MangaToon
Phá Gia Chi Tử Cực Phẩm
Phá Gia Chi Tử Cực Phẩm
Tiếp tục cập nhật
7.5M
4.4
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Lý Cảnh Long xuyên không về cổ đại, trở thành một công tử ăn chơi suốt ngày nhàn rỗi, bên cạnh luôn luôn là mỹ nữ, nha hoàn đút thuốc mà còn muốn... Cách để Lý Cảnh Long bước lên đỉnh cao cuộc đời không phải là đánh quái thăng cấp, không phải đấu tranh mưu quyền, càng không phải kiến công lập nghiệp, mà lại là tiêu tiền phá gia, cố gắng trở thành công tử ăn chơi nhất triều Minh, chinh phục các thể loại mỹ nhân và tiểu đệ!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 264 chương    /    (5183)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-10-20
 4.7k  424
2
Chapter 2
2021-10-27
 3.4k  173
3
Chapter 3
2021-10-27
 3.1k  147
4
Chapter 4
2021-10-27
 2.6k  75
5
Chapter 5
2021-10-27
 2.7k  101
6
Chapter 6
2021-10-27
 2.4k  67
7
Chapter 7
2021-10-27
 2.2k  66
8
Chapter 8
2021-10-27
 2k  43
9
Chapter 9
2021-10-27
 2k  67
10
Chapter 10
2021-10-27
 2.1k  50
11
Chapter 11
2021-10-31
 2k  72
12
Chapter 12
2021-11-04
 1.9k  70
13
Chapter 13
2021-11-07
 1.9k  57
14
Chapter 14
2021-11-11
 1.8k  38
15
Chapter 15
2021-11-14
 1.7k  34
16
Chapter 16
2021-11-18
 1.7k  46
17
Chapter 17
2021-11-21
 1.7k  50
18
Chapter 18
2021-11-25
 1.7k  50
19
Chapter 19
2021-11-28
 1.7k  51
20
Chapter 20
2021-12-02
 1.6k  43
21
Chapter 21
2021-12-05
 1.6k  50
22
Chapter 22
2021-12-09
 1.5k  38
23
Chapter 23
2021-12-12
 1.5k  45
24
Chapter 24
2021-12-16
 1.5k  44
25
Chapter 25
2021-12-19
 1.5k  36
26
Chapter 26
2021-12-23
 1.4k  32
27
Chapter 27
2021-12-26
 1.5k  27
28
Chapter 28
2021-12-30
 1.4k  46
29
Chapter 29
2022-01-02
 1.5k  59
30
Chapter 30
2022-01-06
 1.4k  38
31
Chapter 31
2022-01-09
 1.4k  22
32
Chapter 32
2022-01-13
 1.4k  37
33
Chapter 33
2022-01-16
 1.3k  26
34
Chapter 34
2022-01-17
 1.3k  20
35
Chapter 35
2022-01-17
 1.3k  22
36
Chapter 36
2022-01-17
 1.2k  15
37
Chapter 37
2022-01-17
 1.2k  18
38
Chapter 38
2022-01-17
 1.2k  19
39
Chapter 39
2022-01-17
 1.2k  129
40
Chapter 40
2022-01-17
 1.2k  40
41
Chapter 41
2022-01-20
 1.3k  86
42
Chapter 42
2022-01-23
 1.2k  52
43
Chapter 43
2022-01-27
 1.2k  29
44
Chapter 44
2022-01-30
 1.2k  31
45
Chapter 45
2022-02-03
 1.3k  51
46
Chapter 46
2022-02-06
 1.2k  40
47
Chapter 47
2022-02-10
 1.2k  31
48
Chapter 48
2022-02-13
 1.1k  26
49
Chapter 49
2022-02-17
 1.2k  54
50
Chapter 50
2022-02-20
 1.1k  35
51
Chapter 51
2022-02-24
 1.1k  54
52
Chapter 52
2022-02-27
 1.1k  25
53
Chapter 53
2022-03-03
 1.1k  33
54
Chapter 54
2022-03-06
 1.1k  31
55
Chapter 55
2022-03-10
 1k  22
56
Chapter 56
2022-03-13
 982  19
57
Chapter 57
2022-03-17
 991  25
58
Chapter 58
2022-03-20
 968  28
59
Chapter 59
2022-03-24
 1k  45
60
Chapter 60
2022-03-27
 958  30
61
Chapter 61
2022-03-31
 975  30
62
Chapter 62
2022-04-01
 889  9
63
Chapter 63
2022-04-01
 893  11
64
Chapter 64
2022-04-01
 918  7
65
Chapter 65
2022-04-01
 931  8
66
Chapter 66
2022-04-01
 924  23
67
Chapter 67
2022-04-01
 877  12
68
Chapter 68
2022-04-01
 950  30
69
Chapter 69
2022-04-03
 934  24
70
Chapter 70
2022-04-07
 937  20
71
Chapter 71
2022-04-10
 957  24
72
Chapter 72
2022-04-14
 899  25
73
Chapter 73
2022-04-17
 922  22
74
Chapter 74
2022-04-21
 913  20
75
Chapter 75
2022-04-24
 926  60
76
Chapter 76
2022-04-28
 901  35
77
Chapter 77
2022-05-01
 890  30
78
Chapter 78
2022-05-05
 865  36
79
Chapter 79
2022-05-06
 853  19
80
Chapter 80
2022-05-06
 812  35
81
Chapter 81
2022-05-06
 831  12
82
Chapter 82
2022-05-06
 827  23
83
Chapter 83
2022-05-06
 853  11
84
Chapter 84
2022-05-06
 836  21
85
Chapter 85
2022-05-06
 872  23
86
Chapter 86
2022-05-08
 828  13
87
Chapter 87
2022-05-12
 792  19
88
Chapter 88
2022-05-15
 772  22
89
Chapter 89
2022-05-19
 729  22
90
Chapter 90
2022-05-22
 706  15
91
Chapter 91
2022-05-26
 714  19
92
Chapter 92
2022-05-29
 659  34
93
Chapter 93
2022-06-02
 654  16
94
Chapter 94
2022-06-05
 651  19
95
Chapter 95
2022-06-09
 608  26
96
Chapter 96
2022-06-12
 620  21
97
Chapter 97
2022-06-16
 594  15
98
Chapter 98
2022-06-19
 607  12
99
Chapter 99
2022-06-23
 600  20
100
Chapter 100
2022-06-26
 589  18
101
Chapter 101
2022-06-30
 537  17
102
Chapter 102
2022-07-03
 547  18
103
Chapter 103
2022-07-07
 544  25
104
Chapter 104
2022-07-10
 535  20
105
Chapter 105
2022-07-14
 515  15
106
Chapter 106
2022-07-15
 475  9
107
Chapter 107
2022-07-15
 496  18
108
Chapter 108
2022-07-15
 465  14
109
Chapter 109
2022-07-15
 467  5
110
Chapter 110
2022-07-15
 466  10
111
Chapter 111
2022-07-15
 468  10
112
Chapter 112
2022-07-15
 460  19
113
Chapter 113
2022-07-17
 525  16
114
Chapter 114
2022-07-21
 483  19
115
Chapter 115
2022-07-24
 513  41
116
Chapter 116
2022-07-28
 469  28
117
Chapter 117
2022-07-31
 488  15
118
Chapter 118
2022-08-04
 458  37
119
Chapter 119
2022-08-07
 467  17
120
Chapter 120
2022-08-11
 426  24
121
Chapter 121
2022-08-14
 416  12
122
Chapter 122
2022-08-18
 375  14
123
Chapter 123
2022-08-21
 369  9
124
Chapter 124
2022-08-25
 359  10
125
Chapter 125
2022-08-28
 351  15
126
Chapter 126
2022-09-01
 361  11
127
Chapter 127
2022-09-04
 340  8
128
Chapter 128
2022-09-08
 318  5
129
Chapter 129
2022-09-11
 325  13
130
Chapter 130
2022-09-15
 298  12
131
Chapter 131
2022-09-18
 333  10
132
Chapter 132
2022-09-22
 310  6
133
Chapter 133
2022-09-25
 298  9
134
Chapter 134
2022-09-29
 278  3
135
Chapter 135
2022-10-02
 280  10
136
Chapter 136
2022-10-06
 275  9
137
Chapter 137
2022-10-09
 266  15
138
Chapter 138
2022-10-13
 267  10
139
Chapter 139
2022-10-16
 266  12
140
Chapter 140
2022-10-20
 258  8
141
Chapter 141
2022-10-23
 265  13
142
Chapter 142
2022-10-27
 242  21
143
Chapter 143
2022-10-30
 223  8
144
Chapter 144
2022-11-03
 210  11
145
Chapter 145
2022-11-06
 245  6
146
Chapter 146
2022-11-10
 212  8
147
Chapter 147
2022-11-13
 215  5
148
Chapter 148
2022-11-17
 214  4
149
Chapter 149
2022-11-20
 185  3
150
Chapter 150
2022-11-20
 207  3
151
Chapter 151
2022-11-20
 191  2
152
Chapter 152
2022-11-20
 187  3
153
Chapter 153
2022-11-20
 190  3
154
Chapter 154
2022-11-20
 183  3
155
Chapter 155
2022-11-20
 190  11
156
Chapter 156
2022-11-20
 178  4
157
Chapter 157
2022-11-20
 175  3
158
Chapter 158
2022-11-20
 181  9
159
Chapter 159
2022-11-20
 176  5
160
Chapter 160
2022-11-24
 187  8
161
Chapter 161
2022-11-27
 162  9
162
Chapter 162
2022-12-01
 152  5
163
Chapter 163
2022-12-04
 170  7
164
Chapter 164
2022-12-08
 166  6
165
Chapter 165
2022-12-11
 163  13
166
Chapter 166
2022-12-15
 141  5
167
Chapter 167
2022-12-18
 159  10
168
Chapter 168
2022-12-22
 141  6
169
Chapter 169
2022-12-25
 145  7
170
Chapter 170
2022-12-29
 138  6
171
Chapter 171
2023-01-01
 140  7
172
Chapter 172
2023-01-05
 151  4
173
Chapter 173
2023-01-08
 137  4
174
Chapter 174
2023-01-12
 132  5
175
Chapter 175
2023-01-15
 134  10
176
Chapter 176
2023-01-19
 140  12
177
Chapter 177
2023-01-22
 136  8
178
Chapter 178
2023-01-26
 125  4
179
Chapter 179
2023-01-29
 124  6
180
Chapter 180
2023-02-02
 136  7
181
Chapter 181
2023-02-05
 138  4
182
Chapter 182
2023-02-09
 128  7
183
Chapter 183
2023-02-12
 124  5
184
Chapter 184
2023-02-16
 115  5
185
Chapter 185
2023-02-19
 133  6
186
Chapter 186
2023-02-23
 105  4
187
Chapter 187
2023-02-26
 114  3
188
Chapter 188
2023-03-05
 114  5
189
Chapter 189
2023-03-09
 106  5
190
Chapter 190
2023-03-12
 108  4
191
Chapter 191
2023-03-16
 109  6
192
Chapter 192
2023-03-19
 100  3
193
Chapter 193
2023-03-23
 92  4
194
Chapter 194
2023-03-26
 92  7
195
Chapter 195
2023-03-30
 101  5
196
Chapter 196
2023-04-02
 88  6
197
Chapter 197
2023-04-06
 81  2
198
Chapter 198
2023-04-09
 86  2
199
Chapter 199
2023-04-13
 86  5
200
Chapter 200
2023-04-16
 80  5
201
Chapter 201
2023-04-20
 86  5
202
Chapter 202
2023-04-23
 88  5
203
Chapter 203
2023-04-27
 85  4
204
Chapter 204
2023-04-30
 74  3
205
Chapter 205
2023-05-04
 76  4
206
Chapter 206
2023-05-07
 79  6
207
Chapter 207
2023-05-11
 72  2
208
Chapter 208
2023-05-14
 73  5
209
Chapter 209
2023-05-18
 68  2
210
Chapter 210
2023-05-21
 72  3
211
Chapter 211
2023-05-25
 65  3
212
Chapter 212
2023-05-28
 69  4
213
Chapter 213
2023-06-04
 65  3
214
Chapter 214
2023-06-08
 64  5
215
Chapter 215
2023-06-15
 66  2
216
Chapter 216
2023-06-18
 59  0
217
Chapter 217
2023-06-22
 58  3
218
Chapter 218
2023-06-25
 53  3
219
Chapter 219
2023-06-29
 53  2
220
Chapter 220
2023-07-02
 53  2
221
Chapter 221
2023-07-06
 55  3
222
Chapter 222
2023-07-09
 49  1
223
Chapter 223
2023-07-13
 43  1
224
Chapter 224
2023-07-16
 43  2
225
Chapter 225
2023-07-20
 40  2
226
Chapter 226
2023-07-23
 37  1
227
Chapter 227
2023-07-27
 35  1
228
Chapter 228
2023-07-30
 35  2
229
Chapter 229
2023-08-03
 44  3
230
Chapter 230
2023-08-06
 42  1
231
Chapter 231
2023-08-10
 41  1
232
Chapter 232
2023-08-13
 37  1
233
Chapter 233
2023-08-17
 37  1
234
Chapter 234
2023-08-20
 35  2
235
Chapter 235
2023-08-24
 37  1
236
Chapter 236
2023-08-27
 38  3
237
Chapter 237
2023-08-31
 34  1
238
Chapter 238
2023-09-03
 32  1
239
Chapter 239
2023-09-10
 33  1
240
Chapter 240
2023-09-14
 35  4
241
Chapter 241
2023-09-17
 30  2
242
Chapter 242
2023-09-24
 31  3
243
Chapter 243
2023-09-28
 39  6
244
Chapter 244
2023-10-01
 31  3
245
Chapter 245
2023-10-05
 26  1
246
Chapter 246
2023-10-09
 14  0
247
Chapter 247
2023-10-12
 23  1
248
Chapter 248
2023-10-15
 20  0
249
Chapter 249
2023-10-19
 18  1
250
Chapter 250
2023-10-22
 25  1
251
Chapter 251
2023-12-17
 15  4
252
Chapter 252
2023-12-24
 12  2
253
Chapter 253
2023-12-31
 15  3
254
Chapter 254
2024-01-04
 15  2
255
Chapter 255
2024-01-07
 12  2
256
Chapter 256
2024-01-11
 10  0
257
Chapter 257
2024-01-14
 14  6
258
Chapter 258
2024-01-21
 14  1
259
Chapter 259
2024-01-25
 12  1
260
Chapter 260
2024-01-28
 16  4
261
Chapter 261
2024-02-28
 1  0
262
Chapter 262
2024-02-22
 9  1
263
Chapter 263
2024-02-29
 10  0
264
Chapter 264
2024-03-03
 1  0
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
WeChat Siêu Cấp
WeChat Siêu Cấp
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Tu tiên
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Hành động/Hài Hước/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Đô thị/Dị năng/Bàn tay vàng/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Hiền lành/Vạn người mê/Thanh niên triển vọng
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook