  47
130
Chapter 130
2022-04-25
 2.3k  86
131
Chapter 131
2022-04-28
 2.2k  62
132
Chapter 132
2022-05-02
 2.2k  92
133
Chapter 133
2022-05-05
 2.1k  47
134
Chapter 134
2022-05-09
 2.2k  64
135
Chapter 135
2022-05-12
 2.2k  43
136
Chapter 136
2022-05-16
 2.2k  63
137
Chapter 137
2022-05-19
 2.1k  51
138
Chapter 138
2022-05-23
 2.1k  52
139
Chapter 139
2022-05-26
 2k  43
140
Chapter 140
2022-05-30
 2k  50
141
Chapter 141
2022-06-02
 2k  61
142
Chapter 142
2022-06-06
 2k  59
143
Chapter 143
2022-06-09
 2k  47
144
Chapter 144
2022-06-12
 1.9k  67
145
Chapter 145
2022-06-12
 1.9k  42
146
Chapter 146
2022-06-12
 1.9k  37
147
Chapter 147
2022-06-12
 1.9k  43
148
Chapter 148
2022-06-12
 1.9k  32
149
Chapter 149
2022-06-12
 2k  80
150
Chapter 150
2022-06-12
 1.9k  32
151
Chapter 151
2022-06-12
 1.9k  33
152
Chapter 152
2022-06-12
 1.9k  31
153
Chapter 153
2022-06-12
 2k  36
154
Chapter 154
2022-06-13
 2k  53
155
Chapter 155
2022-06-16
 2k  38
156
Chapter 156
2022-06-20
 1.9k  78
157
Chapter 157
2022-06-23
 2k  33
158
Chapter 158
2022-06-27
 1.9k  63
159
Chapter 159
2022-06-30
 2k  56
160
Chapter 160
2022-07-04
 1.9k  71
161
Chapter 161
2022-07-07
 2k  74
162
Chapter 162
2022-07-11
 1.9k  101
163
Chapter 163
2022-07-14
 1.8k  64
164
Chapter 164
2022-07-18
 1.8k  55
165
Chapter 165
2022-07-21
 1.9k  84
166
Chapter 166
2022-07-25
 1.8k  32
167
Chapter 167
2022-07-28
 1.8k  88
168
Chapter 168
2022-07-31
 1.7k  42
169
Chapter 169
2022-07-31
 1.7k  34
170
Chapter 170
2022-07-31
 1.7k  27
171
Chapter 171
2022-07-31
 1.6k  27
172
Chapter 172
2022-07-31
 1.7k  30
173
Chapter 173
2022-07-31
 1.7k  16
174
Chapter 174
2022-07-31
 1.7k  19
175
Chapter 175
2022-07-31
 1.7k  19
176
Chapter 176
2022-07-31
 1.8k  26
177
Chapter 177
2022-07-31
 1.8k  46
178
Chapter 178
2022-08-01
 1.8k  77
179
Chapter 179
2022-08-04
 1.8k  42
180
Chapter 180
2022-08-08
 1.9k  65
181
Chapter 181
2022-08-11
 1.9k  63
182
Chapter 182
2022-08-15
 1.8k  67
183
Chapter 183
2022-08-18
 1.8k  43
184
Chapter 184
2022-08-22
 1.8k  56
185
Chapter 185
2022-08-25
 1.8k  64
186
Chapter 186
2022-08-29
 1.7k  72
187
Chapter 187
2022-09-01
 1.7k  74
188
Chapter 188
2022-09-05
 1.7k  81
189
Chapter 189
2022-09-08
 1.8k  81
190
Chapter 190
2022-09-12
 1.8k  97
191
Chapter 191
2022-09-15
 1.7k  75
192
Chapter 192
2022-09-19
 1.6k  44
193
Chapter 193
2022-09-22
 1.6k  47
194
Chapter 194
2022-09-26
 1.6k  67
195
Chapter 195
2022-09-29
 1.5k  41
196
Chapter 196
2022-10-03
 1.4k  43
197
Chapter 197
2022-10-06
 1.5k  63
198
Chapter 198
2022-10-10
 1.5k  59
199
Chapter 199
2022-10-13
 1.4k  50
200
Chapter 200
2022-10-17
 1.4k  54
201
Chapter 201
2022-10-20
 1.4k  39
202
Chapter 202
2022-10-24
 1.3k  32
203
Chapter 203
2022-10-27
 1.3k  40
204
Chapter 204
2022-10-31
 1.3k  36
205
Chapter 205
2022-11-03
 1.3k  45
206
Chapter 206
2022-11-07
 1.3k  59
207
Chapter 207
2022-11-10
 1.3k  32
208
Chapter 208
2022-11-14
 1.3k  37
209
Chapter 209
2022-11-17
 1.2k  39
210
Chapter 210
2022-11-21
 1.2k  39
211
Chapter 211
2022-11-24
 1.3k  37
212
Chapter 212
2022-11-28
 1.3k  45
213
Chapter 213
2022-12-01
 1.2k  56
214
Chapter 214
2022-12-05
 1.2k  67
215
Chapter 215
2022-12-08
 1.3k  73
216
Chapter 216
2022-12-12
 1.3k  38
217
Chapter 217
2022-12-15
 1.2k  27
218
Chapter 218
2022-12-19
 1.2k  40
219
Chapter 219
2022-12-22
 1.2k  51
220
Chapter 220
2022-12-26
 1.2k  47
221
Chapter 221
2022-12-29
 1.2k  33
222
Chapter 222
2023-01-05
 1.3k  52
223
Chapter 223
2023-01-19
 1.2k  41
224
Chapter 224
2023-01-26
 1.1k  35
225
Chapter 225
2023-02-02
 1.1k  91
226
Chapter 226
2023-02-09
 1.1k  44
227
Chapter 227
2023-02-16
 1k  32
228
Chapter 228
2023-02-23
 1.1k  45
229
Chapter 229
2023-03-02
 1.1k  45
230
Chapter 230
2023-03-09
 1k  23
231
Chapter 231
2023-03-16
 1k  46
232
Chapter 232
2023-03-30
 1k  55
233
Chapter 233
2023-04-06
 997  56
234
Chapter 234
2023-04-13
 926  33
235
Chapter 235
2023-04-20
 887  38
236
Chapter 236
2023-04-27
 928  32
237
Chapter 237
2023-05-11
 874  29
238
Chapter 238
2023-05-18
 828  17
239
Chapter 239
2023-05-25
 810  29
240
Chapter 240
2023-06-01
 890  64
241
Chapter 241
2023-07-06
 711  24
242
Chapter 242
2023-07-13
 773  30
243
Chapter 243
2023-07-27
 829  151
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Ma pháp/Kỵ sĩ/Harem/Hoàng tử
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Hành động/Huyền huyễn
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook