MangaToon
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Đã Full
218.9M
4.7
Tên tác giả: Jemon Culture

Mẹ kế ức hiếp, gã đàn ông khốn nạn bạc tình, Nghiêm Sắt Sắt trùng sinh cố gắng xoay chuyển tình thế! Ơ,này Phó Đại thiếu, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế? Một kịch bản trùng sinh cuồng ngược trong trí tưởng tượng của Nghiêm Sắt Sắt lại biến thành tổng tài chiều vợ vô hạn.

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 359 chương    /    (294522)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-11-09
 66.3k  5.6k
2
Chapter 2
2020-11-09
 52k  2.5k
3
Chapter 3
2020-11-09
 49k  4.4k
4
Chapter 4
2020-11-09
 44.2k  1.4k
5
Chapter 5
2020-11-09
 42.6k  1.6k
6
Chapter 6
2020-11-09
 41k  1.3k
7
Chapter 7
2020-11-09
 40.2k  1.2k
8
Chapter 8
2020-11-09
 39.5k  978
9
Chapter 9
2020-11-09
 40.9k  1.4k
10
Chapter 10
2020-11-09
 37.4k  1.2k
11
Chapter 11
2020-11-11
 38.3k  1.6k
12
Chapter 12
2020-11-13
 40.6k  1.8k
13
Chapter 13
2020-11-18
 39.5k  2.3k
14
Chapter 14
2020-11-20
 39.6k  2.4k
15
Chapter 15
2020-11-25
 36.5k  2.3k
16
Chapter 16
2020-11-27
 36.9k  1.3k
17
Chapter 17
2020-11-29
 38.5k  3.7k
18
Chapter 18
2020-11-29
 33.5k  993
19
Chapter 19
2020-11-29
 31k  1.2k
20
Chapter 20
2020-11-29
 30.1k  754
21
Chapter 21
2020-11-29
 33.5k  1.4k
22
Chapter 22
2020-11-29
 33.2k  1.8k
23
Chapter 23
2020-11-29
 33.9k  2.4k
24
Chapter 24
2020-11-29
 32.1k  1.2k
25
Chapter 25
2020-11-29
 29.7k  695
26
Chapter 26
2020-11-29
 32.7k  1.5k
27
Chapter 27
2020-12-02
 32.5k  1.5k
28
Chapter 28
2020-12-04
 33.5k  1.7k
29
Chapter 29
2020-12-09
 37k  2.8k
30
Chapter 30
2020-12-11
 36.6k  1.7k
31
Chapter 31
2020-12-16
 35.3k  2.1k
32
Chapter 32
2020-12-18
 32.1k  1.2k
33
Chapter 33
2020-12-23
 33.3k  1.6k
34
Chapter 34
2020-12-25
 29.2k  867
35
Chapter 35
2020-12-26
 29.5k  961
36
Chapter 36
2020-12-26
 30.6k  865
37
Chapter 37
2020-12-26
 29.1k  877
38
Chapter 38
2020-12-26
 30.3k  1.4k
39
Chapter 39
2020-12-26
 31.1k  2.6k
40
Chapter 40
2020-12-26
 32.4k  1.5k
41
Chapter 41
2020-12-26
 32.7k  1.8k
42
Chapter 42
2020-12-26
 30.9k  1.2k
43
Chapter 43
2020-12-26
 32.8k  1.5k
44
Chapter 44
2020-12-30
 30.1k  1.6k
45
Chapter 45
2021-01-01
 30.6k  1.8k
46
Chapter 46
2021-01-08
 30.9k  1.3k
47
Chapter 47
2021-01-13
 30.6k  2k
48
Chapter 48
2021-01-15
 29.2k  1.1k
49
Chapter 49
2021-01-20
 30.3k  968
50
Chapter 50
2021-01-22
 30.4k  1.4k
51
Chapter 51
2021-01-27
 31.1k  1.7k
52
Chapter 52
2021-01-29
 31k  974
53
Chapter 53
2021-02-03
 27.6k  842
54
Chapter 54
2021-02-05
 29.6k  1.1k
55
Chapter 55
2021-02-10
 29.3k  1.2k
56
Chapter 56
2021-02-12
 31.6k  1.8k
57
Chapter 57
2021-02-17
 27.1k  1k
58
Chapter 58
2021-02-19
 30.8k  1.5k
59
Chapter 59
2021-02-24
 27.5k  706
60
Chapter 60
2021-02-26
 29.7k  1.4k
61
Chapter 61
2021-03-03
 30.6k  1.9k
62
Chapter 62
2021-03-05
 29.8k  1.6k
63
Chapter 63
2021-03-10
 28.9k  3.9k
64
Chapter 64
2021-03-12
 29.1k  1.2k
65
Chapter 65
2021-03-17
 27.1k  928
66
Chapter 66
2021-03-19
 27.5k  1k
67
Chapter 67
2021-03-20
 26.5k  1.2k
68
Chapter 68
2021-03-20
 24.3k  725
69
Chapter 69
2021-03-20
 25.4k  1.4k
70
Chapter 70
2021-03-20
 24.3k  756
71
Chapter 71
2021-03-20
 24.5k  1.3k
72
Chapter 72
2021-03-20
 25.6k  1.2k
73
Chapter 73
2021-03-20
 27.7k  1.9k
74
Chapter 74
2021-03-24
 26k  913
75
Chapter 75
2021-03-26
 26k  1k
76
Chapter 76
2021-03-31
 25.6k  1.1k
77
Chapter 77
2021-04-02
 26.6k  1.1k
78
Chapter 78
2021-04-07
 24.8k  1k
79
Chapter 79
2021-04-09
 24k  698
80
Chapter 80
2021-04-14
 24.5k  766
81
Chapter 81
2021-04-16
 25.9k  822
82
Chapter 82
2021-04-18
 24k  1.4k
83
Chapter 83
2021-04-18
 25k  1.9k
84
Chapter 84
2021-04-18
 24.9k  2.1k
85
Chapter 85
2021-04-18
 25.1k  903
86
Chapter 86
2021-04-18
 25.7k  1.9k
87
Chapter 87
2021-04-18
 25k  1.6k
88
Chapter 88
2021-04-18
 26.6k  1.1k
89
Chapter 89
2021-04-18
 29k  3.5k
90
Chapter 90
2021-04-18
 28.6k  1.2k
91
Chapter 91
2021-04-18
 26.6k  1.6k
92
Chapter 92
2021-04-21
 24.1k  1.1k
93
Chapter 93
2021-04-23
 26.2k  1.6k
94
Chapter 94
2021-04-28
 25.1k  1k
95
Chapter 95
2021-04-30
 26.1k  1.2k
96
Chapter 96
2021-05-05
 25.3k  1.2k
97
Chapter 97
2021-05-07
 26k  1.5k
98
Chapter 98
2021-05-12
 25.7k  1.5k
99
Chapter 99
2021-05-14
 25.1k  1.4k
100
Chapter 100
2021-05-19
 25k  1.7k
101
Chapter 101
2021-05-21
 24.5k  1.6k
102
Chapter 102
2021-05-26
 22.2k  1.4k
103
Chapter 103
2021-05-28
 23.4k  1.4k
104
Chapter 104
2021-06-02
 21.7k  673
105
Chapter 105
2021-06-04
 20.6k  795
106
Chapter 106
2021-06-09
 22.4k  832
107
Chapter 107
2021-06-11
 21.8k  930
108
Chapter 108
2021-06-12
 20.2k  386
109
Chapter 109
2021-06-12
 20.1k  510
110
Chapter 110
2021-06-12
 21.5k  637
111
Chapter 111
2021-06-12
 20.2k  723
112
Chapter 112
2021-06-12
 20.4k  526
113
Chapter 113
2021-06-12
 20.6k  527
114
Chapter 114
2021-06-12
 20.6k  620
115
Chapter 115
2021-06-12
 20.9k  657
116
Chapter 116
2021-06-12
 20.6k  540
117
Chapter 117
2021-06-12
 22.5k  1.2k
118
Chapter 118
2021-06-16
 22.3k  1.2k
119
Chapter 119
2021-06-18
 21.2k  944
120
Chapter 120
2021-06-23
 22.4k  1.6k
121
Chapter 121
2021-06-25
 22.1k  1.8k
122
Chapter 122
2021-06-30
 21.5k  946
123
Chapter 123
2021-07-02
 22k  1.1k
124
Chapter 124
2021-07-07
 20.9k  875
125
Chapter 125
2021-07-09
 21.2k  1.3k
126
Chapter 126
2021-07-14
 21.8k  1.5k
127
Chapter 127
2021-07-16
 22k  1.1k
128
Chapter 128
2021-07-21
 20k  820
129
Chapter 129
2021-07-23
 19.3k  825
130
Chapter 130
2021-07-28
 18.6k  848
131
Chapter 131
2021-07-30
 18.8k  690
132
Chapter 132
2021-08-04
 19.3k  1.2k
133
Chapter 133
2021-08-06
 18.3k  819
134
Chapter 134
2021-08-11
 18.8k  883
135
Chapter 135
2021-08-13
 18.4k  986
136
Chapter 136
2021-08-18
 17.9k  773
137
Chapter 137
2021-08-20
 18.1k  979
138
Chapter 138
2021-08-25
 16.8k  567
139
Chapter 139
2021-08-27
 17.5k  992
140
Chapter 140
2021-09-01
 17.1k  732
141
Chapter 141
2021-09-03
 16.2k  757
142
Chapter 142
2021-09-08
 16.1k  863
143
Chapter 143
2021-09-10
 15.9k  1.1k
144
Chapter 144
2021-09-15
 13.8k  561
145
Chapter 145
2021-09-17
 14.3k  770
146
Chapter 146
2021-09-22
 13.9k  720
147
Chapter 147
2021-09-24
 14.6k  558
148
Chapter 148
2021-09-29
 14.6k  474
149
Chapter 149
2021-10-01
 12.6k  731
150
Chapter 150
2021-10-02
 12.9k  317
151
Chapter 151
2021-10-02
 13.3k  665
152
Chapter 152
2021-10-02
 12k  405
153
Chapter 153
2021-10-02
 12.1k  262
154
Chapter 154
2021-10-02
 13.2k  486
155
Chapter 155
2021-10-02
 12.2k  438
156
Chapter 156
2021-10-02
 12.9k  853
157
Chapter 157
2021-10-02
 12k  234
158
Chapter 158
2021-10-02
 11k  159
159
Chapter 159
2021-10-02
 13k  523
160
Chapter 160
2021-10-06
 12.7k  610
161
Chapter 161
2021-10-08
 13k  800
162
Chapter 162
2021-10-13
 13.4k  1.1k
163
Chapter 163
2021-10-15
 12.9k  854
164
Chapter 164
2021-10-20
 12.3k  608
165
Chapter 165
2021-10-22
 12.3k  1k
166
Chapter 166
2021-10-27
 11.1k  559
167
Chapter 167
2021-10-29
 11.3k  631
168
Chapter 168
2021-11-03
 11.8k  994
169
Chapter 169
2021-11-05
 12.3k  658
170
Chapter 170
2021-11-10
 11.8k  618
171
Chapter 171
2021-11-12
 11.7k  470
172
Chapter 172
2021-11-17
 11.4k  428
173
Chapter 173
2021-11-19
 12.2k  1.4k
174
Chapter 174
2021-11-24
 11k  622
175
Chapter 175
2021-11-26
 10.7k  602
176
Chapter 176
2021-11-27
 9.7k  411
177
Chapter 177
2021-11-27
 9.7k  561
178
Chapter 178
2021-11-27
 9.9k  531
179
Chapter 179
2021-11-27
 9.1k  363
180
Chapter 180
2021-11-27
 9.3k  344
181
Chapter 181
2021-11-27
 8.9k  363
182
Chapter 182
2021-11-27
 9k  414
183
Chapter 183
2021-11-27
 8.8k  348
184
Chapter 184
2021-11-27
 9.2k  663
185
Chapter 185
2021-11-27
 9.5k  943
186
Chapter 186
2021-12-01
 9.6k  751
187
Chapter 187
2021-12-03
 10.1k  724
188
Chapter 188
2021-12-08
 9.2k  502
189
Chapter 189
2021-12-10
 9.3k  922
190
Chapter 190
2021-12-15
 10.1k  648
191
Chapter 191
2021-12-17
 9.8k  855
192
Chapter 192
2021-12-22
 9.7k  808
193
Chapter 193
2021-12-24
 9.6k  593
194
Chapter 194
2021-12-27
 8.3k  371
195
Chapter 195
2021-12-27
 8.3k  312
196
Chapter 196
2021-12-27
 8.6k  945
197
Chapter 197
2021-12-27
 8.5k  379
198
Chapter 198
2021-12-27
 8.1k  455
199
Chapter 199
2021-12-27
 8.4k  347
200
Chapter 200
2021-12-27
 8.4k  373
201
Chapter 201
2021-12-27
 8.2k  505
202
Chapter 202
2021-12-27
 8.3k  516
203
Chapter 203
2021-12-27
 8.1k  500
204
Chapter 204
2021-12-29
 9k  1.2k
205
Chapter 205
2021-12-31
 8.8k  472
206
Chapter 206
2022-01-05
 8.7k  645
207
Chapter 207
2022-01-07
 8.5k  505
208
Chapter 208
2022-01-12
 8.6k  504
209
Chapter 209
2022-01-14
 8.7k  625
210
Chapter 210
2022-01-19
 8.9k  1k
211
Chapter 211
2022-01-21
 9.5k  922
212
Chapter 212
2022-01-26
 8.2k  517
213
Chapter 213
2022-01-28
 8.4k  836
214
Chapter 214
2022-02-02
 8.1k  520
215
Chapter 215
2022-02-04
 8.7k  752
216
Chapter 216
2022-02-09
 8.5k  463
217
Chapter 217
2022-02-11
 8.8k  587
218
Chapter 218
2022-02-16
 7.6k  495
219
Chapter 219
2022-02-18
 7.9k  580
220
Chapter 220
2022-02-23
 8.6k  914
221
Chapter 221
2022-02-25
 8.6k  827
222
Chapter 222
2022-03-02
 7.7k  491
223
Chapter 223
2022-03-04
 7.9k  647
224
Chapter 224
2022-03-09
 7.9k  709
225
Chapter 225
2022-03-11
 7.7k  741
226
Chapter 226
2022-03-16
 7.1k  363
227
Chapter 227
2022-03-18
 7.3k  464
228
Chapter 228
2022-03-23
 7.3k  524
229
Chapter 229
2022-03-25
 7.3k  428
230
Chapter 230
2022-03-30
 6.7k  399
231
Chapter 231
2022-04-01
 6.6k  372
232
Chapter 232
2022-04-06
 6.9k  426
233
Chapter 233
2022-04-08
 7.1k  537
234
Chapter 234
2022-04-13
 6.8k  450
235
Chapter 235
2022-04-15
 7k  469
236
Chapter 236
2022-04-20
 6.3k  322
237
Chapter 237
2022-04-22
 6.2k  476
238
Chapter 238
2022-04-27
 6.1k  296
239
Chapter 239
2022-04-29
 6.1k  404
240
Chapter 240
2022-05-04
 6.1k  298
241
Chapter 241
2022-05-06
 6.2k  472
242
Chapter 242
2022-05-11
 5.8k  352
243
Chapter 243
2022-05-13
 6.1k  382
244
Chapter 244
2022-05-18
 6k  1k
245
Chapter 245
2022-05-20
 6.1k  307
246
Chapter 246
2022-05-25
 6.4k  518
247
Chapter 247
2022-05-27
 6.8k  541
248
Chapter 248
2022-06-01
 6.2k  296
249
Chapter 249
2022-06-03
 6k  649
250
Chapter 250
2022-06-08
 5.7k  438
251
Chapter 251
2022-06-10
 5.6k  466
252
Chapter 252
2022-06-15
 5.3k  218
253
Chapter 253
2022-06-17
 5.4k  216
254
Chapter 254
2022-06-22
 5.5k  306
255
Chapter 255
2022-06-24
 5.7k  363
256
Chapter 256
2022-06-29
 5.4k  250
257
Chapter 257
2022-07-01
 5.7k  349
258
Chapter 258
2022-07-06
 5.3k  272
259
Chapter 259
2022-07-08
 5.3k  424
260
Chapter 260
2022-07-13
 5.4k  410
261
Chapter 261
2022-07-15
 5.3k  367
262
Chapter 262
2022-07-20
 5.1k  301
263
Chapter 263
2022-07-22
 5k  278
264
Chapter 264
2022-07-27
 4.8k  250
265
Chapter 265
2022-07-29
 4.9k  334
266
Chapter 266
2022-08-03
 4.8k  252
267
Chapter 267
2022-08-05
 4.8k  311
268
Chapter 268
2022-08-10
 4.6k  263
269
Chapter 269
2022-08-12
 4.6k  350
270
Chapter 270
2022-08-17
 4.5k  269
271
Chapter 271
2022-08-19
 5k  353
272
Chapter 272
2022-08-24
 4.5k  215
273
Chapter 273
2022-08-26
 4.9k  312
274
Chapter 274
2022-08-31
 4.4k  262
275
Chapter 275
2022-09-02
 4.6k  377
276
Chapter 276
2022-09-07
 4.2k  277
277
Chapter 277
2022-09-09
 4.3k  288
278
Chapter 278
2022-09-14
 3.9k  195
279
Chapter 279
2022-09-16
 4.1k  246
280
Chapter 280
2022-09-21
 3.7k  235
281
Chapter 281
2022-09-23
 3.9k  308
282
Chapter 282
2022-09-28
 3.7k  241
283
Chapter 283
2022-09-30
 3.9k  419
284
Chapter 284
2022-10-05
 3.9k  230
285
Chapter 285
2022-10-07
 3.8k  339
286
Chapter 286
2022-10-12
 4k  267
287
Chapter 287
2022-10-14
 3.8k  350
288
Chapter 288
2022-10-19
 3.5k  233
289
Chapter 289
2022-10-21
 3.7k  438
290
Chapter 290
2022-10-26
 3.3k  251
291
Chapter 291
2022-10-28
 3.5k  381
292
Chapter 292
2022-11-02
 3.2k  233
293
Chapter 293
2022-11-04
 3.3k  414
294
Chapter 294
2022-11-09
 3.4k  262
295
Chapter 295
2022-11-11
 3.7k  425
296
Chapter 296
2022-11-16
 3.4k  272
297
Chapter 297
2022-11-18
 3.6k  434
298
Chapter 298
2022-11-23
 3.4k  267
299
Chapter 299
2022-11-25
 3.5k  437
300
Chapter 300
2022-11-30
 3.2k  250
301
Chapter 301
2022-12-02
 3.5k  418
302
Chapter 302
2022-12-07
 3.3k  277
303
Chapter 303
2022-12-09
 3.1k  432
304
Chapter 304
2022-12-14
 3.3k  283
305
Chapter 305
2022-12-16
 3.3k  458
306
Chapter 306
2022-12-21
 3.1k  247
307
Chapter 307
2022-12-23
 3.1k  430
308
Chapter 308
2022-12-28
 3.3k  296
309
Chapter 309
2022-12-30
 3k  431
310
Chapter 310
2023-01-04
 2.9k  249
311
Chapter 311
2023-01-06
 3.1k  495
312
Chapter 312
2023-01-11
 3k  303
313
Chapter 313
2023-01-13
 3k  509
314
Chapter 314
2023-01-18
 2.9k  277
315
Chapter 315
2023-01-20
 3.2k  605
316
Chapter 316
2023-01-25
 2.9k  342
317
Chapter 317
2023-01-27
 2.9k  556
318
Chapter 318
2023-02-01
 2.6k  331
319
Chapter 319
2023-02-03
 2.7k  631
320
Chapter 320
2023-02-08
 2.6k  313
321
Chapter 321
2023-02-10
 2.8k  592
322
Chapter 322
2023-02-15
 2.7k  325
323
Chapter 323
2023-02-17
 2.8k  597
324
Chapter 324
2023-02-22
 2.6k  306
325
Chapter 325
2023-02-24
 2.8k  639
326
Chapter 326
2023-03-01
 2.4k  295
327
Chapter 327
2023-03-03
 2.5k  566
328
Chapter 328
2023-03-08
 2.5k  299
329
Chapter 329
2023-03-10
 2.4k  573
330
Chapter 330
2023-03-15
 2.4k  315
331
Chapter 331
2023-03-17
 2.5k  533
332
Chapter 332
2023-03-22
 2.5k  301
333
Chapter 333
2023-03-24
 2.4k  571
334
Chapter 334
2023-03-29
 2.5k  640
335
Chapter 335
2023-04-05
 2.3k  226
336
Chapter 336
2023-04-07
 2.5k  617
337
Chapter 337
2023-04-14
 2.3k  423
338
Chapter 338
2023-04-19
 2.2k  266
339
Chapter 339
2023-04-21
 2.3k  344
340
Chapter 340
2023-04-26
 2.2k  196
341
Chapter 341
2023-04-28
 2.4k  575
342
Chapter 342
2023-05-10
 2.2k  136
343
Chapter 343
2023-05-12
 2.4k  384
344
Chapter 344
2023-05-17
 2.2k  242
345
Chapter 345
2023-05-19
 2.1k  443
346
Chapter 346
2023-05-24
 2.1k  275
347
Chapter 347
2023-05-26
 2.2k  338
348
Chapter 348
2023-05-31
 2.1k  218
349
Chapter 349
2023-06-02
 2.3k  496
350
Chapter 350
2023-06-09
 2.3k  340
351
Chapter 351
2023-06-14
 2k  225
352
Chapter 352
2023-06-16
 2.2k  370
353
Chapter 353
2023-06-21
 2.1k  231
354
Chapter 354
2023-06-23
 2.2k  367
355
Chapter 355
2023-06-28
 2.2k  236
356
Chapter 356
2023-06-30
 2.1k  378
357
Chapter 357
2023-07-05
 2.1k  203
358
Chapter 358
2023-07-07
 2k  343
359
Chapter 359
2023-07-12
 3.2k  1.1k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Tổng tài
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Xuyên Không
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook