MangaToon
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tiếp tục cập nhật
21.4M
4.6
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Khi thiếu nữ dược linh có vẻ ngoài yêu kiều dễ thương và nội tâm mạnh mẽ gặp Long Vương tương lai đầy chấp niệm chiếm hữu, một màn theo đuổi tình yêu ngọt ngào sắp bắt đầu...

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 173 chương    /    (22042)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-10-28
 15.8k  1.8k
2
Chapter 2
2022-11-04
 11.7k  505
3
Chapter 3
2022-11-04
 10.4k  355
4
Chapter 4
2022-11-04
 9.5k  252
5
Chapter 5
2022-11-04
 8.9k  192
6
Chapter 6
2022-11-04
 9.2k  193
7
Chapter 7
2022-11-04
 9.7k  270
8
Chapter 8
2022-11-04
 8.6k  139
9
Chapter 9
2022-11-04
 8.2k  108
10
Chapter 10
2022-11-04
 8.6k  210
11
Chapter 11
2022-11-05
 10k  349
12
Chapter 12
2022-11-08
 8.7k  255
13
Chapter 13
2022-11-12
 7.6k  231
14
Chapter 14
2022-11-15
 8.7k  204
15
Chapter 15
2022-11-19
 7.6k  164
16
Chapter 16
2022-11-22
 7.7k  222
17
Chapter 17
2022-11-26
 7.9k  210
18
Chapter 18
2022-11-29
 7.9k  256
19
Chapter 19
2022-12-03
 6.3k  311
20
Chapter 20
2022-12-06
 6.9k  215
21
Chapter 21
2022-12-07
 7k  111
22
Chapter 22
2022-12-07
 6.8k  177
23
Chapter 23
2022-12-07
 6.6k  94
24
Chapter 24
2022-12-07
 6.7k  140
25
Chapter 25
2022-12-07
 6.8k  188
26
Chapter 26
2022-12-10
 7.2k  170
27
Chapter 27
2022-12-13
 6.7k  157
28
Chapter 28
2022-12-17
 6.9k  257
29
Chapter 29
2022-12-20
 6.4k  122
30
Chapter 30
2022-12-24
 6.3k  188
31
Chapter 31
2022-12-27
 6.5k  211
32
Chapter 32
2022-12-31
 6.1k  120
33
Chapter 33
2023-01-03
 6k  181
34
Chapter 34
2023-01-07
 5.8k  160
35
Chapter 35
2023-01-10
 5.8k  257
36
Chapter 36
2023-01-14
 6k  124
37
Chapter 37
2023-01-17
 5.6k  137
38
Chapter 38
2023-01-18
 5.4k  106
39
Chapter 39
2023-01-18
 5.3k  79
40
Chapter 40
2023-01-18
 5.3k  89
41
Chapter 41
2023-01-18
 5.5k  102
42
Chapter 42
2023-01-18
 5.5k  135
43
Chapter 43
2023-01-21
 5.5k  150
44
Chapter 44
2023-01-24
 5.1k  122
45
Chapter 45
2023-01-28
 4.9k  137
46
Chapter 46
2023-01-31
 5.5k  186
47
Chapter 47
2023-02-04
 5k  116
48
Chapter 48
2023-02-07
 5k  124
49
Chapter 49
2023-02-11
 4.7k  77
50
Chapter 50
2023-02-14
 4.8k  156
51
Chapter 51
2023-02-18
 5.4k  158
52
Chapter 52
2023-02-21
 5.2k  107
53
Chapter 53
2023-02-25
 5.4k  147
54
Chapter 54
2023-02-28
 5.3k  176
55
Chapter 55
2023-03-01
 5k  117
56
Chapter 56
2023-03-01
 4.6k  197
57
Chapter 57
2023-03-01
 4.5k  64
58
Chapter 58
2023-03-01
 4.4k  42
59
Chapter 59
2023-03-01
 4.6k  89
60
Chapter 60
2023-03-04
 4.7k  87
61
Chapter 61
2023-03-07
 4.7k  131
62
Chapter 62
2023-03-11
 4.9k  117
63
Chapter 63
2023-03-14
 5.2k  210
64
Chapter 64
2023-03-18
 4.7k  112
65
Chapter 65
2023-03-21
 4.6k  111
66
Chapter 66
2023-03-25
 4.4k  139
67
Chapter 67
2023-03-28
 4.3k  102
68
Chapter 68
2023-04-01
 4.7k  187
69
Chapter 69
2023-04-04
 4.6k  209
70
Chapter 70
2023-04-08
 4.1k  96
71
Chapter 71
2023-04-11
 4.5k  141
72
Chapter 72
2023-04-15
 4.4k  115
73
Chapter 73
2023-04-18
 4.3k  136
74
Chapter 74
2023-04-22
 4.2k  105
75
Chapter 75
2023-04-25
 4k  151
76
Chapter 76
2023-04-25
 3.8k  86
77
Chapter 77
2023-04-25
 3.4k  45
78
Chapter 78
2023-04-25
 3.7k  52
79
Chapter 79
2023-04-25
 3.6k  106
80
Chapter 80
2023-04-29
 3.1k  77
81
Chapter 81
2023-05-02
 3.6k  153
82
Chapter 82
2023-05-06
 3.8k  178
83
Chapter 83
2023-05-09
 3.5k  152
84
Chapter 84
2023-05-13
 3.5k  119
85
Chapter 85
2023-05-16
 3.5k  99
86
Chapter 86
2023-05-20
 3.3k  111
87
Chapter 87
2023-05-23
 3.2k  112
88
Chapter 88
2023-05-27
 3k  62
89
Chapter 89
2023-05-29
 2.9k  85
90
Chapter 90
2023-05-29
 2.9k  61
91
Chapter 91
2023-05-29
 2.4k  74
92
Chapter 92
2023-05-29
 2.3k  59
93
Chapter 93
2023-05-29
 2.4k  113
94
Chapter 94
2023-05-30
 2.7k  86
95
Chapter 95
2023-06-03
 2.9k  176
96
Chapter 96
2023-06-06
 2.6k  151
97
Chapter 97
2023-06-10
 2.6k  135
98
Chapter 98
2023-06-13
 2.5k  108
99
Chapter 99
2023-06-17
 2.5k  72
100
Chapter 100
2023-06-20
 2.7k  198
101
Chapter 101
2023-06-24
 2.2k  146
102
Chapter 102
2023-06-27
 2.5k  190
103
Chapter 103
2023-07-01
 2.6k  116
104
Chapter 104
2023-07-04
 2.3k  166
105
Chapter 105
2023-07-08
 2.4k  117
106
Chapter 106
2023-07-11
 2.3k  108
107
Chapter 107
2023-07-15
 1.9k  69
108
Chapter 108
2023-07-15
 1.8k  50
109
Chapter 109
2023-07-15
 1.7k  52
110
Chapter 110
2023-07-15
 1.8k  22
111
Chapter 111
2023-07-15
 1.7k  45
112
Chapter 112
2023-07-15
 2.1k  132
113
Chapter 113
2023-07-18
 1.9k  92
114
Chapter 114
2023-07-22
 2k  118
115
Chapter 115
2023-07-25
 1.8k  143
116
Chapter 116
2023-07-29
 1.9k  109
117
Chapter 117
2023-08-01
 1.7k  118
118
Chapter 118
2023-08-05
 1.8k  96
119
Chapter 119
2023-08-08
 1.8k  100
120
Chapter 120
2023-08-12
 1.6k  78
121
Chapter 121
2023-08-15
 1.6k  85
122
Chapter 122
2023-08-19
 1.5k  74
123
Chapter 123
2023-08-22
 1.5k  71
124
Chapter 124
2023-08-26
 1.5k  71
125
Chapter 125
2023-08-29
 1.5k  85
126
Chapter 126
2023-09-02
 1.4k  74
127
Chapter 127
2023-09-05
 1.4k  96
128
Chapter 128
2023-09-09
 1.3k  65
129
Chapter 129
2023-09-12
 1.4k  85
130
Chapter 130
2023-09-16
 1.3k  57
131
Chapter 131
2023-09-17
 1.2k  50
132
Chapter 132
2023-09-17
 1.3k  25
133
Chapter 133
2023-09-17
 1.3k  38
134
Chapter 134
2023-09-17
 1.1k  45
135
Chapter 135
2023-09-17
 1.2k  45
136
Chapter 136
2023-09-19
 1.2k  77
137
Chapter 137
2023-09-23
 1.3k  83
138
Chapter 138
2023-09-26
 1.1k  68
139
Chapter 139
2023-09-30
 1.1k  85
140
Chapter 140
2023-10-03
 1.1k  88
141
Chapter 141
2023-10-07
 1.1k  47
142
Chapter 142
2023-10-10
 1k  78
143
Chapter 143
2023-10-14
 1.1k  66
144
Chapter 144
2023-10-17
 981  56
145
Chapter 145
2023-10-21
 906  86
146
Chapter 146
2023-10-24
 905  54
147
Chapter 147
2023-10-28
 921  48
148
Chapter 148
2023-10-31
 852  30
149
Chapter 149
2023-10-31
 855  30
150
Chapter 150
2023-10-31
 876  30
151
Chapter 151
2023-10-31
 883  54
152
Chapter 152
2023-11-04
 881  87
153
Chapter 153
2023-11-07
 1.1k  116
154
Chapter 154
2023-11-11
 852  53
155
Chapter 155
2023-11-14
 923  82
156
Chapter 156
2023-11-18
 836  34
157
Chapter 157
2023-11-21
 830  57
158
Chapter 158
2023-11-25
 783  53
159
Chapter 159
2023-11-28
 744  137
160
Chapter 160
2023-12-02
 812  61
161
Chapter 161
2023-12-05
 833  42
162
Chapter 162
2023-12-09
 774  53
163
Chapter 163
2023-12-12
 866  60
164
Chapter 164
2023-12-16
 734  60
165
Chapter 165
2023-12-19
 707  49
166
Chapter 166
2023-12-23
 681  36
167
Chapter 167
2023-12-26
 671  46
168
Chapter 168
2023-12-30
 639  32
169
Chapter 169
2024-01-02
 628  51
170
Chapter 170
2024-01-06
 658  97
171
Chapter 171
2024-01-27
 487  65
172
Chapter 172
2024-02-10
 328  34
173
Chapter 173
2024-02-24
 7  1
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hồ Phi Chớ Dây Vào Lửa
Hồ Phi Chớ Dây Vào Lửa
Xuyên Không/Ngọt sủng/Hậu cung/Vương phi/Ngạo mạn
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Ngọt sủng/Vương phi/Đối đầu/Sảng văn/Hay diễn trò
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/419/Gái ngoan/Sếp
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Bảo bảo/Trùng sinh/Đô thị/Trùng sinh báo thù
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook