MangaToon
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Đã Full
45.9M
3.9
Tên tác giả: Zuoan Comic

Đêm đó tôi bán thân mình, cũng không hi vọng có được kết quả mong muốn. Vì kết quả đó, tôi cam tâm tình nguyện ký khế ước bán thân…Không ngờ tên tổng tài ác ma đó chính là người đứng đằng sau!

Truyện này do Zuoan Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 176 chương    /    (23823)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 22.1k  875
2
Chapter 2
2018-11-07
 18.3k  480
3
Chapter 3
2018-11-07
 15.6k  408
4
Chapter 4
2018-11-07
 14.7k  452
5
Chapter 5
2018-11-07
 14.6k  289
6
Chapter 6
2018-11-10
 14k  256
7
Chapter 7
2018-11-15
 13.4k  303
8
Chapter 8
2018-11-17
 12.7k  409
9
Chapter 9
2018-11-20
 12.3k  196
10
Chapter 10
2018-11-20
 11.9k  463
11
Chapter 11
2018-11-22
 11.2k  382
12
Chapter 12
2018-11-24
 9.7k  368
13
Chapter 13
2018-11-29
 9.2k  211
14
Chapter 14
2018-12-01
 8.5k  275
15
Chapter 15
2018-12-06
 8.9k  385
16
Chapter 16
2018-12-07
 8.3k  375
17
Chapter 17
2018-12-08
 7.8k  234
18
Chapter 18
2018-12-09
 7.6k  244
19
Chapter 19
2018-12-10
 7.4k  568
20
Chapter 20
2018-12-11
 7k  570
21
Chapter 21
2018-12-12
 6.7k  409
22
Chapter 22
2018-12-12
 6.3k  419
23
Chapter 23
2018-12-12
 5.8k  214
24
Chapter 24
2018-12-12
 6.7k  275
25
Chapter 25
2018-12-12
 6.9k  189
26
Chapter 26
2018-12-12
 6.6k  688
27
Chapter 27
2018-12-12
 6.5k  206
28
Chapter 28
2018-12-12
 6.1k  409
29
Chapter 29
2018-12-12
 5.6k  209
30
Chapter 30
2018-12-12
 5.2k  185
31
Chapter 31
2018-12-12
 5.2k  137
32
Chapter 32
2018-12-12
 4.9k  173
33
Chapter 33
2018-12-12
 5.1k  613
34
Chapter 34
2018-12-12
 4.4k  298
35
Chapter 35
2018-12-12
 4.1k  199
36
Chapter 36
2018-12-12
 4.3k  260
37
Chapter 37
2018-12-12
 3.9k  151
38
Chapter 38
2018-12-12
 3.9k  171
39
Chapter 39
2018-12-12
 3.8k  242
40
Chapter 40
2018-12-12
 3.8k  138
41
Chapter 41
2018-12-12
 3.7k  113
42
Chapter 42
2018-12-12
 3.7k  150
43
Chapter 43
2018-12-12
 3.6k  210
44
Chapter 44
2018-12-12
 3.5k  163
45
Chapter 45
2018-12-12
 3.4k  150
46
Chapter 46
2018-12-12
 3.3k  167
47
Chapter 47
2018-12-12
 3.3k  105
48
Chapter 48
2018-12-12
 3.3k  103
49
Chapter 49
2018-12-12
 3.7k  155
50
Chapter 50
2018-12-12
 5.6k  111
51
Chapter 51
2018-12-13
 5.5k  257
52
Chapter 52
2018-12-16
 3.8k  133
53
Chapter 53
2018-12-23
 3.4k  124
54
Chapter 54
2018-12-30
 3.4k  124
55
Chapter 55
2018-12-31
 3.2k  117
56
Chapter 56
2019-01-02
 3k  82
57
Chapter 57
2019-01-06
 2.9k  110
58
Chapter 58
2019-01-07
 2.8k  93
59
Chapter 59
2019-01-09
 2.8k  169
60
Chapter 60
2019-01-13
 2.8k  130
61
Chapter 61
2019-01-14
 2.8k  70
62
Chapter 62
2019-01-16
 2.9k  99
63
Chapter 63
2019-01-20
 2.7k  111
64
Chapter 64
2019-01-21
 2.7k  102
65
Chapter 65
2019-01-23
 2.8k  110
66
Chapter 66
2019-01-27
 2.8k  118
67
Chapter 67
2019-01-28
 2.8k  140
68
Chapter 68
2019-01-30
 2.7k  105
69
Chapter 69
2019-02-03
 2.9k  192
70
Chapter 70
2019-02-04
 2.7k  148
71
Chapter 71
2019-02-06
 2.7k  89
72
Chapter 72
2019-02-10
 2.4k  45
73
Chapter 73
2019-02-11
 2.4k  31
74
Chapter 74
2019-02-13
 2.5k  45
75
Chapter 75
2019-02-17
 2.4k  62
76
Chapter 76
2019-02-18
 2.4k  136
77
Chapter 77
2019-02-20
 2.4k  56
78
Chapter 78
2019-02-24
 2.2k  82
79
Chapter 79
2019-02-25
 2.1k  44
80
Chapter 80
2019-02-27
 2.1k  58
81
Chapter 81
2019-03-03
 1.9k  43
82
Chapter 82
2019-03-04
 2k  41
83
Chapter 83
2019-03-06
 2.2k  75
84
Chapter 84
2019-03-10
 3k  76
85
Chapter 85
2019-03-11
 2.6k  71
86
Chapter 86
2019-03-13
 2.8k  62
87
Chapter 87
2019-03-17
 3.3k  78
88
Chapter 88
2019-03-18
 2.2k  73
89
Chapter 89
2019-03-20
 2.3k  67
90
Chapter 90
2019-03-24
 2.1k  94
91
Chapter 91
2019-03-25
 2.1k  60
92
Chapter 92
2019-03-27
 1.9k  106
93
Chapter 93
2019-03-31
 1.9k  39
94
Chapter 94
2019-04-01
 1.8k  44
95
Chapter 95
2019-04-03
 1.8k  60
96
Chapter 96
2019-04-07
 1.8k  69
97
Chapter 97
2019-04-08
 1.9k  51
98
Chapter 98
2019-04-10
 2.7k  152
99
Chapter 99
2019-04-14
 2.2k  61
100
Chapter 100
2019-04-15
 2.1k  42
101
Chapter 101
2019-04-17
 3k  60
102
Chapter 102
2019-04-21
 2.4k  55
103
Chapter 103
2019-04-22
 2.1k  74
104
Chapter 104
2019-04-24
 2.7k  92
105
Chapter 105
2019-04-28
 2.1k  113
106
Chapter 106
2019-04-29
 2.1k  137
107
Chapter 107
2019-05-01
 2k  73
108
Chapter 108
2019-05-05
 2.1k  69
109
Chapter 109
2019-05-06
 2.1k  80
110
Chapter 110
2019-05-08
 2k  66
111
Chapter 111
2019-05-12
 2k  71
112
Chapter 112
2019-05-16
 2.5k  44
113
Chapter 113
2019-05-19
 3.5k  251
114
Chapter 114
2019-05-25
 2.3k  106
115
Chapter 115
2019-06-01
 2.2k  101
116
Chapter 116
2019-06-08
 2k  52
117
Chapter 117
2019-06-15
 2.1k  75
118
Chapter 118
2019-06-22
 2.2k  84
119
Chapter 119
2019-06-29
 2k  97
120
Chapter 120
2019-07-06
 2.1k  99
121
Chapter 121
2019-07-13
 2k  64
122
Chapter 122
2019-07-20
 1.9k  43
123
Chapter 123
2019-07-27
 2.7k  119
124
Chapter 124
2019-08-03
 2k  66
125
Chapter 125
2019-08-10
 1.8k  42
126
Chapter 126
2019-08-17
 1.8k  76
127
Chapter 127
2019-08-24
 1.8k  91
128
Chapter 128
2019-08-31
 1.7k  57
129
Chapter 129
2019-09-07
 1.8k  52
130
Chapter 130
2019-09-14
 1.8k  54
131
Chapter 131
2019-09-21
 1.6k  40
132
Chapter 132
2019-09-28
 1.7k  39
133
Chapter 133
2019-09-30
 1.8k  57
134
Chapter 134
2019-10-05
 1.8k  50
135
Chapter 135
2019-10-07
 1.8k  51
136
Chapter 136
2019-10-12
 1.7k  30
137
Chapter 137
2019-10-14
 1.6k  58
138
Chapter 138
2019-10-19
 1.6k  39
139
Chapter 139
2019-10-21
 1.5k  43
140
Chapter 140
2019-10-26
 1.5k  24
141
Chapter 141
2019-10-28
 1.4k  34
142
Chapter 142
2019-11-02
 1.4k  43
143
Chapter 143
2019-11-04
 1.4k  18
144
Chapter 144
2019-11-09
 1.4k  28
145
Chapter 145
2019-11-11
 1.3k  24
146
Chapter 146
2019-11-16
 1.3k  8
147
Chapter 147
2019-11-18
 1.4k  39
148
Chapter 148
2019-11-23
 1.3k  27
149
Chapter 149
2019-11-25
 1.2k  25
150
Chapter 150
2019-11-30
 1.3k  18
151
Chapter 151
2019-12-02
 1.3k  35
152
Chapter 152
2019-12-07
 1.3k  18
153
Chapter 153
2019-12-09
 1.3k  23
154
Chapter 154
2019-12-14
 1.2k  11
155
Chapter 155
2019-12-16
 1.2k  30
156
Chapter 156
2019-12-21
 1.2k  26
157
Chapter 157
2019-12-23
 1.2k  35
158
Chapter 158
2019-12-28
 1.1k  23
159
Chapter 159
2019-12-30
 1.2k  15
160
Chapter 160
2020-01-04
 1.1k  18
161
Chapter 161
2020-01-06
 1.1k  11
162
Chapter 162
2020-01-11
 1.2k  15
163
Chapter 163
2020-01-13
 1.2k  10
164
Chapter 164
2020-01-18
 1.2k  21
165
Chapter 165
2020-01-20
 1.2k  17
166
Chapter 166
2020-01-25
 1.2k  18
167
Chapter 167
2020-01-27
 1.2k  20
168
Chapter 168
2020-02-01
 1.2k  28
169
Chapter 169
2020-02-03
 1.2k  37
170
Chapter 170
2020-02-08
 1.2k  17
171
Chapter 171
2020-02-10
 1.3k  28
172
Chapter 172
2020-02-15
 1.3k  33
173
Chapter 173
2020-02-17
 1.4k  63
174
Chapter 174
2020-02-22
 1.4k  31
175
Chapter 175
2020-02-24
 1.6k  61
176
Chapter 176
2020-02-29
 5.8k  720
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tình yêu/Tổng tài
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Tổng tài
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook