MangaToon
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Đã Full
140M
4.8
Tên tác giả: iReader

Từng là trưởng nữ không ngờ lại bị phu quân và muội muội phản bội, tra tấn dã man. Trùng sinh, nàng quyết trả thù, tưới đẫm máu tươi, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ở thế giới này, không yêu, không hận, đáng tiếc, mọi thứ hết thảy vẫn không thoát được món nợ kiếp trước

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 366 chương    /    (151730)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-01
 49k  4.3k
2
Chapter 2
2020-06-01
 36.9k  2.4k
3
Chapter 3
2020-06-01
 36.1k  1.4k
4
Chapter 4
2020-06-01
 35.7k  1.1k
5
Chapter 5
2020-06-01
 34.6k  1.5k
6
Chapter 6
2020-06-01
 33.3k  1.2k
7
Chapter 7
2020-06-01
 31.9k  1.1k
8
Chapter 8
2020-06-01
 30.1k  928
9
Chapter 9
2020-06-01
 29.8k  863
10
Chapter 10
2020-06-01
 30.9k  1.2k
11
Chapter 11
2020-06-06
 30.6k  597
12
Chapter 12
2020-06-08
 30.1k  914
13
Chapter 13
2020-06-13
 27.4k  1.5k
14
Chapter 14
2020-06-15
 29.6k  1.6k
15
Chapter 15
2020-06-20
 26.5k  708
16
Chapter 16
2020-06-20
 26.4k  699
17
Chapter 17
2020-06-20
 28.2k  1.3k
18
Chapter 18
2020-06-20
 25.8k  600
19
Chapter 19
2020-06-20
 26.1k  714
20
Chapter 20
2020-06-20
 26.9k  1.4k
21
Chapter 21
2020-06-20
 25.4k  656
22
Chapter 22
2020-06-20
 24.6k  1.2k
23
Chapter 23
2020-06-20
 24.2k  1k
24
Chapter 24
2020-06-20
 23.4k  356
25
Chapter 25
2020-06-20
 27.3k  1.1k
26
Chapter 26
2020-06-22
 26.2k  734
27
Chapter 27
2020-06-27
 24.7k  592
28
Chapter 28
2020-06-29
 24.8k  351
29
Chapter 29
2020-06-30
 25.6k  731
30
Chapter 30
2020-06-30
 25.5k  809
31
Chapter 31
2020-06-30
 25.4k  750
32
Chapter 32
2020-06-30
 24.4k  1k
33
Chapter 33
2020-06-30
 26.2k  1.2k
34
Chapter 34
2020-06-30
 24.5k  2.2k
35
Chapter 35
2020-06-30
 24.5k  1k
36
Chapter 36
2020-06-30
 25.6k  1.1k
37
Chapter 37
2020-06-30
 22.6k  276
38
Chapter 38
2020-06-30
 25.5k  729
39
Chapter 39
2020-07-04
 25.8k  1.4k
40
Chapter 40
2020-07-06
 25.8k  1.1k
41
Chapter 41
2020-07-11
 23.9k  577
42
Chapter 42
2020-07-13
 24.7k  908
43
Chapter 43
2020-07-18
 23.4k  737
44
Chapter 44
2020-07-20
 24.8k  1.4k
45
Chapter 45
2020-07-25
 23k  714
46
Chapter 46
2020-07-26
 22.4k  422
47
Chapter 47
2020-07-26
 24k  830
48
Chapter 48
2020-07-26
 25.4k  750
49
Chapter 49
2020-07-26
 23.3k  321
50
Chapter 50
2020-07-26
 23.9k  572
51
Chapter 51
2020-07-26
 23.5k  497
52
Chapter 52
2020-07-26
 23.6k  406
53
Chapter 53
2020-07-26
 22.3k  843
54
Chapter 54
2020-07-26
 21.6k  601
55
Chapter 55
2020-07-26
 24.1k  1.1k
56
Chapter 56
2020-07-27
 25.1k  992
57
Chapter 57
2020-08-01
 23.2k  805
58
Chapter 58
2020-08-03
 22.8k  546
59
Chapter 59
2020-08-08
 21.2k  388
60
Chapter 60
2020-08-09
 20.2k  372
61
Chapter 61
2020-08-09
 22.4k  694
62
Chapter 62
2020-08-09
 21.2k  678
63
Chapter 63
2020-08-09
 21.7k  1.1k
64
Chapter 64
2020-08-09
 22.9k  1k
65
Chapter 65
2020-08-09
 22k  1k
66
Chapter 66
2020-08-09
 22.7k  736
67
Chapter 67
2020-08-09
 22.2k  1.2k
68
Chapter 68
2020-08-09
 21.7k  996
69
Chapter 69
2020-08-09
 21k  834
70
Chapter 70
2020-08-10
 23.9k  1.2k
71
Chapter 71
2020-08-15
 22.2k  893
72
Chapter 72
2020-08-17
 22.3k  796
73
Chapter 73
2020-08-22
 22.4k  1.1k
74
Chapter 74
2020-08-22
 20.5k  795
75
Chapter 75
2020-08-22
 19.1k  470
76
Chapter 76
2020-08-22
 20.5k  390
77
Chapter 77
2020-08-22
 19.9k  519
78
Chapter 78
2020-08-22
 19.2k  256
79
Chapter 79
2020-08-22
 19.1k  305
80
Chapter 80
2020-08-22
 20.8k  484
81
Chapter 81
2020-08-22
 18.5k  267
82
Chapter 82
2020-08-22
 19.4k  541
83
Chapter 83
2020-08-22
 19.8k  1.5k
84
Chapter 84
2020-08-24
 22.4k  1.6k
85
Chapter 85
2020-08-29
 20.3k  567
86
Chapter 86
2020-08-31
 20.9k  938
87
Chapter 87
2020-09-05
 20.5k  444
88
Chapter 88
2020-09-07
 20.1k  528
89
Chapter 89
2020-09-12
 20.5k  491
90
Chapter 90
2020-09-14
 19.6k  530
91
Chapter 91
2020-09-19
 20k  557
92
Chapter 92
2020-09-21
 19k  411
93
Chapter 93
2020-09-26
 18.5k  478
94
Chapter 94
2020-09-28
 19.4k  620
95
Chapter 95
2020-10-03
 19.2k  271
96
Chapter 96
2020-10-05
 19.3k  529
97
Chapter 97
2020-10-10
 18.2k  349
98
Chapter 98
2020-10-12
 18.9k  541
99
Chapter 99
2020-10-17
 17.3k  386
100
Chapter 100
2020-10-19
 17.9k  357
101
Chapter 101
2020-10-24
 16.9k  373
102
Chapter 102
2020-10-26
 16.6k  379
103
Chapter 103
2020-10-31
 16.2k  202
104
Chapter 104
2020-11-02
 16.3k  267
105
Chapter 105
2020-11-07
 15.9k  213
106
Chapter 106
2020-11-09
 16.1k  314
107
Chapter 107
2020-11-14
 15.7k  233
108
Chapter 108
2020-11-16
 16.4k  326
109
Chapter 109
2020-11-21
 16k  386
110
Chapter 110
2020-11-23
 16.5k  418
111
Chapter 111
2020-11-28
 14.6k  256
112
Chapter 112
2020-11-30
 14.9k  427
113
Chapter 113
2020-12-05
 15.1k  336
114
Chapter 114
2020-12-07
 15.8k  452
115
Chapter 115
2020-12-12
 15k  482
116
Chapter 116
2020-12-14
 15k  418
117
Chapter 117
2020-12-19
 14.9k  308
118
Chapter 118
2020-12-21
 15.2k  270
119
Chapter 119
2020-12-26
 15.2k  464
120
Chapter 120
2021-01-02
 14.9k  362
121
Chapter 121
2021-01-04
 14.4k  493
122
Chapter 122
2021-01-09
 14.7k  283
123
Chapter 123
2021-01-11
 16.1k  699
124
Chapter 124
2021-01-16
 14.1k  167
125
Chapter 125
2021-01-18
 15.1k  213
126
Chapter 126
2021-01-23
 14.6k  182
127
Chapter 127
2021-01-25
 15.5k  365
128
Chapter 128
2021-01-30
 15.4k  345
129
Chapter 129
2021-02-01
 15.4k  776
130
Chapter 130
2021-02-06
 14.9k  443
131
Chapter 131
2021-02-08
 14.3k  670
132
Chapter 132
2021-02-13
 14k  351
133
Chapter 133
2021-02-15
 14.4k  349
134
Chapter 134
2021-02-20
 14.4k  531
135
Chapter 135
2021-02-22
 15.2k  419
136
Chapter 136
2021-02-27
 14.1k  367
137
Chapter 137
2021-03-01
 15k  500
138
Chapter 138
2021-03-06
 14.2k  548
139
Chapter 139
2021-03-08
 13.9k  593
140
Chapter 140
2021-03-13
 13.7k  465
141
Chapter 141
2021-03-15
 13k  339
142
Chapter 142
2021-03-20
 13.3k  300
143
Chapter 143
2021-03-22
 13.5k  410
144
Chapter 144
2021-03-27
 13.1k  304
145
Chapter 145
2021-03-29
 13.3k  442
146
Chapter 146
2021-04-03
 13.6k  493
147
Chapter 147
2021-04-05
 12.6k  430
148
Chapter 148
2021-04-10
 11.9k  405
149
Chapter 149
2021-04-12
 12.8k  517
150
Chapter 150
2021-04-17
 11.9k  331
151
Chapter 151
2021-04-19
 12.3k  348
152
Chapter 152
2021-04-24
 12.1k  292
153
Chapter 153
2021-04-26
 12.1k  354
154
Chapter 154
2021-05-01
 12k  274
155
Chapter 155
2021-05-03
 12.5k  342
156
Chapter 156
2021-05-08
 12.3k  719
157
Chapter 157
2021-05-10
 12k  354
158
Chapter 158
2021-05-15
 11.8k  273
159
Chapter 159
2021-05-17
 13.1k  323
160
Chapter 160
2021-05-22
 12.3k  281
161
Chapter 161
2021-05-24
 12.2k  435
162
Chapter 162
2021-05-29
 12.2k  288
163
Chapter 163
2021-05-31
 12.4k  458
164
Chapter 164
2021-06-05
 11.5k  328
165
Chapter 165
2021-06-05
 11k  150
166
Chapter 166
2021-06-05
 11.3k  140
167
Chapter 167
2021-06-05
 11.4k  218
168
Chapter 168
2021-06-05
 11k  329
169
Chapter 169
2021-06-05
 11.5k  414
170
Chapter 170
2021-06-05
 11.4k  362
171
Chapter 171
2021-06-05
 10.9k  230
172
Chapter 172
2021-06-05
 10.6k  238
173
Chapter 173
2021-06-05
 10.8k  262
174
Chapter 174
2021-06-05
 11.6k  370
175
Chapter 175
2021-06-07
 12.2k  653
176
Chapter 176
2021-06-12
 11.5k  457
177
Chapter 177
2021-06-14
 12.2k  730
178
Chapter 178
2021-06-19
 10.9k  419
179
Chapter 179
2021-06-21
 11.4k  483
180
Chapter 180
2021-06-26
 11.5k  504
181
Chapter 181
2021-06-28
 12.4k  660
182
Chapter 182
2021-07-03
 11.3k  357
183
Chapter 183
2021-07-05
 10.3k  523
184
Chapter 184
2021-07-10
 10.2k  337
185
Chapter 185
2021-07-12
 10k  443
186
Chapter 186
2021-07-17
 10.1k  268
187
Chapter 187
2021-07-19
 10.2k  454
188
Chapter 188
2021-07-24
 10.3k  548
189
Chapter 189
2021-07-26
 10.1k  790
190
Chapter 190
2021-07-31
 9k  372
191
Chapter 191
2021-08-02
 9.7k  442
192
Chapter 192
2021-08-07
 8.9k  325
193
Chapter 193
2021-08-09
 9.4k  347
194
Chapter 194
2021-08-14
 8.8k  234
195
Chapter 195
2021-08-16
 9.5k  538
196
Chapter 196
2021-08-21
 8.8k  248
197
Chapter 197
2021-08-23
 9k  425
198
Chapter 198
2021-08-28
 8.4k  238
199
Chapter 199
2021-08-30
 9.5k  442
200
Chapter 200
2021-09-04
 9.4k  464
201
Chapter 201
2021-09-06
 8.8k  359
202
Chapter 202
2021-09-11
 8.8k  356
203
Chapter 203
2021-09-13
 8.2k  288
204
Chapter 204
2021-09-18
 8.2k  326
205
Chapter 205
2021-09-20
 7.4k  339
206
Chapter 206
2021-09-25
 7.2k  297
207
Chapter 207
2021-09-27
 7.5k  290
208
Chapter 208
2021-10-02
 8k  515
209
Chapter 209
2021-10-04
 7.7k  315
210
Chapter 210
2021-10-09
 7.2k  203
211
Chapter 211
2021-10-11
 7.2k  343
212
Chapter 212
2021-10-16
 6.9k  242
213
Chapter 213
2021-10-18
 7.1k  244
214
Chapter 214
2021-10-23
 6.8k  236
215
Chapter 215
2021-10-25
 6.8k  346
216
Chapter 216
2021-10-30
 6.8k  360
217
Chapter 217
2021-11-01
 6.7k  317
218
Chapter 218
2021-11-06
 6.5k  284
219
Chapter 219
2021-11-08
 6.3k  203
220
Chapter 220
2021-11-09
 6k  156
221
Chapter 221
2021-11-09
 6k  159
222
Chapter 222
2021-11-09
 6.1k  94
223
Chapter 223
2021-11-09
 6k  149
224
Chapter 224
2021-11-09
 5.8k  178
225
Chapter 225
2021-11-09
 6.1k  192
226
Chapter 226
2021-11-09
 6.7k  437
227
Chapter 227
2021-11-13
 6.4k  170
228
Chapter 228
2021-11-15
 6.6k  300
229
Chapter 229
2021-11-20
 6.3k  164
230
Chapter 230
2021-11-22
 6.6k  199
231
Chapter 231
2021-11-27
 6.5k  215
232
Chapter 232
2021-11-29
 6.4k  318
233
Chapter 233
2021-12-04
 6.3k  255
234
Chapter 234
2021-12-06
 6.2k  281
235
Chapter 235
2021-12-11
 6.1k  211
236
Chapter 236
2021-12-13
 6.3k  238
237
Chapter 237
2021-12-18
 5.9k  204
238
Chapter 238
2021-12-20
 5.8k  175
239
Chapter 239
2021-12-25
 5.4k  213
240
Chapter 240
2021-12-27
 5.6k  231
241
Chapter 241
2022-01-01
 5.3k  173
242
Chapter 242
2022-01-03
 5.3k  205
243
Chapter 243
2022-01-08
 5.2k  281
244
Chapter 244
2022-01-10
 5.1k  205
245
Chapter 245
2022-01-15
 5k  188
246
Chapter 246
2022-01-17
 5.4k  279
247
Chapter 247
2022-01-22
 5.1k  105
248
Chapter 248
2022-01-24
 5.2k  165
249
Chapter 249
2022-01-29
 5.1k  119
250
Chapter 250
2022-01-31
 5.2k  178
251
Chapter 251
2022-02-05
 5.4k  226
252
Chapter 252
2022-02-07
 5.2k  296
253
Chapter 253
2022-02-12
 4.9k  178
254
Chapter 254
2022-02-14
 5.2k  231
255
Chapter 255
2022-02-19
 5k  217
256
Chapter 256
2022-02-21
 5.1k  221
257
Chapter 257
2022-02-26
 4.9k  164
258
Chapter 258
2022-02-28
 5.3k  259
259
Chapter 259
2022-03-05
 5.1k  222
260
Chapter 260
2022-03-07
 4.9k  225
261
Chapter 261
2022-03-12
 4.9k  163
262
Chapter 262
2022-03-14
 4.7k  194
263
Chapter 263
2022-03-19
 4.6k  198
264
Chapter 264
2022-03-21
 4.6k  167
265
Chapter 265
2022-03-26
 4.4k  226
266
Chapter 266
2022-03-28
 4.3k  191
267
Chapter 267
2022-04-02
 4.2k  202
268
Chapter 268
2022-04-04
 4.1k  186
269
Chapter 269
2022-04-09
 4k  147
270
Chapter 270
2022-04-11
 4.3k  183
271
Chapter 271
2022-04-16
 3.8k  145
272
Chapter 272
2022-04-18
 3.6k  160
273
Chapter 273
2022-04-23
 3.6k  131
274
Chapter 274
2022-04-25
 3.4k  172
275
Chapter 275
2022-04-30
 3.5k  111
276
Chapter 276
2022-05-02
 3.7k  188
277
Chapter 277
2022-05-07
 3.5k  134
278
Chapter 278
2022-05-09
 3.5k  137
279
Chapter 279
2022-05-14
 3.7k  152
280
Chapter 280
2022-05-16
 3.7k  192
281
Chapter 281
2022-05-21
 3.6k  133
282
Chapter 282
2022-05-23
 3.5k  138
283
Chapter 283
2022-05-28
 3.5k  126
284
Chapter 284
2022-05-30
 3.8k  220
285
Chapter 285
2022-06-04
 3.7k  202
286
Chapter 286
2022-06-06
 3.5k  161
287
Chapter 287
2022-06-11
 3.4k  136
288
Chapter 288
2022-06-13
 3.4k  134
289
Chapter 289
2022-06-18
 3.2k  124
290
Chapter 290
2022-06-20
 3.2k  231
291
Chapter 291
2022-06-25
 3k  177
292
Chapter 292
2022-06-27
 3.2k  196
293
Chapter 293
2022-07-02
 3.1k  176
294
Chapter 294
2022-07-04
 3.4k  200
295
Chapter 295
2022-07-09
 3.1k  172
296
Chapter 296
2022-07-11
 3.3k  264
297
Chapter 297
2022-07-16
 3.1k  162
298
Chapter 298
2022-07-18
 2.8k  167
299
Chapter 299
2022-07-23
 2.6k  117
300
Chapter 300
2022-07-25
 2.9k  171
301
Chapter 301
2022-07-30
 2.9k  148
302
Chapter 302
2022-08-01
 2.7k  149
303
Chapter 303
2022-08-06
 2.6k  94
304
Chapter 304
2022-08-08
 2.7k  174
305
Chapter 305
2022-08-13
 2.6k  143
306
Chapter 306
2022-08-15
 2.8k  187
307
Chapter 307
2022-08-20
 2.6k  102
308
Chapter 308
2022-08-22
 2.4k  175
309
Chapter 309
2022-08-27
 2.4k  94
310
Chapter 310
2022-08-29
 2.4k  117
311
Chapter 311
2022-09-03
 2.2k  80
312
Chapter 312
2022-09-05
 2.2k  100
313
Chapter 313
2022-09-10
 2.2k  66
314
Chapter 314
2022-09-12
 2.2k  116
315
Chapter 315
2022-09-17
 2.1k  75
316
Chapter 316
2022-09-19
 2.1k  115
317
Chapter 317
2022-09-24
 2k  85
318
Chapter 318
2022-09-26
 2k  109
319
Chapter 319
2022-10-01
 1.9k  73
320
Chapter 320
2022-10-03
 2.1k  97
321
Chapter 321
2022-10-08
 2k  65
322
Chapter 322
2022-10-10
 1.9k  74
323
Chapter 323
2022-10-15
 2.1k  73
324
Chapter 324
2022-10-17
 1.9k  74
325
Chapter 325
2022-10-22
 2k  64
326
Chapter 326
2022-10-24
 2k  81
327
Chapter 327
2022-10-29
 1.9k  53
328
Chapter 328
2022-10-31
 1.9k  88
329
Chapter 329
2022-11-05
 1.8k  71
330
Chapter 330
2022-11-12
 1.7k  53
331
Chapter 331
2022-11-14
 1.8k  81
332
Chapter 332
2022-11-21
 1.8k  59
333
Chapter 333
2022-11-26
 1.8k  62
334
Chapter 334
2022-12-05
 1.4k  49
335
Chapter 335
2022-12-10
 1.8k  71
336
Chapter 336
2022-12-17
 1.7k  48
337
Chapter 337
2022-12-24
 1.7k  74
338
Chapter 338
2022-12-31
 1.8k  72
339
Chapter 339
2023-01-07
 1.7k  58
340
Chapter 340
2023-01-14
 1.7k  85
341
Chapter 341
2023-01-21
 1.7k  99
342
Chapter 342
2023-01-28
 1.7k  94
343
Chapter 343
2023-02-04
 1.6k  83
344
Chapter 344
2023-02-11
 1.7k  121
345
Chapter 345
2023-02-18
 1.5k  75
346
Chapter 346
2023-03-04
 1.5k  74
347
Chapter 347
2023-03-11
 1.4k  74
348
Chapter 348
2023-03-18
 1.4k  75
349
Chapter 349
2023-03-25
 1.4k  60
350
Chapter 350
2023-04-01
 1.4k  53
351
Chapter 351
2023-04-08
 1.4k  79
352
Chapter 352
2023-04-15
 1.5k  55
353
Chapter 353
2023-04-22
 1.4k  62
354
Chapter 354
2023-04-29
 1.5k  94
355
Chapter 355
2023-05-13
 1.4k  57
356
Chapter 356
2023-05-20
 1.4k  56
357
Chapter 357
2023-05-27
 1.4k  66
358
Chapter 358
2023-06-03
 1.4k  83
359
Chapter 359
2023-06-10
 1.3k  58
360
Chapter 360
2023-06-17
 1.3k  58
361
Chapter 361
2023-06-24
 1.2k  55
362
Chapter 362
2023-07-01
 1.3k  57
363
Chapter 363
2023-07-08
 1.3k  62
364
Chapter 364
2023-07-15
 1.3k  63
365
Chapter 365
2023-07-22
 1.3k  54
366
Chapter 366
2023-07-29
 1.9k  421
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Nghịch tập/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Phù thủy/Oan gia
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Tình yêu/Truy thê/Cung đình/Linh dị/Hôn nhân hợp đồng/Cổ đại/Số mệnh/Đánh quái thăng cấp/Oan gia ngõ hẹp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook