MangaToon
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Đã Full
11.4M
4.2
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Ba đời bảy kiếp ân oán, mối tình thù nghìn năm giữa chính đạo và ma giáo... Một mình cậu, một thanh kiếm, cậu sẽ đối diện với thế gian này ra sao...

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 205 chương    /    (8338)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-17
 7k  1k
2
Chapter 2
2021-02-17
 6k  245
3
Chapter 3
2021-02-17
 5.5k  223
4
Chapter 4
2021-02-17
 5k  130
5
Chapter 5
2021-02-17
 4.2k  126
6
Chapter 6
2021-02-17
 3.9k  118
7
Chapter 7
2021-02-17
 3.6k  133
8
Chapter 8
2021-02-17
 3.6k  112
9
Chapter 9
2021-02-17
 3.5k  106
10
Chapter 10
2021-02-17
 3.6k  103
11
Chapter 11
2021-02-19
 3.4k  136
12
Chapter 12
2021-02-24
 3.2k  115
13
Chapter 13
2021-02-26
 3.3k  107
14
Chapter 14
2021-03-03
 3.1k  118
15
Chapter 15
2021-03-05
 2.9k  105
16
Chapter 16
2021-03-10
 2.9k  87
17
Chapter 17
2021-03-12
 2.7k  52
18
Chapter 18
2021-03-17
 2.7k  63
19
Chapter 19
2021-03-19
 2.6k  69
20
Chapter 20
2021-03-24
 2.6k  69
21
Chapter 21
2021-03-26
 2.6k  45
22
Chapter 22
2021-03-31
 2.5k  53
23
Chapter 23
2021-04-02
 2.3k  64
24
Chapter 24
2021-04-03
 2.3k  44
25
Chapter 25
2021-04-03
 2.3k  48
26
Chapter 26
2021-04-03
 2.2k  37
27
Chapter 27
2021-04-03
 2.2k  37
28
Chapter 28
2021-04-03
 2.2k  38
29
Chapter 29
2021-04-03
 2.1k  37
30
Chapter 30
2021-04-03
 2.1k  30
31
Chapter 31
2021-04-03
 2.3k  36
32
Chapter 32
2021-04-03
 2.1k  34
33
Chapter 33
2021-04-03
 2.2k  52
34
Chapter 34
2021-04-07
 2.2k  45
35
Chapter 35
2021-04-09
 2.1k  41
36
Chapter 36
2021-04-14
 2k  57
37
Chapter 37
2021-04-16
 2k  44
38
Chapter 38
2021-04-21
 2k  53
39
Chapter 39
2021-04-23
 2k  66
40
Chapter 40
2021-04-28
 2k  32
41
Chapter 41
2021-04-30
 2k  37
42
Chapter 42
2021-05-05
 1.9k  36
43
Chapter 43
2021-05-07
 2k  66
44
Chapter 44
2021-05-12
 1.9k  48
45
Chapter 45
2021-05-14
 2k  56
46
Chapter 46
2021-05-19
 1.8k  70
47
Chapter 47
2021-05-21
 1.9k  57
48
Chapter 48
2021-05-26
 1.8k  32
49
Chapter 49
2021-05-28
 1.7k  45
50
Chapter 50
2021-05-28
 1.7k  22
51
Chapter 51
2021-05-28
 1.8k  40
52
Chapter 52
2021-05-28
 1.7k  35
53
Chapter 53
2021-05-28
 1.7k  32
54
Chapter 54
2021-05-28
 1.8k  40
55
Chapter 55
2021-05-28
 1.7k  37
56
Chapter 56
2021-05-28
 1.7k  24
57
Chapter 57
2021-05-28
 1.7k  38
58
Chapter 58
2021-05-28
 1.7k  21
59
Chapter 59
2021-05-28
 1.9k  52
60
Chapter 60
2021-06-02
 1.7k  51
61
Chapter 61
2021-06-04
 1.7k  53
62
Chapter 62
2021-06-09
 1.8k  36
63
Chapter 63
2021-06-11
 1.7k  31
64
Chapter 64
2021-06-16
 1.6k  22
65
Chapter 65
2021-06-18
 1.6k  41
66
Chapter 66
2021-06-23
 1.6k  38
67
Chapter 67
2021-06-25
 1.5k  31
68
Chapter 68
2021-06-30
 1.6k  38
69
Chapter 69
2021-07-02
 1.6k  32
70
Chapter 70
2021-07-07
 1.6k  29
71
Chapter 71
2021-07-09
 1.5k  40
72
Chapter 72
2021-07-14
 1.5k  32
73
Chapter 73
2021-07-16
 1.5k  31
74
Chapter 74
2021-07-19
 1.5k  26
75
Chapter 75
2021-07-19
 1.4k  29
76
Chapter 76
2021-07-19
 1.5k  58
77
Chapter 77
2021-07-19
 1.4k  21
78
Chapter 78
2021-07-19
 1.4k  25
79
Chapter 79
2021-07-19
 1.4k  41
80
Chapter 80
2021-07-19
 1.3k  32
81
Chapter 81
2021-07-19
 1.3k  17
82
Chapter 82
2021-07-19
 1.4k  20
83
Chapter 83
2021-07-19
 1.4k  29
84
Chapter 84
2021-07-21
 1.4k  67
85
Chapter 85
2021-07-23
 1.4k  52
86
Chapter 86
2021-07-28
 1.4k  46
87
Chapter 87
2021-07-30
 1.4k  82
88
Chapter 88
2021-08-04
 1.4k  34
89
Chapter 89
2021-08-06
 1.3k  33
90
Chapter 90
2021-08-11
 1.3k  34
91
Chapter 91
2021-08-13
 1.3k  50
92
Chapter 92
2021-08-18
 1.3k  44
93
Chapter 93
2021-08-20
 1.3k  55
94
Chapter 94
2021-08-25
 1.3k  27
95
Chapter 95
2021-08-27
 1.2k  28
96
Chapter 96
2021-09-01
 1.2k  22
97
Chapter 97
2021-09-03
 1.3k  18
98
Chapter 98
2021-09-08
 1.2k  31
99
Chapter 99
2021-09-10
 1.1k  27
100
Chapter 100
2021-09-15
 1.1k  33
101
Chapter 101
2021-09-17
 1.1k  22
102
Chapter 102
2021-09-22
 1k  39
103
Chapter 103
2021-09-24
 1k  27
104
Chapter 104
2021-09-29
 1k  21
105
Chapter 105
2021-10-01
 1.1k  27
106
Chapter 106
2021-10-06
 1k  15
107
Chapter 107
2021-10-08
 968  29
108
Chapter 108
2021-10-13
 959  23
109
Chapter 109
2021-10-15
 967  19
110
Chapter 110
2021-10-20
 911  25
111
Chapter 111
2021-10-22
 918  20
112
Chapter 112
2021-10-27
 901  22
113
Chapter 113
2021-10-29
 857  14
114
Chapter 114
2021-11-03
 861  16
115
Chapter 115
2021-11-05
 832  13
116
Chapter 116
2021-11-10
 768  32
117
Chapter 117
2021-11-12
 809  9
118
Chapter 118
2021-11-17
 759  38
119
Chapter 119
2021-11-19
 782  7
120
Chapter 120
2021-11-24
 771  17
121
Chapter 121
2021-11-26
 785  18
122
Chapter 122
2021-12-01
 761  18
123
Chapter 123
2021-12-03
 782  14
124
Chapter 124
2021-12-04
 759  13
125
Chapter 125
2021-12-04
 774  14
126
Chapter 126
2021-12-04
 768  19
127
Chapter 127
2021-12-04
 741  13
128
Chapter 128
2021-12-04
 717  17
129
Chapter 129
2021-12-04
 691  32
130
Chapter 130
2021-12-04
 735  8
131
Chapter 131
2021-12-04
 690  9
132
Chapter 132
2021-12-04
 697  13
133
Chapter 133
2021-12-04
 678  27
134
Chapter 134
2021-12-08
 660  17
135
Chapter 135
2021-12-10
 689  15
136
Chapter 136
2021-12-15
 661  11
137
Chapter 137
2021-12-17
 661  12
138
Chapter 138
2021-12-22
 668  14
139
Chapter 139
2021-12-24
 673  18
140
Chapter 140
2021-12-29
 692  16
141
Chapter 141
2021-12-31
 657  14
142
Chapter 142
2022-01-05
 634  14
143
Chapter 143
2022-01-07
 644  15
144
Chapter 144
2022-01-12
 628  22
145
Chapter 145
2022-01-14
 663  26
146
Chapter 146
2022-01-19
 612  19
147
Chapter 147
2022-01-21
 619  22
148
Chapter 148
2022-01-26
 605  16
149
Chapter 149
2022-01-28
 600  10
150
Chapter 150
2022-02-02
 573  28
151
Chapter 151
2022-02-04
 583  15
152
Chapter 152
2022-02-09
 552  6
153
Chapter 153
2022-02-11
 564  11
154
Chapter 154
2022-02-16
 575  17
155
Chapter 155
2022-02-18
 568  12
156
Chapter 156
2022-02-23
 559  17
157
Chapter 157
2022-02-25
 653  19
158
Chapter 158
2022-03-02
 576  18
159
Chapter 159
2022-03-04
 594  20
160
Chapter 160
2022-03-09
 548  12
161
Chapter 161
2022-03-11
 534  23
162
Chapter 162
2022-03-16
 524  10
163
Chapter 163
2022-03-18
 539  19
164
Chapter 164
2022-03-23
 497  9
165
Chapter 165
2022-03-25
 514  10
166
Chapter 166
2022-03-27
 499  8
167
Chapter 167
2022-03-27
 490  6
168
Chapter 168
2022-03-27
 534  4
169
Chapter 169
2022-03-27
 525  8
170
Chapter 170
2022-03-27
 558  12
171
Chapter 171
2022-03-27
 541  9
172
Chapter 172
2022-03-27
 490  12
173
Chapter 173
2022-03-27
 517  11
174
Chapter 174
2022-03-27
 499  13
175
Chapter 175
2022-03-27
 547  15
176
Chapter 176
2022-03-30
 522  11
177
Chapter 177
2022-04-01
 542  18
178
Chapter 178
2022-04-06
 531  23
179
Chapter 179
2022-04-08
 520  11
180
Chapter 180
2022-04-13
 505  22
181
Chapter 181
2022-04-15
 506  5
182
Chapter 182
2022-04-20
 460  12
183
Chapter 183
2022-04-22
 505  13
184
Chapter 184
2022-04-27
 475  12
185
Chapter 185
2022-04-29
 468  14
186
Chapter 186
2022-05-04
 447  17
187
Chapter 187
2022-05-06
 444  7
188
Chapter 188
2022-05-11
 433  23
189
Chapter 189
2022-05-13
 426  22
190
Chapter 190
2022-05-18
 443  12
191
Chapter 191
2022-05-20
 432  17
192
Chapter 192
2022-05-25
 420  9
193
Chapter 193
2022-05-27
 431  25
194
Chapter 194
2022-06-01
 397  11
195
Chapter 195
2022-06-03
 399  22
196
Chapter 196
2022-06-08
 398  13
197
Chapter 197
2022-06-10
 397  15
198
Chapter 198
2022-06-15
 381  12
199
Chapter 199
2022-06-17
 368  14
200
Chapter 200
2022-06-22
 380  14
201
Chapter 201
2022-06-24
 373  10
202
Chapter 202
2022-06-29
 371  7
203
Chapter 203
2022-07-01
 397  12
204
Chapter 204
2022-07-06
 426  15
205
Chapter 205
2022-07-08
 556  266
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Huyền huyễn
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook