MangaToon
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đã Full
33M
4.7
Tên tác giả: iReader

Sư đồ niên hạ! Sư phụ lạnh lùng x Đồ đệ điên cuồng! Mộ Khuynh Y chết vì cứu chúng sinh thiên hạ, trùng sinh về 10 năm sau phát hiện đồ đệ ngoan năm đó lại trở thành ma đầu đệ nhất thiên hạ! “Ân Ly, con tôn trọng vi sư chút đi, ta là sư phụ con!” “Chính vì người là sư phụ ta, ta mới nghiên cứu công pháp với người như vậy đó…”

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 182 chương    /    (51167)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2023-06-13
 5.6k  796
2
Chapter 2
2021-11-26
 23.3k  2.5k
3
Chapter 3
2021-12-03
 19k  992
4
Chapter 4
2021-12-03
 18k  591
5
Chapter 5
2021-12-03
 17.3k  628
6
Chapter 6
2021-12-03
 16.5k  691
7
Chapter 7
2021-12-03
 14.7k  334
8
Chapter 8
2021-12-03
 15.7k  370
9
Chapter 9
2021-12-03
 14.9k  454
10
Chapter 10
2021-12-03
 14.5k  292
11
Chapter 11
2021-12-03
 16.1k  710
12
Chapter 12
2021-12-06
 15.1k  605
13
Chapter 13
2021-12-09
 14k  350
14
Chapter 14
2021-12-13
 13.8k  377
15
Chapter 15
2021-12-16
 13.3k  361
16
Chapter 16
2021-12-20
 13.8k  437
17
Chapter 17
2021-12-23
 13.7k  422
18
Chapter 18
2021-12-27
 13.7k  467
19
Chapter 19
2021-12-30
 13.5k  375
20
Chapter 20
2022-01-03
 12.9k  430
21
Chapter 21
2022-01-05
 12.8k  258
22
Chapter 22
2022-01-05
 11.6k  271
23
Chapter 23
2022-01-05
 12.8k  277
24
Chapter 24
2022-01-05
 13k  377
25
Chapter 25
2022-01-05
 11.6k  181
26
Chapter 26
2022-01-05
 12.2k  391
27
Chapter 27
2022-01-05
 11.4k  269
28
Chapter 28
2022-01-06
 11.5k  415
29
Chapter 29
2022-01-10
 11k  311
30
Chapter 30
2022-01-13
 11.1k  360
31
Chapter 31
2022-01-17
 11.3k  288
32
Chapter 32
2022-01-20
 10.9k  441
33
Chapter 33
2022-01-24
 11.3k  287
34
Chapter 34
2022-01-27
 12.2k  720
35
Chapter 35
2022-01-31
 10.8k  504
36
Chapter 36
2022-02-03
 10.6k  262
37
Chapter 37
2022-02-07
 11k  416
38
Chapter 38
2022-02-10
 11k  344
39
Chapter 39
2022-02-14
 10.4k  395
40
Chapter 40
2022-02-17
 10.1k  257
41
Chapter 41
2022-02-21
 10.6k  360
42
Chapter 42
2022-02-24
 10.7k  340
43
Chapter 43
2022-02-28
 10.9k  581
44
Chapter 44
2022-03-03
 10.8k  427
45
Chapter 45
2022-03-07
 9.5k  258
46
Chapter 46
2022-03-10
 9.9k  286
47
Chapter 47
2022-03-14
 9.6k  496
48
Chapter 48
2022-03-17
 9.8k  415
49
Chapter 49
2022-03-21
 10.2k  376
50
Chapter 50
2022-03-24
 9.5k  278
51
Chapter 51
2022-03-28
 10.8k  445
52
Chapter 52
2022-03-31
 10.1k  240
53
Chapter 53
2022-04-04
 10k  310
54
Chapter 54
2022-04-07
 9.7k  341
55
Chapter 55
2022-04-11
 9.3k  475
56
Chapter 56
2022-04-14
 9.9k  556
57
Chapter 57
2022-04-18
 9k  352
58
Chapter 58
2022-04-21
 8.8k  295
59
Chapter 59
2022-04-25
 9.4k  459
60
Chapter 60
2022-04-28
 9.6k  431
61
Chapter 61
2022-05-02
 8.8k  229
62
Chapter 62
2022-05-05
 8.7k  294
63
Chapter 63
2022-05-09
 9.1k  398
64
Chapter 64
2022-05-12
 9.3k  420
65
Chapter 65
2022-05-16
 8.6k  302
66
Chapter 66
2022-05-19
 7.8k  212
67
Chapter 67
2022-05-23
 7.5k  182
68
Chapter 68
2022-05-26
 7.8k  206
69
Chapter 69
2022-05-30
 7.4k  189
70
Chapter 70
2022-05-31
 7.3k  125
71
Chapter 71
2022-05-31
 7.6k  131
72
Chapter 72
2022-05-31
 7.5k  162
73
Chapter 73
2022-05-31
 7.2k  137
74
Chapter 74
2022-05-31
 8k  385
75
Chapter 75
2022-05-31
 7.6k  384
76
Chapter 76
2022-05-31
 7.4k  254
77
Chapter 77
2022-06-02
 6.8k  215
78
Chapter 78
2022-06-06
 7.2k  353
79
Chapter 79
2022-06-09
 7.6k  399
80
Chapter 80
2022-06-13
 6.7k  262
81
Chapter 81
2022-06-16
 7k  257
82
Chapter 82
2022-06-20
 6.8k  196
83
Chapter 83
2022-06-23
 6.3k  211
84
Chapter 84
2022-06-27
 6.3k  224
85
Chapter 85
2022-06-30
 6.4k  177
86
Chapter 86
2022-07-04
 6.6k  259
87
Chapter 87
2022-07-07
 6.5k  173
88
Chapter 88
2022-07-11
 6.8k  211
89
Chapter 89
2022-07-14
 6.5k  294
90
Chapter 90
2022-07-18
 6.2k  218
91
Chapter 91
2022-07-21
 6.7k  233
92
Chapter 92
2022-07-25
 6.6k  383
93
Chapter 93
2022-07-28
 6.9k  325
94
Chapter 94
2022-08-01
 6.7k  251
95
Chapter 95
2022-08-04
 6k  207
96
Chapter 96
2022-08-08
 5.7k  206
97
Chapter 97
2022-08-11
 5.8k  159
98
Chapter 98
2022-08-15
 5.6k  155
99
Chapter 99
2022-08-18
 5.9k  188
100
Chapter 100
2022-08-22
 6.2k  292
101
Chapter 101
2022-08-25
 5.9k  180
102
Chapter 102
2022-08-29
 5.8k  175
103
Chapter 103
2022-09-01
 6.2k  193
104
Chapter 104
2022-09-05
 5.5k  175
105
Chapter 105
2022-09-08
 5.6k  168
106
Chapter 106
2022-09-12
 5.7k  198
107
Chapter 107
2022-09-15
 5.6k  164
108
Chapter 108
2022-09-19
 5.5k  145
109
Chapter 109
2022-09-22
 5.6k  204
110
Chapter 110
2022-09-26
 5.8k  244
111
Chapter 111
2022-09-29
 5.7k  244
112
Chapter 112
2022-10-03
 5.9k  208
113
Chapter 113
2022-10-06
 5.8k  210
114
Chapter 114
2022-10-10
 5.8k  123
115
Chapter 115
2022-10-13
 5.4k  179
116
Chapter 116
2022-10-17
 5.5k  219
117
Chapter 117
2022-10-20
 4.9k  142
118
Chapter 118
2022-10-24
 4.8k  206
119
Chapter 119
2022-10-27
 4.1k  133
120
Chapter 120
2022-10-31
 4.5k  128
121
Chapter 121
2022-11-03
 4.8k  233
122
Chapter 122
2022-11-07
 4.5k  299
123
Chapter 123
2022-11-10
 4.3k  162
124
Chapter 124
2022-11-14
 4.3k  166
125
Chapter 125
2022-11-17
 4.3k  181
126
Chapter 126
2022-11-21
 4.3k  101
127
Chapter 127
2022-11-24
 4.3k  153
128
Chapter 128
2022-11-28
 3.8k  126
129
Chapter 129
2022-12-01
 4k  94
130
Chapter 130
2022-12-05
 3.7k  106
131
Chapter 131
2022-12-08
 3.8k  110
132
Chapter 132
2022-12-12
 4.1k  167
133
Chapter 133
2022-12-15
 3.8k  125
134
Chapter 134
2022-12-19
 3.7k  156
135
Chapter 135
2022-12-22
 4k  106
136
Chapter 136
2022-12-26
 3.6k  97
137
Chapter 137
2022-12-29
 3.7k  128
138
Chapter 138
2023-01-02
 3.6k  165
139
Chapter 139
2023-01-05
 3.8k  147
140
Chapter 140
2023-01-09
 3.4k  108
141
Chapter 141
2023-01-12
 4k  197
142
Chapter 142
2023-01-16
 3.9k  129
143
Chapter 143
2023-01-19
 4.1k  184
144
Chapter 144
2023-01-23
 3.5k  96
145
Chapter 145
2023-01-26
 3.5k  169
146
Chapter 146
2023-01-30
 3.7k  153
147
Chapter 147
2023-02-02
 3.5k  158
148
Chapter 148
2023-02-06
 3.5k  141
149
Chapter 149
2023-02-09
 3.8k  162
150
Chapter 150
2023-02-13
 3.5k  157
151
Chapter 151
2023-02-16
 3.7k  182
152
Chapter 152
2023-02-20
 3.5k  141
153
Chapter 153
2023-02-23
 3.3k  195
154
Chapter 154
2023-02-27
 3.3k  141
155
Chapter 155
2023-03-02
 3.5k  164
156
Chapter 156
2023-03-06
 3.2k  216
157
Chapter 157
2023-03-09
 3.6k  186
158
Chapter 158
2023-03-13
 3.3k  147
159
Chapter 159
2023-03-16
 3.9k  237
160
Chapter 160
2023-03-20
 3.4k  116
161
Chapter 161
2023-03-23
 3.6k  154
162
Chapter 162
2023-03-27
 3.5k  281
163
Chapter 163
2023-03-30
 3.5k  165
164
Chapter 164
2023-04-03
 3.1k  120
165
Chapter 165
2023-04-06
 3.3k  137
166
Chapter 166
2023-04-10
 3.6k  231
167
Chapter 167
2023-04-13
 3.3k  175
168
Chapter 168
2023-04-17
 3.3k  170
169
Chapter 169
2023-04-20
 3.3k  121
170
Chapter 170
2023-04-24
 3.3k  146
171
Chapter 171
2023-04-27
 3.7k  237
172
Chapter 172
2023-05-04
 4k  216
173
Chapter 173
2023-05-08
 3.7k  188
174
Chapter 174
2023-05-11
 3.6k  147
175
Chapter 175
2023-05-15
 3.4k  188
176
Chapter 176
2023-05-18
 3.2k  107
177
Chapter 177
2023-05-22
 3.4k  166
178
Chapter 178
2023-06-15
 3.2k  150
179
Chapter 179
2023-06-19
 3.1k  171
180
Chapter 180
2023-06-22
 3.3k  190
181
Chapter 181
2023-07-06
 3.5k  201
182
Chapter 182
2023-07-13
 5.1k  898
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook