MangaToon
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Đã Full
52.1M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm phát biểu lời thề lúc kết hôn, chỉ có điều dưới vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo hạnh phúc ấy lại là sóng ngầm cuộn trào. Đêm tân hôn, dưới sự sỉ nhục và giày vò của Cận Ngôn Thâm, từng vụ việc xảy ra tái hiện lại trong đầu Cảnh Kiều... Một vụ tai nạn đắm tàu khiến cô mãi mãi gánh tội "giết người". Cô không trốn được! Cô phải chuộc tội hết đời!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 224 chương    /    (58079)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-01-07
 27.8k  3k
2
Chapter 2
2022-01-14
 18.4k  1.2k
3
Chapter 3
2022-01-14
 16.7k  994
4
Chapter 4
2022-01-14
 16k  528
5
Chapter 5
2022-01-14
 15.6k  971
6
Chapter 6
2022-01-14
 14.4k  392
7
Chapter 7
2022-01-14
 14.8k  360
8
Chapter 8
2022-01-14
 14k  302
9
Chapter 9
2022-01-14
 13.7k  479
10
Chapter 10
2022-01-14
 14.6k  917
11
Chapter 11
2022-01-15
 16.1k  808
12
Chapter 12
2022-01-20
 15.5k  664
13
Chapter 13
2022-01-22
 15.1k  1.1k
14
Chapter 14
2022-01-27
 13.6k  389
15
Chapter 15
2022-01-29
 13.4k  1k
16
Chapter 16
2022-02-03
 13.2k  411
17
Chapter 17
2022-02-05
 13.9k  490
18
Chapter 18
2022-02-10
 12.6k  265
19
Chapter 19
2022-02-12
 12.4k  310
20
Chapter 20
2022-02-15
 11.4k  276
21
Chapter 21
2022-02-15
 11.7k  223
22
Chapter 22
2022-02-15
 12k  217
23
Chapter 23
2022-02-15
 11.3k  452
24
Chapter 24
2022-02-15
 10.2k  168
25
Chapter 25
2022-02-15
 10.3k  216
26
Chapter 26
2022-02-15
 11.6k  558
27
Chapter 27
2022-02-17
 11.8k  320
28
Chapter 28
2022-02-19
 11.9k  539
29
Chapter 29
2022-02-24
 12.2k  766
30
Chapter 30
2022-02-26
 13.3k  1.3k
31
Chapter 31
2022-03-03
 11.4k  363
32
Chapter 32
2022-03-05
 12.8k  623
33
Chapter 33
2022-03-10
 10.8k  463
34
Chapter 34
2022-03-12
 11.4k  517
35
Chapter 35
2022-03-17
 10.6k  605
36
Chapter 36
2022-03-19
 9.6k  314
37
Chapter 37
2022-03-19
 9.4k  550
38
Chapter 38
2022-03-19
 9.2k  271
39
Chapter 39
2022-03-19
 8.7k  326
40
Chapter 40
2022-03-19
 9k  270
41
Chapter 41
2022-03-19
 8.7k  487
42
Chapter 42
2022-03-19
 9k  381
43
Chapter 43
2022-03-19
 9k  791
44
Chapter 44
2022-03-19
 8.6k  242
45
Chapter 45
2022-03-19
 9.4k  437
46
Chapter 46
2022-03-24
 10.4k  552
47
Chapter 47
2022-03-26
 10k  453
48
Chapter 48
2022-03-31
 9.1k  369
49
Chapter 49
2022-04-02
 8.7k  325
50
Chapter 50
2022-04-07
 9.2k  398
51
Chapter 51
2022-04-09
 9.3k  454
52
Chapter 52
2022-04-14
 9k  519
53
Chapter 53
2022-04-16
 9.3k  441
54
Chapter 54
2022-04-21
 8.3k  281
55
Chapter 55
2022-04-23
 8.2k  272
56
Chapter 56
2022-04-28
 8.1k  250
57
Chapter 57
2022-04-30
 8.5k  453
58
Chapter 58
2022-05-05
 8.8k  461
59
Chapter 59
2022-05-07
 9.1k  446
60
Chapter 60
2022-05-12
 8.7k  292
61
Chapter 61
2022-05-14
 8k  328
62
Chapter 62
2022-05-19
 7.8k  290
63
Chapter 63
2022-05-21
 8.3k  412
64
Chapter 64
2022-05-26
 7.7k  257
65
Chapter 65
2022-05-28
 7.9k  191
66
Chapter 66
2022-06-02
 7.2k  367
67
Chapter 67
2022-06-04
 7.5k  245
68
Chapter 68
2022-06-09
 7k  213
69
Chapter 69
2022-06-11
 7.6k  471
70
Chapter 70
2022-06-16
 6.9k  209
71
Chapter 71
2022-06-18
 8k  438
72
Chapter 72
2022-06-23
 7.5k  929
73
Chapter 73
2022-06-25
 7.3k  254
74
Chapter 74
2022-06-30
 6.9k  169
75
Chapter 75
2022-07-02
 7k  340
76
Chapter 76
2022-07-07
 6.7k  218
77
Chapter 77
2022-07-09
 6.9k  218
78
Chapter 78
2022-07-14
 6.6k  285
79
Chapter 79
2022-07-16
 6.6k  187
80
Chapter 80
2022-07-21
 7.1k  186
81
Chapter 81
2022-07-23
 7.2k  219
82
Chapter 82
2022-07-28
 6.4k  247
83
Chapter 83
2022-07-30
 6.6k  306
84
Chapter 84
2022-08-04
 6.3k  195
85
Chapter 85
2022-08-06
 6.2k  178
86
Chapter 86
2022-08-11
 5.8k  185
87
Chapter 87
2022-08-13
 5.9k  254
88
Chapter 88
2022-08-18
 6k  143
89
Chapter 89
2022-08-20
 5.9k  255
90
Chapter 90
2022-08-25
 5.5k  326
91
Chapter 91
2022-08-27
 5.3k  269
92
Chapter 92
2022-09-01
 5k  219
93
Chapter 93
2022-09-03
 5.4k  301
94
Chapter 94
2022-09-08
 5.3k  405
95
Chapter 95
2022-09-10
 4.8k  201
96
Chapter 96
2022-09-15
 4.8k  143
97
Chapter 97
2022-09-17
 5.6k  472
98
Chapter 98
2022-09-22
 4.8k  190
99
Chapter 99
2022-09-24
 5.4k  515
100
Chapter 100
2022-09-29
 5.1k  281
101
Chapter 101
2022-10-01
 4.6k  193
102
Chapter 102
2022-10-06
 4.9k  285
103
Chapter 103
2022-10-08
 5.4k  318
104
Chapter 104
2022-10-13
 4.4k  196
105
Chapter 105
2022-10-15
 4.5k  199
106
Chapter 106
2022-10-20
 4.2k  157
107
Chapter 107
2022-10-22
 4.4k  197
108
Chapter 108
2022-10-27
 4.6k  228
109
Chapter 109
2022-10-29
 4.5k  168
110
Chapter 110
2022-11-03
 4.6k  333
111
Chapter 111
2022-11-05
 4.2k  206
112
Chapter 112
2022-11-10
 3.8k  139
113
Chapter 113
2022-11-12
 3.9k  109
114
Chapter 114
2022-11-17
 3.7k  246
115
Chapter 115
2022-11-19
 4.4k  300
116
Chapter 116
2022-11-24
 3.7k  106
117
Chapter 117
2022-11-26
 4.2k  192
118
Chapter 118
2022-12-01
 3.7k  110
119
Chapter 119
2022-12-03
 3.7k  141
120
Chapter 120
2022-12-08
 3.5k  128
121
Chapter 121
2022-12-10
 3.3k  101
122
Chapter 122
2022-12-15
 3.6k  115
123
Chapter 123
2022-12-17
 3.4k  183
124
Chapter 124
2022-12-22
 3.2k  158
125
Chapter 125
2022-12-24
 3.7k  161
126
Chapter 126
2022-12-29
 3k  116
127
Chapter 127
2022-12-31
 3.3k  179
128
Chapter 128
2023-01-05
 3.3k  89
129
Chapter 129
2023-01-07
 3k  90
130
Chapter 130
2023-01-12
 3.2k  135
131
Chapter 131
2023-01-14
 3.3k  231
132
Chapter 132
2023-01-19
 3k  239
133
Chapter 133
2023-01-21
 3.1k  165
134
Chapter 134
2023-01-26
 2.9k  71
135
Chapter 135
2023-01-28
 3k  142
136
Chapter 136
2023-02-02
 2.9k  81
137
Chapter 137
2023-02-04
 3.1k  134
138
Chapter 138
2023-02-09
 2.9k  100
139
Chapter 139
2023-02-11
 2.9k  106
140
Chapter 140
2023-02-16
 2.8k  82
141
Chapter 141
2023-02-18
 2.9k  144
142
Chapter 142
2023-02-23
 2.8k  101
143
Chapter 143
2023-02-25
 3k  202
144
Chapter 144
2023-03-02
 2.5k  92
145
Chapter 145
2023-03-04
 2.6k  90
146
Chapter 146
2023-03-09
 2.7k  83
147
Chapter 147
2023-03-11
 2.6k  82
148
Chapter 148
2023-03-16
 2.7k  90
149
Chapter 149
2023-03-18
 2.6k  136
150
Chapter 150
2023-03-23
 2.7k  86
151
Chapter 151
2023-03-25
 2.7k  104
152
Chapter 152
2023-03-30
 2.5k  147
153
Chapter 153
2023-04-01
 2.5k  79
154
Chapter 154
2023-04-06
 2.4k  84
155
Chapter 155
2023-04-08
 2.6k  101
156
Chapter 156
2023-04-13
 2.3k  114
157
Chapter 157
2023-04-15
 2.4k  90
158
Chapter 158
2023-04-20
 2.7k  84
159
Chapter 159
2023-04-22
 2.3k  122
160
Chapter 160
2023-04-27
 2.5k  102
161
Chapter 161
2023-04-29
 2.6k  169
162
Chapter 162
2023-05-04
 2.2k  80
163
Chapter 163
2023-05-06
 2.3k  78
164
Chapter 164
2023-05-11
 2.3k  119
165
Chapter 165
2023-05-13
 2.4k  104
166
Chapter 166
2023-05-18
 2.2k  68
167
Chapter 167
2023-05-20
 2.4k  101
168
Chapter 168
2023-05-25
 2.1k  152
169
Chapter 169
2023-05-27
 2.2k  228
170
Chapter 170
2023-06-01
 2k  115
171
Chapter 171
2023-06-03
 2.2k  122
172
Chapter 172
2023-06-10
 2k  87
173
Chapter 173
2023-06-15
 2.2k  192
174
Chapter 174
2023-06-17
 2.2k  152
175
Chapter 175
2023-06-22
 2.1k  140
176
Chapter 176
2023-06-24
 2.1k  109
177
Chapter 177
2023-06-29
 2k  72
178
Chapter 178
2023-07-01
 2k  97
179
Chapter 179
2023-07-06
 1.8k  81
180
Chapter 180
2023-07-08
 1.7k  68
181
Chapter 181
2023-07-13
 1.7k  141
182
Chapter 182
2023-07-15
 1.7k  79
183
Chapter 183
2023-07-20
 1.8k  61
184
Chapter 184
2023-07-22
 1.9k  95
185
Chapter 185
2023-07-27
 1.7k  77
186
Chapter 186
2023-07-29
 1.6k  68
187
Chapter 187
2023-08-03
 1.5k  69
188
Chapter 188
2023-08-05
 1.6k  144
189
Chapter 189
2023-08-10
 1.4k  95
190
Chapter 190
2023-08-12
 1.5k  75
191
Chapter 191
2023-08-17
 1.5k  70
192
Chapter 192
2023-08-19
 1.6k  81
193
Chapter 193
2023-08-24
 1.4k  94
194
Chapter 194
2023-08-26
 1.5k  68
195
Chapter 195
2023-08-31
 1.3k  39
196
Chapter 196
2023-09-02
 1.3k  54
197
Chapter 197
2023-09-07
 1.4k  83
198
Chapter 198
2023-09-09
 1.4k  62
199
Chapter 199
2023-09-14
 1.4k  61
200
Chapter 200
2023-09-16
 1.3k  55
201
Chapter 201
2023-09-21
 1.2k  53
202
Chapter 202
2023-09-23
 1.3k  56
203
Chapter 203
2023-09-28
 1.2k  49
204
Chapter 204
2023-09-30
 1.3k  79
205
Chapter 205
2023-10-05
 1.3k  58
206
Chapter 206
2023-10-07
 1.4k  88
207
Chapter 207
2023-10-12
 1.3k  65
208
Chapter 208
2023-10-14
 1.3k  71
209
Chapter 209
2023-10-19
 1.2k  57
210
Chapter 210
2023-10-21
 1.1k  45
211
Chapter 211
2023-10-26
 1.1k  46
212
Chapter 212
2023-10-28
 1.2k  61
213
Chapter 213
2023-11-02
 1.2k  72
214
Chapter 214
2023-11-04
 1k  42
215
Chapter 215
2023-11-09
 1.1k  41
216
Chapter 216
2023-11-11
 1.1k  50
217
Chapter 217
2023-11-16
 1.1k  66
218
Chapter 218
2023-11-18
 1.1k  46
219
Chapter 219
2023-11-23
 1k  34
220
Chapter 220
2023-11-25
 1.1k  60
221
Chapter 221
2023-11-30
 1.1k  35
222
Chapter 222
2023-12-02
 1.1k  62
223
Chapter 223
2023-12-07
 1.2k  36
224
Chapter 224
2023-12-09
 2.1k  400
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Đô thị/Drama/Nuôi lớn/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook