MangaToon
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Đã Full
163.7M
4.8
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Đời trước chị ấy bị người bắt nạt, cuối cùng chết với con trai. Bây giờ quay lại, hãy xem chị ấy đối phó kẻ xấu và làm vương gia yêu thương như thế nào…

Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 355 chương    /    (174655)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-02-16
 40.3k  5.3k
2
Chapter 2
2019-02-16
 30.7k  1.3k
3
Chapter 3
2019-02-16
 30.8k  1.4k
4
Chapter 4
2019-02-16
 29.7k  1.3k
5
Chapter 5
2019-02-16
 26.5k  1k
6
Chapter 6
2019-02-16
 28.2k  1.1k
7
Chapter 7
2019-02-16
 26.6k  957
8
Chapter 8
2019-02-16
 26.9k  744
9
Chapter 9
2019-02-16
 26.6k  900
10
Chapter 10
2019-02-16
 25.8k  1.5k
11
Chapter 11
2019-02-19
 28.8k  1.6k
12
Chapter 12
2019-02-21
 28.1k  1.5k
13
Chapter 13
2019-02-24
 24.2k  690
14
Chapter 14
2019-02-24
 23.1k  744
15
Chapter 15
2019-02-24
 23.4k  480
16
Chapter 16
2019-02-24
 28.5k  2.5k
17
Chapter 17
2019-02-24
 25.3k  453
18
Chapter 18
2019-02-24
 24.3k  1.3k
19
Chapter 19
2019-02-24
 25.7k  1.3k
20
Chapter 20
2019-02-24
 22.9k  505
21
Chapter 21
2019-02-24
 25.1k  911
22
Chapter 22
2019-02-24
 23.7k  437
23
Chapter 23
2019-02-26
 25k  946
24
Chapter 24
2019-02-28
 27.2k  1.7k
25
Chapter 25
2019-03-05
 24k  579
26
Chapter 26
2019-03-06
 22.9k  426
27
Chapter 27
2019-03-06
 24.9k  428
28
Chapter 28
2019-03-06
 23.1k  1.1k
29
Chapter 29
2019-03-06
 21.1k  367
30
Chapter 30
2019-03-06
 21.2k  442
31
Chapter 31
2019-03-06
 20.3k  853
32
Chapter 32
2019-03-06
 20.4k  812
33
Chapter 33
2019-03-06
 21.4k  672
34
Chapter 34
2019-03-06
 20.5k  376
35
Chapter 35
2019-03-06
 22.6k  1.2k
36
Chapter 36
2019-03-07
 22.6k  736
37
Chapter 37
2019-03-12
 22.2k  1.1k
38
Chapter 38
2019-03-14
 21.3k  737
39
Chapter 39
2019-03-19
 21.5k  806
40
Chapter 40
2019-03-21
 20.5k  375
41
Chapter 41
2019-03-26
 20.9k  431
42
Chapter 42
2019-03-28
 20.8k  413
43
Chapter 43
2019-03-30
 20.1k  901
44
Chapter 44
2019-04-02
 20.6k  493
45
Chapter 45
2019-04-04
 20.1k  1k
46
Chapter 46
2019-04-06
 18.8k  545
47
Chapter 47
2019-04-09
 18.6k  409
48
Chapter 48
2019-04-11
 19.1k  461
49
Chapter 49
2019-04-13
 18.8k  547
50
Chapter 50
2019-04-16
 18.2k  241
51
Chapter 51
2019-04-18
 18.7k  244
52
Chapter 52
2019-04-20
 20.5k  651
53
Chapter 53
2019-04-23
 19.9k  1.1k
54
Chapter 54
2019-04-25
 20.5k  562
55
Chapter 55
2019-04-25
 19.9k  322
56
Chapter 56
2019-04-25
 18.7k  672
57
Chapter 57
2019-04-25
 19k  845
58
Chapter 58
2019-04-27
 18.1k  973
59
Chapter 59
2019-04-30
 19.8k  557
60
Chapter 60
2019-05-02
 20k  606
61
Chapter 61
2019-05-04
 19.2k  535
62
Chapter 62
2019-05-07
 18.8k  1.1k
63
Chapter 63
2019-05-09
 19k  400
64
Chapter 64
2019-05-11
 18.3k  492
65
Chapter 65
2019-05-14
 19.6k  552
66
Chapter 66
2019-05-16
 19.5k  363
67
Chapter 67
2019-05-18
 19.2k  476
68
Chapter 68
2019-05-21
 18.4k  1.9k
69
Chapter 69
2019-05-25
 19.5k  537
70
Chapter 70
2019-05-28
 19.2k  762
71
Chapter 71
2019-06-01
 17.9k  550
72
Chapter 72
2019-06-04
 17.8k  491
73
Chapter 73
2019-06-08
 18.9k  496
74
Chapter 74
2019-06-11
 19.2k  469
75
Chapter 75
2019-06-15
 19.4k  498
76
Chapter 76
2019-06-18
 20k  780
77
Chapter 77
2019-06-22
 20.9k  1.1k
78
Chapter 78
2019-06-25
 21.8k  2.4k
79
Chapter 79
2019-06-29
 19.6k  1.3k
80
Chapter 80
2019-07-02
 18.8k  1.2k
81
Chapter 81
2019-07-06
 17.6k  578
82
Chapter 82
2019-07-08
 17.1k  550
83
Chapter 83
2019-07-08
 16.3k  1.4k
84
Chapter 84
2019-07-08
 17.5k  1.1k
85
Chapter 85
2019-07-08
 17.1k  1.2k
86
Chapter 86
2019-07-08
 16.2k  396
87
Chapter 87
2019-07-08
 15.4k  669
88
Chapter 88
2019-07-08
 14.3k  1.9k
89
Chapter 89
2019-07-08
 13.8k  641
90
Chapter 90
2019-07-08
 16.8k  723
91
Chapter 91
2019-07-08
 15.8k  1.2k
92
Chapter 92
2019-07-09
 16.7k  662
93
Chapter 93
2019-07-13
 17.4k  714
94
Chapter 94
2019-07-16
 16.3k  881
95
Chapter 95
2019-07-20
 14.2k  2.2k
96
Chapter 96
2019-07-23
 14.4k  2.3k
97
Chapter 97
2019-07-27
 14k  1.1k
98
Chapter 98
2019-07-30
 13.5k  965
99
Chapter 99
2019-08-03
 14.5k  393
100
Chapter 100
2019-08-06
 13.5k  1.6k
101
Chapter 101
2019-08-10
 14.8k  579
102
Chapter 102
2019-08-13
 13.9k  335
103
Chapter 103
2019-08-17
 13.5k  331
104
Chapter 104
2019-08-20
 13.1k  383
105
Chapter 105
2019-08-24
 13.1k  244
106
Chapter 106
2019-08-27
 13.3k  574
107
Chapter 107
2019-08-31
 12.8k  311
108
Chapter 108
2019-09-03
 12.4k  484
109
Chapter 109
2019-09-07
 12.4k  321
110
Chapter 110
2019-09-10
 11.7k  321
111
Chapter 111
2019-09-14
 11.5k  557
112
Chapter 112
2019-09-17
 11.9k  503
113
Chapter 113
2019-09-21
 11.5k  927
114
Chapter 114
2019-09-24
 10.8k  483
115
Chapter 115
2019-09-28
 10.5k  435
116
Chapter 116
2019-10-01
 10.5k  535
117
Chapter 117
2019-10-05
 10.9k  425
118
Chapter 118
2019-10-08
 11.1k  445
119
Chapter 119
2019-10-12
 10.7k  459
120
Chapter 120
2019-10-15
 11k  528
121
Chapter 121
2019-10-19
 11.5k  492
122
Chapter 122
2019-10-22
 10.6k  447
123
Chapter 123
2019-10-26
 11.3k  245
124
Chapter 124
2019-10-29
 11.3k  298
125
Chapter 125
2019-11-02
 11.1k  362
126
Chapter 126
2019-11-05
 11.4k  230
127
Chapter 127
2019-11-09
 11.4k  538
128
Chapter 128
2019-11-12
 10.2k  246
129
Chapter 129
2019-11-16
 10.7k  193
130
Chapter 130
2019-11-19
 10.8k  281
131
Chapter 131
2019-11-23
 10.3k  200
132
Chapter 132
2019-11-26
 10.7k  629
133
Chapter 133
2019-11-30
 10.5k  439
134
Chapter 134
2019-12-03
 10.5k  384
135
Chapter 135
2019-12-07
 10.4k  287
136
Chapter 136
2019-12-10
 10.9k  455
137
Chapter 137
2019-12-14
 11.3k  334
138
Chapter 138
2019-12-17
 10.8k  980
139
Chapter 139
2019-12-21
 10.9k  2.4k
140
Chapter 140
2019-12-24
 10.9k  499
141
Chapter 141
2019-12-28
 10.4k  467
142
Chapter 142
2019-12-31
 11.5k  468
143
Chapter 143
2020-01-04
 11.5k  400
144
Chapter 144
2020-01-05
 9.8k  470
145
Chapter 145
2020-01-05
 10.2k  362
146
Chapter 146
2020-01-05
 10.2k  254
147
Chapter 147
2020-01-05
 10.2k  402
148
Chapter 148
2020-01-05
 9.7k  348
149
Chapter 149
2020-01-05
 10.3k  365
150
Chapter 150
2020-01-05
 10.7k  292
151
Chapter 151
2020-01-05
 10.7k  451
152
Chapter 152
2020-01-05
 10.5k  438
153
Chapter 153
2020-01-05
 11k  651
154
Chapter 154
2020-01-07
 10.7k  1.3k
155
Chapter 155
2020-01-11
 10.9k  370
156
Chapter 156
2020-01-14
 11.2k  472
157
Chapter 157
2020-01-18
 10.9k  768
158
Chapter 158
2020-01-21
 11.1k  398
159
Chapter 159
2020-01-25
 10.6k  758
160
Chapter 160
2020-01-28
 11.1k  774
161
Chapter 161
2020-02-01
 11.1k  528
162
Chapter 162
2020-02-04
 11.1k  539
163
Chapter 163
2020-02-08
 11.3k  574
164
Chapter 164
2020-02-11
 10.9k  670
165
Chapter 165
2020-02-15
 10.8k  581
166
Chapter 166
2020-02-18
 10.7k  452
167
Chapter 167
2020-02-22
 9.9k  443
168
Chapter 168
2020-02-25
 11.1k  435
169
Chapter 169
2020-02-29
 11.4k  649
170
Chapter 170
2020-03-03
 11.6k  649
171
Chapter 171
2020-03-07
 11.1k  433
172
Chapter 172
2020-03-10
 10.7k  469
173
Chapter 173
2020-03-14
 11.4k  703
174
Chapter 174
2020-03-17
 11.2k  507
175
Chapter 175
2020-03-21
 11.6k  788
176
Chapter 176
2020-03-24
 11.3k  396
177
Chapter 177
2020-03-28
 11.2k  420
178
Chapter 178
2020-03-31
 12k  745
179
Chapter 179
2020-04-04
 11.4k  1k
180
Chapter 180
2020-04-07
 11.3k  590
181
Chapter 181
2020-04-11
 10.9k  547
182
Chapter 182
2020-04-14
 9.9k  565
183
Chapter 183
2020-04-18
 10.4k  312
184
Chapter 184
2020-04-21
 11.2k  499
185
Chapter 185
2020-04-25
 10.3k  274
186
Chapter 186
2020-04-28
 10.1k  403
187
Chapter 187
2020-05-02
 10.4k  463
188
Chapter 188
2020-05-05
 9.9k  294
189
Chapter 189
2020-05-09
 9.7k  262
190
Chapter 190
2020-05-12
 9.6k  467
191
Chapter 191
2020-05-16
 9.6k  324
192
Chapter 192
2020-05-19
 9.6k  233
193
Chapter 193
2020-05-23
 9k  267
194
Chapter 194
2020-05-26
 9.7k  405
195
Chapter 195
2020-05-30
 9.7k  389
196
Chapter 196
2020-06-02
 9.3k  380
197
Chapter 197
2020-06-06
 8.9k  334
198
Chapter 198
2020-06-09
 8.6k  319
199
Chapter 199
2020-06-13
 8.3k  277
200
Chapter 200
2020-06-16
 9.3k  738
201
Chapter 201
2020-06-20
 8.8k  219
202
Chapter 202
2020-06-23
 8.9k  238
203
Chapter 203
2020-06-27
 8.6k  126
204
Chapter 204
2020-06-30
 7.8k  220
205
Chapter 205
2020-07-04
 7.3k  295
206
Chapter 206
2020-07-07
 7.4k  212
207
Chapter 207
2020-07-11
 7.7k  310
208
Chapter 208
2020-07-14
 7.7k  318
209
Chapter 209
2020-07-18
 7.3k  354
210
Chapter 210
2020-07-21
 7.6k  331
211
Chapter 211
2020-07-25
 7.3k  326
212
Chapter 212
2020-07-28
 7.3k  269
213
Chapter 213
2020-08-01
 7.1k  225
214
Chapter 214
2020-08-04
 7k  288
215
Chapter 215
2020-08-08
 6.8k  210
216
Chapter 216
2020-08-11
 6.8k  212
217
Chapter 217
2020-08-15
 6.5k  255
218
Chapter 218
2020-08-18
 6.4k  216
219
Chapter 219
2020-08-22
 6.6k  222
220
Chapter 220
2020-08-25
 6.6k  220
221
Chapter 221
2020-08-29
 6.3k  226
222
Chapter 222
2020-09-01
 6k  267
223
Chapter 223
2020-09-05
 6.1k  128
224
Chapter 224
2020-09-08
 8.2k  170
225
Chapter 225
2020-09-12
 6.3k  134
226
Chapter 226
2020-09-15
 6.1k  158
227
Chapter 227
2020-09-19
 6k  148
228
Chapter 228
2020-09-22
 6k  159
229
Chapter 229
2020-09-26
 6.1k  183
230
Chapter 230
2020-09-29
 6k  134
231
Chapter 231
2020-10-03
 5.9k  160
232
Chapter 232
2020-10-06
 6.3k  219
233
Chapter 233
2020-10-10
 5.9k  161
234
Chapter 234
2020-10-13
 6.2k  183
235
Chapter 235
2020-10-17
 6.3k  252
236
Chapter 236
2020-10-20
 6.1k  187
237
Chapter 237
2020-10-24
 6k  173
238
Chapter 238
2020-10-27
 5.8k  110
239
Chapter 239
2020-10-31
 5.9k  133
240
Chapter 240
2020-11-03
 5.6k  154
241
Chapter 241
2020-11-07
 5.4k  129
242
Chapter 242
2020-11-10
 5.3k  172
243
Chapter 243
2020-11-14
 5.4k  118
244
Chapter 244
2020-11-17
 5.6k  137
245
Chapter 245
2020-11-21
 5.6k  153
246
Chapter 246
2020-11-24
 5.7k  141
247
Chapter 247
2020-11-28
 5.7k  166
248
Chapter 248
2020-12-01
 5.5k  198
249
Chapter 249
2020-12-05
 5.7k  161
250
Chapter 250
2020-12-08
 6.1k  182
251
Chapter 251
2020-12-12
 5.8k  152
252
Chapter 252
2020-12-15
 5.8k  187
253
Chapter 253
2020-12-19
 5.7k  138
254
Chapter 254
2020-12-22
 5.9k  183
255
Chapter 255
2020-12-26
 5.8k  192
256
Chapter 256
2020-12-29
 6.3k  278
257
Chapter 257
2021-01-02
 5.4k  181
258
Chapter 258
2021-01-05
 5.2k  198
259
Chapter 259
2021-01-09
 5k  236
260
Chapter 260
2021-01-12
 5.2k  696
261
Chapter 261
2021-01-16
 5.1k  410
262
Chapter 262
2021-01-19
 5.2k  630
263
Chapter 263
2021-01-23
 5.1k  147
264
Chapter 264
2021-01-26
 5.1k  141
265
Chapter 265
2021-01-30
 5.3k  129
266
Chapter 266
2021-02-02
 5.1k  133
267
Chapter 267
2021-02-06
 5k  423
268
Chapter 268
2021-02-09
 5.1k  307
269
Chapter 269
2021-02-13
 5.1k  411
270
Chapter 270
2021-02-16
 5.2k  329
271
Chapter 271
2021-02-20
 4.9k  393
272
Chapter 272
2021-02-23
 5k  241
273
Chapter 273
2021-02-27
 4.9k  189
274
Chapter 274
2021-03-02
 4.9k  254
275
Chapter 275
2021-03-06
 4.9k  229
276
Chapter 276
2021-03-09
 5k  179
277
Chapter 277
2021-03-13
 4.9k  210
278
Chapter 278
2021-03-16
 5k  315
279
Chapter 279
2021-03-20
 4.6k  190
280
Chapter 280
2021-03-23
 4.7k  213
281
Chapter 281
2021-03-27
 4.7k  289
282
Chapter 282
2021-03-30
 5.3k  217
283
Chapter 283
2021-04-03
 5.1k  188
284
Chapter 284
2021-04-06
 4.7k  234
285
Chapter 285
2021-04-10
 4.9k  415
286
Chapter 286
2021-04-13
 5k  304
287
Chapter 287
2021-04-17
 4.8k  170
288
Chapter 288
2021-04-20
 5.1k  245
289
Chapter 289
2021-04-24
 4.6k  207
290
Chapter 290
2021-04-27
 4.5k  162
291
Chapter 291
2021-05-01
 4.8k  191
292
Chapter 292
2021-05-04
 5k  252
293
Chapter 293
2021-05-08
 4.9k  233
294
Chapter 294
2021-05-11
 5.2k  289
295
Chapter 295
2021-05-15
 4.9k  198
296
Chapter 296
2021-05-18
 5k  270
297
Chapter 297
2021-05-22
 5.1k  255
298
Chapter 298
2021-05-25
 5.3k  427
299
Chapter 299
2021-05-29
 5.2k  403
300
Chapter 300
2021-06-01
 5.5k  463
301
Chapter 301
2021-06-05
 5.3k  330
302
Chapter 302
2021-06-08
 5k  359
303
Chapter 303
2021-06-12
 4.9k  312
304
Chapter 304
2021-06-15
 5k  278
305
Chapter 305
2021-06-19
 4.8k  324
306
Chapter 306
2021-06-22
 4.9k  303
307
Chapter 307
2021-06-26
 5k  360
308
Chapter 308
2021-06-29
 4.8k  271
309
Chapter 309
2021-07-03
 5k  235
310
Chapter 310
2021-07-06
 4.7k  230
311
Chapter 311
2021-07-10
 4.5k  203
312
Chapter 312
2021-07-13
 5k  305
313
Chapter 313
2021-07-17
 4.8k  235
314
Chapter 314
2021-07-20
 4.6k  299
315
Chapter 315
2021-07-24
 4.9k  234
316
Chapter 316
2021-07-27
 4.2k  231
317
Chapter 317
2021-07-31
 4.2k  198
318
Chapter 318
2021-08-03
 4k  205
319
Chapter 319
2021-08-07
 4.1k  227
320
Chapter 320
2021-08-10
 4.1k  215
321
Chapter 321
2021-08-14
 4.1k  219
322
Chapter 322
2021-08-17
 4.2k  238
323
Chapter 323
2021-08-21
 4.1k  185
324
Chapter 324
2021-08-24
 3.9k  189
325
Chapter 325
2021-08-28
 3.9k  206
326
Chapter 326
2021-08-31
 3.7k  200
327
Chapter 327
2021-09-04
 3.8k  171
328
Chapter 328
2021-09-07
 3.9k  279
329
Chapter 329
2021-09-11
 3.4k  113
330
Chapter 330
2021-09-14
 3.2k  103
331
Chapter 331
2021-09-18
 3.4k  121
332
Chapter 332
2021-09-21
 3.2k  129
333
Chapter 333
2021-09-25
 3.4k  296
334
Chapter 334
2021-10-02
 3.4k  202
335
Chapter 335
2021-10-09
 3.1k  123
336
Chapter 336
2021-10-16
 3.1k  172
337
Chapter 337
2021-10-23
 3.2k  134
338
Chapter 338
2021-10-30
 3k  130
339
Chapter 339
2021-11-06
 2.9k  146
340
Chapter 340
2021-11-13
 3.2k  118
341
Chapter 341
2021-11-20
 2.8k  150
342
Chapter 342
2021-11-27
 2.7k  88
343
Chapter 343
2021-12-04
 2.8k  150
344
Chapter 344
2021-12-25
 2.7k  173
345
Chapter 345
2022-01-01
 2.7k  174
346
Chapter 346
2022-01-08
 2.5k  174
347
Chapter 347
2022-01-15
 2.5k  139
348
Chapter 348
2022-01-22
 2.5k  95
349
Chapter 349
2022-01-29
 2.5k  141
350
Chapter 350
2022-02-05
 2.6k  119
351
Chapter 351
2022-02-12
 2.6k  173
352
Chapter 352
2022-02-19
 2.5k  112
353
Chapter 353
2022-02-26
 2.7k  123
354
Chapter 354
2022-03-05
 2.7k  160
355
Chapter 355
2022-03-12
 5.1k  772
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Hậu Tái Sinh
Hoàng Hậu Tái Sinh
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Sảng văn/Ngạo mạn
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Mỹ Nhân Sách
Mỹ Nhân Sách
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook