MangaToon
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Đã Full
221M
4.7
Tên tác giả: Jemon Culture

Mẹ kế ức hiếp, gã đàn ông khốn nạn bạc tình, Nghiêm Sắt Sắt trùng sinh cố gắng xoay chuyển tình thế! Ơ,này Phó Đại thiếu, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế? Một kịch bản trùng sinh cuồng ngược trong trí tưởng tượng của Nghiêm Sắt Sắt lại biến thành tổng tài chiều vợ vô hạn.

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 359 chương    /    (299753)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-11-09
 68.4k  6.3k
2
Chapter 2
2020-11-09
 53.7k  2.7k
3
Chapter 3
2020-11-09
 50.6k  4.6k
4
Chapter 4
2020-11-09
 45.5k  1.6k
5
Chapter 5
2020-11-09
 43.9k  1.8k
6
Chapter 6
2020-11-09
 42.1k  1.4k
7
Chapter 7
2020-11-09
 41.4k  1.2k
8
Chapter 8
2020-11-09
 40.6k  1.1k
9
Chapter 9
2020-11-09
 42k  1.5k
10
Chapter 10
2020-11-09
 38.4k  1.3k
11
Chapter 11
2020-11-11
 39.1k  1.8k
12
Chapter 12
2020-11-13
 41.3k  1.9k
13
Chapter 13
2020-11-18
 40.2k  2.4k
14
Chapter 14
2020-11-20
 40.2k  2.5k
15
Chapter 15
2020-11-25
 37.1k  2.4k
16
Chapter 16
2020-11-27
 37.4k  1.4k
17
Chapter 17
2020-11-29
 39k  3.8k
18
Chapter 18
2020-11-29
 33.9k  1.1k
19
Chapter 19
2020-11-29
 31.4k  1.2k
20
Chapter 20
2020-11-29
 30.5k  816
21
Chapter 21
2020-11-29
 33.9k  1.5k
22
Chapter 22
2020-11-29
 33.5k  1.9k
23
Chapter 23
2020-11-29
 34.3k  2.5k
24
Chapter 24
2020-11-29
 32.4k  1.2k
25
Chapter 25
2020-11-29
 30k  709
26
Chapter 26
2020-11-29
 33k  1.5k
27
Chapter 27
2020-12-02
 32.8k  1.6k
28
Chapter 28
2020-12-04
 33.8k  1.7k
29
Chapter 29
2020-12-09
 37.2k  2.8k
30
Chapter 30
2020-12-11
 36.9k  1.7k
31
Chapter 31
2020-12-16
 35.5k  2.1k
32
Chapter 32
2020-12-18
 32.4k  1.2k
33
Chapter 33
2020-12-23
 33.5k  1.6k
34
Chapter 34
2020-12-25
 29.4k  874
35
Chapter 35
2020-12-26
 29.7k  979
36
Chapter 36
2020-12-26
 30.8k  883
37
Chapter 37
2020-12-26
 29.3k  899
38
Chapter 38
2020-12-26
 30.5k  1.4k
39
Chapter 39
2020-12-26
 31.3k  2.6k
40
Chapter 40
2020-12-26
 32.6k  1.5k
41
Chapter 41
2020-12-26
 32.9k  1.8k
42
Chapter 42
2020-12-26
 31k  1.2k
43
Chapter 43
2020-12-26
 33k  1.6k
44
Chapter 44
2020-12-30
 30.3k  1.6k
45
Chapter 45
2021-01-01
 30.7k  1.8k
46
Chapter 46
2021-01-08
 31k  1.4k
47
Chapter 47
2021-01-13
 30.8k  2.1k
48
Chapter 48
2021-01-15
 29.4k  1.1k
49
Chapter 49
2021-01-20
 30.5k  985
50
Chapter 50
2021-01-22
 30.6k  1.4k
51
Chapter 51
2021-01-27
 31.3k  1.8k
52
Chapter 52
2021-01-29
 31.2k  995
53
Chapter 53
2021-02-03
 27.8k  848
54
Chapter 54
2021-02-05
 29.7k  1.1k
55
Chapter 55
2021-02-10
 29.4k  1.2k
56
Chapter 56
2021-02-12
 31.8k  1.8k
57
Chapter 57
2021-02-17
 27.2k  1.1k
58
Chapter 58
2021-02-19
 30.9k  1.5k
59
Chapter 59
2021-02-24
 27.6k  717
60
Chapter 60
2021-02-26
 29.8k  1.5k
61
Chapter 61
2021-03-03
 30.7k  1.9k
62
Chapter 62
2021-03-05
 29.9k  1.6k
63
Chapter 63
2021-03-10
 29k  4k
64
Chapter 64
2021-03-12
 29.2k  1.2k
65
Chapter 65
2021-03-17
 27.2k  927
66
Chapter 66
2021-03-19
 27.6k  1k
67
Chapter 67
2021-03-20
 26.7k  1.2k
68
Chapter 68
2021-03-20
 24.5k  747
69
Chapter 69
2021-03-20
 25.6k  1.4k
70
Chapter 70
2021-03-20
 24.5k  770
71
Chapter 71
2021-03-20
 24.7k  1.3k
72
Chapter 72
2021-03-20
 25.7k  1.2k
73
Chapter 73
2021-03-20
 27.9k  2k
74
Chapter 74
2021-03-24
 26.1k  920
75
Chapter 75
2021-03-26
 26.1k  1k
76
Chapter 76
2021-03-31
 25.7k  1.2k
77
Chapter 77
2021-04-02
 26.7k  1.1k
78
Chapter 78
2021-04-07
 25k  1.1k
79
Chapter 79
2021-04-09
 24.1k  691
80
Chapter 80
2021-04-14
 24.6k  772
81
Chapter 81
2021-04-16
 26k  825
82
Chapter 82
2021-04-18
 24.1k  1.4k
83
Chapter 83
2021-04-18
 25.1k  1.9k
84
Chapter 84
2021-04-18
 25.1k  2.1k
85
Chapter 85
2021-04-18
 25.3k  919
86
Chapter 86
2021-04-18
 25.8k  1.9k
87
Chapter 87
2021-04-18
 25.1k  1.6k
88
Chapter 88
2021-04-18
 26.7k  1.1k
89
Chapter 89
2021-04-18
 29.2k  3.5k
90
Chapter 90
2021-04-18
 28.7k  1.2k
91
Chapter 91
2021-04-18
 26.7k  1.6k
92
Chapter 92
2021-04-21
 24.2k  1.2k
93
Chapter 93
2021-04-23
 26.3k  1.6k
94
Chapter 94
2021-04-28
 25.2k  1.1k
95
Chapter 95
2021-04-30
 26.2k  1.2k
96
Chapter 96
2021-05-05
 25.4k  1.2k
97
Chapter 97
2021-05-07
 26.1k  1.5k
98
Chapter 98
2021-05-12
 25.8k  1.5k
99
Chapter 99
2021-05-14
 25.2k  1.4k
100
Chapter 100
2021-05-19
 25.1k  1.7k
101
Chapter 101
2021-05-21
 24.6k  1.6k
102
Chapter 102
2021-05-26
 22.3k  1.4k
103
Chapter 103
2021-05-28
 23.5k  1.4k
104
Chapter 104
2021-06-02
 21.8k  709
105
Chapter 105
2021-06-04
 20.7k  808
106
Chapter 106
2021-06-09
 22.5k  873
107
Chapter 107
2021-06-11
 21.9k  938
108
Chapter 108
2021-06-12
 20.3k  388
109
Chapter 109
2021-06-12
 20.2k  516
110
Chapter 110
2021-06-12
 21.6k  642
111
Chapter 111
2021-06-12
 20.3k  733
112
Chapter 112
2021-06-12
 20.5k  551
113
Chapter 113
2021-06-12
 20.7k  533
114
Chapter 114
2021-06-12
 20.7k  624
115
Chapter 115
2021-06-12
 21k  666
116
Chapter 116
2021-06-12
 20.7k  566
117
Chapter 117
2021-06-12
 22.6k  1.2k
118
Chapter 118
2021-06-16
 22.4k  1.2k
119
Chapter 119
2021-06-18
 21.3k  1k
120
Chapter 120
2021-06-23
 22.5k  1.6k
121
Chapter 121
2021-06-25
 22.2k  1.8k
122
Chapter 122
2021-06-30
 21.6k  975
123
Chapter 123
2021-07-02
 22.1k  1.2k
124
Chapter 124
2021-07-07
 21k  878
125
Chapter 125
2021-07-09
 21.2k  1.3k
126
Chapter 126
2021-07-14
 21.9k  1.5k
127
Chapter 127
2021-07-16
 22.1k  1.1k
128
Chapter 128
2021-07-21
 20.1k  817
129
Chapter 129
2021-07-23
 19.4k  835
130
Chapter 130
2021-07-28
 18.7k  860
131
Chapter 131
2021-07-30
 18.9k  694
132
Chapter 132
2021-08-04
 19.4k  1.2k
133
Chapter 133
2021-08-06
 18.4k  816
134
Chapter 134
2021-08-11
 18.8k  889
135
Chapter 135
2021-08-13
 18.5k  991
136
Chapter 136
2021-08-18
 17.9k  779
137
Chapter 137
2021-08-20
 18.2k  986
138
Chapter 138
2021-08-25
 16.9k  571
139
Chapter 139
2021-08-27
 17.6k  996
140
Chapter 140
2021-09-01
 17.2k  735
141
Chapter 141
2021-09-03
 16.3k  756
142
Chapter 142
2021-09-08
 16.2k  870
143
Chapter 143
2021-09-10
 16k  1.1k
144
Chapter 144
2021-09-15
 13.9k  562
145
Chapter 145
2021-09-17
 14.4k  772
146
Chapter 146
2021-09-22
 13.9k  726
147
Chapter 147
2021-09-24
 14.7k  559
148
Chapter 148
2021-09-29
 14.6k  481
149
Chapter 149
2021-10-01
 12.7k  729
150
Chapter 150
2021-10-02
 12.9k  320
151
Chapter 151
2021-10-02
 13.4k  679
152
Chapter 152
2021-10-02
 12k  415
153
Chapter 153
2021-10-02
 12.2k  263
154
Chapter 154
2021-10-02
 13.2k  497
155
Chapter 155
2021-10-02
 12.3k  444
156
Chapter 156
2021-10-02
 13k  857
157
Chapter 157
2021-10-02
 12k  246
158
Chapter 158
2021-10-02
 11k  160
159
Chapter 159
2021-10-02
 13.1k  523
160
Chapter 160
2021-10-06
 12.7k  609
161
Chapter 161
2021-10-08
 13.1k  805
162
Chapter 162
2021-10-13
 13.5k  1.1k
163
Chapter 163
2021-10-15
 12.9k  863
164
Chapter 164
2021-10-20
 12.3k  609
165
Chapter 165
2021-10-22
 12.4k  1.1k
166
Chapter 166
2021-10-27
 11.1k  553
167
Chapter 167
2021-10-29
 11.3k  636
168
Chapter 168
2021-11-03
 11.8k  994
169
Chapter 169
2021-11-05
 12.3k  649
170
Chapter 170
2021-11-10
 11.8k  615
171
Chapter 171
2021-11-12
 11.8k  475
172
Chapter 172
2021-11-17
 11.5k  428
173
Chapter 173
2021-11-19
 12.3k  1.4k
174
Chapter 174
2021-11-24
 11k  622
175
Chapter 175
2021-11-26
 10.7k  604
176
Chapter 176
2021-11-27
 9.7k  412
177
Chapter 177
2021-11-27
 9.8k  567
178
Chapter 178
2021-11-27
 10k  541
179
Chapter 179
2021-11-27
 9.1k  370
180
Chapter 180
2021-11-27
 9.3k  347
181
Chapter 181
2021-11-27
 8.9k  370
182
Chapter 182
2021-11-27
 9k  423
183
Chapter 183
2021-11-27
 8.9k  355
184
Chapter 184
2021-11-27
 9.2k  663
185
Chapter 185
2021-11-27
 9.5k  947
186
Chapter 186
2021-12-01
 9.6k  750
187
Chapter 187
2021-12-03
 10.1k  739
188
Chapter 188
2021-12-08
 9.2k  511
189
Chapter 189
2021-12-10
 9.3k  925
190
Chapter 190
2021-12-15
 10.1k  648
191
Chapter 191
2021-12-17
 9.9k  857
192
Chapter 192
2021-12-22
 9.8k  821
193
Chapter 193
2021-12-24
 9.6k  620
194
Chapter 194
2021-12-27
 8.3k  374
195
Chapter 195
2021-12-27
 8.4k  316
196
Chapter 196
2021-12-27
 8.6k  958
197
Chapter 197
2021-12-27
 8.6k  389
198
Chapter 198
2021-12-27
 8.1k  460
199
Chapter 199
2021-12-27
 8.4k  353
200
Chapter 200
2021-12-27
 8.4k  378
201
Chapter 201
2021-12-27
 8.2k  506
202
Chapter 202
2021-12-27
 8.4k  514
203
Chapter 203
2021-12-27
 8.2k  506
204
Chapter 204
2021-12-29
 9.1k  1.2k
205
Chapter 205
2021-12-31
 8.9k  480
206
Chapter 206
2022-01-05
 8.7k  648
207
Chapter 207
2022-01-07
 8.5k  507
208
Chapter 208
2022-01-12
 8.7k  508
209
Chapter 209
2022-01-14
 8.7k  628
210
Chapter 210
2022-01-19
 8.9k  1k
211
Chapter 211
2022-01-21
 9.5k  921
212
Chapter 212
2022-01-26
 8.3k  519
213
Chapter 213
2022-01-28
 8.4k  836
214
Chapter 214
2022-02-02
 8.2k  521
215
Chapter 215
2022-02-04
 8.8k  756
216
Chapter 216
2022-02-09
 8.6k  462
217
Chapter 217
2022-02-11
 8.8k  589
218
Chapter 218
2022-02-16
 7.6k  497
219
Chapter 219
2022-02-18
 8k  579
220
Chapter 220
2022-02-23
 8.7k  919
221
Chapter 221
2022-02-25
 8.7k  836
222
Chapter 222
2022-03-02
 7.8k  491
223
Chapter 223
2022-03-04
 8k  653
224
Chapter 224
2022-03-09
 7.9k  712
225
Chapter 225
2022-03-11
 7.7k  742
226
Chapter 226
2022-03-16
 7.2k  364
227
Chapter 227
2022-03-18
 7.3k  465
228
Chapter 228
2022-03-23
 7.3k  528
229
Chapter 229
2022-03-25
 7.3k  429
230
Chapter 230
2022-03-30
 6.8k  402
231
Chapter 231
2022-04-01
 6.6k  378
232
Chapter 232
2022-04-06
 6.9k  429
233
Chapter 233
2022-04-08
 7.1k  536
234
Chapter 234
2022-04-13
 6.8k  454
235
Chapter 235
2022-04-15
 7.1k  477
236
Chapter 236
2022-04-20
 6.3k  329
237
Chapter 237
2022-04-22
 6.3k  476
238
Chapter 238
2022-04-27
 6.1k  303
239
Chapter 239
2022-04-29
 6.1k  408
240
Chapter 240
2022-05-04
 6.1k  304
241
Chapter 241
2022-05-06
 6.2k  475
242
Chapter 242
2022-05-11
 5.8k  355
243
Chapter 243
2022-05-13
 6.1k  388
244
Chapter 244
2022-05-18
 6.1k  1.1k
245
Chapter 245
2022-05-20
 6.1k  313
246
Chapter 246
2022-05-25
 6.4k  527
247
Chapter 247
2022-05-27
 6.8k  551
248
Chapter 248
2022-06-01
 6.2k  301
249
Chapter 249
2022-06-03
 6k  655
250
Chapter 250
2022-06-08
 5.8k  441
251
Chapter 251
2022-06-10
 5.6k  470
252
Chapter 252
2022-06-15
 5.3k  219
253
Chapter 253
2022-06-17
 5.4k  219
254
Chapter 254
2022-06-22
 5.5k  309
255
Chapter 255
2022-06-24
 5.7k  370
256
Chapter 256
2022-06-29
 5.4k  253
257
Chapter 257
2022-07-01
 5.8k  351
258
Chapter 258
2022-07-06
 5.3k  274
259
Chapter 259
2022-07-08
 5.4k  427
260
Chapter 260
2022-07-13
 5.4k  368
261
Chapter 261
2022-07-15
 5.3k  369
262
Chapter 262
2022-07-20
 5.1k  303
263
Chapter 263
2022-07-22
 5.1k  284
264
Chapter 264
2022-07-27
 4.9k  252
265
Chapter 265
2022-07-29
 4.9k  339
266
Chapter 266
2022-08-03
 4.8k  256
267
Chapter 267
2022-08-05
 4.9k  314
268
Chapter 268
2022-08-10
 4.6k  266
269
Chapter 269
2022-08-12
 4.7k  350
270
Chapter 270
2022-08-17
 4.6k  269
271
Chapter 271
2022-08-19
 5k  356
272
Chapter 272
2022-08-24
 4.5k  217
273
Chapter 273
2022-08-26
 4.9k  317
274
Chapter 274
2022-08-31
 4.4k  262
275
Chapter 275
2022-09-02
 4.6k  383
276
Chapter 276
2022-09-07
 4.2k  280
277
Chapter 277
2022-09-09
 4.3k  292
278
Chapter 278
2022-09-14
 3.9k  199
279
Chapter 279
2022-09-16
 4.1k  246
280
Chapter 280
2022-09-21
 3.8k  238
281
Chapter 281
2022-09-23
 3.9k  312
282
Chapter 282
2022-09-28
 3.8k  241
283
Chapter 283
2022-09-30
 4k  426
284
Chapter 284
2022-10-05
 3.9k  233
285
Chapter 285
2022-10-07
 3.9k  343
286
Chapter 286
2022-10-12
 4k  269
287
Chapter 287
2022-10-14
 3.8k  352
288
Chapter 288
2022-10-19
 3.6k  232
289
Chapter 289
2022-10-21
 3.7k  443
290
Chapter 290
2022-10-26
 3.4k  252
291
Chapter 291
2022-10-28
 3.5k  381
292
Chapter 292
2022-11-02
 3.2k  233
293
Chapter 293
2022-11-04
 3.3k  417
294
Chapter 294
2022-11-09
 3.5k  265
295
Chapter 295
2022-11-11
 3.7k  426
296
Chapter 296
2022-11-16
 3.5k  275
297
Chapter 297
2022-11-18
 3.6k  433
298
Chapter 298
2022-11-23
 3.4k  260
299
Chapter 299
2022-11-25
 3.5k  440
300
Chapter 300
2022-11-30
 3.3k  253
301
Chapter 301
2022-12-02
 3.5k  417
302
Chapter 302
2022-12-07
 3.3k  277
303
Chapter 303
2022-12-09
 3.2k  432
304
Chapter 304
2022-12-14
 3.3k  279
305
Chapter 305
2022-12-16
 3.4k  458
306
Chapter 306
2022-12-21
 3.1k  244
307
Chapter 307
2022-12-23
 3.1k  434
308
Chapter 308
2022-12-28
 3.3k  299
309
Chapter 309
2022-12-30
 3.1k  432
310
Chapter 310
2023-01-04
 2.9k  252
311
Chapter 311
2023-01-06
 3.1k  500
312
Chapter 312
2023-01-11
 3k  301
313
Chapter 313
2023-01-13
 3k  505
314
Chapter 314
2023-01-18
 2.9k  277
315
Chapter 315
2023-01-20
 3.2k  607
316
Chapter 316
2023-01-25
 2.9k  346
317
Chapter 317
2023-01-27
 3k  559
318
Chapter 318
2023-02-01
 2.6k  332
319
Chapter 319
2023-02-03
 2.7k  632
320
Chapter 320
2023-02-08
 2.7k  314
321
Chapter 321
2023-02-10
 2.8k  592
322
Chapter 322
2023-02-15
 2.8k  329
323
Chapter 323
2023-02-17
 2.8k  597
324
Chapter 324
2023-02-22
 2.6k  307
325
Chapter 325
2023-02-24
 2.8k  639
326
Chapter 326
2023-03-01
 2.4k  301
327
Chapter 327
2023-03-03
 2.5k  569
328
Chapter 328
2023-03-08
 2.6k  302
329
Chapter 329
2023-03-10
 2.5k  575
330
Chapter 330
2023-03-15
 2.4k  318
331
Chapter 331
2023-03-17
 2.5k  534
332
Chapter 332
2023-03-22
 2.5k  304
333
Chapter 333
2023-03-24
 2.4k  570
334
Chapter 334
2023-03-29
 2.6k  641
335
Chapter 335
2023-04-05
 2.3k  228
336
Chapter 336
2023-04-07
 2.5k  614
337
Chapter 337
2023-04-14
 2.4k  425
338
Chapter 338
2023-04-19
 2.2k  269
339
Chapter 339
2023-04-21
 2.3k  341
340
Chapter 340
2023-04-26
 2.2k  198
341
Chapter 341
2023-04-28
 2.4k  574
342
Chapter 342
2023-05-10
 2.3k  136
343
Chapter 343
2023-05-12
 2.5k  389
344
Chapter 344
2023-05-17
 2.2k  250
345
Chapter 345
2023-05-19
 2.1k  448
346
Chapter 346
2023-05-24
 2.1k  265
347
Chapter 347
2023-05-26
 2.2k  339
348
Chapter 348
2023-05-31
 2.1k  223
349
Chapter 349
2023-06-02
 2.3k  497
350
Chapter 350
2023-06-09
 2.3k  315
351
Chapter 351
2023-06-14
 2.1k  229
352
Chapter 352
2023-06-16
 2.2k  355
353
Chapter 353
2023-06-21
 2.2k  232
354
Chapter 354
2023-06-23
 2.3k  372
355
Chapter 355
2023-06-28
 2.3k  242
356
Chapter 356
2023-06-30
 2.2k  380
357
Chapter 357
2023-07-05
 2.2k  201
358
Chapter 358
2023-07-07
 2k  352
359
Chapter 359
2023-07-12
 3.4k  1.1k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Tổng tài
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Xuyên Không
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook