MangaToon
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Tiếp tục cập nhật
29.3M
4.6
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Bị bạn thân hãm hại, bị đưa lên giường bạn trai của bạn thân - CEO Doãn Tư Thần - như một món quà. Sau một đêm hoang đường cô vô tình có thai, Cố Hề Hề nửa bị dụ dỗ, nửa bị uy hiếp, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Doãn. Cố Hề Hề biết mọi thứ chỉ là vì đứa con trong bụng cô, anh không có tình cảm với cô đâu... Mâu thuẫn trong con người anh, sự mạnh mẽ và dịu dàng khiến người ta chìm đắm...

Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 249 chương    /    (32235)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-07-01
 13.9k  2k
2
Chapter 2
2022-07-08
 9k  449
3
Chapter 3
2022-07-08
 8.5k  467
4
Chapter 4
2022-07-08
 7.9k  280
5
Chapter 5
2022-07-08
 7.8k  218
6
Chapter 6
2022-07-08
 7.2k  347
7
Chapter 7
2022-07-08
 7k  164
8
Chapter 8
2022-07-08
 7k  122
9
Chapter 9
2022-07-08
 7k  158
10
Chapter 10
2022-07-08
 7.9k  362
11
Chapter 11
2022-07-10
 7.5k  507
12
Chapter 12
2022-07-11
 7.4k  386
13
Chapter 13
2022-07-17
 7k  273
14
Chapter 14
2022-07-18
 6.6k  236
15
Chapter 15
2022-07-23
 5.9k  185
16
Chapter 16
2022-07-23
 6.1k  131
17
Chapter 17
2022-07-23
 6.1k  159
18
Chapter 18
2022-07-23
 5.8k  132
19
Chapter 19
2022-07-23
 6k  646
20
Chapter 20
2022-07-23
 6.1k  150
21
Chapter 21
2022-07-23
 6k  137
22
Chapter 22
2022-07-23
 5.5k  115
23
Chapter 23
2022-07-23
 5.5k  221
24
Chapter 24
2022-07-23
 6.5k  206
25
Chapter 25
2022-07-24
 6.1k  330
26
Chapter 26
2022-07-25
 6.9k  403
27
Chapter 27
2022-07-31
 5.9k  218
28
Chapter 28
2022-08-01
 5.8k  365
29
Chapter 29
2022-08-07
 5.1k  205
30
Chapter 30
2022-08-08
 5.4k  316
31
Chapter 31
2022-08-14
 5.4k  188
32
Chapter 32
2022-08-15
 5.6k  384
33
Chapter 33
2022-08-21
 5.2k  174
34
Chapter 34
2022-08-22
 5.6k  396
35
Chapter 35
2022-08-28
 4.9k  210
36
Chapter 36
2022-08-29
 4.6k  153
37
Chapter 37
2022-08-30
 4.2k  75
38
Chapter 38
2022-08-30
 4.1k  68
39
Chapter 39
2022-08-30
 4.2k  77
40
Chapter 40
2022-08-30
 4k  64
41
Chapter 41
2022-08-30
 4.1k  58
42
Chapter 42
2022-08-30
 3.9k  112
43
Chapter 43
2022-08-30
 4.5k  276
44
Chapter 44
2022-09-04
 4.4k  220
45
Chapter 45
2022-09-05
 4.7k  398
46
Chapter 46
2022-09-11
 4.4k  174
47
Chapter 47
2022-09-12
 4.7k  267
48
Chapter 48
2022-09-18
 4.5k  173
49
Chapter 49
2022-09-19
 4.5k  153
50
Chapter 50
2022-09-25
 4.3k  129
51
Chapter 51
2022-09-26
 4.1k  137
52
Chapter 52
2022-09-28
 3.7k  70
53
Chapter 53
2022-09-28
 4.1k  99
54
Chapter 54
2022-09-28
 3.7k  79
55
Chapter 55
2022-09-28
 3.4k  108
56
Chapter 56
2022-09-28
 3.6k  42
57
Chapter 57
2022-09-28
 3.4k  94
58
Chapter 58
2022-09-28
 3.8k  153
59
Chapter 59
2022-10-02
 3.9k  148
60
Chapter 60
2022-10-03
 3.9k  142
61
Chapter 61
2022-10-09
 3.7k  86
62
Chapter 62
2022-10-10
 3.9k  157
63
Chapter 63
2022-10-16
 3.3k  111
64
Chapter 64
2022-10-17
 3.1k  109
65
Chapter 65
2022-10-18
 2.8k  86
66
Chapter 66
2022-10-18
 2.8k  111
67
Chapter 67
2022-10-18
 2.7k  95
68
Chapter 68
2022-10-18
 2.7k  159
69
Chapter 69
2022-10-18
 3k  102
70
Chapter 70
2022-10-18
 3k  88
71
Chapter 71
2022-10-18
 3.5k  98
72
Chapter 72
2022-10-23
 3k  64
73
Chapter 73
2022-10-24
 3.2k  124
74
Chapter 74
2022-10-30
 3.2k  69
75
Chapter 75
2022-10-31
 3.2k  118
76
Chapter 76
2022-11-06
 2.8k  110
77
Chapter 77
2022-11-07
 2.8k  92
78
Chapter 78
2022-11-13
 2.9k  102
79
Chapter 79
2022-11-14
 2.6k  101
80
Chapter 80
2022-11-15
 2.5k  35
81
Chapter 81
2022-11-15
 2.6k  109
82
Chapter 82
2022-11-15
 2.7k  85
83
Chapter 83
2022-11-15
 2.8k  87
84
Chapter 84
2022-11-15
 2.7k  83
85
Chapter 85
2022-11-15
 2.6k  76
86
Chapter 86
2022-11-15
 2.9k  116
87
Chapter 87
2022-11-20
 2.9k  130
88
Chapter 88
2022-11-21
 2.9k  103
89
Chapter 89
2022-11-27
 3.1k  122
90
Chapter 90
2022-11-28
 2.7k  131
91
Chapter 91
2022-12-04
 2.8k  95
92
Chapter 92
2022-12-05
 2.7k  99
93
Chapter 93
2022-12-11
 2.5k  103
94
Chapter 94
2022-12-12
 2.5k  101
95
Chapter 95
2022-12-18
 2.4k  71
96
Chapter 96
2022-12-19
 2.8k  97
97
Chapter 97
2022-12-25
 2.5k  99
98
Chapter 98
2022-12-26
 2.3k  79
99
Chapter 99
2022-12-31
 2k  86
100
Chapter 100
2022-12-31
 2.1k  45
101
Chapter 101
2022-12-31
 1.9k  65
102
Chapter 102
2022-12-31
 1.9k  41
103
Chapter 103
2022-12-31
 2k  84
104
Chapter 104
2022-12-31
 2.3k  75
105
Chapter 105
2022-12-31
 2.2k  95
106
Chapter 106
2023-01-01
 2.4k  77
107
Chapter 107
2023-01-02
 2.6k  116
108
Chapter 108
2023-01-08
 2.4k  76
109
Chapter 109
2023-01-09
 2.4k  94
110
Chapter 110
2023-01-15
 2k  49
111
Chapter 111
2023-01-16
 2.1k  72
112
Chapter 112
2023-01-22
 2.3k  86
113
Chapter 113
2023-01-23
 2.1k  114
114
Chapter 114
2023-01-29
 2k  73
115
Chapter 115
2023-01-30
 2k  112
116
Chapter 116
2023-02-05
 2k  134
117
Chapter 117
2023-02-06
 1.8k  92
118
Chapter 118
2023-02-06
 1.8k  41
119
Chapter 119
2023-02-06
 1.8k  76
120
Chapter 120
2023-02-06
 1.8k  83
121
Chapter 121
2023-02-06
 2.1k  157
122
Chapter 122
2023-02-12
 1.8k  147
123
Chapter 123
2023-02-13
 2.1k  248
124
Chapter 124
2023-02-19
 1.9k  181
125
Chapter 125
2023-02-20
 2.1k  204
126
Chapter 126
2023-02-26
 1.8k  184
127
Chapter 127
2023-02-27
 2k  123
128
Chapter 128
2023-03-05
 1.9k  98
129
Chapter 129
2023-03-06
 1.9k  111
130
Chapter 130
2023-03-12
 1.9k  178
131
Chapter 131
2023-03-13
 2.1k  147
132
Chapter 132
2023-03-19
 1.9k  53
133
Chapter 133
2023-03-20
 1.9k  136
134
Chapter 134
2023-03-25
 1.6k  23
135
Chapter 135
2023-03-25
 1.5k  36
136
Chapter 136
2023-03-25
 1.6k  112
137
Chapter 137
2023-03-25
 1.5k  59
138
Chapter 138
2023-03-25
 1.5k  31
139
Chapter 139
2023-03-25
 1.6k  44
140
Chapter 140
2023-03-25
 1.7k  73
141
Chapter 141
2023-03-26
 1.8k  135
142
Chapter 142
2023-03-27
 1.8k  178
143
Chapter 143
2023-04-02
 1.8k  103
144
Chapter 144
2023-04-03
 1.8k  152
145
Chapter 145
2023-04-09
 1.6k  119
146
Chapter 146
2023-04-10
 1.7k  128
147
Chapter 147
2023-04-16
 1.8k  90
148
Chapter 148
2023-04-17
 1.8k  145
149
Chapter 149
2023-04-23
 1.9k  139
150
Chapter 150
2023-04-24
 1.8k  208
151
Chapter 151
2023-04-30
 1.6k  103
152
Chapter 152
2023-05-01
 1.8k  231
153
Chapter 153
2023-05-07
 1.7k  214
154
Chapter 154
2023-05-08
 1.8k  292
155
Chapter 155
2023-05-14
 1.6k  158
156
Chapter 156
2023-05-15
 1.7k  147
157
Chapter 157
2023-05-21
 1.6k  156
158
Chapter 158
2023-05-22
 1.6k  227
159
Chapter 159
2023-05-28
 1.7k  283
160
Chapter 160
2023-05-29
 1.6k  250
161
Chapter 161
2023-06-03
 1.3k  33
162
Chapter 162
2023-06-03
 1.4k  52
163
Chapter 163
2023-06-03
 1.3k  43
164
Chapter 164
2023-06-03
 1.3k  22
165
Chapter 165
2023-06-03
 1.4k  71
166
Chapter 166
2023-06-04
 1.4k  102
167
Chapter 167
2023-06-05
 1.6k  211
168
Chapter 168
2023-06-11
 1.3k  114
169
Chapter 169
2023-06-12
 1.7k  260
170
Chapter 170
2023-06-18
 1.5k  116
171
Chapter 171
2023-06-19
 1.4k  250
172
Chapter 172
2023-06-25
 1.3k  102
173
Chapter 173
2023-06-26
 1.3k  156
174
Chapter 174
2023-07-02
 1.1k  61
175
Chapter 175
2023-07-03
 1.1k  66
176
Chapter 176
2023-07-08
 1k  34
177
Chapter 177
2023-07-08
 949  29
178
Chapter 178
2023-07-08
 953  28
179
Chapter 179
2023-07-08
 944  23
180
Chapter 180
2023-07-08
 1k  39
181
Chapter 181
2023-07-09
 1.1k  55
182
Chapter 182
2023-07-10
 1k  93
183
Chapter 183
2023-07-16
 1.1k  79
184
Chapter 184
2023-07-17
 1.1k  182
185
Chapter 185
2023-07-23
 993  96
186
Chapter 186
2023-07-24
 1.1k  157
187
Chapter 187
2023-07-30
 973  99
188
Chapter 188
2023-07-31
 1.2k  108
189
Chapter 189
2023-08-06
 1k  74
190
Chapter 190
2023-08-07
 964  57
191
Chapter 191
2023-08-13
 847  28
192
Chapter 192
2023-08-14
 998  106
193
Chapter 193
2023-08-20
 859  78
194
Chapter 194
2023-08-21
 870  96
195
Chapter 195
2023-08-27
 836  48
196
Chapter 196
2023-08-28
 982  112
197
Chapter 197
2023-09-03
 800  40
198
Chapter 198
2023-09-04
 945  102
199
Chapter 199
2023-09-09
 694  25
200
Chapter 200
2023-09-09
 843  28
201
Chapter 201
2023-09-09
 708  19
202
Chapter 202
2023-09-09
 775  22
203
Chapter 203
2023-09-09
 879  41
204
Chapter 204
2023-09-10
 872  59
205
Chapter 205
2023-09-11
 945  86
206
Chapter 206
2023-09-17
 799  80
207
Chapter 207
2023-09-18
 914  74
208
Chapter 208
2023-09-24
 821  54
209
Chapter 209
2023-09-25
 909  80
210
Chapter 210
2023-10-01
 811  44
211
Chapter 211
2023-10-02
 834  79
212
Chapter 212
2023-10-08
 912  85
213
Chapter 213
2023-10-09
 896  98
214
Chapter 214
2023-10-15
 875  81
215
Chapter 215
2023-10-16
 885  102
216
Chapter 216
2023-10-22
 735  48
217
Chapter 217
2023-10-23
 810  87
218
Chapter 218
2023-10-29
 805  56
219
Chapter 219
2023-10-30
 845  97
220
Chapter 220
2023-11-05
 828  51
221
Chapter 221
2023-11-06
 760  50
222
Chapter 222
2023-11-12
 715  58
223
Chapter 223
2023-11-13
 811  71
224
Chapter 224
2023-11-19
 696  67
225
Chapter 225
2023-11-20
 731  61
226
Chapter 226
2023-11-26
 688  60
227
Chapter 227
2023-11-27
 713  66
228
Chapter 228
2023-12-03
 670  45
229
Chapter 229
2023-12-04
 680  42
230
Chapter 230
2023-12-10
 582  20
231
Chapter 231
2023-12-11
 611  37
232
Chapter 232
2023-12-17
 588  44
233
Chapter 233
2023-12-18
 606  50
234
Chapter 234
2023-12-24
 508  20
235
Chapter 235
2023-12-25
 517  56
236
Chapter 236
2024-01-07
 487  38
237
Chapter 237
2024-01-08
 503  39
238
Chapter 238
2024-01-14
 428  39
239
Chapter 239
2024-01-15
 442  68
240
Chapter 240
2024-01-21
 425  79
241
Chapter 241
2024-01-22
 407  54
242
Chapter 242
2024-01-28
 355  23
243
Chapter 243
2024-01-29
 395  26
244
Chapter 244
2024-02-04
 346  27
245
Chapter 245
2024-02-05
 324  29
246
Chapter 246
2024-02-11
 286  26
247
Chapter 247
2024-02-12
 261  41
248
Chapter 248
2024-02-18
 238  22
249
Chapter 249
2024-02-19
 195  21
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nữ Vương Báo Thù Giá Đáo
Nữ Vương Báo Thù Giá Đáo
Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh báo thù
Bề Tôi Dưới Váy Thái Hậu
Bề Tôi Dưới Váy Thái Hậu
Bảo bảo/Truy thê/Nữ cường/Trùng sinh/Cung đình/Harem/Nham hiểm
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Mật Luyến Giữa Bụi Gai
Mật Luyến Giữa Bụi Gai
Tình yêu/Tổng tài
Tổng Tài Yêu Sai Người
Tổng Tài Yêu Sai Người
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook