MangaToon
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Đã Full
75.5M
4.7
Tên tác giả: iReader

Ba năm trước, Vân Thanh Nham bất ngờ từ nhân gian rơi vào tiên giới. Ba nghìn năm sau, hắn trở thành vân đế của tiên giới, phá được hư không, trở về nhân giới. Hắn phát hiện thời gian ở đây mới chỉ qua có 3 năm. "Trước đây ta không có sức mạnh bảo vệ những người ta yêu thương, bây giờ, cả thế giới đều phải quỳ dưới chân ta

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 387 chương    /    (75220)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-20
 22.7k  2.6k
2
Chapter 2
2020-05-20
 18.5k  835
3
Chapter 3
2020-05-20
 16.2k  799
4
Chapter 4
2020-05-20
 14.8k  408
5
Chapter 5
2020-05-20
 16.6k  952
6
Chapter 6
2020-05-20
 15k  675
7
Chapter 7
2020-05-20
 12.4k  305
8
Chapter 8
2020-05-20
 13.8k  1k
9
Chapter 9
2020-05-20
 13.4k  932
10
Chapter 10
2020-05-20
 13.9k  744
11
Chapter 11
2020-05-22
 12.5k  610
12
Chapter 12
2020-05-27
 12.6k  662
13
Chapter 13
2020-05-29
 12.5k  544
14
Chapter 14
2020-06-03
 12.8k  492
15
Chapter 15
2020-06-05
 12.2k  562
16
Chapter 16
2020-06-10
 12.9k  502
17
Chapter 17
2020-06-12
 12.4k  566
18
Chapter 18
2020-06-17
 12.7k  481
19
Chapter 19
2020-06-19
 13.1k  432
20
Chapter 20
2020-06-24
 13k  991
21
Chapter 21
2020-06-26
 12.3k  346
22
Chapter 22
2020-07-01
 12.9k  523
23
Chapter 23
2020-07-03
 11.6k  270
24
Chapter 24
2020-07-08
 10.7k  284
25
Chapter 25
2020-07-10
 11.8k  672
26
Chapter 26
2020-07-15
 11.5k  417
27
Chapter 27
2020-07-17
 11.9k  539
28
Chapter 28
2020-07-22
 11.5k  314
29
Chapter 29
2020-07-24
 11.6k  314
30
Chapter 30
2020-07-29
 11.8k  409
31
Chapter 31
2020-07-31
 11k  346
32
Chapter 32
2020-08-01
 10.8k  397
33
Chapter 33
2020-08-01
 10.7k  125
34
Chapter 34
2020-08-01
 11.1k  195
35
Chapter 35
2020-08-01
 11.7k  476
36
Chapter 36
2020-08-01
 11.1k  322
37
Chapter 37
2020-08-01
 11.5k  410
38
Chapter 38
2020-08-05
 11.2k  270
39
Chapter 39
2020-08-07
 11.3k  342
40
Chapter 40
2020-08-12
 11.4k  404
41
Chapter 41
2020-08-14
 11.5k  812
42
Chapter 42
2020-08-19
 11.3k  331
43
Chapter 43
2020-08-21
 10.5k  422
44
Chapter 44
2020-08-26
 10.5k  363
45
Chapter 45
2020-08-28
 10.7k  222
46
Chapter 46
2020-09-02
 10.1k  215
47
Chapter 47
2020-09-04
 10.3k  221
48
Chapter 48
2020-09-09
 10k  216
49
Chapter 49
2020-09-11
 9.8k  320
50
Chapter 50
2020-09-16
 9.5k  261
51
Chapter 51
2020-09-18
 9.8k  325
52
Chapter 52
2020-09-23
 9.8k  307
53
Chapter 53
2020-09-25
 10.1k  309
54
Chapter 54
2020-09-30
 9.1k  201
55
Chapter 55
2020-10-02
 9.3k  171
56
Chapter 56
2020-10-07
 9.7k  195
57
Chapter 57
2020-10-09
 9.4k  169
58
Chapter 58
2020-10-14
 9.2k  408
59
Chapter 59
2020-10-16
 9.4k  258
60
Chapter 60
2020-10-21
 9.5k  148
61
Chapter 61
2020-10-23
 9.2k  194
62
Chapter 62
2020-10-26
 9.7k  340
63
Chapter 63
2020-10-28
 8.9k  259
64
Chapter 64
2020-10-30
 8.9k  202
65
Chapter 65
2020-10-31
 8.8k  224
66
Chapter 66
2020-10-31
 9.1k  153
67
Chapter 67
2020-10-31
 9.1k  158
68
Chapter 68
2020-10-31
 9.3k  350
69
Chapter 69
2020-10-31
 9.1k  247
70
Chapter 70
2020-10-31
 8.6k  113
71
Chapter 71
2020-10-31
 8.9k  223
72
Chapter 72
2020-10-31
 8.7k  181
73
Chapter 73
2020-10-31
 8.6k  227
74
Chapter 74
2020-10-31
 9k  209
75
Chapter 75
2020-11-02
 8.9k  211
76
Chapter 76
2020-11-04
 9.3k  218
77
Chapter 77
2020-11-06
 8.8k  172
78
Chapter 78
2020-11-09
 9k  296
79
Chapter 79
2020-11-11
 9k  211
80
Chapter 80
2020-11-13
 8.6k  299
81
Chapter 81
2020-11-16
 8.4k  217
82
Chapter 82
2020-11-18
 8.3k  89
83
Chapter 83
2020-11-20
 8.5k  141
84
Chapter 84
2020-11-23
 8.2k  114
85
Chapter 85
2020-11-25
 8k  122
86
Chapter 86
2020-11-27
 8.3k  108
87
Chapter 87
2020-11-30
 8.7k  152
88
Chapter 88
2020-12-02
 8.5k  207
89
Chapter 89
2020-12-04
 8.4k  263
90
Chapter 90
2020-12-07
 8.3k  236
91
Chapter 91
2020-12-09
 8.2k  92
92
Chapter 92
2020-12-11
 8.4k  141
93
Chapter 93
2020-12-14
 8.3k  219
94
Chapter 94
2020-12-16
 8.4k  185
95
Chapter 95
2020-12-18
 8.2k  254
96
Chapter 96
2020-12-21
 8.4k  209
97
Chapter 97
2020-12-23
 7.9k  169
98
Chapter 98
2020-12-25
 8.3k  288
99
Chapter 99
2023-05-31
 364  13
100
Chapter 100
2020-12-28
 9.2k  857
101
Chapter 101
2020-12-30
 8.3k  200
102
Chapter 102
2021-01-01
 8.3k  314
103
Chapter 103
2021-01-04
 8k  65
104
Chapter 104
2021-01-06
 8.1k  218
105
Chapter 105
2021-01-08
 8.2k  246
106
Chapter 106
2021-01-11
 7.9k  292
107
Chapter 107
2021-01-13
 8k  239
108
Chapter 108
2021-01-15
 8.7k  296
109
Chapter 109
2021-01-18
 8.6k  294
110
Chapter 110
2021-01-20
 8.3k  220
111
Chapter 111
2021-01-22
 8.4k  176
112
Chapter 112
2021-01-25
 8.2k  125
113
Chapter 113
2021-01-27
 8.3k  151
114
Chapter 114
2021-01-29
 8.3k  219
115
Chapter 115
2021-02-01
 8k  215
116
Chapter 116
2021-02-03
 8.4k  298
117
Chapter 117
2021-02-05
 7.4k  135
118
Chapter 118
2021-02-05
 8k  187
119
Chapter 119
2021-02-05
 7.6k  142
120
Chapter 120
2021-02-05
 7.4k  226
121
Chapter 121
2021-02-05
 7.5k  122
122
Chapter 122
2021-02-05
 7.3k  123
123
Chapter 123
2021-02-05
 7.3k  144
124
Chapter 124
2021-02-05
 7.6k  215
125
Chapter 125
2021-02-05
 7k  117
126
Chapter 126
2021-02-05
 7.3k  62
127
Chapter 127
2021-02-05
 7.8k  165
128
Chapter 128
2021-02-08
 8.1k  170
129
Chapter 129
2021-02-10
 7.8k  193
130
Chapter 130
2021-02-12
 7.6k  222
131
Chapter 131
2021-02-15
 7.8k  174
132
Chapter 132
2021-02-17
 7.8k  280
133
Chapter 133
2021-02-19
 7.7k  249
134
Chapter 134
2021-02-22
 7.4k  193
135
Chapter 135
2021-02-24
 7.3k  302
136
Chapter 136
2021-02-26
 7.4k  277
137
Chapter 137
2021-03-01
 7.4k  217
138
Chapter 138
2021-03-03
 7k  136
139
Chapter 139
2021-03-05
 7k  119
140
Chapter 140
2021-03-08
 7.1k  188
141
Chapter 141
2021-03-10
 7.1k  186
142
Chapter 142
2021-03-12
 7.5k  209
143
Chapter 143
2021-03-15
 7.2k  173
144
Chapter 144
2021-03-17
 6.9k  131
145
Chapter 145
2021-03-19
 6.8k  240
146
Chapter 146
2021-03-22
 6.5k  193
147
Chapter 147
2021-03-24
 6.7k  168
148
Chapter 148
2021-03-26
 7k  323
149
Chapter 149
2021-03-29
 6.6k  170
150
Chapter 150
2021-03-31
 6.6k  247
151
Chapter 151
2021-04-02
 6.7k  212
152
Chapter 152
2021-04-04
 6.3k  249
153
Chapter 153
2021-04-04
 6.1k  140
154
Chapter 154
2021-04-04
 6.1k  179
155
Chapter 155
2021-04-04
 5.9k  140
156
Chapter 156
2021-04-04
 5.9k  158
157
Chapter 157
2021-04-04
 5.7k  85
158
Chapter 158
2021-04-04
 5.9k  81
159
Chapter 159
2021-04-04
 5.6k  58
160
Chapter 160
2021-04-04
 5.5k  60
161
Chapter 161
2021-04-04
 5.7k  82
162
Chapter 162
2021-04-05
 6k  120
163
Chapter 163
2021-04-07
 6.1k  152
164
Chapter 164
2021-04-09
 6k  142
165
Chapter 165
2021-04-12
 6k  80
166
Chapter 166
2021-04-14
 6k  112
167
Chapter 167
2021-04-16
 6k  158
168
Chapter 168
2021-04-19
 5.8k  141
169
Chapter 169
2021-04-21
 6.2k  173
170
Chapter 170
2021-04-23
 5.7k  160
171
Chapter 171
2021-04-26
 5.8k  214
172
Chapter 172
2021-04-28
 5.8k  270
173
Chapter 173
2021-04-30
 5.7k  176
174
Chapter 174
2021-05-03
 6.2k  248
175
Chapter 175
2021-05-05
 5.7k  519
176
Chapter 176
2021-05-07
 5.5k  241
177
Chapter 177
2021-05-10
 5.5k  189
178
Chapter 178
2021-05-12
 5.7k  203
179
Chapter 179
2021-05-14
 5.5k  196
180
Chapter 180
2021-05-17
 5.4k  194
181
Chapter 181
2021-05-19
 5.5k  285
182
Chapter 182
2021-05-21
 5.6k  222
183
Chapter 183
2021-05-24
 5.3k  217
184
Chapter 184
2021-05-26
 5.5k  252
185
Chapter 185
2021-05-28
 5.4k  207
186
Chapter 186
2021-05-31
 5.4k  225
187
Chapter 187
2021-06-02
 5.2k  209
188
Chapter 188
2021-06-04
 5.1k  208
189
Chapter 189
2021-06-07
 5k  149
190
Chapter 190
2021-06-09
 4.9k  140
191
Chapter 191
2021-06-11
 5k  121
192
Chapter 192
2021-06-14
 4.9k  187
193
Chapter 193
2021-06-16
 5.2k  269
194
Chapter 194
2021-06-18
 5.2k  218
195
Chapter 195
2021-06-21
 4.9k  228
196
Chapter 196
2021-06-23
 5.1k  188
197
Chapter 197
2021-06-25
 5k  183
198
Chapter 198
2021-06-28
 4.9k  125
199
Chapter 199
2021-06-30
 4.8k  241
200
Chapter 200
2021-07-02
 5k  146
201
Chapter 201
2021-07-05
 4.9k  179
202
Chapter 202
2021-07-07
 4.8k  167
203
Chapter 203
2021-07-09
 4.9k  178
204
Chapter 204
2021-07-12
 4.9k  240
205
Chapter 205
2021-07-14
 4.8k  179
206
Chapter 206
2021-07-16
 4.8k  263
207
Chapter 207
2021-07-21
 4.7k  175
208
Chapter 208
2021-07-23
 4.9k  184
209
Chapter 209
2021-07-28
 4.7k  157
210
Chapter 210
2021-07-30
 5k  288
211
Chapter 211
2021-08-04
 5k  214
212
Chapter 212
2021-08-06
 4.8k  202
213
Chapter 213
2021-08-11
 4.7k  155
214
Chapter 214
2021-08-13
 4.7k  186
215
Chapter 215
2021-08-18
 4.7k  166
216
Chapter 216
2021-08-20
 4.6k  256
217
Chapter 217
2021-08-25
 4.4k  149
218
Chapter 218
2021-08-27
 4.5k  223
219
Chapter 219
2021-09-01
 4.3k  150
220
Chapter 220
2021-09-03
 4.4k  156
221
Chapter 221
2021-09-08
 4.1k  121
222
Chapter 222
2021-09-10
 4.1k  122
223
Chapter 223
2021-09-15
 3.9k  85
224
Chapter 224
2021-09-17
 3.9k  75
225
Chapter 225
2021-09-22
 3.8k  91
226
Chapter 226
2021-09-24
 3.9k  92
227
Chapter 227
2021-09-29
 3.8k  114
228
Chapter 228
2021-10-01
 3.8k  113
229
Chapter 229
2021-10-06
 3.8k  107
230
Chapter 230
2021-10-08
 3.9k  112
231
Chapter 231
2021-10-13
 3.9k  87
232
Chapter 232
2021-10-15
 3.8k  110
233
Chapter 233
2021-10-20
 3.7k  135
234
Chapter 234
2021-10-22
 3.7k  127
235
Chapter 235
2021-10-27
 3.7k  128
236
Chapter 236
2021-10-29
 3.8k  108
237
Chapter 237
2021-11-03
 3.8k  92
238
Chapter 238
2021-11-05
 3.7k  93
239
Chapter 239
2021-11-10
 3.6k  69
240
Chapter 240
2021-11-12
 3.8k  117
241
Chapter 241
2021-11-17
 3.6k  102
242
Chapter 242
2021-11-19
 3.6k  92
243
Chapter 243
2021-11-24
 3.6k  165
244
Chapter 244
2021-11-26
 3.4k  86
245
Chapter 245
2021-12-01
 3.5k  79
246
Chapter 246
2021-12-03
 3.5k  87
247
Chapter 247
2021-12-08
 3.5k  86
248
Chapter 248
2021-12-10
 3.5k  84
249
Chapter 249
2021-12-15
 3.4k  114
250
Chapter 250
2021-12-17
 3.5k  71
251
Chapter 251
2021-12-22
 3.4k  81
252
Chapter 252
2021-12-24
 3.5k  179
253
Chapter 253
2021-12-29
 3.3k  140
254
Chapter 254
2021-12-31
 3.4k  93
255
Chapter 255
2022-01-05
 3.3k  99
256
Chapter 256
2022-01-07
 3.3k  166
257
Chapter 257
2022-01-12
 3.2k  96
258
Chapter 258
2022-01-14
 3.2k  133
259
Chapter 259
2022-01-19
 3.1k  103
260
Chapter 260
2022-01-21
 3.3k  105
261
Chapter 261
2022-01-26
 3.2k  101
262
Chapter 262
2022-01-28
 3.2k  107
263
Chapter 263
2022-02-02
 3.2k  126
264
Chapter 264
2022-02-04
 3.2k  81
265
Chapter 265
2022-02-09
 3.2k  118
266
Chapter 266
2022-02-11
 3.3k  112
267
Chapter 267
2022-02-16
 3.2k  83
268
Chapter 268
2022-02-18
 3.4k  180
269
Chapter 269
2022-02-23
 3.3k  66
270
Chapter 270
2022-02-25
 3.2k  114
271
Chapter 271
2022-02-26
 3.1k  144
272
Chapter 272
2022-02-26
 3k  59
273
Chapter 273
2022-02-26
 3k  59
274
Chapter 274
2022-02-26
 3k  54
275
Chapter 275
2022-02-26
 3.2k  127
276
Chapter 276
2022-02-26
 3.3k  370
277
Chapter 277
2022-02-26
 2.9k  42
278
Chapter 278
2022-02-26
 2.9k  60
279
Chapter 279
2022-02-26
 3.1k  64
280
Chapter 280
2022-02-26
 3.3k  98
281
Chapter 281
2022-03-02
 3.1k  133
282
Chapter 282
2022-03-04
 3.3k  173
283
Chapter 283
2022-03-09
 3.3k  162
284
Chapter 284
2022-03-11
 3.1k  77
285
Chapter 285
2022-03-16
 3k  82
286
Chapter 286
2022-03-18
 3.1k  96
287
Chapter 287
2022-03-23
 3k  70
288
Chapter 288
2022-03-25
 3.4k  180
289
Chapter 289
2022-03-30
 3k  89
290
Chapter 290
2022-04-01
 3k  135
291
Chapter 291
2022-04-06
 3.1k  110
292
Chapter 292
2022-04-08
 3k  150
293
Chapter 293
2022-04-13
 2.9k  77
294
Chapter 294
2022-04-15
 2.9k  96
295
Chapter 295
2022-04-20
 2.8k  79
296
Chapter 296
2022-04-22
 3k  86
297
Chapter 297
2022-04-27
 2.8k  90
298
Chapter 298
2022-04-29
 2.9k  101
299
Chapter 299
2022-05-04
 2.7k  54
300
Chapter 300
2022-05-06
 2.8k  118
301
Chapter 301
2022-05-11
 2.8k  70
302
Chapter 302
2022-05-13
 2.9k  98
303
Chapter 303
2022-05-18
 2.8k  80
304
Chapter 304
2022-05-20
 2.7k  84
305
Chapter 305
2022-05-25
 2.8k  69
306
Chapter 306
2022-05-27
 2.8k  67
307
Chapter 307
2022-06-01
 2.7k  64
308
Chapter 308
2022-06-03
 2.9k  128
309
Chapter 309
2022-06-08
 2.6k  71
310
Chapter 310
2022-06-10
 2.7k  80
311
Chapter 311
2022-06-15
 2.6k  67
312
Chapter 312
2022-06-17
 2.5k  63
313
Chapter 313
2022-06-22
 2.6k  78
314
Chapter 314
2022-06-24
 2.6k  90
315
Chapter 315
2022-06-29
 2.6k  113
316
Chapter 316
2022-07-01
 2.6k  65
317
Chapter 317
2022-07-06
 2.6k  61
318
Chapter 318
2022-07-08
 2.4k  84
319
Chapter 319
2022-07-13
 2.4k  96
320
Chapter 320
2022-07-15
 2.3k  102
321
Chapter 321
2022-07-20
 2.3k  169
322
Chapter 322
2022-07-22
 2.4k  160
323
Chapter 323
2022-07-27
 2.2k  88
324
Chapter 324
2022-07-29
 2.2k  105
325
Chapter 325
2022-08-03
 2.2k  63
326
Chapter 326
2022-08-05
 2.2k  97
327
Chapter 327
2022-08-10
 2.1k  88
328
Chapter 328
2022-08-12
 2.2k  93
329
Chapter 329
2022-08-17
 2.2k  90
330
Chapter 330
2022-08-19
 2.3k  138
331
Chapter 331
2022-08-24
 2.2k  67
332
Chapter 332
2022-08-26
 2.3k  102
333
Chapter 333
2022-08-31
 2.1k  70
334
Chapter 334
2022-09-02
 2.1k  74
335
Chapter 335
2022-09-07
 2k  69
336
Chapter 336
2022-09-09
 2.1k  77
337
Chapter 337
2022-09-14
 2k  73
338
Chapter 338
2022-09-16
 2k  63
339
Chapter 339
2022-09-21
 1.9k  51
340
Chapter 340
2022-09-23
 1.9k  80
341
Chapter 341
2022-09-28
 1.8k  49
342
Chapter 342
2022-09-30
 1.8k  43
343
Chapter 343
2022-10-01
 1.8k  29
344
Chapter 344
2022-10-02
 1.7k  42
345
Chapter 345
2022-10-03
 1.8k  55
346
Chapter 346
2022-10-05
 1.7k  59
347
Chapter 347
2022-10-07
 1.8k  54
348
Chapter 348
2022-10-12
 1.8k  43
349
Chapter 349
2022-10-14
 1.8k  40
350
Chapter 350
2022-10-19
 1.7k  54
351
Chapter 351
2022-10-21
 1.7k  56
352
Chapter 352
2022-10-26
 1.7k  70
353
Chapter 353
2022-10-28
 1.7k  60
354
Chapter 354
2022-11-02
 1.7k  43
355
Chapter 355
2022-11-04
 1.6k  57
356
Chapter 356
2022-11-09
 1.7k  36
357
Chapter 357
2022-11-11
 1.6k  63
358
Chapter 358
2022-11-16
 1.6k  59
359
Chapter 359
2022-11-23
 1.6k  79
360
Chapter 360
2022-11-30
 1.6k  59
361
Chapter 361
2022-12-07
 1.6k  64
362
Chapter 362
2022-12-14
 1.6k  88
363
Chapter 363
2022-12-21
 1.6k  46
364
Chapter 364
2022-12-28
 1.6k  65
365
Chapter 365
2023-01-04
 1.7k  85
366
Chapter 366
2023-01-11
 1.6k  72
367
Chapter 367
2023-01-18
 1.5k  70
368
Chapter 368
2023-01-25
 1.5k  67
369
Chapter 369
2023-02-01
 1.5k  56
370
Chapter 370
2023-02-08
 1.4k  70
371
Chapter 371
2023-02-15
 1.4k  85
372
Chapter 372
2023-03-01
 1.5k  99
373
Chapter 373
2023-03-08
 1.4k  59
374
Chapter 374
2023-03-15
 1.4k  78
375
Chapter 375
2023-03-22
 1.4k  65
376
Chapter 376
2023-03-29
 1.4k  89
377
Chapter 377
2023-04-12
 1.2k  69
378
Chapter 378
2023-04-19
 1.3k  69
379
Chapter 379
2023-04-26
 1.2k  81
380
Chapter 380
2023-05-03
 1.2k  83
381
Chapter 381
2023-05-10
 1.2k  64
382
Chapter 382
2023-05-17
 1.2k  69
383
Chapter 383
2023-05-24
 1.3k  93
384
Chapter 384
2023-06-07
 1.2k  105
385
Chapter 385
2023-07-05
 1.1k  88
386
Chapter 386
2023-07-19
 1.1k  82
387
Chapter 387
2023-08-02
 1.3k  282
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Chàng Rể Đệ Nhất
Chàng Rể Đệ Nhất
Hành động/Mạo Hiểm/Nữ cường/Ở rể/Sảng văn/Nghịch tập/Loser/Leo cao
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook