MangaToon
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Đã Full
129.1M
4.8
Tên tác giả: MiFenPink

Đấu với trai đểu, đối phó tiểu tam, trêu chọc chủ tịch, lại còn trở thành mẹ của con hắn. Đúng vào lúc đó thanh mai trúc mã của mình, cũng chính là ảnh đế hot nhất hiện tại quay về nước, thoắt cái biến thành sát thủ bậc nhất, tầng tầng lớp lớp mê cung biết đằng nào ra...

Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 208 chương    /    (162703)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-02-16
 48.7k  4.2k
2
Chapter 2
2020-02-16
 41.1k  2.1k
3
Chapter 3
2020-02-16
 40.7k  2.4k
4
Chapter 4
2020-02-16
 41.6k  3.2k
5
Chapter 5
2020-02-16
 36.3k  2k
6
Chapter 6
2020-02-16
 33.9k  1.3k
7
Chapter 7
2020-02-16
 37.9k  1.8k
8
Chapter 8
2020-02-16
 36.5k  1.9k
9
Chapter 9
2020-02-16
 35.3k  1.8k
10
Chapter 10
2020-02-16
 34.1k  1.2k
11
Chapter 11
2020-02-16
 34.4k  1.8k
12
Chapter 12
2020-02-16
 34.6k  1.4k
13
Chapter 13
2020-02-16
 31.7k  1.4k
14
Chapter 14
2020-02-16
 32.6k  1.6k
15
Chapter 15
2020-02-16
 30.5k  1.5k
16
Chapter 16
2020-02-16
 31.3k  1.4k
17
Chapter 17
2020-02-16
 32.4k  2.6k
18
Chapter 18
2020-02-16
 30.3k  1.1k
19
Chapter 19
2020-02-16
 29.9k  1.2k
20
Chapter 20
2020-02-16
 33.7k  1.9k
21
Chapter 21
2020-02-18
 32.2k  2.1k
22
Chapter 22
2020-02-19
 30.2k  1.2k
23
Chapter 23
2020-02-21
 33.3k  1.5k
24
Chapter 24
2020-02-25
 29.2k  1.6k
25
Chapter 25
2020-02-26
 32.2k  2.9k
26
Chapter 26
2020-02-28
 33.1k  2.7k
27
Chapter 27
2020-03-03
 32.6k  1.7k
28
Chapter 28
2020-03-04
 31.1k  2.8k
29
Chapter 29
2020-03-06
 33.8k  2.9k
30
Chapter 30
2020-03-10
 29.8k  1.1k
31
Chapter 31
2020-03-11
 32.2k  1.9k
32
Chapter 32
2020-03-13
 31.8k  1.9k
33
Chapter 33
2020-03-17
 29k  1.2k
34
Chapter 34
2020-03-18
 31.8k  1.6k
35
Chapter 35
2020-03-22
 32.8k  1.7k
36
Chapter 36
2020-03-25
 29.6k  1.1k
37
Chapter 37
2020-03-29
 28.4k  1.8k
38
Chapter 38
2020-04-01
 27.4k  2.1k
39
Chapter 39
2020-04-05
 26.2k  1.3k
40
Chapter 40
2020-04-05
 27.5k  2.2k
41
Chapter 41
2020-04-05
 25.9k  1.8k
42
Chapter 42
2020-04-05
 25.5k  1.4k
43
Chapter 43
2020-04-05
 24.5k  642
44
Chapter 44
2020-04-05
 25.8k  1.1k
45
Chapter 45
2020-04-05
 27.7k  2.4k
46
Chapter 46
2020-04-05
 24.1k  1.3k
47
Chapter 47
2020-04-05
 23.2k  911
48
Chapter 48
2020-04-05
 16.5k  516
49
Chapter 49
2020-04-05
 26.8k  1.5k
50
Chapter 50
2020-04-08
 31.6k  3.4k
51
Chapter 51
2020-04-12
 26.8k  2k
52
Chapter 52
2020-04-15
 23.2k  1.9k
53
Chapter 53
2020-04-19
 22.5k  1.6k
54
Chapter 54
2020-04-22
 24.4k  1k
55
Chapter 55
2020-04-26
 19.9k  724
56
Chapter 56
2020-04-26
 21.3k  1.2k
57
Chapter 57
2020-04-26
 20.8k  711
58
Chapter 58
2020-04-26
 20.7k  774
59
Chapter 59
2020-04-26
 21.8k  779
60
Chapter 60
2020-04-26
 20.2k  727
61
Chapter 61
2020-04-26
 21.5k  1.3k
62
Chapter 62
2020-04-26
 21k  666
63
Chapter 63
2020-04-26
 21.9k  682
64
Chapter 64
2020-04-26
 19.8k  780
65
Chapter 65
2020-04-26
 22.5k  1.5k
66
Chapter 66
2020-04-29
 21.3k  1.6k
67
Chapter 67
2020-05-03
 20.2k  1.6k
68
Chapter 68
2020-05-06
 20.3k  2k
69
Chapter 69
2020-05-10
 19.4k  1.6k
70
Chapter 70
2020-05-13
 19.3k  1.4k
71
Chapter 71
2020-05-17
 18.3k  547
72
Chapter 72
2020-05-20
 17k  841
73
Chapter 73
2020-05-24
 17k  972
74
Chapter 74
2020-05-27
 16.3k  887
75
Chapter 75
2020-05-30
 15.6k  405
76
Chapter 76
2020-05-30
 18k  1.1k
77
Chapter 77
2020-05-30
 14.8k  514
78
Chapter 78
2020-05-30
 14.7k  797
79
Chapter 79
2020-05-30
 16k  622
80
Chapter 80
2020-05-30
 15.6k  436
81
Chapter 81
2020-05-30
 14.8k  441
82
Chapter 82
2020-05-30
 14.3k  488
83
Chapter 83
2020-05-30
 14.3k  512
84
Chapter 84
2020-05-30
 14.3k  406
85
Chapter 85
2020-05-30
 14.6k  452
86
Chapter 86
2020-05-30
 15.3k  444
87
Chapter 87
2020-05-30
 14.2k  507
88
Chapter 88
2020-05-30
 13.9k  457
89
Chapter 89
2020-05-30
 13.9k  341
90
Chapter 90
2020-05-31
 15k  653
91
Chapter 91
2020-06-03
 16.1k  672
92
Chapter 92
2020-06-07
 14.7k  578
93
Chapter 93
2020-06-10
 14.5k  611
94
Chapter 94
2020-06-14
 13.3k  467
95
Chapter 95
2020-06-17
 13.8k  498
96
Chapter 96
2020-06-21
 12.9k  441
97
Chapter 97
2020-06-21
 12.7k  601
98
Chapter 98
2020-06-21
 12k  538
99
Chapter 99
2020-06-21
 12k  357
100
Chapter 100
2020-06-21
 12.5k  252
101
Chapter 101
2020-06-21
 11.4k  266
102
Chapter 102
2020-06-21
 12k  359
103
Chapter 103
2020-06-21
 11.3k  455
104
Chapter 104
2020-06-21
 11.1k  424
105
Chapter 105
2020-06-21
 11.8k  396
106
Chapter 106
2020-06-21
 12.4k  699
107
Chapter 107
2020-06-24
 12.2k  525
108
Chapter 108
2020-06-28
 11.6k  651
109
Chapter 109
2020-07-01
 11.8k  628
110
Chapter 110
2020-07-05
 11.4k  491
111
Chapter 111
2020-07-08
 11.7k  526
112
Chapter 112
2020-07-12
 11.3k  455
113
Chapter 113
2020-07-15
 13.1k  1k
114
Chapter 114
2020-07-19
 12.8k  1.1k
115
Chapter 115
2020-07-22
 11.8k  912
116
Chapter 116
2020-07-26
 11.7k  512
117
Chapter 117
2020-07-29
 12k  482
118
Chapter 118
2020-08-02
 11.4k  437
119
Chapter 119
2020-08-05
 11.9k  418
120
Chapter 120
2020-08-09
 12k  323
121
Chapter 121
2020-08-12
 11.3k  329
122
Chapter 122
2020-08-16
 11.3k  381
123
Chapter 123
2020-08-19
 11.7k  403
124
Chapter 124
2020-08-26
 11.2k  338
125
Chapter 125
2020-08-30
 11.6k  347
126
Chapter 126
2020-09-06
 10.7k  386
127
Chapter 127
2020-09-13
 10.9k  546
128
Chapter 128
2020-09-20
 10.9k  337
129
Chapter 129
2020-09-27
 9.8k  252
130
Chapter 130
2020-10-04
 10.3k  372
131
Chapter 131
2020-10-11
 9.6k  265
132
Chapter 132
2020-10-18
 10.4k  319
133
Chapter 133
2020-10-25
 9.2k  205
134
Chapter 134
2020-11-01
 9.1k  171
135
Chapter 135
2020-11-08
 8.7k  148
136
Chapter 136
2020-11-15
 9.3k  226
137
Chapter 137
2020-11-22
 9.4k  190
138
Chapter 138
2020-11-29
 9.6k  182
139
Chapter 139
2020-12-06
 9.6k  283
140
Chapter 140
2020-12-13
 9.4k  159
141
Chapter 141
2020-12-20
 11.1k  557
142
Chapter 142
2020-12-27
 9.4k  371
143
Chapter 143
2021-01-03
 9.3k  349
144
Chapter 144
2021-01-10
 8.6k  191
145
Chapter 145
2021-01-17
 8.6k  419
146
Chapter 146
2021-01-24
 8.3k  253
147
Chapter 147
2021-01-31
 8.5k  193
148
Chapter 148
2021-02-07
 8.7k  256
149
Chapter 149
2021-02-14
 8.5k  258
150
Chapter 150
2021-02-21
 8.8k  300
151
Chapter 151
2021-02-28
 8.5k  223
152
Chapter 152
2021-03-07
 8.1k  248
153
Chapter 153
2021-03-14
 7.7k  198
154
Chapter 154
2021-03-21
 7.5k  185
155
Chapter 155
2021-03-28
 7.9k  226
156
Chapter 156
2021-04-04
 7.8k  325
157
Chapter 157
2021-04-11
 7.5k  178
158
Chapter 158
2021-04-18
 7.6k  230
159
Chapter 159
2021-04-25
 7.4k  202
160
Chapter 160
2021-05-02
 7.3k  222
161
Chapter 161
2021-05-09
 7.8k  204
162
Chapter 162
2021-05-16
 8.2k  314
163
Chapter 163
2021-05-23
 7.5k  465
164
Chapter 164
2021-05-30
 7.5k  296
165
Chapter 165
2021-06-06
 7.1k  243
166
Chapter 166
2021-06-13
 7.5k  423
167
Chapter 167
2021-06-20
 6.5k  266
168
Chapter 168
2021-06-27
 6.7k  612
169
Chapter 169
2021-07-04
 5.9k  296
170
Chapter 170
2021-07-11
 6.9k  991
171
Chapter 171
2021-10-15
 3.9k  224
172
Chapter 172
2021-10-18
 4k  180
173
Chapter 173
2021-10-22
 3.5k  190
174
Chapter 174
2021-10-25
 3.2k  152
175
Chapter 175
2021-10-29
 3.2k  143
176
Chapter 176
2021-11-01
 3.4k  211
177
Chapter 177
2021-11-05
 3.2k  224
178
Chapter 178
2021-11-08
 3k  242
179
Chapter 179
2021-11-12
 2.9k  136
180
Chapter 180
2021-11-15
 3.3k  184
181
Chapter 181
2021-12-26
 2.7k  128
182
Chapter 182
2022-01-02
 2.6k  114
183
Chapter 183
2022-01-09
 2.6k  139
184
Chapter 184
2022-01-16
 2.4k  145
185
Chapter 185
2022-01-23
 2.2k  92
186
Chapter 186
2022-01-24
 2.3k  146
187
Chapter 187
2022-02-12
 2.1k  155
188
Chapter 188
2022-02-19
 2.1k  50
189
Chapter 189
2022-03-04
 2.2k  100
190
Chapter 190
2022-04-05
 2.2k  181
191
Chapter 191
2022-05-14
 1.7k  104
192
Chapter 192
2022-05-21
 1.6k  66
193
Chapter 193
2022-05-28
 1.6k  75
194
Chapter 194
2022-06-16
 1.6k  71
195
Chapter 195
2022-06-23
 1.5k  68
196
Chapter 196
2022-06-30
 1.6k  83
197
Chapter 197
2022-07-07
 1.5k  64
198
Chapter 198
2022-07-14
 1.5k  69
199
Chapter 199
2022-07-21
 1.9k  196
200
Chapter 200
2022-08-29
 1.4k  78
201
Chapter 201
2022-08-31
 1.4k  45
202
Chapter 202
2022-09-05
 1.3k  45
203
Chapter 203
2022-09-07
 1.4k  48
204
Chapter 204
2022-09-14
 1.4k  42
205
Chapter 205
2022-09-21
 1.3k  45
206
Chapter 206
2022-09-28
 1.3k  29
207
Chapter 207
2022-10-05
 1.3k  54
208
Chapter 208
2022-10-12
 2.4k  244
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Cô Vợ Ngọt Ngào Hạ Tiểu Tinh
Tình yêu/Tổng tài
Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Tổng tài
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook