MangaToon
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Đã Full
50.1M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm phát biểu lời thề lúc kết hôn, chỉ có điều dưới vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo hạnh phúc ấy lại là sóng ngầm cuộn trào. Đêm tân hôn, dưới sự sỉ nhục và giày vò của Cận Ngôn Thâm, từng vụ việc xảy ra tái hiện lại trong đầu Cảnh Kiều... Một vụ tai nạn đắm tàu khiến cô mãi mãi gánh tội "giết người". Cô không trốn được! Cô phải chuộc tội hết đời!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 224 chương    /    (56273)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-01-07
 27.3k  2.9k
2
Chapter 2
2022-01-14
 18.1k  1.2k
3
Chapter 3
2022-01-14
 16.4k  965
4
Chapter 4
2022-01-14
 15.7k  514
5
Chapter 5
2022-01-14
 15.3k  865
6
Chapter 6
2022-01-14
 14.1k  383
7
Chapter 7
2022-01-14
 14.6k  350
8
Chapter 8
2022-01-14
 13.7k  296
9
Chapter 9
2022-01-14
 13.4k  474
10
Chapter 10
2022-01-14
 14.4k  900
11
Chapter 11
2022-01-15
 15.8k  801
12
Chapter 12
2022-01-20
 15.2k  652
13
Chapter 13
2022-01-22
 14.8k  1.1k
14
Chapter 14
2022-01-27
 13.4k  387
15
Chapter 15
2022-01-29
 13.2k  1k
16
Chapter 16
2022-02-03
 13k  403
17
Chapter 17
2022-02-05
 13.7k  485
18
Chapter 18
2022-02-10
 12.4k  257
19
Chapter 19
2022-02-12
 12.2k  303
20
Chapter 20
2022-02-15
 11.1k  261
21
Chapter 21
2022-02-15
 11.4k  221
22
Chapter 22
2022-02-15
 11.8k  214
23
Chapter 23
2022-02-15
 11.1k  442
24
Chapter 24
2022-02-15
 10k  167
25
Chapter 25
2022-02-15
 10.1k  208
26
Chapter 26
2022-02-15
 11.4k  540
27
Chapter 27
2022-02-17
 11.6k  311
28
Chapter 28
2022-02-19
 11.7k  528
29
Chapter 29
2022-02-24
 12k  759
30
Chapter 30
2022-02-26
 13.1k  1.2k
31
Chapter 31
2022-03-03
 11.2k  358
32
Chapter 32
2022-03-05
 12.5k  615
33
Chapter 33
2022-03-10
 10.6k  460
34
Chapter 34
2022-03-12
 11.2k  514
35
Chapter 35
2022-03-17
 10.3k  599
36
Chapter 36
2022-03-19
 9.5k  308
37
Chapter 37
2022-03-19
 9.2k  533
38
Chapter 38
2022-03-19
 9k  262
39
Chapter 39
2022-03-19
 8.5k  318
40
Chapter 40
2022-03-19
 8.8k  266
41
Chapter 41
2022-03-19
 8.5k  477
42
Chapter 42
2022-03-19
 8.8k  371
43
Chapter 43
2022-03-19
 8.8k  774
44
Chapter 44
2022-03-19
 8.5k  222
45
Chapter 45
2022-03-19
 9.2k  428
46
Chapter 46
2022-03-24
 10.1k  531
47
Chapter 47
2022-03-26
 9.8k  447
48
Chapter 48
2022-03-31
 9k  364
49
Chapter 49
2022-04-02
 8.6k  323
50
Chapter 50
2022-04-07
 9k  392
51
Chapter 51
2022-04-09
 9.2k  451
52
Chapter 52
2022-04-14
 8.8k  510
53
Chapter 53
2022-04-16
 9.1k  438
54
Chapter 54
2022-04-21
 8.1k  280
55
Chapter 55
2022-04-23
 8.1k  269
56
Chapter 56
2022-04-28
 7.9k  241
57
Chapter 57
2022-04-30
 8.3k  437
58
Chapter 58
2022-05-05
 8.6k  460
59
Chapter 59
2022-05-07
 8.9k  438
60
Chapter 60
2022-05-12
 8.5k  287
61
Chapter 61
2022-05-14
 7.9k  323
62
Chapter 62
2022-05-19
 7.7k  281
63
Chapter 63
2022-05-21
 8.1k  400
64
Chapter 64
2022-05-26
 7.6k  253
65
Chapter 65
2022-05-28
 7.7k  186
66
Chapter 66
2022-06-02
 7.1k  358
67
Chapter 67
2022-06-04
 7.4k  238
68
Chapter 68
2022-06-09
 6.9k  210
69
Chapter 69
2022-06-11
 7.4k  456
70
Chapter 70
2022-06-16
 6.7k  207
71
Chapter 71
2022-06-18
 7.8k  429
72
Chapter 72
2022-06-23
 7.3k  886
73
Chapter 73
2022-06-25
 7.1k  243
74
Chapter 74
2022-06-30
 6.8k  160
75
Chapter 75
2022-07-02
 6.8k  326
76
Chapter 76
2022-07-07
 6.6k  210
77
Chapter 77
2022-07-09
 6.7k  213
78
Chapter 78
2022-07-14
 6.4k  279
79
Chapter 79
2022-07-16
 6.4k  186
80
Chapter 80
2022-07-21
 6.9k  186
81
Chapter 81
2022-07-23
 7k  216
82
Chapter 82
2022-07-28
 6.2k  236
83
Chapter 83
2022-07-30
 6.4k  302
84
Chapter 84
2022-08-04
 6.1k  186
85
Chapter 85
2022-08-06
 6.1k  174
86
Chapter 86
2022-08-11
 5.6k  178
87
Chapter 87
2022-08-13
 5.8k  252
88
Chapter 88
2022-08-18
 5.8k  143
89
Chapter 89
2022-08-20
 5.8k  253
90
Chapter 90
2022-08-25
 5.4k  319
91
Chapter 91
2022-08-27
 5.2k  268
92
Chapter 92
2022-09-01
 4.9k  215
93
Chapter 93
2022-09-03
 5.2k  292
94
Chapter 94
2022-09-08
 5.1k  387
95
Chapter 95
2022-09-10
 4.7k  195
96
Chapter 96
2022-09-15
 4.6k  142
97
Chapter 97
2022-09-17
 5.5k  462
98
Chapter 98
2022-09-22
 4.6k  184
99
Chapter 99
2022-09-24
 5.2k  492
100
Chapter 100
2022-09-29
 5k  269
101
Chapter 101
2022-10-01
 4.5k  186
102
Chapter 102
2022-10-06
 4.8k  278
103
Chapter 103
2022-10-08
 5.2k  307
104
Chapter 104
2022-10-13
 4.3k  183
105
Chapter 105
2022-10-15
 4.4k  195
106
Chapter 106
2022-10-20
 4.1k  154
107
Chapter 107
2022-10-22
 4.3k  195
108
Chapter 108
2022-10-27
 4.5k  220
109
Chapter 109
2022-10-29
 4.3k  164
110
Chapter 110
2022-11-03
 4.5k  308
111
Chapter 111
2022-11-05
 4.1k  199
112
Chapter 112
2022-11-10
 3.7k  131
113
Chapter 113
2022-11-12
 3.7k  107
114
Chapter 114
2022-11-17
 3.5k  230
115
Chapter 115
2022-11-19
 4.2k  284
116
Chapter 116
2022-11-24
 3.5k  102
117
Chapter 117
2022-11-26
 4.1k  181
118
Chapter 118
2022-12-01
 3.5k  103
119
Chapter 119
2022-12-03
 3.5k  138
120
Chapter 120
2022-12-08
 3.4k  124
121
Chapter 121
2022-12-10
 3.2k  101
122
Chapter 122
2022-12-15
 3.4k  111
123
Chapter 123
2022-12-17
 3.3k  180
124
Chapter 124
2022-12-22
 3.1k  145
125
Chapter 125
2022-12-24
 3.5k  150
126
Chapter 126
2022-12-29
 2.9k  113
127
Chapter 127
2022-12-31
 3.2k  160
128
Chapter 128
2023-01-05
 3.1k  85
129
Chapter 129
2023-01-07
 2.8k  89
130
Chapter 130
2023-01-12
 3.1k  126
131
Chapter 131
2023-01-14
 3.1k  218
132
Chapter 132
2023-01-19
 2.9k  234
133
Chapter 133
2023-01-21
 3k  158
134
Chapter 134
2023-01-26
 2.8k  66
135
Chapter 135
2023-01-28
 2.9k  138
136
Chapter 136
2023-02-02
 2.7k  77
137
Chapter 137
2023-02-04
 2.9k  128
138
Chapter 138
2023-02-09
 2.7k  97
139
Chapter 139
2023-02-11
 2.8k  104
140
Chapter 140
2023-02-16
 2.7k  79
141
Chapter 141
2023-02-18
 2.7k  142
142
Chapter 142
2023-02-23
 2.7k  91
143
Chapter 143
2023-02-25
 2.8k  189
144
Chapter 144
2023-03-02
 2.4k  89
145
Chapter 145
2023-03-04
 2.5k  86
146
Chapter 146
2023-03-09
 2.6k  78
147
Chapter 147
2023-03-11
 2.5k  76
148
Chapter 148
2023-03-16
 2.5k  86
149
Chapter 149
2023-03-18
 2.5k  130
150
Chapter 150
2023-03-23
 2.5k  82
151
Chapter 151
2023-03-25
 2.5k  101
152
Chapter 152
2023-03-30
 2.3k  145
153
Chapter 153
2023-04-01
 2.4k  78
154
Chapter 154
2023-04-06
 2.3k  78
155
Chapter 155
2023-04-08
 2.4k  95
156
Chapter 156
2023-04-13
 2.2k  113
157
Chapter 157
2023-04-15
 2.2k  90
158
Chapter 158
2023-04-20
 2.5k  79
159
Chapter 159
2023-04-22
 2.2k  119
160
Chapter 160
2023-04-27
 2.4k  97
161
Chapter 161
2023-04-29
 2.5k  161
162
Chapter 162
2023-05-04
 2.1k  79
163
Chapter 163
2023-05-06
 2.2k  74
164
Chapter 164
2023-05-11
 2.1k  108
165
Chapter 165
2023-05-13
 2.2k  100
166
Chapter 166
2023-05-18
 2.1k  65
167
Chapter 167
2023-05-20
 2.2k  98
168
Chapter 168
2023-05-25
 2k  141
169
Chapter 169
2023-05-27
 2.1k  218
170
Chapter 170
2023-06-01
 1.9k  115
171
Chapter 171
2023-06-03
 2.1k  117
172
Chapter 172
2023-06-10
 1.9k  82
173
Chapter 173
2023-06-15
 2.1k  183
174
Chapter 174
2023-06-17
 2.1k  140
175
Chapter 175
2023-06-22
 1.9k  131
176
Chapter 176
2023-06-24
 1.9k  104
177
Chapter 177
2023-06-29
 1.8k  69
178
Chapter 178
2023-07-01
 1.9k  90
179
Chapter 179
2023-07-06
 1.6k  78
180
Chapter 180
2023-07-08
 1.6k  64
181
Chapter 181
2023-07-13
 1.6k  135
182
Chapter 182
2023-07-15
 1.6k  73
183
Chapter 183
2023-07-20
 1.7k  57
184
Chapter 184
2023-07-22
 1.7k  87
185
Chapter 185
2023-07-27
 1.5k  66
186
Chapter 186
2023-07-29
 1.5k  66
187
Chapter 187
2023-08-03
 1.4k  62
188
Chapter 188
2023-08-05
 1.5k  135
189
Chapter 189
2023-08-10
 1.3k  92
190
Chapter 190
2023-08-12
 1.4k  66
191
Chapter 191
2023-08-17
 1.4k  64
192
Chapter 192
2023-08-19
 1.4k  73
193
Chapter 193
2023-08-24
 1.2k  79
194
Chapter 194
2023-08-26
 1.3k  64
195
Chapter 195
2023-08-31
 1.2k  38
196
Chapter 196
2023-09-02
 1.2k  49
197
Chapter 197
2023-09-07
 1.2k  76
198
Chapter 198
2023-09-09
 1.2k  56
199
Chapter 199
2023-09-14
 1.2k  56
200
Chapter 200
2023-09-16
 1.1k  45
201
Chapter 201
2023-09-21
 1.1k  51
202
Chapter 202
2023-09-23
 1.1k  55
203
Chapter 203
2023-09-28
 1.1k  46
204
Chapter 204
2023-09-30
 1.1k  72
205
Chapter 205
2023-10-05
 1.1k  52
206
Chapter 206
2023-10-07
 1.2k  82
207
Chapter 207
2023-10-12
 1.2k  62
208
Chapter 208
2023-10-14
 1.1k  66
209
Chapter 209
2023-10-19
 1k  56
210
Chapter 210
2023-10-21
 975  41
211
Chapter 211
2023-10-26
 966  46
212
Chapter 212
2023-10-28
 1.1k  60
213
Chapter 213
2023-11-02
 1.1k  68
214
Chapter 214
2023-11-04
 922  40
215
Chapter 215
2023-11-09
 962  42
216
Chapter 216
2023-11-11
 966  47
217
Chapter 217
2023-11-16
 927  59
218
Chapter 218
2023-11-18
 914  48
219
Chapter 219
2023-11-23
 869  31
220
Chapter 220
2023-11-25
 899  57
221
Chapter 221
2023-11-30
 935  32
222
Chapter 222
2023-12-02
 958  59
223
Chapter 223
2023-12-07
 970  33
224
Chapter 224
2023-12-09
 1.7k  277
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Đô thị/Drama/Nuôi lớn/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng
Đích Nữ Vi Mưu
Đích Nữ Vi Mưu
Tình yêu/Nữ cường/Trùng sinh/Cung đình/Trùng sinh báo thù
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Bảo bảo/Trùng sinh/Đô thị/Trùng sinh báo thù
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook