MangaToon
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Đã Full
8.8M
4.5
Tên tác giả: iCiyuan

Ta, Lục Trần, vốn là con duy nhất của quốc vương Lục Quốc. Vì có tư chất quá cao, nên số phận an bài cho năm sư phụ mỹ năm vừa xinh đẹp vừa có thực lực cao cường tới ép ta tu luyện. Cao lãnh ngự tỷ, sư muội thích dính người... Con đường tu luyện đến thánh cấp này, là đàn ông ai mà đỡ nổi! Sư phụ, cầu xin người, việc "dạy dỗ" hôm nay kết thúc ở đây đi!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 240 chương    /    (6835)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-06-23
 4.8k  852
2
Chapter 2
2021-07-05
 3.3k  162
3
Chapter 3
2021-07-07
 3.3k  104
4
Chapter 4
2021-07-07
 3.2k  165
5
Chapter 5
2021-07-07
 2.8k  84
6
Chapter 6
2021-07-07
 2.9k  95
7
Chapter 7
2021-07-07
 2.7k  107
8
Chapter 8
2021-07-07
 2.6k  86
9
Chapter 9
2021-07-07
 2.6k  88
10
Chapter 10
2021-07-07
 2.7k  114
11
Chapter 11
2021-07-08
 2.6k  95
12
Chapter 12
2021-07-11
 2.5k  131
13
Chapter 13
2021-07-15
 2.4k  88
14
Chapter 14
2021-07-18
 2.4k  89
15
Chapter 15
2021-07-22
 2.5k  85
16
Chapter 16
2021-07-25
 2.3k  85
17
Chapter 17
2021-07-29
 2.2k  93
18
Chapter 18
2021-08-01
 2.1k  87
19
Chapter 19
2021-08-02
 2k  83
20
Chapter 20
2021-08-02
 1.9k  54
21
Chapter 21
2021-08-02
 1.8k  36
22
Chapter 22
2021-08-02
 1.8k  23
23
Chapter 23
2021-09-02
 1.4k  31
24
Chapter 24
2021-09-02
 1.3k  23
25
Chapter 25
2021-08-02
 1.7k  26
26
Chapter 26
2021-08-02
 1.7k  32
27
Chapter 27
2021-08-02
 1.7k  38
28
Chapter 28
2021-08-02
 1.7k  35
29
Chapter 29
2021-08-02
 1.7k  73
30
Chapter 30
2021-08-05
 1.8k  69
31
Chapter 31
2021-08-08
 1.7k  82
32
Chapter 32
2021-08-12
 1.7k  52
33
Chapter 33
2021-08-15
 1.7k  70
34
Chapter 34
2021-08-19
 1.6k  46
35
Chapter 35
2021-08-22
 1.6k  25
36
Chapter 36
2021-08-26
 1.6k  33
37
Chapter 37
2021-09-05
 1.6k  34
38
Chapter 38
2021-09-09
 1.6k  40
39
Chapter 39
2021-09-12
 1.4k  35
40
Chapter 40
2021-09-16
 1.5k  22
41
Chapter 41
2021-09-19
 1.5k  37
42
Chapter 42
2021-09-23
 1.4k  33
43
Chapter 43
2021-09-26
 1.4k  18
44
Chapter 44
2021-09-30
 1.4k  16
45
Chapter 45
2021-10-03
 1.3k  24
46
Chapter 46
2021-10-07
 1.3k  16
47
Chapter 47
2021-10-10
 1.2k  16
48
Chapter 48
2021-10-14
 1.2k  34
49
Chapter 49
2021-10-17
 1.3k  26
50
Chapter 50
2021-10-21
 1.2k  21
51
Chapter 51
2021-10-24
 1.2k  18
52
Chapter 52
2021-10-28
 1.1k  23
53
Chapter 53
2021-10-31
 1.1k  19
54
Chapter 54
2021-11-04
 1.1k  17
55
Chapter 55
2021-11-07
 1.1k  15
56
Chapter 56
2021-11-11
 1.1k  20
57
Chapter 57
2021-11-14
 1.1k  24
58
Chapter 58
2021-11-18
 1.1k  30
59
Chapter 59
2021-11-21
 1.1k  20
60
Chapter 60
2021-11-25
 1.1k  24
61
Chapter 61
2021-11-28
 1.1k  35
62
Chapter 62
2021-12-02
 1k  17
63
Chapter 63
2021-12-05
 1.1k  42
64
Chapter 64
2021-12-09
 1k  32
65
Chapter 65
2021-12-12
 1k  28
66
Chapter 66
2021-12-16
 1k  24
67
Chapter 67
2021-12-19
 1k  18
68
Chapter 68
2021-12-20
 953  16
69
Chapter 69
2021-12-20
 939  26
70
Chapter 70
2021-12-20
 911  16
71
Chapter 71
2021-12-20
 882  11
72
Chapter 72
2021-12-20
 884  14
73
Chapter 73
2021-12-20
 886  13
74
Chapter 74
2021-12-20
 952  28
75
Chapter 75
2021-12-23
 939  27
76
Chapter 76
2021-12-26
 959  37
77
Chapter 77
2021-12-30
 989  12
78
Chapter 78
2022-01-02
 915  11
79
Chapter 79
2022-01-06
 886  14
80
Chapter 80
2022-01-09
 906  14
81
Chapter 81
2022-01-13
 929  24
82
Chapter 82
2022-01-16
 931  42
83
Chapter 83
2022-01-20
 901  30
84
Chapter 84
2022-01-23
 893  25
85
Chapter 85
2022-01-27
 921  22
86
Chapter 86
2022-01-30
 926  35
87
Chapter 87
2022-02-03
 865  43
88
Chapter 88
2022-02-06
 872  40
89
Chapter 89
2022-02-10
 849  29
90
Chapter 90
2022-02-13
 843  22
91
Chapter 91
2022-02-17
 849  13
92
Chapter 92
2022-02-20
 830  26
93
Chapter 93
2022-02-24
 867  17
94
Chapter 94
2022-02-27
 865  27
95
Chapter 95
2022-03-03
 833  18
96
Chapter 96
2022-03-06
 836  18
97
Chapter 97
2022-03-10
 836  16
98
Chapter 98
2022-03-13
 849  21
99
Chapter 99
2022-03-17
 861  22
100
Chapter 100
2022-03-20
 808  21
101
Chapter 101
2022-03-24
 788  33
102
Chapter 102
2022-03-27
 817  17
103
Chapter 103
2022-03-31
 828  34
104
Chapter 104
2022-04-03
 818  22
105
Chapter 105
2022-04-07
 823  29
106
Chapter 106
2022-04-10
 829  29
107
Chapter 107
2022-04-14
 796  14
108
Chapter 108
2022-04-17
 793  24
109
Chapter 109
2022-04-21
 767  16
110
Chapter 110
2022-04-24
 779  18
111
Chapter 111
2022-04-28
 770  22
112
Chapter 112
2022-05-01
 772  18
113
Chapter 113
2022-05-05
 762  13
114
Chapter 114
2022-05-08
 813  19
115
Chapter 115
2022-05-12
 778  16
116
Chapter 116
2022-05-15
 830  26
117
Chapter 117
2022-05-19
 786  28
118
Chapter 118
2022-05-22
 743  23
119
Chapter 119
2022-05-26
 737  12
120
Chapter 120
2022-05-29
 737  28
121
Chapter 121
2022-06-02
 721  11
122
Chapter 122
2022-06-05
 689  20
123
Chapter 123
2022-06-09
 716  14
124
Chapter 124
2022-06-12
 709  16
125
Chapter 125
2022-06-16
 730  21
126
Chapter 126
2022-06-19
 725  14
127
Chapter 127
2022-06-23
 695  15
128
Chapter 128
2022-06-26
 720  22
129
Chapter 129
2022-06-30
 714  13
130
Chapter 130
2022-07-03
 694  11
131
Chapter 131
2022-07-07
 711  12
132
Chapter 132
2022-07-10
 720  29
133
Chapter 133
2022-07-14
 697  56
134
Chapter 134
2022-07-17
 674  29
135
Chapter 135
2022-07-21
 678  22
136
Chapter 136
2022-07-24
 722  39
137
Chapter 137
2022-07-28
 674  23
138
Chapter 138
2022-07-31
 658  17
139
Chapter 139
2022-08-04
 676  14
140
Chapter 140
2022-08-07
 663  19
141
Chapter 141
2022-08-11
 650  20
142
Chapter 142
2022-08-14
 655  21
143
Chapter 143
2022-08-18
 662  32
144
Chapter 144
2022-08-21
 660  16
145
Chapter 145
2022-08-25
 686  23
146
Chapter 146
2022-08-28
 609  18
147
Chapter 147
2022-09-01
 589  10
148
Chapter 148
2022-09-04
 602  21
149
Chapter 149
2022-09-08
 546  9
150
Chapter 150
2022-09-11
 587  22
151
Chapter 151
2022-09-15
 545  10
152
Chapter 152
2022-09-18
 552  9
153
Chapter 153
2022-09-22
 543  10
154
Chapter 154
2022-09-25
 546  9
155
Chapter 155
2022-09-29
 513  7
156
Chapter 156
2022-10-02
 516  8
157
Chapter 157
2022-10-06
 509  14
158
Chapter 158
2022-10-09
 512  10
159
Chapter 159
2022-10-13
 498  16
160
Chapter 160
2022-10-16
 479  11
161
Chapter 161
2022-10-20
 469  20
162
Chapter 162
2022-10-23
 458  7
163
Chapter 163
2022-10-27
 471  14
164
Chapter 164
2022-10-30
 466  15
165
Chapter 165
2022-11-03
 439  6
166
Chapter 166
2022-11-06
 450  6
167
Chapter 167
2022-11-10
 436  11
168
Chapter 168
2022-11-13
 449  18
169
Chapter 169
2022-11-17
 429  11
170
Chapter 170
2022-11-20
 416  13
171
Chapter 171
2022-11-24
 418  8
172
Chapter 172
2022-11-27
 416  13
173
Chapter 173
2022-12-01
 442  10
174
Chapter 174
2022-12-04
 428  16
175
Chapter 175
2022-12-08
 393  8
176
Chapter 176
2022-12-11
 402  13
177
Chapter 177
2022-12-15
 425  17
178
Chapter 178
2022-12-18
 390  17
179
Chapter 179
2022-12-22
 390  9
180
Chapter 180
2022-12-25
 402  17
181
Chapter 181
2022-12-29
 382  9
182
Chapter 182
2023-01-01
 391  7
183
Chapter 183
2023-01-05
 357  6
184
Chapter 184
2023-01-08
 368  10
185
Chapter 185
2023-01-12
 364  8
186
Chapter 186
2023-01-15
 352  4
187
Chapter 187
2023-01-19
 323  3
188
Chapter 188
2023-01-19
 331  6
189
Chapter 189
2023-01-19
 321  4
190
Chapter 190
2023-01-19
 327  7
191
Chapter 191
2023-01-19
 317  4
192
Chapter 192
2023-01-19
 332  5
193
Chapter 193
2023-01-22
 337  11
194
Chapter 194
2023-01-26
 349  8
195
Chapter 195
2023-01-29
 349  9
196
Chapter 196
2023-02-02
 324  6
197
Chapter 197
2023-02-05
 330  10
198
Chapter 198
2023-02-09
 319  9
199
Chapter 199
2023-02-12
 312  9
200
Chapter 200
2023-02-16
 299  10
201
Chapter 201
2023-02-19
 305  8
202
Chapter 202
2023-02-23
 294  9
203
Chapter 203
2023-02-26
 292  8
204
Chapter 204
2023-03-02
 274  5
205
Chapter 205
2023-03-05
 268  6
206
Chapter 206
2023-03-09
 264  10
207
Chapter 207
2023-03-12
 269  8
208
Chapter 208
2023-03-16
 256  5
209
Chapter 209
2023-03-19
 253  3
210
Chapter 210
2023-03-23
 264  5
211
Chapter 211
2023-03-26
 263  7
212
Chapter 212
2023-03-30
 252  6
213
Chapter 213
2023-04-02
 257  7
214
Chapter 214
2023-04-06
 251  7
215
Chapter 215
2023-04-09
 266  4
216
Chapter 216
2023-04-13
 260  7
217
Chapter 217
2023-04-16
 276  6
218
Chapter 218
2023-04-20
 256  5
219
Chapter 219
2023-04-23
 257  6
220
Chapter 220
2023-04-27
 248  12
221
Chapter 221
2023-04-30
 244  5
222
Chapter 222
2023-05-04
 232  9
223
Chapter 223
2023-05-07
 227  6
224
Chapter 224
2023-05-11
 239  8
225
Chapter 225
2023-05-14
 224  2
226
Chapter 226
2023-05-18
 214  6
227
Chapter 227
2023-05-21
 218  4
228
Chapter 228
2023-05-25
 226  7
229
Chapter 229
2023-05-28
 213  6
230
Chapter 230
2023-06-04
 210  6
231
Chapter 231
2023-06-08
 202  4
232
Chapter 232
2023-06-15
 211  3
233
Chapter 233
2023-06-22
 202  3
234
Chapter 234
2023-06-29
 194  16
235
Chapter 235
2023-07-06
 203  12
236
Chapter 236
2023-07-13
 155  34
237
Chapter 237
2023-07-20
 197  9
238
Chapter 238
2023-07-27
 181  7
239
Chapter 239
2023-08-03
 213  7
240
Chapter 240
2023-08-10
 237  30
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Hành động/Huyền huyễn
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Tôi Là Cao Phú Soái
Tôi Là Cao Phú Soái
Hành động/Đô thị/Tình tay ba/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Lăng nhăng/Vô dụng/Loser/Jack Sue
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook