MangaToon
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Đã Full
22.6M
4.7
Tên tác giả: iReader

Thụ thợ săn cáu kỉnh x Công ma cà rồng xấu xa!
Bạch Mộc - thợ săn thiên tài, nay là ngôi sao hạng ba - vô tình bị bắt mới phát hiện người bắt mình không ngờ lại là chàng trúc mã ma cà rồng thời niên thiếu. Nay không trốn chạy được, trúc mã tràn đầy dục vọng chiếm hữu chỉ muốn "ôm chặt" lấy cậu. "Mộc à, tôi hi sinh tất cả, chỉ muốn có lại được em."

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 166 chương    /    (42811)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-12-17
 22.6k  2.5k
2
Chapter 2
2021-12-24
 17.8k  735
3
Chapter 3
2021-12-24
 16.9k  1.1k
4
Chapter 4
2021-12-24
 14.3k  408
5
Chapter 5
2021-12-24
 14.4k  459
6
Chapter 6
2021-12-24
 13.8k  685
7
Chapter 7
2021-12-24
 13k  921
8
Chapter 8
2021-12-24
 13.3k  783
9
Chapter 9
2021-12-24
 12.6k  840
10
Chapter 10
2021-12-24
 13.2k  900
11
Chapter 11
2021-12-26
 13.6k  710
12
Chapter 12
2021-12-28
 12.3k  713
13
Chapter 13
2022-01-02
 11.3k  319
14
Chapter 14
2022-01-04
 11.2k  628
15
Chapter 15
2022-01-09
 10.4k  276
16
Chapter 16
2022-01-10
 10.3k  405
17
Chapter 17
2022-01-10
 9.4k  302
18
Chapter 18
2022-01-10
 8.9k  355
19
Chapter 19
2022-01-10
 9.8k  407
20
Chapter 20
2022-01-10
 9.2k  379
21
Chapter 21
2022-01-10
 9.9k  425
22
Chapter 22
2022-01-10
 10.3k  613
23
Chapter 23
2022-01-11
 9.5k  448
24
Chapter 24
2022-01-16
 9.2k  374
25
Chapter 25
2022-01-18
 10.4k  454
26
Chapter 26
2022-01-23
 8.7k  458
27
Chapter 27
2022-01-25
 8.6k  430
28
Chapter 28
2022-01-30
 8.6k  413
29
Chapter 29
2022-02-01
 8.2k  426
30
Chapter 30
2022-02-06
 8.1k  302
31
Chapter 31
2022-02-08
 7.6k  266
32
Chapter 32
2022-02-13
 7.5k  380
33
Chapter 33
2022-02-15
 7.5k  342
34
Chapter 34
2022-02-16
 7k  215
35
Chapter 35
2022-02-16
 7.1k  269
36
Chapter 36
2022-02-16
 6.4k  184
37
Chapter 37
2022-02-16
 6.4k  115
38
Chapter 38
2022-02-16
 6.7k  160
39
Chapter 39
2022-02-16
 7k  309
40
Chapter 40
2022-02-16
 7.8k  1.2k
41
Chapter 41
2022-02-20
 7k  278
42
Chapter 42
2022-02-22
 7.2k  296
43
Chapter 43
2022-02-27
 7.4k  274
44
Chapter 44
2022-03-01
 7.2k  325
45
Chapter 45
2022-03-06
 6.3k  204
46
Chapter 46
2022-03-08
 6.1k  242
47
Chapter 47
2022-03-13
 6k  153
48
Chapter 48
2022-03-15
 6.2k  260
49
Chapter 49
2022-03-20
 5.6k  178
50
Chapter 50
2022-03-22
 5.7k  149
51
Chapter 51
2022-03-27
 5.6k  185
52
Chapter 52
2022-03-29
 5.6k  132
53
Chapter 53
2022-04-03
 5.7k  303
54
Chapter 54
2022-04-05
 5.8k  241
55
Chapter 55
2022-04-10
 5.5k  214
56
Chapter 56
2022-04-12
 5.7k  175
57
Chapter 57
2022-04-17
 5.6k  162
58
Chapter 58
2022-04-19
 5.7k  165
59
Chapter 59
2022-04-24
 5.7k  172
60
Chapter 60
2022-04-26
 5.5k  199
61
Chapter 61
2022-05-01
 5.2k  233
62
Chapter 62
2022-05-03
 5k  102
63
Chapter 63
2022-05-08
 4.9k  156
64
Chapter 64
2022-05-10
 4.7k  70
65
Chapter 65
2022-05-10
 4.8k  103
66
Chapter 66
2022-05-10
 4.6k  161
67
Chapter 67
2022-05-10
 4.7k  148
68
Chapter 68
2022-05-10
 5.7k  49
69
Chapter 69
2022-05-10
 6k  242
70
Chapter 70
2022-05-10
 5.7k  122
71
Chapter 71
2022-05-10
 6k  402
72
Chapter 72
2022-05-15
 5.3k  197
73
Chapter 73
2022-05-17
 5.2k  145
74
Chapter 74
2022-05-22
 5.2k  138
75
Chapter 75
2022-05-24
 5k  182
76
Chapter 76
2022-05-29
 4.7k  113
77
Chapter 77
2022-05-31
 5k  170
78
Chapter 78
2022-06-05
 4.6k  190
79
Chapter 79
2022-06-07
 4.8k  143
80
Chapter 80
2022-06-12
 4.5k  151
81
Chapter 81
2022-06-14
 4.9k  328
82
Chapter 82
2022-06-19
 4.9k  248
83
Chapter 83
2022-06-21
 4.6k  264
84
Chapter 84
2022-06-26
 4.5k  190
85
Chapter 85
2022-06-28
 4.5k  179
86
Chapter 86
2022-07-03
 4.3k  141
87
Chapter 87
2022-07-05
 4.4k  163
88
Chapter 88
2022-07-06
 4.4k  130
89
Chapter 89
2022-07-06
 3.8k  76
90
Chapter 90
2022-07-06
 4.3k  246
91
Chapter 91
2022-07-06
 4.2k  178
92
Chapter 92
2022-07-06
 4.1k  158
93
Chapter 93
2022-07-06
 3.9k  156
94
Chapter 94
2022-07-06
 4.3k  161
95
Chapter 95
2022-07-10
 4.2k  123
96
Chapter 96
2022-07-12
 4.3k  203
97
Chapter 97
2022-07-17
 4.1k  174
98
Chapter 98
2022-07-19
 4.1k  168
99
Chapter 99
2022-07-24
 4.1k  177
100
Chapter 100
2022-07-26
 3.9k  155
101
Chapter 101
2022-07-31
 3.8k  210
102
Chapter 102
2022-08-02
 3.9k  200
103
Chapter 103
2022-08-07
 3.8k  200
104
Chapter 104
2022-08-09
 4.1k  213
105
Chapter 105
2022-08-14
 3.9k  185
106
Chapter 106
2022-08-16
 3.6k  192
107
Chapter 107
2022-08-21
 4k  170
108
Chapter 108
2022-08-23
 3.5k  104
109
Chapter 109
2022-08-28
 3.7k  184
110
Chapter 110
2022-08-29
 3.4k  132
111
Chapter 111
2022-08-29
 3.3k  75
112
Chapter 112
2022-08-29
 3.3k  81
113
Chapter 113
2022-08-29
 3.4k  103
114
Chapter 114
2022-08-29
 3.3k  171
115
Chapter 115
2022-08-29
 3.3k  225
116
Chapter 116
2022-08-29
 3.5k  142
117
Chapter 117
2022-08-30
 3.5k  231
118
Chapter 118
2022-09-04
 3.7k  115
119
Chapter 119
2022-09-06
 3.4k  93
120
Chapter 120
2022-09-11
 3.5k  104
121
Chapter 121
2022-09-13
 3.5k  144
122
Chapter 122
2022-09-18
 3.8k  228
123
Chapter 123
2022-09-20
 3.2k  116
124
Chapter 124
2022-09-22
 3.2k  245
125
Chapter 125
2022-09-22
 3.3k  150
126
Chapter 126
2022-09-22
 3.3k  158
127
Chapter 127
2022-09-22
 3.1k  183
128
Chapter 128
2022-09-22
 3.1k  233
129
Chapter 129
2022-09-22
 3.1k  66
130
Chapter 130
2022-09-22
 3.7k  178
131
Chapter 131
2022-09-25
 3.6k  197
132
Chapter 132
2022-09-27
 4k  214
133
Chapter 133
2022-10-02
 3.6k  139
134
Chapter 134
2022-10-04
 3.7k  157
135
Chapter 135
2022-10-09
 3.6k  147
136
Chapter 136
2022-10-11
 3.4k  203
137
Chapter 137
2022-10-16
 3.3k  92
138
Chapter 138
2022-10-18
 3k  102
139
Chapter 139
2022-10-23
 3k  82
140
Chapter 140
2022-10-25
 3k  198
141
Chapter 141
2022-10-30
 2.9k  90
142
Chapter 142
2022-11-01
 3k  134
143
Chapter 143
2022-11-06
 3k  143
144
Chapter 144
2022-11-08
 3.1k  67
145
Chapter 145
2022-11-13
 2.8k  66
146
Chapter 146
2022-11-15
 2.9k  120
147
Chapter 147
2022-11-20
 3k  103
148
Chapter 148
2022-11-22
 2.8k  104
149
Chapter 149
2022-11-27
 2.6k  73
150
Chapter 150
2022-11-29
 2.6k  110
151
Chapter 151
2022-12-04
 2.6k  48
152
Chapter 152
2022-12-06
 2.8k  104
153
Chapter 153
2022-12-11
 2.7k  142
154
Chapter 154
2022-12-13
 2.7k  81
155
Chapter 155
2022-12-18
 2.7k  66
156
Chapter 156
2022-12-20
 2.6k  77
157
Chapter 157
2022-12-25
 2.7k  91
158
Chapter 158
2022-12-27
 2.6k  150
159
Chapter 159
2023-01-01
 2.6k  114
160
Chapter 160
2023-01-03
 2.8k  135
161
Chapter 161
2023-01-08
 2.8k  151
162
Chapter 162
2023-01-10
 2.9k  103
163
Chapter 163
2023-01-15
 3.5k  224
164
Chapter 164
2023-01-17
 3.3k  184
165
Chapter 165
2023-01-22
 2.9k  156
166
Chapter 166
2023-01-24
 4.4k  819
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Xuyên Về Ai Cập Làm Vợ Vua
Xuyên Về Ai Cập Làm Vợ Vua
Tình yêu/Xuyên Không/Ép hôn/Vương phi
Không Thích Cả Thế Giới
Không Thích Cả Thế Giới
Đam mỹ/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Ngược/LGBT+/Dị tộc/Số mệnh/Dịu dàng/Trung thành
Dạ Vĩnh Trú
Dạ Vĩnh Trú
Đam mỹ/Mạo Hiểm/LGBT+/Giới giải trí
Tình Em Đơn Côi
Tình Em Đơn Côi
Đam mỹ/Tổng tài
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Đô thị/Drama/Nuôi lớn/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng
Không Thích Đàn Ông Nhưng Thích Anh
Không Thích Đàn Ông Nhưng Thích Anh
Tình yêu/Đam mỹ/Hài Hước/Người đóng góp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook