MangaToon
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Đã Full
119.7M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Một kẻ không tài cán, làm gì cũng bị xem như tên thất bại không được coi trong, ai ngờ đâu có sự giúp sức hậu thuẫn từ các thần tiên, đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh, kẻ bị coi thường lại biến thành người cứu rỗi nhân loại...

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 539 chương    /    (101900)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-20
 24.6k  2.5k
2
Chapter 2
2019-09-20
 19.1k  2.5k
3
Chapter 3
2019-09-20
 19.4k  1.3k
4
Chapter 4
2019-09-20
 17.6k  863
5
Chapter 5
2019-09-20
 18.2k  1.7k
6
Chapter 6
2019-09-20
 17.7k  1.4k
7
Chapter 7
2019-09-20
 15.9k  603
8
Chapter 8
2019-09-20
 16k  675
9
Chapter 9
2019-09-20
 14.8k  923
10
Chapter 10
2019-09-20
 15.1k  714
11
Chapter 11
2019-09-20
 13.9k  704
12
Chapter 12
2019-09-20
 14.6k  651
13
Chapter 13
2019-09-20
 13.8k  363
14
Chapter 14
2019-09-20
 13.6k  487
15
Chapter 15
2019-09-20
 14.7k  825
16
Chapter 16
2019-09-20
 12.9k  1.1k
17
Chapter 17
2019-09-20
 13.7k  715
18
Chapter 18
2019-09-20
 14k  883
19
Chapter 19
2019-09-20
 13.4k  592
20
Chapter 20
2019-09-20
 12.9k  406
21
Chapter 21
2019-09-23
 12k  259
22
Chapter 22
2019-09-25
 12.5k  1.2k
23
Chapter 23
2019-09-30
 12.9k  531
24
Chapter 24
2019-10-02
 12.5k  390
25
Chapter 25
2019-10-07
 12k  347
26
Chapter 26
2019-10-09
 11.7k  293
27
Chapter 27
2019-10-13
 12.8k  717
28
Chapter 28
2019-10-14
 12.2k  402
29
Chapter 29
2019-10-18
 12k  298
30
Chapter 30
2019-10-19
 11.3k  277
31
Chapter 31
2019-10-19
 11.5k  455
32
Chapter 32
2019-10-19
 11.1k  423
33
Chapter 33
2019-10-19
 10.9k  366
34
Chapter 34
2019-10-19
 11.1k  257
35
Chapter 35
2019-10-19
 10.7k  444
36
Chapter 36
2019-10-19
 11k  401
37
Chapter 37
2019-10-19
 11.2k  406
38
Chapter 38
2019-10-19
 10.7k  316
39
Chapter 39
2019-10-19
 11k  376
40
Chapter 40
2019-10-19
 10.5k  230
41
Chapter 41
2019-10-19
 10.1k  207
42
Chapter 42
2019-10-19
 11k  119
43
Chapter 43
2019-10-19
 10.5k  286
44
Chapter 44
2019-10-19
 10.9k  246
45
Chapter 45
2019-10-19
 10.7k  329
46
Chapter 46
2019-10-19
 10.5k  265
47
Chapter 47
2019-10-19
 10.3k  188
48
Chapter 48
2019-10-19
 11.3k  763
49
Chapter 49
2019-10-19
 11.1k  610
50
Chapter 50
2019-10-20
 10.1k  335
51
Chapter 51
2019-10-21
 10.4k  380
52
Chapter 52
2019-10-25
 11.1k  427
53
Chapter 53
2019-10-27
 10.2k  263
54
Chapter 54
2019-10-28
 10.5k  360
55
Chapter 55
2019-11-01
 10k  324
56
Chapter 56
2019-11-01
 9.9k  221
57
Chapter 57
2019-11-01
 10.1k  321
58
Chapter 58
2019-11-01
 9.7k  169
59
Chapter 59
2019-11-01
 10k  305
60
Chapter 60
2019-11-01
 10.8k  389
61
Chapter 61
2019-11-01
 9.7k  264
62
Chapter 62
2019-11-01
 9.6k  422
63
Chapter 63
2019-11-01
 9.9k  821
64
Chapter 64
2019-11-01
 9.9k  210
65
Chapter 65
2019-11-01
 9.8k  690
66
Chapter 66
2019-11-03
 9.8k  444
67
Chapter 67
2019-11-04
 9.5k  308
68
Chapter 68
2019-11-08
 9.8k  416
69
Chapter 69
2019-11-10
 10.1k  1.2k
70
Chapter 70
2019-11-10
 9.2k  306
71
Chapter 71
2019-11-10
 9.6k  393
72
Chapter 72
2019-11-10
 9.6k  445
73
Chapter 73
2019-11-10
 9k  168
74
Chapter 74
2019-11-10
 9.1k  168
75
Chapter 75
2019-11-10
 8.8k  347
76
Chapter 76
2019-11-10
 8.9k  318
77
Chapter 77
2019-11-10
 8.8k  170
78
Chapter 78
2019-11-10
 8.8k  204
79
Chapter 79
2019-11-10
 9.8k  209
80
Chapter 80
2019-11-10
 9.5k  393
81
Chapter 81
2019-11-10
 9.1k  266
82
Chapter 82
2019-11-10
 9.3k  323
83
Chapter 83
2019-11-10
 8.7k  159
84
Chapter 84
2019-11-10
 8.8k  132
85
Chapter 85
2019-11-10
 9.1k  163
86
Chapter 86
2019-11-10
 8.8k  129
87
Chapter 87
2019-11-10
 8.5k  92
88
Chapter 88
2019-11-10
 8.8k  140
89
Chapter 89
2019-11-10
 9.3k  269
90
Chapter 90
2019-11-11
 10.4k  362
91
Chapter 91
2019-11-12
 9.8k  335
92
Chapter 92
2019-11-13
 9.4k  323
93
Chapter 93
2019-11-14
 9k  230
94
Chapter 94
2019-11-15
 8.5k  137
95
Chapter 95
2019-11-16
 8.7k  265
96
Chapter 96
2019-11-17
 8.7k  185
97
Chapter 97
2019-11-18
 8.6k  165
98
Chapter 98
2019-11-19
 9.9k  834
99
Chapter 99
2019-11-20
 8.4k  134
100
Chapter 100
2019-11-21
 8.8k  155
101
Chapter 101
2019-11-22
 9.3k  222
102
Chapter 102
2019-11-23
 8.4k  300
103
Chapter 103
2019-11-24
 9k  263
104
Chapter 104
2019-11-25
 8.9k  288
105
Chapter 105
2019-11-26
 8.3k  283
106
Chapter 106
2019-11-27
 8.9k  313
107
Chapter 107
2019-11-28
 8.3k  148
108
Chapter 108
2019-11-29
 9k  343
109
Chapter 109
2019-11-30
 8.5k  278
110
Chapter 110
2019-12-01
 8.8k  671
111
Chapter 111
2019-12-02
 8.1k  330
112
Chapter 112
2019-12-03
 7.8k  199
113
Chapter 113
2019-12-04
 8.2k  277
114
Chapter 114
2019-12-05
 8.4k  246
115
Chapter 115
2019-12-06
 7.9k  365
116
Chapter 116
2019-12-07
 7.8k  195
117
Chapter 117
2019-12-08
 7.6k  294
118
Chapter 118
2019-12-09
 8.3k  230
119
Chapter 119
2019-12-10
 8k  194
120
Chapter 120
2019-12-11
 7.7k  224
121
Chapter 121
2019-12-12
 8k  343
122
Chapter 122
2019-12-13
 7.7k  230
123
Chapter 123
2019-12-14
 8.7k  446
124
Chapter 124
2019-12-15
 8.7k  374
125
Chapter 125
2019-12-15
 8.6k  555
126
Chapter 126
2019-12-15
 7.8k  291
127
Chapter 127
2019-12-15
 7.7k  148
128
Chapter 128
2019-12-15
 7.8k  238
129
Chapter 129
2019-12-15
 8.1k  364
130
Chapter 130
2019-12-15
 8k  218
131
Chapter 131
2019-12-15
 7.6k  621
132
Chapter 132
2019-12-15
 8.1k  258
133
Chapter 133
2019-12-15
 7.8k  742
134
Chapter 134
2019-12-15
 7.9k  285
135
Chapter 135
2019-12-16
 7.9k  301
136
Chapter 136
2019-12-17
 7.6k  242
137
Chapter 137
2019-12-18
 7.6k  155
138
Chapter 138
2019-12-19
 7.6k  159
139
Chapter 139
2019-12-20
 7.7k  249
140
Chapter 140
2019-12-21
 7.2k  217
141
Chapter 141
2019-12-22
 7.4k  162
142
Chapter 142
2019-12-23
 7.4k  389
143
Chapter 143
2019-12-24
 7.2k  176
144
Chapter 144
2019-12-25
 7.2k  680
145
Chapter 145
2019-12-26
 7.2k  198
146
Chapter 146
2019-12-27
 7.1k  310
147
Chapter 147
2019-12-28
 7.2k  193
148
Chapter 148
2019-12-29
 7.4k  476
149
Chapter 149
2019-12-30
 7.1k  279
150
Chapter 150
2019-12-31
 7.1k  397
151
Chapter 151
2020-01-01
 6.9k  148
152
Chapter 152
2020-01-02
 6.8k  123
153
Chapter 153
2020-01-03
 6.9k  110
154
Chapter 154
2020-01-04
 6.9k  213
155
Chapter 155
2020-01-05
 6.8k  172
156
Chapter 156
2020-01-06
 6.6k  165
157
Chapter 157
2020-01-07
 6.7k  246
158
Chapter 158
2020-01-08
 6.9k  195
159
Chapter 159
2020-01-09
 6.8k  321
160
Chapter 160
2020-01-10
 6.9k  177
161
Chapter 161
2020-01-11
 7.2k  342
162
Chapter 162
2020-01-12
 7k  187
163
Chapter 163
2020-01-13
 6.9k  179
164
Chapter 164
2020-01-14
 7k  248
165
Chapter 165
2020-01-15
 7.4k  215
166
Chapter 166
2020-01-16
 7.5k  784
167
Chapter 167
2020-01-17
 7.4k  271
168
Chapter 168
2020-01-18
 7.4k  164
169
Chapter 169
2020-01-19
 7.8k  309
170
Chapter 170
2020-01-20
 7.3k  231
171
Chapter 171
2020-01-21
 7.2k  263
172
Chapter 172
2020-01-22
 7.2k  169
173
Chapter 173
2020-01-23
 7.6k  406
174
Chapter 174
2020-01-24
 7.3k  250
175
Chapter 175
2020-01-25
 7.2k  319
176
Chapter 176
2020-01-26
 7.4k  238
177
Chapter 177
2020-01-27
 7.4k  342
178
Chapter 178
2020-01-28
 7.2k  319
179
Chapter 179
2020-01-29
 8k  339
180
Chapter 180
2020-01-30
 7.3k  388
181
Chapter 181
2020-01-31
 7.2k  292
182
Chapter 182
2020-02-01
 7.2k  281
183
Chapter 183
2020-02-02
 6.9k  272
184
Chapter 184
2020-02-03
 6.7k  264
185
Chapter 185
2020-02-04
 6.9k  205
186
Chapter 186
2020-02-05
 6.6k  199
187
Chapter 187
2020-02-06
 6.7k  222
188
Chapter 188
2020-02-07
 6.5k  230
189
Chapter 189
2020-02-08
 6.6k  170
190
Chapter 190
2020-02-09
 6.5k  239
191
Chapter 191
2020-02-10
 6.7k  320
192
Chapter 192
2020-02-11
 6.7k  365
193
Chapter 193
2020-02-14
 6.7k  250
194
Chapter 194
2020-02-16
 6.5k  315
195
Chapter 195
2020-02-18
 6.8k  334
196
Chapter 196
2020-02-21
 6.6k  332
197
Chapter 197
2020-02-23
 6.7k  302
198
Chapter 198
2020-02-25
 7.2k  632
199
Chapter 199
2020-02-28
 6.6k  272
200
Chapter 200
2020-03-01
 6.8k  292
201
Chapter 201
2020-03-06
 6.5k  131
202
Chapter 202
2020-03-08
 6.7k  287
203
Chapter 203
2020-03-13
 6.6k  336
204
Chapter 204
2020-03-15
 6.6k  286
205
Chapter 205
2020-03-20
 6.3k  266
206
Chapter 206
2020-03-22
 6.5k  354
207
Chapter 207
2020-03-27
 6.3k  512
208
Chapter 208
2020-03-29
 6.3k  292
209
Chapter 209
2020-04-03
 6.3k  238
210
Chapter 210
2020-04-05
 6.3k  187
211
Chapter 211
2020-04-10
 6.2k  290
212
Chapter 212
2020-04-12
 6.1k  192
213
Chapter 213
2020-04-17
 6.2k  165
214
Chapter 214
2020-04-19
 6.5k  210
215
Chapter 215
2020-04-24
 6k  213
216
Chapter 216
2020-04-26
 6k  268
217
Chapter 217
2020-05-01
 5.8k  152
218
Chapter 218
2020-05-03
 5.7k  218
219
Chapter 219
2020-05-08
 5.5k  133
220
Chapter 220
2020-05-10
 5.9k  238
221
Chapter 221
2020-05-15
 5.7k  142
222
Chapter 222
2020-05-17
 5.8k  147
223
Chapter 223
2020-05-22
 5.6k  143
224
Chapter 224
2020-05-24
 5.8k  284
225
Chapter 225
2020-05-29
 5.6k  223
226
Chapter 226
2020-05-31
 5.6k  152
227
Chapter 227
2020-06-05
 5.6k  198
228
Chapter 228
2020-06-07
 5.5k  219
229
Chapter 229
2020-06-12
 5.4k  166
230
Chapter 230
2020-06-14
 5.3k  131
231
Chapter 231
2020-06-19
 5.2k  99
232
Chapter 232
2020-06-21
 5.6k  261
233
Chapter 233
2020-06-26
 5.2k  113
234
Chapter 234
2020-06-28
 5.5k  262
235
Chapter 235
2020-07-03
 5.2k  198
236
Chapter 236
2020-07-05
 5.5k  183
237
Chapter 237
2020-07-10
 5.3k  299
238
Chapter 238
2020-07-12
 5k  245
239
Chapter 239
2020-07-17
 4.8k  152
240
Chapter 240
2020-07-19
 5.4k  262
241
Chapter 241
2020-07-24
 5k  234
242
Chapter 242
2020-07-26
 5k  129
243
Chapter 243
2020-07-31
 4.9k  154
244
Chapter 244
2020-08-02
 4.9k  175
245
Chapter 245
2020-08-07
 4.8k  144
246
Chapter 246
2020-08-09
 4.9k  164
247
Chapter 247
2020-08-14
 4.7k  120
248
Chapter 248
2020-08-16
 4.6k  156
249
Chapter 249
2020-08-21
 4.7k  168
250
Chapter 250
2020-08-23
 4.8k  228
251
Chapter 251
2020-09-04
 4.4k  105
252
Chapter 252
2020-09-06
 4.6k  122
253
Chapter 253
2020-09-11
 4.4k  110
254
Chapter 254
2020-09-13
 4.3k  104
255
Chapter 255
2020-09-18
 4.3k  66
256
Chapter 256
2020-09-20
 4.3k  83
257
Chapter 257
2020-09-25
 4.2k  80
258
Chapter 258
2020-09-27
 4.4k  163
259
Chapter 259
2020-10-02
 4.2k  146
260
Chapter 260
2020-10-04
 4.2k  189
261
Chapter 261
2020-10-09
 4k  90
262
Chapter 262
2020-10-11
 4.2k  108
263
Chapter 263
2020-10-16
 3.9k  196
264
Chapter 264
2020-10-18
 4k  115
265
Chapter 265
2020-10-23
 4k  136
266
Chapter 266
2020-10-25
 3.9k  91
267
Chapter 267
2020-10-30
 4k  80
268
Chapter 268
2020-11-01
 4k  93
269
Chapter 269
2020-11-06
 3.8k  119
270
Chapter 270
2020-11-08
 4.1k  140
271
Chapter 271
2020-11-13
 3.7k  101
272
Chapter 272
2020-11-15
 3.8k  79
273
Chapter 273
2020-11-20
 4k  102
274
Chapter 274
2020-11-22
 3.9k  56
275
Chapter 275
2020-11-27
 3.7k  37
276
Chapter 276
2020-11-29
 3.8k  101
277
Chapter 277
2020-12-04
 3.6k  48
278
Chapter 278
2020-12-06
 3.6k  47
279
Chapter 279
2020-12-11
 3.5k  50
280
Chapter 280
2020-12-13
 3.6k  59
281
Chapter 281
2020-12-18
 3.5k  26
282
Chapter 282
2020-12-20
 3.6k  62
283
Chapter 283
2020-12-25
 3.6k  102
284
Chapter 284
2020-12-27
 3.6k  71
285
Chapter 285
2021-01-01
 3.6k  140
286
Chapter 286
2021-01-03
 3.5k  105
287
Chapter 287
2021-01-08
 3.5k  88
288
Chapter 288
2021-01-10
 3.4k  78
289
Chapter 289
2021-01-15
 3.3k  43
290
Chapter 290
2021-01-17
 3.4k  68
291
Chapter 291
2021-01-22
 3.3k  199
292
Chapter 292
2021-01-24
 3.3k  62
293
Chapter 293
2021-01-29
 3.3k  68
294
Chapter 294
2021-01-31
 3.2k  51
295
Chapter 295
2021-02-05
 3.2k  79
296
Chapter 296
2021-02-07
 3.2k  95
297
Chapter 297
2021-02-12
 3.2k  77
298
Chapter 298
2021-02-14
 3.1k  128
299
Chapter 299
2021-02-19
 3.1k  112
300
Chapter 300
2021-02-21
 3.1k  189
301
Chapter 301
2021-02-26
 3.1k  189
302
Chapter 302
2021-02-28
 3.1k  126
303
Chapter 303
2021-03-05
 3k  76
304
Chapter 304
2021-03-07
 3.1k  173
305
Chapter 305
2021-03-12
 3k  69
306
Chapter 306
2021-03-14
 3.1k  69
307
Chapter 307
2021-03-19
 3k  87
308
Chapter 308
2021-03-21
 3.1k  150
309
Chapter 309
2021-03-26
 3k  69
310
Chapter 310
2021-03-28
 3k  80
311
Chapter 311
2021-04-02
 2.9k  94
312
Chapter 312
2021-04-04
 3k  120
313
Chapter 313
2021-04-09
 2.9k  89
314
Chapter 314
2021-04-11
 2.9k  90
315
Chapter 315
2021-04-16
 2.8k  52
316
Chapter 316
2021-04-18
 2.9k  88
317
Chapter 317
2021-04-23
 2.8k  69
318
Chapter 318
2021-04-25
 2.8k  94
319
Chapter 319
2021-04-30
 2.8k  65
320
Chapter 320
2021-05-02
 2.8k  72
321
Chapter 321
2021-05-07
 2.6k  89
322
Chapter 322
2021-05-09
 2.7k  70
323
Chapter 323
2021-05-14
 2.6k  88
324
Chapter 324
2021-05-16
 2.6k  81
325
Chapter 325
2021-05-21
 2.7k  80
326
Chapter 326
2021-05-23
 2.6k  72
327
Chapter 327
2021-05-28
 2.6k  56
328
Chapter 328
2021-05-30
 2.5k  79
329
Chapter 329
2021-06-04
 2.4k  86
330
Chapter 330
2021-06-06
 2.5k  86
331
Chapter 331
2021-06-11
 2.3k  85
332
Chapter 332
2021-06-13
 2.3k  74
333
Chapter 333
2021-06-18
 2.2k  44
334
Chapter 334
2021-06-20
 2.4k  81
335
Chapter 335
2021-06-25
 2.1k  73
336
Chapter 336
2021-06-25
 2.1k  48
337
Chapter 337
2021-06-25
 2.1k  58
338
Chapter 338
2021-06-25
 2.1k  171
339
Chapter 339
2021-06-25
 2.1k  59
340
Chapter 340
2021-06-25
 2.2k  75
341
Chapter 341
2021-06-25
 2.3k  67
342
Chapter 342
2021-06-25
 2.2k  39
343
Chapter 343
2021-06-25
 2.1k  33
344
Chapter 344
2021-06-25
 2.1k  26
345
Chapter 345
2021-06-25
 2.2k  57
346
Chapter 346
2021-06-27
 2.2k  74
347
Chapter 347
2021-07-02
 2.1k  71
348
Chapter 348
2021-07-04
 2.1k  76
349
Chapter 349
2021-07-09
 2.1k  99
350
Chapter 350
2021-07-11
 2.1k  73
351
Chapter 351
2021-07-16
 2k  52
352
Chapter 352
2021-07-18
 2k  45
353
Chapter 353
2021-07-23
 2k  72
354
Chapter 354
2021-07-25
 2k  122
355
Chapter 355
2021-07-30
 1.9k  67
356
Chapter 356
2021-08-01
 1.9k  72
357
Chapter 357
2021-08-06
 1.8k  48
358
Chapter 358
2021-08-08
 1.9k  54
359
Chapter 359
2021-08-13
 1.8k  52
360
Chapter 360
2021-08-15
 1.9k  75
361
Chapter 361
2021-08-20
 1.7k  45
362
Chapter 362
2021-08-22
 1.7k  62
363
Chapter 363
2021-08-27
 1.7k  43
364
Chapter 364
2021-08-29
 1.7k  55
365
Chapter 365
2021-09-03
 1.6k  53
366
Chapter 366
2021-09-05
 1.7k  93
367
Chapter 367
2021-09-10
 1.6k  54
368
Chapter 368
2021-09-12
 1.6k  57
369
Chapter 369
2021-09-17
 1.6k  41
370
Chapter 370
2021-09-19
 1.5k  54
371
Chapter 371
2021-09-24
 1.5k  48
372
Chapter 372
2021-09-26
 1.5k  57
373
Chapter 373
2021-10-01
 1.5k  69
374
Chapter 374
2021-10-03
 1.5k  46
375
Chapter 375
2021-10-08
 1.4k  44
376
Chapter 376
2021-10-10
 1.4k  58
377
Chapter 377
2021-10-15
 1.4k  37
378
Chapter 378
2021-10-17
 1.4k  48
379
Chapter 379
2021-10-22
 1.3k  31
380
Chapter 380
2021-10-22
 1.3k  35
381
Chapter 381
2021-10-22
 1.3k  17
382
Chapter 382
2021-10-22
 1.3k  29
383
Chapter 383
2021-10-22
 1.3k  30
384
Chapter 384
2021-10-22
 1.3k  60
385
Chapter 385
2021-10-22
 1.3k  19
386
Chapter 386
2021-10-22
 1.4k  78
387
Chapter 387
2021-10-24
 1.4k  56
388
Chapter 388
2021-10-29
 1.3k  47
389
Chapter 389
2021-10-31
 1.3k  61
390
Chapter 390
2021-11-05
 1.3k  30
391
Chapter 391
2021-11-07
 1.3k  38
392
Chapter 392
2021-11-12
 1.3k  37
393
Chapter 393
2021-11-14
 1.3k  43
394
Chapter 394
2021-11-19
 1.3k  43
395
Chapter 395
2021-11-21
 1.2k  34
396
Chapter 396
2021-11-26
 1.2k  45
397
Chapter 397
2021-11-28
 1.2k  33
398
Chapter 398
2021-12-03
 1.2k  31
399
Chapter 399
2021-12-05
 1.2k  44
400
Chapter 400
2021-12-10
 1.2k  34
401
Chapter 401
2021-12-12
 1.2k  25
402
Chapter 402
2021-12-17
 1.2k  43
403
Chapter 403
2021-12-19
 1.2k  42
404
Chapter 404
2021-12-24
 1.2k  28
405
Chapter 405
2021-12-26
 1.1k  30
406
Chapter 406
2021-12-31
 1.1k  51
407
Chapter 407
2022-01-02
 1.1k  29
408
Chapter 408
2022-01-07
 1.1k  44
409
Chapter 409
2022-01-09
 1.1k  54
410
Chapter 410
2022-01-14
 1.2k  63
411
Chapter 411
2022-01-16
 1.1k  81
412
Chapter 412
2022-01-21
 1k  30
413
Chapter 413
2022-01-23
 1k  50
414
Chapter 414
2022-01-28
 994  49
415
Chapter 415
2022-01-30
 965  31
416
Chapter 416
2022-02-04
 944  34
417
Chapter 417
2022-02-06
 978  36
418
Chapter 418
2022-02-11
 944  41
419
Chapter 419
2022-02-13
 937  35
420
Chapter 420
2022-02-18
 928  26
421
Chapter 421
2022-02-20
 941  39
422
Chapter 422
2022-02-25
 887  43
423
Chapter 423
2022-02-27
 917  53
424
Chapter 424
2022-03-04
 862  24
425
Chapter 425
2022-03-06
 865  24
426
Chapter 426
2022-03-11
 854  27
427
Chapter 427
2022-03-13
 822  23
428
Chapter 428
2022-03-18
 823  19
429
Chapter 429
2022-03-20
 832  38
430
Chapter 430
2022-03-25
 858  51
431
Chapter 431
2022-03-27
 819  31
432
Chapter 432
2022-04-01
 794  20
433
Chapter 433
2022-04-03
 788  14
434
Chapter 434
2022-04-08
 771  19
435
Chapter 435
2022-04-10
 775  23
436
Chapter 436
2022-04-15
 762  19
437
Chapter 437
2022-04-17
 767  22
438
Chapter 438
2022-04-22
 773  31
439
Chapter 439
2022-04-24
 782  55
440
Chapter 440
2022-04-29
 768  25
441
Chapter 441
2022-05-01
 767  30
442
Chapter 442
2022-05-06
 746  19
443
Chapter 443
2022-05-08
 752  25
444
Chapter 444
2022-05-13
 726  26
445
Chapter 445
2022-05-15
 724  21
446
Chapter 446
2022-05-20
 707  20
447
Chapter 447
2022-05-22
 704  33
448
Chapter 448
2022-05-27
 678  18
449
Chapter 449
2022-05-28
 649  35
450
Chapter 450
2022-05-28
 671  33
451
Chapter 451
2022-05-28
 650  7
452
Chapter 452
2022-05-28
 643  11
453
Chapter 453
2022-05-28
 654  13
454
Chapter 454
2022-05-28
 645  31
455
Chapter 455
2022-05-28
 658  16
456
Chapter 456
2022-05-28
 632  6
457
Chapter 457
2022-05-28
 638  7
458
Chapter 458
2022-05-28
 654  13
459
Chapter 459
2022-05-29
 699  27
460
Chapter 460
2022-06-03
 654  38
461
Chapter 461
2022-06-05
 693  15
462
Chapter 462
2022-06-10
 672  23
463
Chapter 463
2022-06-12
 664  33
464
Chapter 464
2022-06-17
 670  32
465
Chapter 465
2022-06-19
 674  39
466
Chapter 466
2022-06-24
 642  12
467
Chapter 467
2022-06-26
 659  30
468
Chapter 468
2022-07-01
 635  26
469
Chapter 469
2022-07-03
 601  19
470
Chapter 470
2022-07-03
 598  17
471
Chapter 471
2022-07-03
 603  10
472
Chapter 472
2022-07-03
 581  11
473
Chapter 473
2022-07-03
 599  15
474
Chapter 474
2022-07-03
 599  7
475
Chapter 475
2022-07-03
 590  17
476
Chapter 476
2022-07-03
 599  11
477
Chapter 477
2022-07-03
 597  8
478
Chapter 478
2022-07-03
 631  16
479
Chapter 479
2022-07-03
 733  32
480
Chapter 480
2022-07-08
 664  25
481
Chapter 481
2022-07-10
 660  27
482
Chapter 482
2022-07-15
 644  19
483
Chapter 483
2022-07-17
 670  39
484
Chapter 484
2022-07-22
 660  24
485
Chapter 485
2022-07-24
 638  16
486
Chapter 486
2022-07-29
 623  15
487
Chapter 487
2022-07-31
 635  18
488
Chapter 488
2022-08-05
 603  23
489
Chapter 489
2022-08-07
 628  44
490
Chapter 490
2022-08-12
 589  14
491
Chapter 491
2022-08-14
 619  28
492
Chapter 492
2022-08-19
 583  17
493
Chapter 493
2022-08-21
 612  26
494
Chapter 494
2022-08-26
 595  26
495
Chapter 495
2022-08-28
 587  21
496
Chapter 496
2022-09-02
 556  26
497
Chapter 497
2022-09-03
 511  14
498
Chapter 498
2022-09-03
 522  6
499
Chapter 499
2022-09-03
 503  11
500
Chapter 500
2022-09-03
 501  29
501
Chapter 501
2022-09-03
 495  14
502
Chapter 502
2022-09-03
 485  9
503
Chapter 503
2022-09-03
 488  9
504
Chapter 504
2022-09-03
 498  23
505
Chapter 505
2022-09-03
 489  11
506
Chapter 506
2022-09-03
 503  22
507
Chapter 507
2022-09-04
 523  25
508
Chapter 508
2022-09-09
 509  17
509
Chapter 509
2022-09-11
 499  20
510
Chapter 510
2022-09-16
 488  14
511
Chapter 511
2022-09-18
 496  14
512
Chapter 512
2022-09-23
 488  12
513
Chapter 513
2022-09-25
 497  20
514
Chapter 514
2022-09-30
 451  19
515
Chapter 515
2022-10-02
 439  11
516
Chapter 516
2022-10-02
 455  11
517
Chapter 517
2022-10-02
 431  5
518
Chapter 518
2022-10-02
 431  5
519
Chapter 519
2022-10-02
 432  7
520
Chapter 520
2022-10-02
 432  10
521
Chapter 521
2022-10-02
 441  5
522
Chapter 522
2022-10-02
 432  5
523
Chapter 523
2022-10-02
 430  11
524
Chapter 524
2022-10-02
 431  4
525
Chapter 525
2022-10-02
 465  18
526
Chapter 526
2022-10-07
 420  19
527
Chapter 527
2022-10-09
 435  18
528
Chapter 528
2022-10-14
 420  12
529
Chapter 529
2022-10-16
 434  17
530
Chapter 530
2022-10-21
 410  12
531
Chapter 531
2022-10-23
 406  15
532
Chapter 532
2022-10-28
 398  6
533
Chapter 533
2022-10-30
 410  16
534
Chapter 534
2022-11-04
 387  11
535
Chapter 535
2022-11-06
 392  15
536
Chapter 536
2022-11-11
 393  18
537
Chapter 537
2022-11-13
 388  17
538
Chapter 538
2022-11-18
 387  9
539
Chapter 539
2022-11-20
 685  159
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Nghịch tập
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Kinh dị/Hành động/Mạo Hiểm
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Nghịch tập/Hiền lành
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook