MangaToon
Tân Nương Của Ma Thần
Tân Nương Của Ma Thần
Đã Full
46.4M
4.7
Tên tác giả: Jemon Culture

Kỳ Trạm là tổng tài bá đạo được người người ngưỡng mộ, vậy mà vì một vụ tai nạn xe mà rơi vào dị thế giới, khi tỉnh lại phát hiện mình mặc một chiếc váy mỏng? Và bản thân là một dũng sĩ, bị phái đi hàng phục Ma Thần! Ai nói cho tôi nghe xem vì sao cách hàng phục Ma Thần lại là sinh con cho hắn vậy? Trời ơi! Ma Thần này vậy mà lại hơi đẹp trai đấy!

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 186 chương    /    (55313)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-13
 33k  4k
2
Chapter 2
2021-08-20
 23.6k  1.4k
3
Chapter 3
2021-08-20
 24.2k  2.3k
4
Chapter 4
2021-08-20
 22.2k  1.3k
5
Chapter 5
2021-08-20
 22.8k  1.5k
6
Chapter 6
2021-08-20
 20.2k  1.8k
7
Chapter 7
2021-08-20
 18.6k  970
8
Chapter 8
2021-08-20
 17.5k  690
9
Chapter 9
2021-08-20
 15.5k  545
10
Chapter 10
2021-08-20
 15.5k  848
11
Chapter 11
2021-08-21
 16.4k  717
12
Chapter 12
2021-08-23
 16.5k  1.1k
13
Chapter 13
2021-08-27
 14.8k  621
14
Chapter 14
2021-08-28
 15.3k  951
15
Chapter 15
2021-08-29
 12.9k  480
16
Chapter 16
2021-08-31
 12.6k  621
17
Chapter 17
2021-08-31
 11.3k  232
18
Chapter 18
2021-08-31
 12k  364
19
Chapter 19
2021-08-31
 11.4k  331
20
Chapter 20
2021-08-31
 11.1k  370
21
Chapter 21
2021-08-31
 11.4k  290
22
Chapter 22
2021-08-31
 11.3k  293
23
Chapter 23
2021-08-31
 10.8k  455
24
Chapter 24
2021-08-31
 10.8k  668
25
Chapter 25
2021-08-31
 10.9k  397
26
Chapter 26
2021-09-04
 11.3k  737
27
Chapter 27
2021-09-05
 11.2k  733
28
Chapter 28
2021-09-11
 10.5k  479
29
Chapter 29
2021-09-12
 9.7k  326
30
Chapter 30
2021-09-18
 9.4k  250
31
Chapter 31
2021-09-19
 10.1k  596
32
Chapter 32
2021-09-25
 8.9k  268
33
Chapter 33
2021-09-26
 10.3k  532
34
Chapter 34
2021-10-02
 8.7k  249
35
Chapter 35
2021-10-03
 9.2k  285
36
Chapter 36
2021-10-09
 8.7k  180
37
Chapter 37
2021-10-10
 8.7k  276
38
Chapter 38
2021-10-16
 9.6k  252
39
Chapter 39
2021-10-17
 9.2k  293
40
Chapter 40
2021-10-23
 9k  333
41
Chapter 41
2021-10-24
 8.8k  261
42
Chapter 42
2021-10-30
 8.4k  244
43
Chapter 43
2021-10-31
 8.1k  379
44
Chapter 44
2021-11-06
 8.1k  206
45
Chapter 45
2021-11-07
 8.2k  249
46
Chapter 46
2021-11-13
 8.2k  196
47
Chapter 47
2021-11-14
 8.1k  275
48
Chapter 48
2021-11-20
 7.9k  247
49
Chapter 49
2021-11-21
 8k  402
50
Chapter 50
2021-11-27
 8k  357
51
Chapter 51
2021-11-28
 7.7k  381
52
Chapter 52
2021-12-01
 6.8k  155
53
Chapter 53
2021-12-01
 7k  278
54
Chapter 54
2021-12-01
 6.9k  161
55
Chapter 55
2021-12-01
 6.9k  225
56
Chapter 56
2021-12-01
 6.2k  143
57
Chapter 57
2021-12-01
 6.3k  230
58
Chapter 58
2021-12-01
 6.6k  179
59
Chapter 59
2021-12-04
 6.5k  194
60
Chapter 60
2021-12-05
 6.8k  266
61
Chapter 61
2021-12-11
 7.2k  337
62
Chapter 62
2021-12-12
 6.7k  228
63
Chapter 63
2021-12-18
 7.9k  237
64
Chapter 64
2021-12-19
 7.5k  314
65
Chapter 65
2021-12-25
 7.1k  251
66
Chapter 66
2021-12-26
 7k  296
67
Chapter 67
2022-01-01
 6.9k  306
68
Chapter 68
2022-01-02
 7.2k  529
69
Chapter 69
2022-01-08
 6.9k  449
70
Chapter 70
2022-01-09
 6.1k  270
71
Chapter 71
2022-01-15
 6.6k  331
72
Chapter 72
2022-01-16
 6.4k  503
73
Chapter 73
2022-01-22
 6.3k  228
74
Chapter 74
2022-01-23
 6k  217
75
Chapter 75
2022-01-29
 6.1k  208
76
Chapter 76
2022-01-30
 6k  171
77
Chapter 77
2022-01-31
 6.4k  395
78
Chapter 78
2022-01-31
 5.8k  88
79
Chapter 79
2022-01-31
 5.8k  145
80
Chapter 80
2022-01-31
 5.5k  195
81
Chapter 81
2022-01-31
 5.8k  177
82
Chapter 82
2022-01-31
 6.4k  164
83
Chapter 83
2022-01-31
 6.6k  340
84
Chapter 84
2022-02-05
 5.7k  198
85
Chapter 85
2022-02-06
 6.2k  307
86
Chapter 86
2022-02-12
 6.3k  251
87
Chapter 87
2022-02-13
 6.2k  246
88
Chapter 88
2022-02-19
 6.1k  184
89
Chapter 89
2022-02-20
 6.2k  265
90
Chapter 90
2022-02-26
 5.9k  230
91
Chapter 91
2022-02-27
 6k  297
92
Chapter 92
2022-03-05
 6.1k  230
93
Chapter 93
2022-03-06
 6.1k  232
94
Chapter 94
2022-03-12
 5.6k  194
95
Chapter 95
2022-03-13
 5.7k  237
96
Chapter 96
2022-03-19
 5k  104
97
Chapter 97
2022-03-20
 5k  128
98
Chapter 98
2022-03-26
 4.9k  123
99
Chapter 99
2022-03-27
 4.9k  150
100
Chapter 100
2022-03-28
 4.9k  89
101
Chapter 101
2022-03-28
 5k  186
102
Chapter 102
2022-03-28
 4.6k  111
103
Chapter 103
2022-03-28
 4.5k  98
104
Chapter 104
2022-03-28
 4.6k  83
105
Chapter 105
2022-03-28
 4.9k  134
106
Chapter 106
2022-03-28
 5.1k  206
107
Chapter 107
2022-04-02
 4.5k  117
108
Chapter 108
2022-04-03
 4.5k  224
109
Chapter 109
2022-04-09
 4.5k  205
110
Chapter 110
2022-04-10
 4.3k  170
111
Chapter 111
2022-04-16
 4.4k  130
112
Chapter 112
2022-04-17
 4.3k  158
113
Chapter 113
2022-04-23
 4.2k  108
114
Chapter 114
2022-04-24
 4.3k  128
115
Chapter 115
2022-04-30
 4.2k  164
116
Chapter 116
2022-05-01
 4.1k  177
117
Chapter 117
2022-05-07
 4.1k  121
118
Chapter 118
2022-05-08
 4.1k  133
119
Chapter 119
2022-05-14
 3.9k  163
120
Chapter 120
2022-05-15
 4k  217
121
Chapter 121
2022-05-21
 4k  197
122
Chapter 122
2022-05-22
 3.9k  187
123
Chapter 123
2022-05-28
 4.1k  261
124
Chapter 124
2022-05-29
 3.8k  124
125
Chapter 125
2022-06-04
 4k  143
126
Chapter 126
2022-06-05
 3.9k  177
127
Chapter 127
2022-06-11
 3.7k  125
128
Chapter 128
2022-06-12
 3.6k  185
129
Chapter 129
2022-06-18
 3.6k  89
130
Chapter 130
2022-06-19
 3.5k  97
131
Chapter 131
2022-06-22
 3.3k  99
132
Chapter 132
2022-06-22
 3.4k  95
133
Chapter 133
2022-06-22
 3.4k  46
134
Chapter 134
2022-06-22
 3.3k  82
135
Chapter 135
2022-06-22
 3.6k  130
136
Chapter 136
2022-06-22
 3.5k  97
137
Chapter 137
2022-06-22
 3.5k  112
138
Chapter 138
2022-06-25
 3.4k  138
139
Chapter 139
2022-06-26
 3.6k  135
140
Chapter 140
2022-07-02
 3.4k  101
141
Chapter 141
2022-07-03
 3.7k  157
142
Chapter 142
2022-07-09
 3.6k  165
143
Chapter 143
2022-07-10
 3.6k  138
144
Chapter 144
2022-07-16
 3.4k  81
145
Chapter 145
2022-07-17
 3.4k  137
146
Chapter 146
2022-07-23
 3.1k  99
147
Chapter 147
2022-07-24
 3.4k  119
148
Chapter 148
2022-07-30
 3.4k  125
149
Chapter 149
2022-07-31
 3.2k  130
150
Chapter 150
2022-08-06
 3.3k  134
151
Chapter 151
2022-08-07
 3.2k  151
152
Chapter 152
2022-08-13
 3.2k  107
153
Chapter 153
2022-08-14
 3.3k  142
154
Chapter 154
2022-08-20
 3.5k  109
155
Chapter 155
2022-08-21
 3.5k  188
156
Chapter 156
2022-08-27
 3.1k  98
157
Chapter 157
2022-08-28
 3.2k  83
158
Chapter 158
2022-09-03
 3.3k  140
159
Chapter 159
2022-09-04
 3k  135
160
Chapter 160
2022-09-10
 3.6k  123
161
Chapter 161
2022-09-11
 3.3k  126
162
Chapter 162
2022-09-17
 3k  98
163
Chapter 163
2022-09-18
 3.1k  79
164
Chapter 164
2022-09-24
 3.5k  100
165
Chapter 165
2022-09-25
 3k  62
166
Chapter 166
2022-10-01
 3.3k  87
167
Chapter 167
2022-10-02
 3.1k  99
168
Chapter 168
2022-10-03
 3k  78
169
Chapter 169
2022-10-08
 3.3k  125
170
Chapter 170
2022-10-09
 3.1k  94
171
Chapter 171
2022-10-15
 2.9k  46
172
Chapter 172
2022-10-16
 3.3k  99
173
Chapter 173
2022-10-22
 3.4k  89
174
Chapter 174
2022-10-23
 3.6k  179
175
Chapter 175
2022-10-29
 2.9k  72
176
Chapter 176
2022-10-30
 3.1k  122
177
Chapter 177
2022-11-05
 2.8k  73
178
Chapter 178
2022-11-06
 3.2k  184
179
Chapter 179
2022-11-13
 2.9k  85
180
Chapter 180
2022-11-20
 3.1k  221
181
Chapter 181
2022-12-04
 3.1k  161
182
Chapter 182
2022-12-11
 2.7k  90
183
Chapter 183
2022-12-18
 2.6k  91
184
Chapter 184
2022-12-25
 2.6k  69
185
Chapter 185
2023-01-01
 2.8k  63
186
Chapter 186
2023-01-08
 4.5k  671
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Không Thích Cả Thế Giới
Không Thích Cả Thế Giới
Đam mỹ/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Ngược/LGBT+/Dị tộc/Số mệnh/Dịu dàng/Trung thành
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full/LGBT+
Tiên Can Vi Kính
Tiên Can Vi Kính
Đam mỹ/Tổng tài/LGBT+
Công Lược Công Chúa Của Hệ Thống
Công Lược Công Chúa Của Hệ Thống
Xuyên Không/Hài Hước/Bảo bảo/Nữ cường/Ma pháp/Thanh mai trúc mã/Sảng văn/Chuyên sủng/Mỹ nam vây quanh/Shota/Mary Sue/Công chúa/Hoàng tử
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Trường học/Tình yêu/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Hệ thống/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Người máy
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook