MangaToon
Tận Thế Người Trần
Tận Thế Người Trần
Tiếp tục cập nhật
137.9M
4.8
Tên tác giả: ManYu

Thế giới tương lai là thế giới xấu xí của nhân loại. 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2018, một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Truyện này do ManYu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 575 chương    /    (174252)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-01-19
 30.3k  4.8k
2
Chapter 2
2019-01-19
 19k  1.6k
3
Chapter 3
2019-01-19
 17.1k  1.4k
4
Chapter 4
2019-01-19
 15.8k  909
5
Chapter 5
2019-01-19
 15.8k  1.1k
6
Chapter 6
2019-01-19
 15.8k  1.2k
7
Chapter 7
2019-01-19
 15.1k  695
8
Chapter 8
2019-01-19
 15.3k  860
9
Chapter 9
2019-01-19
 16k  843
10
Chapter 10
2019-01-19
 15.4k  737
11
Chapter 11
2019-01-24
 15.2k  697
12
Chapter 12
2019-01-26
 14.5k  547
13
Chapter 13
2019-01-31
 15k  726
14
Chapter 14
2019-02-02
 14k  562
15
Chapter 15
2019-02-07
 13.1k  511
16
Chapter 16
2019-02-09
 13.4k  548
17
Chapter 17
2019-02-14
 13.5k  448
18
Chapter 18
2019-02-16
 12.8k  686
19
Chapter 19
2019-02-21
 12.8k  260
20
Chapter 20
2019-02-23
 12.8k  477
21
Chapter 21
2019-02-26
 13.4k  478
22
Chapter 22
2019-02-26
 12.5k  407
23
Chapter 23
2019-02-26
 12.4k  594
24
Chapter 24
2019-02-26
 12.3k  597
25
Chapter 25
2019-02-26
 12.1k  359
26
Chapter 26
2019-02-26
 12k  425
27
Chapter 27
2019-02-26
 11.7k  418
28
Chapter 28
2019-02-26
 11.9k  397
29
Chapter 29
2019-02-26
 11.7k  443
30
Chapter 30
2019-02-26
 11.3k  278
31
Chapter 31
2019-02-28
 12.3k  936
32
Chapter 32
2019-03-02
 11.7k  490
33
Chapter 33
2019-03-07
 11.4k  458
34
Chapter 34
2019-03-09
 11.9k  514
35
Chapter 35
2019-03-14
 11.5k  323
36
Chapter 36
2019-03-16
 11.5k  359
37
Chapter 37
2019-03-21
 12.1k  549
38
Chapter 38
2019-03-23
 11.9k  348
39
Chapter 39
2019-03-28
 11.7k  609
40
Chapter 40
2019-03-30
 11.4k  653
41
Chapter 41
2019-04-04
 11.4k  375
42
Chapter 42
2019-04-06
 10.8k  429
43
Chapter 43
2019-04-11
 10.7k  380
44
Chapter 44
2019-04-13
 10.6k  309
45
Chapter 45
2019-04-18
 10.5k  427
46
Chapter 46
2019-04-20
 10.8k  420
47
Chapter 47
2019-04-25
 10.5k  304
48
Chapter 48
2019-04-27
 11.1k  473
49
Chapter 49
2019-05-02
 11.2k  543
50
Chapter 50
2019-05-04
 11.1k  601
51
Chapter 51
2019-05-09
 11.3k  575
52
Chapter 52
2019-05-11
 11.8k  666
53
Chapter 53
2019-05-16
 11.3k  839
54
Chapter 54
2019-05-18
 10.4k  303
55
Chapter 55
2019-05-18
 10.6k  392
56
Chapter 56
2019-05-18
 10.4k  401
57
Chapter 57
2019-05-18
 10.8k  835
58
Chapter 58
2019-05-18
 10.6k  416
59
Chapter 59
2019-05-18
 10.4k  460
60
Chapter 60
2019-05-18
 10.1k  466
61
Chapter 61
2019-05-18
 10.5k  388
62
Chapter 62
2019-05-18
 10.1k  347
63
Chapter 63
2019-05-18
 10.6k  524
64
Chapter 64
2019-05-18
 10.3k  361
65
Chapter 65
2019-05-18
 10.5k  338
66
Chapter 66
2019-05-18
 10.9k  421
67
Chapter 67
2019-05-18
 11k  599
68
Chapter 68
2019-05-18
 10.1k  318
69
Chapter 69
2019-05-18
 9.9k  263
70
Chapter 70
2019-05-18
 9.9k  314
71
Chapter 71
2019-05-18
 10.1k  443
72
Chapter 72
2019-05-18
 11.1k  522
73
Chapter 73
2019-05-18
 9.7k  277
74
Chapter 74
2019-05-18
 9.8k  268
75
Chapter 75
2019-05-18
 10k  629
76
Chapter 76
2019-05-18
 9.8k  508
77
Chapter 77
2019-05-18
 9.7k  328
78
Chapter 78
2019-05-18
 9.8k  408
79
Chapter 79
2019-05-18
 10k  472
80
Chapter 80
2019-05-19
 9.9k  315
81
Chapter 81
2019-05-19
 9.5k  368
82
Chapter 82
2019-05-19
 9.6k  429
83
Chapter 83
2019-05-19
 9.3k  262
84
Chapter 84
2019-05-19
 8.9k  282
85
Chapter 85
2019-05-20
 9k  361
86
Chapter 86
2019-05-19
 8.8k  306
87
Chapter 87
2019-05-21
 8.8k  424
88
Chapter 88
2019-05-26
 9.2k  398
89
Chapter 89
2019-05-28
 9.1k  540
90
Chapter 90
2019-06-02
 8.9k  272
91
Chapter 91
2019-06-04
 9.1k  305
92
Chapter 92
2019-06-09
 8.7k  237
93
Chapter 93
2019-06-11
 8.7k  377
94
Chapter 94
2019-06-15
 9k  518
95
Chapter 95
2019-06-15
 9k  372
96
Chapter 96
2019-06-15
 8.8k  386
97
Chapter 97
2019-06-15
 8.9k  353
98
Chapter 98
2019-06-15
 8.8k  343
99
Chapter 99
2019-06-15
 9.5k  350
100
Chapter 100
2019-06-15
 8.8k  322
101
Chapter 101
2019-06-15
 9.6k  381
102
Chapter 102
2019-06-15
 8.7k  215
103
Chapter 103
2019-06-15
 9.3k  326
104
Chapter 104
2019-06-16
 9.1k  240
105
Chapter 105
2019-06-18
 8.9k  521
106
Chapter 106
2019-06-23
 8.9k  333
107
Chapter 107
2019-06-25
 8.8k  372
108
Chapter 108
2019-06-30
 8.7k  329
109
Chapter 109
2019-07-02
 8.9k  410
110
Chapter 110
2019-07-07
 9k  288
111
Chapter 111
2019-07-08
 8.6k  244
112
Chapter 112
2019-07-09
 8.6k  328
113
Chapter 113
2019-07-14
 9k  366
114
Chapter 114
2019-07-15
 8.7k  541
115
Chapter 115
2019-07-16
 9k  525
116
Chapter 116
2019-07-21
 8.7k  332
117
Chapter 117
2019-07-22
 8.4k  449
118
Chapter 118
2019-07-23
 8.6k  389
119
Chapter 119
2019-07-28
 8.7k  279
120
Chapter 120
2019-07-29
 8.5k  460
121
Chapter 121
2019-07-30
 8.7k  338
122
Chapter 122
2019-07-30
 8.6k  441
123
Chapter 123
2019-07-30
 8.3k  301
124
Chapter 124
2019-07-30
 8.7k  702
125
Chapter 125
2019-07-30
 8.7k  435
126
Chapter 126
2019-07-30
 8.5k  345
127
Chapter 127
2019-07-30
 8.5k  241
128
Chapter 128
2019-07-30
 8.5k  244
129
Chapter 129
2019-07-30
 8.3k  206
130
Chapter 130
2019-07-30
 8.3k  252
131
Chapter 131
2019-07-30
 8.3k  472
132
Chapter 132
2019-08-04
 8.4k  297
133
Chapter 133
2019-08-05
 8.9k  389
134
Chapter 134
2019-08-06
 8.6k  331
135
Chapter 135
2019-08-11
 8.7k  235
136
Chapter 136
2019-08-12
 8.5k  517
137
Chapter 137
2019-08-13
 8.9k  473
138
Chapter 138
2019-08-18
 9k  683
139
Chapter 139
2019-08-19
 9.1k  565
140
Chapter 140
2019-08-20
 8.8k  275
141
Chapter 141
2019-08-20
 9k  489
142
Chapter 142
2019-08-20
 8.9k  306
143
Chapter 143
2019-08-20
 8.9k  364
144
Chapter 144
2019-08-20
 8.7k  284
145
Chapter 145
2019-08-20
 8.9k  354
146
Chapter 146
2019-08-20
 8.6k  296
147
Chapter 147
2019-08-20
 8.3k  406
148
Chapter 148
2019-08-20
 8.5k  281
149
Chapter 149
2019-08-20
 8.9k  445
150
Chapter 150
2019-08-20
 9.2k  549
151
Chapter 151
2019-08-25
 8.9k  949
152
Chapter 152
2019-08-26
 9k  505
153
Chapter 153
2019-08-27
 9.2k  659
154
Chapter 154
2019-09-01
 8.8k  528
155
Chapter 155
2019-09-01
 8.8k  323
156
Chapter 156
2019-09-02
 9.1k  293
157
Chapter 157
2019-09-03
 9k  491
158
Chapter 158
2019-09-08
 8.8k  553
159
Chapter 159
2019-09-09
 8.6k  475
160
Chapter 160
2019-09-10
 8.7k  282
161
Chapter 161
2019-09-15
 8.7k  473
162
Chapter 162
2019-09-16
 8.7k  639
163
Chapter 163
2019-09-17
 8.8k  257
164
Chapter 164
2019-09-22
 8.7k  384
165
Chapter 165
2019-09-23
 8.6k  396
166
Chapter 166
2019-09-24
 8.6k  399
167
Chapter 167
2019-09-29
 8.7k  585
168
Chapter 168
2019-09-30
 9.1k  553
169
Chapter 169
2019-10-01
 9.2k  529
170
Chapter 170
2019-10-06
 9.2k  1.2k
171
Chapter 171
2019-10-07
 8.8k  361
172
Chapter 172
2019-10-08
 9k  381
173
Chapter 173
2019-10-13
 9k  373
174
Chapter 174
2019-10-14
 8.6k  412
175
Chapter 175
2019-10-15
 9.6k  603
176
Chapter 176
2019-10-20
 9.2k  530
177
Chapter 177
2019-10-21
 9.5k  663
178
Chapter 178
2019-10-22
 8.7k  276
179
Chapter 179
2019-10-27
 9.6k  815
180
Chapter 180
2019-10-28
 8.9k  478
181
Chapter 181
2019-10-29
 9.3k  529
182
Chapter 182
2019-11-03
 8.6k  463
183
Chapter 183
2019-11-04
 8.7k  561
184
Chapter 184
2019-11-10
 8.3k  348
185
Chapter 185
2019-11-11
 8.6k  209
186
Chapter 186
2019-11-12
 8.8k  350
187
Chapter 187
2019-11-17
 9k  510
188
Chapter 188
2019-11-24
 8.7k  419
189
Chapter 189
2019-12-01
 8.8k  357
190
Chapter 190
2019-12-07
 8.5k  215
191
Chapter 191
2019-12-07
 8.7k  262
192
Chapter 192
2019-12-09
 9.4k  411
193
Chapter 193
2019-12-12
 9.4k  466
194
Chapter 194
2019-12-15
 9.4k  416
195
Chapter 195
2019-12-17
 9.6k  424
196
Chapter 196
2019-12-19
 9k  407
197
Chapter 197
2019-12-22
 9.7k  632
198
Chapter 198
2019-12-24
 9.5k  1k
199
Chapter 199
2019-12-29
 9.3k  578
200
Chapter 200
2020-01-05
 9.8k  865
201
Chapter 201
2020-01-12
 9.3k  524
202
Chapter 202
2020-01-19
 9.5k  453
203
Chapter 203
2020-01-26
 9.6k  570
204
Chapter 204
2020-02-02
 9.1k  539
205
Chapter 205
2020-02-04
 9.3k  471
206
Chapter 206
2020-02-05
 9.1k  653
207
Chapter 207
2020-02-09
 9.5k  575
208
Chapter 208
2020-02-11
 9k  756
209
Chapter 209
2020-02-12
 9.6k  846
210
Chapter 210
2020-02-16
 9.2k  537
211
Chapter 211
2020-02-18
 9.4k  575
212
Chapter 212
2020-02-19
 9.4k  590
213
Chapter 213
2020-02-23
 8.9k  1.2k
214
Chapter 214
2020-02-25
 9.3k  386
215
Chapter 215
2020-02-26
 8.8k  441
216
Chapter 216
2020-03-01
 9.4k  541
217
Chapter 217
2020-03-04
 9.3k  955
218
Chapter 218
2020-03-08
 9.7k  748
219
Chapter 219
2020-03-11
 9.5k  485
220
Chapter 220
2020-03-15
 9.5k  612
221
Chapter 221
2020-03-18
 9.3k  734
222
Chapter 222
2020-03-22
 9.4k  636
223
Chapter 223
2020-03-25
 9.3k  649
224
Chapter 224
2020-03-29
 9.8k  671
225
Chapter 225
2020-04-01
 9.3k  558
226
Chapter 226
2020-04-05
 8.7k  433
227
Chapter 227
2020-04-08
 8.5k  492
228
Chapter 228
2020-04-12
 8.9k  508
229
Chapter 229
2020-04-15
 8.9k  468
230
Chapter 230
2020-04-19
 9.1k  811
231
Chapter 231
2020-04-22
 9.2k  1k
232
Chapter 232
2020-04-26
 9k  733
233
Chapter 233
2020-04-29
 8.9k  601
234
Chapter 234
2020-05-03
 8.7k  452
235
Chapter 235
2020-05-06
 8.5k  452
236
Chapter 236
2020-05-10
 8.6k  681
237
Chapter 237
2020-05-17
 8.1k  366
238
Chapter 238
2020-05-20
 8.4k  450
239
Chapter 239
2020-05-27
 8k  556
240
Chapter 240
2020-05-31
 8k  269
241
Chapter 241
2020-06-03
 7.9k  411
242
Chapter 242
2020-06-07
 8k  399
243
Chapter 243
2020-06-10
 8.1k  414
244
Chapter 244
2020-06-14
 8k  408
245
Chapter 245
2020-06-17
 8.1k  433
246
Chapter 246
2020-06-21
 8.3k  692
247
Chapter 247
2020-06-24
 8.1k  437
248
Chapter 248
2020-06-28
 8.2k  436
249
Chapter 249
2020-07-01
 7.8k  383
250
Chapter 250
2020-07-05
 7.8k  414
251
Chapter 251
2020-07-08
 7.9k  496
252
Chapter 252
2020-07-12
 7.9k  531
253
Chapter 253
2020-07-15
 7.7k  493
254
Chapter 254
2020-07-19
 7.7k  276
255
Chapter 255
2020-07-22
 7.9k  404
256
Chapter 256
2020-07-26
 7.9k  368
257
Chapter 257
2020-07-29
 7.8k  470
258
Chapter 258
2020-08-02
 7.8k  1k
259
Chapter 259
2020-08-05
 7.5k  350
260
Chapter 260
2020-08-09
 7.4k  479
261
Chapter 261
2020-08-12
 7.6k  532
262
Chapter 262
2020-08-16
 7.7k  419
263
Chapter 263
2020-08-19
 7.7k  339
264
Chapter 264
2020-08-23
 7.5k  257
265
Chapter 265
2020-08-26
 8.3k  463
266
Chapter 266
2020-08-30
 7.6k  308
267
Chapter 267
2020-09-02
 7.8k  359
268
Chapter 268
2020-09-09
 8k  551
269
Chapter 269
2020-09-16
 7.8k  428
270
Chapter 270
2020-09-23
 7.2k  327
271
Chapter 271
2020-09-30
 7k  233
272
Chapter 272
2020-10-07
 6.9k  373
273
Chapter 273
2020-10-14
 6.9k  293
274
Chapter 274
2020-10-21
 6.7k  193
275
Chapter 275
2020-10-28
 6.7k  182
276
Chapter 276
2020-11-04
 6.4k  160
277
Chapter 277
2020-11-11
 6.5k  184
278
Chapter 278
2020-11-18
 6.6k  221
279
Chapter 279
2020-11-25
 6.9k  276
280
Chapter 280
2020-12-02
 6.8k  249
281
Chapter 281
2020-12-09
 6.7k  156
282
Chapter 282
2020-12-16
 6.6k  193
283
Chapter 283
2020-12-23
 6.4k  228
284
Chapter 284
2020-12-30
 6.4k  267
285
Chapter 285
2021-01-06
 6.2k  180
286
Chapter 286
2021-01-13
 6.4k  272
287
Chapter 287
2021-01-20
 6.3k  245
288
Chapter 288
2021-01-27
 6.3k  189
289
Chapter 289
2021-02-03
 6.1k  252
290
Chapter 290
2021-02-10
 6k  277
291
Chapter 291
2021-02-17
 6k  201
292
Chapter 292
2021-02-24
 5.8k  258
293
Chapter 293
2021-03-03
 6k  264
294
Chapter 294
2021-03-10
 5.7k  159
295
Chapter 295
2021-03-12
 5.5k  121
296
Chapter 296
2021-03-12
 5.6k  125
297
Chapter 297
2021-03-12
 5.3k  58
298
Chapter 298
2021-03-12
 5.6k  115
299
Chapter 299
2021-03-12
 5.3k  58
300
Chapter 300
2021-03-12
 5.4k  103
301
Chapter 301
2021-03-12
 5.7k  306
302
Chapter 302
2021-03-12
 5.6k  142
303
Chapter 303
2021-03-12
 5.5k  158
304
Chapter 304
2021-03-12
 6k  314
305
Chapter 305
2021-03-17
 6.1k  342
306
Chapter 306
2021-03-24
 5.9k  284
307
Chapter 307
2021-03-31
 5.8k  264
308
Chapter 308
2021-04-07
 6.2k  377
309
Chapter 309
2021-04-14
 5.8k  321
310
Chapter 310
2021-04-21
 6k  369
311
Chapter 311
2021-04-28
 5.9k  219
312
Chapter 312
2021-05-05
 5.5k  352
313
Chapter 313
2021-05-12
 5.7k  298
314
Chapter 314
2021-05-19
 5.5k  370
315
Chapter 315
2021-05-26
 5.9k  329
316
Chapter 316
2021-05-27
 5.8k  337
317
Chapter 317
2021-06-02
 5.7k  300
318
Chapter 318
2021-06-03
 5.8k  400
319
Chapter 319
2021-06-09
 5.5k  265
320
Chapter 320
2021-06-10
 5.7k  355
321
Chapter 321
2021-06-16
 5.9k  334
322
Chapter 322
2021-06-17
 5.8k  325
323
Chapter 323
2021-06-23
 5.4k  245
324
Chapter 324
2021-06-24
 5.7k  731
325
Chapter 325
2021-06-30
 5.3k  321
326
Chapter 326
2021-07-01
 5.6k  446
327
Chapter 327
2021-07-07
 5.3k  230
328
Chapter 328
2021-07-08
 5.4k  393
329
Chapter 329
2021-07-09
 5.1k  251
330
Chapter 330
2021-07-09
 5.1k  104
331
Chapter 331
2021-07-09
 5.2k  88
332
Chapter 332
2021-07-09
 5.2k  119
333
Chapter 333
2021-07-09
 5.1k  101
334
Chapter 334
2021-07-09
 5.2k  190
335
Chapter 335
2021-07-09
 5.1k  111
336
Chapter 336
2021-07-09
 5k  82
337
Chapter 337
2021-07-09
 5k  179
338
Chapter 338
2021-07-09
 5.6k  361
339
Chapter 339
2021-07-14
 5.2k  388
340
Chapter 340
2021-07-15
 5.5k  400
341
Chapter 341
2021-07-21
 5.2k  192
342
Chapter 342
2021-07-22
 5.2k  318
343
Chapter 343
2021-07-28
 5k  225
344
Chapter 344
2021-07-29
 5k  262
345
Chapter 345
2021-08-04
 5.3k  231
346
Chapter 346
2021-08-05
 5.3k  368
347
Chapter 347
2021-08-11
 4.8k  183
348
Chapter 348
2021-08-12
 5.1k  263
349
Chapter 349
2021-08-18
 4.7k  235
350
Chapter 350
2021-08-19
 4.9k  320
351
Chapter 351
2021-08-25
 4.6k  319
352
Chapter 352
2021-08-26
 5.2k  738
353
Chapter 353
2021-09-01
 4.6k  279
354
Chapter 354
2021-09-02
 5k  564
355
Chapter 355
2021-09-08
 4.5k  208
356
Chapter 356
2021-09-09
 4.4k  246
357
Chapter 357
2021-09-15
 4k  116
358
Chapter 358
2021-09-16
 4.1k  155
359
Chapter 359
2021-09-22
 3.9k  96
360
Chapter 360
2021-09-23
 4.2k  460
361
Chapter 361
2021-09-29
 3.8k  137
362
Chapter 362
2021-09-30
 3.9k  110
363
Chapter 363
2021-10-01
 3.7k  107
364
Chapter 364
2021-10-01
 3.8k  105
365
Chapter 365
2021-10-01
 3.7k  164
366
Chapter 366
2021-10-01
 3.6k  111
367
Chapter 367
2021-10-01
 3.6k  116
368
Chapter 368
2021-10-01
 3.6k  77
369
Chapter 369
2021-10-01
 3.7k  105
370
Chapter 370
2021-10-06
 3.7k  105
371
Chapter 371
2021-10-07
 3.8k  179
372
Chapter 372
2021-10-13
 3.7k  145
373
Chapter 373
2021-10-14
 3.7k  135
374
Chapter 374
2021-10-20
 3.6k  110
375
Chapter 375
2021-10-21
 3.7k  164
376
Chapter 376
2021-10-27
 3.5k  113
377
Chapter 377
2021-10-28
 3.7k  175
378
Chapter 378
2021-11-03
 3.5k  85
379
Chapter 379
2021-11-04
 3.7k  273
380
Chapter 380
2021-11-10
 3.6k  113
381
Chapter 381
2021-11-11
 4.1k  244
382
Chapter 382
2021-11-17
 3.5k  195
383
Chapter 383
2021-11-18
 3.7k  156
384
Chapter 384
2021-11-24
 3.4k  97
385
Chapter 385
2021-11-25
 3.4k  138
386
Chapter 386
2021-12-01
 3.3k  246
387
Chapter 387
2021-12-02
 3.2k  111
388
Chapter 388
2021-12-08
 3.5k  124
389
Chapter 389
2021-12-09
 3.5k  219
390
Chapter 390
2021-12-15
 3.2k  146
391
Chapter 391
2021-12-22
 3.2k  93
392
Chapter 392
2021-12-23
 3.2k  114
393
Chapter 393
2021-12-29
 3k  71
394
Chapter 394
2021-12-30
 3.1k  171
395
Chapter 395
2022-01-05
 3.1k  136
396
Chapter 396
2022-01-06
 3.1k  132
397
Chapter 397
2022-01-19
 2.9k  75
398
Chapter 398
2022-01-20
 3k  105
399
Chapter 399
2022-01-26
 2.9k  108
400
Chapter 400
2022-01-27
 2.9k  103
401
Chapter 401
2022-02-02
 2.8k  105
402
Chapter 402
2022-02-03
 3k  149
403
Chapter 403
2022-02-09
 2.7k  72
404
Chapter 404
2022-02-10
 2.9k  133
405
Chapter 405
2022-02-16
 2.7k  70
406
Chapter 406
2022-02-17
 3.4k  153
407
Chapter 407
2022-02-23
 2.9k  125
408
Chapter 408
2022-02-24
 2.9k  117
409
Chapter 409
2022-03-02
 2.7k  65
410
Chapter 410
2022-03-03
 2.8k  120
411
Chapter 411
2022-03-09
 2.7k  93
412
Chapter 412
2022-03-10
 2.8k  107
413
Chapter 413
2022-03-16
 2.6k  68
414
Chapter 414
2022-03-17
 2.6k  89
415
Chapter 415
2022-03-23
 2.4k  52
416
Chapter 416
2022-03-24
 2.5k  93
417
Chapter 417
2022-03-30
 2.5k  106
418
Chapter 418
2022-03-31
 2.7k  278
419
Chapter 419
2022-04-06
 2.5k  114
420
Chapter 420
2022-04-07
 2.5k  75
421
Chapter 421
2022-04-13
 2.5k  101
422
Chapter 422
2022-04-14
 2.6k  212
423
Chapter 423
2022-04-20
 2.3k  58
424
Chapter 424
2022-04-21
 2.3k  80
425
Chapter 425
2022-04-27
 2.2k  54
426
Chapter 426
2022-04-28
 2.2k  85
427
Chapter 427
2022-05-04
 2.2k  78
428
Chapter 428
2022-05-05
 2.2k  83
429
Chapter 429
2022-05-11
 2.2k  62
430
Chapter 430
2022-05-12
 2.1k  82
431
Chapter 431
2022-05-18
 2.1k  66
432
Chapter 432
2022-05-19
 2.3k  82
433
Chapter 433
2022-05-25
 2.1k  64
434
Chapter 434
2022-05-26
 2.1k  79
435
Chapter 435
2022-06-01
 2k  67
436
Chapter 436
2022-06-02
 2.1k  110
437
Chapter 437
2022-06-08
 2k  80
438
Chapter 438
2022-06-09
 2k  99
439
Chapter 439
2022-06-15
 2k  114
440
Chapter 440
2022-06-16
 2k  128
441
Chapter 441
2022-06-22
 1.9k  55
442
Chapter 442
2022-06-22
 1.9k  97
443
Chapter 443
2022-06-22
 1.8k  84
444
Chapter 444
2022-06-22
 1.8k  62
445
Chapter 445
2022-06-22
 1.8k  68
446
Chapter 446
2022-06-22
 1.8k  49
447
Chapter 447
2022-06-22
 1.8k  67
448
Chapter 448
2022-06-22
 2k  156
449
Chapter 449
2022-06-23
 1.9k  81
450
Chapter 450
2022-06-29
 1.9k  72
451
Chapter 451
2022-06-30
 2k  129
452
Chapter 452
2022-07-06
 1.9k  70
453
Chapter 453
2022-07-07
 2k  136
454
Chapter 454
2022-07-13
 1.8k  46
455
Chapter 455
2022-07-14
 1.8k  94
456
Chapter 456
2022-07-20
 1.8k  112
457
Chapter 457
2022-07-21
 1.7k  59
458
Chapter 458
2022-07-27
 1.7k  84
459
Chapter 459
2022-07-28
 1.7k  96
460
Chapter 460
2022-08-03
 1.7k  74
461
Chapter 461
2022-08-04
 1.7k  65
462
Chapter 462
2022-08-10
 1.7k  61
463
Chapter 463
2022-08-11
 1.8k  74
464
Chapter 464
2022-08-17
 1.6k  68
465
Chapter 465
2022-08-18
 1.7k  192
466
Chapter 466
2022-08-24
 1.6k  79
467
Chapter 467
2022-08-25
 1.6k  80
468
Chapter 468
2022-08-31
 1.5k  74
469
Chapter 469
2022-09-01
 1.6k  66
470
Chapter 470
2022-09-07
 1.5k  58
471
Chapter 471
2022-09-08
 1.5k  94
472
Chapter 472
2022-09-14
 1.4k  66
473
Chapter 473
2022-09-15
 1.5k  77
474
Chapter 474
2022-09-21
 1.4k  75
475
Chapter 475
2022-09-22
 1.4k  64
476
Chapter 476
2022-09-28
 1.3k  64
477
Chapter 477
2022-09-29
 1.4k  70
478
Chapter 478
2022-10-05
 1.4k  62
479
Chapter 479
2022-10-06
 1.4k  67
480
Chapter 480
2022-10-13
 1.4k  101
481
Chapter 481
2022-10-20
 1.4k  82
482
Chapter 482
2022-10-27
 1.4k  95
483
Chapter 483
2022-11-03
 1.3k  103
484
Chapter 484
2022-11-10
 1.2k  97
485
Chapter 485
2022-11-17
 1.3k  86
486
Chapter 486
2022-11-24
 1.2k  42
487
Chapter 487
2022-12-01
 1.1k  38
488
Chapter 488
2022-12-08
 1.2k  56
489
Chapter 489
2022-12-15
 1.1k  48
490
Chapter 490
2022-12-22
 1.1k  49
491
Chapter 491
2022-12-29
 1.1k  38
492
Chapter 492
2023-01-05
 1k  34
493
Chapter 493
2023-01-12
 1k  37
494
Chapter 494
2023-01-19
 1k  33
495
Chapter 495
2023-01-26
 990  30
496
Chapter 496
2023-02-02
 983  61
497
Chapter 497
2023-02-09
 920  43
498
Chapter 498
2023-02-16
 967  53
499
Chapter 499
2023-02-23
 979  43
500
Chapter 500
2023-03-02
 970  41
501
Chapter 501
2023-03-09
 906  56
502
Chapter 502
2023-03-16
 868  28
503
Chapter 503
2023-03-23
 889  37
504
Chapter 504
2023-03-30
 828  31
505
Chapter 505
2023-04-06
 773  23
506
Chapter 506
2023-04-08
 788  25
507
Chapter 507
2023-04-13
 813  40
508
Chapter 508
2023-04-15
 772  34
509
Chapter 509
2023-04-20
 730  18
510
Chapter 510
2023-04-22
 816  25
511
Chapter 511
2023-04-27
 788  24
512
Chapter 512
2023-04-29
 777  22
513
Chapter 513
2023-05-04
 742  32
514
Chapter 514
2023-05-06
 753  17
515
Chapter 515
2023-05-11
 703  18
516
Chapter 516
2023-05-13
 729  65
517
Chapter 517
2023-05-18
 748  25
518
Chapter 518
2023-05-20
 725  23
519
Chapter 519
2023-05-25
 749  50
520
Chapter 520
2023-05-27
 734  24
521
Chapter 521
2023-06-01
 689  32
522
Chapter 522
2023-06-03
 724  48
523
Chapter 523
2023-06-08
 675  22
524
Chapter 524
2023-06-10
 704  38
525
Chapter 525
2023-06-15
 675  35
526
Chapter 526
2023-06-17
 692  40
527
Chapter 527
2023-06-22
 694  60
528
Chapter 528
2023-06-24
 700  36
529
Chapter 529
2023-06-29
 684  39
530
Chapter 530
2023-07-01
 680  34
531
Chapter 531
2023-07-06
 661  27
532
Chapter 532
2023-07-08
 642  29
533
Chapter 533
2023-07-13
 649  31
534
Chapter 534
2023-07-20
 610  21
535
Chapter 535
2023-07-22
 602  17
536
Chapter 536
2023-07-29
 623  29
537
Chapter 537
2023-08-05
 565  26
538
Chapter 538
2023-08-10
 541  12
539
Chapter 539
2023-08-12
 601  42
540
Chapter 540
2023-08-19
 564  36
541
Chapter 541
2023-08-26
 558  15
542
Chapter 542
2023-09-02
 626  84
543
Chapter 543
2023-09-28
 518  23
544
Chapter 544
2023-09-30
 530  22
545
Chapter 545
2023-10-05
 495  12
546
Chapter 546
2023-10-07
 525  35
547
Chapter 547
2023-10-21
 518  30
548
Chapter 548
2023-11-04
 535  28
549
Chapter 549
2023-11-16
 500  59
550
Chapter 550
2023-12-06
 453  20
551
Chapter 551
2023-12-09
 425  20
552
Chapter 552
2023-12-14
 462  29
553
Chapter 553
2023-12-16
 491  33
554
Chapter 554
2023-12-21
 453  24
555
Chapter 555
2023-12-23
 435  14
556
Chapter 556
2023-12-28
 414  7
557
Chapter 557
2023-12-30
 442  14
558
Chapter 558
2024-01-06
 453  21
559
Chapter 559
2024-01-11
 455  32
560
Chapter 560
2024-01-20
 457  20
561
Chapter 561
2024-02-03
 388  16
562
Chapter 562
2024-02-08
 372  12
563
Chapter 563
2024-02-15
 386  19
564
Chapter 564
2024-02-22
 325  8
565
Chapter 565
2024-02-24
 360  31
566
Chapter 566
2024-03-09
 315  17
567
Chapter 567
2024-03-18
 200  8
568
Chapter 568
2024-03-21
 317  32
569
Chapter 569
2024-03-23
 315  23
570
Chapter 570
2024-04-04
 291  18
571
Chapter 571
2024-04-11
 254  11
572
Chapter 572
2024-04-13
 267  21
573
Chapter 573
2024-04-25
 223  12
574
Chapter 574
2024-04-27
 244  29
575
Chapter 575
2024-05-23
 52  14
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chiến Đỉnh
Chiến Đỉnh
Hành động/Huyền huyễn/Bàn tay vàng/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Thần tiên
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Nghịch tập/Hiền lành
Đại Quy Giáp Sư
Đại Quy Giáp Sư
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần
Hành động/Huyền huyễn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook