MangaToon
Lời Nguyền Biến Hình
Lời Nguyền Biến Hình
Đã Full
14.3M
4.6
Tên tác giả: Qianqiuye Comic

Nam thần của tôi mà lại có thể biến hình?! Thực ra dù cậu ấy có biến thành Ultraman đánh quái vật thì tôi cũng có thể chấp nhận được, ai bảo đó là nam thần của tôi cơ chứ? Nhưng tôi thật sự không tài nào ngờ tới... Nam thần lại biến thành cái thứ thứ thứ... thứ đó đó?!

Truyện này do Qianqiuye Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 291 chương    /    (9642)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-14
 8k  589
2
Chapter 2
2020-09-14
 6.4k  215
3
Chapter 3
2020-09-14
 6.2k  157
4
Chapter 4
2020-09-14
 5.9k  253
5
Chapter 5
2020-09-14
 5.2k  128
6
Chapter 6
2020-09-14
 5.5k  256
7
Chapter 7
2020-09-14
 4.8k  179
8
Chapter 8
2020-09-14
 4.4k  109
9
Chapter 9
2020-09-14
 4.2k  78
10
Chapter 10
2020-09-14
 5.2k  256
11
Chapter 11
2020-09-18
 4.3k  114
12
Chapter 12
2020-09-19
 4.5k  114
13
Chapter 13
2020-09-25
 3.9k  48
14
Chapter 14
2020-09-26
 4k  64
15
Chapter 15
2020-10-02
 3.7k  60
16
Chapter 16
2020-10-03
 3.7k  78
17
Chapter 17
2020-10-09
 3.3k  53
18
Chapter 18
2020-10-10
 3.5k  76
19
Chapter 19
2020-10-16
 3.1k  92
20
Chapter 20
2020-10-17
 3.2k  72
21
Chapter 21
2020-10-23
 3.1k  115
22
Chapter 22
2020-10-24
 3.2k  116
23
Chapter 23
2020-10-30
 2.8k  66
24
Chapter 24
2020-10-31
 3.1k  91
25
Chapter 25
2020-11-06
 2.8k  53
26
Chapter 26
2020-11-07
 2.7k  57
27
Chapter 27
2020-11-13
 2.7k  39
28
Chapter 28
2020-11-14
 2.7k  64
29
Chapter 29
2020-11-20
 2.6k  34
30
Chapter 30
2020-11-21
 2.6k  56
31
Chapter 31
2020-11-24
 2.3k  46
32
Chapter 32
2020-11-24
 2.3k  51
33
Chapter 33
2020-11-24
 2.3k  30
34
Chapter 34
2020-11-24
 2.3k  17
35
Chapter 35
2020-11-24
 2.3k  85
36
Chapter 36
2020-11-24
 2.2k  20
37
Chapter 37
2020-11-24
 2.2k  46
38
Chapter 38
2020-11-24
 2.3k  66
39
Chapter 39
2020-11-24
 2.2k  45
40
Chapter 40
2020-11-24
 2.8k  172
41
Chapter 41
2020-11-27
 2.5k  83
42
Chapter 42
2020-11-28
 2.5k  59
43
Chapter 43
2020-12-04
 2.3k  112
44
Chapter 44
2020-12-05
 2.5k  76
45
Chapter 45
2020-12-11
 2.3k  81
46
Chapter 46
2020-12-12
 2.2k  36
47
Chapter 47
2020-12-18
 2k  76
48
Chapter 48
2020-12-19
 2k  41
49
Chapter 49
2020-12-25
 1.9k  43
50
Chapter 50
2020-12-26
 2k  56
51
Chapter 51
2021-01-01
 1.8k  39
52
Chapter 52
2021-01-02
 2k  71
53
Chapter 53
2021-01-08
 1.8k  37
54
Chapter 54
2021-01-09
 2.1k  64
55
Chapter 55
2021-01-15
 1.8k  34
56
Chapter 56
2021-01-16
 1.8k  33
57
Chapter 57
2021-01-22
 1.7k  48
58
Chapter 58
2021-01-23
 1.8k  44
59
Chapter 59
2021-01-29
 1.6k  24
60
Chapter 60
2021-01-30
 1.7k  47
61
Chapter 61
2021-02-05
 1.6k  54
62
Chapter 62
2021-02-06
 1.6k  61
63
Chapter 63
2021-02-12
 1.5k  33
64
Chapter 64
2021-02-13
 1.5k  31
65
Chapter 65
2021-02-19
 1.5k  41
66
Chapter 66
2021-02-20
 1.4k  56
67
Chapter 67
2021-02-26
 1.3k  56
68
Chapter 68
2021-02-27
 1.2k  62
69
Chapter 69
2021-03-05
 1.1k  36
70
Chapter 70
2021-03-06
 1.1k  106
71
Chapter 71
2021-03-12
 1.2k  46
72
Chapter 72
2021-03-13
 1.1k  44
73
Chapter 73
2021-03-19
 1.1k  25
74
Chapter 74
2021-03-20
 1.1k  53
75
Chapter 75
2021-03-26
 1.1k  45
76
Chapter 76
2021-03-27
 1.1k  43
77
Chapter 77
2021-04-02
 1.1k  23
78
Chapter 78
2021-04-03
 1.1k  46
79
Chapter 79
2021-04-09
 1.1k  36
80
Chapter 80
2021-04-10
 1.1k  49
81
Chapter 81
2021-04-16
 1k  31
82
Chapter 82
2021-04-17
 1k  42
83
Chapter 83
2021-04-23
 956  19
84
Chapter 84
2021-04-24
 977  33
85
Chapter 85
2021-04-30
 945  19
86
Chapter 86
2021-05-01
 941  37
87
Chapter 87
2021-05-07
 872  30
88
Chapter 88
2021-05-08
 886  33
89
Chapter 89
2021-05-14
 878  20
90
Chapter 90
2021-05-15
 873  58
91
Chapter 91
2021-05-21
 826  26
92
Chapter 92
2021-05-22
 838  42
93
Chapter 93
2021-05-28
 853  18
94
Chapter 94
2021-05-29
 823  32
95
Chapter 95
2021-06-04
 775  23
96
Chapter 96
2021-06-05
 783  16
97
Chapter 97
2021-06-11
 806  29
98
Chapter 98
2021-06-12
 757  21
99
Chapter 99
2021-06-18
 710  16
100
Chapter 100
2021-06-19
 777  33
101
Chapter 101
2021-06-21
 665  12
102
Chapter 102
2021-06-21
 641  8
103
Chapter 103
2021-06-21
 634  6
104
Chapter 104
2021-06-21
 677  15
105
Chapter 105
2021-06-21
 655  12
106
Chapter 106
2021-06-21
 616  13
107
Chapter 107
2021-06-21
 688  25
108
Chapter 108
2021-06-21
 695  21
109
Chapter 109
2021-06-21
 655  13
110
Chapter 110
2021-06-21
 739  50
111
Chapter 111
2021-06-25
 718  41
112
Chapter 112
2021-06-26
 755  43
113
Chapter 113
2021-07-02
 649  31
114
Chapter 114
2021-07-03
 670  30
115
Chapter 115
2021-07-09
 654  29
116
Chapter 116
2021-07-10
 670  37
117
Chapter 117
2021-07-16
 636  26
118
Chapter 118
2021-07-17
 661  30
119
Chapter 119
2021-07-23
 617  17
120
Chapter 120
2021-07-24
 680  48
121
Chapter 121
2021-07-30
 637  22
122
Chapter 122
2021-07-31
 633  38
123
Chapter 123
2021-08-06
 569  21
124
Chapter 124
2021-08-07
 577  28
125
Chapter 125
2021-08-13
 603  28
126
Chapter 126
2021-08-14
 608  36
127
Chapter 127
2021-08-20
 557  52
128
Chapter 128
2021-08-21
 586  31
129
Chapter 129
2021-08-27
 563  36
130
Chapter 130
2021-08-28
 572  22
131
Chapter 131
2021-09-03
 516  13
132
Chapter 132
2021-09-04
 525  22
133
Chapter 133
2021-09-10
 479  32
134
Chapter 134
2021-09-11
 462  22
135
Chapter 135
2021-09-17
 450  14
136
Chapter 136
2021-09-18
 458  24
137
Chapter 137
2021-09-24
 441  16
138
Chapter 138
2021-09-25
 471  35
139
Chapter 139
2021-10-01
 434  17
140
Chapter 140
2021-10-02
 444  23
141
Chapter 141
2021-10-08
 431  13
142
Chapter 142
2021-10-09
 432  21
143
Chapter 143
2021-10-15
 425  13
144
Chapter 144
2021-10-16
 427  15
145
Chapter 145
2021-10-22
 422  14
146
Chapter 146
2021-10-23
 436  15
147
Chapter 147
2021-10-29
 415  12
148
Chapter 148
2021-10-30
 405  14
149
Chapter 149
2021-11-05
 398  14
150
Chapter 150
2021-11-06
 406  12
151
Chapter 151
2021-11-12
 430  10
152
Chapter 152
2021-11-13
 400  15
153
Chapter 153
2021-11-19
 359  13
154
Chapter 154
2021-11-20
 411  14
155
Chapter 155
2021-11-26
 390  14
156
Chapter 156
2021-11-27
 393  12
157
Chapter 157
2021-12-03
 377  19
158
Chapter 158
2021-12-04
 402  10
159
Chapter 159
2021-12-10
 379  21
160
Chapter 160
2021-12-11
 387  17
161
Chapter 161
2021-12-17
 361  6
162
Chapter 162
2021-12-18
 369  14
163
Chapter 163
2021-12-24
 383  14
164
Chapter 164
2021-12-25
 378  12
165
Chapter 165
2021-12-31
 359  7
166
Chapter 166
2022-01-01
 351  17
167
Chapter 167
2022-01-07
 346  9
168
Chapter 168
2022-01-08
 365  11
169
Chapter 169
2022-01-14
 327  6
170
Chapter 170
2022-01-15
 332  13
171
Chapter 171
2022-01-21
 332  11
172
Chapter 172
2022-01-22
 331  15
173
Chapter 173
2022-01-28
 329  10
174
Chapter 174
2022-01-29
 329  18
175
Chapter 175
2022-02-04
 327  10
176
Chapter 176
2022-02-05
 364  17
177
Chapter 177
2022-02-11
 311  11
178
Chapter 178
2022-02-12
 334  13
179
Chapter 179
2022-02-18
 323  13
180
Chapter 180
2022-02-19
 307  13
181
Chapter 181
2022-02-25
 324  20
182
Chapter 182
2022-02-26
 344  17
183
Chapter 183
2022-03-04
 303  11
184
Chapter 184
2022-03-05
 306  10
185
Chapter 185
2022-03-11
 300  12
186
Chapter 186
2022-03-12
 296  19
187
Chapter 187
2022-03-18
 301  8
188
Chapter 188
2022-03-19
 324  13
189
Chapter 189
2022-03-25
 304  12
190
Chapter 190
2022-03-26
 301  14
191
Chapter 191
2022-04-01
 278  11
192
Chapter 192
2022-04-02
 307  17
193
Chapter 193
2022-04-08
 294  10
194
Chapter 194
2022-04-09
 306  13
195
Chapter 195
2022-04-15
 300  12
196
Chapter 196
2022-04-16
 304  11
197
Chapter 197
2022-04-22
 316  13
198
Chapter 198
2022-04-23
 303  10
199
Chapter 199
2022-04-29
 293  7
200
Chapter 200
2022-04-30
 318  17
201
Chapter 201
2022-05-02
 302  10
202
Chapter 202
2022-05-02
 281  6
203
Chapter 203
2022-05-02
 287  11
204
Chapter 204
2022-05-02
 257  5
205
Chapter 205
2022-05-02
 292  7
206
Chapter 206
2022-05-02
 278  4
207
Chapter 207
2022-05-02
 302  13
208
Chapter 208
2022-05-06
 270  22
209
Chapter 209
2022-05-07
 301  21
210
Chapter 210
2022-05-13
 286  15
211
Chapter 211
2022-05-14
 309  14
212
Chapter 212
2022-05-20
 283  13
213
Chapter 213
2022-05-21
 265  16
214
Chapter 214
2022-05-27
 281  11
215
Chapter 215
2022-05-28
 259  10
216
Chapter 216
2022-06-03
 250  12
217
Chapter 217
2022-06-04
 245  14
218
Chapter 218
2022-06-10
 238  12
219
Chapter 219
2022-06-11
 240  13
220
Chapter 220
2022-06-17
 218  12
221
Chapter 221
2022-06-18
 227  13
222
Chapter 222
2022-06-24
 221  9
223
Chapter 223
2022-06-25
 213  11
224
Chapter 224
2022-07-01
 211  10
225
Chapter 225
2022-07-02
 231  15
226
Chapter 226
2022-07-08
 205  12
227
Chapter 227
2022-07-09
 234  21
228
Chapter 228
2022-07-15
 209  14
229
Chapter 229
2022-07-16
 217  21
230
Chapter 230
2022-07-22
 205  12
231
Chapter 231
2022-07-23
 215  21
232
Chapter 232
2022-07-29
 208  10
233
Chapter 233
2022-07-30
 202  10
234
Chapter 234
2022-08-05
 193  9
235
Chapter 235
2022-08-06
 203  14
236
Chapter 236
2022-08-12
 191  16
237
Chapter 237
2022-08-13
 202  11
238
Chapter 238
2022-08-19
 193  11
239
Chapter 239
2022-08-20
 197  12
240
Chapter 240
2022-08-26
 184  10
241
Chapter 241
2022-08-27
 192  14
242
Chapter 242
2022-09-02
 170  8
243
Chapter 243
2022-09-03
 176  15
244
Chapter 244
2022-09-09
 162  7
245
Chapter 245
2022-09-10
 169  11
246
Chapter 246
2022-09-16
 155  9
247
Chapter 247
2022-09-17
 163  14
248
Chapter 248
2022-09-23
 144  10
249
Chapter 249
2022-09-24
 153  11
250
Chapter 250
2022-09-30
 146  10
251
Chapter 251
2022-10-01
 165  13
252
Chapter 252
2022-10-07
 175  6
253
Chapter 253
2022-10-08
 165  15
254
Chapter 254
2022-10-14
 136  8
255
Chapter 255
2022-10-15
 150  10
256
Chapter 256
2022-10-21
 143  8
257
Chapter 257
2022-10-22
 157  5
258
Chapter 258
2022-10-28
 147  8
259
Chapter 259
2022-10-29
 146  7
260
Chapter 260
2022-11-04
 136  5
261
Chapter 261
2022-11-05
 157  5
262
Chapter 262
2022-11-11
 144  4
263
Chapter 263
2022-11-12
 141  9
264
Chapter 264
2022-11-18
 127  5
265
Chapter 265
2022-11-19
 147  12
266
Chapter 266
2022-11-25
 138  6
267
Chapter 267
2022-11-26
 133  6
268
Chapter 268
2022-12-02
 135  7
269
Chapter 269
2022-12-03
 135  11
270
Chapter 270
2022-12-09
 132  6
271
Chapter 271
2022-12-10
 132  7
272
Chapter 272
2022-12-16
 135  7
273
Chapter 273
2022-12-17
 125  5
274
Chapter 274
2022-12-23
 122  5
275
Chapter 275
2022-12-24
 129  5
276
Chapter 276
2022-12-30
 118  8
277
Chapter 277
2022-12-31
 114  7
278
Chapter 278
2023-01-06
 113  4
279
Chapter 279
2023-01-07
 130  7
280
Chapter 280
2023-01-13
 114  5
281
Chapter 281
2023-01-14
 115  5
282
Chapter 282
2023-01-20
 106  4
283
Chapter 283
2023-01-21
 115  7
284
Chapter 284
2023-01-27
 103  2
285
Chapter 285
2023-01-28
 113  4
286
Chapter 286
2023-02-03
 104  5
287
Chapter 287
2023-02-04
 105  4
288
Chapter 288
2023-02-10
 101  6
289
Chapter 289
2023-02-11
 108  7
290
Chapter 290
2023-02-17
 106  4
291
Chapter 291
2023-02-18
 193  54
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Y/N Và Tokyo Revengers
Y/N Và Tokyo Revengers
Trường học/Tình yêu/Tokyo Revengers
[MewGulf] Hôn Ước Này Tôi Không Nhận
[MewGulf] Hôn Ước Này Tôi Không Nhận
Tình yêu/Fanfic/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Boylove
[ĐAM MỸ] Vương Phi Là Nam Nhân
[ĐAM MỸ] Vương Phi Là Nam Nhân
Đam mỹ/Xuyên Không/Hài Hước/Khoa học viễn tưởng
[ ĐN Inuyasha + Naruto ] Địa Ngục Vô Môn, Hữu Khách Tầm
[ ĐN Inuyasha + Naruto ] Địa Ngục Vô Môn, Hữu Khách Tầm
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Danh Môn Thiên Hậu Phần 2
Danh Môn Thiên Hậu Phần 2
Hành động/Tình yêu/Boylove
[ĐN HARRY POTTER] XUYÊN KHÔNG THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN
[ĐN HARRY POTTER] XUYÊN KHÔNG THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN
Tình yêu/Hoàng tử trong mộng/Xuyên việt
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook