MangaToon
Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Tiếp tục cập nhật
82.7M
4.8
Tên tác giả: The King

Ngược tra một lúc thì vui, ngược tra nhiều lúc thì vui nhiều lần! Nữ chính Tô Lục Hạ kết nối được với hệ thống nghịch tập nữ phụ, xuyên không đến hàng vạn tiểu thế giới, dùng mọi chiêu thức đem "quả báo" đập vào người bọn tra nam tiện nữ!

Truyện này do The King cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 426 chương    /    (234032)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-26
 31.6k  6.3k
2
Chapter 2
2021-03-26
 25.2k  2.8k
3
Chapter 3
2021-03-26
 24.8k  1.7k
4
Chapter 4
2021-03-26
 22.8k  1.5k
5
Chapter 5
2021-03-26
 23.4k  2.4k
6
Chapter 6
2021-03-26
 22.7k  1.9k
7
Chapter 7
2021-03-26
 21.5k  1.6k
8
Chapter 8
2021-03-26
 20.9k  1.2k
9
Chapter 9
2021-03-26
 21.1k  1.1k
10
Chapter 10
2021-03-26
 21.2k  1k
11
Chapter 11
2021-03-26
 21.4k  1k
12
Chapter 12
2021-03-26
 20.8k  1k
13
Chapter 13
2021-03-26
 20.7k  1k
14
Chapter 14
2021-03-26
 20k  1k
15
Chapter 15
2021-03-26
 20.6k  1k
16
Chapter 16
2021-03-26
 19.5k  1k
17
Chapter 17
2021-03-26
 19.8k  1k
18
Chapter 18
2021-03-26
 19.2k  1k
19
Chapter 19
2021-03-26
 18.5k  1k
20
Chapter 20
2021-03-26
 19.2k  1k
21
Chapter 21
2021-03-26
 16.9k  1k
22
Chapter 22
2021-03-26
 17.4k  1k
23
Chapter 23
2021-03-26
 16.8k  1k
24
Chapter 24
2021-03-26
 17.9k  992
25
Chapter 25
2021-03-26
 16.8k  983
26
Chapter 26
2021-03-26
 16.7k  965
27
Chapter 27
2021-03-26
 16.7k  961
28
Chapter 28
2021-03-26
 16.5k  951
29
Chapter 29
2021-03-26
 17.2k  966
30
Chapter 30
2021-03-26
 16.8k  938
31
Chapter 31
2021-03-26
 16.3k  927
32
Chapter 32
2021-03-26
 16.3k  942
33
Chapter 33
2021-03-26
 16k  1.3k
34
Chapter 34
2021-03-26
 15.3k  921
35
Chapter 35
2021-03-26
 15.9k  923
36
Chapter 36
2021-03-26
 16k  917
37
Chapter 37
2021-03-26
 15k  912
38
Chapter 38
2021-03-26
 15.2k  911
39
Chapter 39
2021-03-26
 14.6k  919
40
Chapter 40
2021-03-26
 14.2k  915
41
Chapter 41
2021-03-26
 13.8k  565
42
Chapter 42
2021-03-26
 13.5k  444
43
Chapter 43
2021-03-26
 13.6k  555
44
Chapter 44
2021-03-26
 13.3k  582
45
Chapter 45
2021-03-26
 14k  625
46
Chapter 46
2021-03-26
 13.3k  405
47
Chapter 47
2021-03-26
 13.2k  437
48
Chapter 48
2021-03-26
 13.7k  425
49
Chapter 49
2021-03-26
 13.5k  405
50
Chapter 50
2021-03-26
 13k  494
51
Chapter 51
2021-03-26
 12.7k  408
52
Chapter 52
2021-03-26
 12.4k  486
53
Chapter 53
2021-03-26
 12.5k  464
54
Chapter 54
2021-03-26
 12.6k  928
55
Chapter 55
2021-03-26
 12.6k  397
56
Chapter 56
2021-03-26
 13k  416
57
Chapter 57
2021-03-26
 13.6k  386
58
Chapter 58
2021-03-26
 14k  422
59
Chapter 59
2021-03-26
 15k  919
60
Chapter 60
2021-03-26
 12.9k  751
61
Chapter 61
2021-03-26
 13k  602
62
Chapter 62
2021-03-26
 12.8k  913
63
Chapter 63
2021-03-26
 13.6k  936
64
Chapter 64
2021-03-26
 13.1k  454
65
Chapter 65
2021-03-26
 12.7k  565
66
Chapter 66
2021-03-26
 12.6k  534
67
Chapter 67
2021-03-26
 12.2k  457
68
Chapter 68
2021-03-26
 12.2k  650
69
Chapter 69
2021-03-26
 12k  393
70
Chapter 70
2021-03-26
 11.9k  395
71
Chapter 71
2021-03-26
 11.9k  389
72
Chapter 72
2021-03-26
 12.1k  933
73
Chapter 73
2021-03-26
 12.4k  925
74
Chapter 74
2021-03-26
 11.6k  917
75
Chapter 75
2021-03-26
 11.3k  916
76
Chapter 76
2021-03-26
 11.7k  859
77
Chapter 77
2021-03-26
 12k  371
78
Chapter 78
2021-03-26
 11.2k  378
79
Chapter 79
2021-03-26
 11.3k  526
80
Chapter 80
2021-03-26
 11.9k  385
81
Chapter 81
2021-03-26
 10.9k  377
82
Chapter 82
2021-03-26
 11.2k  386
83
Chapter 83
2021-03-26
 11.1k  446
84
Chapter 84
2021-03-26
 11.3k  367
85
Chapter 85
2021-03-26
 11.8k  555
86
Chapter 86
2021-03-26
 11.5k  588
87
Chapter 87
2021-03-26
 11.7k  715
88
Chapter 88
2021-03-26
 11.7k  381
89
Chapter 89
2021-03-26
 11.2k  392
90
Chapter 90
2021-03-26
 11.2k  382
91
Chapter 91
2021-03-26
 11.3k  432
92
Chapter 92
2021-03-26
 11.5k  491
93
Chapter 93
2021-03-26
 11.1k  388
94
Chapter 94
2021-03-26
 11.2k  624
95
Chapter 95
2021-03-26
 10.6k  451
96
Chapter 96
2021-03-26
 10.9k  742
97
Chapter 97
2021-03-26
 10.7k  906
98
Chapter 98
2021-03-26
 10.7k  917
99
Chapter 99
2021-03-26
 10.7k  929
100
Chapter 100
2021-03-26
 11.1k  401
101
Chapter 101
2021-03-26
 11.2k  346
102
Chapter 102
2021-03-26
 11k  352
103
Chapter 103
2021-03-26
 10.5k  384
104
Chapter 104
2021-03-26
 10.2k  340
105
Chapter 105
2021-03-26
 10.7k  392
106
Chapter 106
2021-03-26
 10.7k  372
107
Chapter 107
2021-03-26
 9.9k  410
108
Chapter 108
2021-03-26
 10.2k  451
109
Chapter 109
2021-03-26
 9.7k  354
110
Chapter 110
2021-03-26
 10.2k  398
111
Chapter 111
2021-03-26
 10.4k  480
112
Chapter 112
2021-03-26
 10.4k  485
113
Chapter 113
2021-03-26
 10.7k  463
114
Chapter 114
2021-03-26
 9.9k  426
115
Chapter 115
2021-03-26
 9.9k  383
116
Chapter 116
2021-03-26
 10k  390
117
Chapter 117
2021-03-26
 10.3k  401
118
Chapter 118
2021-03-26
 10.3k  452
119
Chapter 119
2021-03-26
 10.4k  401
120
Chapter 120
2021-03-26
 10.3k  368
121
Chapter 121
2021-03-26
 10.2k  349
122
Chapter 122
2021-03-26
 10.6k  415
123
Chapter 123
2021-03-26
 10.7k  467
124
Chapter 124
2021-03-26
 9.2k  356
125
Chapter 125
2021-03-26
 9.5k  373
126
Chapter 126
2021-03-26
 9.3k  360
127
Chapter 127
2021-03-26
 9.1k  362
128
Chapter 128
2021-03-26
 9.1k  363
129
Chapter 129
2021-03-26
 9k  437
130
Chapter 130
2021-03-26
 8.7k  454
131
Chapter 131
2021-03-26
 9.2k  349
132
Chapter 132
2021-03-26
 9.3k  389
133
Chapter 133
2021-03-26
 9.1k  352
134
Chapter 134
2021-03-26
 9.6k  567
135
Chapter 135
2021-03-26
 9.3k  455
136
Chapter 136
2021-03-26
 8.8k  447
137
Chapter 137
2021-03-26
 8.8k  361
138
Chapter 138
2021-03-26
 9.2k  351
139
Chapter 139
2021-03-26
 8.7k  406
140
Chapter 140
2021-03-26
 9k  374
141
Chapter 141
2021-03-26
 8.7k  381
142
Chapter 142
2021-03-26
 9.1k  331
143
Chapter 143
2021-03-26
 8.7k  439
144
Chapter 144
2021-03-26
 9.2k  386
145
Chapter 145
2021-03-26
 9.1k  356
146
Chapter 146
2021-03-26
 9.8k  430
147
Chapter 147
2021-03-26
 9.9k  572
148
Chapter 148
2021-03-26
 9k  527
149
Chapter 149
2021-03-26
 8.5k  397
150
Chapter 150
2021-03-26
 8.4k  356
151
Chapter 151
2021-03-26
 8.5k  443
152
Chapter 152
2021-03-26
 8.2k  386
153
Chapter 153
2021-03-26
 8.4k  424
154
Chapter 154
2021-03-26
 8.7k  468
155
Chapter 155
2021-03-26
 9.5k  522
156
Chapter 156
2021-03-26
 9.1k  450
157
Chapter 157
2021-03-26
 9.1k  487
158
Chapter 158
2021-03-26
 9.2k  527
159
Chapter 159
2021-03-26
 8.8k  508
160
Chapter 160
2021-03-26
 8.7k  389
161
Chapter 161
2021-03-26
 9k  484
162
Chapter 162
2021-03-26
 9.1k  456
163
Chapter 163
2021-03-26
 9.1k  419
164
Chapter 164
2021-03-26
 8.5k  531
165
Chapter 165
2021-03-26
 8.6k  525
166
Chapter 166
2021-03-26
 8k  360
167
Chapter 167
2021-03-26
 8.2k  377
168
Chapter 168
2021-03-26
 8.4k  431
169
Chapter 169
2021-03-26
 9.2k  487
170
Chapter 170
2021-03-26
 7.8k  445
171
Chapter 171
2021-03-26
 7.8k  457
172
Chapter 172
2021-03-26
 8.1k  447
173
Chapter 173
2021-03-26
 8.6k  442
174
Chapter 174
2021-03-26
 8.1k  531
175
Chapter 175
2021-03-26
 8k  423
176
Chapter 176
2021-03-26
 8.6k  447
177
Chapter 177
2021-03-26
 8.4k  435
178
Chapter 178
2021-03-26
 8k  464
179
Chapter 179
2021-03-26
 8.5k  460
180
Chapter 180
2021-03-26
 8.8k  565
181
Chapter 181
2021-03-26
 8.7k  622
182
Chapter 182
2021-03-26
 8.1k  543
183
Chapter 183
2021-03-26
 7.8k  491
184
Chapter 184
2021-03-26
 8.5k  655
185
Chapter 185
2021-03-26
 8.1k  426
186
Chapter 186
2021-03-26
 8.5k  510
187
Chapter 187
2021-03-26
 8k  484
188
Chapter 188
2021-03-26
 8.1k  565
189
Chapter 189
2021-03-26
 8.5k  555
190
Chapter 190
2021-03-26
 8.3k  579
191
Chapter 191
2021-03-26
 8.3k  369
192
Chapter 192
2021-03-26
 7.6k  382
193
Chapter 193
2021-03-26
 7.5k  944
194
Chapter 194
2021-03-26
 7.2k  955
195
Chapter 195
2021-03-26
 7.3k  961
196
Chapter 196
2021-03-26
 7.2k  955
197
Chapter 197
2021-03-26
 7.9k  578
198
Chapter 198
2021-03-26
 8k  493
199
Chapter 199
2021-03-26
 7.8k  527
200
Chapter 200
2021-03-26
 7.7k  455
201
Chapter 201
2021-03-26
 7.6k  521
202
Chapter 202
2021-03-26
 7.3k  485
203
Chapter 203
2021-03-26
 7.2k  434
204
Chapter 204
2021-03-26
 6.8k  906
205
Chapter 205
2021-03-26
 7k  444
206
Chapter 206
2021-03-26
 6.4k  348
207
Chapter 207
2021-03-26
 6.4k  358
208
Chapter 208
2021-03-26
 6.3k  398
209
Chapter 209
2021-03-26
 6.3k  419
210
Chapter 210
2021-03-26
 6.4k  528
211
Chapter 211
2021-03-26
 6.6k  525
212
Chapter 212
2021-03-26
 6.5k  530
213
Chapter 213
2021-03-26
 7.1k  528
214
Chapter 214
2021-03-26
 7.6k  556
215
Chapter 215
2021-03-26
 7.9k  566
216
Chapter 216
2021-03-26
 8.3k  891
217
Chapter 217
2021-03-26
 6.8k  751
218
Chapter 218
2021-03-26
 7.1k  963
219
Chapter 219
2021-03-26
 6.5k  596
220
Chapter 220
2021-03-26
 6.6k  1k
221
Chapter 221
2021-03-26
 6.3k  1.2k
222
Chapter 222
2021-03-26
 6.3k  541
223
Chapter 223
2021-03-26
 5.9k  530
224
Chapter 224
2021-03-26
 6.1k  534
225
Chapter 225
2021-03-26
 6.1k  506
226
Chapter 226
2021-03-26
 6.2k  584
227
Chapter 227
2021-03-26
 6.3k  555
228
Chapter 228
2021-03-26
 6.3k  548
229
Chapter 229
2021-03-26
 6.3k  602
230
Chapter 230
2021-03-26
 6.4k  611
231
Chapter 231
2021-03-26
 6.4k  560
232
Chapter 232
2021-03-26
 7.5k  583
233
Chapter 233
2021-03-26
 7.1k  590
234
Chapter 234
2021-03-26
 7.4k  668
235
Chapter 235
2021-03-26
 7.5k  603
236
Chapter 236
2021-03-26
 7.9k  427
237
Chapter 237
2021-03-26
 7.7k  343
238
Chapter 238
2021-03-26
 7.9k  413
239
Chapter 239
2021-03-26
 7k  499
240
Chapter 240
2021-03-26
 6.9k  360
241
Chapter 241
2021-03-26
 6.8k  345
242
Chapter 242
2021-03-26
 7.5k  483
243
Chapter 243
2021-03-26
 6.5k  354
244
Chapter 244
2021-03-26
 6.6k  394
245
Chapter 245
2021-03-26
 6.6k  354
246
Chapter 246
2021-03-26
 6.1k  341
247
Chapter 247
2021-03-26
 5.8k  379
248
Chapter 248
2021-03-26
 5.8k  406
249
Chapter 249
2021-03-26
 5.7k  376
250
Chapter 250
2021-03-26
 5.7k  373
251
Chapter 251
2021-03-26
 5.6k  368
252
Chapter 252
2021-03-26
 5.8k  375
253
Chapter 253
2021-03-26
 5.8k  347
254
Chapter 254
2021-03-26
 5.8k  330
255
Chapter 255
2021-03-26
 5.9k  356
256
Chapter 256
2021-03-26
 6.8k  328
257
Chapter 257
2021-03-26
 6.4k  330
258
Chapter 258
2021-03-26
 6.8k  332
259
Chapter 259
2021-03-26
 6.5k  338
260
Chapter 260
2021-03-26
 6.3k  353
261
Chapter 261
2021-03-26
 6.1k  372
262
Chapter 262
2021-03-26
 6.1k  341
263
Chapter 263
2021-03-26
 6.2k  335
264
Chapter 264
2021-03-26
 6.6k  337
265
Chapter 265
2021-03-26
 6.3k  330
266
Chapter 266
2021-03-26
 6.6k  321
267
Chapter 267
2021-03-26
 7.2k  355
268
Chapter 268
2021-03-26
 7.2k  430
269
Chapter 269
2021-03-26
 7.3k  546
270
Chapter 270
2021-03-26
 7.2k  610
271
Chapter 271
2021-03-26
 6.8k  377
272
Chapter 272
2021-03-26
 6.7k  420
273
Chapter 273
2021-03-26
 6.7k  431
274
Chapter 274
2021-03-26
 6.8k  473
275
Chapter 275
2021-03-26
 6.5k  370
276
Chapter 276
2021-03-26
 6.4k  354
277
Chapter 277
2021-03-26
 6.4k  340
278
Chapter 278
2021-03-26
 6.4k  344
279
Chapter 279
2021-03-26
 7.1k  351
280
Chapter 280
2021-03-26
 6.8k  351
281
Chapter 281
2021-03-26
 7.1k  353
282
Chapter 282
2021-03-26
 7k  358
283
Chapter 283
2021-03-26
 7k  338
284
Chapter 284
2021-03-26
 6.6k  931
285
Chapter 285
2021-03-26
 6.8k  913
286
Chapter 286
2021-03-26
 6.6k  338
287
Chapter 287
2021-03-26
 6.9k  552
288
Chapter 288
2021-03-26
 7.3k  364
289
Chapter 289
2021-03-26
 6.8k  489
290
Chapter 290
2021-03-26
 6.4k  350
291
Chapter 291
2021-03-26
 6.2k  350
292
Chapter 292
2021-03-26
 6k  464
293
Chapter 293
2021-03-26
 5.9k  331
294
Chapter 294
2021-03-26
 5.8k  330
295
Chapter 295
2021-03-26
 5.9k  383
296
Chapter 296
2021-03-26
 5.9k  353
297
Chapter 297
2021-03-26
 6.1k  352
298
Chapter 298
2021-03-26
 6.2k  345
299
Chapter 299
2021-03-26
 5.9k  338
300
Chapter 300
2021-03-26
 6.3k  399
301
Chapter 301
2021-03-26
 6.3k  348
302
Chapter 302
2021-03-26
 6.6k  513
303
Chapter 303
2021-03-26
 6.1k  338
304
Chapter 304
2021-03-26
 6.1k  374
305
Chapter 305
2021-03-26
 5.9k  395
306
Chapter 306
2021-03-26
 6k  442
307
Chapter 307
2021-03-26
 5.5k  911
308
Chapter 308
2021-03-26
 5.5k  342
309
Chapter 309
2021-03-26
 5.6k  337
310
Chapter 310
2021-03-26
 5.9k  930
311
Chapter 311
2021-03-26
 6.2k  927
312
Chapter 312
2021-03-26
 6.3k  356
313
Chapter 313
2021-03-26
 6.2k  536
314
Chapter 314
2021-03-26
 5.9k  339
315
Chapter 315
2021-03-26
 6.3k  462
316
Chapter 316
2021-03-26
 6.2k  357
317
Chapter 317
2021-03-26
 6k  382
318
Chapter 318
2021-03-26
 5.9k  332
319
Chapter 319
2021-03-26
 6.4k  707
320
Chapter 320
2021-03-26
 6.3k  381
321
Chapter 321
2021-03-26
 6.1k  370
322
Chapter 322
2021-03-26
 5.8k  435
323
Chapter 323
2021-03-26
 5.8k  463
324
Chapter 324
2021-03-26
 6k  336
325
Chapter 325
2021-03-26
 5.9k  418
326
Chapter 326
2021-03-26
 5.7k  322
327
Chapter 327
2021-03-26
 6k  587
328
Chapter 328
2021-03-26
 5.6k  336
329
Chapter 329
2021-03-26
 5.4k  318
330
Chapter 330
2021-03-26
 5.5k  349
331
Chapter 331
2021-03-26
 5.8k  755
332
Chapter 332
2021-03-26
 5.5k  858
333
Chapter 333
2021-03-26
 5.7k  415
334
Chapter 334
2021-03-26
 5.5k  341
335
Chapter 335
2021-03-26
 5.7k  491
336
Chapter 336
2021-03-26
 5.6k  361
337
Chapter 337
2021-03-26
 5.8k  466
338
Chapter 338
2021-03-26
 5.4k  399
339
Chapter 339
2021-03-26
 5.7k  469
340
Chapter 340
2021-03-26
 5.4k  328
341
Chapter 341
2021-03-26
 5.9k  361
342
Chapter 342
2021-03-26
 5.5k  331
343
Chapter 343
2021-03-26
 5.6k  484
344
Chapter 344
2021-03-26
 5.7k  324
345
Chapter 345
2021-03-26
 5.5k  562
346
Chapter 346
2021-03-26
 5.3k  339
347
Chapter 347
2021-03-26
 5.1k  347
348
Chapter 348
2021-03-26
 5.1k  382
349
Chapter 349
2021-03-26
 4.9k  344
350
Chapter 350
2021-03-26
 4.9k  350
351
Chapter 351
2021-03-26
 5k  356
352
Chapter 352
2021-03-26
 5.5k  339
353
Chapter 353
2021-03-26
 5.6k  354
354
Chapter 354
2021-03-26
 5.4k  445
355
Chapter 355
2021-03-26
 5.2k  344
356
Chapter 356
2021-03-26
 5.4k  504
357
Chapter 357
2021-03-26
 5.4k  363
358
Chapter 358
2021-03-26
 5.8k  812
359
Chapter 359
2021-03-26
 5.3k  544
360
Chapter 360
2021-03-26
 5.4k  489
361
Chapter 361
2021-03-26
 5.1k  355
362
Chapter 362
2021-03-26
 5.2k  592
363
Chapter 363
2021-03-26
 5.2k  463
364
Chapter 364
2021-03-26
 5.1k  463
365
Chapter 365
2021-03-26
 5.2k  343
366
Chapter 366
2021-03-26
 5k  594
367
Chapter 367
2021-03-26
 5.1k  350
368
Chapter 368
2021-03-26
 5.4k  515
369
Chapter 369
2021-03-26
 4.8k  346
370
Chapter 370
2021-03-26
 4.9k  614
371
Chapter 371
2021-03-26
 5.1k  404
372
Chapter 372
2021-03-26
 5.1k  602
373
Chapter 373
2021-03-26
 4.7k  369
374
Chapter 374
2021-03-26
 4.8k  567
375
Chapter 375
2021-03-26
 4.4k  476
376
Chapter 376
2021-03-26
 4.6k  565
377
Chapter 377
2021-03-26
 4.7k  346
378
Chapter 378
2021-03-26
 4.6k  537
379
Chapter 379
2021-03-26
 4.3k  356
380
Chapter 380
2021-03-26
 4.2k  466
381
Chapter 381
2021-03-26
 4.1k  415
382
Chapter 382
2021-03-26
 4k  993
383
Chapter 383
2021-03-26
 4.3k  695
384
Chapter 384
2021-03-26
 4k  419
385
Chapter 385
2021-03-26
 4.1k  534
386
Chapter 386
2021-03-26
 3.9k  364
387
Chapter 387
2021-03-26
 4.1k  398
388
Chapter 388
2021-03-26
 3.4k  535
389
Chapter 389
2021-03-26
 3.6k  395
390
Chapter 390
2021-03-26
 3.5k  401
391
Chapter 391
2021-03-26
 3.6k  427
392
Chapter 392
2021-03-26
 3.8k  366
393
Chapter 393
2021-03-26
 3.7k  379
394
Chapter 394
2021-03-26
 3.7k  570
395
Chapter 395
2021-03-26
 3.7k  418
396
Chapter 396
2021-03-26
 3.7k  380
397
Chapter 397
2021-03-26
 3.6k  462
398
Chapter 398
2021-03-26
 3.4k  562
399
Chapter 399
2021-03-26
 3.4k  422
400
Chapter 400
2021-03-26
 3.1k  447
401
Chapter 401
2021-03-26
 3.1k  424
402
Chapter 402
2021-03-26
 3.2k  494
403
Chapter 403
2021-03-26
 3k  397
404
Chapter 404
2021-03-26
 3k  361
405
Chapter 405
2021-03-26
 2.9k  413
406
Chapter 406
2021-03-26
 3.2k  376
407
Chapter 407
2021-03-26
 3.1k  390
408
Chapter 408
2021-03-26
 3.1k  401
409
Chapter 409
2021-03-26
 2.9k  509
410
Chapter 410
2021-03-26
 2.8k  498
411
Chapter 411
2021-03-26
 2.9k  447
412
Chapter 412
2021-03-26
 2.7k  617
413
Chapter 413
2021-03-26
 2.7k  417
414
Chapter 414
2021-03-26
 2.5k  370
415
Chapter 415
2021-03-26
 2.5k  388
416
Chapter 416
2021-03-26
 2.4k  505
417
Chapter 417
2021-03-26
 2.5k  386
418
Chapter 418
2021-03-26
 2.5k  412
419
Chapter 419
2021-03-26
 2.6k  529
420
Chapter 420
2021-03-26
 3k  1.5k
421
Chapter 421
2024-06-29
 1.1k  200
422
Chapter 422
2024-07-04
 943  71
423
Chapter 423
2024-07-06
 954  105
424
Chapter 424
2024-07-11
 765  74
425
Chapter 425
2024-07-13
 776  90
426
Chapter 426
2024-07-18
 529  77
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Trăng Sáng Hồ Thiên Nga
Trăng Sáng Hồ Thiên Nga
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Thanh mai trúc mã/Ấm áp/Nhẹ nhàng/Nuôi lớn/Dịu dàng
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook