MangaToon
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Đã Full
137.9M
4.6
Tên tác giả: iReader

Dây dưa 1 đêm, ném lại 200 đồng tự nhận là mình đen đủi! Tưởng rằng từ giờ thành người dưng, mà đâu ngờ cứ năm lần bảy lượt bị lôi lên giường… sau đó cô tức điên, đổi lại được một câu muốn chịu trách nhiệm với cô của anh ta. Cô rất muốn biết, “ chịu trách nhiệm thế nào?” anh ta như sói như hổ vồ lên phía trước, “tiếp tục ngủ!”

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 333 chương    /    (140211)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-26
 48.7k  5.3k
2
Chapter 2
2020-06-26
 33.9k  1.6k
3
Chapter 3
2020-06-26
 32k  1.2k
4
Chapter 4
2020-06-26
 30.4k  2.1k
5
Chapter 5
2020-06-26
 31.5k  1.5k
6
Chapter 6
2020-06-26
 29.7k  762
7
Chapter 7
2020-06-26
 28.5k  1.9k
8
Chapter 8
2020-06-26
 27.1k  334
9
Chapter 9
2020-06-26
 31k  2.4k
10
Chapter 10
2020-06-26
 33.2k  1.3k
11
Chapter 11
2020-06-29
 27.6k  1k
12
Chapter 12
2020-07-03
 25.2k  597
13
Chapter 13
2020-07-06
 27.4k  877
14
Chapter 14
2020-07-10
 25.7k  1.3k
15
Chapter 15
2020-07-13
 25.3k  702
16
Chapter 16
2020-07-17
 27.2k  1k
17
Chapter 17
2020-07-20
 26.2k  975
18
Chapter 18
2020-07-22
 23.1k  643
19
Chapter 19
2020-07-22
 23.7k  1.3k
20
Chapter 20
2020-07-22
 24.2k  979
21
Chapter 21
2020-07-10
 25.4k  1k
22
Chapter 22
2020-07-22
 23.5k  823
23
Chapter 23
2020-07-22
 22.9k  799
24
Chapter 24
2020-07-22
 22.4k  888
25
Chapter 25
2020-07-22
 21k  400
26
Chapter 26
2020-07-22
 22.5k  358
27
Chapter 27
2020-07-22
 23.3k  951
28
Chapter 28
2020-07-24
 21.1k  645
29
Chapter 29
2020-07-27
 21.8k  518
30
Chapter 30
2020-07-31
 21.2k  844
31
Chapter 31
2020-08-03
 21.9k  490
32
Chapter 32
2020-08-07
 22.8k  1.1k
33
Chapter 33
2020-08-10
 22.4k  708
34
Chapter 34
2020-08-14
 22.5k  696
35
Chapter 35
2020-08-17
 23.4k  3.5k
36
Chapter 36
2020-08-21
 21.2k  1.2k
37
Chapter 37
2020-08-24
 21.9k  868
38
Chapter 38
2020-08-27
 20.2k  585
39
Chapter 39
2020-08-27
 19.1k  624
40
Chapter 40
2020-08-27
 19.4k  761
41
Chapter 41
2020-08-27
 18.5k  837
42
Chapter 42
2020-08-27
 17.8k  912
43
Chapter 43
2020-08-27
 16.7k  589
44
Chapter 44
2020-08-27
 17.2k  690
45
Chapter 45
2020-08-27
 17.2k  498
46
Chapter 46
2020-08-27
 16.3k  470
47
Chapter 47
2020-08-27
 16k  757
48
Chapter 48
2020-08-28
 16.5k  777
49
Chapter 49
2020-08-31
 17.5k  698
50
Chapter 50
2020-09-04
 16k  431
51
Chapter 51
2020-09-07
 15.1k  545
52
Chapter 52
2020-09-11
 15k  684
53
Chapter 53
2020-09-14
 14.9k  658
54
Chapter 54
2020-09-18
 15.3k  841
55
Chapter 55
2020-09-21
 15.7k  758
56
Chapter 56
2020-09-25
 14.5k  463
57
Chapter 57
2020-09-28
 14.5k  435
58
Chapter 58
2020-10-02
 14.2k  682
59
Chapter 59
2020-10-05
 14k  781
60
Chapter 60
2020-10-09
 13.8k  419
61
Chapter 61
2020-10-12
 13k  446
62
Chapter 62
2020-10-16
 13.8k  589
63
Chapter 63
2020-10-19
 13.9k  523
64
Chapter 64
2020-10-23
 13k  304
65
Chapter 65
2020-10-26
 12.9k  468
66
Chapter 66
2020-10-30
 13.7k  790
67
Chapter 67
2020-11-02
 12.8k  543
68
Chapter 68
2020-11-05
 12k  360
69
Chapter 69
2020-11-05
 11.7k  558
70
Chapter 70
2020-11-05
 11.5k  287
71
Chapter 71
2020-11-05
 12.3k  342
72
Chapter 72
2020-11-05
 10.8k  249
73
Chapter 73
2020-11-05
 11.6k  260
74
Chapter 74
2020-11-05
 12.5k  782
75
Chapter 75
2020-11-05
 11.8k  491
76
Chapter 76
2020-11-05
 11.2k  209
77
Chapter 77
2020-11-05
 10.9k  130
78
Chapter 78
2020-11-06
 12.6k  732
79
Chapter 79
2020-11-09
 12k  426
80
Chapter 80
2020-11-13
 11.6k  263
81
Chapter 81
2020-11-16
 11.3k  244
82
Chapter 82
2020-11-20
 11.9k  241
83
Chapter 83
2020-11-23
 11.5k  344
84
Chapter 84
2020-11-27
 10.6k  298
85
Chapter 85
2020-11-30
 11.4k  449
86
Chapter 86
2020-12-04
 11.1k  212
87
Chapter 87
2020-12-07
 11k  318
88
Chapter 88
2020-12-11
 11.2k  333
89
Chapter 89
2020-12-14
 11.1k  596
90
Chapter 90
2020-12-18
 11.7k  489
91
Chapter 91
2020-12-21
 11.4k  334
92
Chapter 92
2020-12-25
 11.2k  480
93
Chapter 93
2020-12-28
 11k  449
94
Chapter 94
2020-12-29
 9.8k  628
95
Chapter 95
2020-12-29
 10k  312
96
Chapter 96
2020-12-29
 9.5k  342
97
Chapter 97
2020-12-29
 9.8k  311
98
Chapter 98
2020-12-29
 10.4k  401
99
Chapter 99
2020-12-29
 10.1k  388
100
Chapter 100
2020-12-29
 10.4k  493
101
Chapter 101
2020-12-29
 10.1k  457
102
Chapter 102
2020-12-29
 10.2k  721
103
Chapter 103
2020-12-29
 11.1k  706
104
Chapter 104
2021-01-01
 11.1k  624
105
Chapter 105
2021-01-04
 10.2k  670
106
Chapter 106
2021-01-08
 10.3k  426
107
Chapter 107
2021-01-11
 9.8k  494
108
Chapter 108
2021-01-12
 8.5k  293
109
Chapter 109
2021-01-12
 9.1k  480
110
Chapter 110
2021-01-12
 9.3k  470
111
Chapter 111
2021-01-12
 8.6k  214
112
Chapter 112
2021-01-12
 8.8k  403
113
Chapter 113
2021-01-12
 8.8k  565
114
Chapter 114
2021-01-12
 8.5k  230
115
Chapter 115
2021-01-12
 8.2k  274
116
Chapter 116
2021-01-12
 8.8k  844
117
Chapter 117
2021-01-12
 9.8k  288
118
Chapter 118
2021-01-15
 9.2k  391
119
Chapter 119
2021-01-18
 10.2k  485
120
Chapter 120
2021-01-22
 9.3k  213
121
Chapter 121
2021-01-25
 8.8k  397
122
Chapter 122
2021-01-29
 8.9k  324
123
Chapter 123
2021-02-01
 9k  237
124
Chapter 124
2021-02-05
 10k  813
125
Chapter 125
2021-02-08
 9.4k  905
126
Chapter 126
2021-02-12
 9.5k  398
127
Chapter 127
2021-02-15
 9.5k  589
128
Chapter 128
2021-02-19
 10.1k  974
129
Chapter 129
2021-02-21
 8.2k  194
130
Chapter 130
2021-02-21
 8.4k  119
131
Chapter 131
2021-02-21
 8.3k  186
132
Chapter 132
2021-02-21
 8.4k  642
133
Chapter 133
2021-02-21
 7.7k  379
134
Chapter 134
2021-02-21
 8.1k  260
135
Chapter 135
2021-02-21
 7.7k  395
136
Chapter 136
2021-02-21
 7.6k  229
137
Chapter 137
2021-02-21
 7.8k  78
138
Chapter 138
2021-02-21
 9.3k  507
139
Chapter 139
2021-02-22
 10.1k  720
140
Chapter 140
2021-02-25
 8.1k  366
141
Chapter 141
2021-02-25
 8.3k  728
142
Chapter 142
2021-02-25
 8k  183
143
Chapter 143
2021-02-25
 8.2k  175
144
Chapter 144
2021-02-25
 7.9k  189
145
Chapter 145
2021-02-25
 8.3k  191
146
Chapter 146
2021-02-25
 7.8k  144
147
Chapter 147
2021-02-25
 8.4k  266
148
Chapter 148
2021-02-25
 8.5k  496
149
Chapter 149
2021-02-25
 8.8k  256
150
Chapter 150
2021-02-26
 10.1k  621
151
Chapter 151
2021-03-01
 9.6k  509
152
Chapter 152
2021-03-05
 9.2k  366
153
Chapter 153
2021-03-08
 9.3k  598
154
Chapter 154
2021-03-12
 8.9k  438
155
Chapter 155
2021-03-15
 9.1k  368
156
Chapter 156
2021-03-19
 9k  326
157
Chapter 157
2021-03-22
 9.1k  474
158
Chapter 158
2021-03-26
 8.1k  513
159
Chapter 159
2021-03-29
 8.8k  513
160
Chapter 160
2021-04-02
 8.9k  433
161
Chapter 161
2021-04-05
 8.6k  341
162
Chapter 162
2021-04-09
 8.2k  275
163
Chapter 163
2021-04-12
 8.1k  516
164
Chapter 164
2021-04-16
 8.2k  377
165
Chapter 165
2021-04-19
 9.2k  1.2k
166
Chapter 166
2021-04-23
 10.7k  566
167
Chapter 167
2021-04-26
 9.8k  449
168
Chapter 168
2021-04-30
 9.2k  437
169
Chapter 169
2021-05-03
 8.9k  325
170
Chapter 170
2021-05-07
 8.6k  477
171
Chapter 171
2021-05-10
 8.3k  675
172
Chapter 172
2021-05-14
 8.2k  409
173
Chapter 173
2021-05-17
 8.3k  588
174
Chapter 174
2021-05-21
 8k  424
175
Chapter 175
2021-05-24
 8.1k  472
176
Chapter 176
2021-05-28
 8k  233
177
Chapter 177
2021-05-31
 8.9k  494
178
Chapter 178
2021-06-04
 8.2k  251
179
Chapter 179
2021-06-07
 8.7k  440
180
Chapter 180
2021-06-11
 8.2k  431
181
Chapter 181
2021-06-14
 8.2k  462
182
Chapter 182
2021-06-18
 7.7k  349
183
Chapter 183
2021-06-20
 7k  166
184
Chapter 184
2021-06-20
 6.8k  109
185
Chapter 185
2021-06-20
 6.9k  108
186
Chapter 186
2021-06-20
 6.7k  227
187
Chapter 187
2021-06-20
 6.4k  154
188
Chapter 188
2021-06-20
 6.5k  180
189
Chapter 189
2021-06-20
 6.4k  144
190
Chapter 190
2021-06-20
 7k  491
191
Chapter 191
2021-06-20
 6.4k  151
192
Chapter 192
2021-06-20
 7.8k  337
193
Chapter 193
2021-06-21
 8.4k  475
194
Chapter 194
2021-06-25
 8.4k  576
195
Chapter 195
2021-06-28
 8.1k  390
196
Chapter 196
2021-07-02
 7.4k  319
197
Chapter 197
2021-07-05
 7.6k  390
198
Chapter 198
2021-07-09
 7.4k  409
199
Chapter 199
2021-07-12
 7.4k  522
200
Chapter 200
2021-07-16
 7.4k  584
201
Chapter 201
2021-07-19
 6.8k  468
202
Chapter 202
2021-07-23
 7.5k  405
203
Chapter 203
2021-07-26
 6.6k  549
204
Chapter 204
2021-07-30
 6.7k  339
205
Chapter 205
2021-08-02
 6.7k  329
206
Chapter 206
2021-08-06
 6.4k  460
207
Chapter 207
2021-08-09
 6.7k  305
208
Chapter 208
2021-08-13
 6.6k  370
209
Chapter 209
2021-08-16
 7.2k  396
210
Chapter 210
2021-08-20
 7.4k  407
211
Chapter 211
2021-08-23
 6.9k  345
212
Chapter 212
2021-08-27
 6.8k  246
213
Chapter 213
2021-08-30
 6.5k  387
214
Chapter 214
2021-09-03
 6.3k  189
215
Chapter 215
2021-09-06
 5.8k  571
216
Chapter 216
2021-09-10
 5.9k  267
217
Chapter 217
2021-09-12
 5.2k  153
218
Chapter 218
2021-09-12
 5.2k  177
219
Chapter 219
2021-09-12
 4.9k  156
220
Chapter 220
2021-09-12
 5k  128
221
Chapter 221
2021-09-12
 5k  165
222
Chapter 222
2021-09-12
 4.9k  97
223
Chapter 223
2021-09-12
 4.8k  149
224
Chapter 224
2021-09-12
 4.7k  86
225
Chapter 225
2021-09-12
 5.2k  177
226
Chapter 226
2021-09-12
 5.7k  386
227
Chapter 227
2021-09-13
 5.6k  285
228
Chapter 228
2021-09-17
 5.6k  199
229
Chapter 229
2021-09-20
 5.2k  187
230
Chapter 230
2021-09-24
 5.3k  338
231
Chapter 231
2021-09-27
 5k  240
232
Chapter 232
2021-10-01
 4.8k  266
233
Chapter 233
2021-10-04
 5.1k  265
234
Chapter 234
2021-10-08
 5.2k  206
235
Chapter 235
2021-10-11
 5.1k  335
236
Chapter 236
2021-10-15
 4.8k  255
237
Chapter 237
2021-10-18
 4.6k  164
238
Chapter 238
2021-10-22
 4.4k  187
239
Chapter 239
2021-10-25
 4.6k  167
240
Chapter 240
2021-10-29
 4.6k  192
241
Chapter 241
2021-11-01
 4.7k  277
242
Chapter 242
2021-11-08
 4.4k  215
243
Chapter 243
2021-11-15
 4.4k  167
244
Chapter 244
2021-11-22
 4.4k  338
245
Chapter 245
2021-11-29
 4.2k  187
246
Chapter 246
2021-12-06
 4.6k  261
247
Chapter 247
2021-12-13
 4.4k  235
248
Chapter 248
2021-12-20
 4.4k  345
249
Chapter 249
2021-12-27
 4.4k  258
250
Chapter 250
2022-01-03
 4.4k  367
251
Chapter 251
2022-01-10
 4.4k  287
252
Chapter 252
2022-01-17
 4.3k  318
253
Chapter 253
2022-01-24
 4.3k  260
254
Chapter 254
2022-01-31
 4.1k  250
255
Chapter 255
2022-02-07
 3.9k  283
256
Chapter 256
2022-02-14
 3.9k  218
257
Chapter 257
2022-02-21
 3.9k  222
258
Chapter 258
2022-02-28
 3.8k  159
259
Chapter 259
2022-03-07
 3.5k  112
260
Chapter 260
2022-03-14
 3.6k  249
261
Chapter 261
2022-03-21
 3.4k  153
262
Chapter 262
2022-03-28
 3.4k  274
263
Chapter 263
2022-04-04
 3.1k  195
264
Chapter 264
2022-04-11
 3.4k  225
265
Chapter 265
2022-04-18
 3k  207
266
Chapter 266
2022-04-25
 3k  134
267
Chapter 267
2022-05-02
 3.1k  141
268
Chapter 268
2022-05-09
 2.8k  130
269
Chapter 269
2022-05-12
 2.7k  279
270
Chapter 270
2022-05-16
 2.7k  147
271
Chapter 271
2022-05-19
 2.6k  136
272
Chapter 272
2022-05-23
 2.4k  102
273
Chapter 273
2022-05-26
 2.5k  125
274
Chapter 274
2022-05-30
 2.6k  188
275
Chapter 275
2022-06-02
 2.6k  99
276
Chapter 276
2022-06-06
 2.5k  150
277
Chapter 277
2022-06-09
 2.5k  135
278
Chapter 278
2022-06-13
 2.4k  134
279
Chapter 279
2022-06-15
 2.2k  37
280
Chapter 280
2022-06-15
 2.2k  29
281
Chapter 281
2022-06-15
 2.1k  35
282
Chapter 282
2022-06-15
 2.1k  51
283
Chapter 283
2022-06-15
 2.2k  49
284
Chapter 284
2022-06-15
 2.2k  71
285
Chapter 285
2022-06-15
 2.3k  104
286
Chapter 286
2022-06-16
 2.3k  100
287
Chapter 287
2022-06-20
 2.4k  114
288
Chapter 288
2022-06-23
 2.3k  97
289
Chapter 289
2022-06-27
 2.4k  115
290
Chapter 290
2022-06-30
 2.4k  91
291
Chapter 291
2022-07-04
 2.4k  131
292
Chapter 292
2022-07-07
 2.4k  120
293
Chapter 293
2022-07-11
 2.3k  124
294
Chapter 294
2022-07-14
 2.2k  87
295
Chapter 295
2022-07-18
 2.2k  125
296
Chapter 296
2022-07-21
 2.3k  89
297
Chapter 297
2022-07-25
 2.2k  95
298
Chapter 298
2022-07-28
 2.2k  104
299
Chapter 299
2022-08-01
 2.1k  100
300
Chapter 300
2022-08-04
 2.2k  88
301
Chapter 301
2022-08-08
 2.2k  93
302
Chapter 302
2022-08-11
 2.1k  93
303
Chapter 303
2022-08-15
 2.1k  89
304
Chapter 304
2022-08-18
 2.1k  95
305
Chapter 305
2022-08-22
 2.1k  86
306
Chapter 306
2022-08-25
 2k  89
307
Chapter 307
2022-08-29
 1.9k  68
308
Chapter 308
2022-08-31
 1.7k  72
309
Chapter 309
2022-08-31
 1.6k  34
310
Chapter 310
2022-08-31
 1.6k  35
311
Chapter 311
2022-08-31
 1.6k  20
312
Chapter 312
2022-08-31
 1.7k  34
313
Chapter 313
2022-08-31
 1.6k  46
314
Chapter 314
2022-08-31
 1.8k  67
315
Chapter 315
2022-09-01
 2k  83
316
Chapter 316
2022-09-05
 1.8k  68
317
Chapter 317
2022-09-08
 1.8k  74
318
Chapter 318
2022-09-12
 1.8k  58
319
Chapter 319
2022-09-15
 1.7k  59
320
Chapter 320
2022-09-19
 1.8k  105
321
Chapter 321
2022-09-26
 1.6k  111
322
Chapter 322
2022-10-03
 1.5k  72
323
Chapter 323
2022-10-10
 1.5k  67
324
Chapter 324
2022-10-17
 1.6k  65
325
Chapter 325
2022-10-24
 1.5k  80
326
Chapter 326
2022-10-31
 1.5k  80
327
Chapter 327
2022-11-07
 1.6k  125
328
Chapter 328
2022-11-21
 1.5k  80
329
Chapter 329
2022-11-28
 1.4k  84
330
Chapter 330
2022-12-05
 1.4k  78
331
Chapter 331
2022-12-12
 1.5k  74
332
Chapter 332
2022-12-20
 1.3k  58
333
Chapter 333
2022-12-26
 2.5k  437
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook