MangaToon
Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Tiếp tục cập nhật
136.8M
4.8
Tên tác giả: ManYu

Thế giới tương lai là thế giới xấu xí của nhân loại. 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2018, một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Truyện này do ManYu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 565 chương    /    (173308)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-01-19
 30k  4.8k
2
Chapter 2
2019-01-19
 18.8k  1.5k
3
Chapter 3
2019-01-19
 17k  1.4k
4
Chapter 4
2019-01-19
 15.7k  873
5
Chapter 5
2019-01-19
 15.6k  1.1k
6
Chapter 6
2019-01-19
 15.6k  1.2k
7
Chapter 7
2019-01-19
 15k  673
8
Chapter 8
2019-01-19
 15.2k  832
9
Chapter 9
2019-01-19
 15.9k  842
10
Chapter 10
2019-01-19
 15.3k  736
11
Chapter 11
2019-01-24
 15.1k  693
12
Chapter 12
2019-01-26
 14.4k  540
13
Chapter 13
2019-01-31
 14.9k  721
14
Chapter 14
2019-02-02
 13.9k  562
15
Chapter 15
2019-02-07
 13k  507
16
Chapter 16
2019-02-09
 13.3k  534
17
Chapter 17
2019-02-14
 13.4k  443
18
Chapter 18
2019-02-16
 12.7k  681
19
Chapter 19
2019-02-21
 12.7k  260
20
Chapter 20
2019-02-23
 12.7k  477
21
Chapter 21
2019-02-26
 13.3k  478
22
Chapter 22
2019-02-26
 12.4k  403
23
Chapter 23
2019-02-26
 12.3k  594
24
Chapter 24
2019-02-26
 12.2k  597
25
Chapter 25
2019-02-26
 12k  358
26
Chapter 26
2019-02-26
 11.9k  421
27
Chapter 27
2019-02-26
 11.7k  419
28
Chapter 28
2019-02-26
 11.9k  399
29
Chapter 29
2019-02-26
 11.6k  441
30
Chapter 30
2019-02-26
 11.2k  277
31
Chapter 31
2019-02-28
 12.2k  932
32
Chapter 32
2019-03-02
 11.6k  489
33
Chapter 33
2019-03-07
 11.3k  457
34
Chapter 34
2019-03-09
 11.9k  511
35
Chapter 35
2019-03-14
 11.5k  321
36
Chapter 36
2019-03-16
 11.4k  357
37
Chapter 37
2019-03-21
 12k  546
38
Chapter 38
2019-03-23
 11.8k  344
39
Chapter 39
2019-03-28
 11.7k  608
40
Chapter 40
2019-03-30
 11.4k  650
41
Chapter 41
2019-04-04
 11.3k  372
42
Chapter 42
2019-04-06
 10.7k  424
43
Chapter 43
2019-04-11
 10.6k  378
44
Chapter 44
2019-04-13
 10.6k  307
45
Chapter 45
2019-04-18
 10.4k  425
46
Chapter 46
2019-04-20
 10.7k  417
47
Chapter 47
2019-04-25
 10.4k  301
48
Chapter 48
2019-04-27
 11.1k  471
49
Chapter 49
2019-05-02
 11.2k  543
50
Chapter 50
2019-05-04
 11k  602
51
Chapter 51
2019-05-09
 11.2k  571
52
Chapter 52
2019-05-11
 11.8k  664
53
Chapter 53
2019-05-16
 11.2k  837
54
Chapter 54
2019-05-18
 10.3k  302
55
Chapter 55
2019-05-18
 10.6k  390
56
Chapter 56
2019-05-18
 10.3k  399
57
Chapter 57
2019-05-18
 10.7k  831
58
Chapter 58
2019-05-18
 10.6k  413
59
Chapter 59
2019-05-18
 10.3k  458
60
Chapter 60
2019-05-18
 10.1k  458
61
Chapter 61
2019-05-18
 10.5k  388
62
Chapter 62
2019-05-18
 10.1k  347
63
Chapter 63
2019-05-18
 10.5k  522
64
Chapter 64
2019-05-18
 10.2k  360
65
Chapter 65
2019-05-18
 10.4k  337
66
Chapter 66
2019-05-18
 10.8k  420
67
Chapter 67
2019-05-18
 11k  595
68
Chapter 68
2019-05-18
 10k  318
69
Chapter 69
2019-05-18
 9.8k  263
70
Chapter 70
2019-05-18
 9.9k  312
71
Chapter 71
2019-05-18
 10.1k  441
72
Chapter 72
2019-05-18
 11k  520
73
Chapter 73
2019-05-18
 9.6k  276
74
Chapter 74
2019-05-18
 9.8k  266
75
Chapter 75
2019-05-18
 9.9k  627
76
Chapter 76
2019-05-18
 9.7k  501
77
Chapter 77
2019-05-18
 9.7k  327
78
Chapter 78
2019-05-18
 9.7k  408
79
Chapter 79
2019-05-18
 10k  471
80
Chapter 80
2019-05-19
 9.8k  315
81
Chapter 81
2019-05-19
 9.5k  366
82
Chapter 82
2019-05-19
 9.6k  428
83
Chapter 83
2019-05-19
 9.3k  262
84
Chapter 84
2019-05-19
 8.9k  281
85
Chapter 85
2019-05-20
 8.9k  359
86
Chapter 86
2019-05-19
 8.8k  306
87
Chapter 87
2019-05-21
 8.8k  422
88
Chapter 88
2019-05-26
 9.1k  398
89
Chapter 89
2019-05-28
 9.1k  540
90
Chapter 90
2019-06-02
 8.9k  271
91
Chapter 91
2019-06-04
 9.1k  301
92
Chapter 92
2019-06-09
 8.7k  237
93
Chapter 93
2019-06-11
 8.6k  376
94
Chapter 94
2019-06-15
 9k  517
95
Chapter 95
2019-06-15
 8.9k  367
96
Chapter 96
2019-06-15
 8.8k  385
97
Chapter 97
2019-06-15
 8.9k  352
98
Chapter 98
2019-06-15
 8.7k  342
99
Chapter 99
2019-06-15
 9.4k  350
100
Chapter 100
2019-06-15
 8.7k  321
101
Chapter 101
2019-06-15
 9.6k  376
102
Chapter 102
2019-06-15
 8.7k  215
103
Chapter 103
2019-06-15
 9.3k  324
104
Chapter 104
2019-06-16
 9.1k  239
105
Chapter 105
2019-06-18
 8.8k  521
106
Chapter 106
2019-06-23
 8.8k  331
107
Chapter 107
2019-06-25
 8.7k  371
108
Chapter 108
2019-06-30
 8.7k  329
109
Chapter 109
2019-07-02
 8.8k  409
110
Chapter 110
2019-07-07
 8.9k  288
111
Chapter 111
2019-07-08
 8.5k  242
112
Chapter 112
2019-07-09
 8.6k  329
113
Chapter 113
2019-07-14
 9k  364
114
Chapter 114
2019-07-15
 8.6k  541
115
Chapter 115
2019-07-16
 8.9k  524
116
Chapter 116
2019-07-21
 8.6k  332
117
Chapter 117
2019-07-22
 8.4k  447
118
Chapter 118
2019-07-23
 8.5k  386
119
Chapter 119
2019-07-28
 8.7k  278
120
Chapter 120
2019-07-29
 8.5k  460
121
Chapter 121
2019-07-30
 8.7k  338
122
Chapter 122
2019-07-30
 8.5k  442
123
Chapter 123
2019-07-30
 8.3k  301
124
Chapter 124
2019-07-30
 8.6k  701
125
Chapter 125
2019-07-30
 8.7k  434
126
Chapter 126
2019-07-30
 8.5k  342
127
Chapter 127
2019-07-30
 8.4k  239
128
Chapter 128
2019-07-30
 8.5k  241
129
Chapter 129
2019-07-30
 8.2k  206
130
Chapter 130
2019-07-30
 8.2k  250
131
Chapter 131
2019-07-30
 8.3k  472
132
Chapter 132
2019-08-04
 8.4k  297
133
Chapter 133
2019-08-05
 8.8k  389
134
Chapter 134
2019-08-06
 8.6k  330
135
Chapter 135
2019-08-11
 8.6k  234
136
Chapter 136
2019-08-12
 8.4k  518
137
Chapter 137
2019-08-13
 8.9k  473
138
Chapter 138
2019-08-18
 8.9k  683
139
Chapter 139
2019-08-19
 9k  565
140
Chapter 140
2019-08-20
 8.8k  275
141
Chapter 141
2019-08-20
 9k  487
142
Chapter 142
2019-08-20
 8.8k  304
143
Chapter 143
2019-08-20
 8.9k  364
144
Chapter 144
2019-08-20
 8.6k  283
145
Chapter 145
2019-08-20
 8.9k  354
146
Chapter 146
2019-08-20
 8.6k  293
147
Chapter 147
2019-08-20
 8.3k  404
148
Chapter 148
2019-08-20
 8.5k  281
149
Chapter 149
2019-08-20
 8.9k  444
150
Chapter 150
2019-08-20
 9.1k  547
151
Chapter 151
2019-08-25
 8.9k  944
152
Chapter 152
2019-08-26
 9k  501
153
Chapter 153
2019-08-27
 9.1k  655
154
Chapter 154
2019-09-01
 8.8k  527
155
Chapter 155
2019-09-01
 8.7k  323
156
Chapter 156
2019-09-02
 9k  293
157
Chapter 157
2019-09-03
 9k  489
158
Chapter 158
2019-09-08
 8.8k  553
159
Chapter 159
2019-09-09
 8.6k  475
160
Chapter 160
2019-09-10
 8.7k  280
161
Chapter 161
2019-09-15
 8.6k  472
162
Chapter 162
2019-09-16
 8.6k  639
163
Chapter 163
2019-09-17
 8.8k  257
164
Chapter 164
2019-09-22
 8.7k  381
165
Chapter 165
2019-09-23
 8.6k  395
166
Chapter 166
2019-09-24
 8.6k  398
167
Chapter 167
2019-09-29
 8.7k  584
168
Chapter 168
2019-09-30
 9.1k  548
169
Chapter 169
2019-10-01
 9.2k  529
170
Chapter 170
2019-10-06
 9.1k  1.2k
171
Chapter 171
2019-10-07
 8.7k  361
172
Chapter 172
2019-10-08
 8.9k  377
173
Chapter 173
2019-10-13
 9k  374
174
Chapter 174
2019-10-14
 8.5k  411
175
Chapter 175
2019-10-15
 9.5k  602
176
Chapter 176
2019-10-20
 9.2k  528
177
Chapter 177
2019-10-21
 9.4k  661
178
Chapter 178
2019-10-22
 8.6k  274
179
Chapter 179
2019-10-27
 9.5k  810
180
Chapter 180
2019-10-28
 8.8k  478
181
Chapter 181
2019-10-29
 9.3k  529
182
Chapter 182
2019-11-03
 8.6k  462
183
Chapter 183
2019-11-04
 8.6k  561
184
Chapter 184
2019-11-10
 8.3k  347
185
Chapter 185
2019-11-11
 8.6k  209
186
Chapter 186
2019-11-12
 8.8k  350
187
Chapter 187
2019-11-17
 8.9k  510
188
Chapter 188
2019-11-24
 8.7k  417
189
Chapter 189
2019-12-01
 8.7k  357
190
Chapter 190
2019-12-07
 8.4k  215
191
Chapter 191
2019-12-07
 8.7k  262
192
Chapter 192
2019-12-09
 9.4k  409
193
Chapter 193
2019-12-12
 9.3k  466
194
Chapter 194
2019-12-15
 9.3k  415
195
Chapter 195
2019-12-17
 9.5k  424
196
Chapter 196
2019-12-19
 9k  405
197
Chapter 197
2019-12-22
 9.6k  632
198
Chapter 198
2019-12-24
 9.5k  1k
199
Chapter 199
2019-12-29
 9.3k  576
200
Chapter 200
2020-01-05
 9.7k  864
201
Chapter 201
2020-01-12
 9.3k  522
202
Chapter 202
2020-01-19
 9.5k  453
203
Chapter 203
2020-01-26
 9.6k  570
204
Chapter 204
2020-02-02
 9k  538
205
Chapter 205
2020-02-04
 9.2k  471
206
Chapter 206
2020-02-05
 9.1k  653
207
Chapter 207
2020-02-09
 9.4k  575
208
Chapter 208
2020-02-11
 8.9k  754
209
Chapter 209
2020-02-12
 9.6k  846
210
Chapter 210
2020-02-16
 9.2k  537
211
Chapter 211
2020-02-18
 9.4k  573
212
Chapter 212
2020-02-19
 9.3k  590
213
Chapter 213
2020-02-23
 8.8k  1.2k
214
Chapter 214
2020-02-25
 9.3k  385
215
Chapter 215
2020-02-26
 8.8k  441
216
Chapter 216
2020-03-01
 9.4k  540
217
Chapter 217
2020-03-04
 9.3k  952
218
Chapter 218
2020-03-08
 9.7k  747
219
Chapter 219
2020-03-11
 9.4k  485
220
Chapter 220
2020-03-15
 9.5k  612
221
Chapter 221
2020-03-18
 9.2k  733
222
Chapter 222
2020-03-22
 9.4k  635
223
Chapter 223
2020-03-25
 9.3k  649
224
Chapter 224
2020-03-29
 9.7k  670
225
Chapter 225
2020-04-01
 9.3k  558
226
Chapter 226
2020-04-05
 8.7k  433
227
Chapter 227
2020-04-08
 8.5k  492
228
Chapter 228
2020-04-12
 8.9k  507
229
Chapter 229
2020-04-15
 8.8k  467
230
Chapter 230
2020-04-19
 9.1k  810
231
Chapter 231
2020-04-22
 9.2k  1k
232
Chapter 232
2020-04-26
 8.9k  733
233
Chapter 233
2020-04-29
 8.9k  599
234
Chapter 234
2020-05-03
 8.7k  452
235
Chapter 235
2020-05-06
 8.5k  452
236
Chapter 236
2020-05-10
 8.6k  681
237
Chapter 237
2020-05-17
 8.1k  366
238
Chapter 238
2020-05-20
 8.4k  450
239
Chapter 239
2020-05-27
 8k  556
240
Chapter 240
2020-05-31
 7.9k  268
241
Chapter 241
2020-06-03
 7.8k  409
242
Chapter 242
2020-06-07
 8k  398
243
Chapter 243
2020-06-10
 8k  412
244
Chapter 244
2020-06-14
 8k  408
245
Chapter 245
2020-06-17
 8.1k  432
246
Chapter 246
2020-06-21
 8.2k  692
247
Chapter 247
2020-06-24
 8.1k  437
248
Chapter 248
2020-06-28
 8.1k  435
249
Chapter 249
2020-07-01
 7.8k  382
250
Chapter 250
2020-07-05
 7.8k  413
251
Chapter 251
2020-07-08
 7.8k  496
252
Chapter 252
2020-07-12
 7.9k  530
253
Chapter 253
2020-07-15
 7.6k  493
254
Chapter 254
2020-07-19
 7.7k  276
255
Chapter 255
2020-07-22
 7.9k  404
256
Chapter 256
2020-07-26
 7.9k  368
257
Chapter 257
2020-07-29
 7.7k  470
258
Chapter 258
2020-08-02
 7.7k  1k
259
Chapter 259
2020-08-05
 7.5k  350
260
Chapter 260
2020-08-09
 7.3k  476
261
Chapter 261
2020-08-12
 7.5k  532
262
Chapter 262
2020-08-16
 7.7k  419
263
Chapter 263
2020-08-19
 7.7k  339
264
Chapter 264
2020-08-23
 7.5k  258
265
Chapter 265
2020-08-26
 8.3k  462
266
Chapter 266
2020-08-30
 7.6k  308
267
Chapter 267
2020-09-02
 7.7k  359
268
Chapter 268
2020-09-09
 7.9k  550
269
Chapter 269
2020-09-16
 7.8k  428
270
Chapter 270
2020-09-23
 7.2k  326
271
Chapter 271
2020-09-30
 7k  233
272
Chapter 272
2020-10-07
 6.9k  373
273
Chapter 273
2020-10-14
 6.8k  292
274
Chapter 274
2020-10-21
 6.7k  192
275
Chapter 275
2020-10-28
 6.6k  181
276
Chapter 276
2020-11-04
 6.4k  159
277
Chapter 277
2020-11-11
 6.5k  183
278
Chapter 278
2020-11-18
 6.6k  221
279
Chapter 279
2020-11-25
 6.8k  274
280
Chapter 280
2020-12-02
 6.8k  249
281
Chapter 281
2020-12-09
 6.7k  156
282
Chapter 282
2020-12-16
 6.6k  190
283
Chapter 283
2020-12-23
 6.4k  228
284
Chapter 284
2020-12-30
 6.4k  267
285
Chapter 285
2021-01-06
 6.1k  178
286
Chapter 286
2021-01-13
 6.4k  272
287
Chapter 287
2021-01-20
 6.3k  245
288
Chapter 288
2021-01-27
 6.3k  189
289
Chapter 289
2021-02-03
 6k  252
290
Chapter 290
2021-02-10
 6k  277
291
Chapter 291
2021-02-17
 6k  201
292
Chapter 292
2021-02-24
 5.8k  258
293
Chapter 293
2021-03-03
 6k  264
294
Chapter 294
2021-03-10
 5.7k  159
295
Chapter 295
2021-03-12
 5.4k  121
296
Chapter 296
2021-03-12
 5.5k  124
297
Chapter 297
2021-03-12
 5.2k  58
298
Chapter 298
2021-03-12
 5.5k  115
299
Chapter 299
2021-03-12
 5.3k  58
300
Chapter 300
2021-03-12
 5.4k  103
301
Chapter 301
2021-03-12
 5.6k  304
302
Chapter 302
2021-03-12
 5.5k  142
303
Chapter 303
2021-03-12
 5.5k  158
304
Chapter 304
2021-03-12
 5.9k  313
305
Chapter 305
2021-03-17
 6k  342
306
Chapter 306
2021-03-24
 5.8k  284
307
Chapter 307
2021-03-31
 5.8k  263
308
Chapter 308
2021-04-07
 6.1k  377
309
Chapter 309
2021-04-14
 5.8k  321
310
Chapter 310
2021-04-21
 5.9k  369
311
Chapter 311
2021-04-28
 5.9k  219
312
Chapter 312
2021-05-05
 5.5k  352
313
Chapter 313
2021-05-12
 5.7k  298
314
Chapter 314
2021-05-19
 5.4k  370
315
Chapter 315
2021-05-26
 5.8k  329
316
Chapter 316
2021-05-27
 5.7k  337
317
Chapter 317
2021-06-02
 5.7k  299
318
Chapter 318
2021-06-03
 5.7k  400
319
Chapter 319
2021-06-09
 5.5k  265
320
Chapter 320
2021-06-10
 5.7k  354
321
Chapter 321
2021-06-16
 5.8k  334
322
Chapter 322
2021-06-17
 5.8k  325
323
Chapter 323
2021-06-23
 5.4k  244
324
Chapter 324
2021-06-24
 5.7k  729
325
Chapter 325
2021-06-30
 5.3k  319
326
Chapter 326
2021-07-01
 5.5k  444
327
Chapter 327
2021-07-07
 5.3k  229
328
Chapter 328
2021-07-08
 5.4k  389
329
Chapter 329
2021-07-09
 5.1k  251
330
Chapter 330
2021-07-09
 5k  104
331
Chapter 331
2021-07-09
 5.2k  88
332
Chapter 332
2021-07-09
 5.1k  118
333
Chapter 333
2021-07-09
 5k  100
334
Chapter 334
2021-07-09
 5.2k  190
335
Chapter 335
2021-07-09
 5k  111
336
Chapter 336
2021-07-09
 5k  82
337
Chapter 337
2021-07-09
 5k  179
338
Chapter 338
2021-07-09
 5.6k  361
339
Chapter 339
2021-07-14
 5.2k  386
340
Chapter 340
2021-07-15
 5.5k  400
341
Chapter 341
2021-07-21
 5.1k  192
342
Chapter 342
2021-07-22
 5.2k  318
343
Chapter 343
2021-07-28
 4.9k  225
344
Chapter 344
2021-07-29
 4.9k  262
345
Chapter 345
2021-08-04
 5.3k  231
346
Chapter 346
2021-08-05
 5.2k  367
347
Chapter 347
2021-08-11
 4.8k  183
348
Chapter 348
2021-08-12
 5.1k  263
349
Chapter 349
2021-08-18
 4.7k  233
350
Chapter 350
2021-08-19
 4.8k  320
351
Chapter 351
2021-08-25
 4.5k  319
352
Chapter 352
2021-08-26
 5.2k  736
353
Chapter 353
2021-09-01
 4.5k  278
354
Chapter 354
2021-09-02
 4.9k  563
355
Chapter 355
2021-09-08
 4.4k  208
356
Chapter 356
2021-09-09
 4.3k  246
357
Chapter 357
2021-09-15
 4k  116
358
Chapter 358
2021-09-16
 4.1k  155
359
Chapter 359
2021-09-22
 3.9k  96
360
Chapter 360
2021-09-23
 4.2k  460
361
Chapter 361
2021-09-29
 3.8k  137
362
Chapter 362
2021-09-30
 3.8k  109
363
Chapter 363
2021-10-01
 3.7k  105
364
Chapter 364
2021-10-01
 3.7k  105
365
Chapter 365
2021-10-01
 3.6k  162
366
Chapter 366
2021-10-01
 3.5k  109
367
Chapter 367
2021-10-01
 3.6k  113
368
Chapter 368
2021-10-01
 3.5k  76
369
Chapter 369
2021-10-01
 3.6k  105
370
Chapter 370
2021-10-06
 3.7k  105
371
Chapter 371
2021-10-07
 3.8k  179
372
Chapter 372
2021-10-13
 3.7k  143
373
Chapter 373
2021-10-14
 3.7k  135
374
Chapter 374
2021-10-20
 3.6k  110
375
Chapter 375
2021-10-21
 3.7k  164
376
Chapter 376
2021-10-27
 3.5k  112
377
Chapter 377
2021-10-28
 3.7k  175
378
Chapter 378
2021-11-03
 3.5k  85
379
Chapter 379
2021-11-04
 3.7k  272
380
Chapter 380
2021-11-10
 3.5k  112
381
Chapter 381
2021-11-11
 4.1k  242
382
Chapter 382
2021-11-17
 3.5k  195
383
Chapter 383
2021-11-18
 3.7k  156
384
Chapter 384
2021-11-24
 3.3k  96
385
Chapter 385
2021-11-25
 3.3k  138
386
Chapter 386
2021-12-01
 3.2k  246
387
Chapter 387
2021-12-02
 3.2k  111
388
Chapter 388
2021-12-08
 3.4k  124
389
Chapter 389
2021-12-09
 3.4k  218
390
Chapter 390
2021-12-15
 3.2k  146
391
Chapter 391
2021-12-22
 3.2k  93
392
Chapter 392
2021-12-23
 3.2k  114
393
Chapter 393
2021-12-29
 3k  71
394
Chapter 394
2021-12-30
 3.1k  171
395
Chapter 395
2022-01-05
 3.1k  136
396
Chapter 396
2022-01-06
 3.1k  132
397
Chapter 397
2022-01-19
 2.9k  75
398
Chapter 398
2022-01-20
 2.9k  105
399
Chapter 399
2022-01-26
 2.9k  108
400
Chapter 400
2022-01-27
 2.9k  103
401
Chapter 401
2022-02-02
 2.8k  105
402
Chapter 402
2022-02-03
 2.9k  149
403
Chapter 403
2022-02-09
 2.7k  72
404
Chapter 404
2022-02-10
 2.9k  133
405
Chapter 405
2022-02-16
 2.7k  70
406
Chapter 406
2022-02-17
 3.4k  153
407
Chapter 407
2022-02-23
 2.8k  125
408
Chapter 408
2022-02-24
 2.9k  117
409
Chapter 409
2022-03-02
 2.7k  65
410
Chapter 410
2022-03-03
 2.7k  120
411
Chapter 411
2022-03-09
 2.7k  92
412
Chapter 412
2022-03-10
 2.8k  105
413
Chapter 413
2022-03-16
 2.6k  68
414
Chapter 414
2022-03-17
 2.6k  89
415
Chapter 415
2022-03-23
 2.4k  52
416
Chapter 416
2022-03-24
 2.5k  93
417
Chapter 417
2022-03-30
 2.4k  106
418
Chapter 418
2022-03-31
 2.7k  272
419
Chapter 419
2022-04-06
 2.4k  113
420
Chapter 420
2022-04-07
 2.5k  75
421
Chapter 421
2022-04-13
 2.4k  102
422
Chapter 422
2022-04-14
 2.6k  207
423
Chapter 423
2022-04-20
 2.2k  58
424
Chapter 424
2022-04-21
 2.3k  78
425
Chapter 425
2022-04-27
 2.2k  54
426
Chapter 426
2022-04-28
 2.2k  85
427
Chapter 427
2022-05-04
 2.2k  78
428
Chapter 428
2022-05-05
 2.2k  83
429
Chapter 429
2022-05-11
 2.1k  62
430
Chapter 430
2022-05-12
 2.1k  82
431
Chapter 431
2022-05-18
 2.1k  66
432
Chapter 432
2022-05-19
 2.2k  82
433
Chapter 433
2022-05-25
 2k  64
434
Chapter 434
2022-05-26
 2.1k  78
435
Chapter 435
2022-06-01
 2k  67
436
Chapter 436
2022-06-02
 2.1k  112
437
Chapter 437
2022-06-08
 2k  80
438
Chapter 438
2022-06-09
 2k  98
439
Chapter 439
2022-06-15
 2k  113
440
Chapter 440
2022-06-16
 1.9k  125
441
Chapter 441
2022-06-22
 1.8k  55
442
Chapter 442
2022-06-22
 1.9k  97
443
Chapter 443
2022-06-22
 1.8k  83
444
Chapter 444
2022-06-22
 1.8k  62
445
Chapter 445
2022-06-22
 1.7k  68
446
Chapter 446
2022-06-22
 1.7k  49
447
Chapter 447
2022-06-22
 1.8k  66
448
Chapter 448
2022-06-22
 1.9k  154
449
Chapter 449
2022-06-23
 1.9k  81
450
Chapter 450
2022-06-29
 1.8k  72
451
Chapter 451
2022-06-30
 2k  129
452
Chapter 452
2022-07-06
 1.8k  68
453
Chapter 453
2022-07-07
 1.9k  136
454
Chapter 454
2022-07-13
 1.8k  45
455
Chapter 455
2022-07-14
 1.7k  94
456
Chapter 456
2022-07-20
 1.7k  113
457
Chapter 457
2022-07-21
 1.7k  59
458
Chapter 458
2022-07-27
 1.7k  84
459
Chapter 459
2022-07-28
 1.7k  96
460
Chapter 460
2022-08-03
 1.6k  74
461
Chapter 461
2022-08-04
 1.7k  65
462
Chapter 462
2022-08-10
 1.7k  61
463
Chapter 463
2022-08-11
 1.7k  73
464
Chapter 464
2022-08-17
 1.6k  67
465
Chapter 465
2022-08-18
 1.6k  192
466
Chapter 466
2022-08-24
 1.5k  79
467
Chapter 467
2022-08-25
 1.6k  80
468
Chapter 468
2022-08-31
 1.5k  73
469
Chapter 469
2022-09-01
 1.5k  66
470
Chapter 470
2022-09-07
 1.5k  57
471
Chapter 471
2022-09-08
 1.5k  94
472
Chapter 472
2022-09-14
 1.4k  66
473
Chapter 473
2022-09-15
 1.5k  77
474
Chapter 474
2022-09-21
 1.4k  75
475
Chapter 475
2022-09-22
 1.4k  64
476
Chapter 476
2022-09-28
 1.3k  64
477
Chapter 477
2022-09-29
 1.3k  70
478
Chapter 478
2022-10-05
 1.4k  61
479
Chapter 479
2022-10-06
 1.4k  67
480
Chapter 480
2022-10-13
 1.4k  101
481
Chapter 481
2022-10-20
 1.4k  82
482
Chapter 482
2022-10-27
 1.3k  95
483
Chapter 483
2022-11-03
 1.3k  103
484
Chapter 484
2022-11-10
 1.2k  93
485
Chapter 485
2022-11-17
 1.2k  84
486
Chapter 486
2022-11-24
 1.1k  40
487
Chapter 487
2022-12-01
 1.1k  38
488
Chapter 488
2022-12-08
 1.1k  56
489
Chapter 489
2022-12-15
 1k  47
490
Chapter 490
2022-12-22
 1.1k  48
491
Chapter 491
2022-12-29
 1k  35
492
Chapter 492
2023-01-05
 1k  33
493
Chapter 493
2023-01-12
 1k  38
494
Chapter 494
2023-01-19
 970  31
495
Chapter 495
2023-01-26
 959  30
496
Chapter 496
2023-02-02
 953  61
497
Chapter 497
2023-02-09
 890  43
498
Chapter 498
2023-02-16
 938  52
499
Chapter 499
2023-02-23
 951  42
500
Chapter 500
2023-03-02
 940  37
501
Chapter 501
2023-03-09
 879  55
502
Chapter 502
2023-03-16
 841  28
503
Chapter 503
2023-03-23
 861  37
504
Chapter 504
2023-03-30
 803  30
505
Chapter 505
2023-04-06
 746  22
506
Chapter 506
2023-04-08
 763  24
507
Chapter 507
2023-04-13
 785  36
508
Chapter 508
2023-04-15
 747  33
509
Chapter 509
2023-04-20
 704  17
510
Chapter 510
2023-04-22
 789  24
511
Chapter 511
2023-04-27
 758  23
512
Chapter 512
2023-04-29
 748  21
513
Chapter 513
2023-05-04
 711  31
514
Chapter 514
2023-05-06
 723  16
515
Chapter 515
2023-05-11
 670  18
516
Chapter 516
2023-05-13
 697  63
517
Chapter 517
2023-05-18
 713  24
518
Chapter 518
2023-05-20
 693  22
519
Chapter 519
2023-05-25
 715  48
520
Chapter 520
2023-05-27
 701  23
521
Chapter 521
2023-06-01
 658  30
522
Chapter 522
2023-06-03
 691  46
523
Chapter 523
2023-06-08
 644  20
524
Chapter 524
2023-06-10
 671  36
525
Chapter 525
2023-06-15
 645  33
526
Chapter 526
2023-06-17
 658  39
527
Chapter 527
2023-06-22
 661  57
528
Chapter 528
2023-06-24
 669  35
529
Chapter 529
2023-06-29
 647  37
530
Chapter 530
2023-07-01
 643  33
531
Chapter 531
2023-07-06
 628  26
532
Chapter 532
2023-07-08
 609  26
533
Chapter 533
2023-07-13
 614  29
534
Chapter 534
2023-07-20
 574  19
535
Chapter 535
2023-07-22
 570  16
536
Chapter 536
2023-07-29
 584  27
537
Chapter 537
2023-08-05
 532  25
538
Chapter 538
2023-08-10
 505  11
539
Chapter 539
2023-08-12
 564  40
540
Chapter 540
2023-08-19
 529  34
541
Chapter 541
2023-08-26
 522  14
542
Chapter 542
2023-09-02
 587  83
543
Chapter 543
2023-09-28
 482  22
544
Chapter 544
2023-09-30
 491  21
545
Chapter 545
2023-10-05
 453  11
546
Chapter 546
2023-10-07
 484  33
547
Chapter 547
2023-10-21
 475  29
548
Chapter 548
2023-11-04
 493  26
549
Chapter 549
2023-11-16
 457  58
550
Chapter 550
2023-12-06
 404  18
551
Chapter 551
2023-12-09
 374  17
552
Chapter 552
2023-12-14
 407  25
553
Chapter 553
2023-12-16
 434  32
554
Chapter 554
2023-12-21
 396  21
555
Chapter 555
2023-12-23
 380  12
556
Chapter 556
2023-12-28
 361  7
557
Chapter 557
2023-12-30
 385  13
558
Chapter 558
2024-01-06
 391  20
559
Chapter 559
2024-01-11
 389  28
560
Chapter 560
2024-01-20
 382  21
561
Chapter 561
2024-02-03
 298  13
562
Chapter 562
2024-02-08
 275  10
563
Chapter 563
2024-02-15
 269  18
564
Chapter 564
2024-02-22
 183  7
565
Chapter 565
2024-02-24
 178  14
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chiến Đỉnh
Chiến Đỉnh
Hành động/Huyền huyễn/Bàn tay vàng/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Thần tiên
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Nghịch tập/Hiền lành
Đại Quy Giáp Sư
Đại Quy Giáp Sư
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần
Hành động/Huyền huyễn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook