MangaToon
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Tiếp tục cập nhật
31.6M
4.5
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Bị bạn thân hãm hại, bị đưa lên giường bạn trai của bạn thân - CEO Doãn Tư Thần - như một món quà. Sau một đêm hoang đường cô vô tình có thai, Cố Hề Hề nửa bị dụ dỗ, nửa bị uy hiếp, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Doãn. Cố Hề Hề biết mọi thứ chỉ là vì đứa con trong bụng cô, anh không có tình cảm với cô đâu... Mâu thuẫn trong con người anh, sự mạnh mẽ và dịu dàng khiến người ta chìm đắm...

Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 291 chương    /    (35612)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-07-01
 14.3k  2.1k
2
Chapter 2
2022-07-08
 9.2k  475
3
Chapter 3
2022-07-08
 8.7k  484
4
Chapter 4
2022-07-08
 8.1k  302
5
Chapter 5
2022-07-08
 8k  228
6
Chapter 6
2022-07-08
 7.4k  355
7
Chapter 7
2022-07-08
 7.2k  182
8
Chapter 8
2022-07-08
 7.1k  133
9
Chapter 9
2022-07-08
 7.1k  163
10
Chapter 10
2022-07-08
 8.1k  384
11
Chapter 11
2022-07-10
 7.6k  522
12
Chapter 12
2022-07-11
 7.5k  399
13
Chapter 13
2022-07-17
 7.1k  287
14
Chapter 14
2022-07-18
 6.7k  241
15
Chapter 15
2022-07-23
 6k  206
16
Chapter 16
2022-07-23
 6.3k  145
17
Chapter 17
2022-07-23
 6.2k  173
18
Chapter 18
2022-07-23
 5.9k  139
19
Chapter 19
2022-07-23
 6.2k  670
20
Chapter 20
2022-07-23
 6.2k  148
21
Chapter 21
2022-07-23
 6.2k  145
22
Chapter 22
2022-07-23
 5.6k  122
23
Chapter 23
2022-07-23
 5.7k  233
24
Chapter 24
2022-07-23
 6.7k  196
25
Chapter 25
2022-07-24
 6.3k  341
26
Chapter 26
2022-07-25
 7.1k  406
27
Chapter 27
2022-07-31
 6.1k  227
28
Chapter 28
2022-08-01
 5.9k  367
29
Chapter 29
2022-08-07
 5.2k  213
30
Chapter 30
2022-08-08
 5.5k  322
31
Chapter 31
2022-08-14
 5.6k  192
32
Chapter 32
2022-08-15
 5.8k  395
33
Chapter 33
2022-08-21
 5.3k  175
34
Chapter 34
2022-08-22
 5.7k  415
35
Chapter 35
2022-08-28
 5k  217
36
Chapter 36
2022-08-29
 4.8k  162
37
Chapter 37
2022-08-30
 4.4k  80
38
Chapter 38
2022-08-30
 4.3k  79
39
Chapter 39
2022-08-30
 4.3k  85
40
Chapter 40
2022-08-30
 4.2k  68
41
Chapter 41
2022-08-30
 4.2k  60
42
Chapter 42
2022-08-30
 4k  122
43
Chapter 43
2022-08-30
 4.7k  291
44
Chapter 44
2022-09-04
 4.5k  232
45
Chapter 45
2022-09-05
 4.9k  412
46
Chapter 46
2022-09-11
 4.6k  180
47
Chapter 47
2022-09-12
 4.9k  278
48
Chapter 48
2022-09-18
 4.7k  182
49
Chapter 49
2022-09-19
 4.6k  165
50
Chapter 50
2022-09-25
 4.4k  143
51
Chapter 51
2022-09-26
 4.2k  145
52
Chapter 52
2022-09-28
 3.8k  76
53
Chapter 53
2022-09-28
 4.3k  111
54
Chapter 54
2022-09-28
 3.9k  91
55
Chapter 55
2022-09-28
 3.5k  127
56
Chapter 56
2022-09-28
 3.7k  51
57
Chapter 57
2022-09-28
 3.6k  101
58
Chapter 58
2022-09-28
 3.9k  161
59
Chapter 59
2022-10-02
 4k  155
60
Chapter 60
2022-10-03
 4k  144
61
Chapter 61
2022-10-09
 3.8k  94
62
Chapter 62
2022-10-10
 4k  169
63
Chapter 63
2022-10-16
 3.4k  112
64
Chapter 64
2022-10-17
 3.2k  120
65
Chapter 65
2022-10-18
 2.9k  89
66
Chapter 66
2022-10-18
 2.9k  123
67
Chapter 67
2022-10-18
 2.8k  101
68
Chapter 68
2022-10-18
 2.8k  175
69
Chapter 69
2022-10-18
 3.1k  117
70
Chapter 70
2022-10-18
 3.1k  100
71
Chapter 71
2022-10-18
 3.6k  107
72
Chapter 72
2022-10-23
 3.1k  65
73
Chapter 73
2022-10-24
 3.3k  128
74
Chapter 74
2022-10-30
 3.3k  76
75
Chapter 75
2022-10-31
 3.3k  123
76
Chapter 76
2022-11-06
 2.9k  115
77
Chapter 77
2022-11-07
 2.9k  97
78
Chapter 78
2022-11-13
 3k  111
79
Chapter 79
2022-11-14
 2.7k  110
80
Chapter 80
2022-11-15
 2.6k  36
81
Chapter 81
2022-11-15
 2.7k  120
82
Chapter 82
2022-11-15
 2.8k  92
83
Chapter 83
2022-11-15
 2.9k  95
84
Chapter 84
2022-11-15
 2.8k  101
85
Chapter 85
2022-11-15
 2.7k  89
86
Chapter 86
2022-11-15
 3k  123
87
Chapter 87
2022-11-20
 3k  133
88
Chapter 88
2022-11-21
 3.1k  104
89
Chapter 89
2022-11-27
 3.2k  131
90
Chapter 90
2022-11-28
 2.9k  141
91
Chapter 91
2022-12-04
 3k  104
92
Chapter 92
2022-12-05
 2.8k  103
93
Chapter 93
2022-12-11
 2.6k  99
94
Chapter 94
2022-12-12
 2.6k  87
95
Chapter 95
2022-12-18
 2.5k  70
96
Chapter 96
2022-12-19
 3k  105
97
Chapter 97
2022-12-25
 2.7k  104
98
Chapter 98
2022-12-26
 2.4k  87
99
Chapter 99
2022-12-31
 2.1k  103
100
Chapter 100
2022-12-31
 2.2k  53
101
Chapter 101
2022-12-31
 2k  74
102
Chapter 102
2022-12-31
 2k  48
103
Chapter 103
2022-12-31
 2.1k  96
104
Chapter 104
2022-12-31
 2.4k  86
105
Chapter 105
2022-12-31
 2.4k  103
106
Chapter 106
2023-01-01
 2.5k  83
107
Chapter 107
2023-01-02
 2.8k  120
108
Chapter 108
2023-01-08
 2.6k  83
109
Chapter 109
2023-01-09
 2.5k  95
110
Chapter 110
2023-01-15
 2.1k  52
111
Chapter 111
2023-01-16
 2.1k  65
112
Chapter 112
2023-01-22
 2.4k  89
113
Chapter 113
2023-01-23
 2.2k  124
114
Chapter 114
2023-01-29
 2.1k  88
115
Chapter 115
2023-01-30
 2.1k  124
116
Chapter 116
2023-02-05
 2.1k  147
117
Chapter 117
2023-02-06
 1.9k  103
118
Chapter 118
2023-02-06
 1.9k  50
119
Chapter 119
2023-02-06
 1.9k  88
120
Chapter 120
2023-02-06
 1.9k  96
121
Chapter 121
2023-02-06
 2.2k  173
122
Chapter 122
2023-02-12
 1.9k  173
123
Chapter 123
2023-02-13
 2.2k  277
124
Chapter 124
2023-02-19
 2k  197
125
Chapter 125
2023-02-20
 2.2k  216
126
Chapter 126
2023-02-26
 1.9k  212
127
Chapter 127
2023-02-27
 2.1k  129
128
Chapter 128
2023-03-05
 2k  108
129
Chapter 129
2023-03-06
 2k  116
130
Chapter 130
2023-03-12
 2.1k  191
131
Chapter 131
2023-03-13
 2.2k  169
132
Chapter 132
2023-03-19
 2k  60
133
Chapter 133
2023-03-20
 2k  152
134
Chapter 134
2023-03-25
 1.7k  27
135
Chapter 135
2023-03-25
 1.6k  40
136
Chapter 136
2023-03-25
 1.8k  123
137
Chapter 137
2023-03-25
 1.6k  60
138
Chapter 138
2023-03-25
 1.6k  34
139
Chapter 139
2023-03-25
 1.7k  50
140
Chapter 140
2023-03-25
 1.8k  87
141
Chapter 141
2023-03-26
 1.9k  154
142
Chapter 142
2023-03-27
 1.9k  184
143
Chapter 143
2023-04-02
 1.9k  116
144
Chapter 144
2023-04-03
 1.9k  163
145
Chapter 145
2023-04-09
 1.8k  131
146
Chapter 146
2023-04-10
 1.8k  145
147
Chapter 147
2023-04-16
 1.9k  101
148
Chapter 148
2023-04-17
 1.9k  147
149
Chapter 149
2023-04-23
 2k  157
150
Chapter 150
2023-04-24
 2k  230
151
Chapter 151
2023-04-30
 1.7k  117
152
Chapter 152
2023-05-01
 1.9k  259
153
Chapter 153
2023-05-07
 1.9k  246
154
Chapter 154
2023-05-08
 1.9k  318
155
Chapter 155
2023-05-14
 1.7k  169
156
Chapter 156
2023-05-15
 1.8k  172
157
Chapter 157
2023-05-21
 1.7k  164
158
Chapter 158
2023-05-22
 1.7k  232
159
Chapter 159
2023-05-28
 1.9k  311
160
Chapter 160
2023-05-29
 1.7k  264
161
Chapter 161
2023-06-03
 1.4k  36
162
Chapter 162
2023-06-03
 1.6k  60
163
Chapter 163
2023-06-03
 1.4k  54
164
Chapter 164
2023-06-03
 1.4k  30
165
Chapter 165
2023-06-03
 1.5k  77
166
Chapter 166
2023-06-04
 1.5k  111
167
Chapter 167
2023-06-05
 1.7k  204
168
Chapter 168
2023-06-11
 1.4k  121
169
Chapter 169
2023-06-12
 1.8k  268
170
Chapter 170
2023-06-18
 1.6k  124
171
Chapter 171
2023-06-19
 1.5k  253
172
Chapter 172
2023-06-25
 1.4k  111
173
Chapter 173
2023-06-26
 1.4k  159
174
Chapter 174
2023-07-02
 1.2k  61
175
Chapter 175
2023-07-03
 1.2k  67
176
Chapter 176
2023-07-08
 1.1k  36
177
Chapter 177
2023-07-08
 1k  31
178
Chapter 178
2023-07-08
 1k  27
179
Chapter 179
2023-07-08
 1k  30
180
Chapter 180
2023-07-08
 1.1k  44
181
Chapter 181
2023-07-09
 1.2k  64
182
Chapter 182
2023-07-10
 1.1k  97
183
Chapter 183
2023-07-16
 1.2k  83
184
Chapter 184
2023-07-17
 1.2k  186
185
Chapter 185
2023-07-23
 1.1k  102
186
Chapter 186
2023-07-24
 1.3k  171
187
Chapter 187
2023-07-30
 1.1k  113
188
Chapter 188
2023-07-31
 1.3k  121
189
Chapter 189
2023-08-06
 1.1k  81
190
Chapter 190
2023-08-07
 1k  66
191
Chapter 191
2023-08-13
 922  30
192
Chapter 192
2023-08-14
 1.1k  119
193
Chapter 193
2023-08-20
 942  88
194
Chapter 194
2023-08-21
 951  99
195
Chapter 195
2023-08-27
 926  59
196
Chapter 196
2023-08-28
 1.1k  119
197
Chapter 197
2023-09-03
 892  50
198
Chapter 198
2023-09-04
 1.1k  111
199
Chapter 199
2023-09-09
 795  35
200
Chapter 200
2023-09-09
 968  34
201
Chapter 201
2023-09-09
 815  24
202
Chapter 202
2023-09-09
 893  32
203
Chapter 203
2023-09-09
 1k  47
204
Chapter 204
2023-09-10
 996  64
205
Chapter 205
2023-09-11
 1.1k  90
206
Chapter 206
2023-09-17
 902  96
207
Chapter 207
2023-09-18
 1k  79
208
Chapter 208
2023-09-24
 940  56
209
Chapter 209
2023-09-25
 1k  84
210
Chapter 210
2023-10-01
 931  50
211
Chapter 211
2023-10-02
 954  84
212
Chapter 212
2023-10-08
 1.1k  93
213
Chapter 213
2023-10-09
 1k  100
214
Chapter 214
2023-10-15
 1k  89
215
Chapter 215
2023-10-16
 1k  108
216
Chapter 216
2023-10-22
 850  46
217
Chapter 217
2023-10-23
 930  90
218
Chapter 218
2023-10-29
 938  60
219
Chapter 219
2023-10-30
 984  111
220
Chapter 220
2023-11-05
 984  54
221
Chapter 221
2023-11-06
 914  55
222
Chapter 222
2023-11-12
 839  77
223
Chapter 223
2023-11-13
 968  79
224
Chapter 224
2023-11-19
 816  88
225
Chapter 225
2023-11-20
 869  67
226
Chapter 226
2023-11-26
 827  87
227
Chapter 227
2023-11-27
 843  75
228
Chapter 228
2023-12-03
 816  54
229
Chapter 229
2023-12-04
 817  39
230
Chapter 230
2023-12-10
 715  27
231
Chapter 231
2023-12-11
 744  44
232
Chapter 232
2023-12-17
 723  66
233
Chapter 233
2023-12-18
 739  49
234
Chapter 234
2023-12-24
 647  37
235
Chapter 235
2023-12-25
 638  72
236
Chapter 236
2024-01-07
 618  46
237
Chapter 237
2024-01-08
 630  48
238
Chapter 238
2024-01-14
 561  56
239
Chapter 239
2024-01-15
 585  87
240
Chapter 240
2024-01-21
 566  105
241
Chapter 241
2024-01-22
 538  70
242
Chapter 242
2024-01-28
 497  39
243
Chapter 243
2024-01-29
 518  41
244
Chapter 244
2024-02-04
 480  41
245
Chapter 245
2024-02-05
 442  46
246
Chapter 246
2024-02-11
 442  37
247
Chapter 247
2024-02-12
 414  55
248
Chapter 248
2024-02-18
 435  28
249
Chapter 249
2024-02-19
 389  29
250
Chapter 250
2024-02-25
 400  26
251
Chapter 251
2024-02-26
 383  29
252
Chapter 252
2024-03-03
 364  25
253
Chapter 253
2024-03-04
 390  41
254
Chapter 254
2024-03-10
 345  25
255
Chapter 255
2024-03-11
 351  34
256
Chapter 256
2024-03-17
 324  20
257
Chapter 257
2024-03-18
 323  27
258
Chapter 258
2024-03-24
 304  23
259
Chapter 259
2024-03-25
 324  30
260
Chapter 260
2024-03-31
 300  48
261
Chapter 261
2024-04-01
 312  38
262
Chapter 262
2024-04-07
 296  31
263
Chapter 263
2024-04-08
 332  39
264
Chapter 264
2024-04-14
 285  20
265
Chapter 265
2024-04-15
 300  28
266
Chapter 266
2024-04-21
 246  20
267
Chapter 267
2024-04-22
 263  23
268
Chapter 268
2024-04-28
 264  12
269
Chapter 269
2024-04-29
 247  28
270
Chapter 270
2024-05-05
 244  12
271
Chapter 271
2024-05-06
 241  15
272
Chapter 272
2024-05-12
 247  18
273
Chapter 273
2024-05-13
 261  27
274
Chapter 274
2024-05-19
 244  30
275
Chapter 275
2024-05-20
 235  37
276
Chapter 276
2024-05-26
 203  17
277
Chapter 277
2024-05-27
 202  31
278
Chapter 278
2024-06-02
 213  11
279
Chapter 279
2024-06-03
 230  24
280
Chapter 280
2024-06-09
 200  11
281
Chapter 281
2024-06-10
 213  28
282
Chapter 282
2024-06-16
 184  10
283
Chapter 283
2024-06-17
 188  20
284
Chapter 284
2024-06-23
 188  11
285
Chapter 285
2024-06-24
 189  22
286
Chapter 286
2024-06-30
 162  14
287
Chapter 287
2024-07-01
 162  14
288
Chapter 288
2024-07-07
 139  7
289
Chapter 289
2024-07-08
 129  18
290
Chapter 290
2024-07-14
 98  5
291
Chapter 291
2024-07-15
 98  18
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Hành động/Huyền huyễn/Mới
Số Đào Hoa Cực Mạnh
Số Đào Hoa Cực Mạnh
Trường học/Hành động/Hậu cung/Bàn tay vàng/Tu tiên
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bạn Gái Tin Đồn Của Quý Thiếu
Bạn Gái Tin Đồn Của Quý Thiếu
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Hậu Thế Mời Ta Xuống Núi
Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Hậu Thế Mời Ta Xuống Núi
Huyền huyễn/Sư đồ/Bàn tay vàng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook