MangaToon
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Đã Full
24.4M
4.7
Tên tác giả: iReader

Thụ thợ săn cáu kỉnh x Công ma cà rồng xấu xa!
Bạch Mộc - thợ săn thiên tài, nay là ngôi sao hạng ba - vô tình bị bắt mới phát hiện người bắt mình không ngờ lại là chàng trúc mã ma cà rồng thời niên thiếu. Nay không trốn chạy được, trúc mã tràn đầy dục vọng chiếm hữu chỉ muốn "ôm chặt" lấy cậu. "Mộc à, tôi hi sinh tất cả, chỉ muốn có lại được em."

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 166 chương    /    (48037)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-12-17
 24.2k  2.8k
2
Chapter 2
2021-12-24
 19.3k  799
3
Chapter 3
2021-12-24
 18.3k  1.1k
4
Chapter 4
2021-12-24
 15.3k  451
5
Chapter 5
2021-12-24
 15.5k  516
6
Chapter 6
2021-12-24
 15k  765
7
Chapter 7
2021-12-24
 14k  1k
8
Chapter 8
2021-12-24
 14.3k  824
9
Chapter 9
2021-12-24
 13.6k  923
10
Chapter 10
2021-12-24
 14.2k  947
11
Chapter 11
2021-12-26
 14.7k  782
12
Chapter 12
2021-12-28
 13.2k  776
13
Chapter 13
2022-01-02
 12.1k  357
14
Chapter 14
2022-01-04
 11.9k  701
15
Chapter 15
2022-01-09
 11.1k  307
16
Chapter 16
2022-01-10
 11.1k  462
17
Chapter 17
2022-01-10
 10.1k  343
18
Chapter 18
2022-01-10
 9.6k  382
19
Chapter 19
2022-01-10
 10.5k  435
20
Chapter 20
2022-01-10
 9.9k  402
21
Chapter 21
2022-01-10
 10.7k  447
22
Chapter 22
2022-01-10
 11.1k  668
23
Chapter 23
2022-01-11
 10.1k  472
24
Chapter 24
2022-01-16
 9.8k  405
25
Chapter 25
2022-01-18
 11.1k  480
26
Chapter 26
2022-01-23
 9.3k  489
27
Chapter 27
2022-01-25
 9.2k  471
28
Chapter 28
2022-01-30
 9.3k  458
29
Chapter 29
2022-02-01
 8.8k  492
30
Chapter 30
2022-02-06
 8.6k  339
31
Chapter 31
2022-02-08
 8.1k  282
32
Chapter 32
2022-02-13
 8.1k  410
33
Chapter 33
2022-02-15
 8.1k  392
34
Chapter 34
2022-02-16
 7.5k  244
35
Chapter 35
2022-02-16
 7.7k  304
36
Chapter 36
2022-02-16
 6.9k  214
37
Chapter 37
2022-02-16
 6.9k  135
38
Chapter 38
2022-02-16
 7.3k  193
39
Chapter 39
2022-02-16
 7.6k  354
40
Chapter 40
2022-02-16
 8.4k  1.3k
41
Chapter 41
2022-02-20
 7.5k  306
42
Chapter 42
2022-02-22
 7.7k  328
43
Chapter 43
2022-02-27
 8k  309
44
Chapter 44
2022-03-01
 7.7k  359
45
Chapter 45
2022-03-06
 6.8k  229
46
Chapter 46
2022-03-08
 6.5k  266
47
Chapter 47
2022-03-13
 6.4k  161
48
Chapter 48
2022-03-15
 6.6k  285
49
Chapter 49
2022-03-20
 6k  196
50
Chapter 50
2022-03-22
 6.1k  160
51
Chapter 51
2022-03-27
 6k  204
52
Chapter 52
2022-03-29
 6k  145
53
Chapter 53
2022-04-03
 6.1k  326
54
Chapter 54
2022-04-05
 6.2k  249
55
Chapter 55
2022-04-10
 6k  222
56
Chapter 56
2022-04-12
 6.1k  198
57
Chapter 57
2022-04-17
 6k  175
58
Chapter 58
2022-04-19
 6.2k  173
59
Chapter 59
2022-04-24
 6.2k  196
60
Chapter 60
2022-04-26
 5.9k  212
61
Chapter 61
2022-05-01
 5.6k  255
62
Chapter 62
2022-05-03
 5.4k  112
63
Chapter 63
2022-05-08
 5.3k  171
64
Chapter 64
2022-05-10
 5.1k  81
65
Chapter 65
2022-05-10
 5.2k  126
66
Chapter 66
2022-05-10
 5k  192
67
Chapter 67
2022-05-10
 5.1k  178
68
Chapter 68
2022-05-10
 6.1k  56
69
Chapter 69
2022-05-10
 6.5k  266
70
Chapter 70
2022-05-10
 6.2k  142
71
Chapter 71
2022-05-10
 6.5k  461
72
Chapter 72
2022-05-15
 5.7k  222
73
Chapter 73
2022-05-17
 5.6k  163
74
Chapter 74
2022-05-22
 5.6k  161
75
Chapter 75
2022-05-24
 5.3k  202
76
Chapter 76
2022-05-29
 5.1k  129
77
Chapter 77
2022-05-31
 5.4k  192
78
Chapter 78
2022-06-05
 4.9k  220
79
Chapter 79
2022-06-07
 5.2k  156
80
Chapter 80
2022-06-12
 4.9k  169
81
Chapter 81
2022-06-14
 5.3k  357
82
Chapter 82
2022-06-19
 5.4k  283
83
Chapter 83
2022-06-21
 5k  290
84
Chapter 84
2022-06-26
 4.9k  191
85
Chapter 85
2022-06-28
 4.9k  204
86
Chapter 86
2022-07-03
 4.6k  164
87
Chapter 87
2022-07-05
 4.8k  185
88
Chapter 88
2022-07-06
 4.8k  144
89
Chapter 89
2022-07-06
 4.2k  102
90
Chapter 90
2022-07-06
 4.7k  303
91
Chapter 91
2022-07-06
 4.6k  230
92
Chapter 92
2022-07-06
 4.5k  187
93
Chapter 93
2022-07-06
 4.3k  203
94
Chapter 94
2022-07-06
 4.7k  176
95
Chapter 95
2022-07-10
 4.6k  132
96
Chapter 96
2022-07-12
 4.7k  242
97
Chapter 97
2022-07-17
 4.5k  196
98
Chapter 98
2022-07-19
 4.5k  196
99
Chapter 99
2022-07-24
 4.5k  198
100
Chapter 100
2022-07-26
 4.3k  181
101
Chapter 101
2022-07-31
 4.1k  254
102
Chapter 102
2022-08-02
 4.3k  233
103
Chapter 103
2022-08-07
 4.2k  235
104
Chapter 104
2022-08-09
 4.5k  251
105
Chapter 105
2022-08-14
 4.3k  221
106
Chapter 106
2022-08-16
 4k  223
107
Chapter 107
2022-08-21
 4.4k  194
108
Chapter 108
2022-08-23
 3.8k  117
109
Chapter 109
2022-08-28
 4.1k  216
110
Chapter 110
2022-08-29
 3.8k  144
111
Chapter 111
2022-08-29
 3.6k  86
112
Chapter 112
2022-08-29
 3.6k  100
113
Chapter 113
2022-08-29
 3.8k  122
114
Chapter 114
2022-08-29
 3.6k  192
115
Chapter 115
2022-08-29
 3.6k  288
116
Chapter 116
2022-08-29
 3.8k  164
117
Chapter 117
2022-08-30
 3.9k  267
118
Chapter 118
2022-09-04
 4.1k  123
119
Chapter 119
2022-09-06
 3.8k  105
120
Chapter 120
2022-09-11
 3.8k  125
121
Chapter 121
2022-09-13
 3.9k  156
122
Chapter 122
2022-09-18
 4.2k  288
123
Chapter 123
2022-09-20
 3.6k  119
124
Chapter 124
2022-09-22
 3.5k  290
125
Chapter 125
2022-09-22
 3.7k  175
126
Chapter 126
2022-09-22
 3.7k  186
127
Chapter 127
2022-09-22
 3.4k  209
128
Chapter 128
2022-09-22
 3.4k  290
129
Chapter 129
2022-09-22
 3.4k  80
130
Chapter 130
2022-09-22
 4.1k  217
131
Chapter 131
2022-09-25
 4k  251
132
Chapter 132
2022-09-27
 4.4k  268
133
Chapter 133
2022-10-02
 4k  166
134
Chapter 134
2022-10-04
 4.2k  179
135
Chapter 135
2022-10-09
 4k  171
136
Chapter 136
2022-10-11
 3.8k  239
137
Chapter 137
2022-10-16
 3.6k  116
138
Chapter 138
2022-10-18
 3.4k  114
139
Chapter 139
2022-10-23
 3.3k  92
140
Chapter 140
2022-10-25
 3.4k  235
141
Chapter 141
2022-10-30
 3.2k  100
142
Chapter 142
2022-11-01
 3.4k  156
143
Chapter 143
2022-11-06
 3.4k  177
144
Chapter 144
2022-11-08
 3.4k  73
145
Chapter 145
2022-11-13
 3.1k  75
146
Chapter 146
2022-11-15
 3.3k  137
147
Chapter 147
2022-11-20
 3.4k  123
148
Chapter 148
2022-11-22
 3.2k  116
149
Chapter 149
2022-11-27
 2.9k  90
150
Chapter 150
2022-11-29
 3k  124
151
Chapter 151
2022-12-04
 2.9k  59
152
Chapter 152
2022-12-06
 3.1k  120
153
Chapter 153
2022-12-11
 3.1k  171
154
Chapter 154
2022-12-13
 3k  96
155
Chapter 155
2022-12-18
 3k  72
156
Chapter 156
2022-12-20
 2.9k  86
157
Chapter 157
2022-12-25
 3k  119
158
Chapter 158
2022-12-27
 3k  172
159
Chapter 159
2023-01-01
 3k  139
160
Chapter 160
2023-01-03
 3.2k  158
161
Chapter 161
2023-01-08
 3.2k  183
162
Chapter 162
2023-01-10
 3.3k  125
163
Chapter 163
2023-01-15
 4.1k  303
164
Chapter 164
2023-01-17
 3.7k  220
165
Chapter 165
2023-01-22
 3.3k  171
166
Chapter 166
2023-01-24
 5.1k  984
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
{Jenchae_Jensé} Tìm Cách Cua Đỗ Sóc Chuột
{Jenchae_Jensé} Tìm Cách Cua Đỗ Sóc Chuột
Tổng tài/Đã Full/Mafia/Ngọt sủng/BLACKPINK
[Đam Mỹ ] Hận Thù Hay Tha Thứ?
[Đam Mỹ ] Hận Thù Hay Tha Thứ?
Trường học/Mafia/Ngọt sủng/Ngược
[Alltan]Xuyên Không Chỉ Là Cốt Truyện, Còn Em! Là Cốt Lõi Của Tôi
[Alltan]Xuyên Không Chỉ Là Cốt Truyện, Còn Em! Là Cốt Lõi Của Tôi
Trường học/Xuyên Không/Kimetsu no Yaiba/Harem/Chênh lệch tuổi/ABO
Đồng Hành Bất Yếm
Đồng Hành Bất Yếm
Đam mỹ/Xuyên Không
Dạ Vĩnh Trú
Dạ Vĩnh Trú
Đam mỹ/Mạo Hiểm/LGBT+/Giới giải trí
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook