MangaToon
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đã Full
36.7M
4.7
Tên tác giả: iReader

Sư đồ niên hạ! Sư phụ lạnh lùng x Đồ đệ điên cuồng! Mộ Khuynh Y chết vì cứu chúng sinh thiên hạ, trùng sinh về 10 năm sau phát hiện đồ đệ ngoan năm đó lại trở thành ma đầu đệ nhất thiên hạ! “Ân Ly, con tôn trọng vi sư chút đi, ta là sư phụ con!” “Chính vì người là sư phụ ta, ta mới nghiên cứu công pháp với người như vậy đó…”

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 182 chương    /    (62294)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2023-06-13
 8k  1.1k
2
Chapter 2
2021-11-26
 25.5k  2.7k
3
Chapter 3
2021-12-03
 21k  1.2k
4
Chapter 4
2021-12-03
 20k  638
5
Chapter 5
2021-12-03
 19.1k  695
6
Chapter 6
2021-12-03
 18.2k  748
7
Chapter 7
2021-12-03
 16.1k  384
8
Chapter 8
2021-12-03
 17.2k  460
9
Chapter 9
2021-12-03
 16.5k  545
10
Chapter 10
2021-12-03
 16k  386
11
Chapter 11
2021-12-03
 17.7k  817
12
Chapter 12
2021-12-06
 16.5k  662
13
Chapter 13
2021-12-09
 15.3k  382
14
Chapter 14
2021-12-13
 15.1k  418
15
Chapter 15
2021-12-16
 14.5k  405
16
Chapter 16
2021-12-20
 15.2k  501
17
Chapter 17
2021-12-23
 15k  474
18
Chapter 18
2021-12-27
 15.1k  557
19
Chapter 19
2021-12-30
 14.8k  417
20
Chapter 20
2022-01-03
 14.3k  511
21
Chapter 21
2022-01-05
 14.1k  295
22
Chapter 22
2022-01-05
 12.7k  334
23
Chapter 23
2022-01-05
 14.2k  329
24
Chapter 24
2022-01-05
 14.3k  427
25
Chapter 25
2022-01-05
 12.8k  233
26
Chapter 26
2022-01-05
 13.5k  496
27
Chapter 27
2022-01-05
 12.5k  321
28
Chapter 28
2022-01-06
 12.6k  484
29
Chapter 29
2022-01-10
 12.1k  349
30
Chapter 30
2022-01-13
 12.2k  421
31
Chapter 31
2022-01-17
 12.4k  325
32
Chapter 32
2022-01-20
 11.9k  500
33
Chapter 33
2022-01-24
 12.5k  337
34
Chapter 34
2022-01-27
 13.5k  872
35
Chapter 35
2022-01-31
 11.8k  627
36
Chapter 36
2022-02-03
 11.7k  282
37
Chapter 37
2022-02-07
 12.1k  459
38
Chapter 38
2022-02-10
 12.1k  428
39
Chapter 39
2022-02-14
 11.4k  459
40
Chapter 40
2022-02-17
 11.1k  298
41
Chapter 41
2022-02-21
 11.7k  414
42
Chapter 42
2022-02-24
 11.9k  387
43
Chapter 43
2022-02-28
 12.1k  674
44
Chapter 44
2022-03-03
 11.9k  494
45
Chapter 45
2022-03-07
 10.5k  282
46
Chapter 46
2022-03-10
 10.9k  318
47
Chapter 47
2022-03-14
 10.6k  664
48
Chapter 48
2022-03-17
 10.9k  479
49
Chapter 49
2022-03-21
 11.4k  463
50
Chapter 50
2022-03-24
 10.6k  339
51
Chapter 51
2022-03-28
 12.1k  564
52
Chapter 52
2022-03-31
 11.3k  266
53
Chapter 53
2022-04-04
 11.2k  371
54
Chapter 54
2022-04-07
 10.8k  378
55
Chapter 55
2022-04-11
 10.4k  584
56
Chapter 56
2022-04-14
 11.1k  651
57
Chapter 57
2022-04-18
 10.1k  428
58
Chapter 58
2022-04-21
 9.7k  381
59
Chapter 59
2022-04-25
 10.6k  528
60
Chapter 60
2022-04-28
 10.8k  491
61
Chapter 61
2022-05-02
 9.9k  264
62
Chapter 62
2022-05-05
 9.8k  347
63
Chapter 63
2022-05-09
 10.2k  477
64
Chapter 64
2022-05-12
 10.4k  487
65
Chapter 65
2022-05-16
 9.6k  343
66
Chapter 66
2022-05-19
 8.7k  257
67
Chapter 67
2022-05-23
 8.4k  238
68
Chapter 68
2022-05-26
 8.8k  237
69
Chapter 69
2022-05-30
 8.3k  228
70
Chapter 70
2022-05-31
 8.3k  157
71
Chapter 71
2022-05-31
 8.6k  184
72
Chapter 72
2022-05-31
 8.5k  219
73
Chapter 73
2022-05-31
 8.2k  171
74
Chapter 74
2022-05-31
 9.1k  510
75
Chapter 75
2022-05-31
 8.6k  480
76
Chapter 76
2022-05-31
 8.2k  348
77
Chapter 77
2022-06-02
 7.6k  265
78
Chapter 78
2022-06-06
 8.1k  426
79
Chapter 79
2022-06-09
 8.6k  483
80
Chapter 80
2022-06-13
 7.5k  309
81
Chapter 81
2022-06-16
 7.9k  310
82
Chapter 82
2022-06-20
 7.7k  228
83
Chapter 83
2022-06-23
 7.1k  248
84
Chapter 84
2022-06-27
 7.1k  245
85
Chapter 85
2022-06-30
 7.2k  224
86
Chapter 86
2022-07-04
 7.5k  361
87
Chapter 87
2022-07-07
 7.3k  193
88
Chapter 88
2022-07-11
 7.7k  249
89
Chapter 89
2022-07-14
 7.4k  353
90
Chapter 90
2022-07-18
 7.1k  245
91
Chapter 91
2022-07-21
 7.7k  274
92
Chapter 92
2022-07-25
 7.6k  505
93
Chapter 93
2022-07-28
 7.9k  406
94
Chapter 94
2022-08-01
 7.7k  306
95
Chapter 95
2022-08-04
 6.8k  245
96
Chapter 96
2022-08-08
 6.5k  282
97
Chapter 97
2022-08-11
 6.6k  196
98
Chapter 98
2022-08-15
 6.4k  211
99
Chapter 99
2022-08-18
 6.8k  218
100
Chapter 100
2022-08-22
 7.1k  379
101
Chapter 101
2022-08-25
 6.8k  233
102
Chapter 102
2022-08-29
 6.7k  288
103
Chapter 103
2022-09-01
 7.2k  276
104
Chapter 104
2022-09-05
 6.4k  224
105
Chapter 105
2022-09-08
 6.4k  222
106
Chapter 106
2022-09-12
 6.6k  246
107
Chapter 107
2022-09-15
 6.5k  211
108
Chapter 108
2022-09-19
 6.3k  179
109
Chapter 109
2022-09-22
 6.5k  256
110
Chapter 110
2022-09-26
 6.8k  348
111
Chapter 111
2022-09-29
 6.6k  298
112
Chapter 112
2022-10-03
 6.9k  333
113
Chapter 113
2022-10-06
 6.8k  279
114
Chapter 114
2022-10-10
 6.9k  175
115
Chapter 115
2022-10-13
 6.3k  229
116
Chapter 116
2022-10-17
 6.5k  282
117
Chapter 117
2022-10-20
 5.7k  192
118
Chapter 118
2022-10-24
 5.6k  266
119
Chapter 119
2022-10-27
 4.8k  166
120
Chapter 120
2022-10-31
 5.2k  160
121
Chapter 121
2022-11-03
 5.6k  304
122
Chapter 122
2022-11-07
 5.2k  389
123
Chapter 123
2022-11-10
 5.1k  206
124
Chapter 124
2022-11-14
 5.1k  208
125
Chapter 125
2022-11-17
 5k  254
126
Chapter 126
2022-11-21
 5.1k  125
127
Chapter 127
2022-11-24
 5k  212
128
Chapter 128
2022-11-28
 4.4k  159
129
Chapter 129
2022-12-01
 4.7k  125
130
Chapter 130
2022-12-05
 4.3k  165
131
Chapter 131
2022-12-08
 4.5k  162
132
Chapter 132
2022-12-12
 4.8k  213
133
Chapter 133
2022-12-15
 4.5k  157
134
Chapter 134
2022-12-19
 4.4k  242
135
Chapter 135
2022-12-22
 4.7k  141
136
Chapter 136
2022-12-26
 4.3k  154
137
Chapter 137
2022-12-29
 4.4k  163
138
Chapter 138
2023-01-02
 4.3k  222
139
Chapter 139
2023-01-05
 4.5k  190
140
Chapter 140
2023-01-09
 4.1k  135
141
Chapter 141
2023-01-12
 4.7k  259
142
Chapter 142
2023-01-16
 4.8k  200
143
Chapter 143
2023-01-19
 4.9k  258
144
Chapter 144
2023-01-23
 4.2k  113
145
Chapter 145
2023-01-26
 4.1k  212
146
Chapter 146
2023-01-30
 4.5k  200
147
Chapter 147
2023-02-02
 4.2k  192
148
Chapter 148
2023-02-06
 4.3k  181
149
Chapter 149
2023-02-09
 4.6k  194
150
Chapter 150
2023-02-13
 4.2k  193
151
Chapter 151
2023-02-16
 4.4k  232
152
Chapter 152
2023-02-20
 4.2k  184
153
Chapter 153
2023-02-23
 3.9k  227
154
Chapter 154
2023-02-27
 3.9k  200
155
Chapter 155
2023-03-02
 4.2k  217
156
Chapter 156
2023-03-06
 3.8k  286
157
Chapter 157
2023-03-09
 4.4k  229
158
Chapter 158
2023-03-13
 3.9k  180
159
Chapter 159
2023-03-16
 4.7k  308
160
Chapter 160
2023-03-20
 4.1k  151
161
Chapter 161
2023-03-23
 4.4k  183
162
Chapter 162
2023-03-27
 4.2k  338
163
Chapter 163
2023-03-30
 4.3k  222
164
Chapter 164
2023-04-03
 3.7k  146
165
Chapter 165
2023-04-06
 4k  163
166
Chapter 166
2023-04-10
 4.4k  279
167
Chapter 167
2023-04-13
 4k  216
168
Chapter 168
2023-04-17
 4k  195
169
Chapter 169
2023-04-20
 3.9k  152
170
Chapter 170
2023-04-24
 4.1k  186
171
Chapter 171
2023-04-27
 4.4k  294
172
Chapter 172
2023-05-04
 4.9k  268
173
Chapter 173
2023-05-08
 4.6k  237
174
Chapter 174
2023-05-11
 4.5k  186
175
Chapter 175
2023-05-15
 4.1k  220
176
Chapter 176
2023-05-18
 3.9k  134
177
Chapter 177
2023-05-22
 4.1k  194
178
Chapter 178
2023-06-15
 3.9k  168
179
Chapter 179
2023-06-19
 3.8k  210
180
Chapter 180
2023-06-22
 4.1k  221
181
Chapter 181
2023-07-06
 4.3k  238
182
Chapter 182
2023-07-13
 7k  1.3k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook