MangaToon
Lăng Thiên Thần Đế
Lăng Thiên Thần Đế
Đã Full
35.8M
4.7
Tên tác giả: iReader

Lăng Kiếm Thần - sư phụ của Thần đế sống lại, đầu thai vào thân thể một người phàm, từ đó bắt đầu một cuộc sống ngầu lòi chuyên trị các thể loại không chịu phục. Chư thiên vạn giới nghe hiệu lệnh của ta, bát phương thần vực, duy ngã độc tôn!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 345 chương    /    (32982)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-23
 11.8k  1.4k
2
Chapter 2
2020-09-23
 9.3k  519
3
Chapter 3
2020-09-23
 8.8k  531
4
Chapter 4
2020-09-23
 8.7k  518
5
Chapter 5
2020-09-23
 8k  511
6
Chapter 6
2020-09-23
 7.7k  222
7
Chapter 7
2020-09-23
 8.1k  303
8
Chapter 8
2020-09-23
 7.7k  174
9
Chapter 9
2020-09-23
 7.5k  223
10
Chapter 10
2020-09-23
 8.3k  469
11
Chapter 11
2020-09-25
 7.6k  389
12
Chapter 12
2020-09-27
 7.6k  314
13
Chapter 13
2020-10-02
 7.6k  218
14
Chapter 14
2020-10-04
 6.8k  248
15
Chapter 15
2020-10-09
 7.2k  207
16
Chapter 16
2020-10-11
 7k  161
17
Chapter 17
2020-10-16
 7k  120
18
Chapter 18
2020-10-18
 6.8k  187
19
Chapter 19
2020-10-23
 6.7k  164
20
Chapter 20
2020-10-25
 6.7k  234
21
Chapter 21
2020-10-30
 6.6k  195
22
Chapter 22
2020-11-01
 6.5k  122
23
Chapter 23
2020-11-06
 6.4k  411
24
Chapter 24
2020-11-06
 6.3k  124
25
Chapter 25
2020-11-06
 6.1k  80
26
Chapter 26
2020-11-06
 6.6k  265
27
Chapter 27
2020-11-06
 5.9k  124
28
Chapter 28
2020-11-06
 6.1k  162
29
Chapter 29
2020-11-06
 6.3k  155
30
Chapter 30
2020-11-06
 6.2k  170
31
Chapter 31
2020-11-06
 6.1k  157
32
Chapter 32
2020-11-06
 6.2k  205
33
Chapter 33
2020-11-06
 6.2k  191
34
Chapter 34
2020-11-08
 6.3k  112
35
Chapter 35
2020-11-13
 6.3k  236
36
Chapter 36
2020-11-15
 6.4k  180
37
Chapter 37
2020-11-20
 6.2k  185
38
Chapter 38
2020-11-22
 6.4k  261
39
Chapter 39
2020-11-27
 6.4k  206
40
Chapter 40
2020-11-29
 6.2k  102
41
Chapter 41
2020-12-04
 6k  228
42
Chapter 42
2020-12-06
 6k  125
43
Chapter 43
2020-12-11
 6.2k  145
44
Chapter 44
2020-12-13
 6.6k  208
45
Chapter 45
2020-12-18
 6.2k  184
46
Chapter 46
2020-12-20
 5.9k  110
47
Chapter 47
2020-12-25
 6.5k  304
48
Chapter 48
2020-12-27
 6k  217
49
Chapter 49
2021-01-01
 5.5k  75
50
Chapter 50
2021-01-03
 5.6k  86
51
Chapter 51
2021-01-08
 6k  125
52
Chapter 52
2021-01-10
 5.9k  157
53
Chapter 53
2021-01-15
 5.7k  203
54
Chapter 54
2021-01-17
 5.8k  124
55
Chapter 55
2021-01-22
 5.8k  301
56
Chapter 56
2021-01-24
 5.6k  123
57
Chapter 57
2021-01-29
 5.6k  77
58
Chapter 58
2021-01-31
 5.8k  119
59
Chapter 59
2021-02-05
 5.6k  81
60
Chapter 60
2021-02-07
 5.7k  91
61
Chapter 61
2021-02-12
 5.7k  125
62
Chapter 62
2021-02-14
 5.7k  176
63
Chapter 63
2021-02-19
 5.7k  138
64
Chapter 64
2021-02-21
 5.7k  200
65
Chapter 65
2021-02-26
 5.3k  153
66
Chapter 66
2021-02-28
 5.3k  139
67
Chapter 67
2021-03-05
 5.2k  176
68
Chapter 68
2021-03-07
 5.2k  84
69
Chapter 69
2021-03-12
 5.3k  165
70
Chapter 70
2021-03-14
 5.3k  101
71
Chapter 71
2021-03-19
 5.1k  143
72
Chapter 72
2021-03-21
 5.2k  182
73
Chapter 73
2021-03-26
 5k  110
74
Chapter 74
2021-03-28
 4.9k  89
75
Chapter 75
2021-04-02
 5k  96
76
Chapter 76
2021-04-04
 4.9k  122
77
Chapter 77
2021-04-09
 4.7k  65
78
Chapter 78
2021-04-11
 5k  306
79
Chapter 79
2021-04-16
 4.8k  180
80
Chapter 80
2021-04-18
 4.8k  117
81
Chapter 81
2021-04-23
 4.9k  106
82
Chapter 82
2021-04-25
 5k  88
83
Chapter 83
2021-04-30
 5k  196
84
Chapter 84
2021-05-02
 4.9k  115
85
Chapter 85
2021-05-07
 4.6k  147
86
Chapter 86
2021-05-09
 4.7k  83
87
Chapter 87
2021-05-14
 4.6k  100
88
Chapter 88
2021-05-16
 4.6k  94
89
Chapter 89
2021-05-21
 4.8k  86
90
Chapter 90
2021-05-23
 5k  130
91
Chapter 91
2021-05-28
 5.2k  234
92
Chapter 92
2021-05-30
 4.8k  115
93
Chapter 93
2021-06-04
 4.5k  82
94
Chapter 94
2021-06-06
 4.7k  129
95
Chapter 95
2021-06-11
 4.5k  217
96
Chapter 96
2021-06-13
 4.6k  204
97
Chapter 97
2021-06-18
 4.5k  135
98
Chapter 98
2021-06-20
 4.4k  199
99
Chapter 99
2021-06-25
 4.2k  89
100
Chapter 100
2021-06-27
 4.2k  127
101
Chapter 101
2021-07-02
 4.1k  195
102
Chapter 102
2021-07-04
 4.3k  112
103
Chapter 103
2021-07-09
 4.3k  117
104
Chapter 104
2021-07-11
 4.2k  154
105
Chapter 105
2021-07-16
 4k  103
106
Chapter 106
2021-07-18
 4.1k  99
107
Chapter 107
2021-07-23
 4k  111
108
Chapter 108
2021-07-25
 4.1k  105
109
Chapter 109
2021-07-30
 4.3k  124
110
Chapter 110
2021-08-01
 4.2k  133
111
Chapter 111
2021-08-06
 3.9k  87
112
Chapter 112
2021-08-08
 4k  146
113
Chapter 113
2021-08-13
 3.8k  96
114
Chapter 114
2021-08-15
 3.8k  126
115
Chapter 115
2021-08-20
 3.7k  98
116
Chapter 116
2021-08-22
 3.9k  134
117
Chapter 117
2021-08-27
 3.6k  79
118
Chapter 118
2021-08-29
 3.5k  111
119
Chapter 119
2021-09-03
 3.4k  68
120
Chapter 120
2021-09-05
 3.5k  117
121
Chapter 121
2021-09-10
 3.4k  55
122
Chapter 122
2021-09-12
 3.5k  69
123
Chapter 123
2021-09-17
 3.6k  67
124
Chapter 124
2021-09-19
 3.2k  75
125
Chapter 125
2021-09-24
 3.3k  63
126
Chapter 126
2021-09-26
 3.5k  269
127
Chapter 127
2021-10-01
 3.2k  99
128
Chapter 128
2021-10-03
 3.2k  73
129
Chapter 129
2021-10-08
 3.1k  120
130
Chapter 130
2021-10-10
 3k  92
131
Chapter 131
2021-10-15
 3.1k  55
132
Chapter 132
2021-10-17
 3k  78
133
Chapter 133
2021-10-22
 3.1k  65
134
Chapter 134
2021-10-24
 3.1k  99
135
Chapter 135
2021-10-29
 3k  54
136
Chapter 136
2021-10-31
 3.1k  86
137
Chapter 137
2021-11-05
 3k  42
138
Chapter 138
2021-11-07
 3k  51
139
Chapter 139
2021-11-12
 3k  60
140
Chapter 140
2021-11-13
 3.1k  162
141
Chapter 141
2021-11-13
 2.9k  50
142
Chapter 142
2021-11-13
 2.9k  114
143
Chapter 143
2021-11-13
 2.8k  73
144
Chapter 144
2021-11-13
 2.8k  57
145
Chapter 145
2021-11-13
 2.8k  40
146
Chapter 146
2021-11-13
 2.8k  29
147
Chapter 147
2021-11-13
 2.7k  50
148
Chapter 148
2021-11-13
 2.8k  23
149
Chapter 149
2021-11-13
 2.9k  63
150
Chapter 150
2021-11-14
 3k  72
151
Chapter 151
2021-11-19
 2.8k  37
152
Chapter 152
2021-11-21
 2.8k  48
153
Chapter 153
2021-11-26
 2.7k  52
154
Chapter 154
2021-11-28
 2.9k  67
155
Chapter 155
2021-12-03
 2.8k  57
156
Chapter 156
2021-12-05
 2.8k  77
157
Chapter 157
2021-12-10
 2.8k  77
158
Chapter 158
2021-12-12
 2.9k  99
159
Chapter 159
2021-12-17
 2.7k  85
160
Chapter 160
2021-12-19
 2.9k  100
161
Chapter 161
2021-12-24
 2.8k  55
162
Chapter 162
2021-12-26
 2.7k  117
163
Chapter 163
2021-12-31
 2.7k  46
164
Chapter 164
2022-01-02
 2.6k  53
165
Chapter 165
2022-01-07
 2.8k  56
166
Chapter 166
2022-01-09
 2.8k  107
167
Chapter 167
2022-01-14
 2.7k  73
168
Chapter 168
2022-01-16
 2.7k  76
169
Chapter 169
2022-01-21
 2.6k  48
170
Chapter 170
2022-01-23
 2.7k  82
171
Chapter 171
2022-01-28
 2.7k  98
172
Chapter 172
2022-01-30
 2.7k  114
173
Chapter 173
2022-02-04
 2.5k  123
174
Chapter 174
2022-02-06
 2.4k  76
175
Chapter 175
2022-02-11
 2.5k  58
176
Chapter 176
2022-02-13
 2.5k  69
177
Chapter 177
2022-02-18
 2.4k  53
178
Chapter 178
2022-02-20
 2.4k  63
179
Chapter 179
2022-02-21
 2.3k  47
180
Chapter 180
2022-02-21
 2.1k  33
181
Chapter 181
2022-02-21
 2.2k  26
182
Chapter 182
2022-02-21
 2.2k  25
183
Chapter 183
2022-02-21
 2.3k  38
184
Chapter 184
2022-02-21
 2.2k  34
185
Chapter 185
2022-02-21
 2.5k  73
186
Chapter 186
2022-02-25
 2.6k  102
187
Chapter 187
2022-02-27
 2.5k  69
188
Chapter 188
2022-03-04
 2.4k  41
189
Chapter 189
2022-03-06
 2.4k  60
190
Chapter 190
2022-03-11
 2.3k  49
191
Chapter 191
2022-03-13
 2.3k  63
192
Chapter 192
2022-03-18
 2.3k  50
193
Chapter 193
2022-03-20
 2.3k  47
194
Chapter 194
2022-03-25
 2.4k  66
195
Chapter 195
2022-03-27
 2.3k  58
196
Chapter 196
2022-04-01
 2.2k  60
197
Chapter 197
2022-04-03
 2.2k  112
198
Chapter 198
2022-04-08
 2.1k  74
199
Chapter 199
2022-04-09
 2k  36
200
Chapter 200
2022-04-09
 2.1k  39
201
Chapter 201
2022-04-09
 2k  59
202
Chapter 202
2022-04-09
 2.1k  55
203
Chapter 203
2022-04-09
 2.1k  48
204
Chapter 204
2022-04-09
 2.1k  49
205
Chapter 205
2022-04-09
 2k  42
206
Chapter 206
2022-04-09
 2k  23
207
Chapter 207
2022-04-09
 2k  59
208
Chapter 208
2022-04-09
 2.1k  32
209
Chapter 209
2022-04-10
 2.2k  79
210
Chapter 210
2022-04-15
 2.1k  61
211
Chapter 211
2022-04-17
 2.2k  57
212
Chapter 212
2022-04-22
 2.1k  27
213
Chapter 213
2022-04-24
 2.2k  55
214
Chapter 214
2022-04-29
 2.1k  36
215
Chapter 215
2022-05-01
 2.1k  59
216
Chapter 216
2022-05-06
 2.1k  56
217
Chapter 217
2022-05-08
 2.1k  62
218
Chapter 218
2022-05-13
 2k  67
219
Chapter 219
2022-05-15
 2k  66
220
Chapter 220
2022-05-20
 2k  51
221
Chapter 221
2022-05-22
 1.9k  67
222
Chapter 222
2022-05-27
 1.9k  84
223
Chapter 223
2022-05-29
 1.9k  59
224
Chapter 224
2022-06-03
 1.9k  57
225
Chapter 225
2022-06-05
 1.9k  60
226
Chapter 226
2022-06-10
 2.1k  75
227
Chapter 227
2022-06-12
 1.8k  113
228
Chapter 228
2022-06-17
 1.8k  46
229
Chapter 229
2022-06-19
 1.8k  58
230
Chapter 230
2022-06-24
 1.9k  54
231
Chapter 231
2022-06-26
 1.8k  33
232
Chapter 232
2022-07-01
 1.7k  57
233
Chapter 233
2022-07-03
 1.8k  42
234
Chapter 234
2022-07-08
 1.7k  41
235
Chapter 235
2022-07-10
 1.8k  66
236
Chapter 236
2022-07-15
 1.7k  46
237
Chapter 237
2022-07-16
 1.6k  27
238
Chapter 238
2022-07-16
 1.6k  29
239
Chapter 239
2022-07-16
 1.7k  43
240
Chapter 240
2022-07-16
 1.6k  19
241
Chapter 241
2022-07-16
 1.6k  21
242
Chapter 242
2022-07-16
 1.6k  28
243
Chapter 243
2022-07-16
 1.6k  17
244
Chapter 244
2022-07-16
 1.6k  20
245
Chapter 245
2022-07-16
 1.7k  50
246
Chapter 246
2022-07-16
 1.7k  43
247
Chapter 247
2022-07-17
 1.7k  46
248
Chapter 248
2022-07-22
 1.6k  75
249
Chapter 249
2022-07-24
 1.7k  61
250
Chapter 250
2022-07-29
 1.6k  68
251
Chapter 251
2022-07-31
 1.6k  62
252
Chapter 252
2022-08-05
 1.6k  64
253
Chapter 253
2022-08-07
 1.6k  48
254
Chapter 254
2022-08-12
 1.5k  35
255
Chapter 255
2022-08-14
 1.5k  67
256
Chapter 256
2022-08-19
 1.6k  55
257
Chapter 257
2022-08-21
 1.6k  83
258
Chapter 258
2022-08-26
 1.4k  48
259
Chapter 259
2022-08-28
 1.4k  43
260
Chapter 260
2022-09-02
 1.4k  43
261
Chapter 261
2022-09-04
 1.4k  37
262
Chapter 262
2022-09-09
 1.3k  30
263
Chapter 263
2022-09-10
 1.2k  27
264
Chapter 264
2022-09-10
 1.2k  27
265
Chapter 265
2022-09-10
 1.2k  17
266
Chapter 266
2022-09-10
 1.3k  29
267
Chapter 267
2022-09-10
 1.2k  37
268
Chapter 268
2022-09-10
 1.2k  14
269
Chapter 269
2022-09-10
 1.2k  15
270
Chapter 270
2022-09-10
 1.3k  26
271
Chapter 271
2022-09-10
 1.3k  34
272
Chapter 272
2022-09-10
 1.3k  43
273
Chapter 273
2022-09-11
 1.4k  55
274
Chapter 274
2022-09-16
 1.3k  35
275
Chapter 275
2022-09-18
 1.3k  24
276
Chapter 276
2022-09-23
 1.2k  21
277
Chapter 277
2022-09-25
 1.3k  31
278
Chapter 278
2022-09-30
 1.2k  37
279
Chapter 279
2022-10-02
 1.2k  28
280
Chapter 280
2022-10-07
 1.1k  22
281
Chapter 281
2022-10-09
 1.2k  35
282
Chapter 282
2022-10-14
 1.2k  27
283
Chapter 283
2022-10-16
 1.2k  65
284
Chapter 284
2022-10-21
 1.2k  53
285
Chapter 285
2022-10-23
 1.2k  34
286
Chapter 286
2022-10-28
 1.1k  22
287
Chapter 287
2022-10-30
 1.1k  28
288
Chapter 288
2022-11-04
 1.1k  40
289
Chapter 289
2022-11-06
 1.1k  34
290
Chapter 290
2022-11-11
 1k  25
291
Chapter 291
2022-11-13
 1.1k  50
292
Chapter 292
2022-11-18
 1k  38
293
Chapter 293
2022-11-20
 1.1k  38
294
Chapter 294
2022-11-25
 1k  31
295
Chapter 295
2022-11-27
 1k  41
296
Chapter 296
2022-12-02
 939  15
297
Chapter 297
2022-12-02
 870  27
298
Chapter 298
2022-12-02
 902  26
299
Chapter 299
2022-12-02
 921  31
300
Chapter 300
2022-12-02
 898  18
301
Chapter 301
2022-12-02
 975  33
302
Chapter 302
2022-12-04
 998  33
303
Chapter 303
2022-12-09
 950  28
304
Chapter 304
2022-12-11
 981  30
305
Chapter 305
2022-12-16
 932  29
306
Chapter 306
2022-12-18
 968  32
307
Chapter 307
2022-12-23
 929  28
308
Chapter 308
2022-12-25
 943  33
309
Chapter 309
2022-12-30
 901  20
310
Chapter 310
2023-01-01
 932  17
311
Chapter 311
2023-01-06
 888  22
312
Chapter 312
2023-01-08
 893  27
313
Chapter 313
2023-01-13
 887  23
314
Chapter 314
2023-01-15
 868  34
315
Chapter 315
2023-01-20
 865  30
316
Chapter 316
2023-01-22
 846  23
317
Chapter 317
2023-01-27
 857  41
318
Chapter 318
2023-01-29
 841  23
319
Chapter 319
2023-02-03
 794  24
320
Chapter 320
2023-02-05
 826  26
321
Chapter 321
2023-02-10
 808  25
322
Chapter 322
2023-02-12
 828  29
323
Chapter 323
2023-02-17
 787  44
324
Chapter 324
2023-02-19
 815  32
325
Chapter 325
2023-02-24
 807  24
326
Chapter 326
2023-02-26
 759  38
327
Chapter 327
2023-03-03
 753  26
328
Chapter 328
2023-03-05
 769  31
329
Chapter 329
2023-03-10
 744  19
330
Chapter 330
2023-03-12
 760  28
331
Chapter 331
2023-03-17
 739  23
332
Chapter 332
2023-03-19
 717  50
333
Chapter 333
2023-03-24
 710  20
334
Chapter 334
2023-03-26
 727  18
335
Chapter 335
2023-03-31
 750  15
336
Chapter 336
2023-04-09
 693  17
337
Chapter 337
2023-04-14
 708  31
338
Chapter 338
2023-04-21
 722  27
339
Chapter 339
2023-04-28
 720  25
340
Chapter 340
2023-05-12
 680  28
341
Chapter 341
2023-05-19
 668  24
342
Chapter 342
2023-05-26
 629  32
343
Chapter 343
2023-06-09
 645  25
344
Chapter 344
2023-06-23
 604  48
345
Chapter 345
2023-07-28
 594  96
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Cung đình/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Ngạo mạn/Thần tiên
Diệu Thủ Cuồng Y
Diệu Thủ Cuồng Y
Hành động/Huyền huyễn/Harem
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook