MangaToon
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Đã Full
137.6M
4.8
Tên tác giả: iReader

Từng là trưởng nữ không ngờ lại bị phu quân và muội muội phản bội, tra tấn dã man. Trùng sinh, nàng quyết trả thù, tưới đẫm máu tươi, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ở thế giới này, không yêu, không hận, đáng tiếc, mọi thứ hết thảy vẫn không thoát được món nợ kiếp trước

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 366 chương    /    (149408)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-01
 48.1k  4.1k
2
Chapter 2
2020-06-01
 36.3k  2.4k
3
Chapter 3
2020-06-01
 35.6k  1.4k
4
Chapter 4
2020-06-01
 35.2k  1.1k
5
Chapter 5
2020-06-01
 34.1k  1.5k
6
Chapter 6
2020-06-01
 32.8k  1.2k
7
Chapter 7
2020-06-01
 31.4k  1.1k
8
Chapter 8
2020-06-01
 29.7k  903
9
Chapter 9
2020-06-01
 29.4k  851
10
Chapter 10
2020-06-01
 30.5k  1.1k
11
Chapter 11
2020-06-06
 30.2k  582
12
Chapter 12
2020-06-08
 29.8k  893
13
Chapter 13
2020-06-13
 27.1k  1.5k
14
Chapter 14
2020-06-15
 29.3k  1.6k
15
Chapter 15
2020-06-20
 26.2k  700
16
Chapter 16
2020-06-20
 26k  687
17
Chapter 17
2020-06-20
 27.9k  1.3k
18
Chapter 18
2020-06-20
 25.5k  592
19
Chapter 19
2020-06-20
 25.7k  699
20
Chapter 20
2020-06-20
 26.5k  1.4k
21
Chapter 21
2020-06-20
 25.1k  641
22
Chapter 22
2020-06-20
 24.2k  1.2k
23
Chapter 23
2020-06-20
 23.9k  1k
24
Chapter 24
2020-06-20
 23.1k  347
25
Chapter 25
2020-06-20
 27k  1.1k
26
Chapter 26
2020-06-22
 25.9k  723
27
Chapter 27
2020-06-27
 24.4k  582
28
Chapter 28
2020-06-29
 24.5k  343
29
Chapter 29
2020-06-30
 25.3k  722
30
Chapter 30
2020-06-30
 25.1k  801
31
Chapter 31
2020-06-30
 25k  745
32
Chapter 32
2020-06-30
 24k  1k
33
Chapter 33
2020-06-30
 25.8k  1.2k
34
Chapter 34
2020-06-30
 24.2k  2.1k
35
Chapter 35
2020-06-30
 24.1k  1k
36
Chapter 36
2020-06-30
 25.3k  1.1k
37
Chapter 37
2020-06-30
 22.3k  275
38
Chapter 38
2020-06-30
 25.2k  721
39
Chapter 39
2020-07-04
 25.4k  1.4k
40
Chapter 40
2020-07-06
 25.5k  1k
41
Chapter 41
2020-07-11
 23.6k  571
42
Chapter 42
2020-07-13
 24.4k  904
43
Chapter 43
2020-07-18
 23.1k  726
44
Chapter 44
2020-07-20
 24.5k  1.4k
45
Chapter 45
2020-07-25
 22.8k  696
46
Chapter 46
2020-07-26
 22.1k  415
47
Chapter 47
2020-07-26
 23.7k  817
48
Chapter 48
2020-07-26
 25.1k  741
49
Chapter 49
2020-07-26
 23k  314
50
Chapter 50
2020-07-26
 23.6k  564
51
Chapter 51
2020-07-26
 23.2k  489
52
Chapter 52
2020-07-26
 23.3k  402
53
Chapter 53
2020-07-26
 22k  829
54
Chapter 54
2020-07-26
 21.3k  584
55
Chapter 55
2020-07-26
 23.8k  1.1k
56
Chapter 56
2020-07-27
 24.8k  986
57
Chapter 57
2020-08-01
 22.9k  796
58
Chapter 58
2020-08-03
 22.5k  540
59
Chapter 59
2020-08-08
 20.9k  380
60
Chapter 60
2020-08-09
 20k  363
61
Chapter 61
2020-08-09
 22.1k  682
62
Chapter 62
2020-08-09
 21k  648
63
Chapter 63
2020-08-09
 21.4k  1.1k
64
Chapter 64
2020-08-09
 22.6k  986
65
Chapter 65
2020-08-09
 21.7k  1k
66
Chapter 66
2020-08-09
 22.5k  722
67
Chapter 67
2020-08-09
 21.9k  1.2k
68
Chapter 68
2020-08-09
 21.5k  982
69
Chapter 69
2020-08-09
 20.8k  823
70
Chapter 70
2020-08-10
 23.7k  1.2k
71
Chapter 71
2020-08-15
 21.9k  889
72
Chapter 72
2020-08-17
 22.1k  792
73
Chapter 73
2020-08-22
 22.2k  1.1k
74
Chapter 74
2020-08-22
 20.3k  790
75
Chapter 75
2020-08-22
 18.9k  459
76
Chapter 76
2020-08-22
 20.3k  386
77
Chapter 77
2020-08-22
 19.7k  512
78
Chapter 78
2020-08-22
 19k  250
79
Chapter 79
2020-08-22
 18.9k  300
80
Chapter 80
2020-08-22
 20.5k  480
81
Chapter 81
2020-08-22
 18.3k  264
82
Chapter 82
2020-08-22
 19.1k  530
83
Chapter 83
2020-08-22
 19.6k  1.5k
84
Chapter 84
2020-08-24
 22.2k  1.6k
85
Chapter 85
2020-08-29
 20.1k  554
86
Chapter 86
2020-08-31
 20.6k  932
87
Chapter 87
2020-09-05
 20.3k  440
88
Chapter 88
2020-09-07
 19.9k  522
89
Chapter 89
2020-09-12
 20.3k  489
90
Chapter 90
2020-09-14
 19.4k  527
91
Chapter 91
2020-09-19
 19.8k  555
92
Chapter 92
2020-09-21
 18.8k  409
93
Chapter 93
2020-09-26
 18.3k  476
94
Chapter 94
2020-09-28
 19.1k  610
95
Chapter 95
2020-10-03
 19k  269
96
Chapter 96
2020-10-05
 19.1k  516
97
Chapter 97
2020-10-10
 18k  346
98
Chapter 98
2020-10-12
 18.7k  534
99
Chapter 99
2020-10-17
 17.1k  383
100
Chapter 100
2020-10-19
 17.7k  350
101
Chapter 101
2020-10-24
 16.7k  369
102
Chapter 102
2020-10-26
 16.4k  373
103
Chapter 103
2020-10-31
 16.1k  201
104
Chapter 104
2020-11-02
 16.1k  261
105
Chapter 105
2020-11-07
 15.7k  213
106
Chapter 106
2020-11-09
 15.9k  313
107
Chapter 107
2020-11-14
 15.5k  228
108
Chapter 108
2020-11-16
 16.2k  323
109
Chapter 109
2020-11-21
 15.8k  383
110
Chapter 110
2020-11-23
 16.3k  414
111
Chapter 111
2020-11-28
 14.4k  251
112
Chapter 112
2020-11-30
 14.7k  424
113
Chapter 113
2020-12-05
 15k  331
114
Chapter 114
2020-12-07
 15.6k  447
115
Chapter 115
2020-12-12
 14.8k  481
116
Chapter 116
2020-12-14
 14.8k  416
117
Chapter 117
2020-12-19
 14.8k  306
118
Chapter 118
2020-12-21
 15k  268
119
Chapter 119
2020-12-26
 15k  458
120
Chapter 120
2021-01-02
 14.7k  355
121
Chapter 121
2021-01-04
 14.3k  486
122
Chapter 122
2021-01-09
 14.6k  278
123
Chapter 123
2021-01-11
 16k  690
124
Chapter 124
2021-01-16
 13.9k  167
125
Chapter 125
2021-01-18
 14.9k  213
126
Chapter 126
2021-01-23
 14.4k  178
127
Chapter 127
2021-01-25
 15.3k  359
128
Chapter 128
2021-01-30
 15.2k  343
129
Chapter 129
2021-02-01
 15.2k  760
130
Chapter 130
2021-02-06
 14.7k  440
131
Chapter 131
2021-02-08
 14.1k  662
132
Chapter 132
2021-02-13
 13.8k  346
133
Chapter 133
2021-02-15
 14.2k  345
134
Chapter 134
2021-02-20
 14.2k  522
135
Chapter 135
2021-02-22
 15.1k  416
136
Chapter 136
2021-02-27
 13.9k  365
137
Chapter 137
2021-03-01
 14.8k  497
138
Chapter 138
2021-03-06
 14k  538
139
Chapter 139
2021-03-08
 13.7k  580
140
Chapter 140
2021-03-13
 13.5k  461
141
Chapter 141
2021-03-15
 12.9k  331
142
Chapter 142
2021-03-20
 13.2k  296
143
Chapter 143
2021-03-22
 13.4k  408
144
Chapter 144
2021-03-27
 12.9k  300
145
Chapter 145
2021-03-29
 13.1k  435
146
Chapter 146
2021-04-03
 13.4k  491
147
Chapter 147
2021-04-05
 12.5k  430
148
Chapter 148
2021-04-10
 11.8k  402
149
Chapter 149
2021-04-12
 12.7k  512
150
Chapter 150
2021-04-17
 11.8k  323
151
Chapter 151
2021-04-19
 12.1k  347
152
Chapter 152
2021-04-24
 11.9k  286
153
Chapter 153
2021-04-26
 11.9k  353
154
Chapter 154
2021-05-01
 11.9k  274
155
Chapter 155
2021-05-03
 12.3k  341
156
Chapter 156
2021-05-08
 12.1k  714
157
Chapter 157
2021-05-10
 11.9k  354
158
Chapter 158
2021-05-15
 11.6k  273
159
Chapter 159
2021-05-17
 12.9k  322
160
Chapter 160
2021-05-22
 12.1k  280
161
Chapter 161
2021-05-24
 12.1k  431
162
Chapter 162
2021-05-29
 12k  284
163
Chapter 163
2021-05-31
 12.2k  456
164
Chapter 164
2021-06-05
 11.4k  326
165
Chapter 165
2021-06-05
 10.8k  149
166
Chapter 166
2021-06-05
 11.1k  136
167
Chapter 167
2021-06-05
 11.2k  210
168
Chapter 168
2021-06-05
 10.9k  317
169
Chapter 169
2021-06-05
 11.3k  409
170
Chapter 170
2021-06-05
 11.2k  353
171
Chapter 171
2021-06-05
 10.7k  229
172
Chapter 172
2021-06-05
 10.5k  234
173
Chapter 173
2021-06-05
 10.7k  258
174
Chapter 174
2021-06-05
 11.4k  369
175
Chapter 175
2021-06-07
 12.1k  648
176
Chapter 176
2021-06-12
 11.4k  450
177
Chapter 177
2021-06-14
 12k  722
178
Chapter 178
2021-06-19
 10.8k  413
179
Chapter 179
2021-06-21
 11.2k  478
180
Chapter 180
2021-06-26
 11.4k  501
181
Chapter 181
2021-06-28
 12.2k  652
182
Chapter 182
2021-07-03
 11.1k  350
183
Chapter 183
2021-07-05
 10.1k  514
184
Chapter 184
2021-07-10
 10.1k  332
185
Chapter 185
2021-07-12
 9.9k  439
186
Chapter 186
2021-07-17
 10k  263
187
Chapter 187
2021-07-19
 10.1k  450
188
Chapter 188
2021-07-24
 10.1k  541
189
Chapter 189
2021-07-26
 10k  783
190
Chapter 190
2021-07-31
 8.8k  366
191
Chapter 191
2021-08-02
 9.6k  439
192
Chapter 192
2021-08-07
 8.8k  313
193
Chapter 193
2021-08-09
 9.2k  345
194
Chapter 194
2021-08-14
 8.7k  232
195
Chapter 195
2021-08-16
 9.3k  530
196
Chapter 196
2021-08-21
 8.7k  243
197
Chapter 197
2021-08-23
 8.9k  424
198
Chapter 198
2021-08-28
 8.3k  238
199
Chapter 199
2021-08-30
 9.3k  437
200
Chapter 200
2021-09-04
 9.3k  455
201
Chapter 201
2021-09-06
 8.7k  358
202
Chapter 202
2021-09-11
 8.6k  351
203
Chapter 203
2021-09-13
 8k  287
204
Chapter 204
2021-09-18
 8.1k  316
205
Chapter 205
2021-09-20
 7.3k  334
206
Chapter 206
2021-09-25
 7.1k  293
207
Chapter 207
2021-09-27
 7.3k  287
208
Chapter 208
2021-10-02
 7.9k  500
209
Chapter 209
2021-10-04
 7.6k  313
210
Chapter 210
2021-10-09
 7.1k  201
211
Chapter 211
2021-10-11
 7.1k  337
212
Chapter 212
2021-10-16
 6.8k  236
213
Chapter 213
2021-10-18
 7k  244
214
Chapter 214
2021-10-23
 6.7k  230
215
Chapter 215
2021-10-25
 6.7k  340
216
Chapter 216
2021-10-30
 6.7k  358
217
Chapter 217
2021-11-01
 6.6k  309
218
Chapter 218
2021-11-06
 6.4k  274
219
Chapter 219
2021-11-08
 6.2k  200
220
Chapter 220
2021-11-09
 5.9k  152
221
Chapter 221
2021-11-09
 5.8k  151
222
Chapter 222
2021-11-09
 5.9k  88
223
Chapter 223
2021-11-09
 5.9k  141
224
Chapter 224
2021-11-09
 5.7k  172
225
Chapter 225
2021-11-09
 6k  184
226
Chapter 226
2021-11-09
 6.6k  429
227
Chapter 227
2021-11-13
 6.3k  169
228
Chapter 228
2021-11-15
 6.5k  295
229
Chapter 229
2021-11-20
 6.2k  162
230
Chapter 230
2021-11-22
 6.5k  197
231
Chapter 231
2021-11-27
 6.4k  211
232
Chapter 232
2021-11-29
 6.3k  316
233
Chapter 233
2021-12-04
 6.2k  252
234
Chapter 234
2021-12-06
 6.1k  280
235
Chapter 235
2021-12-11
 6k  206
236
Chapter 236
2021-12-13
 6.2k  231
237
Chapter 237
2021-12-18
 5.8k  199
238
Chapter 238
2021-12-20
 5.7k  172
239
Chapter 239
2021-12-25
 5.3k  204
240
Chapter 240
2021-12-27
 5.5k  221
241
Chapter 241
2022-01-01
 5.2k  169
242
Chapter 242
2022-01-03
 5.2k  201
243
Chapter 243
2022-01-08
 5.1k  273
244
Chapter 244
2022-01-10
 5k  202
245
Chapter 245
2022-01-15
 4.9k  182
246
Chapter 246
2022-01-17
 5.3k  272
247
Chapter 247
2022-01-22
 5k  102
248
Chapter 248
2022-01-24
 5.1k  161
249
Chapter 249
2022-01-29
 4.9k  116
250
Chapter 250
2022-01-31
 5.1k  176
251
Chapter 251
2022-02-05
 5.3k  220
252
Chapter 252
2022-02-07
 5.1k  289
253
Chapter 253
2022-02-12
 4.8k  175
254
Chapter 254
2022-02-14
 5.1k  223
255
Chapter 255
2022-02-19
 4.9k  214
256
Chapter 256
2022-02-21
 5k  202
257
Chapter 257
2022-02-26
 4.8k  159
258
Chapter 258
2022-02-28
 5.2k  257
259
Chapter 259
2022-03-05
 5k  213
260
Chapter 260
2022-03-07
 4.8k  224
261
Chapter 261
2022-03-12
 4.8k  160
262
Chapter 262
2022-03-14
 4.6k  192
263
Chapter 263
2022-03-19
 4.5k  195
264
Chapter 264
2022-03-21
 4.5k  167
265
Chapter 265
2022-03-26
 4.3k  225
266
Chapter 266
2022-03-28
 4.2k  189
267
Chapter 267
2022-04-02
 4.1k  200
268
Chapter 268
2022-04-04
 4k  184
269
Chapter 269
2022-04-09
 3.9k  144
270
Chapter 270
2022-04-11
 4.2k  182
271
Chapter 271
2022-04-16
 3.7k  142
272
Chapter 272
2022-04-18
 3.5k  155
273
Chapter 273
2022-04-23
 3.5k  128
274
Chapter 274
2022-04-25
 3.4k  166
275
Chapter 275
2022-04-30
 3.4k  111
276
Chapter 276
2022-05-02
 3.6k  187
277
Chapter 277
2022-05-07
 3.4k  129
278
Chapter 278
2022-05-09
 3.4k  136
279
Chapter 279
2022-05-14
 3.6k  152
280
Chapter 280
2022-05-16
 3.6k  190
281
Chapter 281
2022-05-21
 3.5k  133
282
Chapter 282
2022-05-23
 3.4k  137
283
Chapter 283
2022-05-28
 3.4k  123
284
Chapter 284
2022-05-30
 3.7k  218
285
Chapter 285
2022-06-04
 3.6k  195
286
Chapter 286
2022-06-06
 3.4k  161
287
Chapter 287
2022-06-11
 3.3k  132
288
Chapter 288
2022-06-13
 3.3k  136
289
Chapter 289
2022-06-18
 3.1k  120
290
Chapter 290
2022-06-20
 3.1k  227
291
Chapter 291
2022-06-25
 3k  171
292
Chapter 292
2022-06-27
 3.1k  194
293
Chapter 293
2022-07-02
 3.1k  168
294
Chapter 294
2022-07-04
 3.3k  200
295
Chapter 295
2022-07-09
 3k  168
296
Chapter 296
2022-07-11
 3.2k  258
297
Chapter 297
2022-07-16
 3k  157
298
Chapter 298
2022-07-18
 2.7k  159
299
Chapter 299
2022-07-23
 2.6k  116
300
Chapter 300
2022-07-25
 2.8k  169
301
Chapter 301
2022-07-30
 2.8k  141
302
Chapter 302
2022-08-01
 2.6k  147
303
Chapter 303
2022-08-06
 2.5k  91
304
Chapter 304
2022-08-08
 2.6k  170
305
Chapter 305
2022-08-13
 2.5k  141
306
Chapter 306
2022-08-15
 2.7k  185
307
Chapter 307
2022-08-20
 2.5k  98
308
Chapter 308
2022-08-22
 2.4k  169
309
Chapter 309
2022-08-27
 2.3k  91
310
Chapter 310
2022-08-29
 2.3k  116
311
Chapter 311
2022-09-03
 2.2k  76
312
Chapter 312
2022-09-05
 2.2k  97
313
Chapter 313
2022-09-10
 2.1k  66
314
Chapter 314
2022-09-12
 2.1k  116
315
Chapter 315
2022-09-17
 2k  72
316
Chapter 316
2022-09-19
 2k  113
317
Chapter 317
2022-09-24
 2k  82
318
Chapter 318
2022-09-26
 1.9k  104
319
Chapter 319
2022-10-01
 1.8k  69
320
Chapter 320
2022-10-03
 2k  95
321
Chapter 321
2022-10-08
 1.9k  64
322
Chapter 322
2022-10-10
 1.8k  74
323
Chapter 323
2022-10-15
 2k  71
324
Chapter 324
2022-10-17
 1.9k  73
325
Chapter 325
2022-10-22
 1.9k  61
326
Chapter 326
2022-10-24
 1.9k  78
327
Chapter 327
2022-10-29
 1.8k  51
328
Chapter 328
2022-10-31
 1.9k  86
329
Chapter 329
2022-11-05
 1.8k  70
330
Chapter 330
2022-11-12
 1.7k  52
331
Chapter 331
2022-11-14
 1.8k  80
332
Chapter 332
2022-11-21
 1.7k  56
333
Chapter 333
2022-11-26
 1.7k  60
334
Chapter 334
2022-12-05
 1.3k  44
335
Chapter 335
2022-12-10
 1.7k  71
336
Chapter 336
2022-12-17
 1.6k  48
337
Chapter 337
2022-12-24
 1.6k  73
338
Chapter 338
2022-12-31
 1.7k  72
339
Chapter 339
2023-01-07
 1.6k  58
340
Chapter 340
2023-01-14
 1.6k  81
341
Chapter 341
2023-01-21
 1.6k  97
342
Chapter 342
2023-01-28
 1.6k  87
343
Chapter 343
2023-02-04
 1.5k  80
344
Chapter 344
2023-02-11
 1.6k  113
345
Chapter 345
2023-02-18
 1.4k  70
346
Chapter 346
2023-03-04
 1.4k  72
347
Chapter 347
2023-03-11
 1.3k  71
348
Chapter 348
2023-03-18
 1.3k  72
349
Chapter 349
2023-03-25
 1.3k  56
350
Chapter 350
2023-04-01
 1.3k  51
351
Chapter 351
2023-04-08
 1.3k  79
352
Chapter 352
2023-04-15
 1.4k  54
353
Chapter 353
2023-04-22
 1.3k  61
354
Chapter 354
2023-04-29
 1.4k  92
355
Chapter 355
2023-05-13
 1.3k  55
356
Chapter 356
2023-05-20
 1.3k  55
357
Chapter 357
2023-05-27
 1.3k  66
358
Chapter 358
2023-06-03
 1.3k  80
359
Chapter 359
2023-06-10
 1.2k  58
360
Chapter 360
2023-06-17
 1.2k  56
361
Chapter 361
2023-06-24
 1.2k  53
362
Chapter 362
2023-07-01
 1.2k  55
363
Chapter 363
2023-07-08
 1.2k  61
364
Chapter 364
2023-07-15
 1.2k  60
365
Chapter 365
2023-07-22
 1.2k  53
366
Chapter 366
2023-07-29
 1.7k  341
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Nghịch tập/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Phù thủy/Oan gia
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Tình yêu/Truy thê/Cung đình/Linh dị/Hôn nhân hợp đồng/Cổ đại/Số mệnh/Đánh quái thăng cấp/Oan gia ngõ hẹp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook