MangaToon
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Đã Full
72.9M
4.7
Tên tác giả: Pojie

Thiên Nguyên đại lục tồn tại những nhân vật có sức mạnh phi thường có thể dời núi lấp biển. Diệp Minh, chỉ là một người bình thường, cha mẹ đã bị tộc người hãm hại, còn bản thân thì bị phế bỏ hết tu vi. Bỗng nhiên có trong tay Thần Linh Bảo Y (Bộ y phục thần kỳ) từ đó tự tay năm bắt cuộc đời mình. Mệnh của ta nằm trong tay ta chứ không phải Ông Trời!

Truyện này do Pojie cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 631 chương    /    (75735)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-10-03
 14k  3.5k
2
Chapter 2
2019-10-03
 10.5k  871
3
Chapter 3
2019-10-03
 10.3k  1k
4
Chapter 4
2019-10-03
 9.2k  586
5
Chapter 5
2019-10-03
 9.1k  719
6
Chapter 6
2019-10-03
 8.2k  318
7
Chapter 7
2019-10-03
 8k  321
8
Chapter 8
2019-10-03
 8.5k  251
9
Chapter 9
2019-10-03
 8.3k  223
10
Chapter 10
2019-10-03
 9.1k  812
11
Chapter 11
2019-10-14
 8.2k  436
12
Chapter 12
2019-10-14
 7.5k  486
13
Chapter 13
2019-10-14
 7.4k  326
14
Chapter 14
2019-10-14
 8.2k  329
15
Chapter 15
2019-10-14
 7.8k  258
16
Chapter 16
2019-10-15
 7.4k  375
17
Chapter 17
2019-10-16
 7.1k  347
18
Chapter 18
2019-10-20
 7.2k  279
19
Chapter 19
2019-10-22
 7.4k  278
20
Chapter 20
2019-10-22
 7.5k  273
21
Chapter 21
2019-10-22
 6.9k  294
22
Chapter 22
2019-10-22
 7.1k  203
23
Chapter 23
2019-10-22
 7.2k  280
24
Chapter 24
2019-10-22
 7.1k  481
25
Chapter 25
2019-10-22
 7.3k  464
26
Chapter 26
2019-10-22
 7.3k  532
27
Chapter 27
2019-10-22
 6.8k  392
28
Chapter 28
2019-10-22
 6.8k  312
29
Chapter 29
2019-10-22
 6.8k  282
30
Chapter 30
2019-10-23
 6.8k  306
31
Chapter 31
2019-10-27
 6.8k  214
32
Chapter 32
2019-10-29
 6.9k  196
33
Chapter 33
2019-10-30
 6.6k  321
34
Chapter 34
2019-11-03
 7k  323
35
Chapter 35
2019-11-05
 7.2k  274
36
Chapter 36
2019-11-06
 6.6k  299
37
Chapter 37
2019-11-10
 6.6k  177
38
Chapter 38
2019-11-12
 7k  779
39
Chapter 39
2019-11-13
 6.6k  211
40
Chapter 40
2019-11-17
 6.5k  432
41
Chapter 41
2019-11-19
 6.5k  393
42
Chapter 42
2019-11-20
 6.9k  622
43
Chapter 43
2019-11-24
 7k  416
44
Chapter 44
2019-11-26
 6.5k  615
45
Chapter 45
2019-11-27
 6.6k  227
46
Chapter 46
2019-12-01
 6.9k  191
47
Chapter 47
2019-12-03
 6.7k  194
48
Chapter 48
2019-12-04
 6.8k  178
49
Chapter 49
2019-12-08
 6.7k  333
50
Chapter 50
2019-12-10
 6.6k  146
51
Chapter 51
2019-12-11
 6.9k  348
52
Chapter 52
2019-12-13
 6.5k  142
53
Chapter 53
2019-12-13
 6.4k  184
54
Chapter 54
2019-12-13
 6.6k  190
55
Chapter 55
2019-12-13
 6.6k  332
56
Chapter 56
2019-12-13
 6.8k  313
57
Chapter 57
2019-12-13
 6.6k  198
58
Chapter 58
2019-12-13
 6.5k  329
59
Chapter 59
2019-12-13
 6.3k  279
60
Chapter 60
2019-12-13
 6.1k  286
61
Chapter 61
2019-12-13
 6.7k  209
62
Chapter 62
2019-12-15
 6.7k  314
63
Chapter 63
2019-12-17
 6.3k  480
64
Chapter 64
2019-12-18
 6.4k  158
65
Chapter 65
2019-12-22
 6.2k  171
66
Chapter 66
2019-12-24
 6.2k  196
67
Chapter 67
2019-12-25
 6.5k  220
68
Chapter 68
2019-12-29
 6.5k  289
69
Chapter 69
2019-12-31
 6.4k  226
70
Chapter 70
2020-01-01
 6.6k  247
71
Chapter 71
2020-01-05
 7k  456
72
Chapter 72
2020-01-07
 6.2k  260
73
Chapter 73
2020-01-08
 6.4k  399
74
Chapter 74
2020-01-12
 6.7k  561
75
Chapter 75
2020-01-14
 6.8k  286
76
Chapter 76
2020-01-15
 6.6k  263
77
Chapter 77
2020-01-19
 6.2k  160
78
Chapter 78
2020-01-21
 6k  212
79
Chapter 79
2020-01-22
 6.6k  640
80
Chapter 80
2020-01-26
 6.2k  145
81
Chapter 81
2020-01-28
 6.4k  267
82
Chapter 82
2020-01-29
 6.4k  248
83
Chapter 83
2020-01-30
 6.2k  247
84
Chapter 84
2020-01-30
 5.7k  209
85
Chapter 85
2020-01-30
 6k  152
86
Chapter 86
2020-01-30
 6.2k  427
87
Chapter 87
2020-01-30
 6.7k  427
88
Chapter 88
2020-01-30
 6.3k  223
89
Chapter 89
2020-01-30
 6.4k  344
90
Chapter 90
2020-01-30
 5.9k  397
91
Chapter 91
2020-01-30
 6.3k  280
92
Chapter 92
2020-01-30
 6.3k  592
93
Chapter 93
2020-02-02
 6.2k  276
94
Chapter 94
2020-02-04
 5.9k  512
95
Chapter 95
2020-02-05
 6.2k  240
96
Chapter 96
2020-02-07
 6k  265
97
Chapter 97
2020-02-07
 6.6k  425
98
Chapter 98
2020-02-07
 6k  320
99
Chapter 99
2020-02-07
 6.1k  127
100
Chapter 100
2020-02-07
 6.3k  310
101
Chapter 101
2020-02-07
 6.2k  365
102
Chapter 102
2020-02-07
 6.1k  250
103
Chapter 103
2020-02-07
 6k  275
104
Chapter 104
2020-02-07
 5.9k  170
105
Chapter 105
2020-02-07
 6.1k  260
106
Chapter 106
2020-02-09
 6.5k  381
107
Chapter 107
2020-02-11
 6.4k  176
108
Chapter 108
2020-02-12
 6.5k  500
109
Chapter 109
2020-02-16
 6.1k  968
110
Chapter 110
2020-02-18
 6.1k  242
111
Chapter 111
2020-02-19
 6k  249
112
Chapter 112
2020-02-23
 6.3k  185
113
Chapter 113
2020-02-25
 6.1k  258
114
Chapter 114
2020-02-26
 6.6k  319
115
Chapter 115
2020-02-29
 5.8k  168
116
Chapter 116
2020-02-29
 5.9k  233
117
Chapter 117
2020-02-29
 5.9k  269
118
Chapter 118
2020-02-29
 5.8k  286
119
Chapter 119
2020-02-29
 5.7k  260
120
Chapter 120
2020-02-29
 5.9k  396
121
Chapter 121
2020-02-29
 5.8k  245
122
Chapter 122
2020-02-29
 5.6k  151
123
Chapter 123
2020-02-29
 5.9k  200
124
Chapter 124
2020-02-29
 5.9k  238
125
Chapter 125
2020-02-29
 5.8k  61
126
Chapter 126
2020-02-29
 5.5k  136
127
Chapter 127
2020-02-29
 6.6k  391
128
Chapter 128
2020-02-29
 5.5k  149
129
Chapter 129
2020-02-29
 6.3k  357
130
Chapter 130
2020-03-03
 6.3k  409
131
Chapter 131
2020-03-06
 6.5k  465
132
Chapter 132
2020-03-13
 6.2k  318
133
Chapter 133
2020-03-17
 6.1k  258
134
Chapter 134
2020-03-20
 6.2k  274
135
Chapter 135
2020-03-24
 6.1k  266
136
Chapter 136
2020-03-27
 5.9k  204
137
Chapter 137
2020-03-31
 5.8k  244
138
Chapter 138
2020-04-03
 5.9k  202
139
Chapter 139
2020-04-07
 6.5k  474
140
Chapter 140
2020-04-10
 6.3k  293
141
Chapter 141
2020-04-14
 6.1k  223
142
Chapter 142
2020-04-17
 5.7k  214
143
Chapter 143
2020-04-21
 6.2k  240
144
Chapter 144
2020-04-24
 5.5k  214
145
Chapter 145
2020-04-28
 5.7k  263
146
Chapter 146
2020-05-01
 5.6k  347
147
Chapter 147
2020-05-05
 5.5k  171
148
Chapter 148
2020-05-08
 5.5k  192
149
Chapter 149
2020-05-15
 5.4k  104
150
Chapter 150
2020-05-19
 5.6k  117
151
Chapter 151
2020-05-22
 4.9k  147
152
Chapter 152
2020-05-26
 5.4k  213
153
Chapter 153
2020-05-29
 5.2k  108
154
Chapter 154
2020-06-02
 5.1k  117
155
Chapter 155
2020-06-05
 5.2k  206
156
Chapter 156
2020-06-09
 5.2k  190
157
Chapter 157
2020-06-12
 5.2k  151
158
Chapter 158
2020-06-16
 5.2k  184
159
Chapter 159
2020-06-19
 5k  213
160
Chapter 160
2020-06-23
 5.5k  313
161
Chapter 161
2020-06-26
 4.7k  129
162
Chapter 162
2020-06-30
 4.7k  232
163
Chapter 163
2020-07-03
 4.9k  249
164
Chapter 164
2020-07-07
 4.9k  162
165
Chapter 165
2020-07-10
 5k  131
166
Chapter 166
2020-07-14
 4.9k  138
167
Chapter 167
2020-07-17
 4.9k  114
168
Chapter 168
2020-07-21
 4.7k  139
169
Chapter 169
2020-07-24
 4.6k  113
170
Chapter 170
2020-07-28
 4.5k  148
171
Chapter 171
2020-07-31
 4.7k  290
172
Chapter 172
2020-08-04
 5k  290
173
Chapter 173
2020-08-07
 4.9k  210
174
Chapter 174
2020-08-14
 4.5k  148
175
Chapter 175
2020-08-18
 4.5k  145
176
Chapter 176
2020-08-21
 4.5k  142
177
Chapter 177
2020-08-25
 4.6k  151
178
Chapter 178
2020-08-28
 4.5k  228
179
Chapter 179
2020-09-01
 4.4k  146
180
Chapter 180
2020-09-04
 4.4k  127
181
Chapter 181
2020-09-08
 4.5k  174
182
Chapter 182
2020-09-11
 4.4k  140
183
Chapter 183
2020-09-15
 4.4k  126
184
Chapter 184
2020-09-18
 4.4k  206
185
Chapter 185
2020-09-22
 4.1k  96
186
Chapter 186
2020-09-25
 4.4k  286
187
Chapter 187
2020-09-29
 4.1k  103
188
Chapter 188
2020-10-02
 3.8k  130
189
Chapter 189
2020-10-06
 4k  105
190
Chapter 190
2020-10-09
 3.9k  91
191
Chapter 191
2020-10-13
 4k  106
192
Chapter 192
2020-10-16
 4k  68
193
Chapter 193
2020-10-20
 4k  106
194
Chapter 194
2020-10-23
 3.9k  73
195
Chapter 195
2020-10-27
 3.8k  47
196
Chapter 196
2020-10-30
 3.9k  81
197
Chapter 197
2020-11-03
 3.8k  67
198
Chapter 198
2020-11-06
 3.5k  50
199
Chapter 199
2020-11-10
 3.6k  54
200
Chapter 200
2020-11-13
 3.7k  81
201
Chapter 201
2020-11-17
 3.6k  72
202
Chapter 202
2020-11-20
 4.1k  81
203
Chapter 203
2020-11-24
 3.8k  89
204
Chapter 204
2020-11-27
 3.9k  120
205
Chapter 205
2020-12-01
 3.9k  59
206
Chapter 206
2020-12-04
 3.7k  102
207
Chapter 207
2020-12-08
 3.6k  62
208
Chapter 208
2020-12-11
 3.7k  117
209
Chapter 209
2020-12-15
 3.7k  104
210
Chapter 210
2020-12-18
 3.8k  147
211
Chapter 211
2020-12-22
 3.7k  138
212
Chapter 212
2020-12-25
 3.6k  140
213
Chapter 213
2020-12-29
 3.5k  72
214
Chapter 214
2021-01-01
 3.6k  64
215
Chapter 215
2021-01-05
 3.6k  107
216
Chapter 216
2021-01-08
 3.6k  115
217
Chapter 217
2021-01-12
 3.6k  115
218
Chapter 218
2021-01-15
 3.7k  126
219
Chapter 219
2021-01-19
 3.4k  94
220
Chapter 220
2021-01-22
 3.5k  94
221
Chapter 221
2021-01-26
 3.4k  97
222
Chapter 222
2021-01-29
 3.5k  113
223
Chapter 223
2021-02-02
 3.5k  132
224
Chapter 224
2021-02-05
 3.5k  107
225
Chapter 225
2021-02-09
 3.4k  69
226
Chapter 226
2021-02-12
 3.3k  66
227
Chapter 227
2021-02-16
 3.4k  60
228
Chapter 228
2021-02-19
 3.3k  74
229
Chapter 229
2021-02-23
 3.4k  75
230
Chapter 230
2021-02-26
 3.5k  98
231
Chapter 231
2021-03-02
 3.3k  106
232
Chapter 232
2021-03-05
 3.2k  77
233
Chapter 233
2021-03-09
 3.2k  101
234
Chapter 234
2021-03-12
 3.3k  81
235
Chapter 235
2021-03-16
 3.2k  73
236
Chapter 236
2021-03-19
 3.3k  72
237
Chapter 237
2021-03-23
 3.3k  95
238
Chapter 238
2021-03-26
 3.5k  112
239
Chapter 239
2021-03-30
 3.2k  108
240
Chapter 240
2021-04-02
 3.1k  59
241
Chapter 241
2021-04-06
 3.1k  102
242
Chapter 242
2021-04-09
 3.2k  82
243
Chapter 243
2021-04-13
 3k  106
244
Chapter 244
2021-04-16
 3.1k  77
245
Chapter 245
2021-04-20
 3.1k  89
246
Chapter 246
2021-04-23
 3k  77
247
Chapter 247
2021-04-27
 2.9k  63
248
Chapter 248
2021-04-30
 2.9k  79
249
Chapter 249
2021-05-04
 3k  98
250
Chapter 250
2021-05-07
 3.1k  81
251
Chapter 251
2021-05-11
 2.9k  60
252
Chapter 252
2021-05-14
 3k  94
253
Chapter 253
2021-05-18
 2.9k  89
254
Chapter 254
2021-05-21
 2.9k  77
255
Chapter 255
2021-05-25
 2.9k  108
256
Chapter 256
2021-05-28
 2.9k  105
257
Chapter 257
2021-06-01
 2.9k  112
258
Chapter 258
2021-06-04
 2.9k  129
259
Chapter 259
2021-06-08
 2.7k  134
260
Chapter 260
2021-06-11
 2.6k  89
261
Chapter 261
2021-06-15
 2.8k  126
262
Chapter 262
2021-06-18
 2.9k  93
263
Chapter 263
2021-06-22
 2.7k  71
264
Chapter 264
2021-06-25
 2.5k  67
265
Chapter 265
2021-06-29
 2.7k  115
266
Chapter 266
2021-07-02
 2.6k  85
267
Chapter 267
2021-07-06
 2.6k  91
268
Chapter 268
2021-07-09
 2.7k  112
269
Chapter 269
2021-07-13
 2.6k  95
270
Chapter 270
2021-07-16
 2.7k  71
271
Chapter 271
2021-07-20
 2.6k  100
272
Chapter 272
2021-07-23
 2.5k  75
273
Chapter 273
2021-07-27
 2.5k  107
274
Chapter 274
2021-07-30
 2.5k  95
275
Chapter 275
2021-08-03
 2.6k  117
276
Chapter 276
2021-08-06
 2.5k  104
277
Chapter 277
2021-08-10
 2.4k  81
278
Chapter 278
2021-08-13
 2.5k  62
279
Chapter 279
2021-08-17
 3.1k  220
280
Chapter 280
2021-08-20
 2.6k  131
281
Chapter 281
2021-08-20
 2.2k  56
282
Chapter 282
2021-08-20
 2.2k  29
283
Chapter 283
2021-08-20
 2.2k  41
284
Chapter 284
2021-08-20
 2.2k  25
285
Chapter 285
2021-08-20
 2.2k  27
286
Chapter 286
2021-08-20
 2.2k  29
287
Chapter 287
2021-08-20
 2.3k  57
288
Chapter 288
2021-08-20
 2.2k  32
289
Chapter 289
2021-08-20
 2.2k  31
290
Chapter 290
2021-08-20
 2.6k  175
291
Chapter 291
2021-08-24
 2.6k  116
292
Chapter 292
2021-08-27
 2.4k  101
293
Chapter 293
2021-08-31
 2.4k  99
294
Chapter 294
2021-09-03
 2.3k  80
295
Chapter 295
2021-09-07
 2.2k  75
296
Chapter 296
2021-09-10
 2.2k  182
297
Chapter 297
2021-09-14
 2.1k  68
298
Chapter 298
2021-09-17
 2.1k  93
299
Chapter 299
2021-09-21
 2k  56
300
Chapter 300
2021-09-24
 2k  43
301
Chapter 301
2021-09-28
 2k  39
302
Chapter 302
2021-10-01
 2k  45
303
Chapter 303
2021-10-05
 1.9k  31
304
Chapter 304
2021-10-08
 1.9k  32
305
Chapter 305
2021-10-12
 1.9k  48
306
Chapter 306
2021-10-15
 1.9k  57
307
Chapter 307
2021-10-19
 1.8k  74
308
Chapter 308
2021-10-22
 1.8k  26
309
Chapter 309
2021-10-26
 2k  56
310
Chapter 310
2021-10-29
 1.8k  31
311
Chapter 311
2021-11-02
 1.8k  36
312
Chapter 312
2021-11-05
 1.9k  41
313
Chapter 313
2021-11-09
 1.8k  39
314
Chapter 314
2021-11-12
 1.8k  27
315
Chapter 315
2021-11-12
 1.7k  18
316
Chapter 316
2021-11-12
 1.8k  20
317
Chapter 317
2021-11-12
 1.8k  41
318
Chapter 318
2021-11-12
 1.9k  31
319
Chapter 319
2021-11-12
 1.8k  22
320
Chapter 320
2021-11-12
 1.8k  40
321
Chapter 321
2021-11-12
 1.8k  60
322
Chapter 322
2021-11-16
 1.7k  75
323
Chapter 323
2021-11-19
 1.7k  58
324
Chapter 324
2021-11-23
 1.7k  27
325
Chapter 325
2021-11-26
 1.7k  35
326
Chapter 326
2021-11-30
 1.7k  31
327
Chapter 327
2021-12-03
 1.8k  54
328
Chapter 328
2021-12-07
 1.7k  37
329
Chapter 329
2021-12-10
 1.8k  42
330
Chapter 330
2021-12-14
 1.7k  36
331
Chapter 331
2021-12-17
 1.8k  77
332
Chapter 332
2021-12-21
 1.7k  46
333
Chapter 333
2021-12-24
 1.8k  52
334
Chapter 334
2021-12-28
 1.7k  53
335
Chapter 335
2021-12-31
 1.7k  52
336
Chapter 336
2022-01-04
 1.6k  29
337
Chapter 337
2022-01-07
 1.7k  65
338
Chapter 338
2022-01-11
 1.7k  67
339
Chapter 339
2022-01-14
 1.7k  39
340
Chapter 340
2022-01-18
 1.7k  55
341
Chapter 341
2022-01-21
 1.6k  52
342
Chapter 342
2022-01-25
 1.6k  45
343
Chapter 343
2022-01-28
 1.6k  33
344
Chapter 344
2022-02-01
 1.6k  48
345
Chapter 345
2022-02-04
 1.6k  39
346
Chapter 346
2022-02-08
 1.6k  74
347
Chapter 347
2022-02-11
 1.5k  47
348
Chapter 348
2022-02-15
 1.5k  26
349
Chapter 349
2022-02-18
 1.5k  34
350
Chapter 350
2022-02-22
 1.6k  41
351
Chapter 351
2022-02-25
 1.5k  36
352
Chapter 352
2022-03-01
 1.5k  48
353
Chapter 353
2022-03-04
 1.5k  39
354
Chapter 354
2022-03-08
 1.5k  37
355
Chapter 355
2022-03-11
 1.5k  92
356
Chapter 356
2022-03-15
 1.5k  48
357
Chapter 357
2022-03-18
 1.4k  41
358
Chapter 358
2022-03-22
 1.5k  49
359
Chapter 359
2022-03-25
 1.4k  49
360
Chapter 360
2022-03-29
 1.4k  35
361
Chapter 361
2022-04-01
 1.4k  33
362
Chapter 362
2022-04-05
 1.4k  31
363
Chapter 363
2022-04-08
 1.5k  51
364
Chapter 364
2022-04-12
 1.4k  39
365
Chapter 365
2022-04-15
 1.4k  31
366
Chapter 366
2022-04-19
 1.4k  40
367
Chapter 367
2022-04-22
 1.4k  34
368
Chapter 368
2022-04-26
 1.4k  35
369
Chapter 369
2022-04-29
 1.4k  31
370
Chapter 370
2022-05-03
 1.4k  45
371
Chapter 371
2022-05-06
 1.4k  33
372
Chapter 372
2022-05-10
 1.4k  43
373
Chapter 373
2022-05-13
 1.3k  32
374
Chapter 374
2022-05-17
 1.3k  26
375
Chapter 375
2022-05-20
 1.3k  53
376
Chapter 376
2022-05-24
 1.3k  50
377
Chapter 377
2022-05-27
 1.3k  28
378
Chapter 378
2022-05-31
 1.3k  23
379
Chapter 379
2022-06-03
 1.3k  43
380
Chapter 380
2022-06-07
 1.3k  50
381
Chapter 381
2022-06-10
 1.3k  39
382
Chapter 382
2022-06-14
 1.3k  33
383
Chapter 383
2022-06-17
 1.3k  34
384
Chapter 384
2022-06-21
 1.2k  28
385
Chapter 385
2022-06-24
 1.2k  32
386
Chapter 386
2022-06-28
 1.2k  34
387
Chapter 387
2022-07-01
 1.2k  39
388
Chapter 388
2022-07-05
 1.2k  32
389
Chapter 389
2022-07-08
 1.2k  26
390
Chapter 390
2022-07-12
 1.2k  45
391
Chapter 391
2022-07-15
 1.2k  40
392
Chapter 392
2022-07-19
 1.2k  44
393
Chapter 393
2022-07-22
 1.2k  34
394
Chapter 394
2022-07-26
 1.2k  46
395
Chapter 395
2022-07-29
 1.2k  37
396
Chapter 396
2022-08-02
 1.1k  25
397
Chapter 397
2022-08-05
 1.1k  23
398
Chapter 398
2022-08-06
 1.1k  24
399
Chapter 399
2022-08-06
 1.1k  17
400
Chapter 400
2022-08-06
 1.1k  51
401
Chapter 401
2022-08-06
 1k  10
402
Chapter 402
2022-08-06
 1k  12
403
Chapter 403
2022-08-06
 1.1k  14
404
Chapter 404
2022-08-06
 1.1k  7
405
Chapter 405
2022-08-06
 1.1k  21
406
Chapter 406
2022-08-06
 1.1k  14
407
Chapter 407
2022-08-06
 1.2k  43
408
Chapter 408
2022-08-09
 1.1k  44
409
Chapter 409
2022-08-12
 1.2k  85
410
Chapter 410
2022-08-16
 1.1k  65
411
Chapter 411
2022-08-19
 1.1k  31
412
Chapter 412
2022-08-23
 1.2k  50
413
Chapter 413
2022-08-26
 1.1k  31
414
Chapter 414
2022-08-30
 1k  28
415
Chapter 415
2022-09-02
 1.2k  59
416
Chapter 416
2022-09-06
 1k  25
417
Chapter 417
2022-09-09
 1k  34
418
Chapter 418
2022-09-13
 1k  25
419
Chapter 419
2022-09-16
 1k  33
420
Chapter 420
2022-09-20
 980  34
421
Chapter 421
2022-09-23
 971  22
422
Chapter 422
2022-09-27
 949  46
423
Chapter 423
2022-09-30
 932  19
424
Chapter 424
2022-10-04
 936  14
425
Chapter 425
2022-10-07
 933  17
426
Chapter 426
2022-10-11
 1.1k  39
427
Chapter 427
2022-10-14
 918  20
428
Chapter 428
2022-10-18
 942  36
429
Chapter 429
2022-10-21
 894  13
430
Chapter 430
2022-10-23
 878  23
431
Chapter 431
2022-10-23
 884  14
432
Chapter 432
2022-10-23
 862  10
433
Chapter 433
2022-10-23
 856  37
434
Chapter 434
2022-10-23
 842  8
435
Chapter 435
2022-10-23
 852  13
436
Chapter 436
2022-10-23
 857  10
437
Chapter 437
2022-10-23
 856  14
438
Chapter 438
2022-10-23
 845  21
439
Chapter 439
2022-10-23
 913  25
440
Chapter 440
2022-10-25
 897  18
441
Chapter 441
2022-10-28
 890  25
442
Chapter 442
2022-11-01
 875  23
443
Chapter 443
2022-11-04
 868  10
444
Chapter 444
2022-11-08
 892  24
445
Chapter 445
2022-11-11
 872  19
446
Chapter 446
2022-11-15
 884  32
447
Chapter 447
2022-11-18
 840  27
448
Chapter 448
2022-11-19
 797  9
449
Chapter 449
2022-11-19
 801  11
450
Chapter 450
2022-11-19
 793  13
451
Chapter 451
2022-11-19
 784  13
452
Chapter 452
2022-11-19
 774  16
453
Chapter 453
2022-11-19
 794  3
454
Chapter 454
2022-11-19
 786  8
455
Chapter 455
2022-11-19
 782  5
456
Chapter 456
2022-11-19
 791  5
457
Chapter 457
2022-11-19
 873  22
458
Chapter 458
2022-11-22
 846  18
459
Chapter 459
2022-11-25
 841  18
460
Chapter 460
2022-11-29
 789  19
461
Chapter 461
2022-12-02
 806  19
462
Chapter 462
2022-12-06
 796  17
463
Chapter 463
2022-12-09
 821  19
464
Chapter 464
2022-12-13
 777  23
465
Chapter 465
2022-12-16
 771  20
466
Chapter 466
2022-12-20
 811  35
467
Chapter 467
2022-12-23
 802  15
468
Chapter 468
2022-12-27
 808  16
469
Chapter 469
2022-12-30
 768  12
470
Chapter 470
2023-01-01
 764  12
471
Chapter 471
2023-01-01
 713  4
472
Chapter 472
2023-01-01
 699  6
473
Chapter 473
2023-01-01
 720  6
474
Chapter 474
2023-01-01
 723  7
475
Chapter 475
2023-01-01
 696  13
476
Chapter 476
2023-01-01
 756  6
477
Chapter 477
2023-01-03
 766  16
478
Chapter 478
2023-01-06
 758  18
479
Chapter 479
2023-01-10
 752  27
480
Chapter 480
2023-01-13
 764  23
481
Chapter 481
2023-01-17
 748  20
482
Chapter 482
2023-01-20
 758  17
483
Chapter 483
2023-01-24
 743  16
484
Chapter 484
2023-01-27
 792  18
485
Chapter 485
2023-01-31
 759  27
486
Chapter 486
2023-02-03
 730  18
487
Chapter 487
2023-02-07
 728  15
488
Chapter 488
2023-02-10
 723  24
489
Chapter 489
2023-02-14
 724  17
490
Chapter 490
2023-02-17
 733  18
491
Chapter 491
2023-02-21
 709  16
492
Chapter 492
2023-02-24
 717  26
493
Chapter 493
2023-02-26
 678  11
494
Chapter 494
2023-02-26
 665  16
495
Chapter 495
2023-02-26
 668  15
496
Chapter 496
2023-02-26
 673  17
497
Chapter 497
2023-02-26
 674  14
498
Chapter 498
2023-02-26
 691  23
499
Chapter 499
2023-02-26
 736  38
500
Chapter 500
2023-02-28
 761  28
501
Chapter 501
2023-03-03
 715  13
502
Chapter 502
2023-03-07
 697  18
503
Chapter 503
2023-03-10
 712  30
504
Chapter 504
2023-03-14
 680  15
505
Chapter 505
2023-03-17
 661  22
506
Chapter 506
2023-03-21
 658  18
507
Chapter 507
2023-03-24
 665  19
508
Chapter 508
2023-03-28
 669  22
509
Chapter 509
2023-03-30
 633  14
510
Chapter 510
2023-03-30
 622  13
511
Chapter 511
2023-03-30
 623  14
512
Chapter 512
2023-03-30
 613  18
513
Chapter 513
2023-03-30
 655  16
514
Chapter 514
2023-03-31
 662  23
515
Chapter 515
2023-04-04
 650  32
516
Chapter 516
2023-04-07
 639  27
517
Chapter 517
2023-04-09
 619  15
518
Chapter 518
2023-04-09
 598  8
519
Chapter 519
2023-04-09
 610  13
520
Chapter 520
2023-04-09
 608  11
521
Chapter 521
2023-04-09
 621  16
522
Chapter 522
2023-04-09
 599  8
523
Chapter 523
2023-04-09
 649  16
524
Chapter 524
2023-04-11
 614  24
525
Chapter 525
2023-04-14
 682  51
526
Chapter 526
2023-04-18
 653  22
527
Chapter 527
2023-04-21
 631  24
528
Chapter 528
2023-04-25
 614  21
529
Chapter 529
2023-04-28
 620  30
530
Chapter 530
2023-05-05
 602  12
531
Chapter 531
2023-05-09
 586  25
532
Chapter 532
2023-05-12
 582  21
533
Chapter 533
2023-05-16
 589  19
534
Chapter 534
2023-05-19
 600  16
535
Chapter 535
2023-05-23
 557  16
536
Chapter 536
2023-05-26
 657  34
537
Chapter 537
2023-05-30
 573  20
538
Chapter 538
2023-06-02
 559  35
539
Chapter 539
2023-06-06
 602  36
540
Chapter 540
2023-06-09
 591  26
541
Chapter 541
2023-06-13
 577  31
542
Chapter 542
2023-06-16
 574  27
543
Chapter 543
2023-06-20
 564  20
544
Chapter 544
2023-06-23
 528  28
545
Chapter 545
2023-06-27
 541  26
546
Chapter 546
2023-06-30
 530  13
547
Chapter 547
2023-07-04
 496  17
548
Chapter 548
2023-07-07
 504  18
549
Chapter 549
2023-07-11
 490  13
550
Chapter 550
2023-07-14
 483  18
551
Chapter 551
2023-07-18
 477  16
552
Chapter 552
2023-07-21
 475  14
553
Chapter 553
2023-07-25
 476  6
554
Chapter 554
2023-07-28
 488  18
555
Chapter 555
2023-08-01
 475  13
556
Chapter 556
2023-08-04
 486  31
557
Chapter 557
2023-08-08
 501  35
558
Chapter 558
2023-08-11
 454  26
559
Chapter 559
2023-08-15
 471  45
560
Chapter 560
2023-08-18
 470  21
561
Chapter 561
2023-08-22
 488  27
562
Chapter 562
2023-08-25
 465  26
563
Chapter 563
2023-08-29
 460  13
564
Chapter 564
2023-09-01
 429  19
565
Chapter 565
2023-09-05
 431  20
566
Chapter 566
2023-09-05
 419  6
567
Chapter 567
2023-09-05
 412  6
568
Chapter 568
2023-09-05
 401  7
569
Chapter 569
2023-09-05
 436  16
570
Chapter 570
2023-09-08
 431  11
571
Chapter 571
2023-09-12
 410  8
572
Chapter 572
2023-09-15
 425  8
573
Chapter 573
2023-09-19
 422  15
574
Chapter 574
2023-09-22
 415  22
575
Chapter 575
2023-09-26
 444  25
576
Chapter 576
2023-09-29
 420  24
577
Chapter 577
2023-10-03
 487  16
578
Chapter 578
2023-10-06
 432  22
579
Chapter 579
2023-10-10
 414  14
580
Chapter 580
2023-10-13
 416  23
581
Chapter 581
2023-10-17
 393  13
582
Chapter 582
2023-10-20
 402  19
583
Chapter 583
2023-10-24
 375  10
584
Chapter 584
2023-10-27
 390  16
585
Chapter 585
2023-10-31
 398  23
586
Chapter 586
2023-11-03
 416  24
587
Chapter 587
2023-11-07
 383  24
588
Chapter 588
2023-11-10
 389  34
589
Chapter 589
2023-11-14
 386  27
590
Chapter 590
2023-11-17
 361  21
591
Chapter 591
2023-11-21
 349  11
592
Chapter 592
2023-11-24
 343  14
593
Chapter 593
2023-11-28
 344  17
594
Chapter 594
2023-12-01
 354  15
595
Chapter 595
2023-12-05
 339  8
596
Chapter 596
2023-12-08
 342  17
597
Chapter 597
2023-12-12
 329  17
598
Chapter 598
2023-12-15
 337  17
599
Chapter 599
2023-12-19
 333  11
600
Chapter 600
2023-12-22
 344  21
601
Chapter 601
2023-12-26
 329  9
602
Chapter 602
2023-12-29
 336  19
603
Chapter 603
2024-01-02
 325  13
604
Chapter 604
2024-01-05
 337  10
605
Chapter 605
2024-01-09
 333  14
606
Chapter 606
2024-01-12
 307  19
607
Chapter 607
2024-01-16
 318  11
608
Chapter 608
2024-01-19
 342  29
609
Chapter 609
2024-01-23
 315  16
610
Chapter 610
2024-01-26
 307  13
611
Chapter 611
2024-01-30
 299  15
612
Chapter 612
2024-02-02
 311  19
613
Chapter 613
2024-02-06
 315  15
614
Chapter 614
2024-02-09
 293  13
615
Chapter 615
2024-02-13
 290  12
616
Chapter 616
2024-02-16
 326  24
617
Chapter 617
2024-02-20
 284  10
618
Chapter 618
2024-02-23
 311  18
619
Chapter 619
2024-02-27
 303  14
620
Chapter 620
2024-03-01
 296  13
621
Chapter 621
2024-03-05
 284  18
622
Chapter 622
2024-03-08
 278  18
623
Chapter 623
2024-03-12
 285  14
624
Chapter 624
2024-03-15
 272  6
625
Chapter 625
2024-03-19
 257  19
626
Chapter 626
2024-03-22
 257  11
627
Chapter 627
2024-03-26
 245  15
628
Chapter 628
2024-03-29
 271  17
629
Chapter 629
2024-04-02
 258  18
630
Chapter 630
2024-04-05
 252  17
631
Chapter 631
2024-04-09
 312  95
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu nhiên/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Lăng Thiên Thần Đế
Lăng Thiên Thần Đế
Hành động/Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
MangaToon
Tải app