MangaToon
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Đã Full
22.1M
4.7
Tên tác giả: iReader

Thụ thợ săn cáu kỉnh x Công ma cà rồng xấu xa!
Bạch Mộc - thợ săn thiên tài, nay là ngôi sao hạng ba - vô tình bị bắt mới phát hiện người bắt mình không ngờ lại là chàng trúc mã ma cà rồng thời niên thiếu. Nay không trốn chạy được, trúc mã tràn đầy dục vọng chiếm hữu chỉ muốn "ôm chặt" lấy cậu. "Mộc à, tôi hi sinh tất cả, chỉ muốn có lại được em."

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 166 chương    /    (41110)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-12-17
 22.2k  2.5k
2
Chapter 2
2021-12-24
 17.4k  789
3
Chapter 3
2021-12-24
 16.6k  1k
4
Chapter 4
2021-12-24
 14k  395
5
Chapter 5
2021-12-24
 14.1k  433
6
Chapter 6
2021-12-24
 13.6k  667
7
Chapter 7
2021-12-24
 12.7k  904
8
Chapter 8
2021-12-24
 13k  754
9
Chapter 9
2021-12-24
 12.3k  811
10
Chapter 10
2021-12-24
 12.9k  872
11
Chapter 11
2021-12-26
 13.4k  693
12
Chapter 12
2021-12-28
 12.1k  690
13
Chapter 13
2022-01-02
 11.1k  312
14
Chapter 14
2022-01-04
 11k  596
15
Chapter 15
2022-01-09
 10.2k  263
16
Chapter 16
2022-01-10
 10.1k  387
17
Chapter 17
2022-01-10
 9.2k  287
18
Chapter 18
2022-01-10
 8.7k  343
19
Chapter 19
2022-01-10
 9.6k  387
20
Chapter 20
2022-01-10
 9.1k  368
21
Chapter 21
2022-01-10
 9.8k  419
22
Chapter 22
2022-01-10
 10.2k  595
23
Chapter 23
2022-01-11
 9.3k  440
24
Chapter 24
2022-01-16
 9k  368
25
Chapter 25
2022-01-18
 10.2k  445
26
Chapter 26
2022-01-23
 8.5k  442
27
Chapter 27
2022-01-25
 8.5k  418
28
Chapter 28
2022-01-30
 8.5k  401
29
Chapter 29
2022-02-01
 8.1k  415
30
Chapter 30
2022-02-06
 7.9k  291
31
Chapter 31
2022-02-08
 7.5k  262
32
Chapter 32
2022-02-13
 7.4k  369
33
Chapter 33
2022-02-15
 7.4k  324
34
Chapter 34
2022-02-16
 6.9k  202
35
Chapter 35
2022-02-16
 7k  254
36
Chapter 36
2022-02-16
 6.3k  163
37
Chapter 37
2022-02-16
 6.3k  110
38
Chapter 38
2022-02-16
 6.6k  154
39
Chapter 39
2022-02-16
 6.9k  299
40
Chapter 40
2022-02-16
 7.7k  1.2k
41
Chapter 41
2022-02-20
 6.9k  268
42
Chapter 42
2022-02-22
 7.1k  281
43
Chapter 43
2022-02-27
 7.3k  266
44
Chapter 44
2022-03-01
 7k  314
45
Chapter 45
2022-03-06
 6.2k  190
46
Chapter 46
2022-03-08
 6k  233
47
Chapter 47
2022-03-13
 5.9k  152
48
Chapter 48
2022-03-15
 6.1k  245
49
Chapter 49
2022-03-20
 5.5k  161
50
Chapter 50
2022-03-22
 5.6k  146
51
Chapter 51
2022-03-27
 5.5k  175
52
Chapter 52
2022-03-29
 5.5k  124
53
Chapter 53
2022-04-03
 5.6k  291
54
Chapter 54
2022-04-05
 5.7k  234
55
Chapter 55
2022-04-10
 5.4k  206
56
Chapter 56
2022-04-12
 5.6k  167
57
Chapter 57
2022-04-17
 5.5k  152
58
Chapter 58
2022-04-19
 5.6k  158
59
Chapter 59
2022-04-24
 5.6k  166
60
Chapter 60
2022-04-26
 5.4k  189
61
Chapter 61
2022-05-01
 5.1k  224
62
Chapter 62
2022-05-03
 4.9k  99
63
Chapter 63
2022-05-08
 4.8k  146
64
Chapter 64
2022-05-10
 4.6k  66
65
Chapter 65
2022-05-10
 4.7k  97
66
Chapter 66
2022-05-10
 4.5k  153
67
Chapter 67
2022-05-10
 4.6k  140
68
Chapter 68
2022-05-10
 5.6k  46
69
Chapter 69
2022-05-10
 5.9k  218
70
Chapter 70
2022-05-10
 5.6k  116
71
Chapter 71
2022-05-10
 5.9k  387
72
Chapter 72
2022-05-15
 5.2k  180
73
Chapter 73
2022-05-17
 5.1k  133
74
Chapter 74
2022-05-22
 5.1k  135
75
Chapter 75
2022-05-24
 4.9k  180
76
Chapter 76
2022-05-29
 4.7k  113
77
Chapter 77
2022-05-31
 4.9k  162
78
Chapter 78
2022-06-05
 4.5k  182
79
Chapter 79
2022-06-07
 4.7k  140
80
Chapter 80
2022-06-12
 4.4k  143
81
Chapter 81
2022-06-14
 4.8k  316
82
Chapter 82
2022-06-19
 4.8k  232
83
Chapter 83
2022-06-21
 4.5k  258
84
Chapter 84
2022-06-26
 4.4k  179
85
Chapter 85
2022-06-28
 4.4k  170
86
Chapter 86
2022-07-03
 4.2k  137
87
Chapter 87
2022-07-05
 4.3k  157
88
Chapter 88
2022-07-06
 4.3k  126
89
Chapter 89
2022-07-06
 3.8k  70
90
Chapter 90
2022-07-06
 4.2k  229
91
Chapter 91
2022-07-06
 4.1k  167
92
Chapter 92
2022-07-06
 4k  151
93
Chapter 93
2022-07-06
 3.9k  142
94
Chapter 94
2022-07-06
 4.2k  150
95
Chapter 95
2022-07-10
 4.1k  118
96
Chapter 96
2022-07-12
 4.2k  198
97
Chapter 97
2022-07-17
 4k  162
98
Chapter 98
2022-07-19
 4k  159
99
Chapter 99
2022-07-24
 4k  167
100
Chapter 100
2022-07-26
 3.8k  147
101
Chapter 101
2022-07-31
 3.7k  197
102
Chapter 102
2022-08-02
 3.8k  190
103
Chapter 103
2022-08-07
 3.8k  186
104
Chapter 104
2022-08-09
 4k  202
105
Chapter 105
2022-08-14
 3.8k  172
106
Chapter 106
2022-08-16
 3.6k  182
107
Chapter 107
2022-08-21
 3.9k  163
108
Chapter 108
2022-08-23
 3.4k  94
109
Chapter 109
2022-08-28
 3.6k  176
110
Chapter 110
2022-08-29
 3.3k  123
111
Chapter 111
2022-08-29
 3.2k  68
112
Chapter 112
2022-08-29
 3.2k  70
113
Chapter 113
2022-08-29
 3.3k  91
114
Chapter 114
2022-08-29
 3.2k  156
115
Chapter 115
2022-08-29
 3.2k  208
116
Chapter 116
2022-08-29
 3.4k  133
117
Chapter 117
2022-08-30
 3.5k  218
118
Chapter 118
2022-09-04
 3.6k  108
119
Chapter 119
2022-09-06
 3.3k  90
120
Chapter 120
2022-09-11
 3.4k  100
121
Chapter 121
2022-09-13
 3.4k  136
122
Chapter 122
2022-09-18
 3.7k  219
123
Chapter 123
2022-09-20
 3.2k  113
124
Chapter 124
2022-09-22
 3.1k  231
125
Chapter 125
2022-09-22
 3.2k  139
126
Chapter 126
2022-09-22
 3.2k  151
127
Chapter 127
2022-09-22
 3k  167
128
Chapter 128
2022-09-22
 3k  221
129
Chapter 129
2022-09-22
 3k  59
130
Chapter 130
2022-09-22
 3.6k  170
131
Chapter 131
2022-09-25
 3.5k  186
132
Chapter 132
2022-09-27
 3.8k  203
133
Chapter 133
2022-10-02
 3.4k  135
134
Chapter 134
2022-10-04
 3.6k  152
135
Chapter 135
2022-10-09
 3.4k  140
136
Chapter 136
2022-10-11
 3.3k  191
137
Chapter 137
2022-10-16
 3.2k  79
138
Chapter 138
2022-10-18
 2.9k  94
139
Chapter 139
2022-10-23
 2.9k  79
140
Chapter 140
2022-10-25
 3k  179
141
Chapter 141
2022-10-30
 2.8k  88
142
Chapter 142
2022-11-01
 2.9k  126
143
Chapter 143
2022-11-06
 2.9k  137
144
Chapter 144
2022-11-08
 3k  66
145
Chapter 145
2022-11-13
 2.7k  63
146
Chapter 146
2022-11-15
 2.8k  117
147
Chapter 147
2022-11-20
 2.9k  97
148
Chapter 148
2022-11-22
 2.7k  101
149
Chapter 149
2022-11-27
 2.5k  67
150
Chapter 150
2022-11-29
 2.5k  96
151
Chapter 151
2022-12-04
 2.5k  46
152
Chapter 152
2022-12-06
 2.7k  101
153
Chapter 153
2022-12-11
 2.6k  134
154
Chapter 154
2022-12-13
 2.6k  78
155
Chapter 155
2022-12-18
 2.6k  59
156
Chapter 156
2022-12-20
 2.5k  73
157
Chapter 157
2022-12-25
 2.6k  84
158
Chapter 158
2022-12-27
 2.6k  133
159
Chapter 159
2023-01-01
 2.5k  105
160
Chapter 160
2023-01-03
 2.7k  135
161
Chapter 161
2023-01-08
 2.7k  143
162
Chapter 162
2023-01-10
 2.8k  97
163
Chapter 163
2023-01-15
 3.4k  209
164
Chapter 164
2023-01-17
 3.2k  172
165
Chapter 165
2023-01-22
 2.8k  152
166
Chapter 166
2023-01-24
 4.3k  781
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Em Và Anh Tương Ngộ
Em Và Anh Tương Ngộ
Đam mỹ/Hài Hước/LGBT+
Dạ Vĩnh Trú
Dạ Vĩnh Trú
Đam mỹ/Mạo Hiểm/LGBT+/Giới giải trí
Bố Bỉm Sữa Tu Chân Không Dễ Chọc
Bố Bỉm Sữa Tu Chân Không Dễ Chọc
Tình yêu/Đam mỹ/Huyền huyễn/LGBT+/Thần tiên
Không Thích Đàn Ông Nhưng Thích Anh
Không Thích Đàn Ông Nhưng Thích Anh
Tình yêu/Đam mỹ/Hài Hước/Người đóng góp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook