MangaToon
Sổ Tay Học Làm "Hắc Liên Hoa"
Sổ Tay Học Làm "Hắc Liên Hoa"
Tiếp tục cập nhật
14.7M
4.7
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Nữ sinh viên thiên tài Dư Sở xuyên không thành nữ phụ độc ác Chung Nguyễn. Để sống sót, cô đành phải hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ ác độc, "thế nọ thế kia" với đàn ông, nhưng không ngờ lại vô tình khiến nam chính hiểu lầm là thích hắn, nên trở thành "ánh trăng sáng" trong lòng hắn. Sau khi được hệ thống hỗ trợ, nữ chính dần dần xóa bỏ cái nhãn "đồ vô dụng chỉ được cái bề ngoài", đứng đầu trong Quốc Tử Giám, vang danh kinh thành, cũng thu hút sự chú ý của các thế lực (và mỹ nam).
(*Hắc liên hóa ý chỉ những người mang tiếng xấu, bề ngoài có vẻ xấu xa nhưng thực ra toàn làm việc tốt, ngược với bạch liên hoa.)

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 187 chương    /    (12456)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-06-10
 10.5k  974
2
Chapter 2
2022-06-17
 7.4k  243
3
Chapter 3
2022-06-17
 6.6k  126
4
Chapter 4
2022-06-17
 6.6k  115
5
Chapter 5
2022-06-17
 6.9k  133
6
Chapter 6
2022-06-17
 6.6k  149
7
Chapter 7
2022-06-17
 6k  152
8
Chapter 8
2022-06-17
 5.7k  110
9
Chapter 9
2022-06-17
 5.6k  78
10
Chapter 10
2022-06-17
 5.9k  105
11
Chapter 11
2022-06-18
 6.3k  177
12
Chapter 12
2022-06-23
 5.4k  182
13
Chapter 13
2022-06-25
 5.7k  134
14
Chapter 14
2022-06-30
 5.2k  139
15
Chapter 15
2022-07-02
 5k  127
16
Chapter 16
2022-07-07
 4.4k  75
17
Chapter 17
2022-07-07
 4.5k  86
18
Chapter 18
2022-07-07
 4.4k  65
19
Chapter 19
2022-07-07
 4.5k  43
20
Chapter 20
2022-07-07
 4.3k  66
21
Chapter 21
2022-07-07
 4.4k  72
22
Chapter 22
2022-07-07
 4.3k  75
23
Chapter 23
2022-07-07
 4.9k  124
24
Chapter 24
2022-07-09
 4.8k  158
25
Chapter 25
2022-07-14
 4.5k  125
26
Chapter 26
2022-07-16
 4.6k  132
27
Chapter 27
2022-07-21
 4.3k  116
28
Chapter 28
2022-07-23
 4.3k  116
29
Chapter 29
2022-07-28
 4.1k  130
30
Chapter 30
2022-07-30
 4.1k  141
31
Chapter 31
2022-08-04
 3.8k  74
32
Chapter 32
2022-08-06
 3.7k  114
33
Chapter 33
2022-08-11
 3.4k  45
34
Chapter 34
2022-08-11
 3.5k  41
35
Chapter 35
2022-08-11
 3.3k  54
36
Chapter 36
2022-08-11
 3.6k  53
37
Chapter 37
2022-08-11
 3.3k  33
38
Chapter 38
2022-08-11
 3.3k  36
39
Chapter 39
2022-08-11
 3.3k  48
40
Chapter 40
2022-08-11
 3.5k  62
41
Chapter 41
2022-08-13
 3.7k  182
42
Chapter 42
2022-08-18
 3.8k  122
43
Chapter 43
2022-08-20
 3.5k  108
44
Chapter 44
2022-08-25
 3.4k  78
45
Chapter 45
2022-08-27
 3.5k  86
46
Chapter 46
2022-09-01
 3.4k  76
47
Chapter 47
2022-09-03
 3.2k  88
48
Chapter 48
2022-09-08
 3.4k  109
49
Chapter 49
2022-09-10
 3.1k  130
50
Chapter 50
2022-09-11
 3k  40
51
Chapter 51
2022-09-11
 2.8k  71
52
Chapter 52
2022-09-11
 3k  50
53
Chapter 53
2022-09-11
 2.9k  34
54
Chapter 54
2022-09-11
 2.8k  25
55
Chapter 55
2022-09-11
 2.8k  25
56
Chapter 56
2022-09-11
 2.7k  29
57
Chapter 57
2022-09-11
 2.7k  15
58
Chapter 58
2022-09-11
 2.9k  28
59
Chapter 59
2022-09-11
 3k  75
60
Chapter 60
2022-09-15
 3k  58
61
Chapter 61
2022-09-17
 3.2k  74
62
Chapter 62
2022-09-22
 3.1k  63
63
Chapter 63
2022-09-24
 3k  56
64
Chapter 64
2022-09-29
 2.7k  53
65
Chapter 65
2022-10-01
 2.8k  69
66
Chapter 66
2022-10-06
 2.8k  53
67
Chapter 67
2022-10-08
 2.7k  53
68
Chapter 68
2022-10-13
 2.8k  49
69
Chapter 69
2022-10-15
 2.7k  63
70
Chapter 70
2022-10-20
 2.6k  53
71
Chapter 71
2022-10-22
 2.6k  58
72
Chapter 72
2022-10-26
 2.5k  26
73
Chapter 73
2022-10-26
 2.5k  28
74
Chapter 74
2022-10-26
 2.4k  18
75
Chapter 75
2022-10-26
 2.4k  30
76
Chapter 76
2022-10-26
 2.5k  25
77
Chapter 77
2022-10-26
 2.3k  28
78
Chapter 78
2022-10-26
 2.4k  50
79
Chapter 79
2022-10-27
 2.6k  69
80
Chapter 80
2022-10-29
 2.7k  91
81
Chapter 81
2022-11-03
 2.5k  53
82
Chapter 82
2022-11-05
 2.5k  86
83
Chapter 83
2022-11-10
 2.3k  53
84
Chapter 84
2022-11-12
 2.4k  58
85
Chapter 85
2022-11-17
 2.3k  56
86
Chapter 86
2022-11-19
 2.4k  48
87
Chapter 87
2022-11-24
 2.3k  51
88
Chapter 88
2022-11-26
 2.3k  58
89
Chapter 89
2022-12-01
 2.6k  120
90
Chapter 90
2022-12-03
 2.4k  71
91
Chapter 91
2022-12-08
 2.1k  38
92
Chapter 92
2022-12-10
 2k  36
93
Chapter 93
2022-12-11
 2k  43
94
Chapter 94
2022-12-11
 2.1k  36
95
Chapter 95
2022-12-11
 1.9k  18
96
Chapter 96
2022-12-11
 1.9k  29
97
Chapter 97
2022-12-11
 2k  32
98
Chapter 98
2022-12-11
 2k  20
99
Chapter 99
2022-12-11
 2k  30
100
Chapter 100
2022-12-15
 2.1k  55
101
Chapter 101
2022-12-17
 2.1k  50
102
Chapter 102
2022-12-22
 2k  44
103
Chapter 103
2022-12-24
 2.1k  38
104
Chapter 104
2022-12-29
 2.1k  25
105
Chapter 105
2022-12-31
 2.1k  58
106
Chapter 106
2023-01-05
 1.9k  34
107
Chapter 107
2023-01-07
 2k  56
108
Chapter 108
2023-01-12
 1.9k  53
109
Chapter 109
2023-01-14
 1.9k  43
110
Chapter 110
2023-01-19
 1.9k  42
111
Chapter 111
2023-01-21
 1.9k  51
112
Chapter 112
2023-01-26
 2k  34
113
Chapter 113
2023-01-28
 2.2k  80
114
Chapter 114
2023-02-02
 1.8k  34
115
Chapter 115
2023-02-04
 1.8k  41
116
Chapter 116
2023-02-09
 1.7k  56
117
Chapter 117
2023-02-11
 1.7k  47
118
Chapter 118
2023-02-16
 1.6k  28
119
Chapter 119
2023-02-18
 1.9k  56
120
Chapter 120
2023-02-23
 1.7k  36
121
Chapter 121
2023-02-25
 1.8k  53
122
Chapter 122
2023-03-02
 1.6k  37
123
Chapter 123
2023-03-04
 1.6k  54
124
Chapter 124
2023-03-08
 1.5k  16
125
Chapter 125
2023-03-08
 1.5k  15
126
Chapter 126
2023-03-08
 1.5k  17
127
Chapter 127
2023-03-08
 1.4k  15
128
Chapter 128
2023-03-08
 1.5k  20
129
Chapter 129
2023-03-09
 1.6k  30
130
Chapter 130
2023-03-11
 1.7k  55
131
Chapter 131
2023-03-16
 1.7k  65
132
Chapter 132
2023-03-18
 1.6k  47
133
Chapter 133
2023-03-23
 1.6k  54
134
Chapter 134
2023-03-25
 1.7k  63
135
Chapter 135
2023-03-30
 1.6k  36
136
Chapter 136
2023-04-01
 1.6k  52
137
Chapter 137
2023-04-06
 1.5k  30
138
Chapter 138
2023-04-08
 1.6k  68
139
Chapter 139
2023-04-13
 1.4k  30
140
Chapter 140
2023-04-15
 1.4k  38
141
Chapter 141
2023-04-19
 1.3k  27
142
Chapter 142
2023-04-19
 1.3k  15
143
Chapter 143
2023-04-19
 1.3k  7
144
Chapter 144
2023-04-19
 1.3k  13
145
Chapter 145
2023-04-19
 1.4k  33
146
Chapter 146
2023-04-20
 1.6k  69
147
Chapter 147
2023-04-22
 1.4k  45
148
Chapter 148
2023-04-27
 1.5k  49
149
Chapter 149
2023-04-29
 1.5k  44
150
Chapter 150
2023-05-04
 1.4k  60
151
Chapter 151
2023-05-06
 1.4k  53
152
Chapter 152
2023-05-11
 1.4k  44
153
Chapter 153
2023-05-13
 1.3k  45
154
Chapter 154
2023-05-18
 1.3k  31
155
Chapter 155
2023-05-20
 1.3k  39
156
Chapter 156
2023-05-25
 1.2k  27
157
Chapter 157
2023-05-27
 1.2k  65
158
Chapter 158
2023-06-01
 1.2k  40
159
Chapter 159
2023-06-03
 1.3k  43
160
Chapter 160
2023-06-08
 1.3k  86
161
Chapter 161
2023-06-10
 1.4k  70
162
Chapter 162
2023-06-15
 1.2k  37
163
Chapter 163
2023-06-17
 1.2k  57
164
Chapter 164
2023-06-22
 1.1k  43
165
Chapter 165
2023-06-24
 1.1k  34
166
Chapter 166
2023-06-29
 1.1k  30
167
Chapter 167
2023-07-01
 1.4k  80
168
Chapter 168
2023-07-06
 1.2k  73
169
Chapter 169
2023-07-08
 1.1k  57
170
Chapter 170
2023-07-13
 1.2k  83
171
Chapter 171
2023-08-03
 965  43
172
Chapter 172
2023-08-05
 1k  68
173
Chapter 173
2023-08-19
 984  103
174
Chapter 174
2023-09-14
 792  40
175
Chapter 175
2023-09-23
 894  124
176
Chapter 176
2023-10-26
 686  30
177
Chapter 177
2023-10-28
 664  62
178
Chapter 178
2023-11-16
 614  42
179
Chapter 179
2023-11-25
 649  48
180
Chapter 180
2023-12-06
 599  45
181
Chapter 181
2023-12-23
 502  53
182
Chapter 182
2024-01-11
 458  30
183
Chapter 183
2024-01-25
 392  47
184
Chapter 184
2024-02-10
 402  65
185
Chapter 185
2024-03-09
 323  42
186
Chapter 186
2024-03-23
 267  48
187
Chapter 187
2024-04-20
 34  9
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Tình yêu/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook