MangaToon
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Đã Full
99.1M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Đặc công thần y kim bài của thế kỷ 21 xuyên thành Mộ Vô Song vừa xấu vừa béo, tỏ tình bị từ chối, đệ đệ bị nhục mạ, đến cả cơ thể đầy mỡ này cũng bị kế mẫu hãm hại. Long Mặc Thâm, nhiếp chính vương lạnh lùng với đôi chân bị tàn tật, hai người không ngờ lại có hôn ước từ nhỏ, từ đó bắt đầu cuộc sống bên nhau của đôi oan gia vui vẻ...

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 262 chương    /    (118604)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-01-12
 42.4k  4k
2
Chapter 2
2021-01-12
 33.3k  1.8k
3
Chapter 3
2021-01-12
 32.5k  1.2k
4
Chapter 4
2021-01-12
 33.4k  974
5
Chapter 5
2021-01-12
 30.1k  1.1k
6
Chapter 6
2021-01-12
 36.5k  1.8k
7
Chapter 7
2021-01-12
 29k  992
8
Chapter 8
2021-01-12
 30.1k  1.1k
9
Chapter 9
2021-01-12
 29.4k  922
10
Chapter 10
2021-01-12
 30.6k  1.4k
11
Chapter 11
2021-01-17
 27.9k  899
12
Chapter 12
2021-01-21
 29.7k  810
13
Chapter 13
2021-01-24
 26.6k  1.7k
14
Chapter 14
2021-01-28
 25.3k  526
15
Chapter 15
2021-01-31
 27.7k  994
16
Chapter 16
2021-02-04
 26.8k  1.2k
17
Chapter 17
2021-02-07
 24.8k  1.1k
18
Chapter 18
2021-02-11
 23.8k  696
19
Chapter 19
2021-02-14
 22.3k  536
20
Chapter 20
2021-02-18
 22.6k  571
21
Chapter 21
2021-02-21
 22.8k  880
22
Chapter 22
2021-02-25
 22.7k  413
23
Chapter 23
2021-02-28
 20.9k  930
24
Chapter 24
2021-03-04
 20.4k  509
25
Chapter 25
2021-03-04
 19.2k  439
26
Chapter 26
2021-03-04
 19.2k  394
27
Chapter 27
2021-03-04
 19.3k  402
28
Chapter 28
2021-03-04
 19.5k  383
29
Chapter 29
2021-03-04
 21.4k  505
30
Chapter 30
2021-03-04
 21k  374
31
Chapter 31
2021-03-04
 20.1k  401
32
Chapter 32
2021-03-04
 22.4k  759
33
Chapter 33
2021-03-07
 21.9k  710
34
Chapter 34
2021-03-11
 21.3k  861
35
Chapter 35
2021-03-14
 23.3k  650
36
Chapter 36
2021-03-18
 21.2k  623
37
Chapter 37
2021-03-21
 24k  574
38
Chapter 38
2021-03-25
 26.5k  1.7k
39
Chapter 39
2021-03-28
 26.9k  1.4k
40
Chapter 40
2021-04-01
 23.3k  645
41
Chapter 41
2021-04-04
 24k  716
42
Chapter 42
2021-04-08
 23.6k  666
43
Chapter 43
2021-04-11
 22k  1k
44
Chapter 44
2021-04-15
 23.8k  1.2k
45
Chapter 45
2021-04-18
 23.4k  891
46
Chapter 46
2021-04-22
 23.6k  1.1k
47
Chapter 47
2021-04-25
 22.5k  742
48
Chapter 48
2021-04-29
 22k  658
49
Chapter 49
2021-05-02
 23.2k  750
50
Chapter 50
2021-05-06
 19.6k  592
51
Chapter 51
2021-05-09
 18.9k  601
52
Chapter 52
2021-05-13
 19.1k  702
53
Chapter 53
2021-05-16
 18.6k  589
54
Chapter 54
2021-05-20
 18.8k  659
55
Chapter 55
2021-05-23
 19.8k  800
56
Chapter 56
2021-05-27
 18.2k  632
57
Chapter 57
2021-05-30
 17.7k  934
58
Chapter 58
2021-06-03
 17k  545
59
Chapter 59
2021-06-06
 17.2k  751
60
Chapter 60
2021-06-10
 17.4k  888
61
Chapter 61
2021-06-13
 16.7k  688
62
Chapter 62
2021-06-17
 16.2k  793
63
Chapter 63
2021-06-20
 16.1k  607
64
Chapter 64
2021-06-24
 15.5k  713
65
Chapter 65
2021-06-27
 15.7k  560
66
Chapter 66
2021-07-01
 15.5k  491
67
Chapter 67
2021-07-04
 15.6k  425
68
Chapter 68
2021-07-08
 17k  717
69
Chapter 69
2021-07-11
 16.3k  575
70
Chapter 70
2021-07-15
 17.3k  587
71
Chapter 71
2021-07-18
 16.3k  628
72
Chapter 72
2021-07-22
 15.8k  545
73
Chapter 73
2021-07-25
 16.3k  686
74
Chapter 74
2021-07-29
 14.8k  526
75
Chapter 75
2021-08-01
 14.1k  259
76
Chapter 76
2021-08-01
 14.3k  519
77
Chapter 77
2021-08-01
 13.8k  126
78
Chapter 78
2021-08-01
 14.8k  118
79
Chapter 79
2021-08-01
 14.9k  257
80
Chapter 80
2021-08-01
 13.8k  285
81
Chapter 81
2021-08-01
 14.7k  516
82
Chapter 82
2021-08-01
 14.6k  475
83
Chapter 83
2021-08-01
 13.6k  170
84
Chapter 84
2021-08-01
 15.3k  562
85
Chapter 85
2021-08-01
 16.8k  848
86
Chapter 86
2021-08-05
 16.6k  724
87
Chapter 87
2021-08-08
 15.6k  644
88
Chapter 88
2021-08-12
 15.4k  615
89
Chapter 89
2021-08-15
 17.8k  1.2k
90
Chapter 90
2021-08-19
 15.8k  701
91
Chapter 91
2021-08-22
 14.6k  618
92
Chapter 92
2021-08-26
 14.6k  443
93
Chapter 93
2021-08-29
 14.3k  410
94
Chapter 94
2021-09-02
 14.7k  609
95
Chapter 95
2021-09-05
 14.3k  612
96
Chapter 96
2021-09-09
 13.5k  530
97
Chapter 97
2021-09-12
 14.4k  815
98
Chapter 98
2021-09-16
 13k  414
99
Chapter 99
2021-09-23
 13.9k  796
100
Chapter 100
2021-09-30
 13.4k  647
101
Chapter 101
2021-10-07
 12.1k  416
102
Chapter 102
2021-10-14
 11.5k  606
103
Chapter 103
2021-10-21
 11k  514
104
Chapter 104
2021-10-28
 11.1k  514
105
Chapter 105
2021-11-04
 11.6k  604
106
Chapter 106
2021-11-07
 12.2k  712
107
Chapter 107
2021-11-11
 12.3k  653
108
Chapter 108
2021-11-14
 10.6k  410
109
Chapter 109
2021-11-18
 10.9k  473
110
Chapter 110
2021-11-21
 10.5k  437
111
Chapter 111
2021-11-25
 10.1k  330
112
Chapter 112
2021-11-28
 10.2k  395
113
Chapter 113
2021-12-02
 10.4k  612
114
Chapter 114
2021-12-05
 10.2k  391
115
Chapter 115
2021-12-09
 10.3k  426
116
Chapter 116
2021-12-12
 10.4k  363
117
Chapter 117
2021-12-16
 10.5k  477
118
Chapter 118
2021-12-19
 9.9k  339
119
Chapter 119
2021-12-23
 9.4k  285
120
Chapter 120
2021-12-26
 9.7k  351
121
Chapter 121
2021-12-30
 9.3k  293
122
Chapter 122
2022-01-02
 10k  295
123
Chapter 123
2022-01-06
 9.9k  334
124
Chapter 124
2022-01-09
 10.4k  445
125
Chapter 125
2022-01-13
 10k  295
126
Chapter 126
2022-01-16
 10.3k  387
127
Chapter 127
2022-01-20
 9.8k  325
128
Chapter 128
2022-01-23
 10.4k  360
129
Chapter 129
2022-01-27
 10.5k  342
130
Chapter 130
2022-01-30
 9.8k  406
131
Chapter 131
2022-02-03
 9.9k  359
132
Chapter 132
2022-02-06
 9.6k  348
133
Chapter 133
2022-02-10
 9.9k  330
134
Chapter 134
2022-02-13
 10.1k  387
135
Chapter 135
2022-02-17
 9.5k  361
136
Chapter 136
2022-02-20
 9.6k  291
137
Chapter 137
2022-02-24
 10.1k  352
138
Chapter 138
2022-02-27
 9.9k  415
139
Chapter 139
2022-03-03
 9.7k  325
140
Chapter 140
2022-03-06
 9.9k  421
141
Chapter 141
2022-03-10
 9k  309
142
Chapter 142
2022-03-13
 9.3k  358
143
Chapter 143
2022-03-17
 9.5k  441
144
Chapter 144
2022-03-20
 8.8k  330
145
Chapter 145
2022-03-24
 9.4k  348
146
Chapter 146
2022-03-27
 8.9k  265
147
Chapter 147
2022-03-31
 8.3k  314
148
Chapter 148
2022-04-03
 9k  409
149
Chapter 149
2022-04-07
 8.6k  468
150
Chapter 150
2022-04-10
 8.9k  426
151
Chapter 151
2022-04-14
 8.7k  288
152
Chapter 152
2022-04-17
 8.8k  293
153
Chapter 153
2022-04-21
 8.4k  298
154
Chapter 154
2022-04-24
 8.6k  499
155
Chapter 155
2022-04-28
 8.8k  311
156
Chapter 156
2022-05-01
 9.2k  474
157
Chapter 157
2022-05-05
 8.4k  216
158
Chapter 158
2022-05-08
 8.3k  290
159
Chapter 159
2022-05-12
 8.1k  230
160
Chapter 160
2022-05-15
 7.9k  254
161
Chapter 161
2022-05-19
 8.2k  248
162
Chapter 162
2022-05-22
 8.4k  258
163
Chapter 163
2022-05-26
 8k  240
164
Chapter 164
2022-05-29
 8.4k  352
165
Chapter 165
2022-06-02
 7.8k  275
166
Chapter 166
2022-06-05
 8k  319
167
Chapter 167
2022-06-09
 7.7k  245
168
Chapter 168
2022-06-12
 8.4k  334
169
Chapter 169
2022-06-16
 8.1k  452
170
Chapter 170
2022-06-19
 7.5k  368
171
Chapter 171
2022-06-23
 7.3k  268
172
Chapter 172
2022-06-26
 7.4k  227
173
Chapter 173
2022-06-30
 7.9k  238
174
Chapter 174
2022-07-03
 7.7k  311
175
Chapter 175
2022-07-07
 7.1k  533
176
Chapter 176
2022-07-10
 7.1k  273
177
Chapter 177
2022-07-14
 6.9k  238
178
Chapter 178
2022-07-17
 7.1k  220
179
Chapter 179
2022-07-21
 6.6k  196
180
Chapter 180
2022-07-24
 6.7k  223
181
Chapter 181
2022-07-28
 6.4k  164
182
Chapter 182
2022-07-31
 6.4k  228
183
Chapter 183
2022-08-04
 6.3k  213
184
Chapter 184
2022-08-07
 6.3k  180
185
Chapter 185
2022-08-11
 6.4k  193
186
Chapter 186
2022-08-14
 6.4k  232
187
Chapter 187
2022-08-18
 6.3k  183
188
Chapter 188
2022-08-21
 6.4k  162
189
Chapter 189
2022-08-25
 6.4k  177
190
Chapter 190
2022-08-28
 6.5k  220
191
Chapter 191
2022-09-01
 6.3k  240
192
Chapter 192
2022-09-04
 6.3k  261
193
Chapter 193
2022-09-08
 6.1k  169
194
Chapter 194
2022-09-11
 6.2k  227
195
Chapter 195
2022-09-15
 6.2k  177
196
Chapter 196
2022-09-18
 6.2k  197
197
Chapter 197
2022-09-22
 6k  172
198
Chapter 198
2022-09-25
 5.8k  166
199
Chapter 199
2022-09-29
 5.6k  123
200
Chapter 200
2022-10-02
 6.1k  227
201
Chapter 201
2022-10-06
 6.4k  262
202
Chapter 202
2022-10-09
 6.2k  214
203
Chapter 203
2022-10-13
 5.8k  124
204
Chapter 204
2022-10-16
 5.8k  160
205
Chapter 205
2022-10-20
 5.8k  140
206
Chapter 206
2022-10-23
 5.8k  235
207
Chapter 207
2022-10-27
 5.4k  173
208
Chapter 208
2022-10-30
 5.9k  254
209
Chapter 209
2022-11-03
 4.9k  153
210
Chapter 210
2022-11-06
 5k  173
211
Chapter 211
2022-11-10
 4.6k  120
212
Chapter 212
2022-11-13
 4.6k  120
213
Chapter 213
2022-11-17
 4.9k  142
214
Chapter 214
2022-11-20
 4.6k  120
215
Chapter 215
2022-11-24
 4.5k  121
216
Chapter 216
2022-11-27
 4.7k  194
217
Chapter 217
2022-12-01
 4.3k  110
218
Chapter 218
2022-12-04
 4.4k  121
219
Chapter 219
2022-12-08
 4.6k  96
220
Chapter 220
2022-12-11
 4.4k  104
221
Chapter 221
2022-12-15
 4.3k  153
222
Chapter 222
2022-12-18
 4.1k  101
223
Chapter 223
2022-12-22
 4.1k  102
224
Chapter 224
2022-12-25
 4.7k  152
225
Chapter 225
2022-12-29
 4.8k  229
226
Chapter 226
2023-01-01
 4.7k  237
227
Chapter 227
2023-01-05
 4.5k  235
228
Chapter 228
2023-01-08
 4.4k  128
229
Chapter 229
2023-01-12
 4.4k  165
230
Chapter 230
2023-01-15
 4k  183
231
Chapter 231
2023-01-19
 3.8k  221
232
Chapter 232
2023-01-22
 4.1k  150
233
Chapter 233
2023-01-26
 3.9k  116
234
Chapter 234
2023-01-29
 3.8k  146
235
Chapter 235
2023-02-02
 3.7k  129
236
Chapter 236
2023-02-05
 3.8k  212
237
Chapter 237
2023-02-09
 3.9k  111
238
Chapter 238
2023-02-12
 3.6k  115
239
Chapter 239
2023-02-16
 3.5k  159
240
Chapter 240
2023-02-19
 3.6k  103
241
Chapter 241
2023-02-23
 3.7k  139
242
Chapter 242
2023-02-26
 3.8k  140
243
Chapter 243
2023-03-02
 4k  184
244
Chapter 244
2023-03-05
 3.5k  115
245
Chapter 245
2023-03-09
 3.5k  121
246
Chapter 246
2023-03-12
 3.7k  118
247
Chapter 247
2023-03-16
 3.6k  92
248
Chapter 248
2023-03-19
 3.6k  127
249
Chapter 249
2023-03-23
 3.5k  101
250
Chapter 250
2023-03-26
 3.3k  225
251
Chapter 251
2023-03-30
 3.3k  101
252
Chapter 252
2023-04-02
 3.1k  107
253
Chapter 253
2023-04-06
 3.2k  108
254
Chapter 254
2023-04-09
 3k  94
255
Chapter 255
2023-04-13
 3k  79
256
Chapter 256
2023-04-16
 3.1k  106
257
Chapter 257
2023-04-20
 3k  130
258
Chapter 258
2023-04-23
 3k  113
259
Chapter 259
2023-04-27
 3k  87
260
Chapter 260
2023-04-30
 3.1k  110
261
Chapter 261
2023-05-04
 3.3k  112
262
Chapter 262
2023-05-07
 3.9k  1.1k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Trùng sinh báo thù/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Dịu dàng
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đam mỹ/Ép hôn/Trùng sinh/LGBT+/Chênh lệch tuổi/Gương vỡ lại lành/Tu tiên
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook