MangaToon
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Đã Full
102M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Đặc công thần y kim bài của thế kỷ 21 xuyên thành Mộ Vô Song vừa xấu vừa béo, tỏ tình bị từ chối, đệ đệ bị nhục mạ, đến cả cơ thể đầy mỡ này cũng bị kế mẫu hãm hại. Long Mặc Thâm, nhiếp chính vương lạnh lùng với đôi chân bị tàn tật, hai người không ngờ lại có hôn ước từ nhỏ, từ đó bắt đầu cuộc sống bên nhau của đôi oan gia vui vẻ...

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 262 chương    /    (121222)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-01-12
 43.3k  4.1k
2
Chapter 2
2021-01-12
 34k  1.8k
3
Chapter 3
2021-01-12
 33.2k  1.2k
4
Chapter 4
2021-01-12
 34.1k  1k
5
Chapter 5
2021-01-12
 30.7k  1.1k
6
Chapter 6
2021-01-12
 37.2k  1.8k
7
Chapter 7
2021-01-12
 29.6k  1k
8
Chapter 8
2021-01-12
 30.8k  1.1k
9
Chapter 9
2021-01-12
 30k  945
10
Chapter 10
2021-01-12
 31.2k  1.5k
11
Chapter 11
2021-01-17
 28.5k  933
12
Chapter 12
2021-01-21
 30.2k  828
13
Chapter 13
2021-01-24
 27k  1.7k
14
Chapter 14
2021-01-28
 25.7k  536
15
Chapter 15
2021-01-31
 28.1k  1k
16
Chapter 16
2021-02-04
 27.2k  1.2k
17
Chapter 17
2021-02-07
 25.2k  1.1k
18
Chapter 18
2021-02-11
 24.2k  711
19
Chapter 19
2021-02-14
 22.7k  543
20
Chapter 20
2021-02-18
 23k  579
21
Chapter 21
2021-02-21
 23.2k  906
22
Chapter 22
2021-02-25
 23k  422
23
Chapter 23
2021-02-28
 21.3k  937
24
Chapter 24
2021-03-04
 20.7k  523
25
Chapter 25
2021-03-04
 19.5k  454
26
Chapter 26
2021-03-04
 19.5k  405
27
Chapter 27
2021-03-04
 19.6k  411
28
Chapter 28
2021-03-04
 19.8k  393
29
Chapter 29
2021-03-04
 21.8k  518
30
Chapter 30
2021-03-04
 21.4k  389
31
Chapter 31
2021-03-04
 20.5k  408
32
Chapter 32
2021-03-04
 22.7k  772
33
Chapter 33
2021-03-07
 22.2k  716
34
Chapter 34
2021-03-11
 21.6k  876
35
Chapter 35
2021-03-14
 23.7k  663
36
Chapter 36
2021-03-18
 21.6k  636
37
Chapter 37
2021-03-21
 24.4k  584
38
Chapter 38
2021-03-25
 27k  1.8k
39
Chapter 39
2021-03-28
 27.4k  1.5k
40
Chapter 40
2021-04-01
 23.7k  651
41
Chapter 41
2021-04-04
 24.4k  737
42
Chapter 42
2021-04-08
 24k  676
43
Chapter 43
2021-04-11
 22.4k  1k
44
Chapter 44
2021-04-15
 24.3k  1.2k
45
Chapter 45
2021-04-18
 23.8k  906
46
Chapter 46
2021-04-22
 24k  1.1k
47
Chapter 47
2021-04-25
 22.9k  754
48
Chapter 48
2021-04-29
 22.4k  672
49
Chapter 49
2021-05-02
 23.6k  763
50
Chapter 50
2021-05-06
 19.8k  607
51
Chapter 51
2021-05-09
 19.2k  607
52
Chapter 52
2021-05-13
 19.4k  710
53
Chapter 53
2021-05-16
 18.9k  602
54
Chapter 54
2021-05-20
 19.1k  674
55
Chapter 55
2021-05-23
 20.1k  822
56
Chapter 56
2021-05-27
 18.5k  641
57
Chapter 57
2021-05-30
 18k  960
58
Chapter 58
2021-06-03
 17.3k  550
59
Chapter 59
2021-06-06
 17.4k  768
60
Chapter 60
2021-06-10
 17.6k  912
61
Chapter 61
2021-06-13
 17k  709
62
Chapter 62
2021-06-17
 16.4k  808
63
Chapter 63
2021-06-20
 16.3k  618
64
Chapter 64
2021-06-24
 15.7k  726
65
Chapter 65
2021-06-27
 15.9k  573
66
Chapter 66
2021-07-01
 15.7k  497
67
Chapter 67
2021-07-04
 15.8k  432
68
Chapter 68
2021-07-08
 17.3k  725
69
Chapter 69
2021-07-11
 16.6k  580
70
Chapter 70
2021-07-15
 17.5k  600
71
Chapter 71
2021-07-18
 16.5k  637
72
Chapter 72
2021-07-22
 16k  553
73
Chapter 73
2021-07-25
 16.6k  697
74
Chapter 74
2021-07-29
 15k  539
75
Chapter 75
2021-08-01
 14.3k  267
76
Chapter 76
2021-08-01
 14.5k  532
77
Chapter 77
2021-08-01
 14k  132
78
Chapter 78
2021-08-01
 15k  122
79
Chapter 79
2021-08-01
 15.1k  260
80
Chapter 80
2021-08-01
 14k  291
81
Chapter 81
2021-08-01
 14.9k  527
82
Chapter 82
2021-08-01
 14.9k  500
83
Chapter 83
2021-08-01
 13.8k  173
84
Chapter 84
2021-08-01
 15.6k  586
85
Chapter 85
2021-08-01
 17.1k  857
86
Chapter 86
2021-08-05
 16.9k  731
87
Chapter 87
2021-08-08
 15.8k  653
88
Chapter 88
2021-08-12
 15.6k  624
89
Chapter 89
2021-08-15
 18.1k  1.2k
90
Chapter 90
2021-08-19
 16.1k  707
91
Chapter 91
2021-08-22
 14.8k  618
92
Chapter 92
2021-08-26
 14.8k  443
93
Chapter 93
2021-08-29
 14.5k  412
94
Chapter 94
2021-09-02
 14.9k  614
95
Chapter 95
2021-09-05
 14.5k  624
96
Chapter 96
2021-09-09
 13.7k  536
97
Chapter 97
2021-09-12
 14.7k  829
98
Chapter 98
2021-09-16
 13.2k  416
99
Chapter 99
2021-09-23
 14.2k  811
100
Chapter 100
2021-09-30
 13.6k  663
101
Chapter 101
2021-10-07
 12.3k  427
102
Chapter 102
2021-10-14
 11.6k  612
103
Chapter 103
2021-10-21
 11.1k  517
104
Chapter 104
2021-10-28
 11.3k  521
105
Chapter 105
2021-11-04
 11.9k  608
106
Chapter 106
2021-11-07
 12.4k  724
107
Chapter 107
2021-11-11
 12.5k  663
108
Chapter 108
2021-11-14
 10.8k  413
109
Chapter 109
2021-11-18
 11.1k  478
110
Chapter 110
2021-11-21
 10.7k  442
111
Chapter 111
2021-11-25
 10.3k  338
112
Chapter 112
2021-11-28
 10.4k  410
113
Chapter 113
2021-12-02
 10.6k  622
114
Chapter 114
2021-12-05
 10.4k  391
115
Chapter 115
2021-12-09
 10.4k  431
116
Chapter 116
2021-12-12
 10.6k  370
117
Chapter 117
2021-12-16
 10.7k  482
118
Chapter 118
2021-12-19
 10.1k  344
119
Chapter 119
2021-12-23
 9.6k  287
120
Chapter 120
2021-12-26
 9.9k  361
121
Chapter 121
2021-12-30
 9.5k  292
122
Chapter 122
2022-01-02
 10.2k  295
123
Chapter 123
2022-01-06
 10.1k  334
124
Chapter 124
2022-01-09
 10.6k  450
125
Chapter 125
2022-01-13
 10.2k  297
126
Chapter 126
2022-01-16
 10.5k  393
127
Chapter 127
2022-01-20
 10k  327
128
Chapter 128
2022-01-23
 10.6k  364
129
Chapter 129
2022-01-27
 10.7k  352
130
Chapter 130
2022-01-30
 10k  413
131
Chapter 131
2022-02-03
 10k  360
132
Chapter 132
2022-02-06
 9.7k  354
133
Chapter 133
2022-02-10
 10.1k  333
134
Chapter 134
2022-02-13
 10.3k  399
135
Chapter 135
2022-02-17
 9.7k  360
136
Chapter 136
2022-02-20
 9.8k  299
137
Chapter 137
2022-02-24
 10.3k  358
138
Chapter 138
2022-02-27
 10.1k  421
139
Chapter 139
2022-03-03
 9.9k  334
140
Chapter 140
2022-03-06
 10k  426
141
Chapter 141
2022-03-10
 9.1k  320
142
Chapter 142
2022-03-13
 9.5k  361
143
Chapter 143
2022-03-17
 9.7k  452
144
Chapter 144
2022-03-20
 9k  337
145
Chapter 145
2022-03-24
 9.5k  351
146
Chapter 146
2022-03-27
 9.1k  266
147
Chapter 147
2022-03-31
 8.5k  324
148
Chapter 148
2022-04-03
 9.2k  417
149
Chapter 149
2022-04-07
 8.8k  473
150
Chapter 150
2022-04-10
 9k  437
151
Chapter 151
2022-04-14
 8.8k  295
152
Chapter 152
2022-04-17
 9k  294
153
Chapter 153
2022-04-21
 8.6k  303
154
Chapter 154
2022-04-24
 8.8k  504
155
Chapter 155
2022-04-28
 9k  317
156
Chapter 156
2022-05-01
 9.3k  479
157
Chapter 157
2022-05-05
 8.6k  219
158
Chapter 158
2022-05-08
 8.5k  297
159
Chapter 159
2022-05-12
 8.3k  234
160
Chapter 160
2022-05-15
 8k  257
161
Chapter 161
2022-05-19
 8.4k  252
162
Chapter 162
2022-05-22
 8.6k  262
163
Chapter 163
2022-05-26
 8.1k  246
164
Chapter 164
2022-05-29
 8.5k  364
165
Chapter 165
2022-06-02
 8k  282
166
Chapter 166
2022-06-05
 8.2k  326
167
Chapter 167
2022-06-09
 7.8k  254
168
Chapter 168
2022-06-12
 8.6k  343
169
Chapter 169
2022-06-16
 8.3k  462
170
Chapter 170
2022-06-19
 7.6k  388
171
Chapter 171
2022-06-23
 7.4k  274
172
Chapter 172
2022-06-26
 7.6k  230
173
Chapter 173
2022-06-30
 8k  241
174
Chapter 174
2022-07-03
 7.8k  318
175
Chapter 175
2022-07-07
 7.3k  562
176
Chapter 176
2022-07-10
 7.3k  280
177
Chapter 177
2022-07-14
 7k  241
178
Chapter 178
2022-07-17
 7.3k  219
179
Chapter 179
2022-07-21
 6.7k  197
180
Chapter 180
2022-07-24
 6.8k  225
181
Chapter 181
2022-07-28
 6.6k  164
182
Chapter 182
2022-07-31
 6.6k  233
183
Chapter 183
2022-08-04
 6.4k  216
184
Chapter 184
2022-08-07
 6.5k  180
185
Chapter 185
2022-08-11
 6.5k  194
186
Chapter 186
2022-08-14
 6.6k  237
187
Chapter 187
2022-08-18
 6.5k  188
188
Chapter 188
2022-08-21
 6.5k  167
189
Chapter 189
2022-08-25
 6.5k  179
190
Chapter 190
2022-08-28
 6.6k  222
191
Chapter 191
2022-09-01
 6.5k  254
192
Chapter 192
2022-09-04
 6.5k  266
193
Chapter 193
2022-09-08
 6.3k  172
194
Chapter 194
2022-09-11
 6.4k  227
195
Chapter 195
2022-09-15
 6.4k  176
196
Chapter 196
2022-09-18
 6.3k  197
197
Chapter 197
2022-09-22
 6.1k  173
198
Chapter 198
2022-09-25
 5.9k  168
199
Chapter 199
2022-09-29
 5.7k  126
200
Chapter 200
2022-10-02
 6.3k  231
201
Chapter 201
2022-10-06
 6.7k  272
202
Chapter 202
2022-10-09
 6.4k  219
203
Chapter 203
2022-10-13
 6k  131
204
Chapter 204
2022-10-16
 5.9k  163
205
Chapter 205
2022-10-20
 5.9k  141
206
Chapter 206
2022-10-23
 6k  249
207
Chapter 207
2022-10-27
 5.6k  182
208
Chapter 208
2022-10-30
 6.1k  270
209
Chapter 209
2022-11-03
 5.1k  156
210
Chapter 210
2022-11-06
 5.2k  177
211
Chapter 211
2022-11-10
 4.7k  122
212
Chapter 212
2022-11-13
 4.8k  127
213
Chapter 213
2022-11-17
 5k  150
214
Chapter 214
2022-11-20
 4.8k  118
215
Chapter 215
2022-11-24
 4.7k  117
216
Chapter 216
2022-11-27
 4.8k  195
217
Chapter 217
2022-12-01
 4.5k  110
218
Chapter 218
2022-12-04
 4.6k  127
219
Chapter 219
2022-12-08
 4.7k  96
220
Chapter 220
2022-12-11
 4.5k  106
221
Chapter 221
2022-12-15
 4.5k  158
222
Chapter 222
2022-12-18
 4.3k  104
223
Chapter 223
2022-12-22
 4.3k  106
224
Chapter 224
2022-12-25
 4.9k  155
225
Chapter 225
2022-12-29
 4.9k  239
226
Chapter 226
2023-01-01
 4.9k  245
227
Chapter 227
2023-01-05
 4.7k  244
228
Chapter 228
2023-01-08
 4.5k  131
229
Chapter 229
2023-01-12
 4.6k  172
230
Chapter 230
2023-01-15
 4.2k  191
231
Chapter 231
2023-01-19
 4k  237
232
Chapter 232
2023-01-22
 4.2k  153
233
Chapter 233
2023-01-26
 4k  123
234
Chapter 234
2023-01-29
 4k  158
235
Chapter 235
2023-02-02
 3.9k  135
236
Chapter 236
2023-02-05
 3.9k  226
237
Chapter 237
2023-02-09
 4.1k  116
238
Chapter 238
2023-02-12
 3.7k  121
239
Chapter 239
2023-02-16
 3.7k  174
240
Chapter 240
2023-02-19
 3.7k  106
241
Chapter 241
2023-02-23
 3.9k  153
242
Chapter 242
2023-02-26
 4k  145
243
Chapter 243
2023-03-02
 4.2k  199
244
Chapter 244
2023-03-05
 3.7k  123
245
Chapter 245
2023-03-09
 3.6k  135
246
Chapter 246
2023-03-12
 3.8k  120
247
Chapter 247
2023-03-16
 3.8k  94
248
Chapter 248
2023-03-19
 3.7k  135
249
Chapter 249
2023-03-23
 3.7k  107
250
Chapter 250
2023-03-26
 3.5k  231
251
Chapter 251
2023-03-30
 3.5k  104
252
Chapter 252
2023-04-02
 3.3k  109
253
Chapter 253
2023-04-06
 3.3k  110
254
Chapter 254
2023-04-09
 3.1k  97
255
Chapter 255
2023-04-13
 3.1k  83
256
Chapter 256
2023-04-16
 3.3k  118
257
Chapter 257
2023-04-20
 3.2k  139
258
Chapter 258
2023-04-23
 3.2k  118
259
Chapter 259
2023-04-27
 3.1k  89
260
Chapter 260
2023-04-30
 3.3k  114
261
Chapter 261
2023-05-04
 3.5k  119
262
Chapter 262
2023-05-07
 4.3k  1.2k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Trùng sinh báo thù/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Dịu dàng
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đam mỹ/Ép hôn/Trùng sinh/LGBT+/Chênh lệch tuổi/Gương vỡ lại lành/Tu tiên
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook