MangaToon
Dẫn Sói Vào Nhà
Dẫn Sói Vào Nhà
Đã Full
44.8M
4.8
Tên tác giả: iReader

Ino Ezreal là một ma cà rồng vừa bướng bỉnh vừa mắc bệnh ưa sạch sẽ, nhất thời cao hứng ký khế ước chủ tớ với một người sói và lấy niềm vui từ việc ra lệnh cho hắn làm việc, nhưng ai ngờ... Cứ ra lệnh hoài, tình huống bỗng có gì đó sai sai... "Chờ đã! Ta không bảo ngươi làm việc này!" "Chủ nhân, hãy yên tâm, ta sẽ khiến người hài lòng."

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 186 chương    /    (78241)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-01-28
 29.5k  2.3k
2
Chapter 2
2022-02-11
 25.4k  1.4k
3
Chapter 3
2022-02-11
 18.9k  731
4
Chapter 4
2022-02-11
 21.8k  743
5
Chapter 5
2022-02-11
 20.7k  746
6
Chapter 6
2022-02-11
 21.8k  1.1k
7
Chapter 7
2022-02-11
 18.6k  487
8
Chapter 8
2022-02-11
 17.6k  485
9
Chapter 9
2022-02-11
 17.5k  622
10
Chapter 10
2022-02-11
 17.4k  676
11
Chapter 11
2022-02-15
 17.8k  989
12
Chapter 12
2022-02-18
 18.5k  1.2k
13
Chapter 13
2022-02-22
 16.5k  634
14
Chapter 14
2022-02-25
 18k  1.1k
15
Chapter 15
2022-02-28
 16.6k  575
16
Chapter 16
2022-02-28
 15.2k  400
17
Chapter 17
2022-02-28
 14.6k  477
18
Chapter 18
2022-02-28
 14.8k  365
19
Chapter 19
2022-02-28
 15.4k  407
20
Chapter 20
2022-02-28
 13.4k  675
21
Chapter 21
2022-02-28
 12.9k  486
22
Chapter 22
2022-03-01
 15.3k  814
23
Chapter 23
2022-03-04
 14.2k  774
24
Chapter 24
2022-03-08
 12.5k  332
25
Chapter 25
2022-03-11
 14k  689
26
Chapter 26
2022-03-15
 13k  396
27
Chapter 27
2022-03-18
 13.3k  527
28
Chapter 28
2022-03-22
 12.5k  513
29
Chapter 29
2022-03-25
 13.3k  822
30
Chapter 30
2022-03-29
 13.6k  373
31
Chapter 31
2022-04-01
 12.4k  403
32
Chapter 32
2022-04-05
 12.9k  443
33
Chapter 33
2022-04-08
 12.1k  326
34
Chapter 34
2022-04-12
 12.1k  352
35
Chapter 35
2022-04-15
 12k  558
36
Chapter 36
2022-04-18
 12.2k  752
37
Chapter 37
2022-04-18
 11.3k  206
38
Chapter 38
2022-04-18
 12k  387
39
Chapter 39
2022-04-18
 13.3k  623
40
Chapter 40
2022-04-18
 11.9k  411
41
Chapter 41
2022-04-18
 11k  150
42
Chapter 42
2022-04-18
 12.6k  404
43
Chapter 43
2022-04-19
 12.9k  528
44
Chapter 44
2022-04-22
 11.6k  520
45
Chapter 45
2022-04-26
 11.6k  532
46
Chapter 46
2022-04-29
 13k  780
47
Chapter 47
2022-05-03
 11.9k  602
48
Chapter 48
2022-05-06
 12.5k  577
49
Chapter 49
2022-05-10
 10.8k  376
50
Chapter 50
2022-05-13
 11.3k  470
51
Chapter 51
2022-05-17
 10.7k  280
52
Chapter 52
2022-05-20
 11.9k  526
53
Chapter 53
2022-05-24
 11.3k  321
54
Chapter 54
2022-05-27
 11.4k  391
55
Chapter 55
2022-05-31
 11.3k  396
56
Chapter 56
2022-06-03
 10.4k  421
57
Chapter 57
2022-06-06
 9.9k  318
58
Chapter 58
2022-06-06
 9.8k  263
59
Chapter 59
2022-06-06
 9.8k  220
60
Chapter 60
2022-06-06
 10k  418
61
Chapter 61
2022-06-06
 10.2k  387
62
Chapter 62
2022-06-06
 10.1k  327
63
Chapter 63
2022-06-06
 9.8k  281
64
Chapter 64
2022-06-07
 11.5k  589
65
Chapter 65
2022-06-10
 10.7k  418
66
Chapter 66
2022-06-14
 11.2k  497
67
Chapter 67
2022-06-17
 11.3k  862
68
Chapter 68
2022-06-21
 10.1k  348
69
Chapter 69
2022-06-24
 10.7k  844
70
Chapter 70
2022-06-28
 9.9k  269
71
Chapter 71
2022-07-01
 10k  393
72
Chapter 72
2022-07-05
 10.2k  678
73
Chapter 73
2022-07-08
 8.3k  345
74
Chapter 74
2022-07-12
 9.5k  597
75
Chapter 75
2022-07-15
 10.1k  554
76
Chapter 76
2022-07-19
 9.8k  458
77
Chapter 77
2022-07-22
 9.9k  451
78
Chapter 78
2022-07-26
 9k  294
79
Chapter 79
2022-07-29
 8.6k  318
80
Chapter 80
2022-08-02
 8.5k  188
81
Chapter 81
2022-08-02
 8.7k  193
82
Chapter 82
2022-08-02
 8.2k  205
83
Chapter 83
2022-08-02
 8.2k  328
84
Chapter 84
2022-08-02
 7.8k  193
85
Chapter 85
2022-08-02
 7.9k  185
86
Chapter 86
2022-08-02
 7.6k  113
87
Chapter 87
2022-08-02
 8.1k  304
88
Chapter 88
2022-08-05
 8.1k  463
89
Chapter 89
2022-08-09
 8.5k  374
90
Chapter 90
2022-08-12
 8.9k  395
91
Chapter 91
2022-08-16
 8.6k  399
92
Chapter 92
2022-08-19
 8.7k  346
93
Chapter 93
2022-08-23
 8.9k  258
94
Chapter 94
2022-08-26
 8.4k  309
95
Chapter 95
2022-08-30
 8.4k  290
96
Chapter 96
2022-09-02
 8.7k  332
97
Chapter 97
2022-09-06
 7.7k  238
98
Chapter 98
2022-09-09
 8k  280
99
Chapter 99
2022-09-13
 8.8k  384
100
Chapter 100
2022-09-16
 8.1k  302
101
Chapter 101
2022-09-20
 9.2k  608
102
Chapter 102
2022-09-23
 8.4k  291
103
Chapter 103
2022-09-27
 8.1k  215
104
Chapter 104
2022-09-30
 8.7k  425
105
Chapter 105
2022-10-04
 9.1k  510
106
Chapter 106
2022-10-07
 8k  239
107
Chapter 107
2022-10-11
 9.3k  417
108
Chapter 108
2022-10-14
 9.3k  632
109
Chapter 109
2022-10-18
 8.3k  464
110
Chapter 110
2022-10-21
 9k  370
111
Chapter 111
2022-10-25
 8.4k  318
112
Chapter 112
2022-10-28
 9.5k  601
113
Chapter 113
2022-11-01
 8.3k  277
114
Chapter 114
2022-11-04
 7.3k  257
115
Chapter 115
2022-11-08
 7.7k  251
116
Chapter 116
2022-11-11
 8.5k  322
117
Chapter 117
2022-11-15
 7.3k  200
118
Chapter 118
2022-11-18
 8k  373
119
Chapter 119
2022-11-22
 7.2k  207
120
Chapter 120
2022-11-25
 7k  203
121
Chapter 121
2022-11-29
 6.8k  182
122
Chapter 122
2022-12-02
 7.4k  210
123
Chapter 123
2022-12-06
 7k  277
124
Chapter 124
2022-12-09
 7.1k  356
125
Chapter 125
2022-12-13
 6.9k  261
126
Chapter 126
2022-12-16
 7k  300
127
Chapter 127
2022-12-20
 6.9k  218
128
Chapter 128
2022-12-23
 7k  281
129
Chapter 129
2022-12-27
 6.8k  247
130
Chapter 130
2022-12-30
 7.7k  635
131
Chapter 131
2023-01-03
 7.1k  259
132
Chapter 132
2023-01-06
 7.7k  370
133
Chapter 133
2023-01-10
 7.3k  274
134
Chapter 134
2023-01-13
 8.2k  442
135
Chapter 135
2023-01-17
 7k  337
136
Chapter 136
2023-01-20
 6.6k  353
137
Chapter 137
2023-01-24
 6.9k  272
138
Chapter 138
2023-01-27
 7.4k  469
139
Chapter 139
2023-01-31
 7.9k  1.2k
140
Chapter 140
2023-02-03
 7.7k  642
141
Chapter 141
2023-02-07
 7.5k  459
142
Chapter 142
2023-02-10
 7.4k  489
143
Chapter 143
2023-02-14
 6.7k  249
144
Chapter 144
2023-02-17
 6.6k  274
145
Chapter 145
2023-02-21
 6.5k  205
146
Chapter 146
2023-02-24
 6.9k  223
147
Chapter 147
2023-02-28
 7.2k  301
148
Chapter 148
2023-03-03
 5.9k  286
149
Chapter 149
2023-03-07
 5.7k  181
150
Chapter 150
2023-03-10
 5.8k  214
151
Chapter 151
2023-03-14
 5.7k  213
152
Chapter 152
2023-03-17
 6.1k  310
153
Chapter 153
2023-03-21
 6.2k  338
154
Chapter 154
2023-03-24
 6.3k  345
155
Chapter 155
2023-03-28
 6.4k  301
156
Chapter 156
2023-03-31
 6.2k  280
157
Chapter 157
2023-04-04
 5.9k  337
158
Chapter 158
2023-04-07
 7.1k  395
159
Chapter 159
2023-04-11
 7.2k  561
160
Chapter 160
2023-04-14
 6.7k  365
161
Chapter 161
2023-04-18
 6k  369
162
Chapter 162
2023-04-21
 5.3k  220
163
Chapter 163
2023-04-25
 5.7k  270
164
Chapter 164
2023-04-28
 5.2k  192
165
Chapter 165
2023-05-22
 3.1k  67
166
Chapter 166
2023-05-02
 4.5k  192
167
Chapter 167
2023-05-05
 5k  188
168
Chapter 168
2023-05-09
 5.3k  253
169
Chapter 169
2023-05-16
 4.6k  194
170
Chapter 170
2023-05-18
 4.6k  171
171
Chapter 171
2023-05-23
 4.9k  188
172
Chapter 172
2023-05-26
 4.5k  174
173
Chapter 173
2023-05-30
 5.1k  252
174
Chapter 174
2023-06-06
 4.5k  209
175
Chapter 175
2023-06-09
 4.4k  160
176
Chapter 176
2023-06-13
 5k  315
177
Chapter 177
2023-06-16
 5.3k  246
178
Chapter 178
2023-06-20
 4.6k  169
179
Chapter 179
2023-06-23
 4.9k  216
180
Chapter 180
2023-06-27
 5.2k  293
181
Chapter 181
2023-06-30
 4.9k  377
182
Chapter 182
2023-07-04
 5.2k  342
183
Chapter 183
2023-07-07
 4.9k  265
184
Chapter 184
2023-07-11
 4.8k  331
185
Chapter 185
2023-07-14
 5.3k  405
186
Chapter 186
2023-07-18
 7.6k  1.4k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
[BJYX]Tôi Chet Mê Với Nụ Cười Của Cậu
[BJYX]Tôi Chet Mê Với Nụ Cười Của Cậu
Trường học/Ngọt sủng
(:AllDenji:) Cuộc Vui Nào Rồi Cũng Sẽ…Còn Vui
(:AllDenji:) Cuộc Vui Nào Rồi Cũng Sẽ…Còn Vui
Showbiz
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Nghịch tập/Hiền lành
[Phong×Kairon/ H+] Hôn Ước Giả Tình Yêu Thật
[Phong×Kairon/ H+] Hôn Ước Giả Tình Yêu Thật
Trường học/Hành động/Đam mỹ/Hài Hước/Đã Full
Cục Cưng Ở Đâu Ra
Cục Cưng Ở Đâu Ra
Đam mỹ/Huyền huyễn/Hài Hước/Tổng tài/LGBT+
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook