MangaToon
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Đã Full
162.3M
4.7
Tên tác giả: iReader

Vì để cướp mất cổ phần của cha cô, cô đã bị chính chồng mình và bạn thân liên thủ hãm hại, tờ giấy kết hôn ném ra trước mắt, cô bị ép tay trắng rời khỏi nhà. 4 năm sau cô bế đứa bé siêu cute trở về, ai ngờ thằng bé lại lôi về một anh đẹp trai giống hệt nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 310 chương    /    (208773)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-25
 49k  4.3k
2
Chapter 2
2020-05-25
 36.2k  2.1k
3
Chapter 3
2020-05-25
 36.9k  2k
4
Chapter 4
2020-05-25
 34k  1.7k
5
Chapter 5
2020-05-25
 36.8k  2.7k
6
Chapter 6
2020-05-25
 39.2k  2.7k
7
Chapter 7
2020-05-25
 41k  2.6k
8
Chapter 8
2020-05-25
 39.9k  1.9k
9
Chapter 9
2020-05-25
 39.5k  2k
10
Chapter 10
2020-05-25
 39.1k  1.7k
11
Chapter 11
2020-05-26
 42.1k  2.8k
12
Chapter 12
2020-05-30
 36.1k  2.8k
13
Chapter 13
2020-06-02
 39.2k  2.1k
14
Chapter 14
2020-06-06
 33.7k  2k
15
Chapter 15
2020-06-06
 34k  1.1k
16
Chapter 16
2020-06-06
 35.7k  1k
17
Chapter 17
2020-06-06
 33.8k  1.7k
18
Chapter 18
2020-06-06
 32.9k  1.2k
19
Chapter 19
2020-06-06
 31.8k  1.5k
20
Chapter 20
2020-06-06
 30.3k  756
21
Chapter 21
2020-06-06
 30.3k  1.3k
22
Chapter 22
2020-06-06
 31.4k  3.1k
23
Chapter 23
2020-06-06
 31.5k  1.3k
24
Chapter 24
2020-06-06
 30.9k  1.2k
25
Chapter 25
2020-06-06
 29.5k  1.1k
26
Chapter 26
2020-06-06
 30.8k  2k
27
Chapter 27
2020-06-06
 30.7k  1.4k
28
Chapter 28
2020-06-06
 29.5k  808
29
Chapter 29
2020-06-06
 33.5k  1.3k
30
Chapter 30
2020-06-09
 28.7k  890
31
Chapter 31
2020-06-13
 28.1k  1.5k
32
Chapter 32
2020-06-16
 31.1k  1.7k
33
Chapter 33
2020-06-20
 31.3k  2.3k
34
Chapter 34
2020-06-23
 26.3k  873
35
Chapter 35
2020-06-23
 28.4k  2k
36
Chapter 36
2020-06-23
 26.8k  1.6k
37
Chapter 37
2020-06-23
 26.1k  784
38
Chapter 38
2020-06-23
 26.4k  1.6k
39
Chapter 39
2020-06-23
 25.9k  1.4k
40
Chapter 40
2020-06-23
 27.9k  1.8k
41
Chapter 41
2020-06-23
 25.5k  1.6k
42
Chapter 42
2020-06-23
 25k  1k
43
Chapter 43
2020-06-23
 23.8k  1k
44
Chapter 44
2020-06-23
 21.8k  624
45
Chapter 45
2020-06-23
 23.4k  1k
46
Chapter 46
2020-06-23
 23.9k  1.5k
47
Chapter 47
2020-06-23
 20.9k  672
48
Chapter 48
2020-06-23
 24.7k  1.4k
49
Chapter 49
2020-06-23
 25.5k  1.4k
50
Chapter 50
2020-06-27
 24.5k  1.8k
51
Chapter 51
2020-06-30
 24.5k  2.1k
52
Chapter 52
2020-07-04
 24.5k  1.7k
53
Chapter 53
2020-07-07
 23.9k  1.5k
54
Chapter 54
2020-07-11
 25.9k  2.3k
55
Chapter 55
2020-07-14
 23.8k  1.7k
56
Chapter 56
2020-07-18
 21.9k  1.3k
57
Chapter 57
2020-07-21
 21.4k  943
58
Chapter 58
2020-07-25
 20.9k  658
59
Chapter 59
2020-07-28
 21.4k  916
60
Chapter 60
2020-08-01
 21.5k  1.3k
61
Chapter 61
2020-08-04
 23.1k  2k
62
Chapter 62
2020-08-08
 22.3k  1.6k
63
Chapter 63
2020-08-11
 22k  1k
64
Chapter 64
2020-08-15
 20.8k  1.1k
65
Chapter 65
2020-08-16
 20k  1.2k
66
Chapter 66
2020-08-16
 18.6k  684
67
Chapter 67
2020-08-16
 18k  938
68
Chapter 68
2020-08-16
 19.7k  1.4k
69
Chapter 69
2020-08-16
 19.2k  1.2k
70
Chapter 70
2020-08-16
 18.8k  867
71
Chapter 71
2020-08-16
 19k  1.3k
72
Chapter 72
2020-08-16
 18.5k  1.2k
73
Chapter 73
2020-08-16
 17.8k  901
74
Chapter 74
2020-08-16
 19.7k  1.3k
75
Chapter 75
2020-08-18
 19k  1.5k
76
Chapter 76
2020-08-22
 18k  1.3k
77
Chapter 77
2020-08-25
 19.9k  1.3k
78
Chapter 78
2020-08-29
 19.1k  1.1k
79
Chapter 79
2020-08-30
 15.6k  322
80
Chapter 80
2020-08-30
 15.8k  456
81
Chapter 81
2020-08-30
 16.4k  556
82
Chapter 82
2020-08-30
 15.3k  1.3k
83
Chapter 83
2020-08-30
 15.3k  799
84
Chapter 84
2020-08-30
 15.6k  732
85
Chapter 85
2020-08-30
 16k  313
86
Chapter 86
2020-08-30
 15.6k  466
87
Chapter 87
2020-08-30
 15.6k  464
88
Chapter 88
2020-08-30
 17.3k  911
89
Chapter 89
2020-09-01
 17.9k  1.1k
90
Chapter 90
2020-09-05
 17k  744
91
Chapter 91
2020-09-08
 18.5k  1.3k
92
Chapter 92
2020-09-12
 17.1k  937
93
Chapter 93
2020-09-15
 16.8k  511
94
Chapter 94
2020-09-19
 16.4k  627
95
Chapter 95
2020-09-22
 14.9k  759
96
Chapter 96
2020-09-26
 15.5k  1.2k
97
Chapter 97
2020-09-29
 15.9k  581
98
Chapter 98
2020-10-03
 15k  722
99
Chapter 99
2020-10-06
 16k  497
100
Chapter 100
2020-10-10
 15.4k  665
101
Chapter 101
2020-10-13
 17.2k  562
102
Chapter 102
2020-10-17
 15.3k  1.1k
103
Chapter 103
2020-10-20
 13.6k  1.1k
104
Chapter 104
2020-10-24
 14.1k  604
105
Chapter 105
2020-10-26
 13.2k  336
106
Chapter 106
2020-10-26
 12.8k  339
107
Chapter 107
2020-10-26
 13k  602
108
Chapter 108
2020-10-26
 13.5k  689
109
Chapter 109
2020-10-26
 13.9k  374
110
Chapter 110
2020-10-26
 13.2k  392
111
Chapter 111
2020-10-26
 11.7k  567
112
Chapter 112
2020-10-26
 11.9k  495
113
Chapter 113
2020-10-26
 12.8k  485
114
Chapter 114
2020-10-26
 13.7k  583
115
Chapter 115
2020-10-27
 13.7k  587
116
Chapter 116
2020-10-31
 13.3k  968
117
Chapter 117
2020-11-03
 12.2k  592
118
Chapter 118
2020-11-07
 13.5k  839
119
Chapter 119
2020-11-10
 12.8k  297
120
Chapter 120
2020-11-14
 13.5k  666
121
Chapter 121
2020-11-17
 13.3k  653
122
Chapter 122
2020-11-21
 14k  947
123
Chapter 123
2020-11-24
 13.1k  823
124
Chapter 124
2020-11-28
 12.1k  450
125
Chapter 125
2020-12-01
 12.2k  523
126
Chapter 126
2020-12-05
 14.7k  1.3k
127
Chapter 127
2020-12-08
 12.6k  452
128
Chapter 128
2020-12-12
 12k  331
129
Chapter 129
2020-12-15
 13.3k  576
130
Chapter 130
2020-12-19
 13k  370
131
Chapter 131
2020-12-22
 13.2k  524
132
Chapter 132
2020-12-26
 12.5k  529
133
Chapter 133
2020-12-29
 13.1k  446
134
Chapter 134
2021-01-02
 13.4k  610
135
Chapter 135
2021-01-05
 13.8k  715
136
Chapter 136
2021-01-09
 14k  862
137
Chapter 137
2021-01-12
 13.7k  730
138
Chapter 138
2021-01-16
 13.2k  568
139
Chapter 139
2021-01-19
 14.7k  859
140
Chapter 140
2021-01-23
 14k  393
141
Chapter 141
2021-01-26
 13.7k  542
142
Chapter 142
2021-01-30
 14.3k  665
143
Chapter 143
2021-02-02
 13k  1.6k
144
Chapter 144
2021-02-06
 13.2k  790
145
Chapter 145
2021-02-09
 12.4k  679
146
Chapter 146
2021-02-13
 12.3k  526
147
Chapter 147
2021-02-16
 12.4k  735
148
Chapter 148
2021-02-20
 12.1k  419
149
Chapter 149
2021-02-23
 12.4k  602
150
Chapter 150
2021-02-27
 13.7k  572
151
Chapter 151
2021-03-02
 13.1k  477
152
Chapter 152
2021-03-06
 14.4k  1.3k
153
Chapter 153
2021-03-09
 11.5k  811
154
Chapter 154
2021-03-13
 12.2k  552
155
Chapter 155
2021-03-16
 11k  497
156
Chapter 156
2021-03-20
 11k  426
157
Chapter 157
2021-03-23
 11k  426
158
Chapter 158
2021-03-27
 9.5k  434
159
Chapter 159
2021-03-27
 9.6k  267
160
Chapter 160
2021-03-27
 9.7k  137
161
Chapter 161
2021-03-27
 9.9k  164
162
Chapter 162
2021-03-27
 10.1k  278
163
Chapter 163
2021-03-27
 11.7k  523
164
Chapter 164
2021-03-30
 11.6k  551
165
Chapter 165
2021-04-03
 10.9k  469
166
Chapter 166
2021-04-06
 11.9k  721
167
Chapter 167
2021-04-10
 10.5k  533
168
Chapter 168
2021-04-11
 8.6k  341
169
Chapter 169
2021-04-11
 8.2k  241
170
Chapter 170
2021-04-11
 8.8k  177
171
Chapter 171
2021-04-11
 9.2k  402
172
Chapter 172
2021-04-11
 9.5k  533
173
Chapter 173
2021-04-11
 8.1k  274
174
Chapter 174
2021-04-11
 8.6k  130
175
Chapter 175
2021-04-11
 8.7k  296
176
Chapter 176
2021-04-11
 8.8k  363
177
Chapter 177
2021-04-11
 9.6k  444
178
Chapter 178
2021-04-13
 9.6k  510
179
Chapter 179
2021-04-17
 9.8k  310
180
Chapter 180
2021-04-20
 10.4k  413
181
Chapter 181
2021-04-24
 10.5k  610
182
Chapter 182
2021-04-27
 10.5k  592
183
Chapter 183
2021-05-01
 9.9k  480
184
Chapter 184
2021-05-04
 10.1k  377
185
Chapter 185
2021-05-08
 9.4k  304
186
Chapter 186
2021-05-11
 9.3k  454
187
Chapter 187
2021-05-15
 8.5k  260
188
Chapter 188
2021-05-18
 8.5k  339
189
Chapter 189
2021-05-22
 8.5k  388
190
Chapter 190
2021-05-25
 8.9k  471
191
Chapter 191
2021-05-29
 8.7k  289
192
Chapter 192
2021-06-01
 8.7k  412
193
Chapter 193
2021-06-05
 8.7k  536
194
Chapter 194
2021-06-08
 8.5k  471
195
Chapter 195
2021-06-12
 7.8k  585
196
Chapter 196
2021-06-15
 8k  437
197
Chapter 197
2021-06-19
 7.6k  401
198
Chapter 198
2021-06-22
 7.2k  468
199
Chapter 199
2021-06-26
 6.8k  301
200
Chapter 200
2021-06-29
 7.6k  420
201
Chapter 201
2021-07-03
 6.7k  332
202
Chapter 202
2021-07-06
 6.9k  461
203
Chapter 203
2021-07-10
 6.6k  403
204
Chapter 204
2021-07-13
 6.3k  314
205
Chapter 205
2021-07-17
 5.8k  305
206
Chapter 206
2021-07-20
 6.8k  341
207
Chapter 207
2021-07-24
 6k  270
208
Chapter 208
2021-07-27
 5.8k  258
209
Chapter 209
2021-07-31
 5.9k  249
210
Chapter 210
2021-08-03
 6.2k  368
211
Chapter 211
2021-08-07
 6.1k  297
212
Chapter 212
2021-08-10
 5.7k  345
213
Chapter 213
2021-08-14
 5.5k  242
214
Chapter 214
2021-08-17
 5.5k  320
215
Chapter 215
2021-08-21
 5.4k  209
216
Chapter 216
2021-08-24
 5.3k  584
217
Chapter 217
2021-08-28
 5.6k  235
218
Chapter 218
2021-08-31
 5.5k  317
219
Chapter 219
2021-09-04
 5.7k  233
220
Chapter 220
2021-09-07
 5.2k  282
221
Chapter 221
2021-09-11
 5k  235
222
Chapter 222
2021-09-14
 4.4k  297
223
Chapter 223
2021-09-18
 4.7k  279
224
Chapter 224
2021-09-21
 4.7k  322
225
Chapter 225
2021-09-25
 4.5k  198
226
Chapter 226
2021-10-02
 4.3k  166
227
Chapter 227
2021-10-09
 4.5k  185
228
Chapter 228
2021-10-16
 4.4k  194
229
Chapter 229
2021-10-23
 4.3k  212
230
Chapter 230
2021-10-30
 4.2k  232
231
Chapter 231
2021-11-06
 4.7k  671
232
Chapter 232
2021-11-13
 4.2k  210
233
Chapter 233
2021-11-20
 4.3k  278
234
Chapter 234
2021-11-27
 4k  342
235
Chapter 235
2021-12-04
 3.8k  265
236
Chapter 236
2021-12-11
 3.8k  290
237
Chapter 237
2021-12-18
 3.7k  283
238
Chapter 238
2021-12-25
 3.7k  215
239
Chapter 239
2022-01-01
 3.8k  232
240
Chapter 240
2022-01-08
 4.3k  364
241
Chapter 241
2022-01-15
 4.1k  270
242
Chapter 242
2022-01-22
 4.3k  284
243
Chapter 243
2022-01-29
 4.1k  247
244
Chapter 244
2022-02-05
 4.1k  219
245
Chapter 245
2022-02-12
 4.1k  207
246
Chapter 246
2022-02-19
 4.1k  177
247
Chapter 247
2022-02-26
 3.9k  191
248
Chapter 248
2022-03-05
 3.6k  132
249
Chapter 249
2022-03-12
 3.6k  189
250
Chapter 250
2022-03-19
 3.3k  251
251
Chapter 251
2022-03-26
 3.3k  246
252
Chapter 252
2022-04-02
 3.2k  169
253
Chapter 253
2022-04-09
 3.1k  125
254
Chapter 254
2022-04-16
 3k  126
255
Chapter 255
2022-04-23
 2.9k  127
256
Chapter 256
2022-04-30
 2.8k  120
257
Chapter 257
2022-05-07
 2.7k  104
258
Chapter 258
2022-05-14
 2.6k  151
259
Chapter 259
2022-05-17
 2.6k  118
260
Chapter 260
2022-05-21
 2.5k  61
261
Chapter 261
2022-05-24
 2.3k  102
262
Chapter 262
2022-05-28
 2.4k  87
263
Chapter 263
2022-05-31
 2.3k  82
264
Chapter 264
2022-06-04
 2.2k  60
265
Chapter 265
2022-06-07
 2.3k  73
266
Chapter 266
2022-06-11
 2.3k  69
267
Chapter 267
2022-06-14
 2.4k  91
268
Chapter 268
2022-06-18
 2.2k  83
269
Chapter 269
2022-06-21
 2.2k  149
270
Chapter 270
2022-06-25
 2.2k  49
271
Chapter 271
2022-06-28
 2.2k  83
272
Chapter 272
2022-07-02
 2.3k  82
273
Chapter 273
2022-07-05
 2.3k  185
274
Chapter 274
2022-07-09
 2.1k  122
275
Chapter 275
2022-07-12
 2k  63
276
Chapter 276
2022-07-12
 1.9k  45
277
Chapter 277
2022-07-12
 1.9k  43
278
Chapter 278
2022-07-12
 2k  51
279
Chapter 279
2022-07-12
 1.9k  55
280
Chapter 280
2022-07-12
 2.1k  68
281
Chapter 281
2022-07-12
 2k  61
282
Chapter 282
2022-07-12
 2.4k  146
283
Chapter 283
2022-07-16
 2.1k  162
284
Chapter 284
2022-07-19
 2.2k  117
285
Chapter 285
2022-07-23
 2.2k  112
286
Chapter 286
2022-07-26
 2.2k  104
287
Chapter 287
2022-07-30
 2k  167
288
Chapter 288
2022-08-02
 2k  131
289
Chapter 289
2022-08-06
 1.9k  120
290
Chapter 290
2022-08-09
 1.8k  70
291
Chapter 291
2022-08-09
 1.8k  42
292
Chapter 292
2022-08-09
 1.7k  42
293
Chapter 293
2022-08-09
 1.8k  50
294
Chapter 294
2022-08-09
 1.7k  56
295
Chapter 295
2022-08-09
 1.7k  22
296
Chapter 296
2022-08-09
 1.8k  18
297
Chapter 297
2022-08-09
 2.4k  116
298
Chapter 298
2022-08-13
 2.4k  117
299
Chapter 299
2022-08-16
 2.2k  114
300
Chapter 300
2022-08-20
 2.1k  97
301
Chapter 301
2022-08-23
 2k  90
302
Chapter 302
2022-08-27
 2.1k  83
303
Chapter 303
2022-08-30
 2.1k  89
304
Chapter 304
2022-09-03
 1.9k  74
305
Chapter 305
2022-09-06
 2k  71
306
Chapter 306
2022-09-10
 1.8k  60
307
Chapter 307
2022-09-13
 1.8k  79
308
Chapter 308
2022-09-17
 1.9k  64
309
Chapter 309
2022-09-20
 2k  85
310
Chapter 310
2022-09-24
 3.8k  502
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Trùng sinh báo thù/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Dịu dàng
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tình yêu/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Số mệnh/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Chiếm hữu cao/Trung thành
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook