MangaToon
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Đã Full
76.8M
4.7
Tên tác giả: iReader

Ba năm trước, Vân Thanh Nham bất ngờ từ nhân gian rơi vào tiên giới. Ba nghìn năm sau, hắn trở thành vân đế của tiên giới, phá được hư không, trở về nhân giới. Hắn phát hiện thời gian ở đây mới chỉ qua có 3 năm. "Trước đây ta không có sức mạnh bảo vệ những người ta yêu thương, bây giờ, cả thế giới đều phải quỳ dưới chân ta

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 387 chương    /    (76648)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-20
 23k  2.7k
2
Chapter 2
2020-05-20
 18.7k  848
3
Chapter 3
2020-05-20
 16.4k  804
4
Chapter 4
2020-05-20
 14.9k  416
5
Chapter 5
2020-05-20
 16.8k  955
6
Chapter 6
2020-05-20
 15.1k  680
7
Chapter 7
2020-05-20
 12.6k  307
8
Chapter 8
2020-05-20
 14k  1k
9
Chapter 9
2020-05-20
 13.5k  942
10
Chapter 10
2020-05-20
 14k  748
11
Chapter 11
2020-05-22
 12.6k  622
12
Chapter 12
2020-05-27
 12.7k  674
13
Chapter 13
2020-05-29
 12.7k  552
14
Chapter 14
2020-06-03
 12.9k  501
15
Chapter 15
2020-06-05
 12.3k  574
16
Chapter 16
2020-06-10
 13k  509
17
Chapter 17
2020-06-12
 12.5k  568
18
Chapter 18
2020-06-17
 12.9k  483
19
Chapter 19
2020-06-19
 13.3k  435
20
Chapter 20
2020-06-24
 13.2k  1k
21
Chapter 21
2020-06-26
 12.4k  349
22
Chapter 22
2020-07-01
 13k  530
23
Chapter 23
2020-07-03
 11.7k  274
24
Chapter 24
2020-07-08
 10.8k  289
25
Chapter 25
2020-07-10
 11.9k  680
26
Chapter 26
2020-07-15
 11.6k  433
27
Chapter 27
2020-07-17
 12k  547
28
Chapter 28
2020-07-22
 11.6k  320
29
Chapter 29
2020-07-24
 11.7k  322
30
Chapter 30
2020-07-29
 11.9k  411
31
Chapter 31
2020-07-31
 11.1k  350
32
Chapter 32
2020-08-01
 10.9k  403
33
Chapter 33
2020-08-01
 10.8k  128
34
Chapter 34
2020-08-01
 11.2k  198
35
Chapter 35
2020-08-01
 11.8k  479
36
Chapter 36
2020-08-01
 11.2k  323
37
Chapter 37
2020-08-01
 11.6k  416
38
Chapter 38
2020-08-05
 11.3k  274
39
Chapter 39
2020-08-07
 11.4k  344
40
Chapter 40
2020-08-12
 11.4k  407
41
Chapter 41
2020-08-14
 11.6k  828
42
Chapter 42
2020-08-19
 11.4k  347
43
Chapter 43
2020-08-21
 10.6k  432
44
Chapter 44
2020-08-26
 10.6k  366
45
Chapter 45
2020-08-28
 10.8k  226
46
Chapter 46
2020-09-02
 10.2k  217
47
Chapter 47
2020-09-04
 10.4k  226
48
Chapter 48
2020-09-09
 10.1k  221
49
Chapter 49
2020-09-11
 9.9k  328
50
Chapter 50
2020-09-16
 9.6k  270
51
Chapter 51
2020-09-18
 9.9k  335
52
Chapter 52
2020-09-23
 9.9k  312
53
Chapter 53
2020-09-25
 10.1k  315
54
Chapter 54
2020-09-30
 9.2k  207
55
Chapter 55
2020-10-02
 9.4k  175
56
Chapter 56
2020-10-07
 9.8k  199
57
Chapter 57
2020-10-09
 9.5k  173
58
Chapter 58
2020-10-14
 9.3k  415
59
Chapter 59
2020-10-16
 9.5k  265
60
Chapter 60
2020-10-21
 9.6k  153
61
Chapter 61
2020-10-23
 9.2k  198
62
Chapter 62
2020-10-26
 9.8k  350
63
Chapter 63
2020-10-28
 9k  268
64
Chapter 64
2020-10-30
 9k  205
65
Chapter 65
2020-10-31
 8.9k  230
66
Chapter 66
2020-10-31
 9.2k  158
67
Chapter 67
2020-10-31
 9.2k  164
68
Chapter 68
2020-10-31
 9.4k  359
69
Chapter 69
2020-10-31
 9.2k  249
70
Chapter 70
2020-10-31
 8.7k  114
71
Chapter 71
2020-10-31
 8.9k  228
72
Chapter 72
2020-10-31
 8.7k  183
73
Chapter 73
2020-10-31
 8.7k  229
74
Chapter 74
2020-10-31
 9.1k  212
75
Chapter 75
2020-11-02
 9k  212
76
Chapter 76
2020-11-04
 9.4k  220
77
Chapter 77
2020-11-06
 8.8k  174
78
Chapter 78
2020-11-09
 9.1k  303
79
Chapter 79
2020-11-11
 9.1k  212
80
Chapter 80
2020-11-13
 8.7k  307
81
Chapter 81
2020-11-16
 8.5k  221
82
Chapter 82
2020-11-18
 8.4k  91
83
Chapter 83
2020-11-20
 8.6k  143
84
Chapter 84
2020-11-23
 8.3k  118
85
Chapter 85
2020-11-25
 8.1k  123
86
Chapter 86
2020-11-27
 8.4k  112
87
Chapter 87
2020-11-30
 8.8k  155
88
Chapter 88
2020-12-02
 8.5k  210
89
Chapter 89
2020-12-04
 8.5k  268
90
Chapter 90
2020-12-07
 8.4k  241
91
Chapter 91
2020-12-09
 8.3k  95
92
Chapter 92
2020-12-11
 8.5k  145
93
Chapter 93
2020-12-14
 8.4k  226
94
Chapter 94
2020-12-16
 8.5k  191
95
Chapter 95
2020-12-18
 8.3k  256
96
Chapter 96
2020-12-21
 8.5k  212
97
Chapter 97
2020-12-23
 8k  173
98
Chapter 98
2020-12-25
 8.4k  291
99
Chapter 99
2023-05-31
 456  17
100
Chapter 100
2020-12-28
 9.3k  877
101
Chapter 101
2020-12-30
 8.4k  202
102
Chapter 102
2021-01-01
 8.4k  322
103
Chapter 103
2021-01-04
 8.1k  65
104
Chapter 104
2021-01-06
 8.2k  225
105
Chapter 105
2021-01-08
 8.3k  250
106
Chapter 106
2021-01-11
 7.9k  297
107
Chapter 107
2021-01-13
 8k  245
108
Chapter 108
2021-01-15
 8.7k  299
109
Chapter 109
2021-01-18
 8.7k  302
110
Chapter 110
2021-01-20
 8.3k  226
111
Chapter 111
2021-01-22
 8.5k  181
112
Chapter 112
2021-01-25
 8.3k  127
113
Chapter 113
2021-01-27
 8.4k  153
114
Chapter 114
2021-01-29
 8.4k  220
115
Chapter 115
2021-02-01
 8k  218
116
Chapter 116
2021-02-03
 8.5k  300
117
Chapter 117
2021-02-05
 7.5k  137
118
Chapter 118
2021-02-05
 8k  192
119
Chapter 119
2021-02-05
 7.6k  143
120
Chapter 120
2021-02-05
 7.5k  230
121
Chapter 121
2021-02-05
 7.6k  127
122
Chapter 122
2021-02-05
 7.4k  128
123
Chapter 123
2021-02-05
 7.4k  146
124
Chapter 124
2021-02-05
 7.7k  217
125
Chapter 125
2021-02-05
 7.1k  121
126
Chapter 126
2021-02-05
 7.4k  64
127
Chapter 127
2021-02-05
 7.8k  166
128
Chapter 128
2021-02-08
 8.1k  171
129
Chapter 129
2021-02-10
 7.9k  198
130
Chapter 130
2021-02-12
 7.7k  225
131
Chapter 131
2021-02-15
 7.8k  174
132
Chapter 132
2021-02-17
 7.9k  281
133
Chapter 133
2021-02-19
 7.7k  250
134
Chapter 134
2021-02-22
 7.5k  195
135
Chapter 135
2021-02-24
 7.4k  304
136
Chapter 136
2021-02-26
 7.5k  278
137
Chapter 137
2021-03-01
 7.4k  219
138
Chapter 138
2021-03-03
 7k  139
139
Chapter 139
2021-03-05
 7k  119
140
Chapter 140
2021-03-08
 7.2k  190
141
Chapter 141
2021-03-10
 7.2k  187
142
Chapter 142
2021-03-12
 7.5k  213
143
Chapter 143
2021-03-15
 7.3k  175
144
Chapter 144
2021-03-17
 7k  134
145
Chapter 145
2021-03-19
 6.9k  241
146
Chapter 146
2021-03-22
 6.6k  194
147
Chapter 147
2021-03-24
 6.8k  173
148
Chapter 148
2021-03-26
 7.1k  328
149
Chapter 149
2021-03-29
 6.7k  172
150
Chapter 150
2021-03-31
 6.7k  249
151
Chapter 151
2021-04-02
 6.8k  215
152
Chapter 152
2021-04-04
 6.4k  253
153
Chapter 153
2021-04-04
 6.2k  144
154
Chapter 154
2021-04-04
 6.2k  183
155
Chapter 155
2021-04-04
 6k  145
156
Chapter 156
2021-04-04
 6k  161
157
Chapter 157
2021-04-04
 5.8k  89
158
Chapter 158
2021-04-04
 5.9k  83
159
Chapter 159
2021-04-04
 5.6k  60
160
Chapter 160
2021-04-04
 5.6k  61
161
Chapter 161
2021-04-04
 5.7k  85
162
Chapter 162
2021-04-05
 6.1k  122
163
Chapter 163
2021-04-07
 6.2k  155
164
Chapter 164
2021-04-09
 6.1k  145
165
Chapter 165
2021-04-12
 6k  81
166
Chapter 166
2021-04-14
 6.1k  113
167
Chapter 167
2021-04-16
 6.1k  159
168
Chapter 168
2021-04-19
 5.9k  142
169
Chapter 169
2021-04-21
 6.2k  175
170
Chapter 170
2021-04-23
 5.8k  165
171
Chapter 171
2021-04-26
 5.9k  217
172
Chapter 172
2021-04-28
 5.8k  276
173
Chapter 173
2021-04-30
 5.8k  179
174
Chapter 174
2021-05-03
 6.3k  251
175
Chapter 175
2021-05-05
 5.8k  530
176
Chapter 176
2021-05-07
 5.6k  245
177
Chapter 177
2021-05-10
 5.6k  193
178
Chapter 178
2021-05-12
 5.8k  203
179
Chapter 179
2021-05-14
 5.6k  197
180
Chapter 180
2021-05-17
 5.4k  198
181
Chapter 181
2021-05-19
 5.6k  291
182
Chapter 182
2021-05-21
 5.6k  224
183
Chapter 183
2021-05-24
 5.4k  222
184
Chapter 184
2021-05-26
 5.5k  254
185
Chapter 185
2021-05-28
 5.5k  213
186
Chapter 186
2021-05-31
 5.5k  228
187
Chapter 187
2021-06-02
 5.2k  216
188
Chapter 188
2021-06-04
 5.2k  211
189
Chapter 189
2021-06-07
 5.1k  153
190
Chapter 190
2021-06-09
 4.9k  147
191
Chapter 191
2021-06-11
 5.1k  123
192
Chapter 192
2021-06-14
 5k  188
193
Chapter 193
2021-06-16
 5.3k  276
194
Chapter 194
2021-06-18
 5.3k  224
195
Chapter 195
2021-06-21
 4.9k  233
196
Chapter 196
2021-06-23
 5.2k  191
197
Chapter 197
2021-06-25
 5.1k  187
198
Chapter 198
2021-06-28
 5k  128
199
Chapter 199
2021-06-30
 4.9k  246
200
Chapter 200
2021-07-02
 5.1k  149
201
Chapter 201
2021-07-05
 4.9k  186
202
Chapter 202
2021-07-07
 4.8k  168
203
Chapter 203
2021-07-09
 4.9k  182
204
Chapter 204
2021-07-12
 4.9k  244
205
Chapter 205
2021-07-14
 4.8k  182
206
Chapter 206
2021-07-16
 4.9k  266
207
Chapter 207
2021-07-21
 4.8k  178
208
Chapter 208
2021-07-23
 5k  187
209
Chapter 209
2021-07-28
 4.8k  161
210
Chapter 210
2021-07-30
 5.1k  290
211
Chapter 211
2021-08-04
 5k  219
212
Chapter 212
2021-08-06
 4.9k  203
213
Chapter 213
2021-08-11
 4.8k  156
214
Chapter 214
2021-08-13
 4.8k  189
215
Chapter 215
2021-08-18
 4.8k  168
216
Chapter 216
2021-08-20
 4.7k  259
217
Chapter 217
2021-08-25
 4.5k  151
218
Chapter 218
2021-08-27
 4.5k  227
219
Chapter 219
2021-09-01
 4.3k  153
220
Chapter 220
2021-09-03
 4.5k  159
221
Chapter 221
2021-09-08
 4.2k  124
222
Chapter 222
2021-09-10
 4.2k  123
223
Chapter 223
2021-09-15
 4k  87
224
Chapter 224
2021-09-17
 4k  76
225
Chapter 225
2021-09-22
 3.9k  93
226
Chapter 226
2021-09-24
 4k  96
227
Chapter 227
2021-09-29
 3.9k  116
228
Chapter 228
2021-10-01
 3.9k  120
229
Chapter 229
2021-10-06
 3.9k  111
230
Chapter 230
2021-10-08
 4k  116
231
Chapter 231
2021-10-13
 4k  89
232
Chapter 232
2021-10-15
 3.9k  115
233
Chapter 233
2021-10-20
 3.7k  137
234
Chapter 234
2021-10-22
 3.8k  133
235
Chapter 235
2021-10-27
 3.8k  132
236
Chapter 236
2021-10-29
 3.8k  108
237
Chapter 237
2021-11-03
 3.9k  93
238
Chapter 238
2021-11-05
 3.8k  94
239
Chapter 239
2021-11-10
 3.7k  70
240
Chapter 240
2021-11-12
 3.8k  119
241
Chapter 241
2021-11-17
 3.6k  103
242
Chapter 242
2021-11-19
 3.7k  94
243
Chapter 243
2021-11-24
 3.7k  167
244
Chapter 244
2021-11-26
 3.5k  88
245
Chapter 245
2021-12-01
 3.5k  80
246
Chapter 246
2021-12-03
 3.6k  89
247
Chapter 247
2021-12-08
 3.6k  87
248
Chapter 248
2021-12-10
 3.6k  86
249
Chapter 249
2021-12-15
 3.5k  115
250
Chapter 250
2021-12-17
 3.5k  73
251
Chapter 251
2021-12-22
 3.5k  81
252
Chapter 252
2021-12-24
 3.5k  183
253
Chapter 253
2021-12-29
 3.4k  140
254
Chapter 254
2021-12-31
 3.5k  93
255
Chapter 255
2022-01-05
 3.4k  99
256
Chapter 256
2022-01-07
 3.3k  171
257
Chapter 257
2022-01-12
 3.2k  99
258
Chapter 258
2022-01-14
 3.3k  139
259
Chapter 259
2022-01-19
 3.2k  105
260
Chapter 260
2022-01-21
 3.3k  106
261
Chapter 261
2022-01-26
 3.2k  103
262
Chapter 262
2022-01-28
 3.2k  109
263
Chapter 263
2022-02-02
 3.2k  127
264
Chapter 264
2022-02-04
 3.3k  82
265
Chapter 265
2022-02-09
 3.2k  119
266
Chapter 266
2022-02-11
 3.3k  114
267
Chapter 267
2022-02-16
 3.3k  85
268
Chapter 268
2022-02-18
 3.5k  181
269
Chapter 269
2022-02-23
 3.3k  66
270
Chapter 270
2022-02-25
 3.3k  114
271
Chapter 271
2022-02-26
 3.2k  150
272
Chapter 272
2022-02-26
 3.1k  63
273
Chapter 273
2022-02-26
 3.1k  61
274
Chapter 274
2022-02-26
 3k  56
275
Chapter 275
2022-02-26
 3.2k  132
276
Chapter 276
2022-02-26
 3.4k  380
277
Chapter 277
2022-02-26
 2.9k  43
278
Chapter 278
2022-02-26
 3k  61
279
Chapter 279
2022-02-26
 3.1k  64
280
Chapter 280
2022-02-26
 3.4k  98
281
Chapter 281
2022-03-02
 3.2k  134
282
Chapter 282
2022-03-04
 3.3k  180
283
Chapter 283
2022-03-09
 3.3k  166
284
Chapter 284
2022-03-11
 3.1k  78
285
Chapter 285
2022-03-16
 3.1k  82
286
Chapter 286
2022-03-18
 3.1k  98
287
Chapter 287
2022-03-23
 3.1k  70
288
Chapter 288
2022-03-25
 3.5k  184
289
Chapter 289
2022-03-30
 3k  89
290
Chapter 290
2022-04-01
 3k  136
291
Chapter 291
2022-04-06
 3.2k  111
292
Chapter 292
2022-04-08
 3.1k  156
293
Chapter 293
2022-04-13
 2.9k  79
294
Chapter 294
2022-04-15
 2.9k  98
295
Chapter 295
2022-04-20
 2.9k  81
296
Chapter 296
2022-04-22
 3k  89
297
Chapter 297
2022-04-27
 2.9k  91
298
Chapter 298
2022-04-29
 3k  100
299
Chapter 299
2022-05-04
 2.8k  54
300
Chapter 300
2022-05-06
 2.9k  120
301
Chapter 301
2022-05-11
 2.9k  70
302
Chapter 302
2022-05-13
 2.9k  101
303
Chapter 303
2022-05-18
 2.8k  82
304
Chapter 304
2022-05-20
 2.8k  84
305
Chapter 305
2022-05-25
 2.8k  76
306
Chapter 306
2022-05-27
 2.8k  67
307
Chapter 307
2022-06-01
 2.7k  64
308
Chapter 308
2022-06-03
 2.9k  127
309
Chapter 309
2022-06-08
 2.7k  73
310
Chapter 310
2022-06-10
 2.7k  82
311
Chapter 311
2022-06-15
 2.7k  68
312
Chapter 312
2022-06-17
 2.6k  63
313
Chapter 313
2022-06-22
 2.6k  78
314
Chapter 314
2022-06-24
 2.6k  91
315
Chapter 315
2022-06-29
 2.6k  113
316
Chapter 316
2022-07-01
 2.6k  65
317
Chapter 317
2022-07-06
 2.6k  61
318
Chapter 318
2022-07-08
 2.5k  87
319
Chapter 319
2022-07-13
 2.4k  102
320
Chapter 320
2022-07-15
 2.4k  106
321
Chapter 321
2022-07-20
 2.4k  172
322
Chapter 322
2022-07-22
 2.4k  161
323
Chapter 323
2022-07-27
 2.3k  90
324
Chapter 324
2022-07-29
 2.3k  109
325
Chapter 325
2022-08-03
 2.2k  65
326
Chapter 326
2022-08-05
 2.3k  99
327
Chapter 327
2022-08-10
 2.2k  89
328
Chapter 328
2022-08-12
 2.3k  97
329
Chapter 329
2022-08-17
 2.3k  91
330
Chapter 330
2022-08-19
 2.3k  139
331
Chapter 331
2022-08-24
 2.2k  67
332
Chapter 332
2022-08-26
 2.3k  108
333
Chapter 333
2022-08-31
 2.1k  71
334
Chapter 334
2022-09-02
 2.2k  74
335
Chapter 335
2022-09-07
 2k  71
336
Chapter 336
2022-09-09
 2.1k  82
337
Chapter 337
2022-09-14
 2k  78
338
Chapter 338
2022-09-16
 2.1k  63
339
Chapter 339
2022-09-21
 1.9k  55
340
Chapter 340
2022-09-23
 2k  89
341
Chapter 341
2022-09-28
 1.9k  51
342
Chapter 342
2022-09-30
 1.8k  44
343
Chapter 343
2022-10-01
 1.8k  33
344
Chapter 344
2022-10-02
 1.8k  42
345
Chapter 345
2022-10-03
 1.8k  57
346
Chapter 346
2022-10-05
 1.8k  60
347
Chapter 347
2022-10-07
 1.9k  58
348
Chapter 348
2022-10-12
 1.8k  44
349
Chapter 349
2022-10-14
 1.8k  42
350
Chapter 350
2022-10-19
 1.8k  55
351
Chapter 351
2022-10-21
 1.8k  56
352
Chapter 352
2022-10-26
 1.7k  72
353
Chapter 353
2022-10-28
 1.8k  64
354
Chapter 354
2022-11-02
 1.7k  46
355
Chapter 355
2022-11-04
 1.7k  61
356
Chapter 356
2022-11-09
 1.7k  37
357
Chapter 357
2022-11-11
 1.7k  66
358
Chapter 358
2022-11-16
 1.7k  62
359
Chapter 359
2022-11-23
 1.7k  81
360
Chapter 360
2022-11-30
 1.7k  63
361
Chapter 361
2022-12-07
 1.6k  68
362
Chapter 362
2022-12-14
 1.7k  93
363
Chapter 363
2022-12-21
 1.6k  47
364
Chapter 364
2022-12-28
 1.6k  65
365
Chapter 365
2023-01-04
 1.8k  87
366
Chapter 366
2023-01-11
 1.7k  75
367
Chapter 367
2023-01-18
 1.6k  71
368
Chapter 368
2023-01-25
 1.6k  68
369
Chapter 369
2023-02-01
 1.5k  58
370
Chapter 370
2023-02-08
 1.5k  71
371
Chapter 371
2023-02-15
 1.5k  90
372
Chapter 372
2023-03-01
 1.6k  105
373
Chapter 373
2023-03-08
 1.5k  62
374
Chapter 374
2023-03-15
 1.4k  78
375
Chapter 375
2023-03-22
 1.4k  64
376
Chapter 376
2023-03-29
 1.4k  92
377
Chapter 377
2023-04-12
 1.3k  70
378
Chapter 378
2023-04-19
 1.3k  70
379
Chapter 379
2023-04-26
 1.3k  85
380
Chapter 380
2023-05-03
 1.3k  83
381
Chapter 381
2023-05-10
 1.2k  66
382
Chapter 382
2023-05-17
 1.3k  73
383
Chapter 383
2023-05-24
 1.3k  94
384
Chapter 384
2023-06-07
 1.2k  109
385
Chapter 385
2023-07-05
 1.2k  89
386
Chapter 386
2023-07-19
 1.1k  85
387
Chapter 387
2023-08-02
 1.5k  322
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Chàng Rể Đệ Nhất
Chàng Rể Đệ Nhất
Hành động/Mạo Hiểm/Nữ cường/Ở rể/Sảng văn/Nghịch tập/Loser/Leo cao
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook