MangaToon
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Tiếp tục cập nhật
49.6M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lăng Thanh Huyền mất trí nhớ, trùng sinh trở thành nữ trưởng lão đứng đâu Càn Khôn Môn, để quay về thế giới ban đầu, không thể không giải cứu Phong Giác có số phận bi thảm, không để hắn rơi vào Ma đạo, ai ngờ trong quá trình tiếp xúc, tiểu đồ đệ này hình như càng ngày càng ỷ lại vào nàng, còn nảy sinh suy nghĩ chiếm hữu với nàng... Còn nàng, cũng ngày càng chìm sâu vào cái bẫy ngọt ngào này...

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 159 chương    /    (68604)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-06-22
 30k  3.4k
2
Chapter 2
2021-07-02
 24.9k  1.8k
3
Chapter 3
2021-07-09
 22.2k  1.1k
4
Chapter 4
2021-07-09
 19.5k  892
5
Chapter 5
2021-07-09
 19.1k  861
6
Chapter 6
2021-07-09
 18.2k  502
7
Chapter 7
2021-07-09
 15.7k  418
8
Chapter 8
2021-07-09
 17k  386
9
Chapter 9
2021-07-09
 16.7k  460
10
Chapter 10
2021-07-09
 19.8k  941
11
Chapter 11
2021-07-14
 18k  890
12
Chapter 12
2021-07-17
 17.7k  1k
13
Chapter 13
2021-07-21
 16.2k  517
14
Chapter 14
2021-07-24
 15.8k  609
15
Chapter 15
2021-07-28
 15.4k  819
16
Chapter 16
2021-07-31
 14.9k  485
17
Chapter 17
2021-08-03
 13.8k  257
18
Chapter 18
2021-08-03
 14.2k  467
19
Chapter 19
2021-08-03
 13.8k  299
20
Chapter 20
2021-08-03
 14.2k  318
21
Chapter 21
2021-08-03
 13.7k  274
22
Chapter 22
2021-08-03
 13.2k  256
23
Chapter 23
2021-08-03
 12.6k  187
24
Chapter 24
2021-08-03
 13.2k  143
25
Chapter 25
2021-08-03
 13.2k  490
26
Chapter 26
2021-08-03
 14.4k  357
27
Chapter 27
2021-08-04
 13.9k  507
28
Chapter 28
2021-08-07
 14.1k  428
29
Chapter 29
2021-08-11
 14k  604
30
Chapter 30
2021-08-14
 14.4k  680
31
Chapter 31
2021-08-18
 13.1k  396
32
Chapter 32
2021-08-21
 14.4k  538
33
Chapter 33
2021-08-25
 15.4k  904
34
Chapter 34
2021-08-28
 14.7k  756
35
Chapter 35
2021-09-01
 14.6k  609
36
Chapter 36
2021-09-04
 13.2k  377
37
Chapter 37
2021-09-08
 12.8k  374
38
Chapter 38
2021-09-11
 13.6k  492
39
Chapter 39
2021-09-15
 12.7k  525
40
Chapter 40
2021-09-18
 13.3k  347
41
Chapter 41
2021-09-22
 12.8k  412
42
Chapter 42
2021-09-25
 13.3k  411
43
Chapter 43
2021-09-29
 13.3k  511
44
Chapter 44
2021-10-02
 12.3k  338
45
Chapter 45
2021-10-06
 11.2k  230
46
Chapter 46
2021-10-06
 11.2k  218
47
Chapter 47
2021-10-06
 11.4k  170
48
Chapter 48
2021-10-06
 11.3k  188
49
Chapter 49
2021-10-06
 11.6k  228
50
Chapter 50
2021-10-06
 10.9k  224
51
Chapter 51
2021-10-06
 10.9k  170
52
Chapter 52
2021-10-06
 12.5k  437
53
Chapter 53
2021-10-09
 11.8k  343
54
Chapter 54
2021-10-13
 11.6k  285
55
Chapter 55
2021-10-16
 12.5k  425
56
Chapter 56
2021-10-20
 12.8k  579
57
Chapter 57
2021-10-23
 11.3k  379
58
Chapter 58
2021-10-27
 11.7k  376
59
Chapter 59
2021-10-30
 11.7k  353
60
Chapter 60
2021-11-03
 11.9k  290
61
Chapter 61
2021-11-06
 12.4k  403
62
Chapter 62
2021-11-10
 11.7k  401
63
Chapter 63
2021-11-13
 11.9k  440
64
Chapter 64
2021-11-17
 11.7k  475
65
Chapter 65
2021-11-20
 11.7k  378
66
Chapter 66
2021-11-24
 10.9k  289
67
Chapter 67
2021-11-27
 11.8k  400
68
Chapter 68
2021-12-01
 12.4k  618
69
Chapter 69
2021-12-04
 12.9k  459
70
Chapter 70
2021-12-08
 11.9k  308
71
Chapter 71
2021-12-11
 11.2k  433
72
Chapter 72
2021-12-15
 11.4k  304
73
Chapter 73
2021-12-18
 12k  381
74
Chapter 74
2021-12-22
 11.2k  399
75
Chapter 75
2021-12-25
 11.5k  374
76
Chapter 76
2021-12-29
 11.7k  364
77
Chapter 77
2022-01-01
 11.7k  289
78
Chapter 78
2022-01-05
 11.3k  376
79
Chapter 79
2022-01-08
 12.6k  508
80
Chapter 80
2022-01-12
 11.3k  505
81
Chapter 81
2022-01-15
 11.1k  393
82
Chapter 82
2022-01-19
 11.9k  465
83
Chapter 83
2022-01-22
 11.9k  339
84
Chapter 84
2022-01-26
 11.5k  356
85
Chapter 85
2022-01-29
 11.5k  565
86
Chapter 86
2022-02-02
 11.7k  492
87
Chapter 87
2022-02-05
 11.6k  421
88
Chapter 88
2022-02-09
 11.5k  569
89
Chapter 89
2022-02-12
 11.3k  474
90
Chapter 90
2022-02-16
 10.7k  344
91
Chapter 91
2022-02-19
 11.7k  504
92
Chapter 92
2022-02-23
 11.2k  471
93
Chapter 93
2022-02-26
 11.7k  626
94
Chapter 94
2022-03-02
 11.2k  409
95
Chapter 95
2022-03-05
 10.5k  386
96
Chapter 96
2022-03-09
 10.5k  444
97
Chapter 97
2022-03-12
 10.3k  377
98
Chapter 98
2022-03-16
 10.6k  405
99
Chapter 99
2022-03-19
 11.9k  665
100
Chapter 100
2022-03-23
 10.2k  404
101
Chapter 101
2022-03-26
 10.2k  375
102
Chapter 102
2022-03-30
 10.1k  459
103
Chapter 103
2022-04-02
 10.7k  568
104
Chapter 104
2022-04-06
 10.5k  422
105
Chapter 105
2022-04-09
 10k  635
106
Chapter 106
2022-04-13
 10k  453
107
Chapter 107
2022-04-16
 9.6k  348
108
Chapter 108
2022-04-20
 9.4k  366
109
Chapter 109
2022-04-23
 9.2k  335
110
Chapter 110
2022-04-27
 9.6k  412
111
Chapter 111
2022-04-30
 9.7k  422
112
Chapter 112
2022-05-04
 10k  497
113
Chapter 113
2022-05-07
 10.2k  516
114
Chapter 114
2022-05-11
 9.5k  458
115
Chapter 115
2022-05-14
 9.3k  600
116
Chapter 116
2022-05-18
 9k  340
117
Chapter 117
2022-05-21
 9k  354
118
Chapter 118
2022-05-25
 8.7k  260
119
Chapter 119
2022-05-28
 9k  356
120
Chapter 120
2022-06-01
 8.5k  318
121
Chapter 121
2022-06-04
 8.3k  346
122
Chapter 122
2022-06-08
 8.3k  333
123
Chapter 123
2022-06-11
 8.4k  327
124
Chapter 124
2022-06-15
 8.8k  324
125
Chapter 125
2022-06-18
 8k  367
126
Chapter 126
2022-06-22
 8.3k  449
127
Chapter 127
2022-06-25
 8.3k  386
128
Chapter 128
2022-06-29
 8.4k  435
129
Chapter 129
2022-07-02
 8.5k  458
130
Chapter 130
2022-07-06
 8.2k  528
131
Chapter 131
2022-07-09
 7.9k  524
132
Chapter 132
2022-07-13
 8.3k  532
133
Chapter 133
2022-07-16
 7.9k  442
134
Chapter 134
2022-07-20
 8k  359
135
Chapter 135
2022-07-23
 8.2k  469
136
Chapter 136
2022-07-27
 8.1k  362
137
Chapter 137
2022-07-28
 6.5k  122
138
Chapter 138
2022-07-28
 6.5k  95
139
Chapter 139
2022-07-28
 6.4k  89
140
Chapter 140
2022-07-28
 7k  93
141
Chapter 141
2022-07-28
 7.3k  166
142
Chapter 142
2022-07-28
 6.5k  90
143
Chapter 143
2022-07-28
 6.9k  243
144
Chapter 144
2022-07-30
 7.4k  316
145
Chapter 145
2022-08-03
 7.9k  317
146
Chapter 146
2022-08-06
 11.8k  1.8k
147
Chapter 147
2024-05-16
 1k  153
148
Chapter 148
2024-05-17
 994  80
149
Chapter 149
2024-05-30
 884  51
150
Chapter 150
2024-05-31
 882  57
151
Chapter 151
2024-06-06
 742  41
152
Chapter 152
2024-06-07
 795  43
153
Chapter 153
2024-06-13
 656  42
154
Chapter 154
2024-06-14
 723  47
155
Chapter 155
2024-06-20
 623  38
156
Chapter 156
2024-06-21
 678  51
157
Chapter 157
2024-06-27
 644  76
158
Chapter 158
2024-07-11
 445  29
159
Chapter 159
2024-07-12
 439  41
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Tình yêu/Truy thê/Cung đình/Linh dị/Hôn nhân hợp đồng/Cổ đại/Số mệnh/Đánh quái thăng cấp/Oan gia ngõ hẹp
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Lục Tổng, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi!
Lục Tổng, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi!
Tổng tài/Showbiz/Số mệnh/Giới giải trí/Sống chung/Anh hùng cứu mỹ nhân/Gặp gỡ cẩu huyết/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/419/Gái ngoan/Idol
Vương Phi Là Bạch Liên Hoa
Vương Phi Là Bạch Liên Hoa
Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Chênh lệch tuổi/Số mệnh/Sảng văn/Nghịch tập/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Gặp gỡ cẩu huyết/Oan gia ngõ hẹp/Dịu dàng/Gái ngoan/Hiền lành
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook