MangaToon
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Đã Full
222.3M
4.7
Tên tác giả: Starry Sky

Bạch Sơ Hiểu bị hại, vô tình ngủ với Giang Thừa Dục và bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tha hương nơi nước ngoài. Bốn năm sau, cô đưa con trai IQ cao trở về nước một cách đường hoàng, nhưng không ngờ... con gái của Giang Thừa Dục muốn bắt cóc mình về làm mẹ??

Truyện này do Starry Sky cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 422 chương    /    (229927)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-02
 54.1k  7.3k
2
Chapter 2
2020-09-03
 43.2k  2.7k
3
Chapter 3
2020-09-04
 37.1k  1.8k
4
Chapter 4
2020-09-04
 38.5k  2.6k
5
Chapter 5
2020-09-04
 34.8k  1.3k
6
Chapter 6
2020-09-04
 36.3k  1.5k
7
Chapter 7
2020-09-04
 37.2k  1.7k
8
Chapter 8
2020-09-04
 33.7k  714
9
Chapter 9
2020-09-04
 34.5k  1k
10
Chapter 10
2020-09-04
 35.9k  2.5k
11
Chapter 11
2020-09-09
 35.4k  1.8k
12
Chapter 12
2020-09-10
 35.5k  1.6k
13
Chapter 13
2020-09-16
 33k  1.3k
14
Chapter 14
2020-09-17
 33.4k  781
15
Chapter 15
2020-09-17
 35.4k  778
16
Chapter 16
2020-09-17
 33.3k  892
17
Chapter 17
2020-09-17
 31.9k  582
18
Chapter 18
2020-09-17
 32.4k  1.2k
19
Chapter 19
2020-09-17
 31.3k  865
20
Chapter 20
2020-09-17
 32.2k  810
21
Chapter 21
2020-09-17
 29.5k  889
22
Chapter 22
2020-09-17
 30.8k  890
23
Chapter 23
2020-09-17
 30.6k  765
24
Chapter 24
2020-09-17
 32.6k  1.3k
25
Chapter 25
2020-09-23
 32k  1.3k
26
Chapter 26
2020-09-24
 32.6k  1.5k
27
Chapter 27
2020-09-30
 31.7k  855
28
Chapter 28
2020-10-01
 31.2k  950
29
Chapter 29
2020-10-07
 29.4k  1.1k
30
Chapter 30
2020-10-08
 28.7k  1.1k
31
Chapter 31
2020-10-14
 28.1k  709
32
Chapter 32
2020-10-15
 28.4k  740
33
Chapter 33
2020-10-21
 28.4k  795
34
Chapter 34
2020-10-22
 30k  1.1k
35
Chapter 35
2020-10-28
 28.3k  567
36
Chapter 36
2020-10-29
 28.7k  1.1k
37
Chapter 37
2020-11-04
 29k  1.4k
38
Chapter 38
2020-11-05
 28k  997
39
Chapter 39
2020-11-11
 28.1k  473
40
Chapter 40
2020-11-12
 29.8k  1.1k
41
Chapter 41
2020-11-18
 29.2k  1.3k
42
Chapter 42
2020-11-19
 28.7k  1.7k
43
Chapter 43
2020-11-25
 29.5k  834
44
Chapter 44
2020-11-26
 27.5k  1.3k
45
Chapter 45
2020-11-28
 25k  500
46
Chapter 46
2020-11-28
 24.4k  654
47
Chapter 47
2020-11-28
 25.4k  1.4k
48
Chapter 48
2020-11-28
 23.8k  372
49
Chapter 49
2020-11-28
 24.5k  807
50
Chapter 50
2020-11-28
 24.7k  1k
51
Chapter 51
2020-11-28
 25.1k  568
52
Chapter 52
2020-11-28
 25.1k  560
53
Chapter 53
2020-11-28
 25.2k  765
54
Chapter 54
2020-11-28
 26.8k  1k
55
Chapter 55
2020-12-02
 26.2k  1k
56
Chapter 56
2020-12-03
 24.3k  729
57
Chapter 57
2020-12-09
 24.4k  696
58
Chapter 58
2020-12-10
 25k  577
59
Chapter 59
2020-12-15
 22.7k  632
60
Chapter 60
2020-12-15
 23.2k  501
61
Chapter 61
2020-12-15
 23k  813
62
Chapter 62
2020-12-15
 23.4k  661
63
Chapter 63
2020-12-15
 23.3k  443
64
Chapter 64
2020-12-15
 22.4k  445
65
Chapter 65
2020-12-15
 22.5k  647
66
Chapter 66
2020-12-15
 22.7k  523
67
Chapter 67
2020-12-15
 22.3k  361
68
Chapter 68
2020-12-15
 22.2k  616
69
Chapter 69
2020-12-16
 23.1k  750
70
Chapter 70
2020-12-17
 23.8k  943
71
Chapter 71
2020-12-23
 23.3k  596
72
Chapter 72
2020-12-24
 20.5k  1.2k
73
Chapter 73
2020-12-30
 21.9k  1k
74
Chapter 74
2020-12-31
 22.1k  1.2k
75
Chapter 75
2021-01-06
 21.8k  1.2k
76
Chapter 76
2021-01-13
 21.9k  656
77
Chapter 77
2021-01-14
 22.4k  1k
78
Chapter 78
2021-01-16
 20.1k  568
79
Chapter 79
2021-01-16
 20.6k  880
80
Chapter 80
2021-01-16
 20.4k  306
81
Chapter 81
2021-01-16
 21.3k  732
82
Chapter 82
2021-01-16
 21.3k  396
83
Chapter 83
2021-01-16
 22.4k  795
84
Chapter 84
2021-01-16
 21.4k  718
85
Chapter 85
2021-01-16
 20.6k  415
86
Chapter 86
2021-01-16
 21.3k  640
87
Chapter 87
2021-01-16
 23k  1.1k
88
Chapter 88
2021-01-20
 20.3k  670
89
Chapter 89
2021-01-21
 22.6k  1.3k
90
Chapter 90
2021-01-27
 21.3k  968
91
Chapter 91
2021-01-28
 21.4k  922
92
Chapter 92
2021-02-03
 23.2k  1.3k
93
Chapter 93
2021-02-04
 23.1k  819
94
Chapter 94
2021-02-06
 21.7k  599
95
Chapter 95
2021-02-06
 22.5k  809
96
Chapter 96
2021-02-06
 22.2k  663
97
Chapter 97
2021-02-06
 21.7k  533
98
Chapter 98
2021-02-06
 20k  630
99
Chapter 99
2021-02-06
 21.9k  728
100
Chapter 100
2021-02-06
 23.5k  932
101
Chapter 101
2021-02-06
 23k  890
102
Chapter 102
2021-02-06
 21.6k  1.2k
103
Chapter 103
2021-02-06
 24.3k  1.1k
104
Chapter 104
2021-02-10
 24.1k  1k
105
Chapter 105
2021-02-11
 23.2k  1k
106
Chapter 106
2021-02-17
 21.9k  807
107
Chapter 107
2021-02-18
 23.5k  1.4k
108
Chapter 108
2021-02-24
 21.7k  785
109
Chapter 109
2021-02-25
 21.9k  802
110
Chapter 110
2021-03-03
 21.8k  1k
111
Chapter 111
2021-03-04
 21.4k  1.3k
112
Chapter 112
2021-03-10
 21.4k  449
113
Chapter 113
2021-03-11
 21.5k  550
114
Chapter 114
2021-03-13
 19.4k  346
115
Chapter 115
2021-03-13
 19.9k  541
116
Chapter 116
2021-03-13
 20k  574
117
Chapter 117
2021-03-13
 17.4k  851
118
Chapter 118
2021-03-13
 22.4k  905
119
Chapter 119
2021-03-17
 21k  599
120
Chapter 120
2021-03-18
 22.6k  619
121
Chapter 121
2021-03-24
 20.8k  602
122
Chapter 122
2021-03-25
 21.1k  900
123
Chapter 123
2021-03-31
 20.4k  998
124
Chapter 124
2021-04-01
 20.5k  825
125
Chapter 125
2021-04-07
 19.7k  452
126
Chapter 126
2021-04-08
 19.8k  1.3k
127
Chapter 127
2021-04-14
 19.8k  636
128
Chapter 128
2021-04-15
 19.1k  580
129
Chapter 129
2021-04-21
 18.3k  827
130
Chapter 130
2021-04-22
 18.9k  591
131
Chapter 131
2021-04-28
 18.4k  501
132
Chapter 132
2021-04-29
 19.6k  745
133
Chapter 133
2021-05-05
 18.4k  435
134
Chapter 134
2021-05-06
 18.6k  630
135
Chapter 135
2021-05-12
 19.2k  745
136
Chapter 136
2021-05-13
 19.9k  738
137
Chapter 137
2021-05-19
 18.6k  917
138
Chapter 138
2021-05-20
 18.7k  524
139
Chapter 139
2021-05-26
 19k  538
140
Chapter 140
2021-05-27
 19k  589
141
Chapter 141
2021-06-02
 17.1k  458
142
Chapter 142
2021-06-03
 19.4k  1.1k
143
Chapter 143
2021-06-09
 17.7k  904
144
Chapter 144
2021-06-10
 17.6k  792
145
Chapter 145
2021-06-16
 18.5k  856
146
Chapter 146
2021-06-17
 18.2k  409
147
Chapter 147
2021-06-19
 18.1k  412
148
Chapter 148
2021-06-19
 20.2k  614
149
Chapter 149
2021-06-19
 18k  301
150
Chapter 150
2021-06-19
 17.9k  374
151
Chapter 151
2021-06-19
 17.7k  448
152
Chapter 152
2021-06-19
 17k  390
153
Chapter 153
2021-06-19
 17.6k  586
154
Chapter 154
2021-06-19
 17.8k  727
155
Chapter 155
2021-06-19
 18.6k  668
156
Chapter 156
2021-06-19
 18.6k  600
157
Chapter 157
2021-06-23
 16.4k  516
158
Chapter 158
2021-06-24
 17.2k  674
159
Chapter 159
2021-06-30
 16.6k  513
160
Chapter 160
2021-07-01
 18.2k  1.3k
161
Chapter 161
2021-07-07
 17.5k  912
162
Chapter 162
2021-07-08
 17.5k  1.3k
163
Chapter 163
2021-07-14
 16.5k  470
164
Chapter 164
2021-07-15
 17.2k  637
165
Chapter 165
2021-07-21
 17k  843
166
Chapter 166
2021-07-22
 17.8k  1k
167
Chapter 167
2021-07-25
 15.9k  767
168
Chapter 168
2021-07-25
 15.1k  912
169
Chapter 169
2021-07-25
 14.1k  215
170
Chapter 170
2021-07-25
 15.2k  824
171
Chapter 171
2021-07-25
 15k  474
172
Chapter 172
2021-07-25
 14.5k  300
173
Chapter 173
2021-07-25
 13.5k  183
174
Chapter 174
2021-07-25
 14.5k  533
175
Chapter 175
2021-07-25
 13.6k  237
176
Chapter 176
2021-07-25
 14.6k  455
177
Chapter 177
2021-07-28
 13.9k  529
178
Chapter 178
2021-07-29
 14.5k  814
179
Chapter 179
2021-08-04
 13.5k  662
180
Chapter 180
2021-08-05
 14.6k  621
181
Chapter 181
2021-08-11
 13.9k  602
182
Chapter 182
2021-08-12
 14.9k  676
183
Chapter 183
2021-08-18
 14.7k  680
184
Chapter 184
2021-08-19
 13.9k  556
185
Chapter 185
2021-08-21
 12.7k  421
186
Chapter 186
2021-08-21
 13.2k  281
187
Chapter 187
2021-08-21
 13k  327
188
Chapter 188
2021-08-21
 12.4k  353
189
Chapter 189
2021-08-21
 12.5k  191
190
Chapter 190
2021-08-21
 12.8k  193
191
Chapter 191
2021-08-21
 12.1k  228
192
Chapter 192
2021-08-21
 12.1k  163
193
Chapter 193
2021-08-21
 12.2k  113
194
Chapter 194
2021-08-21
 12.4k  669
195
Chapter 195
2021-08-25
 13k  562
196
Chapter 196
2021-08-26
 13k  484
197
Chapter 197
2021-09-01
 12k  319
198
Chapter 198
2021-09-02
 11.7k  428
199
Chapter 199
2021-09-03
 12.3k  510
200
Chapter 200
2021-09-04
 12.4k  397
201
Chapter 201
2021-09-05
 12.1k  488
202
Chapter 202
2021-09-08
 11.8k  413
203
Chapter 203
2021-09-10
 11.9k  606
204
Chapter 204
2021-09-15
 10.6k  383
205
Chapter 205
2021-09-17
 11.6k  569
206
Chapter 206
2021-09-22
 11.1k  423
207
Chapter 207
2021-09-24
 11.1k  588
208
Chapter 208
2021-09-29
 11.3k  365
209
Chapter 209
2021-10-01
 11.7k  510
210
Chapter 210
2021-10-06
 11.4k  602
211
Chapter 211
2021-10-08
 10.4k  435
212
Chapter 212
2021-10-10
 10.1k  356
213
Chapter 213
2021-10-10
 10.9k  296
214
Chapter 214
2021-10-10
 9.6k  107
215
Chapter 215
2021-10-10
 10k  286
216
Chapter 216
2021-10-10
 10k  93
217
Chapter 217
2021-10-10
 10.5k  370
218
Chapter 218
2021-10-10
 9.9k  291
219
Chapter 219
2021-10-10
 10.1k  892
220
Chapter 220
2021-10-10
 9.7k  261
221
Chapter 221
2021-10-10
 9.6k  525
222
Chapter 222
2021-10-13
 10.2k  334
223
Chapter 223
2021-10-15
 10.1k  434
224
Chapter 224
2021-10-20
 10.7k  594
225
Chapter 225
2021-10-22
 10.9k  1.2k
226
Chapter 226
2021-10-27
 9.6k  565
227
Chapter 227
2021-10-29
 9.8k  298
228
Chapter 228
2021-11-03
 9.6k  283
229
Chapter 229
2021-11-05
 9.8k  422
230
Chapter 230
2021-11-10
 9.7k  587
231
Chapter 231
2021-11-12
 9.5k  442
232
Chapter 232
2021-11-17
 9.8k  411
233
Chapter 233
2021-11-19
 9.1k  494
234
Chapter 234
2021-11-20
 8.7k  350
235
Chapter 235
2021-11-20
 9.2k  376
236
Chapter 236
2021-11-20
 9.6k  384
237
Chapter 237
2021-11-20
 9.3k  316
238
Chapter 238
2021-11-20
 9.1k  264
239
Chapter 239
2021-11-20
 8.6k  293
240
Chapter 240
2021-11-20
 8.7k  166
241
Chapter 241
2021-11-20
 8.8k  275
242
Chapter 242
2021-11-20
 8.6k  610
243
Chapter 243
2021-11-20
 9k  295
244
Chapter 244
2021-11-24
 8.9k  334
245
Chapter 245
2021-11-26
 8.5k  325
246
Chapter 246
2021-12-01
 8.6k  285
247
Chapter 247
2021-12-03
 8.3k  520
248
Chapter 248
2021-12-08
 8.8k  476
249
Chapter 249
2021-12-10
 8.7k  309
250
Chapter 250
2021-12-15
 9.1k  478
251
Chapter 251
2021-12-17
 9k  520
252
Chapter 252
2021-12-22
 9.2k  696
253
Chapter 253
2021-12-24
 8.7k  356
254
Chapter 254
2021-12-27
 7.8k  219
255
Chapter 255
2021-12-27
 7.8k  293
256
Chapter 256
2021-12-27
 7.7k  239
257
Chapter 257
2021-12-27
 8.1k  278
258
Chapter 258
2021-12-27
 7.4k  260
259
Chapter 259
2021-12-27
 7.7k  488
260
Chapter 260
2021-12-27
 7.6k  289
261
Chapter 261
2021-12-27
 7.7k  211
262
Chapter 262
2021-12-27
 7.8k  277
263
Chapter 263
2021-12-27
 8.6k  638
264
Chapter 264
2021-12-29
 8.1k  580
265
Chapter 265
2021-12-31
 7.9k  617
266
Chapter 266
2022-01-05
 7.9k  292
267
Chapter 267
2022-01-07
 8.5k  333
268
Chapter 268
2022-01-12
 8.8k  651
269
Chapter 269
2022-01-14
 8.5k  376
270
Chapter 270
2022-01-19
 8.4k  434
271
Chapter 271
2022-01-21
 8.3k  571
272
Chapter 272
2022-01-26
 8.4k  451
273
Chapter 273
2022-01-28
 8.3k  487
274
Chapter 274
2022-02-02
 7.8k  333
275
Chapter 275
2022-02-04
 8k  416
276
Chapter 276
2022-02-09
 7.8k  409
277
Chapter 277
2022-02-11
 8.4k  510
278
Chapter 278
2022-02-16
 8.2k  482
279
Chapter 279
2022-02-18
 7.8k  510
280
Chapter 280
2022-02-19
 6.9k  140
281
Chapter 281
2022-02-19
 6.7k  58
282
Chapter 282
2022-02-19
 7k  101
283
Chapter 283
2022-02-19
 6.6k  116
284
Chapter 284
2022-02-19
 6.7k  79
285
Chapter 285
2022-02-19
 6.9k  65
286
Chapter 286
2022-02-19
 6.9k  146
287
Chapter 287
2022-02-19
 7k  144
288
Chapter 288
2022-02-19
 7.1k  103
289
Chapter 289
2022-02-19
 8.4k  500
290
Chapter 290
2022-02-23
 7.7k  589
291
Chapter 291
2022-02-25
 9.3k  642
292
Chapter 292
2022-03-02
 8.5k  626
293
Chapter 293
2022-03-04
 7.9k  435
294
Chapter 294
2022-03-09
 7.7k  555
295
Chapter 295
2022-03-11
 7.6k  365
296
Chapter 296
2022-03-16
 7.6k  427
297
Chapter 297
2022-03-18
 8k  637
298
Chapter 298
2022-03-23
 7.4k  238
299
Chapter 299
2022-03-25
 6.9k  286
300
Chapter 300
2022-03-26
 6.2k  155
301
Chapter 301
2022-03-26
 6.3k  182
302
Chapter 302
2022-03-26
 6.8k  150
303
Chapter 303
2022-03-26
 7.4k  307
304
Chapter 304
2022-03-26
 6.6k  133
305
Chapter 305
2022-03-26
 6.5k  351
306
Chapter 306
2022-03-26
 6.2k  157
307
Chapter 307
2022-03-26
 6.4k  175
308
Chapter 308
2022-03-26
 6.5k  145
309
Chapter 309
2022-03-26
 7k  292
310
Chapter 310
2022-03-30
 7.1k  435
311
Chapter 311
2022-04-01
 7.6k  495
312
Chapter 312
2022-04-06
 6.8k  472
313
Chapter 313
2022-04-08
 6.7k  322
314
Chapter 314
2022-04-13
 6.4k  267
315
Chapter 315
2022-04-15
 7.1k  437
316
Chapter 316
2022-04-20
 6.4k  219
317
Chapter 317
2022-04-22
 6.8k  327
318
Chapter 318
2022-04-27
 6.7k  334
319
Chapter 319
2022-04-29
 6.6k  299
320
Chapter 320
2022-05-04
 6.7k  348
321
Chapter 321
2022-05-06
 6.8k  284
322
Chapter 322
2022-05-11
 6.3k  234
323
Chapter 323
2022-05-13
 6.1k  327
324
Chapter 324
2022-05-14
 5.8k  191
325
Chapter 325
2022-05-14
 5.9k  149
326
Chapter 326
2022-05-14
 5.9k  203
327
Chapter 327
2022-05-14
 6.1k  130
328
Chapter 328
2022-05-14
 6.1k  158
329
Chapter 329
2022-05-14
 5.8k  149
330
Chapter 330
2022-05-14
 6k  293
331
Chapter 331
2022-05-14
 5.9k  245
332
Chapter 332
2022-05-14
 5.5k  138
333
Chapter 333
2022-05-14
 6.4k  315
334
Chapter 334
2022-05-18
 6k  317
335
Chapter 335
2022-05-20
 6k  238
336
Chapter 336
2022-05-25
 5.7k  228
337
Chapter 337
2022-05-27
 5.5k  244
338
Chapter 338
2022-06-01
 5.3k  259
339
Chapter 339
2022-06-03
 5.6k  261
340
Chapter 340
2022-06-08
 5.3k  211
341
Chapter 341
2022-06-10
 5.2k  280
342
Chapter 342
2022-06-11
 4.7k  142
343
Chapter 343
2022-06-11
 4.8k  118
344
Chapter 344
2022-06-11
 4.6k  88
345
Chapter 345
2022-06-11
 4.5k  130
346
Chapter 346
2022-06-11
 4.3k  152
347
Chapter 347
2022-06-11
 4.3k  169
348
Chapter 348
2022-06-11
 4.7k  205
349
Chapter 349
2022-06-11
 4.8k  122
350
Chapter 350
2022-06-11
 4.5k  81
351
Chapter 351
2022-06-11
 5.1k  219
352
Chapter 352
2022-06-15
 4.8k  466
353
Chapter 353
2022-06-17
 4.9k  211
354
Chapter 354
2022-06-22
 4.8k  209
355
Chapter 355
2022-06-24
 4.8k  280
356
Chapter 356
2022-06-29
 4.6k  175
357
Chapter 357
2022-07-01
 4.7k  194
358
Chapter 358
2022-07-06
 4.6k  357
359
Chapter 359
2022-07-08
 4.6k  283
360
Chapter 360
2022-07-13
 4.2k  182
361
Chapter 361
2022-07-15
 4.4k  282
362
Chapter 362
2022-07-16
 4k  215
363
Chapter 363
2022-07-16
 3.7k  131
364
Chapter 364
2022-07-16
 3.5k  119
365
Chapter 365
2022-07-16
 3.4k  172
366
Chapter 366
2022-07-16
 3.7k  100
367
Chapter 367
2022-07-16
 3.5k  118
368
Chapter 368
2022-07-16
 3.6k  111
369
Chapter 369
2022-07-16
 3.5k  85
370
Chapter 370
2022-07-16
 3.5k  100
371
Chapter 371
2022-07-16
 4k  168
372
Chapter 372
2022-07-20
 3.9k  144
373
Chapter 373
2022-07-22
 4.3k  269
374
Chapter 374
2022-07-27
 4k  163
375
Chapter 375
2022-07-29
 3.9k  189
376
Chapter 376
2022-08-03
 3.9k  145
377
Chapter 377
2022-08-05
 4.4k  249
378
Chapter 378
2022-08-10
 3.7k  222
379
Chapter 379
2022-08-12
 3.6k  120
380
Chapter 380
2022-08-13
 3.5k  135
381
Chapter 381
2022-08-13
 3.2k  58
382
Chapter 382
2022-08-13
 3.3k  84
383
Chapter 383
2022-08-13
 3.3k  29
384
Chapter 384
2022-08-13
 3.3k  60
385
Chapter 385
2022-08-13
 3.4k  65
386
Chapter 386
2022-08-13
 3.2k  47
387
Chapter 387
2022-08-13
 3.3k  62
388
Chapter 388
2022-08-13
 3.4k  65
389
Chapter 389
2022-08-13
 3.8k  178
390
Chapter 390
2022-08-17
 3.7k  181
391
Chapter 391
2022-08-19
 4.2k  191
392
Chapter 392
2022-08-24
 3.9k  139
393
Chapter 393
2022-08-26
 4.4k  185
394
Chapter 394
2022-08-31
 4.1k  180
395
Chapter 395
2022-09-02
 4.6k  406
396
Chapter 396
2022-10-02
 3.9k  240
397
Chapter 397
2022-10-16
 3.6k  142
398
Chapter 398
2022-10-23
 3.5k  167
399
Chapter 399
2022-10-30
 3.7k  266
400
Chapter 400
2022-11-13
 3.7k  192
401
Chapter 401
2022-11-27
 3.3k  181
402
Chapter 402
2022-12-11
 3.3k  253
403
Chapter 403
2023-01-08
 2.9k  167
404
Chapter 404
2023-01-15
 2.9k  139
405
Chapter 405
2023-01-22
 3.1k  172
406
Chapter 406
2023-01-29
 3.1k  193
407
Chapter 407
2023-02-12
 3.1k  166
408
Chapter 408
2023-03-01
 2.6k  95
409
Chapter 409
2023-03-15
 2.5k  124
410
Chapter 410
2023-03-29
 2.4k  152
411
Chapter 411
2023-04-05
 2.7k  242
412
Chapter 412
2023-04-26
 2.4k  175
413
Chapter 413
2023-05-10
 2.3k  119
414
Chapter 414
2023-05-24
 2.2k  113
415
Chapter 415
2023-05-31
 2.4k  239
416
Chapter 416
2023-06-14
 2.3k  170
417
Chapter 417
2023-06-21
 2.4k  235
418
Chapter 418
2023-07-12
 2.1k  152
419
Chapter 419
2023-07-19
 2k  149
420
Chapter 420
2023-07-26
 2.1k  231
421
Chapter 421
2023-08-02
 2.2k  182
422
Chapter 422
2023-08-09
 3.4k  822
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Hài Hước/Ngọt sủng/Trùng sinh/Dị tộc/Trung thành/Thú cưng
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Đã Full/Bảo bảo/Truy thê/Oan gia/Có em bé/419
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook