MangaToon
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Đã Full
163.4M
4.8
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Đời trước chị ấy bị người bắt nạt, cuối cùng chết với con trai. Bây giờ quay lại, hãy xem chị ấy đối phó kẻ xấu và làm vương gia yêu thương như thế nào…

Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 355 chương    /    (174188)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-02-16
 40.2k  5.3k
2
Chapter 2
2019-02-16
 30.6k  1.2k
3
Chapter 3
2019-02-16
 30.7k  1.4k
4
Chapter 4
2019-02-16
 29.7k  1.3k
5
Chapter 5
2019-02-16
 26.5k  1k
6
Chapter 6
2019-02-16
 28.1k  1.1k
7
Chapter 7
2019-02-16
 26.6k  954
8
Chapter 8
2019-02-16
 26.9k  744
9
Chapter 9
2019-02-16
 26.6k  900
10
Chapter 10
2019-02-16
 25.7k  1.5k
11
Chapter 11
2019-02-19
 28.7k  1.5k
12
Chapter 12
2019-02-21
 28k  1.5k
13
Chapter 13
2019-02-24
 24.2k  688
14
Chapter 14
2019-02-24
 23.1k  742
15
Chapter 15
2019-02-24
 23.4k  476
16
Chapter 16
2019-02-24
 28.4k  2.5k
17
Chapter 17
2019-02-24
 25.2k  451
18
Chapter 18
2019-02-24
 24.3k  1.3k
19
Chapter 19
2019-02-24
 25.6k  1.3k
20
Chapter 20
2019-02-24
 22.9k  504
21
Chapter 21
2019-02-24
 25.1k  909
22
Chapter 22
2019-02-24
 23.6k  436
23
Chapter 23
2019-02-26
 24.9k  942
24
Chapter 24
2019-02-28
 27.1k  1.6k
25
Chapter 25
2019-03-05
 23.9k  578
26
Chapter 26
2019-03-06
 22.9k  426
27
Chapter 27
2019-03-06
 24.9k  425
28
Chapter 28
2019-03-06
 23k  1.1k
29
Chapter 29
2019-03-06
 21.1k  362
30
Chapter 30
2019-03-06
 21.2k  441
31
Chapter 31
2019-03-06
 20.2k  851
32
Chapter 32
2019-03-06
 20.3k  809
33
Chapter 33
2019-03-06
 21.3k  670
34
Chapter 34
2019-03-06
 20.5k  376
35
Chapter 35
2019-03-06
 22.6k  1.2k
36
Chapter 36
2019-03-07
 22.6k  736
37
Chapter 37
2019-03-12
 22.2k  1.1k
38
Chapter 38
2019-03-14
 21.3k  735
39
Chapter 39
2019-03-19
 21.5k  804
40
Chapter 40
2019-03-21
 20.4k  375
41
Chapter 41
2019-03-26
 20.9k  431
42
Chapter 42
2019-03-28
 20.8k  413
43
Chapter 43
2019-03-30
 20k  896
44
Chapter 44
2019-04-02
 20.6k  493
45
Chapter 45
2019-04-04
 20.1k  1k
46
Chapter 46
2019-04-06
 18.8k  543
47
Chapter 47
2019-04-09
 18.6k  409
48
Chapter 48
2019-04-11
 19.1k  460
49
Chapter 49
2019-04-13
 18.8k  546
50
Chapter 50
2019-04-16
 18.2k  242
51
Chapter 51
2019-04-18
 18.6k  244
52
Chapter 52
2019-04-20
 20.5k  650
53
Chapter 53
2019-04-23
 19.9k  1.1k
54
Chapter 54
2019-04-25
 20.5k  561
55
Chapter 55
2019-04-25
 19.9k  317
56
Chapter 56
2019-04-25
 18.6k  673
57
Chapter 57
2019-04-25
 19k  847
58
Chapter 58
2019-04-27
 18k  974
59
Chapter 59
2019-04-30
 19.8k  556
60
Chapter 60
2019-05-02
 19.9k  606
61
Chapter 61
2019-05-04
 19.2k  535
62
Chapter 62
2019-05-07
 18.8k  1.1k
63
Chapter 63
2019-05-09
 19k  400
64
Chapter 64
2019-05-11
 18.3k  491
65
Chapter 65
2019-05-14
 19.6k  552
66
Chapter 66
2019-05-16
 19.5k  365
67
Chapter 67
2019-05-18
 19.2k  475
68
Chapter 68
2019-05-21
 18.3k  1.9k
69
Chapter 69
2019-05-25
 19.4k  536
70
Chapter 70
2019-05-28
 19.2k  761
71
Chapter 71
2019-06-01
 17.9k  549
72
Chapter 72
2019-06-04
 17.8k  491
73
Chapter 73
2019-06-08
 18.9k  496
74
Chapter 74
2019-06-11
 19.2k  468
75
Chapter 75
2019-06-15
 19.4k  498
76
Chapter 76
2019-06-18
 20k  780
77
Chapter 77
2019-06-22
 20.9k  1.1k
78
Chapter 78
2019-06-25
 21.8k  2.4k
79
Chapter 79
2019-06-29
 19.6k  1.3k
80
Chapter 80
2019-07-02
 18.8k  1.2k
81
Chapter 81
2019-07-06
 17.5k  577
82
Chapter 82
2019-07-08
 17.1k  548
83
Chapter 83
2019-07-08
 16.3k  1.4k
84
Chapter 84
2019-07-08
 17.5k  1.1k
85
Chapter 85
2019-07-08
 17.1k  1.2k
86
Chapter 86
2019-07-08
 16.2k  394
87
Chapter 87
2019-07-08
 15.4k  669
88
Chapter 88
2019-07-08
 14.2k  1.9k
89
Chapter 89
2019-07-08
 13.8k  641
90
Chapter 90
2019-07-08
 16.8k  720
91
Chapter 91
2019-07-08
 15.8k  1.2k
92
Chapter 92
2019-07-09
 16.7k  662
93
Chapter 93
2019-07-13
 17.4k  714
94
Chapter 94
2019-07-16
 16.2k  881
95
Chapter 95
2019-07-20
 14.2k  2.2k
96
Chapter 96
2019-07-23
 14.4k  2.3k
97
Chapter 97
2019-07-27
 14k  1.1k
98
Chapter 98
2019-07-30
 13.5k  964
99
Chapter 99
2019-08-03
 14.5k  393
100
Chapter 100
2019-08-06
 13.5k  1.6k
101
Chapter 101
2019-08-10
 14.8k  578
102
Chapter 102
2019-08-13
 13.9k  333
103
Chapter 103
2019-08-17
 13.5k  330
104
Chapter 104
2019-08-20
 13.1k  383
105
Chapter 105
2019-08-24
 13.1k  244
106
Chapter 106
2019-08-27
 13.3k  572
107
Chapter 107
2019-08-31
 12.8k  311
108
Chapter 108
2019-09-03
 12.4k  484
109
Chapter 109
2019-09-07
 12.4k  321
110
Chapter 110
2019-09-10
 11.7k  322
111
Chapter 111
2019-09-14
 11.5k  556
112
Chapter 112
2019-09-17
 11.9k  503
113
Chapter 113
2019-09-21
 11.5k  926
114
Chapter 114
2019-09-24
 10.8k  481
115
Chapter 115
2019-09-28
 10.5k  434
116
Chapter 116
2019-10-01
 10.5k  534
117
Chapter 117
2019-10-05
 10.9k  425
118
Chapter 118
2019-10-08
 11.1k  445
119
Chapter 119
2019-10-12
 10.7k  459
120
Chapter 120
2019-10-15
 11k  527
121
Chapter 121
2019-10-19
 11.5k  492
122
Chapter 122
2019-10-22
 10.6k  446
123
Chapter 123
2019-10-26
 11.3k  245
124
Chapter 124
2019-10-29
 11.3k  298
125
Chapter 125
2019-11-02
 11.1k  361
126
Chapter 126
2019-11-05
 11.4k  228
127
Chapter 127
2019-11-09
 11.4k  537
128
Chapter 128
2019-11-12
 10.2k  245
129
Chapter 129
2019-11-16
 10.7k  193
130
Chapter 130
2019-11-19
 10.8k  281
131
Chapter 131
2019-11-23
 10.2k  200
132
Chapter 132
2019-11-26
 10.7k  629
133
Chapter 133
2019-11-30
 10.5k  439
134
Chapter 134
2019-12-03
 10.5k  381
135
Chapter 135
2019-12-07
 10.4k  284
136
Chapter 136
2019-12-10
 10.9k  453
137
Chapter 137
2019-12-14
 11.3k  332
138
Chapter 138
2019-12-17
 10.8k  980
139
Chapter 139
2019-12-21
 10.9k  2.4k
140
Chapter 140
2019-12-24
 10.9k  499
141
Chapter 141
2019-12-28
 10.4k  466
142
Chapter 142
2019-12-31
 11.5k  467
143
Chapter 143
2020-01-04
 11.5k  399
144
Chapter 144
2020-01-05
 9.8k  468
145
Chapter 145
2020-01-05
 10.2k  361
146
Chapter 146
2020-01-05
 10.2k  253
147
Chapter 147
2020-01-05
 10.2k  401
148
Chapter 148
2020-01-05
 9.7k  347
149
Chapter 149
2020-01-05
 10.3k  364
150
Chapter 150
2020-01-05
 10.6k  292
151
Chapter 151
2020-01-05
 10.7k  448
152
Chapter 152
2020-01-05
 10.5k  437
153
Chapter 153
2020-01-05
 11k  651
154
Chapter 154
2020-01-07
 10.7k  1.3k
155
Chapter 155
2020-01-11
 10.9k  370
156
Chapter 156
2020-01-14
 11.2k  470
157
Chapter 157
2020-01-18
 10.8k  768
158
Chapter 158
2020-01-21
 11.1k  398
159
Chapter 159
2020-01-25
 10.6k  756
160
Chapter 160
2020-01-28
 11.1k  773
161
Chapter 161
2020-02-01
 11.1k  527
162
Chapter 162
2020-02-04
 11.1k  537
163
Chapter 163
2020-02-08
 11.3k  573
164
Chapter 164
2020-02-11
 10.9k  669
165
Chapter 165
2020-02-15
 10.8k  580
166
Chapter 166
2020-02-18
 10.7k  452
167
Chapter 167
2020-02-22
 9.9k  442
168
Chapter 168
2020-02-25
 11.1k  434
169
Chapter 169
2020-02-29
 11.4k  648
170
Chapter 170
2020-03-03
 11.6k  649
171
Chapter 171
2020-03-07
 11.1k  432
172
Chapter 172
2020-03-10
 10.7k  468
173
Chapter 173
2020-03-14
 11.4k  701
174
Chapter 174
2020-03-17
 11.1k  506
175
Chapter 175
2020-03-21
 11.6k  786
176
Chapter 176
2020-03-24
 11.3k  396
177
Chapter 177
2020-03-28
 11.2k  420
178
Chapter 178
2020-03-31
 11.9k  744
179
Chapter 179
2020-04-04
 11.4k  1k
180
Chapter 180
2020-04-07
 11.3k  589
181
Chapter 181
2020-04-11
 10.9k  546
182
Chapter 182
2020-04-14
 9.9k  565
183
Chapter 183
2020-04-18
 10.4k  309
184
Chapter 184
2020-04-21
 11.2k  498
185
Chapter 185
2020-04-25
 10.3k  274
186
Chapter 186
2020-04-28
 10.1k  402
187
Chapter 187
2020-05-02
 10.4k  462
188
Chapter 188
2020-05-05
 9.9k  291
189
Chapter 189
2020-05-09
 9.7k  262
190
Chapter 190
2020-05-12
 9.6k  464
191
Chapter 191
2020-05-16
 9.6k  323
192
Chapter 192
2020-05-19
 9.6k  231
193
Chapter 193
2020-05-23
 9k  267
194
Chapter 194
2020-05-26
 9.7k  404
195
Chapter 195
2020-05-30
 9.7k  386
196
Chapter 196
2020-06-02
 9.3k  380
197
Chapter 197
2020-06-06
 8.9k  333
198
Chapter 198
2020-06-09
 8.6k  317
199
Chapter 199
2020-06-13
 8.3k  275
200
Chapter 200
2020-06-16
 9.3k  735
201
Chapter 201
2020-06-20
 8.8k  219
202
Chapter 202
2020-06-23
 8.8k  236
203
Chapter 203
2020-06-27
 8.6k  126
204
Chapter 204
2020-06-30
 7.8k  219
205
Chapter 205
2020-07-04
 7.3k  295
206
Chapter 206
2020-07-07
 7.4k  212
207
Chapter 207
2020-07-11
 7.7k  310
208
Chapter 208
2020-07-14
 7.7k  317
209
Chapter 209
2020-07-18
 7.3k  353
210
Chapter 210
2020-07-21
 7.6k  331
211
Chapter 211
2020-07-25
 7.3k  325
212
Chapter 212
2020-07-28
 7.3k  269
213
Chapter 213
2020-08-01
 7.1k  224
214
Chapter 214
2020-08-04
 7k  288
215
Chapter 215
2020-08-08
 6.8k  210
216
Chapter 216
2020-08-11
 6.8k  212
217
Chapter 217
2020-08-15
 6.5k  253
218
Chapter 218
2020-08-18
 6.4k  216
219
Chapter 219
2020-08-22
 6.6k  222
220
Chapter 220
2020-08-25
 6.6k  219
221
Chapter 221
2020-08-29
 6.3k  225
222
Chapter 222
2020-09-01
 6k  266
223
Chapter 223
2020-09-05
 6.1k  127
224
Chapter 224
2020-09-08
 8.2k  167
225
Chapter 225
2020-09-12
 6.3k  133
226
Chapter 226
2020-09-15
 6.1k  157
227
Chapter 227
2020-09-19
 6k  146
228
Chapter 228
2020-09-22
 6k  158
229
Chapter 229
2020-09-26
 6.1k  181
230
Chapter 230
2020-09-29
 6k  133
231
Chapter 231
2020-10-03
 5.9k  158
232
Chapter 232
2020-10-06
 6.3k  218
233
Chapter 233
2020-10-10
 5.9k  161
234
Chapter 234
2020-10-13
 6.2k  180
235
Chapter 235
2020-10-17
 6.2k  249
236
Chapter 236
2020-10-20
 6.1k  185
237
Chapter 237
2020-10-24
 6k  172
238
Chapter 238
2020-10-27
 5.8k  110
239
Chapter 239
2020-10-31
 5.9k  132
240
Chapter 240
2020-11-03
 5.6k  154
241
Chapter 241
2020-11-07
 5.4k  128
242
Chapter 242
2020-11-10
 5.3k  172
243
Chapter 243
2020-11-14
 5.4k  117
244
Chapter 244
2020-11-17
 5.6k  135
245
Chapter 245
2020-11-21
 5.6k  151
246
Chapter 246
2020-11-24
 5.7k  140
247
Chapter 247
2020-11-28
 5.7k  164
248
Chapter 248
2020-12-01
 5.5k  196
249
Chapter 249
2020-12-05
 5.7k  161
250
Chapter 250
2020-12-08
 6.1k  181
251
Chapter 251
2020-12-12
 5.8k  151
252
Chapter 252
2020-12-15
 5.8k  187
253
Chapter 253
2020-12-19
 5.7k  138
254
Chapter 254
2020-12-22
 5.9k  182
255
Chapter 255
2020-12-26
 5.8k  191
256
Chapter 256
2020-12-29
 6.3k  276
257
Chapter 257
2021-01-02
 5.4k  178
258
Chapter 258
2021-01-05
 5.2k  197
259
Chapter 259
2021-01-09
 5k  233
260
Chapter 260
2021-01-12
 5.2k  691
261
Chapter 261
2021-01-16
 5.1k  410
262
Chapter 262
2021-01-19
 5.2k  629
263
Chapter 263
2021-01-23
 5.1k  146
264
Chapter 264
2021-01-26
 5.1k  141
265
Chapter 265
2021-01-30
 5.3k  129
266
Chapter 266
2021-02-02
 5k  133
267
Chapter 267
2021-02-06
 5k  419
268
Chapter 268
2021-02-09
 5.1k  306
269
Chapter 269
2021-02-13
 5.1k  408
270
Chapter 270
2021-02-16
 5.2k  328
271
Chapter 271
2021-02-20
 4.9k  391
272
Chapter 272
2021-02-23
 5k  241
273
Chapter 273
2021-02-27
 4.9k  189
274
Chapter 274
2021-03-02
 4.8k  253
275
Chapter 275
2021-03-06
 4.9k  229
276
Chapter 276
2021-03-09
 5k  179
277
Chapter 277
2021-03-13
 4.9k  209
278
Chapter 278
2021-03-16
 5k  311
279
Chapter 279
2021-03-20
 4.6k  188
280
Chapter 280
2021-03-23
 4.7k  212
281
Chapter 281
2021-03-27
 4.7k  288
282
Chapter 282
2021-03-30
 5.2k  217
283
Chapter 283
2021-04-03
 5.1k  185
284
Chapter 284
2021-04-06
 4.7k  232
285
Chapter 285
2021-04-10
 4.9k  413
286
Chapter 286
2021-04-13
 5k  301
287
Chapter 287
2021-04-17
 4.8k  170
288
Chapter 288
2021-04-20
 5.1k  244
289
Chapter 289
2021-04-24
 4.6k  205
290
Chapter 290
2021-04-27
 4.5k  161
291
Chapter 291
2021-05-01
 4.8k  190
292
Chapter 292
2021-05-04
 5k  251
293
Chapter 293
2021-05-08
 4.9k  231
294
Chapter 294
2021-05-11
 5.2k  287
295
Chapter 295
2021-05-15
 4.9k  198
296
Chapter 296
2021-05-18
 5k  268
297
Chapter 297
2021-05-22
 5.1k  253
298
Chapter 298
2021-05-25
 5.3k  425
299
Chapter 299
2021-05-29
 5.2k  401
300
Chapter 300
2021-06-01
 5.5k  460
301
Chapter 301
2021-06-05
 5.3k  327
302
Chapter 302
2021-06-08
 5k  358
303
Chapter 303
2021-06-12
 4.9k  312
304
Chapter 304
2021-06-15
 5k  277
305
Chapter 305
2021-06-19
 4.8k  323
306
Chapter 306
2021-06-22
 4.9k  302
307
Chapter 307
2021-06-26
 5k  358
308
Chapter 308
2021-06-29
 4.7k  270
309
Chapter 309
2021-07-03
 5k  235
310
Chapter 310
2021-07-06
 4.7k  229
311
Chapter 311
2021-07-10
 4.5k  202
312
Chapter 312
2021-07-13
 5k  303
313
Chapter 313
2021-07-17
 4.8k  233
314
Chapter 314
2021-07-20
 4.6k  297
315
Chapter 315
2021-07-24
 4.9k  231
316
Chapter 316
2021-07-27
 4.2k  230
317
Chapter 317
2021-07-31
 4.2k  197
318
Chapter 318
2021-08-03
 4k  204
319
Chapter 319
2021-08-07
 4.1k  226
320
Chapter 320
2021-08-10
 4.1k  214
321
Chapter 321
2021-08-14
 4.1k  218
322
Chapter 322
2021-08-17
 4.2k  237
323
Chapter 323
2021-08-21
 4.1k  184
324
Chapter 324
2021-08-24
 3.9k  188
325
Chapter 325
2021-08-28
 3.9k  205
326
Chapter 326
2021-08-31
 3.7k  197
327
Chapter 327
2021-09-04
 3.8k  171
328
Chapter 328
2021-09-07
 3.9k  278
329
Chapter 329
2021-09-11
 3.4k  112
330
Chapter 330
2021-09-14
 3.2k  102
331
Chapter 331
2021-09-18
 3.4k  120
332
Chapter 332
2021-09-21
 3.2k  128
333
Chapter 333
2021-09-25
 3.4k  293
334
Chapter 334
2021-10-02
 3.4k  200
335
Chapter 335
2021-10-09
 3.1k  123
336
Chapter 336
2021-10-16
 3.1k  170
337
Chapter 337
2021-10-23
 3.2k  133
338
Chapter 338
2021-10-30
 3k  129
339
Chapter 339
2021-11-06
 2.9k  145
340
Chapter 340
2021-11-13
 3.1k  116
341
Chapter 341
2021-11-20
 2.8k  149
342
Chapter 342
2021-11-27
 2.7k  88
343
Chapter 343
2021-12-04
 2.8k  150
344
Chapter 344
2021-12-25
 2.7k  171
345
Chapter 345
2022-01-01
 2.7k  173
346
Chapter 346
2022-01-08
 2.5k  173
347
Chapter 347
2022-01-15
 2.4k  137
348
Chapter 348
2022-01-22
 2.5k  94
349
Chapter 349
2022-01-29
 2.5k  140
350
Chapter 350
2022-02-05
 2.6k  118
351
Chapter 351
2022-02-12
 2.6k  171
352
Chapter 352
2022-02-19
 2.5k  111
353
Chapter 353
2022-02-26
 2.7k  122
354
Chapter 354
2022-03-05
 2.7k  158
355
Chapter 355
2022-03-12
 5k  760
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Hậu Tái Sinh
Hoàng Hậu Tái Sinh
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Sảng văn/Ngạo mạn
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Mỹ Nhân Sách
Mỹ Nhân Sách
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook