MangaToon
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Tiếp tục cập nhật
70.8M
4.7
Tên tác giả: Pojie

Thiên Nguyên đại lục tồn tại những nhân vật có sức mạnh phi thường có thể dời núi lấp biển. Diệp Minh, chỉ là một người bình thường, cha mẹ đã bị tộc người hãm hại, còn bản thân thì bị phế bỏ hết tu vi. Bỗng nhiên có trong tay Thần Linh Bảo Y (Bộ y phục thần kỳ) từ đó tự tay năm bắt cuộc đời mình. Mệnh của ta nằm trong tay ta chứ không phải Ông Trời!

Truyện này do Pojie cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 620 chương    /    (74542)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-10-03
 13.7k  3.4k
2
Chapter 2
2019-10-03
 10.4k  861
3
Chapter 3
2019-10-03
 10.2k  1k
4
Chapter 4
2019-10-03
 9.1k  580
5
Chapter 5
2019-10-03
 8.9k  711
6
Chapter 6
2019-10-03
 8.1k  312
7
Chapter 7
2019-10-03
 7.9k  316
8
Chapter 8
2019-10-03
 8.4k  245
9
Chapter 9
2019-10-03
 8.2k  221
10
Chapter 10
2019-10-03
 9k  804
11
Chapter 11
2019-10-14
 8.1k  433
12
Chapter 12
2019-10-14
 7.4k  476
13
Chapter 13
2019-10-14
 7.3k  322
14
Chapter 14
2019-10-14
 8.1k  324
15
Chapter 15
2019-10-14
 7.7k  254
16
Chapter 16
2019-10-15
 7.3k  368
17
Chapter 17
2019-10-16
 7k  343
18
Chapter 18
2019-10-20
 7.1k  278
19
Chapter 19
2019-10-22
 7.4k  276
20
Chapter 20
2019-10-22
 7.4k  267
21
Chapter 21
2019-10-22
 6.7k  290
22
Chapter 22
2019-10-22
 7k  198
23
Chapter 23
2019-10-22
 7.1k  278
24
Chapter 24
2019-10-22
 7k  475
25
Chapter 25
2019-10-22
 7.2k  460
26
Chapter 26
2019-10-22
 7.2k  529
27
Chapter 27
2019-10-22
 6.7k  385
28
Chapter 28
2019-10-22
 6.7k  310
29
Chapter 29
2019-10-22
 6.7k  282
30
Chapter 30
2019-10-23
 6.7k  302
31
Chapter 31
2019-10-27
 6.7k  211
32
Chapter 32
2019-10-29
 6.9k  193
33
Chapter 33
2019-10-30
 6.5k  319
34
Chapter 34
2019-11-03
 6.9k  321
35
Chapter 35
2019-11-05
 7.1k  270
36
Chapter 36
2019-11-06
 6.6k  299
37
Chapter 37
2019-11-10
 6.5k  175
38
Chapter 38
2019-11-12
 6.9k  775
39
Chapter 39
2019-11-13
 6.6k  210
40
Chapter 40
2019-11-17
 6.4k  431
41
Chapter 41
2019-11-19
 6.4k  390
42
Chapter 42
2019-11-20
 6.8k  616
43
Chapter 43
2019-11-24
 7k  411
44
Chapter 44
2019-11-26
 6.4k  610
45
Chapter 45
2019-11-27
 6.5k  224
46
Chapter 46
2019-12-01
 6.9k  191
47
Chapter 47
2019-12-03
 6.6k  192
48
Chapter 48
2019-12-04
 6.8k  178
49
Chapter 49
2019-12-08
 6.6k  328
50
Chapter 50
2019-12-10
 6.5k  146
51
Chapter 51
2019-12-11
 6.8k  347
52
Chapter 52
2019-12-13
 6.4k  141
53
Chapter 53
2019-12-13
 6.3k  183
54
Chapter 54
2019-12-13
 6.5k  189
55
Chapter 55
2019-12-13
 6.5k  329
56
Chapter 56
2019-12-13
 6.7k  308
57
Chapter 57
2019-12-13
 6.5k  191
58
Chapter 58
2019-12-13
 6.4k  324
59
Chapter 59
2019-12-13
 6.2k  277
60
Chapter 60
2019-12-13
 6k  279
61
Chapter 61
2019-12-13
 6.6k  208
62
Chapter 62
2019-12-15
 6.6k  313
63
Chapter 63
2019-12-17
 6.3k  479
64
Chapter 64
2019-12-18
 6.4k  156
65
Chapter 65
2019-12-22
 6.1k  170
66
Chapter 66
2019-12-24
 6.1k  195
67
Chapter 67
2019-12-25
 6.4k  220
68
Chapter 68
2019-12-29
 6.4k  285
69
Chapter 69
2019-12-31
 6.3k  225
70
Chapter 70
2020-01-01
 6.6k  247
71
Chapter 71
2020-01-05
 6.9k  453
72
Chapter 72
2020-01-07
 6.1k  259
73
Chapter 73
2020-01-08
 6.4k  395
74
Chapter 74
2020-01-12
 6.6k  557
75
Chapter 75
2020-01-14
 6.7k  284
76
Chapter 76
2020-01-15
 6.6k  260
77
Chapter 77
2020-01-19
 6.1k  159
78
Chapter 78
2020-01-21
 5.9k  211
79
Chapter 79
2020-01-22
 6.6k  636
80
Chapter 80
2020-01-26
 6.1k  144
81
Chapter 81
2020-01-28
 6.4k  266
82
Chapter 82
2020-01-29
 6.3k  244
83
Chapter 83
2020-01-30
 6.1k  245
84
Chapter 84
2020-01-30
 5.7k  207
85
Chapter 85
2020-01-30
 6k  150
86
Chapter 86
2020-01-30
 6.1k  425
87
Chapter 87
2020-01-30
 6.6k  421
88
Chapter 88
2020-01-30
 6.2k  222
89
Chapter 89
2020-01-30
 6.4k  341
90
Chapter 90
2020-01-30
 5.9k  391
91
Chapter 91
2020-01-30
 6.2k  278
92
Chapter 92
2020-01-30
 6.2k  589
93
Chapter 93
2020-02-02
 6.2k  276
94
Chapter 94
2020-02-04
 5.9k  510
95
Chapter 95
2020-02-05
 6.2k  240
96
Chapter 96
2020-02-07
 5.9k  262
97
Chapter 97
2020-02-07
 6.5k  420
98
Chapter 98
2020-02-07
 6k  317
99
Chapter 99
2020-02-07
 6.1k  127
100
Chapter 100
2020-02-07
 6.3k  306
101
Chapter 101
2020-02-07
 6.1k  365
102
Chapter 102
2020-02-07
 6k  247
103
Chapter 103
2020-02-07
 6k  272
104
Chapter 104
2020-02-07
 5.9k  168
105
Chapter 105
2020-02-07
 6.1k  255
106
Chapter 106
2020-02-09
 6.4k  378
107
Chapter 107
2020-02-11
 6.3k  176
108
Chapter 108
2020-02-12
 6.4k  498
109
Chapter 109
2020-02-16
 6.1k  968
110
Chapter 110
2020-02-18
 6k  241
111
Chapter 111
2020-02-19
 5.9k  247
112
Chapter 112
2020-02-23
 6.2k  184
113
Chapter 113
2020-02-25
 6.1k  257
114
Chapter 114
2020-02-26
 6.5k  316
115
Chapter 115
2020-02-29
 5.8k  167
116
Chapter 116
2020-02-29
 5.8k  231
117
Chapter 117
2020-02-29
 5.9k  268
118
Chapter 118
2020-02-29
 5.7k  286
119
Chapter 119
2020-02-29
 5.6k  258
120
Chapter 120
2020-02-29
 5.8k  394
121
Chapter 121
2020-02-29
 5.8k  241
122
Chapter 122
2020-02-29
 5.5k  150
123
Chapter 123
2020-02-29
 5.9k  196
124
Chapter 124
2020-02-29
 5.9k  237
125
Chapter 125
2020-02-29
 5.7k  58
126
Chapter 126
2020-02-29
 5.4k  131
127
Chapter 127
2020-02-29
 6.5k  387
128
Chapter 128
2020-02-29
 5.5k  146
129
Chapter 129
2020-02-29
 6.2k  356
130
Chapter 130
2020-03-03
 6.2k  405
131
Chapter 131
2020-03-06
 6.5k  463
132
Chapter 132
2020-03-13
 6.2k  315
133
Chapter 133
2020-03-17
 6k  255
134
Chapter 134
2020-03-20
 6.1k  272
135
Chapter 135
2020-03-24
 6k  265
136
Chapter 136
2020-03-27
 5.9k  202
137
Chapter 137
2020-03-31
 5.8k  241
138
Chapter 138
2020-04-03
 5.9k  198
139
Chapter 139
2020-04-07
 6.4k  472
140
Chapter 140
2020-04-10
 6.2k  292
141
Chapter 141
2020-04-14
 6k  221
142
Chapter 142
2020-04-17
 5.6k  214
143
Chapter 143
2020-04-21
 6.1k  240
144
Chapter 144
2020-04-24
 5.5k  214
145
Chapter 145
2020-04-28
 5.6k  262
146
Chapter 146
2020-05-01
 5.6k  346
147
Chapter 147
2020-05-05
 5.4k  171
148
Chapter 148
2020-05-08
 5.5k  189
149
Chapter 149
2020-05-15
 5.3k  103
150
Chapter 150
2020-05-19
 5.5k  116
151
Chapter 151
2020-05-22
 4.9k  146
152
Chapter 152
2020-05-26
 5.4k  213
153
Chapter 153
2020-05-29
 5.2k  107
154
Chapter 154
2020-06-02
 5k  117
155
Chapter 155
2020-06-05
 5.2k  206
156
Chapter 156
2020-06-09
 5.1k  190
157
Chapter 157
2020-06-12
 5.2k  149
158
Chapter 158
2020-06-16
 5.2k  182
159
Chapter 159
2020-06-19
 4.9k  207
160
Chapter 160
2020-06-23
 5.4k  308
161
Chapter 161
2020-06-26
 4.7k  127
162
Chapter 162
2020-06-30
 4.7k  230
163
Chapter 163
2020-07-03
 4.9k  249
164
Chapter 164
2020-07-07
 4.8k  162
165
Chapter 165
2020-07-10
 4.9k  131
166
Chapter 166
2020-07-14
 4.9k  138
167
Chapter 167
2020-07-17
 4.8k  114
168
Chapter 168
2020-07-21
 4.6k  138
169
Chapter 169
2020-07-24
 4.6k  112
170
Chapter 170
2020-07-28
 4.5k  148
171
Chapter 171
2020-07-31
 4.7k  290
172
Chapter 172
2020-08-04
 5k  290
173
Chapter 173
2020-08-07
 4.8k  209
174
Chapter 174
2020-08-14
 4.4k  144
175
Chapter 175
2020-08-18
 4.5k  144
176
Chapter 176
2020-08-21
 4.5k  139
177
Chapter 177
2020-08-25
 4.5k  149
178
Chapter 178
2020-08-28
 4.4k  224
179
Chapter 179
2020-09-01
 4.3k  145
180
Chapter 180
2020-09-04
 4.3k  122
181
Chapter 181
2020-09-08
 4.5k  172
182
Chapter 182
2020-09-11
 4.3k  140
183
Chapter 183
2020-09-15
 4.3k  124
184
Chapter 184
2020-09-18
 4.4k  203
185
Chapter 185
2020-09-22
 4.1k  96
186
Chapter 186
2020-09-25
 4.3k  279
187
Chapter 187
2020-09-29
 4k  103
188
Chapter 188
2020-10-02
 3.8k  126
189
Chapter 189
2020-10-06
 3.9k  105
190
Chapter 190
2020-10-09
 3.8k  89
191
Chapter 191
2020-10-13
 4k  105
192
Chapter 192
2020-10-16
 3.9k  66
193
Chapter 193
2020-10-20
 3.9k  106
194
Chapter 194
2020-10-23
 3.8k  72
195
Chapter 195
2020-10-27
 3.7k  46
196
Chapter 196
2020-10-30
 3.9k  78
197
Chapter 197
2020-11-03
 3.7k  67
198
Chapter 198
2020-11-06
 3.5k  50
199
Chapter 199
2020-11-10
 3.6k  53
200
Chapter 200
2020-11-13
 3.7k  79
201
Chapter 201
2020-11-17
 3.6k  70
202
Chapter 202
2020-11-20
 4k  79
203
Chapter 203
2020-11-24
 3.8k  88
204
Chapter 204
2020-11-27
 3.8k  117
205
Chapter 205
2020-12-01
 3.8k  58
206
Chapter 206
2020-12-04
 3.7k  102
207
Chapter 207
2020-12-08
 3.6k  61
208
Chapter 208
2020-12-11
 3.6k  116
209
Chapter 209
2020-12-15
 3.7k  104
210
Chapter 210
2020-12-18
 3.8k  145
211
Chapter 211
2020-12-22
 3.6k  135
212
Chapter 212
2020-12-25
 3.6k  137
213
Chapter 213
2020-12-29
 3.5k  72
214
Chapter 214
2021-01-01
 3.5k  64
215
Chapter 215
2021-01-05
 3.6k  106
216
Chapter 216
2021-01-08
 3.6k  114
217
Chapter 217
2021-01-12
 3.5k  114
218
Chapter 218
2021-01-15
 3.7k  123
219
Chapter 219
2021-01-19
 3.4k  93
220
Chapter 220
2021-01-22
 3.5k  92
221
Chapter 221
2021-01-26
 3.3k  95
222
Chapter 222
2021-01-29
 3.4k  111
223
Chapter 223
2021-02-02
 3.4k  129
224
Chapter 224
2021-02-05
 3.5k  106
225
Chapter 225
2021-02-09
 3.4k  67
226
Chapter 226
2021-02-12
 3.3k  64
227
Chapter 227
2021-02-16
 3.4k  59
228
Chapter 228
2021-02-19
 3.3k  72
229
Chapter 229
2021-02-23
 3.3k  74
230
Chapter 230
2021-02-26
 3.4k  98
231
Chapter 231
2021-03-02
 3.3k  105
232
Chapter 232
2021-03-05
 3.2k  75
233
Chapter 233
2021-03-09
 3.1k  99
234
Chapter 234
2021-03-12
 3.2k  81
235
Chapter 235
2021-03-16
 3.1k  73
236
Chapter 236
2021-03-19
 3.2k  71
237
Chapter 237
2021-03-23
 3.3k  92
238
Chapter 238
2021-03-26
 3.4k  110
239
Chapter 239
2021-03-30
 3.1k  108
240
Chapter 240
2021-04-02
 3.1k  59
241
Chapter 241
2021-04-06
 3k  101
242
Chapter 242
2021-04-09
 3.1k  81
243
Chapter 243
2021-04-13
 3k  105
244
Chapter 244
2021-04-16
 3.1k  75
245
Chapter 245
2021-04-20
 3.1k  88
246
Chapter 246
2021-04-23
 2.9k  76
247
Chapter 247
2021-04-27
 2.9k  63
248
Chapter 248
2021-04-30
 2.9k  79
249
Chapter 249
2021-05-04
 3k  98
250
Chapter 250
2021-05-07
 3k  81
251
Chapter 251
2021-05-11
 2.9k  60
252
Chapter 252
2021-05-14
 3k  95
253
Chapter 253
2021-05-18
 2.8k  89
254
Chapter 254
2021-05-21
 2.9k  77
255
Chapter 255
2021-05-25
 2.8k  108
256
Chapter 256
2021-05-28
 2.8k  105
257
Chapter 257
2021-06-01
 2.8k  110
258
Chapter 258
2021-06-04
 2.8k  128
259
Chapter 259
2021-06-08
 2.7k  133
260
Chapter 260
2021-06-11
 2.6k  89
261
Chapter 261
2021-06-15
 2.8k  126
262
Chapter 262
2021-06-18
 2.8k  93
263
Chapter 263
2021-06-22
 2.6k  71
264
Chapter 264
2021-06-25
 2.5k  67
265
Chapter 265
2021-06-29
 2.7k  115
266
Chapter 266
2021-07-02
 2.6k  86
267
Chapter 267
2021-07-06
 2.5k  92
268
Chapter 268
2021-07-09
 2.6k  113
269
Chapter 269
2021-07-13
 2.6k  94
270
Chapter 270
2021-07-16
 2.6k  69
271
Chapter 271
2021-07-20
 2.6k  99
272
Chapter 272
2021-07-23
 2.4k  74
273
Chapter 273
2021-07-27
 2.4k  105
274
Chapter 274
2021-07-30
 2.4k  94
275
Chapter 275
2021-08-03
 2.5k  117
276
Chapter 276
2021-08-06
 2.5k  101
277
Chapter 277
2021-08-10
 2.4k  80
278
Chapter 278
2021-08-13
 2.4k  61
279
Chapter 279
2021-08-17
 3k  217
280
Chapter 280
2021-08-20
 2.5k  130
281
Chapter 281
2021-08-20
 2.2k  54
282
Chapter 282
2021-08-20
 2.2k  29
283
Chapter 283
2021-08-20
 2.1k  39
284
Chapter 284
2021-08-20
 2.1k  25
285
Chapter 285
2021-08-20
 2.1k  25
286
Chapter 286
2021-08-20
 2.1k  28
287
Chapter 287
2021-08-20
 2.2k  57
288
Chapter 288
2021-08-20
 2.2k  32
289
Chapter 289
2021-08-20
 2.2k  31
290
Chapter 290
2021-08-20
 2.6k  174
291
Chapter 291
2021-08-24
 2.5k  115
292
Chapter 292
2021-08-27
 2.4k  101
293
Chapter 293
2021-08-31
 2.4k  98
294
Chapter 294
2021-09-03
 2.3k  79
295
Chapter 295
2021-09-07
 2.2k  74
296
Chapter 296
2021-09-10
 2.2k  178
297
Chapter 297
2021-09-14
 2k  67
298
Chapter 298
2021-09-17
 2.1k  93
299
Chapter 299
2021-09-21
 2k  53
300
Chapter 300
2021-09-24
 2k  43
301
Chapter 301
2021-09-28
 2k  39
302
Chapter 302
2021-10-01
 2k  43
303
Chapter 303
2021-10-05
 1.9k  31
304
Chapter 304
2021-10-08
 1.9k  32
305
Chapter 305
2021-10-12
 1.9k  47
306
Chapter 306
2021-10-15
 1.9k  57
307
Chapter 307
2021-10-19
 1.8k  74
308
Chapter 308
2021-10-22
 1.8k  25
309
Chapter 309
2021-10-26
 1.9k  56
310
Chapter 310
2021-10-29
 1.8k  30
311
Chapter 311
2021-11-02
 1.8k  36
312
Chapter 312
2021-11-05
 1.8k  40
313
Chapter 313
2021-11-09
 1.8k  39
314
Chapter 314
2021-11-12
 1.7k  22
315
Chapter 315
2021-11-12
 1.7k  18
316
Chapter 316
2021-11-12
 1.8k  18
317
Chapter 317
2021-11-12
 1.7k  37
318
Chapter 318
2021-11-12
 1.8k  31
319
Chapter 319
2021-11-12
 1.7k  22
320
Chapter 320
2021-11-12
 1.8k  40
321
Chapter 321
2021-11-12
 1.8k  53
322
Chapter 322
2021-11-16
 1.7k  75
323
Chapter 323
2021-11-19
 1.7k  58
324
Chapter 324
2021-11-23
 1.7k  27
325
Chapter 325
2021-11-26
 1.7k  35
326
Chapter 326
2021-11-30
 1.6k  31
327
Chapter 327
2021-12-03
 1.7k  53
328
Chapter 328
2021-12-07
 1.7k  37
329
Chapter 329
2021-12-10
 1.7k  42
330
Chapter 330
2021-12-14
 1.7k  36
331
Chapter 331
2021-12-17
 1.8k  76
332
Chapter 332
2021-12-21
 1.7k  46
333
Chapter 333
2021-12-24
 1.7k  52
334
Chapter 334
2021-12-28
 1.7k  54
335
Chapter 335
2021-12-31
 1.7k  52
336
Chapter 336
2022-01-04
 1.6k  29
337
Chapter 337
2022-01-07
 1.7k  65
338
Chapter 338
2022-01-11
 1.6k  66
339
Chapter 339
2022-01-14
 1.6k  39
340
Chapter 340
2022-01-18
 1.6k  55
341
Chapter 341
2022-01-21
 1.6k  52
342
Chapter 342
2022-01-25
 1.6k  45
343
Chapter 343
2022-01-28
 1.6k  31
344
Chapter 344
2022-02-01
 1.6k  47
345
Chapter 345
2022-02-04
 1.5k  38
346
Chapter 346
2022-02-08
 1.5k  71
347
Chapter 347
2022-02-11
 1.5k  42
348
Chapter 348
2022-02-15
 1.5k  26
349
Chapter 349
2022-02-18
 1.5k  34
350
Chapter 350
2022-02-22
 1.5k  41
351
Chapter 351
2022-02-25
 1.5k  36
352
Chapter 352
2022-03-01
 1.5k  47
353
Chapter 353
2022-03-04
 1.4k  39
354
Chapter 354
2022-03-08
 1.5k  36
355
Chapter 355
2022-03-11
 1.5k  89
356
Chapter 356
2022-03-15
 1.5k  48
357
Chapter 357
2022-03-18
 1.4k  40
358
Chapter 358
2022-03-22
 1.5k  49
359
Chapter 359
2022-03-25
 1.4k  47
360
Chapter 360
2022-03-29
 1.4k  35
361
Chapter 361
2022-04-01
 1.4k  32
362
Chapter 362
2022-04-05
 1.4k  31
363
Chapter 363
2022-04-08
 1.4k  50
364
Chapter 364
2022-04-12
 1.4k  38
365
Chapter 365
2022-04-15
 1.4k  31
366
Chapter 366
2022-04-19
 1.3k  40
367
Chapter 367
2022-04-22
 1.3k  32
368
Chapter 368
2022-04-26
 1.4k  35
369
Chapter 369
2022-04-29
 1.4k  28
370
Chapter 370
2022-05-03
 1.4k  45
371
Chapter 371
2022-05-06
 1.4k  33
372
Chapter 372
2022-05-10
 1.3k  39
373
Chapter 373
2022-05-13
 1.3k  32
374
Chapter 374
2022-05-17
 1.3k  26
375
Chapter 375
2022-05-20
 1.3k  53
376
Chapter 376
2022-05-24
 1.3k  48
377
Chapter 377
2022-05-27
 1.3k  28
378
Chapter 378
2022-05-31
 1.2k  23
379
Chapter 379
2022-06-03
 1.3k  41
380
Chapter 380
2022-06-07
 1.3k  49
381
Chapter 381
2022-06-10
 1.2k  39
382
Chapter 382
2022-06-14
 1.2k  33
383
Chapter 383
2022-06-17
 1.2k  32
384
Chapter 384
2022-06-21
 1.2k  28
385
Chapter 385
2022-06-24
 1.2k  32
386
Chapter 386
2022-06-28
 1.2k  34
387
Chapter 387
2022-07-01
 1.2k  39
388
Chapter 388
2022-07-05
 1.2k  31
389
Chapter 389
2022-07-08
 1.2k  26
390
Chapter 390
2022-07-12
 1.2k  43
391
Chapter 391
2022-07-15
 1.2k  40
392
Chapter 392
2022-07-19
 1.2k  44
393
Chapter 393
2022-07-22
 1.1k  34
394
Chapter 394
2022-07-26
 1.1k  45
395
Chapter 395
2022-07-29
 1.1k  34
396
Chapter 396
2022-08-02
 1.1k  24
397
Chapter 397
2022-08-05
 1.1k  23
398
Chapter 398
2022-08-06
 1k  21
399
Chapter 399
2022-08-06
 1k  15
400
Chapter 400
2022-08-06
 1.1k  48
401
Chapter 401
2022-08-06
 1k  10
402
Chapter 402
2022-08-06
 997  10
403
Chapter 403
2022-08-06
 1k  12
404
Chapter 404
2022-08-06
 1k  7
405
Chapter 405
2022-08-06
 1.1k  20
406
Chapter 406
2022-08-06
 1k  14
407
Chapter 407
2022-08-06
 1.2k  43
408
Chapter 408
2022-08-09
 1.1k  44
409
Chapter 409
2022-08-12
 1.1k  85
410
Chapter 410
2022-08-16
 1.1k  64
411
Chapter 411
2022-08-19
 1.1k  31
412
Chapter 412
2022-08-23
 1.1k  48
413
Chapter 413
2022-08-26
 1.1k  29
414
Chapter 414
2022-08-30
 1k  26
415
Chapter 415
2022-09-02
 1.1k  59
416
Chapter 416
2022-09-06
 964  25
417
Chapter 417
2022-09-09
 1k  34
418
Chapter 418
2022-09-13
 962  25
419
Chapter 419
2022-09-16
 997  32
420
Chapter 420
2022-09-20
 936  32
421
Chapter 421
2022-09-23
 928  20
422
Chapter 422
2022-09-27
 908  46
423
Chapter 423
2022-09-30
 887  19
424
Chapter 424
2022-10-04
 889  14
425
Chapter 425
2022-10-07
 890  17
426
Chapter 426
2022-10-11
 1k  39
427
Chapter 427
2022-10-14
 874  20
428
Chapter 428
2022-10-18
 889  36
429
Chapter 429
2022-10-21
 852  13
430
Chapter 430
2022-10-23
 827  23
431
Chapter 431
2022-10-23
 834  13
432
Chapter 432
2022-10-23
 819  10
433
Chapter 433
2022-10-23
 802  37
434
Chapter 434
2022-10-23
 801  7
435
Chapter 435
2022-10-23
 806  13
436
Chapter 436
2022-10-23
 810  10
437
Chapter 437
2022-10-23
 810  13
438
Chapter 438
2022-10-23
 803  17
439
Chapter 439
2022-10-23
 866  23
440
Chapter 440
2022-10-25
 851  17
441
Chapter 441
2022-10-28
 843  22
442
Chapter 442
2022-11-01
 829  23
443
Chapter 443
2022-11-04
 822  9
444
Chapter 444
2022-11-08
 844  22
445
Chapter 445
2022-11-11
 829  18
446
Chapter 446
2022-11-15
 841  31
447
Chapter 447
2022-11-18
 798  25
448
Chapter 448
2022-11-19
 755  9
449
Chapter 449
2022-11-19
 760  10
450
Chapter 450
2022-11-19
 748  12
451
Chapter 451
2022-11-19
 736  11
452
Chapter 452
2022-11-19
 732  14
453
Chapter 453
2022-11-19
 752  3
454
Chapter 454
2022-11-19
 742  7
455
Chapter 455
2022-11-19
 736  5
456
Chapter 456
2022-11-19
 746  5
457
Chapter 457
2022-11-19
 833  22
458
Chapter 458
2022-11-22
 798  18
459
Chapter 459
2022-11-25
 796  18
460
Chapter 460
2022-11-29
 749  19
461
Chapter 461
2022-12-02
 764  19
462
Chapter 462
2022-12-06
 752  16
463
Chapter 463
2022-12-09
 775  19
464
Chapter 464
2022-12-13
 729  21
465
Chapter 465
2022-12-16
 724  18
466
Chapter 466
2022-12-20
 759  33
467
Chapter 467
2022-12-23
 751  15
468
Chapter 468
2022-12-27
 757  14
469
Chapter 469
2022-12-30
 718  12
470
Chapter 470
2023-01-01
 708  12
471
Chapter 471
2023-01-01
 667  4
472
Chapter 472
2023-01-01
 649  6
473
Chapter 473
2023-01-01
 670  6
474
Chapter 474
2023-01-01
 674  5
475
Chapter 475
2023-01-01
 649  13
476
Chapter 476
2023-01-01
 708  6
477
Chapter 477
2023-01-03
 721  14
478
Chapter 478
2023-01-06
 715  17
479
Chapter 479
2023-01-10
 708  27
480
Chapter 480
2023-01-13
 716  22
481
Chapter 481
2023-01-17
 701  19
482
Chapter 482
2023-01-20
 709  16
483
Chapter 483
2023-01-24
 695  16
484
Chapter 484
2023-01-27
 741  18
485
Chapter 485
2023-01-31
 711  26
486
Chapter 486
2023-02-03
 684  18
487
Chapter 487
2023-02-07
 688  15
488
Chapter 488
2023-02-10
 681  24
489
Chapter 489
2023-02-14
 679  17
490
Chapter 490
2023-02-17
 687  18
491
Chapter 491
2023-02-21
 665  16
492
Chapter 492
2023-02-24
 671  24
493
Chapter 493
2023-02-26
 631  11
494
Chapter 494
2023-02-26
 621  16
495
Chapter 495
2023-02-26
 621  13
496
Chapter 496
2023-02-26
 626  15
497
Chapter 497
2023-02-26
 626  12
498
Chapter 498
2023-02-26
 644  17
499
Chapter 499
2023-02-26
 685  33
500
Chapter 500
2023-02-28
 711  28
501
Chapter 501
2023-03-03
 665  13
502
Chapter 502
2023-03-07
 649  17
503
Chapter 503
2023-03-10
 663  30
504
Chapter 504
2023-03-14
 627  15
505
Chapter 505
2023-03-17
 616  21
506
Chapter 506
2023-03-21
 611  18
507
Chapter 507
2023-03-24
 614  19
508
Chapter 508
2023-03-28
 618  20
509
Chapter 509
2023-03-30
 582  14
510
Chapter 510
2023-03-30
 571  13
511
Chapter 511
2023-03-30
 572  14
512
Chapter 512
2023-03-30
 564  18
513
Chapter 513
2023-03-30
 605  16
514
Chapter 514
2023-03-31
 612  22
515
Chapter 515
2023-04-04
 602  29
516
Chapter 516
2023-04-07
 593  24
517
Chapter 517
2023-04-09
 568  10
518
Chapter 518
2023-04-09
 549  8
519
Chapter 519
2023-04-09
 559  12
520
Chapter 520
2023-04-09
 558  11
521
Chapter 521
2023-04-09
 568  14
522
Chapter 522
2023-04-09
 550  7
523
Chapter 523
2023-04-09
 598  16
524
Chapter 524
2023-04-11
 568  21
525
Chapter 525
2023-04-14
 629  47
526
Chapter 526
2023-04-18
 601  18
527
Chapter 527
2023-04-21
 583  24
528
Chapter 528
2023-04-25
 568  19
529
Chapter 529
2023-04-28
 576  27
530
Chapter 530
2023-05-05
 552  12
531
Chapter 531
2023-05-09
 539  23
532
Chapter 532
2023-05-12
 537  17
533
Chapter 533
2023-05-16
 541  14
534
Chapter 534
2023-05-19
 553  16
535
Chapter 535
2023-05-23
 509  14
536
Chapter 536
2023-05-26
 613  29
537
Chapter 537
2023-05-30
 522  17
538
Chapter 538
2023-06-02
 510  31
539
Chapter 539
2023-06-06
 549  36
540
Chapter 540
2023-06-09
 541  24
541
Chapter 541
2023-06-13
 523  31
542
Chapter 542
2023-06-16
 526  27
543
Chapter 543
2023-06-20
 509  17
544
Chapter 544
2023-06-23
 480  27
545
Chapter 545
2023-06-27
 491  26
546
Chapter 546
2023-06-30
 478  12
547
Chapter 547
2023-07-04
 448  16
548
Chapter 548
2023-07-07
 455  16
549
Chapter 549
2023-07-11
 437  13
550
Chapter 550
2023-07-14
 434  17
551
Chapter 551
2023-07-18
 426  16
552
Chapter 552
2023-07-21
 421  14
553
Chapter 553
2023-07-25
 421  6
554
Chapter 554
2023-07-28
 429  15
555
Chapter 555
2023-08-01
 417  13
556
Chapter 556
2023-08-04
 429  29
557
Chapter 557
2023-08-08
 442  32
558
Chapter 558
2023-08-11
 399  24
559
Chapter 559
2023-08-15
 416  45
560
Chapter 560
2023-08-18
 415  21
561
Chapter 561
2023-08-22
 430  26
562
Chapter 562
2023-08-25
 408  26
563
Chapter 563
2023-08-29
 404  12
564
Chapter 564
2023-09-01
 372  19
565
Chapter 565
2023-09-05
 374  16
566
Chapter 566
2023-09-05
 365  6
567
Chapter 567
2023-09-05
 358  4
568
Chapter 568
2023-09-05
 349  5
569
Chapter 569
2023-09-05
 383  15
570
Chapter 570
2023-09-08
 376  11
571
Chapter 571
2023-09-12
 355  8
572
Chapter 572
2023-09-15
 371  8
573
Chapter 573
2023-09-19
 368  15
574
Chapter 574
2023-09-22
 358  22
575
Chapter 575
2023-09-26
 388  25
576
Chapter 576
2023-09-29
 364  24
577
Chapter 577
2023-10-03
 427  16
578
Chapter 578
2023-10-06
 372  21
579
Chapter 579
2023-10-10
 360  13
580
Chapter 580
2023-10-13
 359  21
581
Chapter 581
2023-10-17
 339  12
582
Chapter 582
2023-10-20
 342  17
583
Chapter 583
2023-10-24
 319  9
584
Chapter 584
2023-10-27
 335  16
585
Chapter 585
2023-10-31
 330  23
586
Chapter 586
2023-11-03
 345  24
587
Chapter 587
2023-11-07
 320  22
588
Chapter 588
2023-11-10
 323  34
589
Chapter 589
2023-11-14
 322  23
590
Chapter 590
2023-11-17
 291  21
591
Chapter 591
2023-11-21
 283  10
592
Chapter 592
2023-11-24
 284  14
593
Chapter 593
2023-11-28
 279  16
594
Chapter 594
2023-12-01
 286  14
595
Chapter 595
2023-12-05
 270  8
596
Chapter 596
2023-12-08
 275  15
597
Chapter 597
2023-12-12
 263  15
598
Chapter 598
2023-12-15
 267  17
599
Chapter 599
2023-12-19
 266  10
600
Chapter 600
2023-12-22
 270  19
601
Chapter 601
2023-12-26
 256  8
602
Chapter 602
2023-12-29
 259  19
603
Chapter 603
2024-01-02
 251  12
604
Chapter 604
2024-01-05
 254  10
605
Chapter 605
2024-01-09
 248  14
606
Chapter 606
2024-01-12
 223  18
607
Chapter 607
2024-01-16
 233  11
608
Chapter 608
2024-01-19
 249  23
609
Chapter 609
2024-01-23
 223  15
610
Chapter 610
2024-01-26
 223  13
611
Chapter 611
2024-01-30
 212  15
612
Chapter 612
2024-02-02
 219  18
613
Chapter 613
2024-02-06
 221  13
614
Chapter 614
2024-02-09
 194  13
615
Chapter 615
2024-02-13
 191  9
616
Chapter 616
2024-02-16
 209  21
617
Chapter 617
2024-02-20
 168  9
618
Chapter 618
2024-02-23
 188  15
619
Chapter 619
2024-02-27
 154  11
620
Chapter 620
2024-03-01
 115  7
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Lăng Thiên Thần Đế
Lăng Thiên Thần Đế
Hành động/Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook