MangaToon
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Đã Full
223.6M
4.7
Tên tác giả: Starry Sky

Bạch Sơ Hiểu bị hại, vô tình ngủ với Giang Thừa Dục và bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tha hương nơi nước ngoài. Bốn năm sau, cô đưa con trai IQ cao trở về nước một cách đường hoàng, nhưng không ngờ... con gái của Giang Thừa Dục muốn bắt cóc mình về làm mẹ??

Truyện này do Starry Sky cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 422 chương    /    (232120)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-02
 54.7k  7.4k
2
Chapter 2
2020-09-03
 43.6k  2.7k
3
Chapter 3
2020-09-04
 37.5k  1.8k
4
Chapter 4
2020-09-04
 38.9k  2.6k
5
Chapter 5
2020-09-04
 35.1k  1.3k
6
Chapter 6
2020-09-04
 36.7k  1.5k
7
Chapter 7
2020-09-04
 37.5k  1.7k
8
Chapter 8
2020-09-04
 34.1k  725
9
Chapter 9
2020-09-04
 34.8k  1k
10
Chapter 10
2020-09-04
 36.2k  2.5k
11
Chapter 11
2020-09-09
 35.7k  1.9k
12
Chapter 12
2020-09-10
 35.7k  1.6k
13
Chapter 13
2020-09-16
 33.2k  1.3k
14
Chapter 14
2020-09-17
 33.6k  793
15
Chapter 15
2020-09-17
 35.6k  790
16
Chapter 16
2020-09-17
 33.5k  900
17
Chapter 17
2020-09-17
 32.1k  596
18
Chapter 18
2020-09-17
 32.6k  1.2k
19
Chapter 19
2020-09-17
 31.4k  865
20
Chapter 20
2020-09-17
 32.4k  819
21
Chapter 21
2020-09-17
 29.6k  898
22
Chapter 22
2020-09-17
 31k  898
23
Chapter 23
2020-09-17
 30.8k  778
24
Chapter 24
2020-09-17
 32.8k  1.4k
25
Chapter 25
2020-09-23
 32.1k  1.3k
26
Chapter 26
2020-09-24
 32.8k  1.5k
27
Chapter 27
2020-09-30
 31.9k  868
28
Chapter 28
2020-10-01
 31.3k  949
29
Chapter 29
2020-10-07
 29.5k  1.1k
30
Chapter 30
2020-10-08
 28.8k  1.1k
31
Chapter 31
2020-10-14
 28.3k  720
32
Chapter 32
2020-10-15
 28.5k  752
33
Chapter 33
2020-10-21
 28.6k  812
34
Chapter 34
2020-10-22
 30.1k  1.1k
35
Chapter 35
2020-10-28
 28.4k  570
36
Chapter 36
2020-10-29
 28.8k  1.1k
37
Chapter 37
2020-11-04
 29.1k  1.4k
38
Chapter 38
2020-11-05
 28.1k  1k
39
Chapter 39
2020-11-11
 28.2k  476
40
Chapter 40
2020-11-12
 29.9k  1.1k
41
Chapter 41
2020-11-18
 29.3k  1.3k
42
Chapter 42
2020-11-19
 28.8k  1.7k
43
Chapter 43
2020-11-25
 29.6k  842
44
Chapter 44
2020-11-26
 27.6k  1.3k
45
Chapter 45
2020-11-28
 25.1k  502
46
Chapter 46
2020-11-28
 24.5k  658
47
Chapter 47
2020-11-28
 25.5k  1.4k
48
Chapter 48
2020-11-28
 23.9k  377
49
Chapter 49
2020-11-28
 24.6k  813
50
Chapter 50
2020-11-28
 24.8k  1k
51
Chapter 51
2020-11-28
 25.2k  568
52
Chapter 52
2020-11-28
 25.2k  564
53
Chapter 53
2020-11-28
 25.3k  773
54
Chapter 54
2020-11-28
 26.9k  1.1k
55
Chapter 55
2020-12-02
 26.3k  1k
56
Chapter 56
2020-12-03
 24.3k  734
57
Chapter 57
2020-12-09
 24.5k  699
58
Chapter 58
2020-12-10
 25.1k  578
59
Chapter 59
2020-12-15
 22.7k  635
60
Chapter 60
2020-12-15
 23.3k  505
61
Chapter 61
2020-12-15
 23.1k  820
62
Chapter 62
2020-12-15
 23.5k  663
63
Chapter 63
2020-12-15
 23.3k  445
64
Chapter 64
2020-12-15
 22.5k  449
65
Chapter 65
2020-12-15
 22.6k  654
66
Chapter 66
2020-12-15
 22.7k  526
67
Chapter 67
2020-12-15
 22.3k  365
68
Chapter 68
2020-12-15
 22.3k  621
69
Chapter 69
2020-12-16
 23.1k  752
70
Chapter 70
2020-12-17
 23.8k  947
71
Chapter 71
2020-12-23
 23.4k  603
72
Chapter 72
2020-12-24
 20.6k  1.2k
73
Chapter 73
2020-12-30
 21.9k  1k
74
Chapter 74
2020-12-31
 22.2k  1.2k
75
Chapter 75
2021-01-06
 21.8k  1.2k
76
Chapter 76
2021-01-13
 21.9k  661
77
Chapter 77
2021-01-14
 22.5k  1k
78
Chapter 78
2021-01-16
 20.2k  575
79
Chapter 79
2021-01-16
 20.6k  880
80
Chapter 80
2021-01-16
 20.5k  313
81
Chapter 81
2021-01-16
 21.4k  733
82
Chapter 82
2021-01-16
 21.4k  401
83
Chapter 83
2021-01-16
 22.4k  802
84
Chapter 84
2021-01-16
 21.5k  722
85
Chapter 85
2021-01-16
 20.7k  418
86
Chapter 86
2021-01-16
 21.4k  641
87
Chapter 87
2021-01-16
 23.1k  1.1k
88
Chapter 88
2021-01-20
 20.4k  678
89
Chapter 89
2021-01-21
 22.7k  1.3k
90
Chapter 90
2021-01-27
 21.4k  973
91
Chapter 91
2021-01-28
 21.5k  925
92
Chapter 92
2021-02-03
 23.3k  1.3k
93
Chapter 93
2021-02-04
 23.2k  824
94
Chapter 94
2021-02-06
 21.8k  604
95
Chapter 95
2021-02-06
 22.6k  811
96
Chapter 96
2021-02-06
 22.3k  666
97
Chapter 97
2021-02-06
 21.7k  539
98
Chapter 98
2021-02-06
 20.1k  631
99
Chapter 99
2021-02-06
 21.9k  735
100
Chapter 100
2021-02-06
 23.6k  936
101
Chapter 101
2021-02-06
 23.1k  894
102
Chapter 102
2021-02-06
 21.6k  1.2k
103
Chapter 103
2021-02-06
 24.3k  1.1k
104
Chapter 104
2021-02-10
 24.2k  1k
105
Chapter 105
2021-02-11
 23.3k  1.1k
106
Chapter 106
2021-02-17
 22k  808
107
Chapter 107
2021-02-18
 23.6k  1.4k
108
Chapter 108
2021-02-24
 21.8k  789
109
Chapter 109
2021-02-25
 22k  804
110
Chapter 110
2021-03-03
 21.8k  1k
111
Chapter 111
2021-03-04
 21.5k  1.3k
112
Chapter 112
2021-03-10
 21.5k  451
113
Chapter 113
2021-03-11
 21.6k  552
114
Chapter 114
2021-03-13
 19.5k  350
115
Chapter 115
2021-03-13
 20k  543
116
Chapter 116
2021-03-13
 20.1k  578
117
Chapter 117
2021-03-13
 17.5k  863
118
Chapter 118
2021-03-13
 22.4k  910
119
Chapter 119
2021-03-17
 21.1k  603
120
Chapter 120
2021-03-18
 22.6k  617
121
Chapter 121
2021-03-24
 20.9k  642
122
Chapter 122
2021-03-25
 21.2k  908
123
Chapter 123
2021-03-31
 20.4k  998
124
Chapter 124
2021-04-01
 20.6k  829
125
Chapter 125
2021-04-07
 19.7k  455
126
Chapter 126
2021-04-08
 19.9k  1.3k
127
Chapter 127
2021-04-14
 19.9k  636
128
Chapter 128
2021-04-15
 19.1k  582
129
Chapter 129
2021-04-21
 18.4k  832
130
Chapter 130
2021-04-22
 19k  595
131
Chapter 131
2021-04-28
 18.5k  505
132
Chapter 132
2021-04-29
 19.7k  749
133
Chapter 133
2021-05-05
 18.5k  436
134
Chapter 134
2021-05-06
 18.7k  636
135
Chapter 135
2021-05-12
 19.2k  746
136
Chapter 136
2021-05-13
 19.9k  741
137
Chapter 137
2021-05-19
 18.6k  923
138
Chapter 138
2021-05-20
 18.8k  529
139
Chapter 139
2021-05-26
 19.1k  544
140
Chapter 140
2021-05-27
 19.1k  591
141
Chapter 141
2021-06-02
 17.2k  462
142
Chapter 142
2021-06-03
 19.5k  1.1k
143
Chapter 143
2021-06-09
 17.7k  908
144
Chapter 144
2021-06-10
 17.6k  795
145
Chapter 145
2021-06-16
 18.5k  857
146
Chapter 146
2021-06-17
 18.3k  410
147
Chapter 147
2021-06-19
 18.1k  415
148
Chapter 148
2021-06-19
 20.3k  615
149
Chapter 149
2021-06-19
 18.1k  305
150
Chapter 150
2021-06-19
 18k  379
151
Chapter 151
2021-06-19
 17.7k  451
152
Chapter 152
2021-06-19
 17k  393
153
Chapter 153
2021-06-19
 17.7k  589
154
Chapter 154
2021-06-19
 17.8k  732
155
Chapter 155
2021-06-19
 18.7k  676
156
Chapter 156
2021-06-19
 18.7k  604
157
Chapter 157
2021-06-23
 16.5k  523
158
Chapter 158
2021-06-24
 17.3k  676
159
Chapter 159
2021-06-30
 16.7k  513
160
Chapter 160
2021-07-01
 18.3k  1.3k
161
Chapter 161
2021-07-07
 17.6k  913
162
Chapter 162
2021-07-08
 17.5k  1.3k
163
Chapter 163
2021-07-14
 16.6k  470
164
Chapter 164
2021-07-15
 17.3k  636
165
Chapter 165
2021-07-21
 17.1k  846
166
Chapter 166
2021-07-22
 17.8k  1k
167
Chapter 167
2021-07-25
 16k  770
168
Chapter 168
2021-07-25
 15.1k  916
169
Chapter 169
2021-07-25
 14.1k  217
170
Chapter 170
2021-07-25
 15.3k  827
171
Chapter 171
2021-07-25
 15.1k  479
172
Chapter 172
2021-07-25
 14.6k  303
173
Chapter 173
2021-07-25
 13.5k  184
174
Chapter 174
2021-07-25
 14.5k  544
175
Chapter 175
2021-07-25
 13.7k  236
176
Chapter 176
2021-07-25
 14.7k  456
177
Chapter 177
2021-07-28
 13.9k  532
178
Chapter 178
2021-07-29
 14.6k  821
179
Chapter 179
2021-08-04
 13.5k  666
180
Chapter 180
2021-08-05
 14.6k  621
181
Chapter 181
2021-08-11
 13.9k  605
182
Chapter 182
2021-08-12
 15k  682
183
Chapter 183
2021-08-18
 14.8k  682
184
Chapter 184
2021-08-19
 14k  558
185
Chapter 185
2021-08-21
 12.7k  425
186
Chapter 186
2021-08-21
 13.2k  284
187
Chapter 187
2021-08-21
 13k  327
188
Chapter 188
2021-08-21
 12.5k  354
189
Chapter 189
2021-08-21
 12.5k  192
190
Chapter 190
2021-08-21
 12.9k  194
191
Chapter 191
2021-08-21
 12.2k  230
192
Chapter 192
2021-08-21
 12.2k  168
193
Chapter 193
2021-08-21
 12.2k  115
194
Chapter 194
2021-08-21
 12.4k  671
195
Chapter 195
2021-08-25
 13k  568
196
Chapter 196
2021-08-26
 13.1k  487
197
Chapter 197
2021-09-01
 12.1k  321
198
Chapter 198
2021-09-02
 11.8k  431
199
Chapter 199
2021-09-03
 12.4k  512
200
Chapter 200
2021-09-04
 12.5k  397
201
Chapter 201
2021-09-05
 12.1k  491
202
Chapter 202
2021-09-08
 11.9k  414
203
Chapter 203
2021-09-10
 11.9k  606
204
Chapter 204
2021-09-15
 10.6k  386
205
Chapter 205
2021-09-17
 11.7k  572
206
Chapter 206
2021-09-22
 11.2k  429
207
Chapter 207
2021-09-24
 11.2k  592
208
Chapter 208
2021-09-29
 11.3k  366
209
Chapter 209
2021-10-01
 11.8k  516
210
Chapter 210
2021-10-06
 11.5k  607
211
Chapter 211
2021-10-08
 10.5k  439
212
Chapter 212
2021-10-10
 10.1k  358
213
Chapter 213
2021-10-10
 11k  298
214
Chapter 214
2021-10-10
 9.6k  109
215
Chapter 215
2021-10-10
 10.1k  289
216
Chapter 216
2021-10-10
 10k  95
217
Chapter 217
2021-10-10
 10.5k  388
218
Chapter 218
2021-10-10
 9.9k  300
219
Chapter 219
2021-10-10
 10.2k  904
220
Chapter 220
2021-10-10
 9.8k  264
221
Chapter 221
2021-10-10
 9.6k  536
222
Chapter 222
2021-10-13
 10.3k  336
223
Chapter 223
2021-10-15
 10.2k  437
224
Chapter 224
2021-10-20
 10.8k  597
225
Chapter 225
2021-10-22
 11k  1.2k
226
Chapter 226
2021-10-27
 9.6k  569
227
Chapter 227
2021-10-29
 9.9k  300
228
Chapter 228
2021-11-03
 9.6k  287
229
Chapter 229
2021-11-05
 9.8k  422
230
Chapter 230
2021-11-10
 9.8k  593
231
Chapter 231
2021-11-12
 9.6k  447
232
Chapter 232
2021-11-17
 9.8k  419
233
Chapter 233
2021-11-19
 9.2k  500
234
Chapter 234
2021-11-20
 8.7k  350
235
Chapter 235
2021-11-20
 9.2k  379
236
Chapter 236
2021-11-20
 9.6k  389
237
Chapter 237
2021-11-20
 9.3k  321
238
Chapter 238
2021-11-20
 9.1k  266
239
Chapter 239
2021-11-20
 8.7k  297
240
Chapter 240
2021-11-20
 8.7k  170
241
Chapter 241
2021-11-20
 8.9k  280
242
Chapter 242
2021-11-20
 8.6k  618
243
Chapter 243
2021-11-20
 9.1k  300
244
Chapter 244
2021-11-24
 9k  335
245
Chapter 245
2021-11-26
 8.5k  327
246
Chapter 246
2021-12-01
 8.6k  288
247
Chapter 247
2021-12-03
 8.4k  525
248
Chapter 248
2021-12-08
 8.9k  481
249
Chapter 249
2021-12-10
 8.7k  310
250
Chapter 250
2021-12-15
 9.1k  480
251
Chapter 251
2021-12-17
 9.1k  522
252
Chapter 252
2021-12-22
 9.2k  698
253
Chapter 253
2021-12-24
 8.7k  358
254
Chapter 254
2021-12-27
 7.9k  222
255
Chapter 255
2021-12-27
 7.8k  298
256
Chapter 256
2021-12-27
 7.7k  242
257
Chapter 257
2021-12-27
 8.1k  280
258
Chapter 258
2021-12-27
 7.5k  259
259
Chapter 259
2021-12-27
 7.7k  490
260
Chapter 260
2021-12-27
 7.6k  297
261
Chapter 261
2021-12-27
 7.7k  214
262
Chapter 262
2021-12-27
 7.9k  281
263
Chapter 263
2021-12-27
 8.7k  641
264
Chapter 264
2021-12-29
 8.1k  585
265
Chapter 265
2021-12-31
 7.9k  621
266
Chapter 266
2022-01-05
 7.9k  298
267
Chapter 267
2022-01-07
 8.6k  335
268
Chapter 268
2022-01-12
 8.8k  659
269
Chapter 269
2022-01-14
 8.6k  381
270
Chapter 270
2022-01-19
 8.5k  437
271
Chapter 271
2022-01-21
 8.3k  574
272
Chapter 272
2022-01-26
 8.5k  452
273
Chapter 273
2022-01-28
 8.4k  491
274
Chapter 274
2022-02-02
 7.9k  337
275
Chapter 275
2022-02-04
 8.1k  420
276
Chapter 276
2022-02-09
 7.8k  415
277
Chapter 277
2022-02-11
 8.4k  514
278
Chapter 278
2022-02-16
 8.2k  483
279
Chapter 279
2022-02-18
 7.8k  515
280
Chapter 280
2022-02-19
 7k  145
281
Chapter 281
2022-02-19
 6.7k  61
282
Chapter 282
2022-02-19
 7k  103
283
Chapter 283
2022-02-19
 6.6k  118
284
Chapter 284
2022-02-19
 6.7k  80
285
Chapter 285
2022-02-19
 6.9k  66
286
Chapter 286
2022-02-19
 7k  149
287
Chapter 287
2022-02-19
 7k  147
288
Chapter 288
2022-02-19
 7.1k  105
289
Chapter 289
2022-02-19
 8.4k  511
290
Chapter 290
2022-02-23
 7.8k  591
291
Chapter 291
2022-02-25
 9.4k  650
292
Chapter 292
2022-03-02
 8.6k  631
293
Chapter 293
2022-03-04
 7.9k  437
294
Chapter 294
2022-03-09
 7.7k  559
295
Chapter 295
2022-03-11
 7.7k  367
296
Chapter 296
2022-03-16
 7.7k  433
297
Chapter 297
2022-03-18
 8k  640
298
Chapter 298
2022-03-23
 7.4k  242
299
Chapter 299
2022-03-25
 6.9k  288
300
Chapter 300
2022-03-26
 6.2k  165
301
Chapter 301
2022-03-26
 6.4k  183
302
Chapter 302
2022-03-26
 6.8k  154
303
Chapter 303
2022-03-26
 7.4k  314
304
Chapter 304
2022-03-26
 6.6k  134
305
Chapter 305
2022-03-26
 6.6k  359
306
Chapter 306
2022-03-26
 6.3k  164
307
Chapter 307
2022-03-26
 6.5k  180
308
Chapter 308
2022-03-26
 6.6k  156
309
Chapter 309
2022-03-26
 7k  291
310
Chapter 310
2022-03-30
 7.1k  437
311
Chapter 311
2022-04-01
 7.6k  497
312
Chapter 312
2022-04-06
 6.9k  479
313
Chapter 313
2022-04-08
 6.7k  326
314
Chapter 314
2022-04-13
 6.5k  271
315
Chapter 315
2022-04-15
 7.1k  443
316
Chapter 316
2022-04-20
 6.4k  220
317
Chapter 317
2022-04-22
 6.8k  334
318
Chapter 318
2022-04-27
 6.8k  342
319
Chapter 319
2022-04-29
 6.7k  300
320
Chapter 320
2022-05-04
 6.8k  352
321
Chapter 321
2022-05-06
 6.8k  286
322
Chapter 322
2022-05-11
 6.3k  233
323
Chapter 323
2022-05-13
 6.2k  336
324
Chapter 324
2022-05-14
 5.9k  200
325
Chapter 325
2022-05-14
 5.9k  149
326
Chapter 326
2022-05-14
 5.9k  207
327
Chapter 327
2022-05-14
 6.1k  134
328
Chapter 328
2022-05-14
 6.1k  161
329
Chapter 329
2022-05-14
 5.8k  156
330
Chapter 330
2022-05-14
 6k  303
331
Chapter 331
2022-05-14
 5.9k  254
332
Chapter 332
2022-05-14
 5.6k  145
333
Chapter 333
2022-05-14
 6.4k  318
334
Chapter 334
2022-05-18
 6k  327
335
Chapter 335
2022-05-20
 6k  242
336
Chapter 336
2022-05-25
 5.7k  233
337
Chapter 337
2022-05-27
 5.6k  251
338
Chapter 338
2022-06-01
 5.3k  261
339
Chapter 339
2022-06-03
 5.6k  261
340
Chapter 340
2022-06-08
 5.4k  215
341
Chapter 341
2022-06-10
 5.2k  282
342
Chapter 342
2022-06-11
 4.7k  149
343
Chapter 343
2022-06-11
 4.9k  120
344
Chapter 344
2022-06-11
 4.7k  92
345
Chapter 345
2022-06-11
 4.5k  134
346
Chapter 346
2022-06-11
 4.3k  161
347
Chapter 347
2022-06-11
 4.4k  172
348
Chapter 348
2022-06-11
 4.7k  209
349
Chapter 349
2022-06-11
 4.8k  124
350
Chapter 350
2022-06-11
 4.6k  85
351
Chapter 351
2022-06-11
 5.1k  226
352
Chapter 352
2022-06-15
 4.8k  471
353
Chapter 353
2022-06-17
 4.9k  218
354
Chapter 354
2022-06-22
 4.8k  211
355
Chapter 355
2022-06-24
 4.8k  284
356
Chapter 356
2022-06-29
 4.6k  175
357
Chapter 357
2022-07-01
 4.8k  195
358
Chapter 358
2022-07-06
 4.6k  359
359
Chapter 359
2022-07-08
 4.6k  286
360
Chapter 360
2022-07-13
 4.2k  185
361
Chapter 361
2022-07-15
 4.5k  286
362
Chapter 362
2022-07-16
 4.1k  216
363
Chapter 363
2022-07-16
 3.7k  135
364
Chapter 364
2022-07-16
 3.5k  127
365
Chapter 365
2022-07-16
 3.4k  180
366
Chapter 366
2022-07-16
 3.7k  108
367
Chapter 367
2022-07-16
 3.5k  119
368
Chapter 368
2022-07-16
 3.6k  115
369
Chapter 369
2022-07-16
 3.5k  96
370
Chapter 370
2022-07-16
 3.5k  103
371
Chapter 371
2022-07-16
 4.1k  170
372
Chapter 372
2022-07-20
 4k  152
373
Chapter 373
2022-07-22
 4.4k  273
374
Chapter 374
2022-07-27
 4k  166
375
Chapter 375
2022-07-29
 4k  192
376
Chapter 376
2022-08-03
 3.9k  148
377
Chapter 377
2022-08-05
 4.4k  251
378
Chapter 378
2022-08-10
 3.7k  223
379
Chapter 379
2022-08-12
 3.6k  121
380
Chapter 380
2022-08-13
 3.5k  143
381
Chapter 381
2022-08-13
 3.3k  60
382
Chapter 382
2022-08-13
 3.3k  85
383
Chapter 383
2022-08-13
 3.3k  29
384
Chapter 384
2022-08-13
 3.3k  63
385
Chapter 385
2022-08-13
 3.4k  66
386
Chapter 386
2022-08-13
 3.3k  49
387
Chapter 387
2022-08-13
 3.3k  65
388
Chapter 388
2022-08-13
 3.4k  66
389
Chapter 389
2022-08-13
 3.8k  181
390
Chapter 390
2022-08-17
 3.7k  182
391
Chapter 391
2022-08-19
 4.2k  193
392
Chapter 392
2022-08-24
 3.9k  142
393
Chapter 393
2022-08-26
 4.5k  188
394
Chapter 394
2022-08-31
 4.1k  183
395
Chapter 395
2022-09-02
 4.6k  407
396
Chapter 396
2022-10-02
 4k  245
397
Chapter 397
2022-10-16
 3.7k  144
398
Chapter 398
2022-10-23
 3.5k  171
399
Chapter 399
2022-10-30
 3.8k  270
400
Chapter 400
2022-11-13
 3.7k  194
401
Chapter 401
2022-11-27
 3.3k  181
402
Chapter 402
2022-12-11
 3.4k  256
403
Chapter 403
2023-01-08
 2.9k  171
404
Chapter 404
2023-01-15
 2.9k  141
405
Chapter 405
2023-01-22
 3.2k  176
406
Chapter 406
2023-01-29
 3.1k  197
407
Chapter 407
2023-02-12
 3.1k  167
408
Chapter 408
2023-03-01
 2.6k  95
409
Chapter 409
2023-03-15
 2.5k  127
410
Chapter 410
2023-03-29
 2.4k  154
411
Chapter 411
2023-04-05
 2.8k  246
412
Chapter 412
2023-04-26
 2.4k  176
413
Chapter 413
2023-05-10
 2.3k  121
414
Chapter 414
2023-05-24
 2.2k  110
415
Chapter 415
2023-05-31
 2.5k  247
416
Chapter 416
2023-06-14
 2.3k  173
417
Chapter 417
2023-06-21
 2.5k  240
418
Chapter 418
2023-07-12
 2.1k  157
419
Chapter 419
2023-07-19
 2.1k  150
420
Chapter 420
2023-07-26
 2.2k  231
421
Chapter 421
2023-08-02
 2.3k  188
422
Chapter 422
2023-08-09
 3.6k  887
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Hài Hước/Ngọt sủng/Trùng sinh/Dị tộc/Trung thành/Thú cưng
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Đã Full/Bảo bảo/Truy thê/Oan gia/Có em bé/419
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook