MangaToon
Tân Nương Của Ma Thần
Tân Nương Của Ma Thần
Đã Full
47.6M
4.7
Tên tác giả: Jemon Culture

Kỳ Trạm là tổng tài bá đạo được người người ngưỡng mộ, vậy mà vì một vụ tai nạn xe mà rơi vào dị thế giới, khi tỉnh lại phát hiện mình mặc một chiếc váy mỏng? Và bản thân là một dũng sĩ, bị phái đi hàng phục Ma Thần! Ai nói cho tôi nghe xem vì sao cách hàng phục Ma Thần lại là sinh con cho hắn vậy? Trời ơi! Ma Thần này vậy mà lại hơi đẹp trai đấy!

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 186 chương    /    (58058)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-13
 34.2k  4.1k
2
Chapter 2
2021-08-20
 24.5k  1.4k
3
Chapter 3
2021-08-20
 25.1k  2.4k
4
Chapter 4
2021-08-20
 23k  1.4k
5
Chapter 5
2021-08-20
 23.8k  1.6k
6
Chapter 6
2021-08-20
 21k  1.8k
7
Chapter 7
2021-08-20
 19.3k  995
8
Chapter 8
2021-08-20
 18.1k  710
9
Chapter 9
2021-08-20
 16k  570
10
Chapter 10
2021-08-20
 15.9k  879
11
Chapter 11
2021-08-21
 17k  740
12
Chapter 12
2021-08-23
 17k  1.1k
13
Chapter 13
2021-08-27
 15.2k  645
14
Chapter 14
2021-08-28
 15.9k  975
15
Chapter 15
2021-08-29
 13.3k  498
16
Chapter 16
2021-08-31
 13k  646
17
Chapter 17
2021-08-31
 11.6k  246
18
Chapter 18
2021-08-31
 12.3k  383
19
Chapter 19
2021-08-31
 11.7k  354
20
Chapter 20
2021-08-31
 11.4k  387
21
Chapter 21
2021-08-31
 11.8k  298
22
Chapter 22
2021-08-31
 11.6k  328
23
Chapter 23
2021-08-31
 11.1k  476
24
Chapter 24
2021-08-31
 11.1k  693
25
Chapter 25
2021-08-31
 11.2k  422
26
Chapter 26
2021-09-04
 11.7k  769
27
Chapter 27
2021-09-05
 11.6k  759
28
Chapter 28
2021-09-11
 10.9k  501
29
Chapter 29
2021-09-12
 10k  331
30
Chapter 30
2021-09-18
 9.7k  276
31
Chapter 31
2021-09-19
 10.4k  621
32
Chapter 32
2021-09-25
 9.1k  280
33
Chapter 33
2021-09-26
 10.7k  550
34
Chapter 34
2021-10-02
 9k  263
35
Chapter 35
2021-10-03
 9.5k  301
36
Chapter 36
2021-10-09
 9k  189
37
Chapter 37
2021-10-10
 9k  282
38
Chapter 38
2021-10-16
 10k  262
39
Chapter 39
2021-10-17
 9.5k  302
40
Chapter 40
2021-10-23
 9.2k  349
41
Chapter 41
2021-10-24
 9.1k  280
42
Chapter 42
2021-10-30
 8.7k  260
43
Chapter 43
2021-10-31
 8.4k  390
44
Chapter 44
2021-11-06
 8.3k  211
45
Chapter 45
2021-11-07
 8.5k  262
46
Chapter 46
2021-11-13
 8.4k  209
47
Chapter 47
2021-11-14
 8.3k  288
48
Chapter 48
2021-11-20
 8.2k  267
49
Chapter 49
2021-11-21
 8.3k  421
50
Chapter 50
2021-11-27
 8.3k  384
51
Chapter 51
2021-11-28
 7.9k  407
52
Chapter 52
2021-12-01
 7.1k  173
53
Chapter 53
2021-12-01
 7.2k  296
54
Chapter 54
2021-12-01
 7.2k  173
55
Chapter 55
2021-12-01
 7.1k  240
56
Chapter 56
2021-12-01
 6.4k  156
57
Chapter 57
2021-12-01
 6.5k  246
58
Chapter 58
2021-12-01
 6.7k  186
59
Chapter 59
2021-12-04
 6.7k  205
60
Chapter 60
2021-12-05
 7k  275
61
Chapter 61
2021-12-11
 7.4k  361
62
Chapter 62
2021-12-12
 6.8k  230
63
Chapter 63
2021-12-18
 8.2k  247
64
Chapter 64
2021-12-19
 7.8k  323
65
Chapter 65
2021-12-25
 7.3k  263
66
Chapter 66
2021-12-26
 7.2k  317
67
Chapter 67
2022-01-01
 7.1k  331
68
Chapter 68
2022-01-02
 7.5k  550
69
Chapter 69
2022-01-08
 7.2k  473
70
Chapter 70
2022-01-09
 6.3k  280
71
Chapter 71
2022-01-15
 6.8k  344
72
Chapter 72
2022-01-16
 6.6k  529
73
Chapter 73
2022-01-22
 6.5k  235
74
Chapter 74
2022-01-23
 6.2k  227
75
Chapter 75
2022-01-29
 6.2k  222
76
Chapter 76
2022-01-30
 6.2k  185
77
Chapter 77
2022-01-31
 6.6k  414
78
Chapter 78
2022-01-31
 6k  103
79
Chapter 79
2022-01-31
 6k  157
80
Chapter 80
2022-01-31
 5.7k  210
81
Chapter 81
2022-01-31
 6k  196
82
Chapter 82
2022-01-31
 6.7k  178
83
Chapter 83
2022-01-31
 6.8k  365
84
Chapter 84
2022-02-05
 5.9k  210
85
Chapter 85
2022-02-06
 6.4k  320
86
Chapter 86
2022-02-12
 6.5k  261
87
Chapter 87
2022-02-13
 6.4k  255
88
Chapter 88
2022-02-19
 6.3k  196
89
Chapter 89
2022-02-20
 6.4k  277
90
Chapter 90
2022-02-26
 6k  241
91
Chapter 91
2022-02-27
 6.2k  311
92
Chapter 92
2022-03-05
 6.3k  241
93
Chapter 93
2022-03-06
 6.2k  239
94
Chapter 94
2022-03-12
 5.8k  202
95
Chapter 95
2022-03-13
 5.9k  250
96
Chapter 96
2022-03-19
 5.2k  109
97
Chapter 97
2022-03-20
 5.2k  133
98
Chapter 98
2022-03-26
 5.1k  129
99
Chapter 99
2022-03-27
 5.1k  166
100
Chapter 100
2022-03-28
 5.1k  95
101
Chapter 101
2022-03-28
 5.2k  199
102
Chapter 102
2022-03-28
 4.7k  114
103
Chapter 103
2022-03-28
 4.7k  107
104
Chapter 104
2022-03-28
 4.8k  95
105
Chapter 105
2022-03-28
 5.1k  146
106
Chapter 106
2022-03-28
 5.3k  217
107
Chapter 107
2022-04-02
 4.7k  121
108
Chapter 108
2022-04-03
 4.7k  231
109
Chapter 109
2022-04-09
 4.7k  217
110
Chapter 110
2022-04-10
 4.5k  178
111
Chapter 111
2022-04-16
 4.5k  140
112
Chapter 112
2022-04-17
 4.5k  166
113
Chapter 113
2022-04-23
 4.3k  111
114
Chapter 114
2022-04-24
 4.4k  133
115
Chapter 115
2022-04-30
 4.3k  181
116
Chapter 116
2022-05-01
 4.2k  182
117
Chapter 117
2022-05-07
 4.2k  136
118
Chapter 118
2022-05-08
 4.2k  140
119
Chapter 119
2022-05-14
 4.1k  175
120
Chapter 120
2022-05-15
 4.1k  240
121
Chapter 121
2022-05-21
 4.1k  206
122
Chapter 122
2022-05-22
 4.1k  196
123
Chapter 123
2022-05-28
 4.2k  278
124
Chapter 124
2022-05-29
 3.9k  124
125
Chapter 125
2022-06-04
 4.1k  158
126
Chapter 126
2022-06-05
 4.1k  187
127
Chapter 127
2022-06-11
 3.8k  132
128
Chapter 128
2022-06-12
 3.7k  191
129
Chapter 129
2022-06-18
 3.7k  100
130
Chapter 130
2022-06-19
 3.6k  100
131
Chapter 131
2022-06-22
 3.4k  107
132
Chapter 132
2022-06-22
 3.5k  102
133
Chapter 133
2022-06-22
 3.6k  54
134
Chapter 134
2022-06-22
 3.4k  88
135
Chapter 135
2022-06-22
 3.7k  136
136
Chapter 136
2022-06-22
 3.6k  105
137
Chapter 137
2022-06-22
 3.6k  127
138
Chapter 138
2022-06-25
 3.6k  153
139
Chapter 139
2022-06-26
 3.8k  141
140
Chapter 140
2022-07-02
 3.5k  104
141
Chapter 141
2022-07-03
 3.8k  162
142
Chapter 142
2022-07-09
 3.8k  177
143
Chapter 143
2022-07-10
 3.7k  146
144
Chapter 144
2022-07-16
 3.5k  86
145
Chapter 145
2022-07-17
 3.5k  142
146
Chapter 146
2022-07-23
 3.2k  104
147
Chapter 147
2022-07-24
 3.5k  122
148
Chapter 148
2022-07-30
 3.5k  129
149
Chapter 149
2022-07-31
 3.3k  137
150
Chapter 150
2022-08-06
 3.4k  144
151
Chapter 151
2022-08-07
 3.3k  162
152
Chapter 152
2022-08-13
 3.3k  117
153
Chapter 153
2022-08-14
 3.5k  149
154
Chapter 154
2022-08-20
 3.6k  120
155
Chapter 155
2022-08-21
 3.6k  201
156
Chapter 156
2022-08-27
 3.3k  101
157
Chapter 157
2022-08-28
 3.3k  87
158
Chapter 158
2022-09-03
 3.5k  160
159
Chapter 159
2022-09-04
 3.1k  154
160
Chapter 160
2022-09-10
 3.7k  133
161
Chapter 161
2022-09-11
 3.5k  139
162
Chapter 162
2022-09-17
 3.1k  114
163
Chapter 163
2022-09-18
 3.2k  90
164
Chapter 164
2022-09-24
 3.7k  110
165
Chapter 165
2022-09-25
 3.1k  62
166
Chapter 166
2022-10-01
 3.4k  92
167
Chapter 167
2022-10-02
 3.2k  108
168
Chapter 168
2022-10-03
 3.1k  84
169
Chapter 169
2022-10-08
 3.4k  146
170
Chapter 170
2022-10-09
 3.2k  93
171
Chapter 171
2022-10-15
 3.1k  52
172
Chapter 172
2022-10-16
 3.4k  105
173
Chapter 173
2022-10-22
 3.5k  97
174
Chapter 174
2022-10-23
 3.8k  193
175
Chapter 175
2022-10-29
 3k  74
176
Chapter 176
2022-10-30
 3.3k  130
177
Chapter 177
2022-11-05
 3k  87
178
Chapter 178
2022-11-06
 3.3k  199
179
Chapter 179
2022-11-13
 3k  97
180
Chapter 180
2022-11-20
 3.3k  231
181
Chapter 181
2022-12-04
 3.2k  180
182
Chapter 182
2022-12-11
 2.8k  92
183
Chapter 183
2022-12-18
 2.8k  96
184
Chapter 184
2022-12-25
 2.7k  73
185
Chapter 185
2023-01-01
 3k  66
186
Chapter 186
2023-01-08
 4.8k  717
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Không Thích Cả Thế Giới
Không Thích Cả Thế Giới
Đam mỹ/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Ngược/LGBT+/Dị tộc/Số mệnh/Dịu dàng/Trung thành
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full/LGBT+
Tiên Can Vi Kính
Tiên Can Vi Kính
Đam mỹ/Tổng tài/LGBT+
Công Lược Công Chúa Của Hệ Thống
Công Lược Công Chúa Của Hệ Thống
Xuyên Không/Hài Hước/Bảo bảo/Nữ cường/Ma pháp/Thanh mai trúc mã/Sảng văn/Chuyên sủng/Mỹ nam vây quanh/Shota/Mary Sue/Công chúa/Hoàng tử
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Trường học/Tình yêu/Siêu nhiên/Ngọt sủng/Hệ thống/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Người máy
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook