MangaToon
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Đã Full
53.7M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm phát biểu lời thề lúc kết hôn, chỉ có điều dưới vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo hạnh phúc ấy lại là sóng ngầm cuộn trào. Đêm tân hôn, dưới sự sỉ nhục và giày vò của Cận Ngôn Thâm, từng vụ việc xảy ra tái hiện lại trong đầu Cảnh Kiều... Một vụ tai nạn đắm tàu khiến cô mãi mãi gánh tội "giết người". Cô không trốn được! Cô phải chuộc tội hết đời!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 224 chương    /    (60732)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-01-07
 28.3k  3.1k
2
Chapter 2
2022-01-14
 18.7k  1.2k
3
Chapter 3
2022-01-14
 17k  1k
4
Chapter 4
2022-01-14
 16.3k  542
5
Chapter 5
2022-01-14
 15.8k  992
6
Chapter 6
2022-01-14
 14.6k  436
7
Chapter 7
2022-01-14
 15.1k  365
8
Chapter 8
2022-01-14
 14.2k  308
9
Chapter 9
2022-01-14
 13.9k  495
10
Chapter 10
2022-01-14
 14.9k  948
11
Chapter 11
2022-01-15
 16.4k  828
12
Chapter 12
2022-01-20
 15.8k  688
13
Chapter 13
2022-01-22
 15.4k  1.2k
14
Chapter 14
2022-01-27
 13.8k  395
15
Chapter 15
2022-01-29
 13.6k  1.1k
16
Chapter 16
2022-02-03
 13.4k  422
17
Chapter 17
2022-02-05
 14.1k  497
18
Chapter 18
2022-02-10
 12.8k  271
19
Chapter 19
2022-02-12
 12.6k  326
20
Chapter 20
2022-02-15
 11.5k  294
21
Chapter 21
2022-02-15
 11.9k  230
22
Chapter 22
2022-02-15
 12.3k  230
23
Chapter 23
2022-02-15
 11.5k  467
24
Chapter 24
2022-02-15
 10.4k  175
25
Chapter 25
2022-02-15
 10.4k  226
26
Chapter 26
2022-02-15
 11.8k  582
27
Chapter 27
2022-02-17
 12k  341
28
Chapter 28
2022-02-19
 12.1k  559
29
Chapter 29
2022-02-24
 12.5k  780
30
Chapter 30
2022-02-26
 13.6k  1.3k
31
Chapter 31
2022-03-03
 11.6k  376
32
Chapter 32
2022-03-05
 13k  636
33
Chapter 33
2022-03-10
 11k  468
34
Chapter 34
2022-03-12
 11.6k  550
35
Chapter 35
2022-03-17
 10.7k  624
36
Chapter 36
2022-03-19
 9.8k  320
37
Chapter 37
2022-03-19
 9.6k  587
38
Chapter 38
2022-03-19
 9.4k  279
39
Chapter 39
2022-03-19
 8.9k  351
40
Chapter 40
2022-03-19
 9.2k  292
41
Chapter 41
2022-03-19
 8.8k  509
42
Chapter 42
2022-03-19
 9.1k  397
43
Chapter 43
2022-03-19
 9.2k  841
44
Chapter 44
2022-03-19
 8.8k  253
45
Chapter 45
2022-03-19
 9.6k  441
46
Chapter 46
2022-03-24
 10.6k  563
47
Chapter 47
2022-03-26
 10.2k  468
48
Chapter 48
2022-03-31
 9.3k  380
49
Chapter 49
2022-04-02
 8.9k  336
50
Chapter 50
2022-04-07
 9.4k  413
51
Chapter 51
2022-04-09
 9.5k  461
52
Chapter 52
2022-04-14
 9.2k  531
53
Chapter 53
2022-04-16
 9.5k  451
54
Chapter 54
2022-04-21
 8.5k  287
55
Chapter 55
2022-04-23
 8.4k  283
56
Chapter 56
2022-04-28
 8.3k  261
57
Chapter 57
2022-04-30
 8.7k  469
58
Chapter 58
2022-05-05
 8.9k  471
59
Chapter 59
2022-05-07
 9.3k  459
60
Chapter 60
2022-05-12
 8.9k  307
61
Chapter 61
2022-05-14
 8.2k  342
62
Chapter 62
2022-05-19
 8k  311
63
Chapter 63
2022-05-21
 8.5k  427
64
Chapter 64
2022-05-26
 7.9k  264
65
Chapter 65
2022-05-28
 8k  202
66
Chapter 66
2022-06-02
 7.4k  385
67
Chapter 67
2022-06-04
 7.7k  256
68
Chapter 68
2022-06-09
 7.2k  230
69
Chapter 69
2022-06-11
 7.7k  493
70
Chapter 70
2022-06-16
 7k  214
71
Chapter 71
2022-06-18
 8.2k  464
72
Chapter 72
2022-06-23
 7.7k  978
73
Chapter 73
2022-06-25
 7.5k  268
74
Chapter 74
2022-06-30
 7.1k  173
75
Chapter 75
2022-07-02
 7.2k  350
76
Chapter 76
2022-07-07
 6.9k  228
77
Chapter 77
2022-07-09
 7.1k  227
78
Chapter 78
2022-07-14
 6.7k  292
79
Chapter 79
2022-07-16
 6.8k  194
80
Chapter 80
2022-07-21
 7.3k  192
81
Chapter 81
2022-07-23
 7.4k  226
82
Chapter 82
2022-07-28
 6.6k  260
83
Chapter 83
2022-07-30
 6.8k  320
84
Chapter 84
2022-08-04
 6.4k  211
85
Chapter 85
2022-08-06
 6.4k  188
86
Chapter 86
2022-08-11
 5.9k  191
87
Chapter 87
2022-08-13
 6.1k  263
88
Chapter 88
2022-08-18
 6.1k  149
89
Chapter 89
2022-08-20
 6.1k  268
90
Chapter 90
2022-08-25
 5.7k  346
91
Chapter 91
2022-08-27
 5.4k  275
92
Chapter 92
2022-09-01
 5.1k  230
93
Chapter 93
2022-09-03
 5.5k  306
94
Chapter 94
2022-09-08
 5.4k  423
95
Chapter 95
2022-09-10
 4.9k  212
96
Chapter 96
2022-09-15
 4.9k  152
97
Chapter 97
2022-09-17
 5.8k  496
98
Chapter 98
2022-09-22
 4.9k  200
99
Chapter 99
2022-09-24
 5.6k  549
100
Chapter 100
2022-09-29
 5.3k  304
101
Chapter 101
2022-10-01
 4.7k  206
102
Chapter 102
2022-10-06
 5.1k  301
103
Chapter 103
2022-10-08
 5.6k  333
104
Chapter 104
2022-10-13
 4.5k  212
105
Chapter 105
2022-10-15
 4.6k  217
106
Chapter 106
2022-10-20
 4.3k  168
107
Chapter 107
2022-10-22
 4.5k  206
108
Chapter 108
2022-10-27
 4.8k  245
109
Chapter 109
2022-10-29
 4.6k  179
110
Chapter 110
2022-11-03
 4.8k  352
111
Chapter 111
2022-11-05
 4.4k  226
112
Chapter 112
2022-11-10
 3.9k  154
113
Chapter 113
2022-11-12
 4k  113
114
Chapter 114
2022-11-17
 3.8k  257
115
Chapter 115
2022-11-19
 4.5k  317
116
Chapter 116
2022-11-24
 3.8k  115
117
Chapter 117
2022-11-26
 4.4k  198
118
Chapter 118
2022-12-01
 3.8k  117
119
Chapter 119
2022-12-03
 3.8k  144
120
Chapter 120
2022-12-08
 3.7k  136
121
Chapter 121
2022-12-10
 3.4k  105
122
Chapter 122
2022-12-15
 3.7k  123
123
Chapter 123
2022-12-17
 3.6k  196
124
Chapter 124
2022-12-22
 3.4k  170
125
Chapter 125
2022-12-24
 3.9k  169
126
Chapter 126
2022-12-29
 3.2k  123
127
Chapter 127
2022-12-31
 3.5k  205
128
Chapter 128
2023-01-05
 3.4k  94
129
Chapter 129
2023-01-07
 3.1k  93
130
Chapter 130
2023-01-12
 3.4k  142
131
Chapter 131
2023-01-14
 3.4k  250
132
Chapter 132
2023-01-19
 3.2k  256
133
Chapter 133
2023-01-21
 3.3k  169
134
Chapter 134
2023-01-26
 3.1k  75
135
Chapter 135
2023-01-28
 3.1k  146
136
Chapter 136
2023-02-02
 3k  83
137
Chapter 137
2023-02-04
 3.2k  138
138
Chapter 138
2023-02-09
 3k  112
139
Chapter 139
2023-02-11
 3k  111
140
Chapter 140
2023-02-16
 2.9k  89
141
Chapter 141
2023-02-18
 3k  151
142
Chapter 142
2023-02-23
 2.9k  105
143
Chapter 143
2023-02-25
 3.1k  216
144
Chapter 144
2023-03-02
 2.6k  99
145
Chapter 145
2023-03-04
 2.7k  96
146
Chapter 146
2023-03-09
 2.8k  88
147
Chapter 147
2023-03-11
 2.7k  88
148
Chapter 148
2023-03-16
 2.8k  93
149
Chapter 149
2023-03-18
 2.7k  147
150
Chapter 150
2023-03-23
 2.8k  92
151
Chapter 151
2023-03-25
 2.8k  105
152
Chapter 152
2023-03-30
 2.6k  155
153
Chapter 153
2023-04-01
 2.6k  82
154
Chapter 154
2023-04-06
 2.5k  98
155
Chapter 155
2023-04-08
 2.7k  106
156
Chapter 156
2023-04-13
 2.4k  119
157
Chapter 157
2023-04-15
 2.5k  92
158
Chapter 158
2023-04-20
 2.8k  92
159
Chapter 159
2023-04-22
 2.4k  128
160
Chapter 160
2023-04-27
 2.6k  109
161
Chapter 161
2023-04-29
 2.8k  193
162
Chapter 162
2023-05-04
 2.3k  80
163
Chapter 163
2023-05-06
 2.5k  80
164
Chapter 164
2023-05-11
 2.4k  134
165
Chapter 165
2023-05-13
 2.5k  109
166
Chapter 166
2023-05-18
 2.3k  70
167
Chapter 167
2023-05-20
 2.5k  104
168
Chapter 168
2023-05-25
 2.2k  164
169
Chapter 169
2023-05-27
 2.3k  239
170
Chapter 170
2023-06-01
 2.1k  124
171
Chapter 171
2023-06-03
 2.4k  110
172
Chapter 172
2023-06-10
 2.1k  90
173
Chapter 173
2023-06-15
 2.3k  204
174
Chapter 174
2023-06-17
 2.3k  159
175
Chapter 175
2023-06-22
 2.2k  150
176
Chapter 176
2023-06-24
 2.2k  119
177
Chapter 177
2023-06-29
 2.1k  79
178
Chapter 178
2023-07-01
 2.2k  110
179
Chapter 179
2023-07-06
 1.9k  89
180
Chapter 180
2023-07-08
 1.8k  72
181
Chapter 181
2023-07-13
 1.8k  148
182
Chapter 182
2023-07-15
 1.8k  84
183
Chapter 183
2023-07-20
 1.9k  67
184
Chapter 184
2023-07-22
 2k  107
185
Chapter 185
2023-07-27
 1.8k  83
186
Chapter 186
2023-07-29
 1.7k  87
187
Chapter 187
2023-08-03
 1.6k  78
188
Chapter 188
2023-08-05
 1.7k  156
189
Chapter 189
2023-08-10
 1.5k  99
190
Chapter 190
2023-08-12
 1.6k  82
191
Chapter 191
2023-08-17
 1.7k  74
192
Chapter 192
2023-08-19
 1.7k  82
193
Chapter 193
2023-08-24
 1.5k  97
194
Chapter 194
2023-08-26
 1.6k  72
195
Chapter 195
2023-08-31
 1.4k  41
196
Chapter 196
2023-09-02
 1.4k  57
197
Chapter 197
2023-09-07
 1.5k  90
198
Chapter 198
2023-09-09
 1.5k  68
199
Chapter 199
2023-09-14
 1.5k  66
200
Chapter 200
2023-09-16
 1.4k  58
201
Chapter 201
2023-09-21
 1.3k  62
202
Chapter 202
2023-09-23
 1.4k  58
203
Chapter 203
2023-09-28
 1.3k  54
204
Chapter 204
2023-09-30
 1.4k  89
205
Chapter 205
2023-10-05
 1.4k  64
206
Chapter 206
2023-10-07
 1.5k  97
207
Chapter 207
2023-10-12
 1.5k  72
208
Chapter 208
2023-10-14
 1.4k  79
209
Chapter 209
2023-10-19
 1.3k  59
210
Chapter 210
2023-10-21
 1.2k  47
211
Chapter 211
2023-10-26
 1.2k  51
212
Chapter 212
2023-10-28
 1.4k  66
213
Chapter 213
2023-11-02
 1.4k  81
214
Chapter 214
2023-11-04
 1.1k  49
215
Chapter 215
2023-11-09
 1.2k  43
216
Chapter 216
2023-11-11
 1.2k  59
217
Chapter 217
2023-11-16
 1.2k  75
218
Chapter 218
2023-11-18
 1.2k  49
219
Chapter 219
2023-11-23
 1.1k  46
220
Chapter 220
2023-11-25
 1.2k  63
221
Chapter 221
2023-11-30
 1.2k  38
222
Chapter 222
2023-12-02
 1.3k  74
223
Chapter 223
2023-12-07
 1.3k  51
224
Chapter 224
2023-12-09
 2.4k  462
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Đô thị/Drama/Nuôi lớn/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Hôn Nhân Bí Mật: Bảo Bối Thiên Giá Của Tổng Tài Đại Thúc
Hôn Nhân Bí Mật: Bảo Bối Thiên Giá Của Tổng Tài Đại Thúc
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Gái ngoan
Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Siêu nhiên/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Drama/Dị tộc/Mất trí nhớ
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Nghịch tập/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook