MangaToon
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Đã Full
74.2M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

Cô vợ bé bỏng Hạ Noãn Tâm là một tên trộm chuyên nghiệp. Lần duy nhất cô thất thủ là khi đến trộm đồ của Tiêu Quyết. Không những không trộm được, mà còn bị biến thành người của Tiêu Quyết luôn nữa…

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 169 chương    /    (58187)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-03-19
 25.8k  1.1k
2
Chapter 2
2019-03-19
 20.9k  1.1k
3
Chapter 3
2019-03-19
 19.9k  1.2k
4
Chapter 4
2019-03-19
 17.7k  664
5
Chapter 5
2019-03-19
 16.5k  567
6
Chapter 6
2019-03-19
 15.7k  849
7
Chapter 7
2019-03-19
 14.4k  562
8
Chapter 8
2019-03-19
 13k  310
9
Chapter 9
2019-03-19
 14.1k  421
10
Chapter 10
2019-03-19
 15.2k  908
11
Chapter 11
2019-03-21
 16.2k  1.9k
12
Chapter 12
2019-03-25
 13k  390
13
Chapter 13
2019-03-28
 13.7k  653
14
Chapter 14
2019-04-01
 13.2k  702
15
Chapter 15
2019-04-04
 12.1k  365
16
Chapter 16
2019-04-08
 11.7k  434
17
Chapter 17
2019-04-11
 11.2k  376
18
Chapter 18
2019-04-15
 12k  469
19
Chapter 19
2019-04-18
 10.9k  188
20
Chapter 20
2019-04-22
 10.7k  246
21
Chapter 21
2019-04-25
 10.6k  426
22
Chapter 22
2019-05-16
 10.1k  384
23
Chapter 23
2019-05-19
 10.1k  340
24
Chapter 24
2019-05-23
 11.4k  551
25
Chapter 25
2019-05-26
 10.1k  363
26
Chapter 26
2019-05-30
 9.7k  258
27
Chapter 27
2019-06-02
 9.1k  246
28
Chapter 28
2019-06-06
 8.6k  116
29
Chapter 29
2019-06-09
 8.5k  153
30
Chapter 30
2019-06-13
 9.7k  340
31
Chapter 31
2019-06-16
 10.1k  353
32
Chapter 32
2019-06-20
 9.2k  190
33
Chapter 33
2019-06-23
 9k  272
34
Chapter 34
2019-06-27
 9.9k  319
35
Chapter 35
2019-06-30
 9.5k  248
36
Chapter 36
2019-07-04
 10.1k  380
37
Chapter 37
2019-07-07
 9.6k  238
38
Chapter 38
2019-07-11
 8.8k  357
39
Chapter 39
2019-07-14
 10k  567
40
Chapter 40
2019-07-18
 9.6k  881
41
Chapter 41
2019-07-19
 8.9k  403
42
Chapter 42
2019-07-19
 8.4k  195
43
Chapter 43
2019-07-19
 8.4k  175
44
Chapter 44
2019-07-19
 9.4k  394
45
Chapter 45
2019-07-19
 8.8k  225
46
Chapter 46
2019-07-19
 8.2k  206
47
Chapter 47
2019-07-19
 9.1k  415
48
Chapter 48
2019-07-19
 9.3k  677
49
Chapter 49
2019-07-19
 8.6k  351
50
Chapter 50
2019-07-19
 8.3k  212
51
Chapter 51
2019-07-19
 9.3k  896
52
Chapter 52
2019-07-19
 8.7k  294
53
Chapter 53
2019-07-19
 8.2k  230
54
Chapter 54
2019-07-19
 8.3k  234
55
Chapter 55
2019-07-19
 7.4k  147
56
Chapter 56
2019-07-19
 7.3k  290
57
Chapter 57
2019-07-19
 8.7k  287
58
Chapter 58
2019-07-19
 8.1k  473
59
Chapter 59
2019-07-19
 9.2k  475
60
Chapter 60
2019-07-19
 9k  483
61
Chapter 61
2019-07-21
 9.2k  620
62
Chapter 62
2019-07-22
 8.4k  404
63
Chapter 63
2019-07-24
 8.3k  366
64
Chapter 64
2019-07-28
 8.3k  237
65
Chapter 65
2019-07-29
 8.4k  307
66
Chapter 66
2019-07-31
 9.2k  586
67
Chapter 67
2019-08-04
 9.4k  492
68
Chapter 68
2019-08-05
 8.9k  300
69
Chapter 69
2019-08-07
 8.4k  377
70
Chapter 70
2019-08-11
 7.6k  123
71
Chapter 71
2019-08-12
 7.5k  129
72
Chapter 72
2019-08-14
 7.5k  127
73
Chapter 73
2019-08-18
 7.3k  148
74
Chapter 74
2019-08-19
 7.3k  392
75
Chapter 75
2019-08-21
 6.7k  200
76
Chapter 76
2019-08-25
 6.5k  108
77
Chapter 77
2019-08-26
 6.5k  94
78
Chapter 78
2019-08-28
 6.7k  133
79
Chapter 79
2019-09-01
 6.9k  81
80
Chapter 80
2019-09-02
 6.9k  173
81
Chapter 81
2019-09-02
 6.6k  132
82
Chapter 82
2019-09-02
 6.5k  68
83
Chapter 83
2019-09-02
 6.3k  155
84
Chapter 84
2019-09-02
 6.1k  176
85
Chapter 85
2019-09-02
 6.5k  283
86
Chapter 86
2019-09-02
 6.8k  271
87
Chapter 87
2019-09-02
 7.1k  301
88
Chapter 88
2019-09-02
 7.7k  401
89
Chapter 89
2019-09-02
 7.7k  426
90
Chapter 90
2019-09-02
 6.9k  261
91
Chapter 91
2019-09-04
 7.3k  245
92
Chapter 92
2019-09-08
 6.9k  195
93
Chapter 93
2019-09-09
 7k  519
94
Chapter 94
2019-09-11
 6.8k  257
95
Chapter 95
2019-09-15
 7.3k  222
96
Chapter 96
2019-09-16
 7.4k  404
97
Chapter 97
2019-09-18
 8.2k  789
98
Chapter 98
2019-09-22
 6.8k  192
99
Chapter 99
2019-09-23
 6.7k  133
100
Chapter 100
2019-09-25
 6.9k  367
101
Chapter 101
2019-09-29
 6.4k  404
102
Chapter 102
2019-09-30
 6.1k  223
103
Chapter 103
2019-10-02
 6.1k  145
104
Chapter 104
2019-10-03
 6.6k  495
105
Chapter 105
2019-10-03
 6k  217
106
Chapter 106
2019-10-03
 6.3k  212
107
Chapter 107
2019-10-03
 6.1k  151
108
Chapter 108
2019-10-03
 5.8k  155
109
Chapter 109
2019-10-03
 5.8k  129
110
Chapter 110
2019-10-03
 6k  135
111
Chapter 111
2019-10-03
 5.6k  181
112
Chapter 112
2019-10-03
 5.8k  193
113
Chapter 113
2019-10-03
 6.3k  617
114
Chapter 114
2019-10-03
 5.8k  360
115
Chapter 115
2019-10-03
 6.1k  389
116
Chapter 116
2019-10-03
 5.7k  176
117
Chapter 117
2019-10-03
 5.8k  231
118
Chapter 118
2019-10-03
 5.5k  246
119
Chapter 119
2019-10-03
 5.8k  206
120
Chapter 120
2019-10-03
 5.5k  107
121
Chapter 121
2019-10-03
 5.6k  163
122
Chapter 122
2019-10-03
 5.7k  177
123
Chapter 123
2019-10-03
 5.9k  212
124
Chapter 124
2019-10-06
 5.9k  231
125
Chapter 125
2019-10-07
 5.8k  228
126
Chapter 126
2019-10-09
 6k  155
127
Chapter 127
2019-10-13
 5.7k  123
128
Chapter 128
2019-10-14
 5.6k  168
129
Chapter 129
2019-10-16
 5.5k  236
130
Chapter 130
2019-10-20
 6.4k  430
131
Chapter 131
2019-10-21
 6.7k  528
132
Chapter 132
2019-10-23
 5.6k  265
133
Chapter 133
2019-10-27
 5.4k  191
134
Chapter 134
2019-10-28
 5.5k  157
135
Chapter 135
2019-10-30
 5.3k  94
136
Chapter 136
2019-11-03
 5.6k  184
137
Chapter 137
2019-11-04
 5.5k  338
138
Chapter 138
2019-11-06
 5.4k  300
139
Chapter 139
2019-11-10
 5.6k  272
140
Chapter 140
2019-11-11
 5.6k  168
141
Chapter 141
2019-11-13
 5.8k  200
142
Chapter 142
2019-11-17
 5.4k  186
143
Chapter 143
2019-11-18
 6k  392
144
Chapter 144
2019-11-20
 5.3k  447
145
Chapter 145
2019-11-24
 5.5k  138
146
Chapter 146
2019-11-25
 5.3k  95
147
Chapter 147
2019-11-27
 5.3k  98
148
Chapter 148
2019-12-01
 5.7k  256
149
Chapter 149
2019-12-02
 6k  364
150
Chapter 150
2019-12-04
 5.4k  162
151
Chapter 151
2019-12-08
 5.3k  300
152
Chapter 152
2019-12-09
 5.4k  194
153
Chapter 153
2019-12-11
 5.4k  143
154
Chapter 154
2019-12-15
 5.4k  216
155
Chapter 155
2019-12-16
 5.4k  200
156
Chapter 156
2019-12-18
 5.5k  232
157
Chapter 157
2019-12-22
 5.5k  173
158
Chapter 158
2019-12-23
 5.4k  126
159
Chapter 159
2019-12-25
 5.1k  69
160
Chapter 160
2019-12-25
 5.3k  176
161
Chapter 161
2019-12-25
 5.1k  164
162
Chapter 162
2019-12-25
 5.2k  107
163
Chapter 163
2019-12-25
 5.1k  121
164
Chapter 164
2019-12-25
 4.9k  157
165
Chapter 165
2019-12-25
 6k  295
166
Chapter 166
2019-12-25
 6.1k  132
167
Chapter 167
2019-12-25
 6.8k  193
168
Chapter 168
2019-12-25
 8.3k  347
169
Chapter 169
2019-12-25
 20.5k  4.3k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cơ Trưởng Đại Nhân Nhẹ Nhàng Thôi
Cơ Trưởng Đại Nhân Nhẹ Nhàng Thôi
Tình yêu/Tổng tài/Đô thị
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Đô thị/Drama/Nuôi lớn/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tình yêu/Tổng tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook