MangaToon
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tiếp tục cập nhật
24.3M
4.5
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Khi thiếu nữ dược linh có vẻ ngoài yêu kiều dễ thương và nội tâm mạnh mẽ gặp Long Vương tương lai đầy chấp niệm chiếm hữu, một màn theo đuổi tình yêu ngọt ngào sắp bắt đầu...

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 180 chương    /    (24891)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-10-28
 16.7k  1.9k
2
Chapter 2
2022-11-04
 12.5k  582
3
Chapter 3
2022-11-04
 11.1k  423
4
Chapter 4
2022-11-04
 10.1k  287
5
Chapter 5
2022-11-04
 9.4k  216
6
Chapter 6
2022-11-04
 9.8k  230
7
Chapter 7
2022-11-04
 10.3k  310
8
Chapter 8
2022-11-04
 9.1k  169
9
Chapter 9
2022-11-04
 8.7k  126
10
Chapter 10
2022-11-04
 9.1k  240
11
Chapter 11
2022-11-05
 10.6k  387
12
Chapter 12
2022-11-08
 9.2k  271
13
Chapter 13
2022-11-12
 8k  250
14
Chapter 14
2022-11-15
 9.2k  218
15
Chapter 15
2022-11-19
 8.1k  175
16
Chapter 16
2022-11-22
 8.2k  233
17
Chapter 17
2022-11-26
 8.4k  239
18
Chapter 18
2022-11-29
 8.3k  284
19
Chapter 19
2022-12-03
 6.6k  340
20
Chapter 20
2022-12-06
 7.3k  233
21
Chapter 21
2022-12-07
 7.4k  131
22
Chapter 22
2022-12-07
 7.2k  200
23
Chapter 23
2022-12-07
 7k  110
24
Chapter 24
2022-12-07
 7.1k  160
25
Chapter 25
2022-12-07
 7.2k  201
26
Chapter 26
2022-12-10
 7.7k  188
27
Chapter 27
2022-12-13
 7.1k  171
28
Chapter 28
2022-12-17
 7.4k  274
29
Chapter 29
2022-12-20
 6.8k  132
30
Chapter 30
2022-12-24
 6.7k  203
31
Chapter 31
2022-12-27
 6.9k  218
32
Chapter 32
2022-12-31
 6.4k  125
33
Chapter 33
2023-01-03
 6.3k  189
34
Chapter 34
2023-01-07
 6.2k  129
35
Chapter 35
2023-01-10
 6.2k  266
36
Chapter 36
2023-01-14
 6.4k  133
37
Chapter 37
2023-01-17
 6k  145
38
Chapter 38
2023-01-18
 5.8k  122
39
Chapter 39
2023-01-18
 5.7k  85
40
Chapter 40
2023-01-18
 5.6k  99
41
Chapter 41
2023-01-18
 5.9k  117
42
Chapter 42
2023-01-18
 5.8k  145
43
Chapter 43
2023-01-21
 5.8k  161
44
Chapter 44
2023-01-24
 5.5k  126
45
Chapter 45
2023-01-28
 5.2k  141
46
Chapter 46
2023-01-31
 5.8k  190
47
Chapter 47
2023-02-04
 5.3k  120
48
Chapter 48
2023-02-07
 5.3k  134
49
Chapter 49
2023-02-11
 5k  87
50
Chapter 50
2023-02-14
 5.2k  164
51
Chapter 51
2023-02-18
 5.8k  168
52
Chapter 52
2023-02-21
 5.5k  120
53
Chapter 53
2023-02-25
 5.8k  160
54
Chapter 54
2023-02-28
 5.7k  198
55
Chapter 55
2023-03-01
 5.4k  135
56
Chapter 56
2023-03-01
 4.9k  215
57
Chapter 57
2023-03-01
 4.9k  73
58
Chapter 58
2023-03-01
 4.8k  52
59
Chapter 59
2023-03-01
 5k  97
60
Chapter 60
2023-03-04
 5k  91
61
Chapter 61
2023-03-07
 5k  139
62
Chapter 62
2023-03-11
 5.2k  127
63
Chapter 63
2023-03-14
 5.6k  229
64
Chapter 64
2023-03-18
 5.1k  116
65
Chapter 65
2023-03-21
 4.9k  121
66
Chapter 66
2023-03-25
 4.8k  147
67
Chapter 67
2023-03-28
 4.6k  105
68
Chapter 68
2023-04-01
 5k  216
69
Chapter 69
2023-04-04
 4.9k  226
70
Chapter 70
2023-04-08
 4.5k  102
71
Chapter 71
2023-04-11
 4.8k  150
72
Chapter 72
2023-04-15
 4.7k  132
73
Chapter 73
2023-04-18
 4.6k  150
74
Chapter 74
2023-04-22
 4.6k  110
75
Chapter 75
2023-04-25
 4.4k  161
76
Chapter 76
2023-04-25
 4.2k  102
77
Chapter 77
2023-04-25
 3.7k  47
78
Chapter 78
2023-04-25
 4k  62
79
Chapter 79
2023-04-25
 3.9k  131
80
Chapter 80
2023-04-29
 3.4k  110
81
Chapter 81
2023-05-02
 3.9k  226
82
Chapter 82
2023-05-06
 4.1k  224
83
Chapter 83
2023-05-09
 3.8k  160
84
Chapter 84
2023-05-13
 3.8k  131
85
Chapter 85
2023-05-16
 3.8k  105
86
Chapter 86
2023-05-20
 3.5k  123
87
Chapter 87
2023-05-23
 3.5k  123
88
Chapter 88
2023-05-27
 3.3k  69
89
Chapter 89
2023-05-29
 3.2k  101
90
Chapter 90
2023-05-29
 3.2k  73
91
Chapter 91
2023-05-29
 2.7k  89
92
Chapter 92
2023-05-29
 2.6k  72
93
Chapter 93
2023-05-29
 2.6k  127
94
Chapter 94
2023-05-30
 2.9k  136
95
Chapter 95
2023-06-03
 3.2k  188
96
Chapter 96
2023-06-06
 2.8k  162
97
Chapter 97
2023-06-10
 2.9k  143
98
Chapter 98
2023-06-13
 2.7k  118
99
Chapter 99
2023-06-17
 2.7k  75
100
Chapter 100
2023-06-20
 3k  200
101
Chapter 101
2023-06-24
 2.5k  159
102
Chapter 102
2023-06-27
 2.8k  201
103
Chapter 103
2023-07-01
 2.9k  128
104
Chapter 104
2023-07-04
 2.6k  182
105
Chapter 105
2023-07-08
 2.7k  128
106
Chapter 106
2023-07-11
 2.6k  116
107
Chapter 107
2023-07-15
 2.2k  76
108
Chapter 108
2023-07-15
 2k  58
109
Chapter 109
2023-07-15
 2k  59
110
Chapter 110
2023-07-15
 2k  29
111
Chapter 111
2023-07-15
 2k  56
112
Chapter 112
2023-07-15
 2.4k  145
113
Chapter 113
2023-07-18
 2.2k  101
114
Chapter 114
2023-07-22
 2.3k  126
115
Chapter 115
2023-07-25
 2k  153
116
Chapter 116
2023-07-29
 2.1k  121
117
Chapter 117
2023-08-01
 1.9k  149
118
Chapter 118
2023-08-05
 2.1k  107
119
Chapter 119
2023-08-08
 2k  126
120
Chapter 120
2023-08-12
 1.9k  82
121
Chapter 121
2023-08-15
 1.8k  94
122
Chapter 122
2023-08-19
 1.7k  83
123
Chapter 123
2023-08-22
 1.8k  73
124
Chapter 124
2023-08-26
 1.8k  74
125
Chapter 125
2023-08-29
 1.7k  93
126
Chapter 126
2023-09-02
 1.6k  83
127
Chapter 127
2023-09-05
 1.6k  109
128
Chapter 128
2023-09-09
 1.6k  72
129
Chapter 129
2023-09-12
 1.6k  89
130
Chapter 130
2023-09-16
 1.5k  63
131
Chapter 131
2023-09-17
 1.5k  56
132
Chapter 132
2023-09-17
 1.5k  30
133
Chapter 133
2023-09-17
 1.5k  49
134
Chapter 134
2023-09-17
 1.3k  50
135
Chapter 135
2023-09-17
 1.4k  47
136
Chapter 136
2023-09-19
 1.4k  85
137
Chapter 137
2023-09-23
 1.5k  97
138
Chapter 138
2023-09-26
 1.3k  76
139
Chapter 139
2023-09-30
 1.4k  94
140
Chapter 140
2023-10-03
 1.2k  99
141
Chapter 141
2023-10-07
 1.3k  49
142
Chapter 142
2023-10-10
 1.2k  81
143
Chapter 143
2023-10-14
 1.3k  75
144
Chapter 144
2023-10-17
 1.2k  59
145
Chapter 145
2023-10-21
 1.1k  92
146
Chapter 146
2023-10-24
 1.1k  59
147
Chapter 147
2023-10-28
 1.1k  52
148
Chapter 148
2023-10-31
 1k  32
149
Chapter 149
2023-10-31
 1.1k  36
150
Chapter 150
2023-10-31
 1.1k  39
151
Chapter 151
2023-10-31
 1.1k  64
152
Chapter 152
2023-11-04
 1.1k  96
153
Chapter 153
2023-11-07
 1.4k  140
154
Chapter 154
2023-11-11
 1k  61
155
Chapter 155
2023-11-14
 1.1k  88
156
Chapter 156
2023-11-18
 1k  42
157
Chapter 157
2023-11-21
 1k  64
158
Chapter 158
2023-11-25
 966  58
159
Chapter 159
2023-11-28
 933  192
160
Chapter 160
2023-12-02
 1k  71
161
Chapter 161
2023-12-05
 1.1k  60
162
Chapter 162
2023-12-09
 971  59
163
Chapter 163
2023-12-12
 1.1k  69
164
Chapter 164
2023-12-16
 924  157
165
Chapter 165
2023-12-19
 917  66
166
Chapter 166
2023-12-23
 899  41
167
Chapter 167
2023-12-26
 868  50
168
Chapter 168
2023-12-30
 853  40
169
Chapter 169
2024-01-02
 838  61
170
Chapter 170
2024-01-06
 891  126
171
Chapter 171
2024-01-27
 715  66
172
Chapter 172
2024-02-10
 619  43
173
Chapter 173
2024-02-24
 621  40
174
Chapter 174
2024-03-09
 667  41
175
Chapter 175
2024-03-23
 576  59
176
Chapter 176
2024-04-13
 460  33
177
Chapter 177
2024-04-20
 363  56
178
Chapter 178
2024-05-25
 346  35
179
Chapter 179
2024-06-01
 272  49
180
Chapter 180
2024-06-08
 280  28
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Kinh Thế Cuồng Phi
Kinh Thế Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Sảng văn/Ngạo mạn
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Bảo bảo/Trùng sinh/Đô thị/Trùng sinh báo thù
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Đã Full/Bảo bảo/Truy thê/Oan gia/Có em bé/419
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook