MangaToon
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Tiếp tục cập nhật
179.4M
4.9
Tên tác giả: SaManHua

Cô ấy, đích nữ duy nhất của phủ trưởng công chúa, nhưng lại là “phế vật” ai ai cũng biết. Sự yếu đuối đã đẩy cô tới cái chết, và khi mở mắt ra, cô đã là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất của thế kỷ 21! Âm thầm lặng lẽ, cô sống với hai lớp mặt nạ, một yếu đuối, một là Hý Thiên đại nhân người người khiếp sợ. Còn chàng là vương tử bóng tối tuyệt sắc, máu lạnh vô tình, gặp nàng trong loạn thế, tâm đầu ý hợp, từ đó sống chết có nhau.

Truyện này do SaManHua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 516 chương    /    (257966)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-01-20
 35.6k  4.6k
2
Chapter 2
2019-01-20
 27.4k  2.3k
3
Chapter 3
2019-01-20
 26.5k  1.3k
4
Chapter 4
2019-01-20
 28.9k  2.2k
5
Chapter 5
2019-01-20
 24.5k  1.2k
6
Chapter 6
2019-01-20
 22.5k  649
7
Chapter 7
2019-01-20
 23.2k  1k
8
Chapter 8
2019-01-20
 22.1k  805
9
Chapter 9
2019-01-20
 24k  749
10
Chapter 10
2019-01-20
 24.7k  881
11
Chapter 11
2019-01-20
 23.4k  734
12
Chapter 12
2019-01-20
 21.3k  919
13
Chapter 13
2019-01-20
 21.8k  1.1k
14
Chapter 14
2019-01-20
 19.5k  487
15
Chapter 15
2019-01-20
 20k  771
16
Chapter 16
2019-01-20
 19.6k  438
17
Chapter 17
2019-01-20
 19.9k  766
18
Chapter 18
2019-01-20
 20k  912
19
Chapter 19
2019-01-20
 19.8k  499
20
Chapter 20
2019-01-20
 19.1k  1k
21
Chapter 21
2019-01-20
 21.1k  1k
22
Chapter 22
2019-01-20
 18.2k  467
23
Chapter 23
2019-01-20
 18.4k  763
24
Chapter 24
2019-01-20
 19.3k  1.1k
25
Chapter 25
2019-01-20
 18.2k  1.1k
26
Chapter 26
2019-01-20
 18.9k  1k
27
Chapter 27
2019-01-20
 17.9k  580
28
Chapter 28
2019-01-20
 21k  828
29
Chapter 29
2019-01-20
 18.5k  747
30
Chapter 30
2019-01-20
 18.1k  540
31
Chapter 31
2019-01-20
 18.5k  797
32
Chapter 32
2019-01-20
 17.7k  391
33
Chapter 33
2019-01-20
 18.2k  398
34
Chapter 34
2019-01-20
 18.3k  605
35
Chapter 35
2019-01-20
 18k  549
36
Chapter 36
2019-01-20
 17.3k  471
37
Chapter 37
2019-01-20
 17.3k  400
38
Chapter 38
2019-01-20
 17.1k  503
39
Chapter 39
2019-01-20
 17.2k  386
40
Chapter 40
2019-01-20
 17.1k  717
41
Chapter 41
2019-01-20
 17k  536
42
Chapter 42
2019-01-20
 17.4k  421
43
Chapter 43
2019-01-20
 17.5k  482
44
Chapter 44
2019-01-20
 18.1k  533
45
Chapter 45
2019-01-20
 17.8k  713
46
Chapter 46
2019-01-20
 20.2k  1.7k
47
Chapter 47
2019-01-20
 18.3k  698
48
Chapter 48
2019-01-20
 18.6k  926
49
Chapter 49
2019-01-20
 16.7k  499
50
Chapter 50
2019-01-20
 17k  926
51
Chapter 51
2019-01-20
 17.7k  913
52
Chapter 52
2019-01-20
 17.8k  783
53
Chapter 53
2019-01-20
 16.4k  678
54
Chapter 54
2019-01-20
 16.3k  443
55
Chapter 55
2019-01-20
 15.5k  434
56
Chapter 56
2019-01-20
 17.1k  850
57
Chapter 57
2019-01-20
 16.1k  731
58
Chapter 58
2019-01-20
 15.5k  596
59
Chapter 59
2019-01-20
 15.1k  622
60
Chapter 60
2019-01-20
 14.1k  572
61
Chapter 61
2019-01-20
 13.7k  547
62
Chapter 62
2019-01-20
 13.8k  624
63
Chapter 63
2019-01-20
 13.4k  287
64
Chapter 64
2019-01-20
 14.2k  416
65
Chapter 65
2019-01-20
 13.2k  364
66
Chapter 66
2019-01-20
 14k  367
67
Chapter 67
2019-01-20
 13.6k  463
68
Chapter 68
2019-01-20
 13.4k  489
69
Chapter 69
2019-01-20
 13.1k  559
70
Chapter 70
2019-01-20
 13.7k  718
71
Chapter 71
2019-01-20
 13.6k  584
72
Chapter 72
2019-01-20
 12.9k  361
73
Chapter 73
2019-01-20
 13.4k  644
74
Chapter 74
2019-01-20
 12.9k  582
75
Chapter 75
2019-01-20
 12.9k  519
76
Chapter 76
2019-01-20
 12.7k  487
77
Chapter 77
2019-01-20
 12.9k  537
78
Chapter 78
2019-01-20
 12.2k  559
79
Chapter 79
2019-01-20
 12.3k  453
80
Chapter 80
2019-01-20
 11.9k  477
81
Chapter 81
2019-01-20
 11.9k  352
82
Chapter 82
2019-01-20
 12k  540
83
Chapter 83
2019-01-20
 11.3k  362
84
Chapter 84
2019-01-20
 11.5k  434
85
Chapter 85
2019-01-20
 11.3k  377
86
Chapter 86
2019-01-20
 11.7k  306
87
Chapter 87
2019-01-20
 11.4k  336
88
Chapter 88
2019-01-20
 11.3k  678
89
Chapter 89
2019-01-20
 11.3k  289
90
Chapter 90
2019-01-20
 12.3k  782
91
Chapter 91
2019-01-20
 11.9k  632
92
Chapter 92
2019-01-20
 12.6k  649
93
Chapter 93
2019-01-20
 11.8k  456
94
Chapter 94
2019-01-20
 11.6k  313
95
Chapter 95
2019-01-20
 11.6k  401
96
Chapter 96
2019-01-20
 11.1k  475
97
Chapter 97
2019-01-20
 11.3k  489
98
Chapter 98
2019-01-20
 11.4k  390
99
Chapter 99
2019-01-20
 11.5k  380
100
Chapter 100
2019-01-20
 12.1k  594
101
Chapter 101
2019-01-20
 12.3k  558
102
Chapter 102
2019-01-20
 12.8k  715
103
Chapter 103
2019-01-20
 12.9k  771
104
Chapter 104
2019-01-20
 12.3k  663
105
Chapter 105
2019-01-20
 12.1k  704
106
Chapter 106
2019-01-20
 11.8k  714
107
Chapter 107
2019-01-20
 11.7k  841
108
Chapter 108
2019-01-20
 11.8k  395
109
Chapter 109
2019-01-20
 11.7k  545
110
Chapter 110
2019-01-20
 12.4k  887
111
Chapter 111
2019-01-20
 11.8k  680
112
Chapter 112
2019-01-20
 11.1k  305
113
Chapter 113
2019-01-20
 11.9k  722
114
Chapter 114
2019-01-20
 12.4k  780
115
Chapter 115
2019-01-20
 11.4k  512
116
Chapter 116
2019-01-20
 11.5k  583
117
Chapter 117
2019-01-20
 11.5k  359
118
Chapter 118
2019-01-20
 11.6k  550
119
Chapter 119
2019-01-20
 12.1k  557
120
Chapter 120
2019-01-20
 11.9k  456
121
Chapter 121
2019-01-20
 11.9k  367
122
Chapter 122
2019-01-20
 13.1k  734
123
Chapter 123
2019-01-20
 12.7k  784
124
Chapter 124
2019-01-20
 11.8k  470
125
Chapter 125
2019-01-20
 12.2k  791
126
Chapter 126
2019-01-20
 11.6k  664
127
Chapter 127
2019-01-20
 11.5k  408
128
Chapter 128
2019-01-20
 11.9k  797
129
Chapter 129
2019-01-20
 12.4k  728
130
Chapter 130
2019-01-20
 11.9k  612
131
Chapter 131
2019-01-20
 11.9k  688
132
Chapter 132
2019-01-20
 11.7k  530
133
Chapter 133
2019-01-20
 11.1k  368
134
Chapter 134
2019-01-20
 11.8k  522
135
Chapter 135
2019-01-20
 11.9k  576
136
Chapter 136
2019-01-20
 11.8k  553
137
Chapter 137
2019-01-20
 11.6k  588
138
Chapter 138
2019-01-20
 11.9k  671
139
Chapter 139
2019-01-20
 11.9k  618
140
Chapter 140
2019-01-20
 12.3k  412
141
Chapter 141
2019-01-20
 11.7k  504
142
Chapter 142
2019-01-20
 11.2k  560
143
Chapter 143
2019-01-20
 10.9k  254
144
Chapter 144
2019-01-20
 11.9k  405
145
Chapter 145
2019-01-20
 11.6k  510
146
Chapter 146
2019-01-20
 11.1k  392
147
Chapter 147
2019-01-20
 11.3k  429
148
Chapter 148
2019-01-20
 11.3k  388
149
Chapter 149
2019-01-20
 12.1k  908
150
Chapter 150
2019-01-20
 11.8k  532
151
Chapter 151
2019-01-20
 11.3k  539
152
Chapter 152
2019-01-20
 11.2k  547
153
Chapter 153
2019-01-20
 11.5k  425
154
Chapter 154
2019-01-20
 11.2k  704
155
Chapter 155
2019-01-20
 11.2k  613
156
Chapter 156
2019-01-20
 11.2k  499
157
Chapter 157
2019-01-20
 11.4k  470
158
Chapter 158
2019-01-20
 11k  403
159
Chapter 159
2019-01-20
 11.5k  572
160
Chapter 160
2019-01-20
 11.1k  573
161
Chapter 161
2019-01-20
 11.3k  649
162
Chapter 162
2019-01-20
 10.6k  531
163
Chapter 163
2019-01-20
 10.2k  354
164
Chapter 164
2019-01-20
 9.9k  415
165
Chapter 165
2019-01-20
 10.2k  253
166
Chapter 166
2019-01-20
 10.5k  420
167
Chapter 167
2019-01-20
 10.2k  333
168
Chapter 168
2019-01-20
 10.9k  635
169
Chapter 169
2019-01-20
 10k  430
170
Chapter 170
2019-01-20
 11.5k  552
171
Chapter 171
2019-01-20
 11k  755
172
Chapter 172
2019-01-20
 11.3k  699
173
Chapter 173
2019-01-20
 11.3k  498
174
Chapter 174
2019-01-20
 11.8k  519
175
Chapter 175
2019-01-20
 11.9k  557
176
Chapter 176
2019-01-20
 11.6k  479
177
Chapter 177
2019-01-20
 11.2k  419
178
Chapter 178
2019-01-20
 10.6k  467
179
Chapter 179
2019-01-20
 11k  609
180
Chapter 180
2019-01-20
 10.9k  332
181
Chapter 181
2019-01-20
 11.5k  757
182
Chapter 182
2019-01-20
 11.7k  696
183
Chapter 183
2019-01-20
 12.6k  1.5k
184
Chapter 184
2019-01-20
 11.1k  521
185
Chapter 185
2019-01-20
 10.6k  372
186
Chapter 186
2019-01-20
 11.1k  451
187
Chapter 187
2019-01-20
 11.2k  630
188
Chapter 188
2019-01-20
 11.5k  489
189
Chapter 189
2019-01-20
 11.6k  510
190
Chapter 190
2019-01-20
 11.8k  707
191
Chapter 191
2019-01-20
 11.1k  439
192
Chapter 192
2019-01-20
 11k  429
193
Chapter 193
2019-01-20
 10.9k  459
194
Chapter 194
2019-01-20
 11.3k  738
195
Chapter 195
2019-01-20
 10.6k  509
196
Chapter 196
2019-01-20
 10.4k  642
197
Chapter 197
2019-01-20
 10.5k  383
198
Chapter 198
2019-01-20
 10.6k  407
199
Chapter 199
2019-01-20
 11.6k  727
200
Chapter 200
2019-01-20
 11.5k  539
201
Chapter 201
2019-01-20
 10.3k  277
202
Chapter 202
2019-01-20
 9.8k  182
203
Chapter 203
2019-01-20
 10.4k  315
204
Chapter 204
2019-01-20
 10.7k  306
205
Chapter 205
2019-01-20
 10.6k  483
206
Chapter 206
2019-01-20
 10.5k  526
207
Chapter 207
2019-01-20
 10.2k  440
208
Chapter 208
2019-01-20
 10k  489
209
Chapter 209
2019-01-20
 10.2k  395
210
Chapter 210
2019-01-20
 10.5k  546
211
Chapter 211
2019-01-20
 10.5k  565
212
Chapter 212
2019-01-20
 10.6k  480
213
Chapter 213
2019-01-20
 10.7k  812
214
Chapter 214
2019-01-20
 10.5k  557
215
Chapter 215
2019-01-20
 11.2k  649
216
Chapter 216
2019-01-20
 11k  629
217
Chapter 217
2019-01-20
 9.5k  257
218
Chapter 218
2019-01-20
 9.7k  482
219
Chapter 219
2019-01-20
 9.9k  301
220
Chapter 220
2019-01-20
 9.9k  546
221
Chapter 221
2019-01-20
 9.9k  335
222
Chapter 222
2019-01-20
 10.2k  511
223
Chapter 223
2019-01-20
 9.8k  349
224
Chapter 224
2019-01-20
 10k  387
225
Chapter 225
2019-01-20
 9.8k  450
226
Chapter 226
2019-01-20
 10.5k  551
227
Chapter 227
2019-01-20
 10.1k  500
228
Chapter 228
2019-01-20
 9.4k  167
229
Chapter 229
2019-01-20
 9.9k  341
230
Chapter 230
2019-01-20
 10k  270
231
Chapter 231
2019-01-20
 9.8k  317
232
Chapter 232
2019-01-20
 9.8k  336
233
Chapter 233
2019-01-20
 9.3k  245
234
Chapter 234
2019-01-20
 9.3k  556
235
Chapter 235
2019-01-20
 9.4k  461
236
Chapter 236
2019-01-20
 9.2k  429
237
Chapter 237
2019-01-20
 9.1k  318
238
Chapter 238
2019-01-20
 9.7k  542
239
Chapter 239
2019-01-20
 10k  329
240
Chapter 240
2019-01-20
 9.7k  350
241
Chapter 241
2019-01-20
 9.3k  390
242
Chapter 242
2019-01-20
 9.8k  320
243
Chapter 243
2019-01-20
 9.8k  404
244
Chapter 244
2019-01-20
 9.7k  313
245
Chapter 245
2019-01-20
 10.2k  285
246
Chapter 246
2019-01-20
 9.5k  225
247
Chapter 247
2019-01-20
 9.2k  226
248
Chapter 248
2019-01-20
 9.4k  225
249
Chapter 249
2019-01-20
 9.3k  271
250
Chapter 250
2019-01-20
 9.4k  271
251
Chapter 251
2019-01-20
 9.6k  283
252
Chapter 252
2019-01-20
 9.5k  353
253
Chapter 253
2019-01-20
 10k  553
254
Chapter 254
2019-01-20
 9.6k  396
255
Chapter 255
2019-01-20
 8.8k  382
256
Chapter 256
2019-01-20
 9k  392
257
Chapter 257
2019-01-20
 8.6k  233
258
Chapter 258
2019-01-20
 8.9k  236
259
Chapter 259
2019-01-20
 8.9k  271
260
Chapter 260
2019-01-20
 9.2k  289
261
Chapter 261
2019-01-20
 9k  347
262
Chapter 262
2019-01-20
 9.4k  350
263
Chapter 263
2019-01-20
 9.4k  296
264
Chapter 264
2019-01-20
 9.2k  355
265
Chapter 265
2019-01-20
 9k  325
266
Chapter 266
2019-01-20
 9.3k  334
267
Chapter 267
2019-01-20
 9.1k  363
268
Chapter 268
2019-01-20
 9.4k  264
269
Chapter 269
2019-01-20
 10.7k  534
270
Chapter 270
2019-01-20
 10.2k  439
271
Chapter 271
2019-01-20
 9.8k  464
272
Chapter 272
2019-01-20
 9.9k  355
273
Chapter 273
2019-01-20
 10.2k  635
274
Chapter 274
2019-01-20
 10k  505
275
Chapter 275
2019-01-20
 10k  469
276
Chapter 276
2019-01-20
 9.4k  517
277
Chapter 277
2019-01-20
 10.2k  414
278
Chapter 278
2019-01-20
 10k  500
279
Chapter 279
2019-01-20
 9.5k  936
280
Chapter 280
2019-01-20
 11.4k  4.2k
281
Chapter 281
2019-01-20
 10.3k  452
282
Chapter 282
2019-01-20
 10.1k  480
283
Chapter 283
2019-01-20
 10.2k  430
284
Chapter 284
2019-01-20
 10.1k  519
285
Chapter 285
2019-01-20
 10.1k  370
286
Chapter 286
2019-01-20
 10.9k  540
287
Chapter 287
2019-01-20
 10.1k  375
288
Chapter 288
2019-01-20
 10k  674
289
Chapter 289
2019-01-20
 9.8k  416
290
Chapter 290
2019-01-20
 9.7k  479
291
Chapter 291
2019-01-20
 9.7k  361
292
Chapter 292
2019-01-20
 9.7k  459
293
Chapter 293
2019-01-20
 9.7k  347
294
Chapter 294
2019-01-20
 9.3k  321
295
Chapter 295
2019-01-20
 9.7k  448
296
Chapter 296
2019-01-20
 10k  810
297
Chapter 297
2019-01-20
 9.6k  534
298
Chapter 298
2019-01-20
 8.7k  261
299
Chapter 299
2019-01-20
 8.6k  237
300
Chapter 300
2019-01-20
 8.8k  280
301
Chapter 301
2019-01-20
 8.8k  257
302
Chapter 302
2019-01-20
 8.8k  158
303
Chapter 303
2019-01-20
 8.9k  177
304
Chapter 304
2019-01-20
 8.9k  234
305
Chapter 305
2019-01-20
 9.9k  239
306
Chapter 306
2019-01-20
 9.4k  336
307
Chapter 307
2019-01-20
 9.5k  284
308
Chapter 308
2019-01-20
 9.2k  456
309
Chapter 309
2019-01-20
 9.2k  261
310
Chapter 310
2019-01-20
 8.7k  291
311
Chapter 311
2019-01-20
 8.8k  524
312
Chapter 312
2019-01-20
 9.2k  388
313
Chapter 313
2019-01-20
 8.9k  244
314
Chapter 314
2019-01-20
 8.8k  269
315
Chapter 315
2019-01-20
 8.9k  357
316
Chapter 316
2019-01-20
 8.9k  397
317
Chapter 317
2019-01-20
 9.8k  429
318
Chapter 318
2019-01-20
 10.3k  1.5k
319
Chapter 319
2019-01-20
 9.9k  674
320
Chapter 320
2019-01-20
 10.4k  614
321
Chapter 321
2019-01-20
 10.3k  434
322
Chapter 322
2019-01-20
 10.3k  846
323
Chapter 323
2019-01-20
 10.4k  443
324
Chapter 324
2019-01-20
 10.4k  483
325
Chapter 325
2019-01-20
 10.7k  579
326
Chapter 326
2019-01-20
 10.4k  602
327
Chapter 327
2019-01-20
 10.2k  695
328
Chapter 328
2019-01-20
 10.4k  740
329
Chapter 329
2019-01-20
 10.3k  808
330
Chapter 330
2019-01-20
 11.1k  4.7k
331
Chapter 331
2019-01-20
 10.8k  803
332
Chapter 332
2019-01-20
 10.8k  613
333
Chapter 333
2019-01-20
 11.5k  776
334
Chapter 334
2019-01-20
 12k  754
335
Chapter 335
2019-01-20
 17k  2.7k
336
Chapter 336
2019-01-20
 13.8k  919
337
Chapter 337
2019-01-20
 16.2k  1.8k
338
Chapter 338
2019-01-20
 14.7k  1.1k
339
Chapter 339
2019-01-20
 20.4k  9.9k
340
Chapter 340
2019-01-20
 14.6k  2.2k
341
Chapter 341
2019-01-20
 17.2k  3.2k
342
Chapter 342
2019-01-20
 15.6k  2.7k
343
Chapter 343
2019-01-20
 12.7k  1.1k
344
Chapter 344
2019-01-20
 13.5k  1.2k
345
Chapter 345
2019-01-20
 14.5k  1.9k
346
Chapter 346
2019-01-20
 13.2k  1.1k
347
Chapter 347
2019-01-20
 12.9k  1.2k
348
Chapter 348
2019-01-20
 13.8k  2.4k
349
Chapter 349
2019-01-20
 12.5k  2.2k
350
Chapter 350
2019-01-20
 12.1k  1.5k
351
Chapter 351
2019-01-20
 11k  1.2k
352
Chapter 352
2019-01-20
 11.2k  1.4k
353
Chapter 353
2019-01-20
 11k  954
354
Chapter 354
2019-01-20
 9.7k  748
355
Chapter 355
2019-01-20
 9.5k  487
356
Chapter 356
2019-01-20
 9.4k  456
357
Chapter 357
2019-01-20
 10k  1.3k
358
Chapter 358
2019-01-20
 8.3k  808
359
Chapter 359
2019-01-20
 8.4k  695
360
Chapter 360
2019-01-20
 9.1k  1.3k
361
Chapter 361
2019-01-20
 8.7k  686
362
Chapter 362
2019-01-20
 8.1k  727
363
Chapter 363
2019-01-20
 7.7k  489
364
Chapter 364
2019-01-20
 7.4k  440
365
Chapter 365
2019-01-20
 6.9k  300
366
Chapter 366
2019-01-20
 6.8k  209
367
Chapter 367
2019-01-20
 7.2k  390
368
Chapter 368
2019-01-20
 6.2k  237
369
Chapter 369
2019-01-20
 5.9k  182
370
Chapter 370
2019-01-20
 6k  175
371
Chapter 371
2019-01-20
 5.6k  211
372
Chapter 372
2019-01-20
 5.3k  161
373
Chapter 373
2019-01-20
 4.8k  118
374
Chapter 374
2019-01-20
 4.6k  107
375
Chapter 375
2019-01-20
 4.7k  116
376
Chapter 376
2019-01-20
 4.8k  147
377
Chapter 377
2019-01-20
 4.6k  80
378
Chapter 378
2019-01-20
 4.5k  273
379
Chapter 379
2019-01-20
 4.4k  103
380
Chapter 380
2019-01-20
 4.4k  102
381
Chapter 381
2019-01-20
 4.3k  104
382
Chapter 382
2019-01-20
 4.3k  92
383
Chapter 383
2019-01-20
 4.4k  134
384
Chapter 384
2019-01-20
 4.2k  122
385
Chapter 385
2019-01-20
 4.6k  212
386
Chapter 386
2019-01-20
 4.4k  106
387
Chapter 387
2019-01-20
 4.5k  181
388
Chapter 388
2019-01-20
 4.5k  307
389
Chapter 389
2019-01-20
 4.5k  174
390
Chapter 390
2019-01-20
 6.4k  672
391
Chapter 391
2019-01-20
 3.9k  507
392
Chapter 392
2019-01-20
 3.8k  312
393
Chapter 393
2019-01-20
 3.3k  254
394
Chapter 394
2019-01-20
 3.2k  161
395
Chapter 395
2019-01-20
 3.1k  154
396
Chapter 396
2019-01-20
 3.1k  209
397
Chapter 397
2019-01-20
 3.2k  223
398
Chapter 398
2019-01-20
 3k  176
399
Chapter 399
2019-01-20
 2.9k  190
400
Chapter 400
2019-01-20
 2.8k  154
401
Chapter 401
2019-01-20
 2.8k  171
402
Chapter 402
2019-01-20
 2.6k  168
403
Chapter 403
2019-01-20
 2.8k  199
404
Chapter 404
2019-01-20
 2.8k  184
405
Chapter 405
2019-01-20
 2.8k  215
406
Chapter 406
2019-01-20
 2.8k  205
407
Chapter 407
2019-01-20
 2.9k  239
408
Chapter 408
2019-01-20
 3.1k  227
409
Chapter 409
2019-01-20
 2.7k  170
410
Chapter 410
2019-01-20
 2.5k  183
411
Chapter 411
2019-01-20
 2.7k  188
412
Chapter 412
2019-01-20
 2.7k  186
413
Chapter 413
2019-01-20
 2.7k  174
414
Chapter 414
2019-01-20
 2.5k  175
415
Chapter 415
2019-01-20
 2.7k  242
416
Chapter 416
2019-01-20
 2.1k  139
417
Chapter 417
2019-01-20
 1.9k  86
418
Chapter 418
2019-01-20
 2k  96
419
Chapter 419
2019-01-20
 2.1k  124
420
Chapter 420
2019-01-20
 2k  81
421
Chapter 421
2019-01-20
 1.9k  101
422
Chapter 422
2019-01-20
 2k  115
423
Chapter 423
2019-01-20
 1.9k  102
424
Chapter 424
2019-01-20
 1.9k  95
425
Chapter 425
2019-01-20
 1.9k  99
426
Chapter 426
2019-01-20
 1.9k  184
427
Chapter 427
2019-01-20
 2k  99
428
Chapter 428
2019-01-20
 2k  106
429
Chapter 429
2019-01-20
 1.9k  83
430
Chapter 430
2019-01-20
 1.9k  83
431
Chapter 431
2019-01-20
 1.8k  115
432
Chapter 432
2019-01-20
 1.8k  60
433
Chapter 433
2019-01-20
 1.8k  64
434
Chapter 434
2019-01-20
 1.7k  93
435
Chapter 435
2019-01-20
 1.9k  129
436
Chapter 436
2019-01-20
 1.8k  92
437
Chapter 437
2019-01-20
 1.5k  60
438
Chapter 438
2019-01-20
 1.5k  37
439
Chapter 439
2019-01-20
 1.5k  17
440
Chapter 440
2019-01-20
 1.5k  41
441
Chapter 441
2019-01-20
 1.5k  39
442
Chapter 442
2019-01-20
 1.5k  25
443
Chapter 443
2019-01-20
 1.5k  17
444
Chapter 444
2019-01-20
 1.9k  94
445
Chapter 445
2019-01-20
 1.8k  79
446
Chapter 446
2019-01-20
 1.9k  116
447
Chapter 447
2019-01-20
 1.9k  100
448
Chapter 448
2019-01-20
 1.8k  91
449
Chapter 449
2019-01-20
 1.9k  103
450
Chapter 450
2019-01-20
 2k  145
451
Chapter 451
2019-01-20
 1.9k  103
452
Chapter 452
2019-01-20
 2.1k  157
453
Chapter 453
2019-01-20
 2.9k  469
454
Chapter 454
2019-01-20
 1.3k  153
455
Chapter 455
2019-01-20
 1.3k  102
456
Chapter 456
2019-01-20
 1.2k  51
457
Chapter 457
2019-01-20
 1.2k  81
458
Chapter 458
2019-01-20
 1.1k  57
459
Chapter 459
2019-01-20
 1.1k  73
460
Chapter 460
2019-01-20
 1k  39
461
Chapter 461
2019-01-20
 1k  45
462
Chapter 462
2019-01-20
 974  51
463
Chapter 463
2019-01-20
 957  93
464
Chapter 464
2019-01-20
 949  39
465
Chapter 465
2019-01-20
 980  60
466
Chapter 466
2019-01-20
 945  39
467
Chapter 467
2019-01-20
 916  64
468
Chapter 468
2019-01-20
 913  36
469
Chapter 469
2019-01-20
 955  55
470
Chapter 470
2019-01-20
 914  43
471
Chapter 471
2019-01-20
 887  58
472
Chapter 472
2019-01-20
 805  29
473
Chapter 473
2019-01-20
 953  56
474
Chapter 474
2019-01-20
 896  29
475
Chapter 475
2019-01-20
 872  36
476
Chapter 476
2019-01-20
 814  14
477
Chapter 477
2019-01-20
 807  15
478
Chapter 478
2019-01-20
 815  12
479
Chapter 479
2019-01-20
 802  23
480
Chapter 480
2019-01-20
 805  13
481
Chapter 481
2019-01-20
 825  13
482
Chapter 482
2019-01-20
 1.1k  86
483
Chapter 483
2019-01-20
 947  81
484
Chapter 484
2019-01-20
 941  48
485
Chapter 485
2019-01-20
 886  41
486
Chapter 486
2019-01-20
 901  42
487
Chapter 487
2019-01-20
 894  38
488
Chapter 488
2019-01-20
 880  51
489
Chapter 489
2019-01-20
 787  43
490
Chapter 490
2019-01-20
 827  57
491
Chapter 491
2019-01-20
 779  48
492
Chapter 492
2019-01-20
 814  47
493
Chapter 493
2019-01-20
 807  56
494
Chapter 494
2019-01-20
 923  240
495
Chapter 495
2019-01-20
 188  19
496
Chapter 496
2019-01-20
 207  4
497
Chapter 497
2019-01-20
 194  5
498
Chapter 498
2019-01-20
 205  8
499
Chapter 499
2019-01-20
 202  4
500
Chapter 500
2019-01-20
 195  7
501
Chapter 501
2019-01-20
 189  4
502
Chapter 502
2019-01-20
 202  5
503
Chapter 503
2019-01-20
 190  3
504
Chapter 504
2019-01-20
 265  267
505
Chapter 505
2024-05-13
 210  30
506
Chapter 506
2024-05-14
 226  29
507
Chapter 507
2024-05-20
 205  19
508
Chapter 508
2024-05-21
 183  21
509
Chapter 509
2024-05-27
 190  12
510
Chapter 510
2024-05-28
 204  40
511
Chapter 511
2024-06-03
 171  17
512
Chapter 512
2024-06-04
 177  32
513
Chapter 513
2024-06-10
 159  17
514
Chapter 514
2024-06-11
 167  21
515
Chapter 515
2024-06-17
 107  21
516
Chapter 516
2024-06-18
 91  9
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Tình yêu/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Nghịch tập/Nham hiểm
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình/Võng du/Drama/Bá đạo/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Chiếm hữu cao/Leo cao
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook