MangaToon
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Đã Full
270.4M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Đêm tân hôn với đại thiếu gia hào môn, Lâm Tuyết Lạc bị em trai chồng giả dạng thành "chồng" dọa cho hết hôn, tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu... Mông lung giữa "chồng" thật và giả, liệu ai sẽ giành được tình yêu của cô đây?

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 443 chương    /    (286508)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-07-03
 48.4k  4.5k
2
Chapter 2
2019-07-03
 37.2k  1.4k
3
Chapter 3
2019-07-03
 34.5k  1.9k
4
Chapter 4
2019-07-03
 31.6k  1.7k
5
Chapter 5
2019-07-03
 29.5k  949
6
Chapter 6
2019-07-03
 27.8k  1.1k
7
Chapter 7
2019-07-03
 25.2k  1.2k
8
Chapter 8
2019-07-03
 26.7k  679
9
Chapter 9
2019-07-03
 26.4k  770
10
Chapter 10
2019-07-03
 24.7k  516
11
Chapter 11
2019-07-03
 25.1k  1.1k
12
Chapter 12
2019-07-03
 24.3k  1.3k
13
Chapter 13
2019-07-03
 22.7k  730
14
Chapter 14
2019-07-03
 23.3k  389
15
Chapter 15
2019-07-03
 24.3k  1.2k
16
Chapter 16
2019-07-03
 24.1k  673
17
Chapter 17
2019-07-03
 23k  771
18
Chapter 18
2019-07-03
 23.3k  628
19
Chapter 19
2019-07-03
 23.1k  430
20
Chapter 20
2019-07-03
 24.6k  611
21
Chapter 21
2019-07-04
 24.3k  1k
22
Chapter 22
2019-07-09
 22.5k  685
23
Chapter 23
2019-07-11
 23.2k  784
24
Chapter 24
2019-07-13
 23.9k  613
25
Chapter 25
2019-07-16
 23.5k  556
26
Chapter 26
2019-07-17
 25k  751
27
Chapter 27
2019-07-18
 23.7k  538
28
Chapter 28
2019-07-19
 24.9k  1.2k
29
Chapter 29
2019-07-20
 22.2k  520
30
Chapter 30
2019-07-21
 21.4k  390
31
Chapter 31
2019-07-22
 20.8k  679
32
Chapter 32
2019-07-23
 21.1k  621
33
Chapter 33
2019-07-24
 20.6k  627
34
Chapter 34
2019-07-25
 21.5k  725
35
Chapter 35
2019-07-26
 21.7k  599
36
Chapter 36
2019-07-27
 23.3k  625
37
Chapter 37
2019-07-28
 22.5k  908
38
Chapter 38
2019-07-29
 20.9k  511
39
Chapter 39
2019-07-30
 21.5k  542
40
Chapter 40
2019-07-31
 23.3k  1.2k
41
Chapter 41
2019-08-01
 23.1k  1.1k
42
Chapter 42
2019-08-02
 22.4k  1.1k
43
Chapter 43
2019-08-03
 21.9k  1.1k
44
Chapter 44
2019-08-03
 20.7k  512
45
Chapter 45
2019-08-03
 21.4k  462
46
Chapter 46
2019-08-03
 20.3k  935
47
Chapter 47
2019-08-03
 20.7k  760
48
Chapter 48
2019-08-03
 21.4k  561
49
Chapter 49
2019-08-03
 20.8k  616
50
Chapter 50
2019-08-03
 21.2k  722
51
Chapter 51
2019-08-03
 19.7k  514
52
Chapter 52
2019-08-03
 20.4k  387
53
Chapter 53
2019-08-03
 19.4k  369
54
Chapter 54
2019-08-03
 20k  584
55
Chapter 55
2019-08-03
 19.8k  476
56
Chapter 56
2019-08-03
 20.6k  616
57
Chapter 57
2019-08-03
 20.5k  579
58
Chapter 58
2019-08-03
 20.7k  663
59
Chapter 59
2019-08-03
 20.3k  510
60
Chapter 60
2019-08-03
 19.8k  858
61
Chapter 61
2019-08-03
 18.7k  357
62
Chapter 62
2019-08-03
 20.1k  443
63
Chapter 63
2019-08-03
 19.6k  521
64
Chapter 64
2019-08-03
 18.7k  554
65
Chapter 65
2019-08-03
 18k  329
66
Chapter 66
2019-08-03
 18.8k  469
67
Chapter 67
2019-08-03
 20k  603
68
Chapter 68
2019-08-03
 18.2k  529
69
Chapter 69
2019-08-03
 18.5k  512
70
Chapter 70
2019-08-03
 19.3k  822
71
Chapter 71
2019-08-03
 19.7k  509
72
Chapter 72
2019-08-03
 19.2k  945
73
Chapter 73
2019-08-03
 19k  1.1k
74
Chapter 74
2019-08-04
 19.7k  619
75
Chapter 75
2019-08-05
 19.3k  487
76
Chapter 76
2019-08-06
 20k  1k
77
Chapter 77
2019-08-07
 18.9k  517
78
Chapter 78
2019-08-08
 20.2k  693
79
Chapter 79
2019-08-09
 19.5k  623
80
Chapter 80
2019-08-10
 19.7k  748
81
Chapter 81
2019-08-11
 19k  1k
82
Chapter 82
2019-08-12
 20.2k  981
83
Chapter 83
2019-08-13
 19k  729
84
Chapter 84
2019-08-14
 20.3k  1.2k
85
Chapter 85
2019-08-15
 19.8k  864
86
Chapter 86
2019-08-16
 18.4k  469
87
Chapter 87
2019-08-17
 17.7k  347
88
Chapter 88
2019-08-18
 20.7k  738
89
Chapter 89
2019-08-19
 19.1k  504
90
Chapter 90
2019-08-20
 19.1k  611
91
Chapter 91
2019-08-21
 18.3k  451
92
Chapter 92
2019-08-22
 17.8k  330
93
Chapter 93
2019-08-23
 18.4k  516
94
Chapter 94
2019-08-24
 18.8k  597
95
Chapter 95
2019-08-25
 18.6k  452
96
Chapter 96
2019-08-26
 18.2k  420
97
Chapter 97
2019-08-27
 18.3k  290
98
Chapter 98
2019-08-28
 18.1k  462
99
Chapter 99
2019-08-29
 18.8k  465
100
Chapter 100
2019-08-30
 17.7k  310
101
Chapter 101
2019-08-31
 19.2k  329
102
Chapter 102
2019-09-01
 18.9k  452
103
Chapter 103
2019-09-02
 19k  481
104
Chapter 104
2019-09-03
 18.6k  503
105
Chapter 105
2019-09-04
 18.3k  499
106
Chapter 106
2019-09-05
 17.5k  442
107
Chapter 107
2019-09-06
 17.4k  455
108
Chapter 108
2019-09-07
 17.1k  396
109
Chapter 109
2019-09-08
 18.5k  474
110
Chapter 110
2019-09-09
 17.3k  839
111
Chapter 111
2019-09-10
 17.4k  491
112
Chapter 112
2019-09-11
 17.1k  535
113
Chapter 113
2019-09-12
 17.2k  408
114
Chapter 114
2019-09-13
 17.4k  548
115
Chapter 115
2019-09-14
 17.4k  322
116
Chapter 116
2019-09-15
 16.4k  365
117
Chapter 117
2019-09-16
 17.1k  443
118
Chapter 118
2019-09-17
 16.9k  545
119
Chapter 119
2019-09-18
 16k  602
120
Chapter 120
2019-09-19
 16.3k  556
121
Chapter 121
2019-09-20
 16.2k  397
122
Chapter 122
2019-09-21
 16k  312
123
Chapter 123
2019-09-22
 16k  273
124
Chapter 124
2019-09-23
 16.4k  280
125
Chapter 125
2019-09-24
 16.4k  446
126
Chapter 126
2019-09-25
 15.9k  299
127
Chapter 127
2019-09-26
 15.8k  318
128
Chapter 128
2019-09-27
 16.2k  460
129
Chapter 129
2019-09-28
 15.9k  411
130
Chapter 130
2019-09-29
 16.1k  462
131
Chapter 131
2019-09-30
 16k  479
132
Chapter 132
2019-10-01
 16.1k  651
133
Chapter 133
2019-10-02
 16.2k  428
134
Chapter 134
2019-10-03
 16.5k  659
135
Chapter 135
2019-10-04
 15.2k  748
136
Chapter 136
2019-10-05
 16.2k  634
137
Chapter 137
2019-10-06
 17.2k  749
138
Chapter 138
2019-10-07
 14.6k  579
139
Chapter 139
2019-10-08
 14.9k  357
140
Chapter 140
2019-10-09
 15.4k  407
141
Chapter 141
2019-10-10
 14.8k  393
142
Chapter 142
2019-10-11
 14.5k  418
143
Chapter 143
2019-10-12
 14.7k  404
144
Chapter 144
2019-10-13
 14.5k  383
145
Chapter 145
2019-10-14
 14.6k  616
146
Chapter 146
2019-10-15
 14k  444
147
Chapter 147
2019-10-16
 14.8k  739
148
Chapter 148
2019-10-17
 15k  413
149
Chapter 149
2019-10-18
 15.6k  474
150
Chapter 150
2019-10-19
 14k  300
151
Chapter 151
2019-10-20
 14.4k  303
152
Chapter 152
2019-10-21
 15.2k  267
153
Chapter 153
2019-10-22
 15.2k  354
154
Chapter 154
2019-10-23
 15k  633
155
Chapter 155
2019-10-24
 15k  425
156
Chapter 156
2019-10-25
 14.2k  227
157
Chapter 157
2019-10-27
 14.4k  276
158
Chapter 158
2019-10-30
 14.4k  213
159
Chapter 159
2019-10-31
 14.3k  435
160
Chapter 160
2019-11-03
 14.2k  364
161
Chapter 161
2019-11-06
 14.2k  265
162
Chapter 162
2019-11-07
 14.7k  579
163
Chapter 163
2019-11-10
 14.8k  743
164
Chapter 164
2019-11-13
 14.5k  383
165
Chapter 165
2019-11-14
 14.6k  624
166
Chapter 166
2019-11-17
 13.9k  586
167
Chapter 167
2019-11-20
 13.9k  1.2k
168
Chapter 168
2019-11-21
 14.4k  563
169
Chapter 169
2019-11-24
 14.3k  955
170
Chapter 170
2019-11-27
 16.1k  750
171
Chapter 171
2019-11-28
 15.3k  344
172
Chapter 172
2019-11-30
 13.6k  303
173
Chapter 173
2019-11-30
 13.9k  285
174
Chapter 174
2019-11-30
 14.1k  408
175
Chapter 175
2019-11-30
 13.6k  221
176
Chapter 176
2019-11-30
 13.9k  317
177
Chapter 177
2019-11-30
 13.7k  267
178
Chapter 178
2019-11-30
 13.2k  322
179
Chapter 179
2019-11-30
 12.7k  340
180
Chapter 180
2019-11-30
 15.3k  1.2k
181
Chapter 181
2019-11-30
 13.6k  373
182
Chapter 182
2019-11-30
 13.6k  276
183
Chapter 183
2019-11-30
 12.9k  356
184
Chapter 184
2019-11-30
 13.7k  379
185
Chapter 185
2019-11-30
 14k  229
186
Chapter 186
2019-11-30
 13.7k  586
187
Chapter 187
2019-12-01
 14.7k  560
188
Chapter 188
2019-12-04
 14.9k  576
189
Chapter 189
2019-12-05
 15.8k  1.1k
190
Chapter 190
2019-12-08
 16k  381
191
Chapter 191
2019-12-11
 14.8k  686
192
Chapter 192
2019-12-12
 14.8k  722
193
Chapter 193
2019-12-15
 14k  1.3k
194
Chapter 194
2019-12-18
 13.5k  361
195
Chapter 195
2019-12-19
 14.6k  501
196
Chapter 196
2019-12-22
 14.8k  521
197
Chapter 197
2019-12-25
 14.5k  582
198
Chapter 198
2019-12-26
 14k  494
199
Chapter 199
2019-12-29
 14.4k  450
200
Chapter 200
2020-01-01
 13.9k  445
201
Chapter 201
2020-01-02
 14.9k  460
202
Chapter 202
2020-01-05
 15.4k  425
203
Chapter 203
2020-01-08
 15.7k  673
204
Chapter 204
2020-01-09
 14.3k  1k
205
Chapter 205
2020-01-12
 14.6k  575
206
Chapter 206
2020-01-15
 14k  1.5k
207
Chapter 207
2020-01-16
 14.7k  501
208
Chapter 208
2020-01-19
 14.7k  663
209
Chapter 209
2020-01-22
 15k  676
210
Chapter 210
2020-01-23
 15k  2.4k
211
Chapter 211
2020-01-26
 14.4k  806
212
Chapter 212
2020-01-29
 15.7k  754
213
Chapter 213
2020-01-30
 14.5k  706
214
Chapter 214
2020-02-02
 15.2k  748
215
Chapter 215
2020-02-05
 14.8k  485
216
Chapter 216
2020-02-06
 15.7k  632
217
Chapter 217
2020-02-09
 15.9k  1.4k
218
Chapter 218
2020-02-12
 15k  651
219
Chapter 219
2020-02-13
 16.5k  1.2k
220
Chapter 220
2020-02-16
 15.4k  652
221
Chapter 221
2020-02-19
 16k  791
222
Chapter 222
2020-02-20
 15.7k  708
223
Chapter 223
2020-02-23
 16.9k  1.3k
224
Chapter 224
2020-02-26
 17k  1.1k
225
Chapter 225
2020-02-27
 17.9k  2.1k
226
Chapter 226
2020-03-01
 18k  1.5k
227
Chapter 227
2020-03-04
 16k  609
228
Chapter 228
2020-03-05
 16.4k  754
229
Chapter 229
2020-03-08
 16.8k  1.9k
230
Chapter 230
2020-03-11
 15.6k  538
231
Chapter 231
2020-03-12
 18.2k  4.2k
232
Chapter 232
2020-03-15
 17.5k  3.1k
233
Chapter 233
2020-03-18
 17k  1.2k
234
Chapter 234
2020-03-19
 17.7k  2.3k
235
Chapter 235
2020-03-22
 18k  1.3k
236
Chapter 236
2020-03-25
 17.2k  991
237
Chapter 237
2020-03-26
 19.5k  1.8k
238
Chapter 238
2020-03-29
 18.7k  1.2k
239
Chapter 239
2020-04-01
 16.9k  1.7k
240
Chapter 240
2020-04-02
 19.9k  1.7k
241
Chapter 241
2020-04-05
 20.1k  1.2k
242
Chapter 242
2020-04-08
 18k  1.5k
243
Chapter 243
2020-04-09
 18.8k  1.8k
244
Chapter 244
2020-04-12
 19.3k  2.1k
245
Chapter 245
2020-04-15
 18.9k  1.6k
246
Chapter 246
2020-04-16
 19.4k  1.7k
247
Chapter 247
2020-04-19
 18.4k  1.9k
248
Chapter 248
2020-04-22
 20.3k  4.1k
249
Chapter 249
2020-04-26
 18.2k  3k
250
Chapter 250
2020-04-29
 19.5k  2.4k
251
Chapter 251
2020-05-03
 19.8k  1.9k
252
Chapter 252
2020-05-06
 20.4k  2.5k
253
Chapter 253
2020-05-10
 21.7k  2.9k
254
Chapter 254
2020-05-13
 19.5k  2k
255
Chapter 255
2020-05-17
 18.9k  2.1k
256
Chapter 256
2020-05-20
 18.7k  1.7k
257
Chapter 257
2020-05-24
 18.3k  978
258
Chapter 258
2020-05-27
 16.9k  842
259
Chapter 259
2020-05-31
 20k  2.8k
260
Chapter 260
2020-06-03
 20k  1.5k
261
Chapter 261
2020-06-07
 18.7k  1.3k
262
Chapter 262
2020-06-10
 18.1k  1.6k
263
Chapter 263
2020-06-14
 15.3k  2.1k
264
Chapter 264
2020-06-17
 18k  1k
265
Chapter 265
2020-06-21
 19k  2.2k
266
Chapter 266
2020-06-24
 18.5k  1.2k
267
Chapter 267
2020-06-28
 18.1k  918
268
Chapter 268
2020-07-01
 17.6k  1.4k
269
Chapter 269
2020-07-05
 16.5k  1.1k
270
Chapter 270
2020-07-08
 18.2k  2.1k
271
Chapter 271
2020-07-12
 18.9k  1.6k
272
Chapter 272
2020-07-15
 18k  1.5k
273
Chapter 273
2020-07-19
 18.3k  1.4k
274
Chapter 274
2020-07-22
 19.1k  2.5k
275
Chapter 275
2020-07-29
 17.2k  1.7k
276
Chapter 276
2020-08-02
 16.5k  964
277
Chapter 277
2020-08-05
 17.5k  1.4k
278
Chapter 278
2020-08-09
 16k  970
279
Chapter 279
2020-08-12
 16.9k  1.1k
280
Chapter 280
2020-08-16
 15.5k  885
281
Chapter 281
2020-08-19
 14.8k  993
282
Chapter 282
2020-08-23
 13.9k  815
283
Chapter 283
2020-08-26
 14.8k  1.1k
284
Chapter 284
2020-08-30
 14.2k  1.2k
285
Chapter 285
2020-09-02
 15.3k  793
286
Chapter 286
2020-09-06
 13.9k  802
287
Chapter 287
2020-09-09
 14.3k  560
288
Chapter 288
2020-09-13
 15.4k  958
289
Chapter 289
2020-09-20
 14.2k  630
290
Chapter 290
2020-09-27
 13.5k  848
291
Chapter 291
2020-10-04
 13k  555
292
Chapter 292
2020-10-11
 12.3k  408
293
Chapter 293
2020-10-18
 12.5k  610
294
Chapter 294
2020-10-25
 11.2k  559
295
Chapter 295
2020-11-01
 11k  413
296
Chapter 296
2020-11-08
 10.5k  636
297
Chapter 297
2020-11-15
 11k  350
298
Chapter 298
2020-11-22
 11.2k  344
299
Chapter 299
2020-11-29
 10.7k  315
300
Chapter 300
2020-12-06
 10.2k  250
301
Chapter 301
2020-12-13
 9.7k  374
302
Chapter 302
2020-12-20
 9.1k  332
303
Chapter 303
2020-12-27
 9.2k  292
304
Chapter 304
2021-01-03
 9.1k  263
305
Chapter 305
2021-01-10
 11k  344
306
Chapter 306
2021-01-17
 10.9k  381
307
Chapter 307
2021-01-24
 10.2k  427
308
Chapter 308
2021-01-31
 9.8k  313
309
Chapter 309
2021-02-07
 9.4k  454
310
Chapter 310
2021-02-14
 9.4k  371
311
Chapter 311
2021-02-21
 9k  402
312
Chapter 312
2021-02-28
 9.3k  326
313
Chapter 313
2021-03-07
 8.2k  194
314
Chapter 314
2021-03-09
 7.3k  245
315
Chapter 315
2021-03-09
 6.9k  181
316
Chapter 316
2021-03-09
 6.9k  94
317
Chapter 317
2021-03-09
 7.7k  844
318
Chapter 318
2021-03-09
 7.6k  166
319
Chapter 319
2021-03-09
 7.1k  139
320
Chapter 320
2021-03-09
 6.8k  107
321
Chapter 321
2021-03-09
 7.1k  205
322
Chapter 322
2021-03-09
 7.1k  238
323
Chapter 323
2021-03-09
 7k  165
324
Chapter 324
2021-03-09
 8.6k  410
325
Chapter 325
2021-03-14
 7.5k  415
326
Chapter 326
2021-03-16
 7.7k  324
327
Chapter 327
2021-03-21
 7.6k  248
328
Chapter 328
2021-03-23
 7.3k  319
329
Chapter 329
2021-03-28
 7.1k  235
330
Chapter 330
2021-03-30
 7.6k  567
331
Chapter 331
2021-04-04
 7.2k  571
332
Chapter 332
2021-04-06
 7.4k  358
333
Chapter 333
2021-04-11
 7.2k  333
334
Chapter 334
2021-04-13
 7.7k  289
335
Chapter 335
2021-04-18
 7.4k  297
336
Chapter 336
2021-04-20
 7.2k  260
337
Chapter 337
2021-04-25
 6.6k  219
338
Chapter 338
2021-04-27
 7.4k  291
339
Chapter 339
2021-05-02
 6.6k  490
340
Chapter 340
2021-05-04
 6.8k  363
341
Chapter 341
2021-05-09
 6.6k  225
342
Chapter 342
2021-05-11
 6.6k  803
343
Chapter 343
2021-05-16
 6.1k  211
344
Chapter 344
2021-05-18
 6.4k  432
345
Chapter 345
2021-05-23
 6.4k  239
346
Chapter 346
2021-05-25
 6.5k  262
347
Chapter 347
2021-05-28
 5.5k  194
348
Chapter 348
2021-05-28
 4.7k  172
349
Chapter 349
2021-05-28
 4.6k  107
350
Chapter 350
2021-05-28
 4.5k  99
351
Chapter 351
2021-05-28
 4.4k  113
352
Chapter 352
2021-05-28
 4.4k  116
353
Chapter 353
2021-05-28
 4.3k  245
354
Chapter 354
2021-05-28
 4.5k  115
355
Chapter 355
2021-05-28
 4.4k  76
356
Chapter 356
2021-05-28
 5.1k  159
357
Chapter 357
2021-05-30
 5.3k  231
358
Chapter 358
2021-06-01
 5.9k  254
359
Chapter 359
2021-06-06
 5.8k  297
360
Chapter 360
2021-06-08
 5.9k  336
361
Chapter 361
2021-06-13
 5.6k  314
362
Chapter 362
2021-06-15
 6k  431
363
Chapter 363
2021-06-20
 5.1k  371
364
Chapter 364
2021-06-22
 5.6k  261
365
Chapter 365
2021-06-27
 5.1k  257
366
Chapter 366
2021-06-29
 5.3k  401
367
Chapter 367
2021-07-04
 5.3k  243
368
Chapter 368
2021-07-06
 5.2k  283
369
Chapter 369
2021-07-11
 5.2k  271
370
Chapter 370
2021-07-13
 5.3k  288
371
Chapter 371
2021-07-18
 5.1k  261
372
Chapter 372
2021-07-20
 5.2k  265
373
Chapter 373
2021-07-25
 5k  339
374
Chapter 374
2021-07-27
 5.1k  364
375
Chapter 375
2021-08-01
 4.9k  229
376
Chapter 376
2021-08-03
 4.9k  278
377
Chapter 377
2021-08-08
 4.2k  245
378
Chapter 378
2021-08-10
 4.5k  334
379
Chapter 379
2021-08-15
 4.4k  335
380
Chapter 380
2021-08-17
 4.4k  332
381
Chapter 381
2021-08-22
 4.3k  179
382
Chapter 382
2021-08-24
 4.2k  355
383
Chapter 383
2021-08-28
 3.6k  180
384
Chapter 384
2021-08-28
 3.5k  51
385
Chapter 385
2021-08-28
 3.5k  51
386
Chapter 386
2021-08-28
 3.4k  192
387
Chapter 387
2021-08-28
 3.5k  181
388
Chapter 388
2021-08-28
 3.4k  66
389
Chapter 389
2021-08-28
 3.5k  48
390
Chapter 390
2021-08-28
 3.4k  76
391
Chapter 391
2021-08-28
 3.4k  113
392
Chapter 392
2021-08-28
 3.7k  139
393
Chapter 393
2021-08-29
 3.9k  276
394
Chapter 394
2021-08-31
 4.1k  269
395
Chapter 395
2021-09-05
 3.9k  234
396
Chapter 396
2021-09-07
 3.9k  473
397
Chapter 397
2021-09-12
 3.5k  176
398
Chapter 398
2021-09-14
 3.3k  106
399
Chapter 399
2021-09-19
 3.4k  173
400
Chapter 400
2021-09-21
 3.5k  201
401
Chapter 401
2021-09-26
 3.5k  146
402
Chapter 402
2021-09-28
 3.3k  161
403
Chapter 403
2021-10-03
 3.1k  126
404
Chapter 404
2021-10-05
 3k  185
405
Chapter 405
2021-10-10
 2.9k  150
406
Chapter 406
2021-10-12
 2.9k  131
407
Chapter 407
2021-10-17
 2.8k  112
408
Chapter 408
2021-10-19
 2.9k  145
409
Chapter 409
2021-10-24
 2.7k  87
410
Chapter 410
2021-10-26
 2.7k  98
411
Chapter 411
2021-10-31
 2.8k  130
412
Chapter 412
2021-11-02
 3k  152
413
Chapter 413
2021-11-07
 2.9k  116
414
Chapter 414
2021-11-09
 3k  104
415
Chapter 415
2021-11-14
 2.8k  101
416
Chapter 416
2021-11-16
 3k  133
417
Chapter 417
2021-11-21
 2.7k  142
418
Chapter 418
2021-11-23
 2.7k  131
419
Chapter 419
2021-11-28
 2.7k  144
420
Chapter 420
2021-11-30
 3k  171
421
Chapter 421
2021-12-05
 2.6k  74
422
Chapter 422
2021-12-07
 2.6k  121
423
Chapter 423
2021-12-12
 2.6k  99
424
Chapter 424
2021-12-14
 2.7k  149
425
Chapter 425
2021-12-19
 2.5k  101
426
Chapter 426
2021-12-21
 2.5k  104
427
Chapter 427
2021-12-26
 2.3k  105
428
Chapter 428
2021-12-28
 2.3k  87
429
Chapter 429
2022-01-02
 2.2k  134
430
Chapter 430
2022-01-04
 2.4k  117
431
Chapter 431
2022-01-09
 2.3k  109
432
Chapter 432
2022-01-11
 2.4k  134
433
Chapter 433
2022-01-16
 2.3k  118
434
Chapter 434
2022-01-18
 2.4k  110
435
Chapter 435
2022-01-23
 2.3k  144
436
Chapter 436
2022-01-25
 2.4k  113
437
Chapter 437
2022-01-30
 2.2k  101
438
Chapter 438
2022-02-01
 2.2k  102
439
Chapter 439
2022-02-06
 2.2k  77
440
Chapter 440
2022-02-08
 2.5k  79
441
Chapter 441
2022-02-13
 2.3k  179
442
Chapter 442
2022-02-15
 2.6k  177
443
Chapter 443
2022-02-20
 5.7k  739
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook